Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : SAVALAGI
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/AV/93393042892319713)
20033 03/01/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೊಗಲು ಸಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪೋಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/FP/93393042892294675)
26245 30/03/2023 618
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಸಲೆ ವಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/FP/93393042892297414)
26398 30/03/2023 1854
26398 30/03/2023 1236
26399 30/03/2023 618
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ Inline T reateament ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/FP/93393042892298361)
26400 30/03/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಕೀಲಾಬಾನು ಅತ್ತಾರ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042892364174)
1971 07/05/2022 1854
1971 07/05/2022 1854
2785 21/05/2022 10815
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲೋಚನಾ ಐಹೋಳ್ಳೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042892415386)
1963 07/05/2022 7416
2787 21/05/2022 6180
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರವ್ವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042892434544)
1964 07/05/2022 7416
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಜಮೀನ ಜಾಫರ ಅತ್ತಾರ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042892438894)
1965 07/05/2022 3708
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಾ ಸದಾಶಿವ ತೇಲಿ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042892459448)
1966 07/05/2022 7416
1966 07/05/2022 1854
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಳಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042892528252)
230 08/04/2022 4326
230 08/04/2022 6489
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಾಪಕರ ಇವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042892677128)
19372 27/12/2022 5562
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042893012373)
1656 04/05/2022 8652
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರವ್ವ ಗಂ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ 2017/18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ (1501005023/IF/93393042893113685)
1967 07/05/2022 9270
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲವ್ವ ದಿವಟೆ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893158683)
1663 04/05/2022 4326
1663 04/05/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಗಿನಮನಿ ಇವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893160303)
1657 04/05/2022 10815
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಕೋಟಾ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893179336)
19373 27/12/2022 3708
19373 27/12/2022 3708
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮುತ್ತಪ್ಪಾ ಜಾಧವ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893179413)
1968 07/05/2022 5562
2788 21/05/2022 4635
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಪಕರ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042893292163)
1680 04/05/2022 8652
2789 21/05/2022 6180
12865 07/10/2022 9270
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾ ಶಿವಪುತ್ರ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042893292231)
1658 04/05/2022 10815
1658 04/05/2022 4326
12868 07/10/2022 7416
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893306249)
2790 21/05/2022 6180
2790 21/05/2022 1545
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿದ್ರಾಮ ಶಿವಪ್ಪ ಜೋಗ್ಯಾರ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042893334116)
1677 04/05/2022 10815
1677 04/05/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಮರಾಯ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೊಳ್ಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042893384295)
1665 04/05/2022 10815
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೌರವ್ವ ಶ್ರೀಶೈಲ ನಾವ್ಹಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) ವಸತಿ ಯೋಜ(1501005023/IF/93393042893389132)
1969 07/05/2022 5562
2791 21/05/2022 1545
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಖಾ ವಿಠ್ಠಲ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042893490085)
231 08/04/2022 4326
231 08/04/2022 6489
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಸಂಜೀವ ಮಾಳಿ ಇವರಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893527189)
12869 07/10/2022 7416
18331 09/12/2022 1854
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಾ ಶ್ಯಾಮ ಜಾಧವ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893527240)
1970 07/05/2022 3708
1970 07/05/2022 1854
2792 21/05/2022 1545
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ರಾಮು ವಾಘವಂಕರ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893693066)
238 08/04/2022 6489
238 08/04/2022 12978
1664 04/05/2022 11124
1664 04/05/2022 5562
4197 07/06/2022 3090
4197 07/06/2022 3090
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾ ಶಿವಪುತ್ರ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893693161)
14378 21/10/2022 8652
