Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MADARAKHANDI
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ತಿ ಕೊಳ್ಳಕೆ ಪೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892257003)
11984 30/09/2022 7725
11984 30/09/2022 7725
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ಹ ಪರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿದರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವೆರೆಗ ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892283137)
4970 22/06/2022 18540
4971 22/06/2022 18540
5834 28/06/2022 9270
5834 28/06/2022 9270
5835 28/06/2022 18540
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892287824)
7692 21/07/2022 927
12777 03/10/2022 11124
12777 03/10/2022 1236
12778 03/10/2022 1236
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಗ್ಗರ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕಮರಿಮಠದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892287831)
26199 31/03/2023 309
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892289973)
13514 21/10/2022 12978
13514 21/10/2022 5562
13515 21/10/2022 12978
14991 07/11/2022 14832
14991 07/11/2022 3708
14992 07/11/2022 11124
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೆರೆಯ ದಾರಿಯಿಂದ ಸೇದುಬಾವಿ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892291284)
26200 31/03/2023 309
26200 31/03/2023 309
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ದಾಸರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892294399)
26201 31/03/2023 309
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892294408)
19392 29/12/2022 11124
19392 30/12/2022 7416
19393 29/12/2022 5562
19393 30/12/2022 7416
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಿಗಿಡದಿಂದ ಹಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/FP/93393042892296711)
15031 07/11/2022 18540
15032 07/11/2022 9270
15032 07/11/2022 1854
18661 24/12/2022 5562
18661 24/12/2022 12978
18662 24/12/2022 11124
25774 31/03/2023 1854
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವ್ವ ವಿಠ್ಠಲ ಬಡಚಿ ಇವರ ಡಾ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042892279234)
2806 25/05/2022 5562
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಳೇದ ಇವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042892292499)
8481 30/07/2022 11124
8481 30/07/2022 7416
8482 30/07/2022 927
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಪಾದ ಸಂಗಪ್ಪ ಪರಪ್ಪನ್ನವರ ಇವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042892298957)
1639 04/05/2022 9579
1639 04/05/2022 1236
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಬೆವ್ವ ಕರೆಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042892346673)
2807 25/05/2022 7416
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಳಸನ್ನಿ ಇವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042892510235)
630 08/04/2022 4635
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಇವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042892938544)
4798 14/06/2022 18540
4799 14/06/2022 18540
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಪರಪ್ಪನವರ ಇವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042892938604)
11986 30/09/2022 1545
11987 30/09/2022 1545
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀರಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಇವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042892940022)
5399 22/06/2022 18540
5400 22/06/2022 18540
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೋಟ್ರಾಗೋಳ ಇವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893062063)
4559 14/06/2022 16686
4559 14/06/2022 1854
4560 14/06/2022 18540
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಶಾಬಿ ರಸೂಲಸಾಬ ಅರಬಬಸವ ವಸತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893208878)
20672 13/01/2023 3708
20672 13/01/2023 7416
21731 07/02/2023 9270
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾಜಬಿ ಸಿಕಂದರ ಅರಬ ಬಸವ ವಸತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893209028)
20673 13/01/2023 4017
20673 13/01/2023 3708
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಪ್ಪ ಜೊಂಗನವರ ಇವರ ಹೊದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893254534)
5401 22/06/2022 18540
5402 22/06/2022 1854
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಜೊಂಗನವರ ಇವರ ಹೊದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893255128)
5403 22/06/2022 18540
5404 22/06/2022 1854
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893278820)
4972 22/06/2022 9270
4972 22/06/2022 3708
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ವ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮುದರಡ್ಡಿ ಇವರ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893373966)
4111 08/06/2022 3708
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಈಶ್ವರ ಕಳಸನ್ನಿ ಇವರ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893541663)
5955 28/06/2022 11124
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಯ ಮಾಳೇದ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005018/IF/93393042893761115)
10975 13/09/2022 9270
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪವ್ವ ಅಮೋಘಸಿದ್ದ ಬಿಜ್ಜಿಗಾರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893860725)
5956 28/06/2022 18540
