Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : JAMBAGI-B.K
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರವಿಂದ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡದಾರಿಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892271035)
4615 08/06/2022 14832
4615 08/06/2022 1854
4616 08/06/2022 18540
4617 08/06/2022 3708
4617 08/06/2022 1854
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಕೊಳಿ ಮನೆಯಿಂಧ ನಾಯಕ ದಡ್ಡಿಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892281421)
23398 28/02/2023 12978
23960 14/03/2023 7416
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲೆವದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಕೊಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಬಾಜು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892281425)
6707 01/07/2022 1545
6707 01/07/2022 309
8144 22/07/2022 10815
8144 22/07/2022 3090
8144 14/09/2022 1545
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಂಗನಗೌಡ ಹೊಲದವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892281426)
6102 28/06/2022 9270
6102 28/06/2022 9270
6103 28/06/2022 18540
6104 28/06/2022 18540
6105 28/06/2022 18540
6106 28/06/2022 11124
6106 28/06/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಳಟ್ಟಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892286369)
8787 05/08/2022 18540
8788 05/08/2022 18540
9764 20/08/2022 16686
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892309421)
26314 31/03/2023 309
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ನಾನೇಶ್ವರ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892309422)
21198 27/01/2023 11124
21198 27/01/2023 7416
21199 27/01/2023 3708
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ದಡ್ಡಿ ಬಾಜು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892309429)
21222 28/01/2023 5562
21222 28/01/2023 12978
21223 28/01/2023 5562
21223 28/01/2023 9270
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿಸಿ ಯೀಂದ ಸೂರಪ್ಪ ಕೋಳಿಮನೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892310940)
26318 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಟಿ ಸಿ ಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892310942)
26322 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅಬ್ದುಲ ಸಾಹೇಬ ಮನೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892310944)
22880 21/02/2023 18540
22881 21/02/2023 11124
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಹನಮಂಥ ಜಾಧವ ಹಳ್ಳದವ ರಗೆ ಘಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892312582)
26327 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892312594)
26331 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರವ್ವದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892312711)
26334 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ (ಮಾಂಗ) ಹೊಳೆಯಹಾದಿವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892312713)
26337 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಹುಬಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892312715)
26339 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮುತ್ಯನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪಡಸಲಗಿ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892312716)
26341 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮವ್ವ ಬಿರಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಡಸಲಗಿ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892312717)
26344 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ದರೆಪ್ಪ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಅಂಗಡಿವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/FP/93393042892312719)
26347 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ವಿಷ್ಣು ಭೀಮಪ್ಪ ಹಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042892467689)
2770 25/05/2022 8652
2770 25/05/2022 1545
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042892535282)
1421 04/05/2022 14832
1421 04/05/2022 1854
1422 04/05/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042892750281)
14235 21/10/2022 8652
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಿಳ್ಳೂರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042892959198)
2774 25/05/2022 7416
3849 06/06/2022 11124
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ತೇರದಾಳ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893000403)
3850 06/06/2022 6798
3850 06/06/2022 5562
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಮಂಗಸೂಳಿ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893321868)
7909 26/07/2022 6489
7909 14/09/2022 2163
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893411949)
2783 25/05/2022 18540
2784 25/05/2022 9270
