Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HADAGALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : NAGATHIBASAPURA
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/DP/GIS/323195)
24397 03/08/2022 309
Work Name: ವಿನೋಬನಗರದ ಮಾಗಳ ಕೋಟೆಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ರಾವುತರ ಮಂಜಪ್ಪನ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/93393042892245609)
27188 06/10/2022 6720
27188 06/10/2022 1680
Work Name: ಮುಕ್ಕನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದ್ವಾರಬಾಗಿಲುವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/93393042892247984)
27680 13/10/2022 1200
27680 13/10/2022 1200
36942 21/01/2023 1800
36942 21/01/2023 1800
39467 02/03/2023 6000
Work Name: ಬಾಬುಲಾಲ್ ತಂದೆ ಮೋತಿನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/93393042892274284)
334 12/04/2022 4200
334 12/04/2022 1400
25338 08/09/2022 3360
25338 08/09/2022 1680
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ್ ಮಲುಕಾಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಿ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/GIS/455538)
33582 31/12/2022 1800
36357 21/01/2023 3000
36357 21/01/2023 3000
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/GIS/455542)
41310 23/03/2023 600
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/GIS/496240)
42381 29/03/2023 400
42381 29/03/2023 2400
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/FP/GIS/497395)
42102 29/03/2023 600
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/FP/GIS/497398)
42103 29/03/2023 1200
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/FP/GIS/497399)
41833 23/03/2023 600
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/GIS/497413)
40873 07/03/2023 600
41816 29/03/2023 1800
41816 29/03/2023 12600
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/GIS/497420)
40913 07/03/2023 600
41309 25/03/2023 1200
41309 25/03/2023 10800
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/GIS/497426)
40914 07/03/2023 900
41311 25/03/2023 900
41311 25/03/2023 5400
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/FP/GIS/497441)
40872 07/03/2023 900
41811 29/03/2023 9000
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಾಂಪೊಂಡ್ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಿ ಕಾಂಪೊಂ(1505002005/FP/GIS/508495)
42104 29/03/2023 4350
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 588028(1505002005/IF/93393042892364856)
6403 16/05/2022 6069
11358 04/06/2022 5202
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1505002005/IF/93393042892365443)
16028 20/06/2022 4200
16028 20/06/2022 2100
27681 21/10/2022 1734
27681 21/10/2022 3468
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042892466902)
6957 23/05/2022 4046
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ ಬೋವಿ ಗಂಡ ತಿರುಪತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ 587729 ವಸತಿ ಯೋಜನ(1505002005/IF/93393042892519370)
9977 04/06/2022 4046
Work Name: ವಿನೋಬನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ನಾಗಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042892611190)
33726 31/12/2022 1445
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಷರಿಪಾಬಿ ತಂದೆ ಡೊಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಸಾಬಣ್ಣ ಸರ್ವೇ ನಂ 371/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042892612839)
2882 06/05/2022 9000
2882 06/05/2022 9000
2883 06/05/2022 6900
2883 06/05/2022 4800
4759 16/05/2022 7200
4759 16/05/2022 7200
4760 16/05/2022 5760
4760 16/05/2022 4320
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ನಟರಾಜ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042892665821)
16029 20/06/2022 3000
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಳವುಂಡಿ ರಾಜಶೇಖರ ಇವರ ಮನೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042892892667)
27818 21/10/2022 1236
27818 21/10/2022 1236
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಡಿ ಹೂವಕ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 6/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042892906317)
1575 30/04/2022 1960
1575 30/04/2022 15400
1576 30/04/2022 3640
1576 30/04/2022 1960
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಯಮುನಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (1505002005/IF/93393042892922481)
25915 08/09/2022 4046
25915 08/09/2022 2023
27006 29/09/2022 2023
27006 29/09/2022 4046
27263 06/10/2022 3468
27263 06/10/2022 1734
31584 21/12/2022 6069
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ತಾವರ್ಯ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893065956)
2551 06/05/2022 2990
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯು ಹಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 183/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893260818)
40417 18/03/2023 4200
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 426/ಎ/2 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893290711)
31722 21/12/2022 15000
31723 21/12/2022 3000
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಶಾಂತನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 426/1 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893656213)
897 20/04/2022 7560
898 20/04/2022 2700
898 20/04/2022 2700
899 20/04/2022 3510
899 20/04/2022 270
900 20/04/2022 4050
1662 30/04/2022 7800
