Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, June 22, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : PAVAGADA
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : SIDDAPURA
Work Name: ಚಿಕ್ಕಜಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525006015/LD/93393042892232414)
1 20000
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು (1525006015/WC/93393042892397099)
1 4000
Work Name: ಜಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 23 FID 94 ರಲ್ಲಿ ಬೋಡರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006015/WC/93393042892427950)
1 8550
Work Name: ಮಾರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 54 FID 87 ಗಂಗರಾಜು ಬೋಲ್ಡಾರ್ ಛೆಕ್ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525006015/WC/93393042892429610)
1 8500
Work Name: ಜಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 221/5 FID 10 ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡಾರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006015/WC/93393042892441861)
1 8000
Work Name: ಚಿಕ್ಕಜಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525006015/LD/93393042892232414)
2 10000
Sub Total Rs. 59050
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಜಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 13/3 FID 48 ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡಾರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006015/WC/93393042892441864)
1 8000
Work Name: ಜಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 93/2 FID 71 ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525006015/WC/93393042892451039)
1 8000
Work Name: ವೈ ಎನ್ ಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 54 ಗಂಗರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೋಳ ನಿರ್ಮಾಣ (1525006015/WH/93393042892234536)
1 13700
Sub Total Rs. 29700
Grand Total Rs. 88750
Expenditure In Lakhs : 0.8875
Report Completed