Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BELAGAVI
Block : KAGAWAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KRISHANA KITTUR
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಸಶ್ಮಾಣ,ಶಾಲೆ,ಕ(1504001007/DP/93393042892346659)
21999 07/11/2022 14000
22858 16/11/2022 7620
27503 14/03/2023 4326
27503 14/03/2023 5562
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಕಾಡಪ್ಪಾ ಮೊಕಾಶಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1504001007/IF/93393042892619990)
10440 22/07/2022 1785
10440 22/07/2022 7140
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಜಂಬಗಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001007/IF/93393042893522950)
20300 21/10/2022 2720
20300 21/10/2022 2720
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲಇವರ ಇವರ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1504001007/IF/93393042893600608)
1302 28/04/2022 4326
1302 28/04/2022 4326
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಾ ಮಗದುಮ ಇವರ ದನಗಳ ಪಕ್ಕಾ ನೇಲಹಾಸು & ದಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1504001007/IF/93393042893666511)
20301 21/10/2022 2200
20301 21/10/2022 13200
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ ಕಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ದನಗಳ ಪಕ್ಕಾ ನೇಲಹಾಸು & ದಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1504001007/IF/93393042893666726)
10450 22/07/2022 4830
10450 22/07/2022 9660
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ನೂ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ದನಗಳ ಪಕ್ಕಾ ನೇಲಹಾಸು & ದಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1504001007/IF/93393042893666958)
10439 22/07/2022 5880
10439 22/07/2022 9800
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ರಾ ತೋರವಿ ಇವರ ದನಗಳ ಪಕ್ಕಾ ನೇಲಹಾಸು & ದಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1504001007/IF/93393042893667057)
15624 08/09/2022 8652
15624 08/09/2022 6489
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾಜ ದಸ್ತಗಿರ ಖತೀಪ ಇವರ ದನಗಳ ಪಕ್ಕಾ ನೇಲಹಾಸು & ದಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1504001007/IF/93393042893667452)
14887 08/09/2022 11760
14887 08/09/2022 3920
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಲಿಕ ನರಸಪ್ಪ ಭೋಗಿ ಇವರ ಮೇಕೆ/ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001007/IF/93393042893778826)
10885 22/07/2022 2163
14888 08/09/2022 1295
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ನಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗು ಮಗದುಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1504001007/IF/93393042893795761)
9855 14/07/2022 2163
10441 22/07/2022 6720
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಪ್ಪ ಮಗದುಮ್ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001007/IF/93393042893795795)
9856 14/07/2022 8652
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಬಾಬು ಅರ್ಜುನವಾಡ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001007/IF/93393042893795834)
11761 04/08/2022 3708
14890 08/09/2022 1750
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮು ಅರ್ಜುನವಾಡ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001007/IF/93393042893795858)
11756 04/08/2022 3708
14889 08/09/2022 1750
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾ ಹಣಮಂತ ಬುರ್ಕೆ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001007/IF/93393042893795902)
9857 14/07/2022 8652
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕಿ ರಾಜು ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001007/IF/93393042893795915)
9858 14/07/2022 8652
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಾ ಉಮೇಶ ತ್ರಿಕಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1504001007/IF/93393042893961006)
21071 01/11/2022 4410
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಗೌಡ ಬಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1504001007/IF/93393042893961148)
21072 01/11/2022 1113
21072 01/11/2022 3339
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಜಂಬಗಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1504001007/IF/93393042893962065)
21563 01/11/2022 4410
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂದವ್ವ ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಜಂಬಗಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1504001007/IF/93393042893962112)
21564 01/11/2022 4410
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತಾ ಬಾಪು ಪವಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1504001007/IF/93393042893976707)
19046 14/10/2022 2226
19046 14/10/2022 2226
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಾ ಕಾಡಪ್ಪ ಟಿಂಗಾಣಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894102658)
19785 21/10/2022 8652
21565 07/11/2022 7416
Work Name: ಬಣಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಖಾ ಸ ಹುಲ್ಲೆನ್ನವರ ಇವರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894102661)
19786 21/10/2022 8652
21566 07/11/2022 7416
33386 31/03/2023 3090
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲವ್ವಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇಚಲಕರಂಜಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894102771)
19787 21/10/2022 8652
25433 24/12/2022 7416
33387 31/03/2023 3090
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಳಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1504001007/IF/93393042894103877)
19788 21/10/2022 8652
