Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : CHIKKPADASALAGI
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಬಲಾದಿಮಠದಿಂದ ಸಂತಿಯವರ ದಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/FP/93393042892285155)
10250 20/08/2022 309
19997 07/01/2023 5562
19998 07/01/2023 5562
19998 07/01/2023 618
21175 21/01/2023 1854
21175 21/01/2023 16686
21176 21/01/2023 1854
21176 21/01/2023 1854
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತಿಯವರ ದಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಿ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/FP/93393042892286274)
13537 13/10/2022 1854
18388 17/12/2022 7416
18389 17/12/2022 927
18389 17/12/2022 8343
19336 28/12/2022 9270
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/FP/93393042892293564)
13536 13/10/2022 3708
14900 05/11/2022 9270
14901 05/11/2022 9270
14902 05/11/2022 927
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಹರಿಜನ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893091812)
2 08/04/2022 10815
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ ಅಡಿಹುಡಿ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893595835)
12528 29/09/2022 1854
12528 29/09/2022 3708
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893595906)
3 08/04/2022 10815
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಈಶ್ವರ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893873105)
8185 29/07/2022 8034
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಣಮಂತ ನಿಂಗಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893873128)
8186 29/07/2022 8034
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893893870)
8709 03/08/2022 5253
Work Name: ಕವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ಸದಪ್ಪ ಜಂಬಗಿ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893893921)
8187 29/07/2022 7416
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893894196)
8188 29/07/2022 8961
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವ್ವ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893894222)
9441 12/08/2022 5253
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಣಮಂತ ಭೀಮಪ್ಪ ದಾನಗೌಡ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893947139)
9442 12/08/2022 5253
Work Name: ಕವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೈಬು ಚಂದ್ರವ್ವ ಮಾದರ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893949846)
12529 29/09/2022 8652
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಹಣಮಂತ ದಾನಗೌಡ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893983819)
12530 29/09/2022 5562
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ರಮೇಶ ದಾಸರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893989229)
20738 07/01/2023 309
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲವ್ವಾ ರಂಗಪ್ಪ ದಾಸರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042893989344)
13365 13/10/2022 5253
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಪಾರಿಸ ಕಡಕೋಳ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042894037457)
12531 29/09/2022 8343
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042894067199)
15859 10/11/2022 7416
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾ ಕುಲ್ಲೋಳಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/IF/93393042894182691)
17901 02/12/2022 10
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಗುಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂದೆಪ್ಪ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಾರಜೋಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892355373)
4507 10/06/2022 18540
4508 10/06/2022 3708
6212 02/07/2022 18540
6213 02/07/2022 18540
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಗುಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892355374)
6923 08/07/2022 11124
6923 08/07/2022 1236
6924 08/07/2022 12360
6925 08/07/2022 12360
6926 08/07/2022 3708
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಗುಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಗುಗ್ಗರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005031/RC/93393042892355967)
3608 27/05/2022 10506
8176 29/07/2022 5562
8176 29/07/2022 12978
8177 29/07/2022 18540
Work Name: ಕವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಚಿಯವರ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ದೇಬಡಿಯವರ ದಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005031/RC/93393042892355969)
19469 28/12/2022 2781
Work Name: ಕವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪ್ಪ ಜಂಬಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892365727)
12532 29/09/2022 3090
Work Name: ಕವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗವರೋಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಂಬಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892365728)
10251 20/08/2022 120
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊದಲಬಾಗಿ ಓಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892394996)
19401 21/12/2022 927
21596 05/02/2023 18540
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಡಿಹುಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892395000)
18127 10/12/2022 13905
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ PMGSY ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯಾ ಬಬಲಾದಿಮಠ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892398320)
22986 21/02/2023 6180
23388 04/03/2023 6180
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕವಟಗಿ ಲಂಬರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892398848)
17451 02/12/2022 18540
18134 10/12/2022 8961
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಲಗೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005031/RC/93393042892400802)
19402 21/12/2022 3090
19403 21/12/2022 618
19475 28/12/2022 8343
19476 28/12/2022 6489
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರೆಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪ ದಾನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1501005031/WC/93393042892467298)
5640 24/06/2022 1854
5640 24/06/2022 1236
5641 24/06/2022 3090
5642 24/06/2022 3090
5643 24/06/2022 1545
6214 02/07/2022 11124
6214 02/07/2022 7416
6215 02/07/2022 18540
6216 02/07/2022 18540
6217 02/07/2022 1854
6927 08/07/2022 12978
6927 08/07/2022 5562
6928 08/07/2022 12978
6929 08/07/2022 11124
8710 03/08/2022 18540
8711 03/08/2022 18540
8712 03/08/2022 16686
13770 21/10/2022 12978
14613 29/10/2022 14832
Work Name: ಕವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಜಂಬಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1501005031/WC/93393042892467299)
3000 20/05/2022 1854
3000 20/05/2022 1854
3001 20/05/2022 3708
3002 20/05/2022 9270
4501 10/06/2022 11124
5574 24/06/2022 7416
5574 24/06/2022 11124
5575 24/06/2022 12978
6349 02/07/2022 3399
6349 02/07/2022 3090
6350 02/07/2022 18231
6351 02/07/2022 17922
6352 02/07/2022 14832
6930 08/07/2022 1236
6930 08/07/2022 1236
6931 08/07/2022 12360
6932 08/07/2022 12360
6933 08/07/2022 11124
Work Name: ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾರಿಸ ಹಳಿಂಗಳಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1501005031/WC/93393042892530064)
22987 21/02/2023 15450
22988 21/02/2023 15450
22989 21/02/2023 7725
23389 04/03/2023 15450
23390 04/03/2023 15450
23391 04/03/2023 4635
Sub Total Rs. 863476
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
19884 05/06/2022 1734
Sub Total Rs. 1734
Grand Total Rs. 865210
Expenditure In Lakhs For block :8.65
Report Completed
Excel View