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾದೇವ ಮಂಗಸೂಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಶೇಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893570881)
7910 22/07/2022 16686
7910 22/07/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಣಗಪ್ಪ ಔರಸಂಗ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893570940)
6705 08/07/2022 10506
6705 08/07/2022 1545
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರೆಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳಿ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893570956)
8192 26/07/2022 9270
8192 26/07/2022 5562
8193 26/07/2022 3708
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳಿ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893570973)
8790 05/08/2022 3090
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರತೇಶ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಲಗೂರ ಿವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893617103)
2786 25/05/2022 3708
2786 25/05/2022 3708
7912 22/07/2022 5562
7912 22/07/2022 5871
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಶಿವ ಹೊಳೆಪ್ಪ ಹಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893617112)
19111 26/12/2022 1854
19111 26/12/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಹಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893617116)
9486 11/08/2022 2163
9486 11/08/2022 4326
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಹಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893617123)
6098 28/06/2022 7416
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893692617)
2781 25/05/2022 14832
2782 25/05/2022 5562
2782 25/05/2022 5562
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893692795)
10275 30/08/2022 8652
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಭಿಮಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893692814)
14580 29/10/2022 8652
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲವ್ವ ಶಂಕರ ಹರಿಜನ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893692850)
5560 22/06/2022 18540
5561 22/06/2022 9270
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ‍್ಠಲ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893692890)
5552 22/06/2022 5562
5553 22/06/2022 18540
5554 22/06/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಲಿಕ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893692919)
6708 08/07/2022 18540
6709 08/07/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಶಿನಾಥ ಚವಾನ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893692961)
7913 22/07/2022 6798
7913 22/07/2022 2163
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚವಾನ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893692984)
5563 22/06/2022 5253
5563 22/06/2022 3708
6078 28/06/2022 6798
6078 28/06/2022 3399
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಜಿರ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893737873)
5555 22/06/2022 8652
6079 28/06/2022 8652
6079 28/06/2022 1545
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಅಪ್ಪಣ್ನ ಚವಾನ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893737892)
6649 08/07/2022 7416
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಬರ ಸಯ್ಯದಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893737931)
6704 08/07/2022 7416
6704 08/07/2022 1545
7914 22/07/2022 8343
7914 22/07/2022 1545
Work Name: ಝಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಾ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893749572)
9488 11/08/2022 8652
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ ದಶರಥ ತಾವರೆ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893749644)
5610 22/06/2022 3708
5610 22/06/2022 5253
6080 28/06/2022 3399
6080 28/06/2022 6798
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಭಿಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893755359)
5565 22/06/2022 10815
6081 28/06/2022 7416
8194 26/07/2022 5562
8194 26/07/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೇಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893756979)
5556 22/06/2022 16686
5556 22/06/2022 1854
5557 22/06/2022 3708
5557 22/06/2022 3708
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಸಾಳುಂಕೆ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893760818)
8195 26/07/2022 8343
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂತಾಳೆಪ್ಪ ಇಟಕನವ್ವರ ಇವರಿಗೆ ಮೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893815641)
3892 06/06/2022 7416
4759 08/06/2022 12978
14632 29/10/2022 6489
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ ಎಡಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893815646)
6125 28/06/2022 18540
