Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BELAGAVI
Block : KAGAWAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : JUGUL
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಿರಜ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಗುಂಡಿ ತೊಡಿ ಸೆಸಿ ನೆಡುವುದು.(1504001002/DP/93393042892330303)
13190 20/08/2022 6426
13190 23/08/2022 714
13191 20/08/2022 2856
14609 09/09/2022 12600
14609 09/09/2022 1400
14610 09/09/2022 5600
16228 23/09/2022 550
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಾಸಾಬ ಮಹಾದೇವ ಢಂಗ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿ ದನಗಳ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/IF/93393042893479022)
4573 07/06/2022 15450
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮಿಣಚೆ ಇವರ ದನಗಳ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/IF/93393042893784313)
4574 07/06/2022 15450
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಕ್ಬಾಲ ಶಾಬುದ್ದಿನ ನದಾಫ ಇವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001002/IF/93393042893830872)
16230 23/09/2022 5280
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪಾ ವಿಜಯ ಅಗಸರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/IF/93393042893964329)
12337 05/08/2022 8652
13403 20/08/2022 7416
16231 23/09/2022 8034
20764 29/10/2022 2163
Work Name: ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೀತಾ ಚಂದರ ಮಾಂಗ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001002/IF/93393042893964438)
12338 05/08/2022 8652
13404 20/08/2022 7416
16232 23/09/2022 8034
20765 29/10/2022 2163
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜು ಮಿರ್ಜೆ ಇವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/IF/93393042894000519)
26473 04/01/2023 4635
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಖಾ ಸತ್ಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆ ನಿಮಾ೵ಣ.(1504001002/IF/93393042894001604)
26474 04/01/2023 4326
26474 04/01/2023 8652
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಶಾಬಾಯಿ ಶ್ರಾವಣ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/IF/93393042894115003)
26476 04/01/2023 4326
26476 04/01/2023 9888
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಬಿಜಾನ ಅಮೀನ ಕಳಾವಂತ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/IF/93393042894115111)
26479 04/01/2023 17304
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಾ ಸುಭಾಶ ಅರಬೊಳೆ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/IF/93393042894115161)
26477 04/01/2023 8652
26477 04/01/2023 4326
Work Name: ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಮಾಡುವುದು. (1504001002/LD/93393042892279957)
20766 29/10/2022 29664
22145 21/11/2022 30282
26304 15/12/2022 30
26304 15/12/2022 50
26305 15/12/2022 10
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಮಾಡುವುದು. (1504001002/LD/93393042892285908)
66 08/04/2022 10500
Work Name: ಶಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಜರಿ ಮೇನ ರೊಡ ದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಮುರುಮ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(1504001002/LD/93393042892293300)
8023 13/07/2022 43260
8024 13/07/2022 38934
10050 21/07/2022 43260
10051 21/07/2022 25956
11675 05/08/2022 43260
11676 05/08/2022 17304
14784 09/09/2022 14000
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1504001002/LD/93393042892308631)
16238 23/09/2022 40170
16239 23/09/2022 28119
16239 23/09/2022 4017
17796 02/10/2022 21630
17797 02/10/2022 15141
17797 02/10/2022 2163
18736 18/10/2022 43260
18737 18/10/2022 30282
18737 18/10/2022 4326
22146 21/11/2022 7000
22147 21/11/2022 4900
22147 21/11/2022 700
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಕಡೋಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾರಿ ಪಂತ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/RC/93393042892322504)
4842 13/06/2022 17500
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಮಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಮವರೆಗೆ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/RC/93393042892322506)
4843 13/06/2022 38934
4843 13/06/2022 4326
