Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KUMBAR-HALL
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/AV/93393042892304001)
14379 29/10/2022 12978
14379 29/10/2022 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/AV/93393042892304003)
4279 07/06/2022 12978
4279 07/06/2022 3708
4280 07/06/2022 14832
9363 06/08/2022 3090
9363 06/08/2022 12360
9365 06/08/2022 6798
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/AV/93393042892310358)
14380 29/10/2022 5562
14380 29/10/2022 9270
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/AV/93393042892311569)
11685 20/09/2022 11124
11685 20/09/2022 7416
11686 20/09/2022 11124
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/AV/93393042892311572)
12137 26/09/2022 8652
12137 26/09/2022 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂದಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/AV/93393042892313312)
12839 08/10/2022 18540
12840 08/10/2022 12978
12840 08/10/2022 3708
13366 13/10/2022 18540
13367 13/10/2022 12978
13367 13/10/2022 3708
14404 29/10/2022 18540
14405 29/10/2022 12978
14405 29/10/2022 1854
15348 08/11/2022 15450
15349 08/11/2022 10815
15349 08/11/2022 3090
15951 15/11/2022 18540
15952 15/11/2022 12978
15952 15/11/2022 3708
16401 24/11/2022 18540
16402 24/11/2022 12978
16402 24/11/2022 3708
19721 01/01/2023 12978
19721 01/01/2023 5562
19722 01/01/2023 7416
19722 01/01/2023 9270
21463 27/01/2023 10815
21463 27/01/2023 4635
21464 27/01/2023 4635
21464 27/01/2023 1545
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಳಿ ತೋಟ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/AV/93393042892313315)
26258 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು(1501005008/AV/93393042892315259)
19186 22/12/2022 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು(1501005008/AV/93393042892319878)
25234 24/03/2023 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿ ತೋಟದ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು(1501005008/AV/93393042892319880)
23753 03/03/2023 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/DP/93393042892300641)
2597 19/05/2022 5562
2597 19/05/2022 12978
2598 19/05/2022 16686
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಮ್ಮಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಡಗಾನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/DP/93393042892300642)
7206 14/07/2022 5562
7206 14/07/2022 12978
7207 14/07/2022 12978
7207 14/07/2022 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಮ್ಮಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಪಡಗಾನೂರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಕರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/DP/93393042892300643)
7923 21/07/2022 5562
7923 21/07/2022 11124
7924 21/07/2022 11124
7924 21/07/2022 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಯವರ ತೋಟದ ಹತಿರದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892251901)
2950 19/05/2022 4635
2950 19/05/2022 10815
2951 19/05/2022 13905
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಘೋಡೆಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892281594)
8964 03/08/2022 5562
8964 03/08/2022 12978
8965 03/08/2022 16686
13368 13/10/2022 12978
13368 13/10/2022 5562
13369 13/10/2022 12978
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಗುಗ್ಗರಿ ಜಮೀನ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/FP/93393042892281703)
26480 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಮ.ಎಪ್‌ ಡೈರಿ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892282682)
6682 01/07/2022 1545
6682 01/07/2022 1236
6683 01/07/2022 618
6683 01/07/2022 2163
7925 21/07/2022 11124
7925 21/07/2022 7416
7926 21/07/2022 16686
8966 03/08/2022 6180
8966 03/08/2022 6180
8967 03/08/2022 12360
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ಕುರಣಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892283588)
9366 06/08/2022 1854
9366 06/08/2022 1236
9367 06/08/2022 5562
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಬುಲ್ ಸಾಬ ಮಿರಾಸಾಬ ಸದಾಫ ರವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892283591)
26481 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಧರೇಪ್ಪ ದುದಾಳಿ ರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892287051)
6700 01/07/2022 1236
6700 01/07/2022 1545
6701 01/07/2022 2472
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಗವ್ವ ಲ ತೇರದಾಳ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892288046)
12012 26/09/2022 14832
12012 26/09/2022 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಪ್ಪ ಹನಮಂತ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892288047)
8968 03/08/2022 1854
8968 03/08/2022 4944
8969 03/08/2022 6798
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892289862)
22523 16/02/2023 3708
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಟಾಪದಿಂದ ನರಸನ್ನವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892293989)
26614 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತ ಸತ್ಯಪ್ಪ ವಾಜಂತ್ರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892296528)
12789 08/10/2022 7416
12789 08/10/2022 11124
19362 28/12/2022 14832
19362 28/12/2022 3708
19363 28/12/2022 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತ ಸತ್ಯಪ್ಪ ವಾಜಂತ್ರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892296531)
12139 26/09/2022 7416
12139 26/09/2022 11124
12140 26/09/2022 16686
19364 28/12/2022 9270
19364 28/12/2022 9270
19365 28/12/2022 11124
20864 20/01/2023 12360
20864 20/01/2023 3090
20865 20/01/2023 13905
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿ ನಗರದ ಗಾರ್ಡನದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305946)
22524 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿ ನಗರದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305947)
