Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MANDYA
Block : MALVALLI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : NIDAGATTA
Work Name: ಚೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು(1521003017/IC/GIS/392601)
10042 605
10044 500
Work Name: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಬಸಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1521003017/IC/GIS/118430)
1042 240
1043 120
Work Name: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಪಿಕಪ್ ನಿಂದ ಡೈರಿ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1521003017/IC/GIS/118434)
1062 75
1063 200
1064 175
Work Name: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದಪ್ಪೇದಾರ್ ತೂಬಿನಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ(1521003017/IC/GIS/274644)
2186 450
Work Name: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಪಿಕಪ್ ನಿಂದ ಡೈರಿ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1521003017/IC/GIS/118434)
265 610
Work Name: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಬಸಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1521003017/IC/GIS/118430)
271 376
Work Name: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಪಿಕಪ್ ನಿಂದ ಡೈರಿ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1521003017/IC/GIS/118434)
465 665
Work Name: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಬಸಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1521003017/IC/GIS/118430)
468 352
800 372
Work Name: ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಪಿಕಪ್ ನಿಂದ ಡೈರಿ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1521003017/IC/GIS/118434)
805 550
Work Name: ಚೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು(1521003017/IC/GIS/392601)
9392 515
9417 500
Sub Total Rs. 6305
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಚೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಹೆಚ್ 209ರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಬುಸಿಯಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1521003017/IC/GIS/118454)
10937 324
Sub Total Rs. 324
Work Name: ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1521003017/LD/93393042892230156)
2964 16840
2965 7999
Work Name: ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂತಾರೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1521003017/WC/GIS/84799)
3520 11788
Work Name: ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1521003017/AV/GIS/82714)
6158 16840
6159 10104
Sub Total Rs. 63571
Grand Total Rs. 70200
Expenditure In Lakhs : 0.702
Report Completed