Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BELAGAVI
Block : KAGAWAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : SHIRAGUPPI
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಘನತ್ಯಜ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(SLWM) GODAM(1504001034/AV/93393042892258864)
8848 06/07/2022 6180
12461 19/08/2022 22248
19494 13/10/2022 18540
19495 13/10/2022 9270
19496 21/10/2022 21630
19497 21/10/2022 10815
21176 31/10/2022 21630
21177 31/10/2022 10815
21183 05/11/2022 21630
21184 05/11/2022 10815
21201 05/11/2022 1540
27084 22/12/2022 4
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು ಭಾಗ 1(1504001034/AV/93393042892296662)
8852 06/07/2022 3708
12462 19/08/2022 24720
31623 14/03/2023 3090
31623 14/03/2023 12360
31624 14/03/2023 1545
31624 14/03/2023 1545
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧನಗರ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(1504001034/IF/93393042892325265)
12463 19/08/2022 4326
32793 14/03/2023 309
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಹುವಣ್ಣಾ ಮಾನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/IF/93393042892463603)
20537 31/10/2022 4326
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಚೌಗುಲೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/IF/93393042892463649)
9760 20/07/2022 2472
12464 19/08/2022 4326
17431 10/10/2022 4326
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೀತಾ ರಾಜು ಸಾವಳೆ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ದಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/IF/93393042893633031)
9762 20/07/2022 2472
17432 10/10/2022 4326
31332 14/03/2023 2472
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಹೇಮಗೀರೆ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ದಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/IF/93393042893633197)
347 20/04/2022 4326
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಪಟ ತಾತ್ಯಾ ಕುರುಂದವಾಡೆ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ದಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/IF/93393042893633246)
9769 20/07/2022 4944
12465 19/08/2022 3708
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬಳೆ ( ಶಿರಗಾಂವೆ) ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(1504001034/IF/93393042893646017)
9764 20/07/2022 4944
12466 19/08/2022 4017
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶವಂತ ಬಂಡು ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡಿನ ಶೇಢ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/IF/93393042893646536)
7904 13/07/2022 4326
7904 13/07/2022 4326
9767 20/07/2022 2472
9767 20/07/2022 2472
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ಬಸಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು (1504001034/IF/93393042893768554)
9773 20/07/2022 4944
12467 19/08/2022 3708
32795 14/03/2023 309
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಖನ ಅಜೀತ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ದಾವಣಿ ( ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(1504001034/IF/93393042893908024)
12468 19/08/2022 7416
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೀತ ವಿಠ್ಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಆಡಿನ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/IF/93393042893955306)
12469 19/08/2022 2472
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಬಸತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (1504001034/LD/93393042892024618)
2446 29/06/2022 4326
2446 29/06/2022 17304
2447 29/06/2022 12978
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು ಬಾಗ 02(1504001034/LD/93393042892262426)
8313 29/06/2022 15450
8314 29/06/2022 7725
31964 14/03/2023 6180
31965 14/03/2023 5562
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಗಾರ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜೈನ ಬಸತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣ ಆಬಿವೃಧ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು(1504001034/LD/93393042892262428)
85 09/04/2022 6489
85 09/04/2022 12978
86 09/04/2022 21630
87 09/04/2022 21630
88 09/04/2022 21630
89 09/04/2022 21630
90 09/04/2022 10815
90 09/04/2022 2163
548 16/04/2022 5562
548 16/04/2022 11124
549 16/04/2022 7416
549 16/04/2022 11124
550 16/04/2022 18540
551 16/04/2022 18540
552 16/04/2022 18540
553 16/04/2022 18540
554 16/04/2022 1854
981 20/04/2022 4326
981 20/04/2022 17304
982 20/04/2022 6489