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಜೊಂಗನವರ ಇವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893860792)
7557 21/07/2022 18540
7558 21/07/2022 15450
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದರೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893878217)
7559 21/07/2022 18540
7560 21/07/2022 1854
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀತಲ ಭೀಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893890379)
12779 03/10/2022 4944
12779 03/10/2022 1236
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893918637)
18322 17/12/2022 3708
18322 17/12/2022 3708
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಸಗರೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893948225)
20828 21/01/2023 5253
20828 21/01/2023 3708
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜೊಂಗನವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893975170)
15655 17/11/2022 3399
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಾರುತಿ ಜೊಂಗನವರ ಇವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893975759)
15660 17/11/2022 3399
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಜೊಂಗನವರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893975801)
15663 17/11/2022 3399
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಕರೆಪ್ಪ ಜೊಂಗನವರ ಇವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893975833)
11368 21/09/2022 3399
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕರೆನ್ನವರ ಇವರ ಆಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042893999416)
20829 21/01/2023 2472
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿನವರ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894059668)
14289 21/10/2022 2472
14289 21/10/2022 2163
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕಾಡು ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894099068)
18323 17/12/2022 3708
20830 21/01/2023 1854
20830 21/01/2023 3708
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮಾ ರಾಜೇಸಾಬ ಅರಬ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894151929)
16692 25/11/2022 4635
16692 25/11/2022 4635
18324 17/12/2022 11124
18324 17/12/2022 1854
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷತಾ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಬಸವನಪುಜಾರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894151995)
21736 09/02/2023 11124
Work Name: ನಿಂಬೆವ್ವ ಕರೆಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894183914)
16714 25/11/2022 927
Work Name: ಶಾಂತವ್ವ ವಿಟ್ಠಲ ಬಡಾಚಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894183920)
16717 25/11/2022 927
Work Name: ಅಂಜುಬಾಯಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಂಡಿಗಣಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894183926)
16718 25/11/2022 927
Work Name: ಗಂಗವ್ವ ವೆಂಕಟೇಶ ಪೂಜಾರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894183933)
16719 25/11/2022 927
Work Name: ಕಮಲವ್ವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894183950)
16720 25/11/2022 927
Work Name: ಮಾಯವ್ವ ಸೈದು ಹಿರೇಕುರುಬರ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894183954)
16721 25/11/2022 927
Work Name: ಶಮಾಬಿ ಅರಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894183957)
16722 25/11/2022 927
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪ ಜೊಂಗನವರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/IF/93393042894263947)
19627 29/12/2022 3708
19627 30/12/2022 12978
24922 16/03/2023 7416
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹಂಚು ಕಾಲುವೆ ಚೌಕಿಯಿಂದ ಮಧುರಖಂಡಿ ಊರ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1501005018/LD/93393042892234166)
938 16/04/2022 14832
938 16/04/2022 3708
939 16/04/2022 14832
1531 04/05/2022 18540
1532 04/05/2022 1854
2625 25/05/2022 16686
2625 25/05/2022 1854
2626 25/05/2022 18540
2627 25/05/2022 12978
11992 30/09/2022 12360
11992 30/09/2022 1545
11993 30/09/2022 7725
11993 30/09/2022 1545
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರೆಪ್ಪ ಅನ್ನಪ್ಪ ಜೊಂಗನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892354336)
3888 08/06/2022 18540
3889 08/06/2022 9270
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಶಿವಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಪ್ಪನವರ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892354337)
3890 08/06/2022 16686
3890 08/06/2022 1854
3891 08/06/2022 9270
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನ್ಯಾಳ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892354551)
4565 14/06/2022 16686
5407 22/06/2022 18540
5408 22/06/2022 18540
5409 22/06/2022 16686
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌನೇಶ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/RC/93393042892357821)
8483 30/07/2022 3708
8483 30/07/2022 9270
8484 30/07/2022 3708
8484 30/07/2022 11124
8485 30/07/2022 14832
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892357822)
4973 22/06/2022 9270
4973 22/06/2022 9270
4974 22/06/2022 16686
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಕಡಿವಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಮೂಲಿಯವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892357824)
4975 22/06/2022 18540
4976 22/06/2022 18540
4977 22/06/2022 1854
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ದವ್ವ ಈ ಕಡಿವಾಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892357825)