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚೌಗಲೆ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042893695443)
237 08/04/2022 2163
237 08/04/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯವ್ವ ಭರಮಪ್ಪ ತುಂಗಳ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893697344)
235 08/04/2022 21630
1666 04/05/2022 19158
19353 27/12/2022 6489
19353 27/12/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಗೊಂಡ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893910012)
19374 27/12/2022 1854
19374 27/12/2022 12978
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಐನಾಪೂರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042893978723)
19354 27/12/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಹ್ಮದಬೇಗ ಮೋಗಲ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042893979045)
18332 09/12/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ದುಂಡಪ್ಪ ಮಾನೋಜಿ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042894074439)
16106 22/11/2022 10815
18390 19/12/2022 12978
18390 19/12/2022 8652
18391 19/12/2022 2163
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಗಂ/ಸಂಗಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಿ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042894127928)
15457 09/11/2022 4635
18333 09/12/2022 1854
18333 09/12/2022 3708
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಘಾಟಗೆ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042894145047)
18392 19/12/2022 15141
18392 19/12/2022 6489
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಮ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಣೆ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/IF/93393042894208752)
19376 27/12/2022 3708
19376 27/12/2022 7416
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ನಿವೃತಿ ಪಾಟೋಳಿ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/IF/93393042894208984)
18393 19/12/2022 12978
19355 27/12/2022 4326
19355 27/12/2022 6489
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/LD/93393042892209950)
26401 30/03/2023 309
26401 30/03/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ & ಪಿರ್ವಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1501005023/LD/93393042892232293)
19377 27/12/2022 309
19377 27/12/2022 927
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಾ ಅಶೋಕ ಜಾಧವ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀತಾರಾಮ ಅಡ್ಡೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/LD/93393042892307194)
18703 19/12/2022 17304
18703 19/12/2022 4326
18704 19/12/2022 8652
18704 19/12/2022 10815
19351 27/12/2022 4326
19351 27/12/2022 17304
19352 27/12/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರ್ಧಾತ ತಳಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸವಿತಾ ತಳಕೇರಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/LD/93393042892307195)
20035 03/01/2023 309
26402 30/03/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುನಂದಾ ಪಾರ್ಥನಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/LD/93393042892307911)
26403 30/03/2023 1236
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಸುತಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಧೂಮಕೇತು ನಾಂದ್ರೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/LD/93393042892308326)
26404 30/03/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1501005023/LD/93393042892314157)
20036 03/01/2023 309
Work Name: ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/OP/93393042892020325)
57 08/04/2022 2163
57 08/04/2022 19467
1671 04/05/2022 16686
1671 04/05/2022 1854
18334 09/12/2022 11124
18334 09/12/2022 7416
18335 09/12/2022 1854
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಅಮೋಘಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892285738)
1669 04/05/2022 15141
4201 07/06/2022 9270
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಸಿಂಧೆ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ರಾಜು ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ವಸ್ತಿವರೆರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/RC/93393042892285747)
1678 04/05/2022 3708
1678 04/05/2022 9270
4202 07/06/2022 4635
4202 07/06/2022 6180
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪುಶಿ ಸಂತಿವೂರ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ಗೊವಿಂದ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ವಸ್ತಿವರೆರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/RC/93393042892285757)
1670 04/05/2022 10815
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾನೋಜಿ ಜಮೀನದಿಂದ ಸೂಮಪ್ಪ ಪಚ್ಯಾಪೂರ ಜಮೀನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892285771)
1667 04/05/2022 6489
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಮಪ್ಪ ಪಚ್ಯಾಪೂರ ಜಮೀನದಿಂದ ಮಾಳಿ ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892285774)
1676 04/05/2022 17304
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣಾ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡು ಉಮ್ಮನ್ನವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/RC/93393042892299567)
1668 04/05/2022 2163
1668 04/05/2022 10815
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡು ಉಮ್ಮನ್ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಬುಬ ಪಟೇಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/RC/93393042892299570)