1663 30/04/2022 520
1663 30/04/2022 2600
1664 30/04/2022 3120
1664 30/04/2022 780
1665 30/04/2022 4940
27682 21/10/2022 14580
27682 21/10/2022 1620
27683 21/10/2022 4860
27683 21/10/2022 8100
27683 13/01/2023 1620
28241 11/11/2022 4500
28241 11/11/2022 4500
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಕೊಟ್ರೇಶ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893656239)
2552 06/05/2022 2990
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಪಾಂಡುನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಡೋರ್ ನಂ 767(1505002005/IF/93393042893690561)
27755 13/10/2022 1200
Work Name: ಗಿರಿಜಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಂಬದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ ಎಲ್ ಡಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಡೋರ್ ನಂ 821(1505002005/IF/93393042893691244)
6416 16/05/2022 2023
6416 16/05/2022 2023
27007 29/09/2022 840
27007 29/09/2022 1960
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಜ್ಜಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 184/ಬಿ/1 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893691288)
150 12/04/2022 3440
150 12/04/2022 1720
151 12/04/2022 6450
151 12/04/2022 5805
152 12/04/2022 1290
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಷಕೀಲಾಬಿ ಗಂಡ ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಸಾಬ್ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-739795(1505002005/IF/93393042893691965)
9615 30/05/2022 2023
9615 10/06/2022 2023
19818 07/07/2022 2023
19818 16/08/2022 2023
25953 08/09/2022 4046
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಶಾರದಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೋತಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893713948)
713 20/04/2022 4046
6405 16/05/2022 4046
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೇವ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 373 ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893719263)
6404 23/05/2022 2170
6404 23/05/2022 8990
13630 10/06/2022 3780
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಣಂ ಚನ್ನವೀರನಗೌಡ ತಂದೆ ಹಿರೇಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ 322 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893732107)
9950 04/06/2022 11340
9950 04/06/2022 3465
9951 04/06/2022 12915
9951 04/06/2022 3780
9952 04/06/2022 7560
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ತಿರುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 322/ಸಿ/2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893732129)
153 12/04/2022 12880
153 12/04/2022 3360
154 12/04/2022 10920
154 12/04/2022 4480
155 12/04/2022 13720
155 12/04/2022 1680
156 12/04/2022 2800
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ನಾರಯಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 379 ಬಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893735808)
321 12/04/2022 3080
322 20/04/2022 3640
323 30/04/2022 3640
3509 10/05/2022 3640
5973 16/05/2022 2600
11359 04/06/2022 3640
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ನಟರಾಜ ಸರ್ವೇ ನಂ 303/ಬಿ/4 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893737825)
39468 18/03/2023 1800
39468 18/03/2023 12600
39469 18/03/2023 1500
39469 18/03/2023 1800
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ನಟರಾಜ ಸರ್ವೇ ನಂ 303/ಸಿ/2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893737833)
36943 24/01/2023 4200
36943 24/01/2023 6000
36944 24/01/2023 6900
36944 24/01/2023 8400
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟನಗೌಡ್ರು ತಂದೆ ಬಸವನ ಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ 156/2 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893739395)
1577 30/04/2022 9300
1577 30/04/2022 9300
1578 30/04/2022 7440
1578 30/04/2022 1860
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟನಗೌಡ್ರು ತಂದೆ ಬಸವನ ಗೌಡ ಸರ್ವೆ ನಂ 155/2 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893739414)
628 20/04/2022 3600
628 20/04/2022 2880
629 20/04/2022 720
629 20/04/2022 3600
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಗಳಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಸರ್ವೇ ನಂ 215/ಸಿ ರಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1.72 ಸೆಂಟ(1505002005/IF/93393042893740388)
714 20/04/2022 4186
2884 06/05/2022 4186
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ರೇವಣಸಿದ್ಧಯ್ಯ ತಂದೆ ರುದ್ರಯ್ಯ ಸರ್ವೇ ನಂ 171/ಎ/1ಎ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893750537)
902 20/04/2022 12285
902 20/04/2022 5355
903 20/04/2022 7875
903 20/04/2022 9450
904 20/04/2022 1890
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬಳಗಟ್ಟಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 247/ಡಿ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893750539)
4389 13/05/2022 15190
4389 13/05/2022 3100
4390 13/05/2022 6200
4390 13/05/2022 8680
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಳ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893751029)
2553 06/05/2022 7225
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ತಂದೆ ರುಷಬೇಂದ್ರಗೌಡ ಸರ್ವೇ ನಂ 156/1 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893758612)
1644 27/04/2022 3900
1644 27/04/2022 4200
1645 27/04/2022 900
1645 27/04/2022 2700