22525 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿ ನಗರದ ಸದಾಶಿವ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಮನೆಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305950)
23129 23/02/2023 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿ ನಗರದ ಸತ್ಯಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಶಿರೋಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿ(1501005008/FP/93393042892305951)
22527 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿ ನಗರದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಶಿರೋಳ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಚನೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305953)
23130 23/02/2023 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ಬಾಗವಾನ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸನದಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305955)
23131 23/02/2023 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ಗಲಗಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ಶೇಖ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305958)
22530 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ಶೇಖ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಮತಗಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305959)
22531 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ಕಮತಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ ಕೋಳಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305986)
22535 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಮ್ಮಾಬಡಾವಣೆಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ(1501005008/FP/93393042892305987)
22536 16/02/2023 3708
23754 03/03/2023 18540
23755 03/03/2023 18540
23756 03/03/2023 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಮ್ಮಾಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎ.ಎನ್.ನದಾಫ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/FP/93393042892305991)
22537 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಮ್ಮಾಬಡಾವಣೆಯ ಎ.ಎನ್.ನದಾಫ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡಮನಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892305993)
22538 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದ ಸನದಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸವದಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309864)
22542 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದ ಸವದಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಲಗಲಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309870)
22539 16/02/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೌಚಾಲಯದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309946)
26259 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಮಠದಿಂದ ಲಾಲಸಾಬ ನದಾಫ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309947)
26260 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ pkps ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಮಾಹಾದೇವ ಮರನೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309949)
26261 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309952)
26615 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನದಾಫ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಿಂದ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309956)
26616 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗಳಗಿ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309961)
26262 31/03/2023 1236
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಸ್ತರಗೋಳ ಜಮೀನದಿಂದ ಸಿದ್ದವ್ವ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309962)
26263 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೋಳಿಯಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಹಾರುಗೇರಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892309966)
26268 31/03/2023 618
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸ್ಕೂಲದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/FP/93393042892312078)
26482 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕವ್ವನ ಗುಡಿಯಿಂದ ನದಾಫ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/FP/93393042892312084)
26483 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕುರಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿಮಳ್ಳಿ ಫೂಲದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312198)
26264 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಕರಮುಂಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312199)
26265 31/03/2023 1236
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಗಿರಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312281)
26484 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಮರನೂರ (ಹಳ್ಳಿ ಭಕ್ತ) ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ದೋಬಿಘಾಟವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312309)
26267 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನದಾಫ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312315)
26617 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರ RMSA ಹೈಸ್ಕೂಲದಿಂದ ಲಿಪ್ಟ್ ವೋಟರ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312319)
26269 31/03/2023 1236
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಮುತ್ತು ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಕೊಣ್ಣೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312562)
26618 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಜಯ ಜಂಬಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312564)
26619 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಮಾದೇವ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಧರೆಪ್ಪ ಕಂಬಾಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312566)
26620 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಸಾಬು ಕುಂಚನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ಗಟಾರವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312567)
26622 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿದ ವಿಮಲಾಕ್ಷೀ ಮಾಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312568)
26621 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312569)