6126 28/06/2022 1854
19083 26/12/2022 2163
19083 26/12/2022 4326
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೈತುನಬಿ ಕಕ್ಕೆರಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893841520)
4760 08/06/2022 3708
4760 08/06/2022 9270
6082 28/06/2022 7416
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬು ಭಿಮಪ್ಪ ಸಲಗರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893841561)
4762 08/06/2022 9270
8196 26/07/2022 6489
12993 10/10/2022 5871
20162 09/01/2023 1854
20162 09/01/2023 3708
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893841614)
4761 08/06/2022 7416
4761 08/06/2022 1854
7915 22/07/2022 7416
7915 22/07/2022 1854
14050 21/10/2022 4326
14050 21/10/2022 2163
14050 24/11/2022 2163
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋದವ್ವ ಮಹಾದೇವ ಮಾದರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893841667)
6100 28/06/2022 9270
6100 28/06/2022 1854
8197 26/07/2022 6489
14055 20/10/2022 5871
14055 20/10/2022 3708
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮವ್ವ ಶಿ ಗುರವ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893841990)
7916 22/07/2022 8961
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜುಗೌಡ ಬಾ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893842026)
7917 22/07/2022 8961
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಮಂಗಸೂಳಿ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893842056)
8237 26/07/2022 7416
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ ಬಸಪ್ಪ ಕೊಳಿ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893842114)
8238 26/07/2022 8961
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶರವನ ಮ ಹಿಮ್ಮತಗೋರಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893905296)
6083 28/06/2022 8652
6083 28/06/2022 2163
6626 08/07/2022 8652
6626 08/07/2022 2163
9489 11/08/2022 1854
9489 11/08/2022 3708
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಿಕಾ ಮಹೇಶ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893911454)
6101 28/06/2022 7416
6101 28/06/2022 1854
6648 08/07/2022 7416
6648 08/07/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಾಸಾಬ ಬಾ ಮುಲಾ ಇವರಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಣ(1501005001/IF/93393042893931549)
8198 26/07/2022 6489
8198 26/07/2022 2163
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ರಾಮಪ್ಪ ಹುದ್ದಾರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893931670)
8200 26/07/2022 4017
8200 26/07/2022 3708
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸವ್ವ ರಾ ಹಿರೆಕುರಬರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893931682)
8199 26/07/2022 8652
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸನದಿ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893931814)
8263 26/07/2022 8961
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವರ್ಧಮಾನ ಬಾ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893931856)
10898 06/09/2022 8652
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893932032)
8801 05/08/2022 8652
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಹನಮಂತ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893949138)
8201 26/07/2022 10815
11356 14/09/2022 6489
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ ಕಾಸಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893970669)
9491 11/08/2022 8343
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಾಳವ್ವ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893997202)
10923 06/09/2022 4017
10923 06/09/2022 4326
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಸ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893997206)
10924 06/09/2022 4326
10924 06/09/2022 4017
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893997211)
11396 14/09/2022 2163
11396 14/09/2022 6180
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ದಾನೇಶ್ವರಿ ಬಾ ಕೋಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893999748)
9492 11/08/2022 8652
11329 14/09/2022 17304
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಜಿರ್ಲಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893999756)
12015 22/09/2022 8343
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಹ ಚವಾನ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893999762)
17897 14/12/2022 6180
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ವಿಠ್ಠಲ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042893999766)
9493 11/08/2022 2163
9493 11/08/2022 8652
14581 29/10/2022 8652
14581 29/10/2022 2163
17888 05/12/2022 1236
17888 05/12/2022 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಲವ್ವ ಕುಮಾರ ಹರಿಜನ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894012609)