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಜ್ಜಿ ಹಕ್ಕಂಡಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 376/ಎ/3 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893760083)
1583 30/04/2022 4200
1583 30/04/2022 1400
1583 23/05/2022 1400
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಂ ಕೊಟ್ರುಗೌಡ ಸರ್ವೇ ನಂ 162/ಎಬಿ/1ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893760095)
11039 04/06/2022 12960
11039 04/06/2022 1440
11040 04/06/2022 5760
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಂ ಕೊಟ್ರುಗೌಡ ಸರ್ವೇ ನಂ 162/ಎಬಿ/1ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893760101)
1584 30/04/2022 5580
1584 30/04/2022 9920
1585 30/04/2022 3720
2885 06/05/2022 3720
2885 06/05/2022 13020
2886 06/05/2022 5580
4818 16/05/2022 1860
4818 16/05/2022 15500
4819 16/05/2022 7440
4820 24/05/2022 16740
4820 24/05/2022 1860
4821 24/05/2022 7440
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 235/ಸಿ/2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893767078)
9978 04/06/2022 4410
9978 04/06/2022 2205
12967 10/06/2022 2170
12967 10/06/2022 4340
18549 30/06/2022 2100
18549 30/06/2022 2100
24399 08/08/2022 5400
24399 08/08/2022 1800
25680 08/09/2022 4060
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಚ್ಚಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೀರ್ಯ್ಯನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 432/ಸಿ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893767169)
4220 13/05/2022 14880
4221 13/05/2022 5580
4221 13/05/2022 11160
4222 13/05/2022 1860
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಿಂಗ್ಯನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 498/ಜಿ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893767172)
4223 13/05/2022 1860
4223 13/05/2022 11470
4224 13/05/2022 3410
4224 13/05/2022 9610
4225 13/05/2022 13020
4225 13/05/2022 3410
4226 13/05/2022 2790
4226 13/05/2022 1550
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಜ್ಜಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3.67 ಸೆಂಟ್ಸ್(1505002005/IF/93393042893772436)
9953 04/06/2022 4186
9953 04/06/2022 4186
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಸಣ್ಣವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 92/ಸಿ/ಅ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893772523)
7370 23/05/2022 8060
7370 23/05/2022 4650
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಸಣ್ಣವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 93/ಎ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893772540)
7371 23/05/2022 12710
7371 23/05/2022 5580
7372 23/05/2022 3100
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಯ್ಯ ಸರ್ವೇ ನಂ 308/ಎ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893772565)
7373 23/05/2022 9570
7373 23/05/2022 9570
7374 23/05/2022 9570
7374 23/05/2022 5742
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವೇ ನಂ 307 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893772705)
9616 30/05/2022 7500
9616 30/05/2022 7500
9617 30/05/2022 4200
9617 30/05/2022 5700
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಪ್ಪನವರ ಮಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 109/ಇ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893773029)
13631 10/06/2022 2170
13631 10/06/2022 2170
16030 20/06/2022 2100
16030 20/06/2022 2100
18769 30/06/2022 1800
18769 30/06/2022 1800
18776 10/07/2022 2400
18776 10/07/2022 2400
24400 08/08/2022 1800
24400 08/08/2022 1800
25441 08/09/2022 2030
25441 08/09/2022 2030
26150 12/09/2022 2100
26150 12/09/2022 1500
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರುಕಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಯನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 265/3 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893773045)
9618 03/06/2022 3920
9618 03/06/2022 7840
13632 10/06/2022 3360
13632 10/06/2022 6720
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಾಣ್ಯನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 265/2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893773064)
22679 20/07/2022 5250
22679 20/07/2022 1750
22680 27/07/2022 1750
22680 27/07/2022 1750
22680 13/01/2023 3500
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಪಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಡಾಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 526/ಬಿ/1 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893786167)
12968 10/06/2022 18290
12969 10/06/2022 16740
12969 10/06/2022 1860
12970 10/06/2022 6510
15854 20/06/2022 1500
15854 20/06/2022 3600
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಪಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಡಾಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 526/ಬಿ/1 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/93393042893786182)
15855 20/06/2022 16240
15856 20/06/2022 5040
15856 20/06/2022 11480
15857 20/06/2022 4760
15857 20/06/2022 5040
18780 04/07/2022 17400
18781 04/07/2022 5220
18781 04/07/2022 11600
18782 04/07/2022 8700
18782 04/07/2022 5220
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 115 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/273651)
16031 23/06/2022 7320
16031 23/06/2022 9760
16032 23/06/2022 3660
16032 23/06/2022 3660
18783 04/07/2022 9000
18783 04/07/2022 6900
