Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HADAGALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MAKARABBI
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/AV/GIS/437445)
34280 29/12/2022 2472
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/DP/GIS/323400)
25669 08/09/2022 309
Work Name: ನಂದಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/DP/GIS/323465)
25670 08/09/2022 309
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/DP/GIS/323470)
25671 08/09/2022 309
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/DP/GIS/323481)
25672 08/09/2022 309
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/FP/93393042892277580)
27218 06/10/2022 6489
27218 06/10/2022 10815
27631 01/11/2022 4326
27631 01/11/2022 15141
30072 16/12/2022 12360
30072 16/12/2022 9270
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ .ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/FP/93393042892277582)
41361 21/03/2023 618
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/FP/93393042892277598)
27879 20/10/2022 1236
27879 20/10/2022 1545
27880 05/11/2022 20085
27880 05/11/2022 16068
30073 16/12/2022 18540
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿರ(1505002006/FP/93393042892277601)
34872 29/12/2022 1545
34872 29/12/2022 309
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನವೀರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/FP/GIS/411271)
28548 19/11/2022 12978
28548 19/11/2022 6489
29841 08/12/2022 4944
29841 08/12/2022 9888
29842 08/12/2022 1545
29842 08/12/2022 7725
Work Name: ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿಗ್ರಾಮದ ಚ ಮು ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಪೊರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂಉತ್ತರದಕಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ(1505002006/FP/GIS/411301)
28547 19/11/2022 17304
28547 19/11/2022 4326
29843 08/12/2022 3708
29843 08/12/2022 14832
29844 08/12/2022 3090
29844 08/12/2022 12360
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಣ್ಣನವರ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042892348677)
1248 27/04/2022 8092
15980 28/06/2022 6936
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುದಗಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042892480712)
16270 23/06/2022 2163
16270 23/06/2022 2163
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೋಣೆಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042892493246)
16269 23/06/2022 4326
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಾ ಗಂಡ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042892498923)
1247 27/04/2022 4046
1247 27/04/2022 4046
15981 28/06/2022 3468
15981 28/06/2022 3468
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕವ್ವ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಪಿ ಎಂ ವೈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042892499068)
19722 04/07/2022 2890
34290 14/01/2023 8092
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ 2 ನೇ ಹಂತದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 752766(1505002006/IF/93393042892914562)
40151 15/03/2023 8092
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಗೀರಿಶ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ 2 ನೇ ಹಂತದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042893591552)
37836 16/02/2023 8092
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ 2 ನೇ ಹಂತದ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042893628215)
467 20/04/2022 2890
27219 18/10/2022 8092
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಳದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ 2 ಹಂತದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042893639477)
27347 10/10/2022 2890
27632 20/10/2022 4046
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಣಿಯಮ್ಮ ಗಂಡ ರುದ್ರಗೌಡ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042893651023)
16268 23/06/2022 4326
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹ್ಯಾರಡ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002006/IF/93393042893700359)
27508 10/10/2022 100
28326 05/11/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ತಂದೆ ಗುರುಶಾತಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ (1505002006/IF/93393042893719901)
40463 15/03/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇರಳ್ಳಿ ಮರಡೂರ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042893735841)
16267 23/06/2022 4326
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಿಮನಿ ಗೌಸ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 87897(1505002006/IF/93393042893895719)
19723 15/07/2022 4326
19723 19/11/2022 4326
23534 05/08/2022 3708
23534 03/09/2022 3708
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಕಾವ್ಯ ಗಂಡ ಟಿ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901746(1505002006/IF/93393042894031059)
27130 10/10/2022 8652
28341 19/11/2022 7416
32321 03/01/2023 8652
32322 06/01/2023 3090
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ಬವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894066637)
26823 06/10/2022 5780
28342 19/11/2022 2890
32319 03/01/2023 8092
32320 06/01/2023 2890
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಚ್ ರೇಣುಕ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 896474(1505002006/IF/93393042894066802)
26827 06/10/2022 6180
28343 19/11/2022 7416
32317 03/01/2023 8652
32318 06/01/2023 2163
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲವ್ವ ಗಂಡ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 714386(1505002006/IF/93393042894068335)
26824 06/10/2022 8652
28551 23/11/2022 7416
Work Name: ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಮಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾ ಮಾಗಳದ ಗಂಡ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901748(1505002006/IF/93393042894068511)
26825 06/10/2022 8652
