Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MUTTUR
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಂಪೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/FP/93393042892285080)
10225 30/08/2022 14832
10225 30/08/2022 3708
10226 30/08/2022 11124
10226 30/08/2022 3708
11514 23/09/2022 3708
11514 23/09/2022 12978
11515 23/09/2022 1854
11515 23/09/2022 12978
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತ ಬಿರಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ರಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಪೈಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/FP/93393042892293554)
10229 30/08/2022 16686
10230 30/08/2022 12978
10230 30/08/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/FP/93393042892294185)
8545 01/08/2022 3708
8545 01/08/2022 14832
8546 01/08/2022 5562
8546 01/08/2022 11124
9663 18/08/2022 1854
9663 18/08/2022 12978
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲೋಚನಾ ಶಿವರುದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892268647)
18960 26/12/2022 5562
19976 06/01/2023 5562
20599 12/01/2023 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾ ರಾಮಪ್ಪ ಕುರಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892352170)
7508 22/07/2022 3708
10231 30/08/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ದುಂಡಪ್ಪ ಸಿದಗಿರಿ ಘಡೆಪ್ಪನವರ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892404233)
3915 06/06/2022 5562
3915 06/06/2022 1854
3916 06/06/2022 4635
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸವ್ವ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892477611)
15658 18/11/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರವ್ವಾ ಮಾನಿಂಗ ಗೋಠಡಕಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892477619)
13190 12/10/2022 3708
13190 12/10/2022 7416
13484 16/10/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಘಡೆಪ್ಪನ್ನವರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892477625)
15659 18/11/2022 3708
18961 26/12/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುರಪ್ಪ ಕೊಕಟನೂರ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892494506)
5389 23/06/2022 3708
5389 23/06/2022 8343
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಕೊಕಟನೂರ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892523205)
6069 27/06/2022 8343
6069 27/06/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಗೆಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಘಡೆಪ್ಪನವರ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892531713)
6998 13/07/2022 8343
6998 13/07/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜು ಪುಂಡಲೀಕ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892630923)
8074 26/07/2022 1854
8074 26/07/2022 9270
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ ಮ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892635144)
3893 06/06/2022 3708
3894 06/06/2022 3708
3895 06/06/2022 3090
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕನಾಳ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042892639611)
3320 30/05/2022 2781
4474 09/06/2022 3708
4474 09/06/2022 7107
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಪ್ಪ ಧನಗರ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892639635)
3405 30/05/2022 8343
3405 30/05/2022 1854
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042892651508)
1683 07/05/2022 11124
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮಾಂಗಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042892691164)
4475 09/06/2022 9270
4475 09/06/2022 5562
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾ ಸಂಗಪ್ಪ ಬೀರಾದಾರ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042892719405)
2799 21/05/2022 2781
2800 21/05/2022 7416
2801 21/05/2022 1854
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892719648)
3856 06/06/2022 7416
3857 06/06/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಂಗಿ ಇವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892851101)
5390 23/06/2022 18540
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿರಪ್ಪ ರಾವಳ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042892877920)
11516 23/09/2022 5562
13485 16/10/2022 3708
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನೇಮಿನಾಥ ಪಡಸಲಗಿ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042892902545)
7509 22/07/2022 2781
7509 22/07/2022 7416
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರೂಡ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042892905642)
3858 06/06/2022 1854
3858 06/06/2022 5562
9665 18/08/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042892921091)
4476 09/06/2022 1854
4476 09/06/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ ಅ ದೇಮಾಯಿ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042892927713)
2809 21/05/2022 1854
2809 21/05/2022 5562
2810 21/05/2022 2781
2810 21/05/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬಾಸ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಾಲಾಪೂರ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893020386)