9654 11/08/2022 10815
9765 20/08/2022 10815
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಾ ಕಾಸಪ್ಪ ವಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894023055)
10276 30/08/2022 10815
10899 06/09/2022 15141
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾ ಶಂಕರ ಅಥಣಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894050372)
10900 06/09/2022 8652
11346 14/09/2022 12978
11979 22/09/2022 4326
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ತುಕಾರಾಮ ನಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894050398)
10901 06/09/2022 8652
10901 06/09/2022 4326
11347 14/09/2022 8652
11347 14/09/2022 2163
11980 22/09/2022 2163
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬೀಮಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894068589)
11397 14/09/2022 8652
11397 14/09/2022 2163
11981 22/09/2022 2163
11981 22/09/2022 8652
12330 30/09/2022 4326
12998 10/10/2022 927
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಶಾರವ್ವ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894068807)
14633 29/10/2022 4326
14633 29/10/2022 4017
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಮಪ್ಪ ಪಾಂಡು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894071538)
16474 24/11/2022 8343
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪವ್ವ ಮಾದರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894090160)
12016 22/09/2022 4326
12331 30/09/2022 4326
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894096340)
12332 30/09/2022 8652
12994 10/10/2022 8652
13341 14/10/2022 8652
14068 20/10/2022 1236
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಹುದ್ದಾರ ಇವರಿಗೆ ಆಡಿನ ಶೇಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894096406)
14069 20/10/2022 1236
14069 20/10/2022 1236
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲವ್ವ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿಳ್ಳೂರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894106557)
12652 30/09/2022 8652
12652 30/09/2022 2163
12995 10/10/2022 10815
12995 10/10/2022 2163
13344 14/10/2022 1545
13344 14/10/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜನಿ ಬೈರಪ್ಪ ಬಿಳ್ಳೂರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894106633)
12653 30/09/2022 8652
12996 10/10/2022 10815
13348 14/10/2022 7416
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲವ್ವ ಪಾಂಡು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894115102)
12997 10/10/2022 8652
13349 14/10/2022 8652
14070 20/10/2022 9270
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಭಿಮಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894125716)
23961 14/03/2023 4326
25435 23/03/2023 4017
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಲೊಗಾಂವಿ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894125771)
17898 14/12/2022 4326
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರ ಅರ್ಜುನ ಹರಿಜನ ಇವರಿಗೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894126755)
17899 14/12/2022 8343
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಿ ಪೂಜಾ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894136123)
14071 21/10/2022 4326
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರೇವ್ವ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894152207)
14582 29/10/2022 4326
14582 29/10/2022 4326
15133 05/11/2022 4326
15133 05/11/2022 4326
15784 15/11/2022 4326
15784 15/11/2022 2163
17317 05/12/2022 3708
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಶಾಬಿ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ಮೆನ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894152239)
14583 29/10/2022 2163
14583 29/10/2022 2163
22866 21/02/2023 3708
23395 28/02/2023 4326
24825 14/03/2023 10815
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರವ್ವ ಮಾರುತಿ ಮಾದರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894158588)
14852 29/10/2022 4326
14852 29/10/2022 4017
15134 05/11/2022 4326
15134 05/11/2022 4326
15729 15/11/2022 2163
15729 15/11/2022 4326
16475 24/11/2022 1854
16475 24/11/2022 1545
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವೇದಾ ಔರಸಂಗ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894167925)
15538 05/11/2022 8652
15718 15/11/2022 10815
16702 24/11/2022 4326
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಿವಾನಂದ ಗಡದೆ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894168017)
15539 05/11/2022 6489
15539 05/11/2022 2163
15719 15/11/2022 6489
15719 15/11/2022 2163
16703 24/11/2022 6489
16703 24/11/2022 2163
17318 05/12/2022 1236
Work Name: ಜೈಬುನ ಅಕ್ಬರ ಕಕ್ಕೆರಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894199529)
