Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, June 22, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MANDYA
Block : KRISHNARAJPET
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : IKANAHALLI
Work Name: ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1521001001/AV/GIS/375846)
1 19685
Work Name: AJCಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿ ಮರದಿಂದ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ (ಶಾಶ್ವತ) ನೀರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1521001001/WC/GIS/257320)
10 7100
11 3400
Work Name: AJC ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಂಜಮ್ಮನವರ ಜಮೀನಿನ(ಶಾಶ್ವತ)ನೀರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1521001001/WC/GIS/399437)
11 4100
Work Name: ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣನ ವೆಂಕಟೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1521001001/RC/GIS/459140)
12 3700
Work Name: AJC ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಂಜಮ್ಮನವರ ಜಮೀನಿನ(ಶಾಶ್ವತ)ನೀರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1521001001/WC/GIS/399437)
12 7900
Work Name: AJC ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಖರಾಬು ಹಳ್ಳದ ಜಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗ(1521001001/WC/GIS/399391)
16 4500
Work Name: ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1521001001/AV/GIS/375846)
2 29685
3 14935
Work Name: AJCಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಭದ್ರೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ (ಶಾಶ್ವತ) ನೀರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1521001001/WC/GIS/399424)
3 1590
Work Name: ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1521001001/AV/GIS/375846)
4 9685
Work Name: AJCಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಭದ್ರೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ (ಶಾಶ್ವತ) ನೀರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1521001001/WC/GIS/399424)
4 2600
Work Name: ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1521001001/AV/GIS/375846)
5 4100
Work Name: ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಮಂದಿರದ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1521001001/RC/GIS/417956)
6 2900
Work Name: AJC ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಖರಾಬು ನೀರುಗಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1521001001/WC/GIS/399397)
6 10000
7 14900
9 10000
Sub Total Rs. 150780
Grand Total Rs. 150780
Expenditure In Lakhs : 1.5078
Report Completed