4978 22/06/2022 18540
4979 22/06/2022 18540
4980 22/06/2022 3708
4980 22/06/2022 3708
Work Name: ಮಧುರಖಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಮರಿಮಠದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಭರಮಪ್ಪ ಜೊಂಗನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892362882)
26202 31/03/2023 309
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪನವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಡಾಂಬರ ಹಾದಿಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892368377)
7565 21/07/2022 18540
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿಂಧೂರ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892373622)
15666 17/11/2022 309
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾವಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋಟದವರೆಗೆ ಮೊರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ(1501005018/RC/93393042892375220)
13682 21/10/2022 2781
13682 21/10/2022 1854
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಡಿ ಪೂಲದಿಂದ ಕುಡಚಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1501005018/WC/93393042892228571)
7698 21/07/2022 3708
7698 21/07/2022 2781
8601 05/08/2022 14832
8601 05/08/2022 1854
8602 05/08/2022 9270
8602 05/08/2022 5562
10316 01/09/2022 1854
10316 01/09/2022 16686
10317 01/09/2022 5562
10317 01/09/2022 5562
10976 13/09/2022 14832
10976 13/09/2022 3708
10977 13/09/2022 14832
10977 13/09/2022 1854
11370 21/09/2022 3708
11370 21/09/2022 14832
11371 21/09/2022 1854
11371 21/09/2022 12978
12783 03/10/2022 12360
12783 03/10/2022 3090
12784 03/10/2022 12360
12784 03/10/2022 1545
13837 21/10/2022 12978
13837 21/10/2022 5562
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಮರಿಮಠದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1501005018/WC/93393042892477062)
7699 21/07/2022 4635
7699 21/07/2022 9270
7700 21/07/2022 6180
7700 21/07/2022 4635
8603 05/08/2022 5562
8603 05/08/2022 12978
8604 05/08/2022 16686
8604 05/08/2022 1854
8605 05/08/2022 9270
8605 05/08/2022 1854
10840 06/09/2022 11124
10840 06/09/2022 7416
10841 06/09/2022 1854
10841 06/09/2022 14832
11112 13/09/2022 14832
11112 13/09/2022 3708
11113 13/09/2022 9270
11113 13/09/2022 1854
11372 21/09/2022 3708
11372 21/09/2022 14832
11994 30/09/2022 12360
11994 30/09/2022 1545
11995 30/09/2022 10815
11995 30/09/2022 1545
13839 21/10/2022 7416
13839 21/10/2022 7416
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಸಾಬ ಅಲಿಸಾಬ ಸಾವಳಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ವಾಲಿಕಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1501005018/WC/93393042892477063)
5665 28/06/2022 5562
5665 28/06/2022 12978
5666 28/06/2022 18540
5667 28/06/2022 18540
5668 28/06/2022 9270
5668 28/06/2022 3708
7701 21/07/2022 11124
7702 21/07/2022 1236
7702 21/07/2022 11124
7703 21/07/2022 12360
7704 21/07/2022 1236
7704 21/07/2022 2472
8606 05/08/2022 18540
8607 05/08/2022 5562
8607 05/08/2022 12978
8608 05/08/2022 1854
8608 05/08/2022 16686
8609 05/08/2022 1854
10324 01/09/2022 11124
10324 01/09/2022 5562
11115 13/09/2022 12978
11115 13/09/2022 5562
11116 13/09/2022 9270
11116 13/09/2022 1854
11373 21/09/2022 7416
11373 21/09/2022 11124
11374 21/09/2022 3708
11374 21/09/2022 5562
11996 30/09/2022 10815
11996 30/09/2022 4635
11997 30/09/2022 3090
11997 30/09/2022 3090
13681 21/10/2022 11124
13681 21/10/2022 1854
14997 07/11/2022 9270
14997 07/11/2022 9270
14998 07/11/2022 14832
14998 07/11/2022 1854
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಸಾರ ಬಂದರದಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1501005018/WC/93393042892478797)
13676 21/10/2022 3708
13676 21/10/2022 14832
15795 17/11/2022 5562
15795 17/11/2022 12978
18325 17/12/2022 1545
18325 17/12/2022 10815
18326 17/12/2022 1545
18326 17/12/2022 10815
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ತೋಟದ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮುಗಳಖೋಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1501005018/WC/93393042892493437)
13674 21/10/2022 11124
13674 21/10/2022 7416
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರೋಳ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1501005018/WC/93393042892501289)
17928 10/12/2022 9270
17928 10/12/2022 9270
17929 10/12/2022 1854
17929 10/12/2022 12978
18327 17/12/2022 1854
18327 17/12/2022 14832
18328 17/12/2022 1854
18328 17/12/2022 14832
Work Name: ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸವದಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005018/WC/93393042892502736)
13672 21/10/2022 3090
15033 07/11/2022 9270
15033 07/11/2022 7416
18666 24/12/2022 7416
18666 24/12/2022 7416
Work Name: ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಸರಡ್ಡಿ ಕಂಬಾರ ತೋಟ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳದ ಹುಳೆತ್ತುವುದು(1501005018/WC/93393042892504784)
13664 21/10/2022 18540
14993 07/11/2022 16686
14993 07/11/2022 1854
14994 07/11/2022 1854
15672 17/11/2022 9270
17930 10/12/2022 4635
17930 10/12/2022 10815
17931 10/12/2022 3090
17931 10/12/2022 4635
25776 31/03/2023 7416
Sub Total Rs. 2106762
Grand Total Rs. 2106762
Expenditure In Lakhs For block :21.07
Report Completed
Excel View