26623 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರವ್ವ ಎಂಟೆ್ತ್ತ ಹೊಲದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಗೊಂಗಗೋಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312571)
26270 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಮ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892312574)
26273 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವ ಮರನೂರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಿ ಪೂಲದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/FP/93393042892314084)
26271 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ತೊಟದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮರನೂರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕೆನಾಲ ಹೊಳ ಎತ್ತುವದಿ(1501005008/IC/93393042892272665)
26272 31/03/2023 1236
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಮರನೂರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893769842)
9947 20/08/2022 3090
9947 20/08/2022 3090
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಹಾದೇವ ವಿಠ್ಠಲ ಮಾಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893770813)
7567 21/07/2022 9270
7567 21/07/2022 7416
7568 21/07/2022 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯವ್ವ ಬಾಳಪ್ಪ ಪಡಚಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/IF/93393042893771987)
14576 29/10/2022 5253
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಸುಭಾಸ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893772101)
13373 13/10/2022 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೇರದಾಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893777308)
11218 13/09/2022 3399
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೇರದಾಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾನ (1501005008/IF/93393042893777313)
11217 13/09/2022 3399
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೇರದಾಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/IF/93393042893777318)
9243 06/08/2022 3708
9243 06/08/2022 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೇರದಾಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893777323)
9242 06/08/2022 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕುರಣಿ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893837998)
24561 10/03/2023 3399
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣ ಮಾದೇವ ಮಾಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಧನದ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893855281)
7570 21/07/2022 11124
7570 21/07/2022 5562
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ ಪರಪ್ಪ ಗುಗ್ಗರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಸಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893909881)
19366 28/12/2022 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893951490)
13374 13/10/2022 5562
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ಹಣಮಂತ ಗುಗ್ಗರಿ ಅವರ ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893966923)
19367 28/12/2022 2472
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ಹಣಮಂತ ಗುಗ್ಗರಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893966963)
9775 22/08/2022 8034
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಬಾ ಮರನೂರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893967305)
9948 20/08/2022 4635
9948 20/08/2022 1545
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಹೋಳಿ ರವರ ಮೆಕೆ/ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893969188)
14572 29/10/2022 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಹೋಳಿ ರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893969218)
9950 20/08/2022 1545
9950 20/08/2022 3090
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಭೀ ಆಲಗೂರ ರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893980857)
9951 20/08/2022 4635
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಕಾಸಪ್ಪ ಮಾಂಗ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042893981993)
9952 22/08/2022 6180
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗವ್ವ ನೆಂದೆಪ್ಪ ಮರನೂರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರೇಯಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894015086)
12013 26/09/2022 9270
14573 29/10/2022 7416
14573 29/10/2022 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೌರವ್ವ ಹಣಮಂತ ಮಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರೇಯಾ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894015192)
12014 26/09/2022 9270
14574 29/10/2022 9270
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕವ್ವ ಶಿವಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರಬರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರೇಯಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894015233)
11684 20/09/2022 9270
14575 29/10/2022 9270
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಹಾವೀರ ಬೀಳಗಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರೇಯಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894015280)
10903 08/09/2022 1854
10903 08/09/2022 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣ ಮಾದಪ್ಪ ಮಾಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894053003)
24595 10/03/2023 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡಾಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894089817)
20866 20/01/2023 7416
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶಂಕರ ಗುಗ್ಗರಿ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894090222)
13375 13/10/2022 9270
24596 10/03/2023 9270
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮರನೂರ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894090275)
14381 29/10/2022 5562
14381 29/10/2022 3708
24584 10/03/2023 9270
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಮಾಳಿ ರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894092172)
20873 20/01/2023 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾಳಿ ರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894092234)
20872 20/01/2023 3708