982 20/04/2022 15141
983 20/04/2022 2163
983 20/04/2022 19467
984 20/04/2022 21630
985 20/04/2022 21630
986 20/04/2022 21630
987 20/04/2022 21630
988 20/04/2022 21630
12470 19/08/2022 7416
12470 19/08/2022 17304
12471 19/08/2022 7416
17427 02/10/2022 6489
17427 02/10/2022 12978
17428 02/10/2022 6489
19502 21/10/2022 12978
19502 21/10/2022 8652
19503 21/10/2022 8652
21185 31/10/2022 6489
21185 31/10/2022 15141
21186 31/10/2022 19467
31967 14/03/2023 618
31967 14/03/2023 5562
31968 14/03/2023 6180
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆವರಣ ಅಭಿವೈಧ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು(1504001034/LD/93393042892268225)
1143 20/04/2022 19467
1143 20/04/2022 2163
1144 20/04/2022 17304
1144 20/04/2022 4326
1145 20/04/2022 2163
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗುಬಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆವರಣ ಆಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು(1504001034/LD/93393042892268227)
7768 29/06/2022 24720
7769 29/06/2022 4944
7769 29/06/2022 14832
9688 20/07/2022 64
9689 20/07/2022 64
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1504001034/LD/93393042892268322)
556 16/04/2022 16686
556 16/04/2022 1854
557 16/04/2022 14832
557 16/04/2022 1854
989 20/04/2022 17304
994 20/04/2022 17304
994 20/04/2022 2163
995 20/04/2022 17304
995 20/04/2022 2163
8054 29/06/2022 1545
8054 29/06/2022 13905
8055 29/06/2022 1545
8055 29/06/2022 10815
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೂದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/LD/93393042892268332)
9690 20/07/2022 2472
9690 20/07/2022 12360
10514 25/07/2022 3090
10514 25/07/2022 9270
10514 15/10/2022 1545
12472 19/08/2022 14832
12472 19/08/2022 7416
12472 15/10/2022 2472
12473 19/08/2022 2472
13860 24/08/2022 17304
13861 24/08/2022 4326
13861 15/10/2022 2163
18747 10/10/2022 17304
18747 10/10/2022 7416
31622 14/03/2023 1545
31622 14/03/2023 13905
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/LD/93393042892268333)
558 16/04/2022 18540
559 16/04/2022 14832
990 20/04/2022 21630
991 20/04/2022 21630
Work Name: ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ಮಲಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವದು(1504001034/LD/93393042892291820)
9691 20/07/2022 12360
9691 20/07/2022 12360
9692 20/07/2022 19776
10759 25/07/2022 12360
10759 25/07/2022 12360
10760 25/07/2022 4944
12474 19/08/2022 14832
12474 19/08/2022 9888
17426 02/10/2022 12978
17426 02/10/2022 8652
18748 10/10/2022 14832
18748 10/10/2022 9888
18749 15/10/2022 12978
18749 15/10/2022 8652
21189 31/10/2022 12978
21189 31/10/2022 8652
21190 31/10/2022 15141
Work Name: ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ ಭಹುಸಾಬ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವದು(1504001034/LD/93393042892291821)
9693 20/07/2022 24720
9694 20/07/2022 2472
9694 20/07/2022 7416
9694 15/10/2022 2472
10755 25/07/2022 22248
10755 15/10/2022 2472
10756 25/07/2022 2472
10756 25/07/2022 2472
12475 19/08/2022 17304
12475 19/08/2022 2472
17423 02/10/2022 21630
17424 02/10/2022 2163
18766 10/10/2022 17304
18767 15/10/2022 15141
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೂಗೂಳ ರಸ್ತೆಯೀಂದ ಫಯಾಜ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1504001034/RC/93393042892218591)
21193 31/10/2022 4326
21193 31/10/2022 6489
21194 05/11/2022 4326
21194 05/11/2022 6489
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೀರಜ ರೋಡದಿಂದ ಸಾತಗೌಡಾ ಬಸಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ಫಾರ್ಮ ಹೌಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892245856)
8056 29/06/2022 15450
8057 29/06/2022 6180
8057 29/06/2022 7725
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಷ ಗುಂಡವಾಡೆ ಮನೆಯಿಂದಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೆನಾಡೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892321874)
10510 25/07/2022 6180
16123 14/09/2022 19467
16123 14/09/2022 2163
16124 14/09/2022 6489
16124 14/09/2022 8652
17421 02/10/2022 6489
17421 02/10/2022 8652
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದಾ ಕಲ್ಲು ಖೋತ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892321876)
10511 25/07/2022 1545
10511 25/07/2022 3090
12476 19/08/2022 2472
12476 19/08/2022 14832
16126 14/09/2022 12978
17417 02/10/2022 12978
24695 07/12/2022 12978
24695 07/12/2022 2163
24702 12/12/2022 17304