2811 21/05/2022 8343
2811 21/05/2022 5562
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಯ ರಾ ಮಠದ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893156553)
3859 06/06/2022 7416
4808 09/06/2022 11433
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893300175)
6070 27/06/2022 7416
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಪರಸಪ್ಪ ತೇಲಿ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893334268)
550 07/04/2022 12360
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಕುಳಲಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893371117)
551 07/04/2022 2472
551 07/04/2022 3708
2812 21/05/2022 1854
2812 21/05/2022 3708
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತೇಲಿ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893386470)
5392 23/06/2022 7416
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲವ್ವ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಯಲ್ಲಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893549090)
4477 09/06/2022 5562
9304 11/08/2022 9270
10233 30/08/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾದಿಕ ಮು ಮಾಲಾಪೂರ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893586409)
3325 30/05/2022 5562
3325 30/05/2022 4635
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ್ವ ಮಾಲಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893590165)
2088 12/05/2022 10815
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ರಾಚಪ್ಪಾ ಸುತಾರ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893598692)
2814 21/05/2022 3090
Work Name:  ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893612927)
2816 21/05/2022 12978
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಕಾಂತ ಪಂಡಿತ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893646162)
6071 27/06/2022 3708
6071 27/06/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893683847)
6072 27/06/2022 5562
6072 27/06/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ಮು ಪ್ಯಾದಾ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893706018)
9699 18/08/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಮು ಪ್ಯಾದಾ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893706036)
7510 22/07/2022 3708
9700 18/08/2022 1854
9700 18/08/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಸವ್ವ ಸುರೇಶ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893742758)
3406 30/05/2022 3708
4492 09/06/2022 3708
6856 13/07/2022 3708
7511 22/07/2022 3708
9306 11/08/2022 3708
10449 30/08/2022 3090
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಪರಸಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893756141)
6073 27/06/2022 2472
7515 22/07/2022 12978
7516 22/07/2022 7416
7516 22/07/2022 3708
7517 22/07/2022 3708
7517 22/07/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೀತುನ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893820443)
5393 23/06/2022 5562
5393 23/06/2022 1854
8075 26/07/2022 3708
8075 26/07/2022 11124
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲವ್ವ ಕಾಸಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893820482)
8076 26/07/2022 7416
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ರಾ ಡಿಗ್ರಜ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893835495)
6074 27/06/2022 5562
6074 27/06/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಸಾತಪ್ಪ ತೇಲಿ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893835524)
9434 11/08/2022 1854
9434 11/08/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893836679)
8552 01/08/2022 1854
8552 01/08/2022 3708
12119 29/09/2022 3090
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಮಹಿಷವಾಡಗಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893836711)
5394 23/06/2022 5562
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕುಳಲಿ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893844296)
6075 27/06/2022 3708
6075 27/06/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಕಮತಿ ಇವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893845974)
9309 11/08/2022 3708
9309 11/08/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಭೀ ಧನಗರ ಇವರ ಕುರಿ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005011/IF/93393042893846108)
8078 26/07/2022 1236
8078 26/07/2022 1236
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಶಂ ಘಡೆಪ್ಪನವರ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893852157)
8327 01/08/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಾಂಗ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893852162)
10450 30/08/2022 3090
11520 23/09/2022 5253
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಬಿ ಇವರ ಕುರಿ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893855820)
10234 30/08/2022 2472
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893857765)
10451 30/08/2022 3090
13082 12/10/2022 3708
15661 18/11/2022 2472