37030 30/01/2023 7416
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ನಂದಿನಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಇವರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 638682(1505002006/IF/93393042894068590)
27837 05/11/2022 4326
28344 19/11/2022 4326
41053 28/03/2023 3708
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಸ್ಲಿಮಾ ಬಾನು ಗಂಡ ಮುಖಬುಲ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 627750(1505002006/IF/93393042894068710)
26826 06/10/2022 8652
37332 10/02/2023 7416
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳಲು ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901060(1505002006/IF/93393042894072757)
27343 20/10/2022 8652
28345 19/11/2022 7416
35016 06/01/2023 3090
35017 21/01/2023 8034
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಜುರಪ್ಪ ಇವರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 896008(1505002006/IF/93393042894072816)
27345 20/10/2022 8652
28346 19/11/2022 7416
37333 10/02/2023 8034
37338 16/02/2023 3708
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮಗಂಡ ಮೌನೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901749(1505002006/IF/93393042894081169)
27344 20/10/2022 4326
28347 10/11/2022 1854
28347 10/11/2022 1854
32316 03/01/2023 7416
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901953(1505002006/IF/93393042894096836)
27633 01/11/2022 8652
29211 28/11/2022 4326
29217 08/12/2022 3090
29220 08/12/2022 1236
37031 25/01/2023 6798
37032 16/02/2023 3708
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಾನ ಚನ್ನದಾಸರ ಗಂಡಬಸವರಾಜ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 896388(1505002006/IF/93393042894096892)
27348 20/10/2022 8652
28348 19/11/2022 7416
29845 08/12/2022 6798
32311 23/12/2022 4326
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಜಗದೀಶ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 660510(1505002006/IF/93393042894096953)
27346 20/10/2022 4326
27346 20/10/2022 4326
28349 19/11/2022 3708
28349 19/11/2022 3708
32325 03/01/2023 8652
32326 06/01/2023 3090
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಳದ ನಿರ್ಮಲವ್ವ ಗಂಡ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ 4ಹಂತದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 277987(1505002006/IF/93393042894096996)
27349 20/10/2022 7416
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎಂ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಗಂಡ ಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901134(1505002006/IF/93393042894097074)
27350 20/10/2022 4326
28350 19/11/2022 4326
34119 06/01/2023 7416
41049 28/03/2023 11124
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಗ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894105726)
27342 20/10/2022 8652
28351 19/11/2022 7416
32323 03/01/2023 8652
32324 06/01/2023 3090
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋಣೆಪ್ಪ ಇವರ ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894112449)
27834 05/11/2022 8652
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಿನ ತಾಜ್ ಗಂಡ ಮಕ್ಬಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 713348(1505002006/IF/93393042894119425)
27835 05/11/2022 8652
35537 21/01/2023 7416
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಪುಪ್ಪಾ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 716790(1505002006/IF/93393042894119522)
27836 05/11/2022 4326
27836 05/11/2022 4326
40464 21/03/2023 3399
42068 31/03/2023 4326
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894119744)
40461 15/03/2023 4326
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901058(1505002006/IF/93393042894126889)
28501 23/11/2022 8652
35536 21/01/2023 7416
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಶಿವನಗೌಡ ಗಂಡ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894126991)
28502 23/11/2022 8652
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರತೆವ್ವ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 715418(1505002006/IF/93393042894141243)
28327 19/11/2022 4017
28327 19/11/2022 4635
32312 29/12/2022 7416
37339 10/02/2023 8034
37340 16/02/2023 3708
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 90174 (1505002006/IF/93393042894141294)
29964 08/12/2022 4326
29965 16/12/2022 4326
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಫ್ರೀನ್ ಬಾನು ಹಾವೇರಿ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುನಾಫ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ901875(1505002006/IF/93393042894141365)
28503 19/11/2022 3090
28503 19/11/2022 3090
40150 15/03/2023 7416
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಅಂಗಡಿ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901240(1505002006/IF/93393042894166027)
28504 23/11/2022 8652
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಗಂಡ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901146(1505002006/IF/93393042894166116)
28505 23/11/2022 4326
39902 15/03/2023 4326
41052 28/03/2023 3708
41052 28/03/2023 3708
Work Name: ನಂದಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901742(1505002006/IF/93393042894166151)
28506 23/11/2022 3708
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾನಾಜಿ ಗಂಡ ರಾಜಾಭಕ್ಷಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 901879(1505002006/IF/93393042894181684)
29961 08/12/2022 4326
29962 16/12/2022 4326
39905 15/03/2023 7416
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದ ಹೆಚ್ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 896243(1505002006/IF/93393042894233680)
31929 29/12/2022 8652
Work Name: ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಬೆಟಗೇರಿ ಗಂಡ ಗುಡದಯ್ಯ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 898337(1505002006/IF/93393042894258871)
30924 16/12/2022 4326
32118 23/12/2022 4326
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಬಾರಿಕೇರ ಮಾಲತೇಶ ತಂದೆ ತಿರುಕಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894291406)