16476 24/11/2022 4326
16476 24/11/2022 4326
17319 05/12/2022 4326
17319 05/12/2022 4326
19112 26/12/2022 4326
19112 26/12/2022 2163
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ತಂಗಾ ಪಾರಿಸ್‌ ಆಲಗೂರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894211524)
16747 24/11/2022 3708
16747 24/11/2022 5562
17320 05/12/2022 2163
17320 05/12/2022 6489
19117 26/12/2022 4326
19117 26/12/2022 4326
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕವ್ವ ಸಾಬು ಹುಗಾರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894326148)
20556 09/01/2023 5562
20556 09/01/2023 1854
20663 16/01/2023 6489
20663 16/01/2023 2163
21014 27/01/2023 6489
21014 27/01/2023 2163
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕವ್ವ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894346971)
21009 27/01/2023 4326
22869 21/02/2023 6489
23393 28/02/2023 6489
24826 14/03/2023 6489
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಮು ಜಕಾತಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894347733)
20805 16/01/2023 6489
21010 27/01/2023 6489
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೀತಾ ನಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894348596)
20806 16/01/2023 6489
21011 27/01/2023 6489
22870 21/02/2023 6489
24827 14/03/2023 6489
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಹನಮಂತ ಹೂಗಾರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894352757)
21012 27/01/2023 4326
22871 21/02/2023 4326
23394 28/02/2023 4326
24828 14/03/2023 4326
25588 23/03/2023 4326
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗವ್ವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894358297)
21013 27/01/2023 6489
21013 27/01/2023 2163
22872 21/02/2023 8652
24829 14/03/2023 8652
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿಜವಾನಾ ಮುಬಾರಕ ನಿಡೋಣಿ(1501005001/IF/93393042894359875)
21200 27/01/2023 4326
21200 27/01/2023 2163
22873 21/02/2023 6489
23399 28/02/2023 6489
24830 14/03/2023 6489
25589 23/03/2023 1545
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಸವ್ವ ದುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894419438)
23963 14/03/2023 2472
24831 14/03/2023 4326
25590 23/03/2023 4326
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಚಲವಾದಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894419459)
23964 14/03/2023 4326
24832 14/03/2023 4326
25592 23/03/2023 4326
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಲಿಂಗವ್ವ ಮಲಕ್ಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/IF/93393042894421138)
23965 14/03/2023 8652
24833 14/03/2023 8652
25733 23/03/2023 8652
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಟಕ್ಕೋಡ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು(1501005001/LD/93393042892293204)
11982 22/09/2022 18540
11983 22/09/2022 7416
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಳಟ್ಟಿ ಶಾಲಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವದು(1501005001/LD/93393042892316757)
26356 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂಮ ಮಸೂತಿವರಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892258604)
2856 25/05/2022 18540
2857 25/05/2022 3708
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಕಾಶೀಲಿಂಗ ಬಿರಾದಾರ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892258605)
4619 08/06/2022 11124
4619 08/06/2022 7416
4620 08/06/2022 14832
4620 08/06/2022 3708
4621 08/06/2022 18540
4622 08/06/2022 18540
4623 08/06/2022 18540
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಹಕ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892258606)
2858 25/05/2022 12978
2858 25/05/2022 5562
2859 25/05/2022 3708
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೆಪಡಸಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ಯನ ಸಿಮೆಂಟ ಬ್ರಿಕ್ಸ ಗುಡಿಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892295912)
1397 04/05/2022 11124
1397 04/05/2022 7416
1398 04/05/2022 18540
1399 04/05/2022 9270
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಂಟದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಮಾಂಗ ವಸತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892306980)
1711 11/05/2022 9270
1711 11/05/2022 6180
1712 11/05/2022 15450
1713 11/05/2022 7725
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಹಾಳಟ್ಟಿಯ ಭಾಗಮದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಂಜು ಮಾದರ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892335387)
5669 22/06/2022 18540
5670 22/06/2022 5562
6097 28/06/2022 16686
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಸಂಜು ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾವ ಭವನವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892335388)