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಂಬಾಣಿ ಸುಬ್ಬಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಿಡ್ಡ ಹರಿಸ್ಚಂದ್ರ ಸರ್ವೇ ನಂ 338/ಬಿ/3ಎ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/273735)
36370 24/01/2023 3500
36370 24/01/2023 7000
41312 25/03/2023 1450
41312 25/03/2023 8700
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 523/ಎ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/273749)
16033 23/06/2022 1750
16033 23/06/2022 3500
16034 30/06/2022 1820
16034 30/06/2022 3640
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/274918)
21668 10/07/2022 2890
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೇ ನಂ 231/ಎ ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/277397)
27819 13/10/2022 300
29805 09/12/2022 2100
29805 09/12/2022 2100
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಲವಾಡದ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 240/ಎ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/289849)
21663 15/07/2022 11700
21663 15/07/2022 1800
21664 15/07/2022 3900
21664 15/07/2022 6000
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/337884)
27820 21/10/2022 2472
28549 11/11/2022 618
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಗಂಡ ಶಿವನಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/337933)
27821 21/10/2022 2472
28550 11/11/2022 618
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಮ್ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/337949)
27479 06/10/2022 309
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಶಂಭಕ್ಕ ಗಂಡ ಎಮ್ ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/337955)
27823 21/10/2022 1545
Work Name: ವಿನೋಬನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಕಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಟಿ ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/337957)
27480 06/10/2022 309
27824 21/10/2022 1854
Work Name: ವಿನೋಬನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಕಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಟಿ ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/374638)
27189 06/10/2022 1236
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಡೋರ್ ನಂ 630(1505002005/IF/GIS/399143)
41313 25/03/2023 4326
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ದುರ್ಗ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಕಸನ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ದನದಕೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/412909)
39861 02/03/2023 2163
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೀರ್ಯ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿ ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/420312)
34865 13/01/2023 2163
34865 13/01/2023 2163
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೆ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426457)
31585 21/12/2022 1854
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಸುಜಾತ ಗಂಡ ಎಮ್ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426468)
31586 21/12/2022 1854
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ರುಕ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಎಮ್ ಹೂವಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426477)
30912 09/12/2022 309
31587 21/12/2022 927
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಎಮ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426482)
39471 18/03/2023 1236
39471 18/03/2023 1236
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426487)
31588 21/12/2022 1854
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಮ್ ಗಂಡ ಮಹೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426492)
31592 21/12/2022 1854
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರ ಎಮ್ ಗಂಡ ಕರಿನೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426502)
31593 21/12/2022 1854
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426507)
31594 21/12/2022 1854
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ರೂಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426510)
31595 21/12/2022 1854
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426513)
31597 21/12/2022 1854
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ ಹೆಚ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426522)
31598 21/12/2022 1854
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜವ್ವ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/IF/GIS/426536)
31599 21/12/2022 1854
Work Name: ಬಿ ಎಸ್ ಶೈಲಾ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/448618)
40033 05/03/2023 4200
Work Name: ಚಿಂತಿಬಾಯಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಡೋರ್ ನಂ 96(1505002005/IF/GIS/477217)
38814 22/02/2023 3399
Work Name: ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/477219)
38815 22/02/2023 4326
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002005/IF/GIS/492493)
39934 18/03/2023 927
39934 18/03/2023 2781
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುರ್ಲಿಂಗನ ಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002005/IF/GIS/492498)
41845 25/03/2023 309
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಮಲ್ಲನ ಗೌಡ ತಂದೆ ರಾಮನಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002005/IF/GIS/492503)
41846 25/03/2023 927
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/IF/GIS/504159)
41849 25/03/2023 927
