Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, June 22, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : PAVAGADA
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : KOTAGUDDA
Work Name: ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1525006026/RS/93393042892283922)
1 20000
Work Name: ಶೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ RSID 7 ಸ ನಂ 23 ರ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1525006026/WC/93393042892415260)
1 10
Work Name: ಶೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ RSID 29 ಸ ನಂ11 ರ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1525006026/WC/93393042892418255)
1 10
Work Name: ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1525006026/RS/93393042892283922)
2 25900
22 10000
Sub Total Rs. 55920
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಕಡಪಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525006026/LD/93393042892266000)
0 9000
Work Name: ಶೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೊಂ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525006026/IF/93393042893716909)
1 2154
Work Name: ಕಡಪಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರ ಹತ್ತಿರಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ (1525006026/WC/93393042892373316)
1 5472
Work Name: ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಂಟೆ ದಿಂದ ರಂನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾದವರೆಗು ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ(1525006026/RC/93393042892233161)
12 7000
Work Name: ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳಪತಿ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡ ರಂಗಪ್ಪ ರವವ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ(1525006026/IF/93393042893030629)
2 2024.28
Work Name: ಕಡಪಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525006026/LD/93393042892266000)
2 9921
Work Name: ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1525006026/IF/93393042892955533)
22 2982.04
Work Name: ಕಡಪಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1525006026/WC/93393042892353866)
3 5472
Sub Total Rs. 44025.32
Grand Total Rs. 99945.32
Expenditure In Lakhs : 0.9994532
Report Completed