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತ್ತಣ್ಣ ತೇರದಾಳ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893863593)
12120 29/09/2022 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಿಂಗ ಶಿವರುದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893863630)
13192 12/10/2022 3708
15662 18/11/2022 3708
15662 18/11/2022 927
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಧರ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಾಲಾಪೂರ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893863638)
10454 30/08/2022 6180
10454 30/08/2022 1545
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರವ್ವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893866674)
24546 14/03/2023 5253
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಮಿಜಾ ಬಾಶಾಲಾಲ ಮೋಮಿನ ಇವರ ಧನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893866691)
12122 29/09/2022 7416
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪ ಅ ಘಡೆಪ್ಪನವರ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893866708)
9666 18/08/2022 7416
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿರಪಾದ ಬಸಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893866726)
8079 26/07/2022 3708
8079 26/07/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಅ ಘಡೆಪ್ಪನವರ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893866764)
8080 26/07/2022 3708
13083 12/10/2022 4944
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯಾ ಗೋಠೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893867574)
8081 26/07/2022 3708
8081 26/07/2022 1854
9701 18/08/2022 1854
9701 18/08/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಧನಗಪಾಲ ಡಿಗ್ರಜ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893876458)
9722 18/08/2022 3708
9722 18/08/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ನದಾಫ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893876516)
8082 26/07/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಡ್ಲಿಸಾಬ ನದಾಫ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893876523)
9723 18/08/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಸ ದೋಪ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893876591)
24751 14/03/2023 6180
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ಲ ಘಡೆಪ್ಪನವರ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893893311)
8084 26/07/2022 3708
11519 23/09/2022 1854
11519 23/09/2022 3090
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಶಂ ಘಡೆಪ್ಪನವರ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893893341)
8706 01/08/2022 7416
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾ ಗಂಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ SC(1501005011/IF/93393042893899775)
19977 06/01/2023 3708
19977 06/01/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಯ್ಯ ರುದ್ರಯ್ಯ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893899811)
11518 23/09/2022 8652
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಗೋಠಡಕಿ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893900008)
10452 30/08/2022 7725
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ ಬ ಮಾಲಾಪೂರ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893911803)
9703 18/08/2022 3708
9703 18/08/2022 3708
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893934234)
13088 12/10/2022 3708
15665 18/11/2022 1854
15665 18/11/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬೆಳಗಲಿ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893945756)
9704 18/08/2022 7416
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಪಂಡಿತ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042893958206)
10235 30/08/2022 7725
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಗು ಕೊಕಟನೂರ ಇವರ ಕುರಿ ಮೆಕೆಗಳ ಶೇಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894011187)
25603 28/03/2023 2472
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪರಸಪ್ಪ ಕೊಣ್ಣೂರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894125159)
15669 18/11/2022 3708
19978 06/01/2023 1854
19978 06/01/2023 3708
22156 10/02/2023 5562
23489 03/03/2023 5562
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಈರಪ್ಪ ಸುತಾರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894125224)
18107 09/12/2022 3708
19979 06/01/2023 3708
20602 12/01/2023 3708
22157 10/02/2023 5562
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗವ್ವ ಹಣಮಂತ ಚಿನಗುಂಡಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894125288)
15215 08/11/2022 12978
15215 08/11/2022 1854
20603 12/01/2023 11124
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತಾ ಮಾನಿಂಗ ಕೋಳಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894125574)
18108 09/12/2022 3708
22158 10/02/2023 3708
23490 03/03/2023 3708
25604 28/03/2023 3708
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಳಲಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894125931)
23491 03/03/2023 7416
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಕೋಳಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894125952)