Work Name: ಮಣೇಗಾರ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ 362(1505002005/IF/GIS/519528)
41968 29/03/2023 4326
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ(1505002005/LD/GIS/395247)
33583 31/12/2022 3000
33583 31/12/2022 600
36358 21/01/2023 9000
36358 21/01/2023 6000
36359 21/01/2023 3000
36359 21/01/2023 3000
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ.ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು(1505002005/LD/GIS/497512)
42026 25/03/2023 600
Work Name: ಗೇವರಚಂದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌವರನರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RC/93393042892284656)
27684 13/10/2022 2400
31630 21/12/2022 7200
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲಶೇಖರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/93393042892309473)
27685 13/10/2022 1200
Work Name: ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೋಣ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002005/RC/93393042892338960)
40054 02/03/2023 6000
40055 02/03/2023 2400
40124 02/03/2023 11400
40125 02/03/2023 3600
Work Name: ಗೋಣ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ಜಾನ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002005/RC/93393042892338963)
38239 02/03/2023 10815
38239 02/03/2023 2163
39973 18/03/2023 600
39973 18/03/2023 5100
39974 18/03/2023 1200
39974 18/03/2023 3600
40126 18/03/2023 1200
40126 18/03/2023 9600
40127 18/03/2023 2400
40127 18/03/2023 6600
40788 18/03/2023 900
Work Name: ಜಾನ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ಆರ್ಶಿವಾದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/93393042892338964)
40789 18/03/2023 600
40829 06/03/2023 600
Work Name: ಆರ್ಶಿವಾದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ತಾನದಿಂದ ಸಾಲಿಬಾಯಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/93393042892338966)
38240 22/02/2023 15450
38241 22/02/2023 4635
Work Name: ಪತ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಂದಿಬಾಯಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RC/93393042892339002)
13633 10/06/2022 8400
13633 10/06/2022 3360
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನವರ ರುದ್ರಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/389418)
27686 13/10/2022 1200
27686 13/10/2022 1200
39271 22/02/2023 17400
39272 22/02/2023 10440
40410 18/03/2023 17400
40411 18/03/2023 580
40411 18/03/2023 14500
40412 18/03/2023 1160
40412 18/03/2023 6960
Work Name: ನಾಗತಿ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರಿಯ ಮದ್ದ್ಯಾಭಾಗದಿಂದ ಎಸ್ ಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿರುದ್ದಿ ಮಾಡುವದು (1505002005/RC/GIS/389438)
27687 13/10/2022 3000
27687 13/10/2022 600
40413 18/03/2023 1740
40413 18/03/2023 11020
40414 18/03/2023 15950
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಡ್ರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಮ್ಮನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RC/GIS/417777)
36776 21/01/2023 7200
36776 21/01/2023 10800
36777 21/01/2023 1500
37820 31/01/2023 5562
37820 31/01/2023 3708
37821 31/01/2023 2781
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರೇಶನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ಭೋಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/447331)
39219 22/02/2023 7500
40407 18/03/2023 9000
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೇದುನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂಗಾರಿನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/448712)
39220 18/03/2023 4500
39220 18/03/2023 1500
40408 18/03/2023 5400
Work Name: ಮಾಗಳ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/448728)
41314 23/03/2023 1200
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಗರನೂರು ರಸ್ತೆ ಟಿ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಎಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವೇಲ್ (1505002005/RC/GIS/448777)
39222 22/02/2023 4800
Work Name: ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆನಳ್ಳಿ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದಿಬೇವುರು ಶಕುಂತಲಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RC/GIS/448786)
40742 23/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನ್ಯರ ಮಸಲವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/448790)
40782 06/03/2023 600
Work Name: ಹಡಗಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/448797)
34125 31/12/2022 5400
34126 31/12/2022 3240
34126 31/12/2022 1080
36360 21/01/2023 6000
36360 21/01/2023 3600
40409 18/03/2023 16500
Work Name: ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡುನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505002005/RC/GIS/492475)
40819 07/03/2023 900
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/499047)
40830 06/03/2023 300
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಮಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ (1505002005/RC/GIS/499078)
40831 06/03/2023 900
Work Name: ದೇವುನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ವೀರಾಂಜನೇಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/504044)
40881 18/03/2023 600
Work Name: ಮಸಲವಾಡ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಮದೇವ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002005/RC/GIS/507571)
40905 07/03/2023 900
41315 25/03/2023 3600
41315 25/03/2023 8400