11833 05/08/2022 9000
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಡಶಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದಾ(ಕೋರೆ ಪಾಟ) ಶೌಕರ ಬಾಬು ಮುರಸಲ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/RC/93393042892322521)
51 08/04/2022 19467
51 08/04/2022 2163
52 08/04/2022 6489
841 28/04/2022 4326
841 28/04/2022 38934
842 28/04/2022 12978
5965 13/06/2022 2163
5965 13/06/2022 19467
5966 13/06/2022 15141
10053 21/07/2022 38934
10053 21/07/2022 4326
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾದಾ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಬಾಸಾಬ ಕಾಡಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/RC/93393042892322522)
5976 13/06/2022 12978
10054 21/07/2022 43260
10055 21/07/2022 17304
11680 28/07/2022 21630
11681 28/07/2022 4326
13401 20/08/2022 33372
13401 23/08/2022 3708
13402 20/08/2022 22248
14790 09/09/2022 43260
14791 09/09/2022 21630
16235 23/09/2022 7020
16235 23/09/2022 780
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾವಸಾಬ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಮಹಾದೇವ ಈರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/RC/93393042892322523)
53 08/04/2022 21630
54 08/04/2022 2163
845 28/04/2022 43260
846 28/04/2022 4326
5967 13/06/2022 8652
5967 13/06/2022 12978
5968 13/06/2022 15141
10056 21/07/2022 25956
10056 21/07/2022 17304
11679 28/07/2022 12978
11679 28/07/2022 8652
17798 02/10/2022 19467
17798 02/10/2022 2163
17799 02/10/2022 6489
26648 04/01/2023 12051
26648 04/01/2023 20085
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸಗೌಡ ಈರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಮಹೇಶ ಕಾಡಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಂರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1504001002/RC/93393042892322526)
55 08/04/2022 12978
55 08/04/2022 8652
56 08/04/2022 19467
843 28/04/2022 17304
843 28/04/2022 25956
844 28/04/2022 38934
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೇಣಿಕ ಡಿಗ್ರಜೆ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ದೇವೆಂದ್ರ ಮೋಳೆ ಇವರ ಮಳಿಗೆ ವರೆಗೆ ಸಂಪಕ೵ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ.(1504001002/RC/93393042892327487)
57 08/04/2022 19467
57 08/04/2022 2163
58 08/04/2022 21630
59 08/04/2022 6489
4844 13/06/2022 16800
4845 13/06/2022 1680
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಮಹಾದೇವ ಘಟಗೆ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸುರೇಶ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵(1504001002/RC/93393042892330618)
60 08/04/2022 15141
60 08/04/2022 6489
61 08/04/2022 21630
62 08/04/2022 10815
10058 21/07/2022 19600
10058 21/07/2022 8400
10059 21/07/2022 19600
11677 05/08/2022 490
11677 05/08/2022 210
11678 05/08/2022 490
14611 09/09/2022 12978
Work Name: ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಭೋಪಳೆ ಜಮೀನಿಂದ ಕುಮಾರ ಕಾಗವಾಡ ಜಮೀನನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/RC/93393042892357386)
11834 05/08/2022 30900
11835 05/08/2022 24720
13198 20/08/2022 700
13199 20/08/2022 630
14612 09/09/2022 34608
Work Name: ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಗ ತೋಬರೆ ಪ್ಲಾಟ ಅನ್ನಪ್ಪಾ ಬಮ್ಮಣಗೆ ಮೆನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನಂದ ಸಾವಂತ ದಿಂದ ಅಶೋಕ ಚವಾನವರೆಗ ರಸ್ತೆ(1504001002/RC/93393042892357392)
9643 21/07/2022 34608
9643 21/07/2022 8652
9644 21/07/2022 17304
11657 05/08/2022 34608
11657 05/08/2022 8652
11658 05/08/2022 8652
13196 20/08/2022 34608
13196 23/08/2022 8652
13197 20/08/2022 8652
16237 23/09/2022 32136
16237 23/09/2022 8034
Work Name: ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪಕ ವಿಠ್ಠಲ ಗುಂಜಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮಸ್ತೆಯವರೆಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001002/RC/93393042892361285)
17084 23/09/2022 18540
17085 23/09/2022 3708
17800 02/10/2022 21630
17801 02/10/2022 4326
18738 18/10/2022 34608
18738 18/10/2022 8652
22148 21/11/2022 25956
22148 21/11/2022 8652
Sub Total Rs. 2107693
Grand Total Rs. 2107693
Expenditure In Lakhs For block :21.08
Report Completed
Excel View