1672 04/05/2022 4326
1672 04/05/2022 8652
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಬುಬ ಪಟೇಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/RC/93393042892299574)
1662 04/05/2022 12978
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನಿಂದ ಪಾಂಡು ಹಣಮಂತ ಜಾದವ ಇವರ ಜಮೀಣದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892381234)
18354 09/12/2022 6180
18354 09/12/2022 9270
18355 09/12/2022 3090
18355 09/12/2022 3090
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಾಣ್ಣ ಜಾಧವ ಇವರ ಜಮೀನದಿಂದ ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ಜಮೀನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892381236)
20037 03/01/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮು ಜಾಧವ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005023/RC/93393042892381237)
18356 09/12/2022 10815
18356 09/12/2022 4635
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಟ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋಗೆರ ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892383077)
19378 27/12/2022 927
19378 27/12/2022 3708
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಬಚಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಸಪ್ಪ ಸರ್ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(1501005023/RC/93393042892383329)
20040 03/01/2023 309
26392 30/03/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಸಪ್ಪ ಸರ್ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾದು ರಾಮಗೊಂಡ ವಸ್ತಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(1501005023/RC/93393042892383338)
20039 03/01/2023 309
26407 30/03/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿ ಅಶೋಕ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪಾ ಜಮಖಂಡಿ ವಸ್ತಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005023/RC/93393042892383349)
20038 03/01/2023 309
26372 30/03/2023 309
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಭಚಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಂಡು ಎಕ್ಸಂಬೆ ಜಮೀನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892383992)
26369 30/03/2023 927
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಎಕ್ಸಂಬೆ ಜಮೀನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892383995)
19349 27/12/2022 10815
19349 27/12/2022 10815
19350 27/12/2022 8034
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಗೂರ ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892384085)
17829 09/12/2022 8652
17829 09/12/2022 12978
17830 09/12/2022 8034
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಧವ ವಸ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಟಕಾಲೆ ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005023/RC/93393042892384955)
18358 09/12/2022 18540
18358 09/12/2022 2163
18359 09/12/2022 2163
18359 09/12/2022 3399
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005023/RS/93393042892267718)
234 08/04/2022 4326
234 08/04/2022 4326
1661 04/05/2022 4326
1661 04/05/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಂಕ್ಸಬೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು (1501005023/WC/93393042892262206)
12859 07/10/2022 18540
12860 07/10/2022 9270
12860 07/10/2022 3708
14372 21/10/2022 21630
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಹರಿಜನ ವಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೋಳ್ಳತ್ತುವುದು(1501005023/WC/93393042892262818)
12861 07/10/2022 17304
12861 22/11/2022 4326
12862 07/10/2022 4326
12862 07/10/2022 4326
14370 21/10/2022 17304
14370 22/11/2022 4326
14371 21/10/2022 2163
20999 27/01/2023 4326
20999 27/01/2023 17304
21000 27/01/2023 2163
21000 27/01/2023 19467
21001 27/01/2023 6489
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ವಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೋಳ್ಳತ್ತುವುದು(1501005023/WC/93393042892262819)
232 08/04/2022 2163
232 08/04/2022 19467
233 08/04/2022 2163
233 08/04/2022 6489
1660 04/05/2022 19467
1660 04/05/2022 2163
12863 07/10/2022 8652
12863 07/10/2022 10815
12863 22/11/2022 2163
12864 07/10/2022 6489
12864 07/10/2022 6489
13945 21/10/2022 6489
13945 21/10/2022 12978
13945 22/11/2022 2163
13946 21/10/2022 6489
13946 21/10/2022 4326
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವ ಗೌತಮ ತಿಕೋಟಾ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005023/WC/93393042892360986)
58 08/04/2022 6489
1659 04/05/2022 6489
Work Name: ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಜನಿ ಶುಧ್ಧರ ನೀರಿನ ಘಟಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳ ಹೋಳ್ಳ ಏತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಣ ಪಡಿಸುವುದು (1501005023/WC/93393042892518278)
26368 30/03/2023 309
Work Name: Construction and Development of Maranur Amruta Sarovara in Savalagai Gram Panchayat(1501005023/WC/GIS/436393)
26366 30/03/2023 309
Work Name: Construction and development of Kumbara Amruta sarovar in savalagi gram panchayat(1501005023/WC/GIS/437648)
26363 30/03/2023 309
26363 30/03/2023 309
Sub Total Rs. 1164930
Grand Total Rs. 1164930
Expenditure In Lakhs For block :11.65
Report Completed
Excel View