3851 06/06/2022 18540
3852 06/06/2022 18540
3853 06/06/2022 5562
3853 06/06/2022 1854
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಭರತೇಶ ಮನೆಯವರಗೆ ಪೆವರ್ಸ ಬ್ರಿಕ್ಸ ನಿರ್ಮಣ(1501005001/RC/93393042892335389)
1400 04/05/2022 18540
1401 04/05/2022 14832
1401 04/05/2022 1854
1714 11/05/2022 18540
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಭರತೇಶ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮನೆಯವರಗೆ ಪೆವರ ಬ್ರಿಕ್ಸ ನಿರ್ಮಣ(1501005001/RC/93393042892335391)
833 20/04/2022 18540
834 20/04/2022 14832
834 20/04/2022 1854
1120 26/04/2022 18540
1121 26/04/2022 7416
1121 26/04/2022 1854
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಳಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹವಾಲ್ದಾರ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892355726)
6627 01/07/2022 3090
6627 01/07/2022 1236
6863 08/07/2022 10815
6863 08/07/2022 4635
6864 08/07/2022 15450
6865 08/07/2022 15450
6866 08/07/2022 8343
8291 26/07/2022 16686
8291 26/07/2022 1854
8292 26/07/2022 5562
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನೀಲ ಕೊಳಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವದು(1501005001/RC/93393042892355728)
19479 26/12/2022 2781
19543 03/01/2023 18540
20664 16/01/2023 7416
20664 16/01/2023 5562
21008 27/01/2023 7416
21008 27/01/2023 5562
22973 21/02/2023 12978
23392 28/02/2023 5562
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗುಡ್ಡೊಡಗಿ ವಸತಿವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892355732)
19133 26/12/2022 12978
19133 26/12/2022 5562
19134 26/12/2022 8961
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಟಕ್ಕೋಡ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892383309)
19465 03/01/2023 7416
19465 03/01/2023 11124
19466 03/01/2023 3708
19466 03/01/2023 12978
19473 26/12/2022 927
19473 26/12/2022 618
20667 16/01/2023 5562
20667 16/01/2023 5253
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಠಪತಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892383310)
19467 03/01/2023 7416
19467 03/01/2023 11124
19468 03/01/2023 7416
19468 03/01/2023 9270
19474 26/12/2022 618
19474 26/12/2022 927
20669 16/01/2023 5871
20669 16/01/2023 3090
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುರವಮನೆವರಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892383312)
19470 03/01/2023 9270
19470 03/01/2023 9270
19471 03/01/2023 3708
19471 03/01/2023 14832
19472 03/01/2023 7416
19472 03/01/2023 1854
19477 26/12/2022 1236
19477 26/12/2022 309
20668 16/01/2023 5562
20668 16/01/2023 3708
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಹದೇವ ನಾಟಿಕಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಬೆಟಕಾಳೆ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892399667)
26358 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದಾದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ತೊಟದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892399669)
26360 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೌಡ ಮಡ್ಡಿಯಿಂದ ದರೆಪ್ಪ ಕರ್ಜಗಿ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892399678)
26397 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸಿದರಾಯ ಖಾಕಂಡಕಿ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892399683)
26396 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಕ್ಕೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಖಾಕಂಡಕಿ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RC/93393042892399684)
26395 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜುಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಳೆಯ ಹಾದಿಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005001/RC/93393042892413145)
26394 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RS/93393042892287435)
11976 22/09/2022 1854
11976 22/09/2022 16686
11977 22/09/2022 18540
11978 22/09/2022 1854
11978 22/09/2022 3708
12333 30/09/2022 16686
12333 30/09/2022 1854
12334 30/09/2022 7416
12334 30/09/2022 1854
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005001/RS/93393042892292382)
12107 22/09/2022 9270
12107 22/09/2022 9270
12108 22/09/2022 16686
12335 30/09/2022 9270
12335 30/09/2022 9270
13023 10/10/2022 12360
13023 10/10/2022 3708
Work Name: ಜಂಬಗಿ ಬಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಗಿ ಟಿಸಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯ ಹಾದಿಯವರಗೆ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1501005001/WC/93393042892476801)
7904 22/07/2022 1854
7904 22/07/2022 16686
7905 22/07/2022 12978
7905 22/07/2022 5562
7906 22/07/2022 16686
7906 26/07/2022 1854
7907 22/07/2022 11124
7907 22/07/2022 7416
7908 22/07/2022 7416
7908 22/07/2022 1854
8802 05/08/2022 1854