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿರಗಾಳ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894185734)
16403 24/11/2022 927
Work Name: ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಡ್ಡಿಕಾರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894186226)
16404 24/11/2022 927
Work Name: ಭಾಗ್ಯಶ್ರಿ ಎಂಟೆತ್ತ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894186265)
16405 24/11/2022 927
Work Name: ರೇಷ್ಮಾ ರಪೀಕ ನದಾಫ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಕಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894186856)
16406 24/11/2022 927
Work Name: ರೂಪಾ ಮಾಂಗ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894186898)
16417 24/11/2022 927
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಂಗಲಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರೇಯ ಯೊಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/IF/93393042894329341)
20871 20/01/2023 8652
24597 10/03/2023 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಮಡಿಸುವುದು(1501005008/LD/93393042892315313)
23757 03/03/2023 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರ ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ವಾಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/RC/93393042892355952)
4281 07/06/2022 7416
4281 07/06/2022 11124
4282 07/06/2022 16686
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಮಾಳಿ ರವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೊರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892355956)
23134 23/02/2023 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮಾಳಿ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೊರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892355960)
23758 03/03/2023 3708
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿಹಂತ ಬೀಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892356018)
3724 03/06/2022 3708
3724 03/06/2022 14832
3725 03/06/2022 12978
3725 03/06/2022 3708
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಮತಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ ನಧಾಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ (1501005008/RC/93393042892356022)
3845 03/06/2022 18540
3846 03/06/2022 16686
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಹತ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶುಲೆಮಾನ ನಧಾಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ,ಇಂಟರ ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892356026)
3847 03/06/2022 7416
3847 03/06/2022 11124
3848 03/06/2022 12978
3848 03/06/2022 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಬೂಮಾರ ರವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ವೊರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892358508)
23135 23/02/2023 11124
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಚನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ವೊರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892361893)
12156 26/09/2022 9270
12156 26/09/2022 4635
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕುಟ್ಟುಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ರಬಕವಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385230)
14577 29/10/2022 16686
14577 29/10/2022 1854
19723 01/01/2023 9270
19723 01/01/2023 9270
19724 01/01/2023 7416
19724 01/01/2023 9270
21465 27/01/2023 6180
21465 27/01/2023 9270
21466 27/01/2023 6180
21466 27/01/2023 7725
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧರೆಪ್ಪ ಮಾಚಕನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385231)
12884 08/10/2022 7416
12884 08/10/2022 11124
20172 07/01/2023 16686
20172 07/01/2023 1854
20173 07/01/2023 16686
21467 27/01/2023 13905
21467 27/01/2023 1545
21468 27/01/2023 1545
21468 27/01/2023 12360
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385232)
12842 08/10/2022 14832
12842 08/10/2022 3708
21469 27/01/2023 4635
21469 27/01/2023 10815
21470 27/01/2023 4635
21470 27/01/2023 10815
25242 24/03/2023 16686
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನದಾಫ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಮರನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385235)
12886 08/10/2022 12978
12886 08/10/2022 1854
12887 08/10/2022 1854
19725 01/01/2023 1854
19725 01/01/2023 16686
19726 01/01/2023 5562
19726 01/01/2023 1854
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮೂತ್ರಾಲಯದ ವಿ.ರ ವರೆಗೆಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385236)
12157 26/09/2022 9270
12157 26/09/2022 6180
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರಂ (ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385238)
12155 26/09/2022 12360
13532 15/10/2022 5562
13532 15/10/2022 12978
13533 15/10/2022 9270
13533 15/10/2022 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ನಗರದ ಕುಂಚನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಾಕೂಬ ನದಾಫ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೋರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385247)
12771 08/10/2022 14832
12771 08/10/2022 3708
12772 08/10/2022 9270
15953 15/11/2022 7416
15953 15/11/2022 11124
15954 15/11/2022 16686
16415 24/11/2022 11124
16415 24/11/2022 7416
16416 24/11/2022 6489
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ನಗರದ ಕುಂಚನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕಲಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೋರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385248)
23760 03/03/2023 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದ ಕುಂಚನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಕೋಳ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೋರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385253)
12776 08/10/2022 7416
12776 08/10/2022 7416
13530 15/10/2022 16686
13530 15/10/2022 1854
13531 15/10/2022 11124
15955 15/11/2022 7416
15955 15/11/2022 11124
15956 15/11/2022 16686
16414 24/11/2022 9270