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಗಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505002005/RC/GIS/509021)
40494 18/03/2023 600
40494 18/03/2023 5400
40495 18/03/2023 1200
40495 18/03/2023 1800
40821 18/03/2023 300
40821 18/03/2023 2700
40822 18/03/2023 600
40822 18/03/2023 1800
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಬಾರಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೂದುನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು(1505002005/RS/GIS/443932)
39366 22/02/2023 6000
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿನಗರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RS/GIS/495899)
40833 06/03/2023 600
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RS/GIS/495901)
40834 06/03/2023 600
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RS/GIS/495902)
40180 05/03/2023 3600
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RS/GIS/495907)
42394 29/03/2023 900
Work Name: ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/RS/GIS/495909)
40884 07/03/2023 300
Work Name: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/WC/93393042892324029)
24758 16/08/2022 3360
24758 16/08/2022 10080
29804 09/12/2022 1500
29804 09/12/2022 7500
31724 21/12/2022 6480
31724 21/12/2022 3240
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 17 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002005/WC/93393042892324190)
18096 30/06/2022 12600
18096 30/06/2022 1800
18097 30/06/2022 3600
21742 15/07/2022 18900
21742 15/07/2022 2100
24404 08/08/2022 18900
24404 08/08/2022 2100
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 20 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002005/WC/93393042892324219)
3111 10/05/2022 10750
3112 10/05/2022 10000
3113 10/05/2022 13250
3114 10/05/2022 4250
3114 10/05/2022 1750
3114 16/08/2022 1250
3115 10/05/2022 1500
3115 10/05/2022 3500
3115 10/06/2022 1500
3116 10/05/2022 5750
3116 10/05/2022 7250
3117 10/05/2022 5250
3117 10/05/2022 3500
3118 10/05/2022 2750
3118 10/05/2022 4750
3119 10/05/2022 1500
3119 10/05/2022 8250
3120 10/05/2022 2750
3120 10/05/2022 5250
3120 10/06/2022 1250
3121 10/05/2022 1500
3536 10/05/2022 8750
3536 10/05/2022 1250
3537 10/05/2022 6000
4747 16/05/2022 13780
4748 16/05/2022 12220
4749 16/05/2022 14300
4750 16/05/2022 9880
4751 16/05/2022 4420
4751 16/05/2022 4420
4751 16/08/2022 1560
4752 16/05/2022 5720
4752 16/05/2022 1560
4752 10/06/2022 1560
4753 16/05/2022 8840
4753 16/05/2022 6240
4754 16/05/2022 3900
4754 16/05/2022 3900
4755 16/05/2022 9360
4755 16/05/2022 1560
4756 16/05/2022 7280
4756 16/05/2022 3900
4757 16/05/2022 5720
4757 16/05/2022 1560
4758 16/05/2022 1300
4758 16/05/2022 4420
4758 10/06/2022 1300
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002005/WC/GIS/359424)
31600 21/12/2022 12960
31600 21/12/2022 3240
31601 21/12/2022 11340
31601 21/12/2022 1620
32746 02/01/2023 3240
32746 02/01/2023 12960
32747 02/01/2023 1620
32747 02/01/2023 9720
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹ(1505002005/WC/GIS/370251)
40784 06/03/2023 900
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು(1505002005/WC/GIS/394175)
35059 31/12/2022 560
35059 31/12/2022 280
36361 21/01/2023 4500
36361 21/01/2023 10500
36362 21/01/2023 3000
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳದ ಕಟ್ಟೆಯ ಏರೆಗೆ ನಾಲಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು(1505002005/WC/GIS/421477)
42383 29/03/2023 600
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು(1505002005/WC/GIS/421515)
33593 31/12/2022 1160
33593 31/12/2022 580
36363 21/01/2023 4500
36363 21/01/2023 10500
39126 18/03/2023 18900
39126 18/03/2023 2100
Work Name: ಬಾಬುಲಾಲ್ ಎಮ್ ತಂದೆ ಮೋತಿನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 502/ಇ ವುಳ್ಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳ ನಾಲಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ ಪಿಚ್(1505002005/WC/GIS/423285)
40415 18/03/2023 9000
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಳ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು(1505002005/WC/GIS/423404)
40781 06/03/2023 900
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಳ್ಳಿ ಸುರೇಶನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/WC/GIS/423526)
33592 31/12/2022 580
33592 31/12/2022 580
35898 21/01/2023 10800
35898 21/01/2023 7200
35899 21/01/2023 3600
35899 21/01/2023 12600
35899 28/02/2023 1800
35900 21/01/2023 3600
39805 18/03/2023 15000
39806 18/03/2023 1500
39806 18/03/2023 12000
39807 18/03/2023 1500
Work Name: ಐನಳ್ಳಿ ನೀಲಪ್ಪನ ಹೊಲದಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/WC/GIS/423531)
41274 25/03/2023 900
41274 25/03/2023 2700
Work Name: ದೂದನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ತುಳುಜನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/WC/GIS/423539)
34122 01/01/2023 560
34122 01/01/2023 560
39127 18/03/2023 12600
39127 18/03/2023 5400
39128 18/03/2023 12600
Work Name: ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/WC/GIS/423544)
40785 23/03/2023 9600
40785 23/03/2023 2400
40786 23/03/2023 7200
40786 23/03/2023 1200
Work Name: ಶಿವಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಮೋತಿನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಹುಕಮಾನ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/WC/GIS/423548)