41054 21/03/2023 4326
Work Name: ನಂದಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟವ್ವ ರುದ್ರಗೌಡ ಮುಂಡವಾಡ ಗಂಡ ರುದ್ರಗೌಡ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 698629(1505002006/IF/93393042894304074)
34288 14/01/2023 8652
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶವಕ್ಕ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 896536(1505002006/IF/93393042894304171)
34120 06/01/2023 6489
34120 06/01/2023 2163
35535 21/01/2023 3708
35535 21/01/2023 3708
Work Name: ನಂದಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೆ ತಂದೆ ಮರಿಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002006/IF/93393042894326291)
39571 07/03/2023 3090
41906 28/03/2023 3090
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಳಗನಾಥ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894345236)
36797 30/01/2023 8652
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರೂರು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವನಗೌಡ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894360717)
40152 15/03/2023 4944
Work Name: ನಂದಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಭೀಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಎಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002006/IF/93393042894381288)
41907 28/03/2023 3090
42069 28/03/2023 3090
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗನಗೌಡ್ರ ಬಸವಣ್ಯೆವ್ವ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ 2 ನೇ ಹಂತದಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/93393042894400972)
40153 15/03/2023 7416
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002006/IF/93393042894419434)
41359 28/03/2023 7416
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಷ್ಠಗಿ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೋಟ್ರಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/292094)
20473 15/07/2022 3399
20473 15/07/2022 3399
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹನುಮವ್ವ ಗಂಡ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಢಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/401812)
28507 19/11/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಢಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/408629)
28508 19/11/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಮಾಲತೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಢಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/408638)
28509 19/11/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿರುಕನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಢಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/408643)
28510 19/11/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಣೆಮ್ಮ ಗಂಡ ರುದ್ರಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಢಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/408646)
28511 19/11/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಢಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/408861)
28545 19/11/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಢಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/408886)
37837 10/02/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ತಂದೆ ಸುರ್ವಣಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಢಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/408898)
36280 21/01/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/424912)
30922 16/12/2022 2163
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲವ್ವ ತೋಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/445411)
40465 15/03/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ರಶ್ಮಾ ಗಂಡ ಪಕ್ಕೀರಸಾಬ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002006/IF/GIS/445486)
36272 21/01/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ರೇಖಾ ಗಂಡ ರವಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002006/IF/GIS/445492)
36282 21/01/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ್ ಪ್ಯಾರಿಜಾನ್ ಗಂಡ ಕರಿಂ ಸಾಬ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002006/IF/GIS/445514)
36279 21/01/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/445517)
36281 21/01/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ಬಿ ಗಂಡ ನಜಿರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/445520)
36273 21/01/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಚನ್ನದಾರ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/445524)
30923 16/12/2022 2163
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕೋಳಿವಾಡ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/445540)
32314 29/12/2022 2472
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ ಶಿವನಗೌಡ್ರ ಗಂಡ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/445829)
39906 07/03/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೇಮಪ್ಪಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/445848)
32315 29/12/2022 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜವ್ವ ಇಟ್ಟಗಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/445851)
32313 29/12/2022 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೀಜಾ ಬಾನು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗಂಡ ಖುಷಿದ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002006/IF/GIS/446238)
39572 07/03/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದೋಣಿ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446240)
33172 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ರತ್ನವ್ವ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446241)
33180 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಹಾಲೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446242)
33158 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ಚೈತ್ರಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446243)
33185 27/12/2022 1545
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕ್ಕ ಮಾದರ ಗಂಡ ಪರುಶೋತ್ತಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446244)