16414 24/11/2022 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಗೋಡೆಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005008/RC/93393042892385588)
15877 15/11/2022 12978
15877 15/11/2022 5562
21471 27/01/2023 15450
21472 27/01/2023 7725
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಮಾಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892385593)
15878 15/11/2022 14832
21473 27/01/2023 7725
21473 27/01/2023 7725
21474 27/01/2023 1545
21474 27/01/2023 6180
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಘೋರ್ಪಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಗೊಂಡ ಹತ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್)(1501005008/RC/93393042892386392)
14384 29/10/2022 16686
19383 28/12/2022 11124
19383 28/12/2022 7416
19384 28/12/2022 3708
19384 28/12/2022 9270
20174 07/01/2023 5562
20174 07/01/2023 12978
20175 07/01/2023 3708
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ (ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್)(1501005008/RC/93393042892386396)
14396 29/10/2022 16686
19368 28/12/2022 9270
19368 28/12/2022 9270
19369 28/12/2022 16686
20176 07/01/2023 1854
20176 07/01/2023 14832
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಧರೇಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ ಮನಯಿಂದ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್) (1501005008/RC/93393042892386398)
14393 29/10/2022 9270
14393 29/10/2022 7416
19370 28/12/2022 7416
19370 28/12/2022 11124
19371 28/12/2022 1854
19371 28/12/2022 14832
20177 07/01/2023 7416
20177 07/01/2023 11124
20178 07/01/2023 618
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸಪ್ಪ ಕಾಸಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್)(1501005008/RC/93393042892386399)
14402 29/10/2022 14832
20179 07/01/2023 11124
20179 07/01/2023 7416
20180 07/01/2023 7416
20180 07/01/2023 9270
21475 27/01/2023 4635
21475 27/01/2023 1545
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆ ಇಂಗಳಗಿ ಅವರ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌಧರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892387284)
19187 22/12/2022 5562
19187 22/12/2022 9270
21476 27/01/2023 6180
21476 27/01/2023 9270
21477 27/01/2023 7725
21477 27/01/2023 3090
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌಧರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892387286)
19188 22/12/2022 7416
19188 22/12/2022 3708
23056 23/02/2023 21630
23057 23/02/2023 15141
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ ಈರಪ್ಪ ಹುದಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವ ಪಡಚಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892393294)
19189 22/12/2022 1854
19189 22/12/2022 12978
21478 27/01/2023 7725
21478 27/01/2023 7725
21479 27/01/2023 7725
21479 27/01/2023 7725
21480 27/01/2023 4635
21480 27/01/2023 1545
Work Name: ಪಡಚಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕದವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್)(1501005008/RC/93393042892394591)
19116 22/12/2022 1854
19116 22/12/2022 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394593)
25122 21/03/2023 18540
25123 21/03/2023 18540
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394596)
24463 08/03/2023 1545
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಮಲಾಕ್ಷೀ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394597)
25124 21/03/2023 18540
25125 21/03/2023 18540
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕರೆಪ್ಪ ಮರನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣವ್ವಗೋಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394601)
19190 22/12/2022 5562
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸಪ್ಪ ಅನಗವಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸು ಸೋರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394604)
19191 22/12/2022 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394617)
24465 08/03/2023 3090
26485 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394621)
26636 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮರನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್) (1501005008/RC/93393042892394626)
19192 22/12/2022 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾವಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುರಮ್ (ಕಚ್ಚಾ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394630)
19193 22/12/2022 1854
19193 22/12/2022 7416
19727 01/01/2023 9270
19727 01/01/2023 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚಕನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುರಮ್(ಕಚ್ಚಾ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394633)
19194 22/12/2022 7416
19194 22/12/2022 1854
19728 01/01/2023 7416
19728 01/01/2023 9270
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ‍್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಕುಂಚನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿಅವರಮನೆಯವರೆಗೆಮುರಮ್(ಕಚ್ಚಾ)ರಸ್ತೆನನಿ (1501005008/RC/93393042892394636)
26624 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ‍್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ದ ನಗರದ ಕುಂಚನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ಮುರಮ್ (ಕಚ್ಚಾ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394641)
26625 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಧರೆಪ್ಪ ಮಾಚಕನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RC/93393042892394675)
24466 08/03/2023 3090
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಚನೂರ ಆರ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RS/93393042892291071)
22566 16/02/2023 1854
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/RS/93393042892291074)
19840 07/01/2023 11124
19840 07/01/2023 3708
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತೂರವ್ವನ ಅಡಾದಿಯಿಂದ ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿಯವರೆಗೆ ಕಿನಾಲದ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1501005008/WC/93393042892407535)