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಗವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಅಕಿವಾಟೆ ಜಮೀನದಿಂದ ಎಮ್.ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892323683)
8309 29/06/2022 1545
8309 29/06/2022 13905
8310 29/06/2022 9270
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಎಮ್.ಎಸ್.ಆಯ್.ಎಲ್ ದಿಂದ ಕರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892323684)
8222 29/06/2022 10815
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಎಮ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದಾ ಕುಸಮಾಳ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892323685)
93 09/04/2022 19467
93 09/04/2022 2163
94 09/04/2022 12978
560 16/04/2022 1854
560 16/04/2022 16686
561 16/04/2022 11124
1141 20/04/2022 19467
1141 20/04/2022 2163
1142 20/04/2022 12978
8058 29/06/2022 15450
8059 29/06/2022 4635
11267 19/08/2022 24720
11268 19/08/2022 7416
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಗಾರ ರೋಡದಿಂದ ಸುಭಾಷ ಪಾರೀಸಾ ಚೌಗುಲೆ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892334607)
21195 31/10/2022 8652
21195 31/10/2022 12978
26445 22/12/2022 5562
26445 22/12/2022 12978
26446 22/12/2022 1854
26446 22/12/2022 1854
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಗಾರ ರೋಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ದಿಂದಾ ಅಕಿವಾಟೆ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892334611)
8307 29/06/2022 1236
8307 29/06/2022 11124
8308 29/06/2022 1236
8308 29/06/2022 8652
9695 20/07/2022 1200
9695 20/07/2022 8400
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗ:ಳಿ ರೋಡದಿಂದ ರಾಜು ಲಠ್ಠೆ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892334615)
19622 15/10/2022 14832
19622 15/10/2022 3708
19623 15/10/2022 1854
19623 15/10/2022 3708
19624 21/10/2022 14832
19624 21/10/2022 3708
19625 21/10/2022 1854
19625 21/10/2022 3708
21196 31/10/2022 12978
21196 31/10/2022 2163
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಡಾ|| ಮೀನಚೆ ಹಲ್ಲಿನ ದಾವಾಖಾನೆಯಿಂದಾ ಪಟಾಣ ಸರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮ(1504001034/RC/93393042892334618)
19506 13/10/2022 16686
19506 13/10/2022 1854
19507 13/10/2022 14832
19508 21/10/2022 19467
19508 21/10/2022 2163
19509 21/10/2022 17304
21204 05/11/2022 2781
21204 05/11/2022 309
21205 05/11/2022 2163
26455 22/12/2022 16686
26455 22/12/2022 1854
26456 22/12/2022 7416
26456 22/12/2022 1854
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಗಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದಾ ಬಮಣ್ಣಾ ಚೌಗುಲೆ ತೋಟದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸುಳಕುಡೆ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ(1504001034/RC/93393042892334623)
992 20/04/2022 21630
993 20/04/2022 15141
2448 29/06/2022 21630
2449 29/06/2022 15141
8061 29/06/2022 15450
8062 29/06/2022 10815
9696 20/07/2022 10800
9697 20/07/2022 7560
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಗಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದಾ ಮುಂಜೆ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892334624)
8060 29/06/2022 13905
8060 29/06/2022 1545
Work Name: ಕಾಗವಾಡ ರೋಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಅಕಿವಾಟೆ ಮನೆಯಿಂದಾ ರವಿ ಪಾಟೀಲ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು(1504001034/RC/93393042892355527)
8850 06/07/2022 6180
10757 25/07/2022 2472
10757 25/07/2022 22248
10758 25/07/2022 4944
12479 19/08/2022 22248
12479 19/08/2022 2472
12480 19/08/2022 4944
24696 07/12/2022 19467
24696 07/12/2022 2163
24697 07/12/2022 4326
Work Name: ರವಿ ಪಾಟೀಲ ತೋಟದಿಂದಾ ರಾಜಗೌಡಾ ನರಸಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು (1504001034/RC/93393042892355530)
8851 06/07/2022 3090
8851 06/07/2022 3090
10750 25/07/2022 21630
10751 25/07/2022 4326
10762 25/07/2022 3090
10763 25/07/2022 618
12481 19/08/2022 24720
12482 19/08/2022 2472
24698 07/12/2022 21630
24699 07/12/2022 2163
Work Name: ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜು ಶಿರಗಾಂವೆ ಮನೆಯಿಂದಾ ಶಾತಾ ಕಿತಳೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(1504001034/RC/93393042892375953)
19504 13/10/2022 16686
19504 13/10/2022 1854
19505 21/10/2022 19467
19505 21/10/2022 2163
21198 31/10/2022 19467
21198 31/10/2022 2163
21199 05/11/2022 19467
21199 05/11/2022 2163
24700 07/12/2022 19467
24700 07/12/2022 2163
24701 07/12/2022 2163
Sub Total Rs. 2692285
Grand Total Rs. 2692285
Expenditure In Lakhs For block :26.92
Report Completed
Excel View