37906 31/01/2023 12978
37906 31/01/2023 5562
39483 28/02/2023 18000
Work Name: ಈಶ್ವರಮ್ಮನ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/WC/GIS/423566)
37907 31/01/2023 7200
37907 31/01/2023 1800
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಪ್ಪಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಹುಕಮಾನ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002005/WC/GIS/433142)
40783 18/03/2023 900
Work Name: ನಾಗತಿ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಪಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮ(1505002005/WC/GIS/480091)
35163 01/01/2023 560
35163 01/01/2023 1960
35163 13/01/2023 280
35164 01/01/2023 560
35164 01/01/2023 2240
35165 01/01/2023 560
35165 01/01/2023 2240
35166 01/01/2023 840
35166 01/01/2023 1960
35167 01/01/2023 2800
35168 01/01/2023 280
35168 01/01/2023 2520
35169 01/01/2023 2520
35170 01/01/2023 280
35440 13/01/2023 10730
35440 13/01/2023 1740
35441 13/01/2023 15660
35441 13/01/2023 1740
35442 13/01/2023 17400
35443 13/01/2023 10730
35443 13/01/2023 2610
35444 13/01/2023 5220
35513 13/01/2023 14210
35513 13/01/2023 2900
35514 13/01/2023 13340
35514 13/01/2023 1740
35515 13/01/2023 12470
35515 13/01/2023 3190
35519 13/01/2023 13340
35519 13/01/2023 1740
35529 13/01/2023 10730
35529 13/01/2023 1450
35530 13/01/2023 14210
35530 13/01/2023 1740
35531 13/01/2023 13920
35531 13/01/2023 3480
35532 13/01/2023 9570
35532 13/01/2023 1740
35534 13/01/2023 2030
36945 21/01/2023 8400
36945 21/01/2023 2100
36945 21/01/2023 10500
36946 21/01/2023 8400
36946 21/01/2023 8400
36946 28/02/2023 4200
36947 21/01/2023 4200
36947 21/01/2023 16800
36948 21/01/2023 8400
36948 21/01/2023 12600
36949 21/01/2023 4200
36949 21/01/2023 16800
36950 21/01/2023 8400
36950 21/01/2023 12600
36951 21/01/2023 21000
36952 21/01/2023 8400
36952 21/01/2023 12600
36953 21/01/2023 2100
36953 21/01/2023 2100
36953 21/01/2023 12600
36954 21/01/2023 1800
36954 21/01/2023 18600
36955 21/01/2023 2100
36955 21/01/2023 18900
36956 21/01/2023 4200
36956 21/01/2023 14400
36956 28/02/2023 2100
36957 21/01/2023 2100
36957 21/01/2023 18600
36958 21/01/2023 21000
36959 21/01/2023 2100
36959 21/01/2023 4200
36959 21/01/2023 14700
36960 21/01/2023 2100
36960 21/01/2023 4200
36960 21/01/2023 14700
36961 21/01/2023 2100
36961 21/01/2023 18900
36962 21/01/2023 2100
36962 21/01/2023 4200
39129 18/03/2023 18900
39129 18/03/2023 2100
39130 18/03/2023 18900
39130 18/03/2023 2100
39131 18/03/2023 21000
39132 18/03/2023 18900
39132 18/03/2023 2100
39133 18/03/2023 18900
39133 18/03/2023 2100
39134 18/03/2023 21000
39135 18/03/2023 21000
39136 18/03/2023 18000
39273 18/03/2023 12900
39273 18/03/2023 1800
39274 18/03/2023 16200
39274 18/03/2023 1800
39275 18/03/2023 16200
39275 18/03/2023 1800
39276 18/03/2023 15900
39276 18/03/2023 1800
39277 18/03/2023 15300
39277 18/03/2023 1800
39278 18/03/2023 14400
39278 18/03/2023 3600
39279 18/03/2023 18000
39280 18/03/2023 9000
39788 18/03/2023 1740
39788 18/03/2023 15660
39789 18/03/2023 3480
39789 18/03/2023 13340
39790 18/03/2023 17400
39791 18/03/2023 1740
39791 18/03/2023 15660
39792 18/03/2023 17400
39793 18/03/2023 1740
39793 18/03/2023 15660
39794 18/03/2023 17400
39795 18/03/2023 15660
39796 18/03/2023 13920
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ 250ಮೀ ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (1505002005/WC/GIS/484203)
37908 31/01/2023 7416
37908 31/01/2023 11124
37909 31/01/2023 3708
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ 250ಮೀ ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (1505002005/WC/GIS/484219)
37912 31/01/2023 13500
37912 31/01/2023 1500
37913 31/01/2023 6000
37913 31/01/2023 4500
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ 200 ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (1505002005/WC/GIS/484497)
40787 06/03/2023 600
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊ(1505002005/WC/GIS/484504)
40496 05/03/2023 1800
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದ(1505002005/WC/GIS/492461)
38769 02/03/2023 10500
39415 02/03/2023 14700
Work Name: ಹಡಗಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆಯ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನ್ಚೇತನ ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವ(1505002005/WC/GIS/492470)
40818 07/03/2023 600
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ರತ್ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜಟಕನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ(1505002005/WC/GIS/508488)
40832 06/03/2023 300
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್‌ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಭಾಗ-2 (1505002005/WC/GIS/516792)
41831 25/03/2023 900
Work Name: ಹಡಗಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾಲಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಲ್‌ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಭಾಗ-2 (1505002005/WC/GIS/516793)
41832 25/03/2023 300
41832 25/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನೂರ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೇತ್ತೆವುದು ಭಾಗ 2(1505002005/WH/93393042892223538)
29807 09/12/2022 4200
29807 09/12/2022 1200
29808 09/12/2022 5400
29809 09/12/2022 600