26486 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಸೋನ್ನದ ಹೊಲದಿಂದ ಕಳ್ಳಿಮನಿ ಪೂಲವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಳ ಎತ್ತುವದು(1501005008/WC/93393042892474599)
9370 06/08/2022 5562
9370 06/08/2022 11124
9371 06/08/2022 5562
9371 06/08/2022 5562
10414 30/08/2022 3708
10414 30/08/2022 8652
10415 30/08/2022 4944
10415 30/08/2022 7416
10416 30/08/2022 11124
10416 30/08/2022 1236
10417 30/08/2022 3708
11219 08/09/2022 7416
11219 08/09/2022 11124
11220 08/09/2022 7107
11220 08/09/2022 7416
11457 17/09/2022 11124
11457 17/09/2022 7416
11458 17/09/2022 7416
11458 17/09/2022 7416
12109 26/09/2022 7416
12109 26/09/2022 11124
12110 26/09/2022 7416
12110 26/09/2022 5562
14608 29/10/2022 11124
14608 29/10/2022 7416
14609 29/10/2022 3708
15449 08/11/2022 7416
15449 08/11/2022 11124
15450 08/11/2022 12978
15450 08/11/2022 3708
15958 15/11/2022 7416
15958 15/11/2022 11124
15959 15/11/2022 14832
15959 15/11/2022 1854
16412 24/11/2022 11124
16412 24/11/2022 7416
16413 24/11/2022 12978
19729 01/01/2023 5562
19729 01/01/2023 12978
19730 01/01/2023 1854
19730 01/01/2023 14832
20867 20/01/2023 12360
20867 20/01/2023 3090
20868 20/01/2023 3090
20868 20/01/2023 12360
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವ ಸೊನ್ನದ ಹೊಲದಿಂದ ಗೂಳಪ್ಪ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892525961)
26274 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892525986)
22550 16/02/2023 4635
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ ಹೊಲದಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892525988)
23136 23/02/2023 18540
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ನೆಂದೆಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ ಹೊಲದಿಂದ ಸಗರೆಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892525989)
22559 16/02/2023 5871
25126 21/03/2023 1854
25126 21/03/2023 16686
25127 21/03/2023 18540
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ ಹೊಲದಿಂದ ಕುರಣಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892526921)
22533 16/02/2023 9270
22534 16/02/2023 927
23137 23/02/2023 18540
23138 23/02/2023 18540
23139 23/02/2023 12978
24562 10/03/2023 18540
24563 10/03/2023 18540
24564 10/03/2023 11124
25239 24/03/2023 18540
25240 24/03/2023 18540
25241 24/03/2023 3708
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ವಾಜಂತ್ರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಣಮಂತ ಶೆಡಿವೆಪ್ಪ ವಾಜಂತ್ರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892535285)
22532 16/02/2023 6489
25237 24/03/2023 18540
25238 24/03/2023 16686
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ವಾಜಂತ್ರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಿನಾಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892535288)
23763 03/03/2023 7416
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಗಿರಮಲ್ಲ ಸೊನ್ನದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳ ಎತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892535290)
23140 23/02/2023 12978
23764 03/03/2023 18540
23765 03/03/2023 11124
24565 10/03/2023 18540
24566 10/03/2023 18540
24567 10/03/2023 5562
25235 24/03/2023 18540
25236 24/03/2023 16686
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಶಾಕ ಸದಾಫ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪ ದುಂಡಪ್ಪ ನಾಯಿಕ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892540021)
26487 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಘೋರ್ಪಡೆ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾರೀಸ ಶಿರೋಳ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892540151)
26488 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಬಗಿ ಬ್ರಿಜ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ ಪಕ್ಕ ದನಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/WC/93393042892540154)
26275 31/03/2023 1236
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಚನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ ಹೊಲದಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005008/WC/93393042892540158)
26276 31/03/2023 1236
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌರಣ್ಣವರ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಗೌರಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892540832)
26489 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಣ್ಣ ಗೌರಣ್ಣವರ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್. ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳಎತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892541934)
26490 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅರಿಹಂತ ಬೀಳಗಿ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳಎತ್ತುವುದು(1501005008/WC/93393042892541937)
26492 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೀತ ಶಿರೋಳ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಹುಬಲಿ ಶಿರೋಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892542219)
26493 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನೇಮಣ್ಣ ಗೌರಣ್ಣವರ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್. ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892542221)
26494 31/03/2023 309
Work Name: ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೌರಣ್ಣವರ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್. ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892542223)
26495 31/03/2023 309
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಡಸಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಿಂಗಪ್ಪಗೋಳ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892543268)
26279 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನಾಲದಿಂದ ಮಾಳಿ ಅವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892543271)
26278 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮರನೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳ ಎತ್ತವುದು(1501005008/WC/93393042892543286)
26277 31/03/2023 618
Sub Total Rs. 3335346
Grand Total Rs. 3335346
Expenditure In Lakhs For block :33.35
Report Completed
Excel View