8802 05/08/2022 14832
8803 05/08/2022 11124
8803 05/08/2022 7416
8804 05/08/2022 18540
8805 05/08/2022 14832
8805 05/08/2022 3708
8806 05/08/2022 7416
8806 05/08/2022 5562
11351 14/09/2022 3090
11351 14/09/2022 12360
11352 14/09/2022 7725
11352 14/09/2022 4635
11353 14/09/2022 15450
11354 14/09/2022 12360
11354 14/09/2022 3090
11355 14/09/2022 7725
11355 14/09/2022 3090
11971 22/09/2022 14832
11971 22/09/2022 3708
11972 22/09/2022 7416
11972 22/09/2022 11124
11973 22/09/2022 18540
11974 22/09/2022 3708
11974 22/09/2022 14832
11975 22/09/2022 3708
11975 22/09/2022 7416
12351 30/09/2022 3708
12351 30/09/2022 14832
12352 30/09/2022 11124
12352 30/09/2022 7416
12353 30/09/2022 18540
12354 30/09/2022 11124
12354 30/09/2022 7416
12355 30/09/2022 1854
13447 14/10/2022 3090
13447 14/10/2022 12360
13448 14/10/2022 12360
13448 14/10/2022 3090
13449 14/10/2022 13905
13449 14/10/2022 1545
13450 14/10/2022 1545
13450 14/10/2022 4635
14082 20/10/2022 3708
14082 20/10/2022 14832
14083 20/10/2022 14832
14083 20/10/2022 3708
14084 20/10/2022 18540
14085 20/10/2022 5562
14085 20/10/2022 5562
14584 29/10/2022 3708
14584 29/10/2022 14832
14585 29/10/2022 16686
14585 29/10/2022 1854
14586 29/10/2022 18540
14587 29/10/2022 1854
14587 29/10/2022 5562
15135 05/11/2022 5562
15135 05/11/2022 12978
15136 05/11/2022 18540
15137 05/11/2022 9270
15137 05/11/2022 3708
19113 26/12/2022 4944
19113 26/12/2022 7416
19114 26/12/2022 4944
19114 26/12/2022 7416
19115 26/12/2022 1236
19115 26/12/2022 4944
19555 03/01/2023 1854
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಕ್ಕೋಡ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹಾಳಟ್ಟಿಯವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1501005001/WC/93393042892476806)
9239 05/08/2022 14832
9239 05/08/2022 3708
9240 05/08/2022 14832
9240 05/08/2022 1854
9240 14/09/2022 1854
13350 14/10/2022 16686
13350 14/10/2022 1854
13351 14/10/2022 9270
13351 14/10/2022 1854
14072 20/10/2022 11124
14072 20/10/2022 1854
14736 29/10/2022 18540
14737 29/10/2022 1854
15138 05/11/2022 16686
15139 05/11/2022 11124
15139 05/11/2022 5562
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಂಡು ಬಿಳಗಿ ಹೊಲದವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಅಭೀವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದ(1501005001/WC/93393042892538130)
26393 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡು ಬಿಳಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೂತ್ತೂರ ಹೊಲದವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಅಭೀವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದ(1501005001/WC/93393042892538131)
26390 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಬೆಟಕಾಳೆ ಹೊಲದಿಂದ ಸಂಜುಗೌಡ ಫಾಟೀಲ ಹೊಲದವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1501005001/WC/93393042892538777)
26388 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಹುಬಲಿ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಣಾಟೀಕಾರ ಹೊಲದವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1501005001/WC/93393042892538778)
26385 31/03/2023 618
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಕಾಂಬಳೆ ಹೊಲದವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1501005001/WC/93393042892538780)
26380 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಟಕ್ಕೋಡ ಹಳ್ಳದ ವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವದು ಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು(1501005001/WC/93393042892540780)
26379 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದಲೊಂಗಾವಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಯಲಗುದ್ದಿ ಹೊಲದವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುದು ಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು(1501005001/WC/93393042892540782)
26375 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕ ಗ್ರಾಮದಬೈರಪ್ಪ ಬಿಳ್ಳೂರ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಂದ್ರೇಕರ ಹೊಲದವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುದು ಮತ್ತುಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು(1501005001/WC/93393042892540783)
26373 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೊಲದಿಂದ ಹಿರೆಪಡಸಲಗಿ ಗಡಿಯವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುದುಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು(1501005001/WC/93393042892540785)
26365 31/03/2023 309
Work Name: ಟಕ್ಕೋಡ ಟೋಪಣ್ಣ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಬಸ್ತವಾಡೆ ಹೊಲದವರಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವದು(1501005001/WC/93393042892540795)
26362 31/03/2023 309
Sub Total Rs. 3581310
Grand Total Rs. 3581310
Expenditure In Lakhs For block :35.81
Report Completed
Excel View