23446 30/11/2022 7416
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾ ಹಣಮಂತ ಬುರ್ಕೆ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894103959)
19789 21/10/2022 8652
21567 07/11/2022 7416
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ದಡವ್ವಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಜಾಯಗೌಡ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894104021)
19790 21/10/2022 8652
33388 31/03/2023 1545
33388 31/03/2023 1545
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಈರಣ್ಣಾ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894104076)
19791 21/10/2022 8652
21568 07/11/2022 7416
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ವ ಚನ್ನಪ್ಪ ತ್ರಿಕಾಣಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1504001007/IF/93393042894104406)
19792 21/10/2022 4326
19792 21/10/2022 4326
33389 31/03/2023 309
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಗುರುಪಾದ ಅರ್ಜುನವಾಡ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894104443)
19793 21/10/2022 8652
23447 30/11/2022 7416
33390 31/03/2023 3090
Work Name: ಬಣಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಾ ಮಹಾದೇವ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894104535)
19794 21/10/2022 8652
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜನ್ನತಾಬಿ ಮೋದಿನ ಅಲಾಸೆ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894105024)
19795 21/10/2022 8652
21569 07/11/2022 7416
23448 30/11/2022 7416
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಉಷಾತಾಯಿ ಅಮರ ಶಿಂದೆ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894105046)
19796 21/10/2022 8652
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಾಂಗ ಇವರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894105074)
19797 21/10/2022 8652
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣಾ ಬಾಬು ನಾಯಿಕ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1504001007/IF/93393042894123640)
32433 31/03/2023 8652
33391 31/03/2023 3090
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಛಾಯಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ಪವಾರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1504001007/IF/93393042894123661)
32434 31/03/2023 8652
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮೋಕಾಶಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1504001007/IF/93393042894266478)
32435 31/03/2023 8652
33393 31/03/2023 3090
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಸುನೀಲ ಬಾಲದಾರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1504001007/IF/93393042894266810)
33396 31/03/2023 3090
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಈರಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1504001007/IF/93393042894266879)
32436 31/03/2023 4326
32436 31/03/2023 4326
33397 31/03/2023 1545
33397 31/03/2023 1545
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಗಮವ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಾನೆ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894309871)
32437 31/03/2023 4326
32437 31/03/2023 4326
33398 31/03/2023 1545
33398 31/03/2023 1545
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾ ನಾನಾಸಾಬ ಜತ್ತಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1504001007/IF/93393042894309983)
32438 31/03/2023 8652
33399 31/03/2023 3090
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವಿಂಗ ಬ್ಲಾಕ (ಪೇವರ್ಸ) ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1504001007/LD/93393042892281530)
26771 24/12/2022 14832
26771 24/12/2022 3708
26772 24/12/2022 1854
26772 24/12/2022 1854
29666 14/03/2023 2163
29666 14/03/2023 19467
29667 14/03/2023 2163
29667 14/03/2023 19467
32855 31/03/2023 1545
32855 31/03/2023 13905
32856 31/03/2023 1545
32856 31/03/2023 13905
32857 31/03/2023 1545
32857 31/03/2023 1545
33465 31/03/2023 2163
33465 31/03/2023 19467
33466 31/03/2023 2163
33466 31/03/2023 19467
33467 31/03/2023 8652
33467 31/03/2023 2163
Work Name: ಬಣಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವಿಂಗ ಬ್ಲಾಕ (ಪೇವರ್ಸ) ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 29301300708(1504001007/LD/93393042892281533)
19047 14/10/2022 7350
22904 16/11/2022 6300
22904 16/11/2022 1050
23658 23/11/2022 6300
23658 23/11/2022 1050
25770 24/12/2022 10815
25770 24/12/2022 4326
26773 24/12/2022 8700
26773 24/12/2022 3480
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಸ್,ಸಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಢಿಸುವುದು. (1504001007/LD/93393042892293904)
8917 14/07/2022 17304
8917 14/07/2022 4326
8918 14/07/2022 17304
10886 22/07/2022 4326
10886 22/07/2022 17304
10887 22/07/2022 10815
11757 04/08/2022 17304
11757 04/08/2022 4326
11758 04/08/2022 12978
22905 16/11/2022 17304
22905 16/11/2022 4326
22906 16/11/2022 17304
23507 16/11/2022 2781
23507 16/11/2022 309
23508 16/11/2022 927
23611 23/11/2022 16686
23611 23/11/2022 1854
23612 23/11/2022 5562
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹೊಳೆ ಹಾದಿಯ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ SC ಹೊಳೆ ಹಾದಿಯ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1504001007/WH/93393042892241379)
67 08/04/2022 21630
68 08/04/2022 21630
69 08/04/2022 17304
69 08/04/2022 2163
1299 28/04/2022 21630
1300 28/04/2022 10815
1300 28/04/2022 2163
Sub Total Rs. 937923
Grand Total Rs. 937923
Expenditure In Lakhs For block :9.38
Report Completed
Excel View