19052 26/12/2022 3708
19980 06/01/2023 3708
20604 12/01/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಯವ್ವ ಅಶೋಕ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894126736)
18109 09/12/2022 3708
18109 09/12/2022 3708
19053 26/12/2022 3708
19053 26/12/2022 3708
19981 06/01/2023 1854
19981 06/01/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೀತಾ ರಾಚಪ್ಪ ಧನಗರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894144979)
15216 08/11/2022 3708
19982 06/01/2023 3708
19982 06/01/2023 1854
22159 10/02/2023 5562
23492 03/03/2023 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಗಳವೆ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894155723)
19620 04/01/2023 1854
19620 04/01/2023 1854
20606 12/01/2023 1854
20606 12/01/2023 1854
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲೆಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894156826)
19983 06/01/2023 1854
19983 06/01/2023 1854
20686 12/01/2023 1854
20686 12/01/2023 1854
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಹಾದೇವ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894158170)
18106 09/12/2022 5562
18106 09/12/2022 1854
19054 26/12/2022 1854
19054 26/12/2022 5562
19984 06/01/2023 3708
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನಬಿ ಹಾಜಿಸಾಬ ನದಾಫ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894158177)
15218 08/11/2022 7416
18963 26/12/2022 3708
19985 06/01/2023 3708
20608 12/01/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಮಾನಿಂಗ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894162657)
23493 03/03/2023 3708
24757 14/03/2023 3708
25101 21/03/2023 618
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಧನಗಳ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894163109)
19986 06/01/2023 3708
20687 12/01/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವ್ವ ಶಾ ಪ್ಯಾದಾ ಇವರ ಧನದ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894210152)
20902 21/01/2023 3708
20902 21/01/2023 4326
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮಸಿದ್ದ ಸೊನ್ನದ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894255831)
19987 06/01/2023 5562
19987 06/01/2023 3708
22161 10/02/2023 3708
23058 24/02/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894274007)
19621 04/01/2023 5562
19621 04/01/2023 1854
22162 10/02/2023 5562
23495 03/03/2023 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894274197)
20903 21/01/2023 3708
22163 10/02/2023 3708
23059 24/02/2023 3708
23496 03/03/2023 3708
25607 28/03/2023 3708
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894276005)
22164 10/02/2023 3708
25606 28/03/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ದುಂಡಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894276043)
20904 21/01/2023 3708
22165 10/02/2023 3708
23107 24/02/2023 3708
23498 03/03/2023 3708
25605 28/03/2023 3708
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಜಾನಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಕುರಿ ಶಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/IF/93393042894276119)
23108 24/02/2023 3708
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಓಡೆಯರ ಸಮಾಜದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1501005011/LD/93393042892311315)
18964 26/12/2022 18540
18965 26/12/2022 1854
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಗು ಬಿರಾದಾರ ಅವರ ಹೂಲದಿಂದ ಶಂಕರ ದೇಗೌಡ ಹೂಲದ ವರೆಗೆ ಮುರಮ ಹಾಕುವುದು(1501005011/RC/93393042892358155)
24753 14/03/2023 9270
24755 14/03/2023 3708
25093 21/03/2023 12360
25094 21/03/2023 12360
25095 21/03/2023 1236
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮಖಂಡಿ ಹೂಲದಿಂದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RC/93393042892358418)
4900 09/06/2022 18540
4901 09/06/2022 16686
5395 23/06/2022 18540
5396 23/06/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಮುಡಸಿ ಹೂಲದಿಂದ ರಾಚಪ್ಪ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹೂಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RC/93393042892358419)
4904 09/06/2022 18540
4905 09/06/2022 16686
5397 23/06/2022 18540
5398 23/06/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೂಲದಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಹೂಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RC/93393042892358420)
6076 27/06/2022 14832
6077 27/06/2022 12978
6077 27/06/2022 3708
7066 13/07/2022 16686
7066 13/07/2022 1854
Work Name: ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಖಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲಗಂಬದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಮ ಹಾಕುವುದು(1501005011/RC/93393042892394449)
18966 26/12/2022 18540
18967 26/12/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಹೂಲದಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹೂಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಮ ಹಾಕುವುದು(1501005011/RC/93393042892394461)
20688 12/01/2023 12978
20688 12/01/2023 5562
20689 12/01/2023 14832