31602 17/12/2022 6750
31602 17/12/2022 1890
31603 17/12/2022 11340
31604 17/12/2022 3510
39281 18/03/2023 16200
39282 18/03/2023 5940
39282 18/03/2023 1620
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ -18 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೇತ್ತೆವುದು(1505002005/WH/93393042892227858)
11361 04/06/2022 14880
11362 04/06/2022 1860
11362 04/06/2022 9300
11363 04/06/2022 7440
Work Name: ಕೆ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಭಾಗ 19 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002005/WH/93393042892227859)
2526 06/05/2022 11340
2527 06/05/2022 3360
2528 06/05/2022 3570
2528 06/05/2022 1260
2528 10/06/2022 1050
2529 06/05/2022 2100
2529 06/05/2022 2310
4230 13/05/2022 12420
4231 13/05/2022 6900
4232 13/05/2022 6900
4232 13/05/2022 2760
4233 13/05/2022 2760
4233 13/05/2022 2760
7391 23/05/2022 13570
7392 23/05/2022 230
7392 23/05/2022 10120
7393 23/05/2022 7590
7393 23/05/2022 5290
7394 23/05/2022 2070
7394 23/05/2022 3910
8474 30/05/2022 12960
8475 30/05/2022 1440
8475 30/05/2022 12720
8476 30/05/2022 8160
8476 30/05/2022 4320
8477 30/05/2022 2880
8477 30/05/2022 4320
16683 27/06/2022 14400
16684 27/06/2022 5400
16684 16/08/2022 1800
Work Name: ಮೀರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಗೊಂಡೆನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೇತ್ತೆವುದು(1505002005/WH/93393042892231572)
39212 18/03/2023 5720
39212 18/03/2023 3380
39213 18/03/2023 2600
39213 18/03/2023 4420
39214 18/03/2023 4590
39214 18/03/2023 11070
39215 18/03/2023 7560
39215 18/03/2023 3780
39216 18/03/2023 5460
39216 18/03/2023 10400
39217 18/03/2023 7280
39217 18/03/2023 3640
39368 18/03/2023 7020
39368 18/03/2023 1300
39369 18/03/2023 3640
39369 18/03/2023 3120
39370 18/03/2023 3240
39370 18/03/2023 14040
39371 18/03/2023 4590
39371 18/03/2023 7560
39372 18/03/2023 2860
39372 18/03/2023 14560
39373 18/03/2023 4940
39373 18/03/2023 6500
40738 18/03/2023 12880
40739 18/03/2023 13440
40740 18/03/2023 2800
40740 18/03/2023 10080
40741 18/03/2023 1120
Work Name: ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಭೋಜಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಜಿ ನಾಗೇಂದ್ರಗೌಡನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೇತ್ತೆವು(1505002005/WH/93393042892235189)
35892 21/01/2023 12720
35892 21/01/2023 1440
35893 21/01/2023 10080
35893 21/01/2023 4320
35894 21/01/2023 11520
35894 21/01/2023 1440
35895 21/01/2023 5760
35895 21/01/2023 8640
35896 21/01/2023 7440
35896 21/01/2023 4320
35897 21/01/2023 4320
39137 18/03/2023 11700
39138 18/03/2023 13520
39139 18/03/2023 11960
39140 18/03/2023 11960
39141 18/03/2023 12480
39141 18/03/2023 2860
39142 18/03/2023 10920
39142 18/03/2023 520
39143 18/03/2023 11960
39144 18/03/2023 14040
39145 18/03/2023 15390
39146 18/03/2023 14040
39147 18/03/2023 13770
39148 18/03/2023 12960
39148 18/03/2023 3240
39149 18/03/2023 1620
39149 18/03/2023 12960
39150 18/03/2023 12960
Work Name: ಐನಹಳ್ಳಿ ಈಶಪ್ಪನ ಹೊಲದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಲುವೆ ಹೊಳೇತ್ತೆವುದ(1505002005/WH/93393042892235204)
1586 30/04/2022 1500
1586 30/04/2022 9750
1587 30/04/2022 4250
1587 30/04/2022 6500
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಕಟ್ಟೆ ಗೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೇತ್ತೇವುದು ಭಾಗ-ಎ (1505002005/WH/93393042892240594)
2893 06/05/2022 4680
4806 13/05/2022 7020
4806 13/05/2022 7020
4807 13/05/2022 3120
4807 13/05/2022 1560
4808 23/05/2022 7280
4808 23/05/2022 5460
4809 23/05/2022 3120
4809 23/05/2022 1560
4810 13/05/2022 9360
4810 13/05/2022 4680
4810 10/06/2022 1300
4811 13/05/2022 3120
4811 13/05/2022 1300
4812 23/05/2022 9360
4812 23/05/2022 4680
4812 10/06/2022 1560
4813 23/05/2022 3120
4813 23/05/2022 1560
4816 13/05/2022 4680
4817 23/05/2022 4680
5419 13/05/2022 3120
5420 23/05/2022 2860
10861 04/06/2022 5060
10861 04/06/2022 3960
10862 04/06/2022 2640
10862 04/06/2022 1320
10867 10/06/2022 4500
10867 10/06/2022 6000
10868 10/06/2022 1500
10868 10/06/2022 3000
10874 04/06/2022 7700
10874 04/06/2022 3740
10874 07/07/2022 1320
10875 04/06/2022 3960
10875 04/06/2022 3960
10876 10/06/2022 4500
10876 10/06/2022 10500
10877 10/06/2022 4500
10877 10/06/2022 4500
12971 10/06/2022 3000
12971 10/06/2022 1500
18790 30/06/2022 9360
18790 30/06/2022 5720
18806 10/07/2022 9720
18806 10/07/2022 6480
18830 30/06/2022 7680
18830 30/06/2022 5040
19138 30/06/2022 2880
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸರಕಟ್ಟೆ ಗೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೇತ್ತೇವುದು ಭಾಗ-ಬಿ(1505002005/WH/93393042892240597)
7387 23/05/2022 11180
7387 23/05/2022 1560
7388 23/05/2022 8840
7389 30/05/2022 9240
7389 30/05/2022 1320
7390 30/05/2022 3960
11364 07/06/2022 11280
11364 07/06/2022 1440
11365 07/06/2022 8640
11717 07/06/2022 8100
11717 07/06/2022 6480
11718 07/06/2022 1620
11718 07/06/2022 2700
11719 07/06/2022 9240
11719 07/06/2022 4480
18788 04/07/2022 7500
18788 04/07/2022 1500
18789 04/07/2022 750
21665 15/07/2022 14560
21665 15/07/2022 1680
21666 15/07/2022 12600
21666 15/07/2022 1680
21667 15/07/2022 3360
Work Name: ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೇತ್ತೆವುದು ಭಾಗ-10(1505002005/WH/93393042892240618)
2530 06/05/2022 5720