Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MANDYA
Block : MALVALLI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : HUSKURU
Work Name: ಹುಲ್ಲಾಗಾಲದ ಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು (1521003015/WC/GIS/127293)
127293 18977
127392 950
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ದುಬ್ಬಯ್ಯನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು )(1521003015/IC/GIS/224439)
224439 711
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದ(1521003015/IC/GIS/224467)
224467 1075
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ತೂಬಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರ ಶುಭಾವತಿ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ(1521003015/IC/GIS/224474)
224474 1202
Work Name: ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ 9ನೇ ಮೈನರ್ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು )(1521003015/IC/GIS/224477)
224477 566
Work Name: ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯೋಗಿ ನಿಂಗಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೇವಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿ(1521003015/IC/GIS/224480)
224480 470
Work Name: ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕಾಪ್ ನಾಲೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು )(1521003015/IC/GIS/224481)
224481 575
Work Name: ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಮೆಣಸು ರವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿ(1521003015/IC/GIS/225238)
225238 935
Work Name: ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ರವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1521003015/IC/GIS/225244)
225244 410
Work Name: ಹೆಚ್ ಜಿ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರೀಗೌಡರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಭೀಮೇಗೌಡರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚ(1521003015/IC/GIS/225254)
225254 432
Work Name: ಹೆಚ್ ಜಿ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕರಿಗೌಡರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಈರೇಗೌಡರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ(1521003015/IC/GIS/225260)
225260 485
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಯಿಂಡಿ ತೂಬಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದ(1521003015/IC/GIS/225272)
225272 1030
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಿಲೀಪನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಳನ ಕಟ್ಟೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್(1521003015/IC/GIS/225280)
225280 852
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಆರ್ಚ್ ನಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ (1521003015/IC/GIS/225293)
225293 1190
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೊಳ್ಳೇ ಹಳ್ಳದತನಕ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾ(1521003015/IC/GIS/225297)
225297 636
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳ್ಳೇ ಹಳ್ಳದಿಂದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್(1521003015/IC/GIS/225301)
225301 1155
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗಣ್ಣನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ(1521003015/IC/GIS/225311)
225311 368
Work Name: ಹೆಚ್ ಜಿ ದೊಡ್ಡಿ ಮಂಚನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ( ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ(1521003015/IC/GIS/286232)
286232 1344
Work Name: ಹುಸ್ಕೂರು ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು (1521003015/WC/GIS/127296)
666667668 500
669670852 128
671672679 448
684685821 315
686687861 315
689690852 230
691692 68
693694852 230
696697698 296
699700701 570
705706707 292
709710708 288
711712713 660
714715 116
717718 160
719720721 245
722723724 384
725726727 245
728729730 575
744745746 320
747748 240
761762763 495
764765766 460
767768769 200
769760 325
810811863 205
Sub Total Rs. 41673
Grand Total Rs. 41673
Expenditure In Lakhs : 0.41673
Report Completed