20689 12/01/2023 3708
20690 12/01/2023 18540
20691 12/01/2023 5562
20691 12/01/2023 12978
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹೂಲದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯ ವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಮ ಹಾಕುವುದು(1501005011/RC/93393042892394464)
19055 26/12/2022 5562
19055 26/12/2022 12978
19056 26/12/2022 12978
19056 26/12/2022 1854
19622 04/01/2023 1854
19622 04/01/2023 16686
19623 04/01/2023 3708
19623 04/01/2023 12978
21015 21/01/2023 1236
21015 21/01/2023 2472
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಹೂಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಮ ಹಾಕುವುದು(1501005011/RC/93393042892394472)
25731 28/03/2023 9270
25732 28/03/2023 4635
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಗುಡಿಯಿಂದ ತುಬಚಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಮ ಹಾಕುವುದು(1501005011/RC/93393042892394475)
19129 26/12/2022 1854
19129 26/12/2022 16686
19130 26/12/2022 14832
21016 21/01/2023 3708
21016 21/01/2023 8652
21017 21/01/2023 1236
21017 21/01/2023 11124
21018 21/01/2023 1236
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ಹೂಲದ ವರೆಗೆ ಮುರಮಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RC/93393042892394480)
21524 02/02/2023 5871
21524 02/02/2023 11124
21525 02/02/2023 12978
21525 02/02/2023 5562
21526 02/02/2023 12978
21526 02/02/2023 5562
21527 02/02/2023 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಧನಗರ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಡಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯ ವರೆಗೆ ಮುರಮಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RC/93393042892394519)
20692 12/01/2023 12978
20692 12/01/2023 5562
20693 12/01/2023 1854
20693 12/01/2023 14832
20693 02/02/2023 1854
20694 12/01/2023 7416
20694 12/01/2023 11124
20695 12/01/2023 7416
20695 12/01/2023 11124
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ 80/2/ಕ/2 ನೇಮಿನಾಥ ಪಡಸಲಗಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೈಪ ಹಾಕಿ ಮುರಮ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವುದು(1501005011/RC/93393042892398964)
19131 26/12/2022 12978
19131 26/12/2022 5562
19132 26/12/2022 1854
19132 26/12/2022 5562
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬುಜಬಲಿ ತೇರದಾಳ ಹೂಲದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಘಡೆಪ್ಪನವರ ಹೂಲದ ವರೆಗೆ ಮುರಮಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ(1501005011/RC/93393042892399180)
24547 14/03/2023 18231
24548 14/03/2023 18540
24549 14/03/2023 11124
24935 21/03/2023 18540
24936 21/03/2023 9270
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಳಗಡ್ಡಿ ಹಾದಿಯಿಂದ ಶೀತಲ ಪಡಸಲಗಿ ಹೂಲದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ಮುರಮಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RC/93393042892399185)
24550 14/03/2023 12360
24937 21/03/2023 18540
24938 21/03/2023 3708
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಸುತ್ತಲು ಮುತ್ತಲು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮುರಮ ಹಾಕುವುದು(1501005011/RC/93393042892399187)
25164 21/03/2023 5562
25734 28/03/2023 7725
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ಚನ್ನಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಹೂಲದಿಂದ ಮಾಳು ಕೋಳಿ ಇವರ ಹೂಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RC/93393042892399278)
25102 21/03/2023 4326
25735 28/03/2023 13905
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅನಿಲ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಮ ಹಾಕುವುದು(1501005011/RC/93393042892399289)
25096 21/03/2023 12360
25097 21/03/2023 12360
25098 21/03/2023 8652
25736 28/03/2023 15450
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಹೂಲದಿಂದ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಕವ್ನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಂಕನವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮುರಮಿನ ರಸ್ತೆ (1501005011/RC/93393042892399294)
23109 24/02/2023 15450
23110 24/02/2023 15450
23499 03/03/2023 15450
23500 03/03/2023 12360
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ಸವಾಸೆಯವರ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ದುಂಡಯ್ಯ ಕರಡಿ ವಸ್ತಿ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RS/93393042892287401)
7068 13/07/2022 12978
7068 13/07/2022 5562
7069 13/07/2022 1854
7069 13/07/2022 11124
7069 18/08/2022 1854
Work Name: ಮುತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಯಪ್ಪ ಪಡಸಲಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಗುರವ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005011/RS/93393042892288023)
10238 30/08/2022 15450
10239 30/08/2022 13905
10239 30/08/2022 1545
Sub Total Rs. 2108925
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
20823 01/04/2022 1734
23416 01/04/2022 1734
23416 01/04/2022 13872
23418 01/04/2022 3468
23419 01/04/2022 6936
23419 01/04/2022 1734
23420 01/04/2022 3468
Sub Total Rs. 32946
Grand Total Rs. 2141871
Expenditure In Lakhs For block :21.42
Report Completed
Excel View