Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Block : ANKOLA
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : AGASUR
Work Name: ಅಗಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 147ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/AV/93393042892230632)
1 9596
Work Name: ಅಗಸೂರ ಪಂ.ನವಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/FP/93393042892276139)
1 5670
Work Name: ನವಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/FP/93393042892287899)
1 8572
Work Name: ಅಗಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಬಾಬು ತಿಮ್ಮ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1527001015/IF/93393042893779982)
1 3926
Work Name: ಅಗಸೂರ ಕೇಸರಿ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1527001015/IF/93393042893779999)
1 3926
Work Name: ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ನಾಗಮ್ಮ ಅಮಾಸ್ಯೆ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1527001015/IF/93393042893780045)
1 3926
Work Name: ಅಡ್ಲೂರ ರಾಮದಾಸ ಹಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/IF/93393042893793036)
1 3489
Work Name: ಅಗಸೂರ ಸರಳೇಬೈಲ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001015/IF/93393042893793193)
1 856
Work Name: ಅಗಸೂರ ರವಿ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/IF/93393042893793243)
1 856
Work Name: ಅಡ್ಲೂರ ಮಾಣೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/IF/93393042893793295)
1 3489
Work Name: ಅಗಸೂರ ಪಂ.ಚಿನ್ನಾಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/WC/93393042892339868)
1 8724
Work Name: ಅಗಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 147ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/AV/93393042892230632)
2 6543
Work Name: ಅಗಸೂರ ಪಂ.ನವಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/FP/93393042892276139)
2 5671
Work Name: ಅಗಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 147ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1527001015/AV/93393042892230632)
3 4798
Sub Total Rs. 70042
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಅಡ್ಲೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001015/FP/93393042892253139)
1 9266
Work Name: ಅಡ್ಲೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001015/FP/93393042892253139)
2 8724
Work Name: ಅಡ್ಲೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001015/FP/93393042892253139)
3 2617
Work Name: ಅಡ್ಲೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001015/FP/93393042892253139)
4 3791
Work Name: ಅಡ್ಲೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1527001015/FP/93393042892253139)
5 9266
Sub Total Rs. 33664
Grand Total Rs. 103706
Expenditure In Lakhs : 1.03706
Report Completed