Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, June 22, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : UTTARA KANNADA
Block : BHATKAL
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : BENGRE
Work Name: ಮೂಡಶಿರಾಲಿ ಕಾಜುಮನೆ ದಾಸನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಳನಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1527002008/FP/93393042892236177)
2 9596.4
3 5896.8
Work Name: ಕೋಗ್ತಿ ಉಮಾ ಸತೀಶ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮದ್ಗಾರಮನೆ ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ತನಕ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1527002008/FP/93393042892272869)
4 2948.4
5 2527
Work Name: ಕೋಗ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದಕುಡಕಿಮನೆಯಿಂದ ಮದ್ಗಾರಮನೆ ರೋಡ ತನಕ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1527002008/FP/93393042892282686)
6 7160.39
Work Name: ಕೋಗ್ತಿ ಮದ್ಗಾರಮನೆ ಮಾಸ್ತಿ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕದಕುಡಕಿಮನೆ ತನಕ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1527002008/FP/93393042892281838)
7 7159.8
Sub Total Rs. 35288.79
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಬೆಂಗ್ರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಖೋಖೋ,ವಾಲಿಬಾಲ್,ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ)(1527002008/AV/93393042892259623)
1 421.2
Sub Total Rs. 421.2
Grand Total Rs. 35709.99
Expenditure In Lakhs : 0.3570999
Report Completed