33184 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವ್ವ ಗಂಡ ಜಿ ಕೋಟ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446246)
33181 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಪಾರತ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446247)
33304 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ರುದ್ರಮ್ಮಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446248)
33303 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾಳಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446249)
33168 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಹಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಶೋಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446250)
39904 07/03/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮನೆ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೋಟ್ರಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446251)
40462 15/03/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಪ್ರಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446252)
39903 07/03/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುದ್ದಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುದ್ದಿ ಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446253)
33170 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಮೈಲವ್ವ ಗಂಡ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446254)
33169 06/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಡಿವೇಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446255)
33177 27/12/2022 1545
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446257)
41360 28/03/2023 2472
Work Name: ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಿತಾ ಸಿ ಎಂ ಗಂಡ ಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/446258)
40466 15/03/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮನಗೌಡ್ರ ಶಿವಲಿಲಾ ಗಂಡ ಭರಮನಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/466082)
36269 21/01/2023 2472
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲನಗೌಡ್ರ ಭರಮವ್ವ ಗಂಡ ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/IF/GIS/466105)
36271 21/01/2023 2472
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮು ನೀ ಪ್ರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಚನ್ನವೀರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನನಿರ್ಮಾಣ ಮಾ(1505002006/LD/GIS/470810)
42430 31/03/2023 3090
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನವೀರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋ ಕೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿಮತ್ತು ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ಲಾಂಗ್ ಜೇಫ್ಆಟದಮೈದಾ(1505002006/LD/GIS/470849)
42431 31/03/2023 3090
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ(1505002006/RC/GIS/414532)
34667 29/12/2022 1236
34667 29/12/2022 309
37984 30/01/2023 11433
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಂಜೆನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹ್ಯಾರಡ ಬಸಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/RC/GIS/414546)
34665 29/12/2022 309
34665 29/12/2022 1236
37985 30/01/2023 8343
37985 30/01/2023 1236
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ .ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/RS/GIS/418066)
41362 21/03/2023 927
Work Name: ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ .ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/RS/GIS/418077)
29667 08/12/2022 15141
29667 08/12/2022 4326
32768 27/12/2022 21630
37373 30/01/2023 19467
40596 15/03/2023 14214
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟ್ ಸ.ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/RS/GIS/418082)
30805 23/12/2022 3708
30805 23/12/2022 28119
37140 25/01/2023 309
37140 25/01/2023 1854
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನವೀರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002006/RS/GIS/418085)
32122 23/12/2022 18849
Work Name: ನಂದಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಚೌಡಪ್ಪನ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002006/WC/93393042892288642)
27881 01/11/2022 4500
27881 01/11/2022 5400
Work Name: ಕೋಟೆಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಒಡಕ ಬಸಪ್ಪನವರ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು.(1505002006/WC/93393042892288646)
16803 28/06/2022 12040
16803 28/06/2022 1960
16804 28/06/2022 10360
16805 28/06/2022 3360
16805 28/06/2022 10080
16806 28/06/2022 5040
16806 28/06/2022 9520
17371 28/06/2022 1400
17371 28/06/2022 3360
19370 04/07/2022 1960
19370 04/07/2022 12320
19371 04/07/2022 1960
19371 04/07/2022 7280
19372 04/07/2022 1960
19372 04/07/2022 8680
19373 04/07/2022 16240
19374 04/07/2022 9520
19374 04/07/2022 5880
19375 04/07/2022 1680
19470 04/07/2022 3360
22252 18/07/2022 1680
22252 18/07/2022 11200
22253 18/07/2022 1400
22253 18/07/2022 7840
22254 18/07/2022 3360
22254 18/07/2022 8960
22255 18/07/2022 10360
22256 18/07/2022 10360
22256 18/07/2022 3360
22257 18/07/2022 2800
22824 18/07/2022 3360
23736 03/08/2022 3360
23736 03/08/2022 12880
23737 03/08/2022 2240
23737 03/08/2022 14840
23738 03/08/2022 2240
23738 03/08/2022 8400
23739 03/08/2022 11480
23739 03/08/2022 1960
23740 03/08/2022 17640
23740 03/08/2022 2240
23741 03/08/2022 1960
23741 03/08/2022 5320
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಳಗನಾಥ ಹಾಲೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-4(1505002006/WC/93393042892459938)
15934 20/06/2022 5880
15934 20/06/2022 5600
15935 20/06/2022 11760
15935 20/06/2022 7280
15936 20/06/2022 6720
15936 20/06/2022 7840
15937 20/06/2022 5880
15937 20/06/2022 10360
15938 20/06/2022 13160
15939 20/06/2022 12880
15940 20/06/2022 5040
15940 20/06/2022 6720
15941 20/06/2022 5600
15941 20/06/2022 7840
15942 20/06/2022 9800
15942 20/06/2022 9520
15943 20/06/2022 7840
15943 20/06/2022 10080
15944 20/06/2022 1960
15944 20/06/2022 7280
19200 04/07/2022 11200
19200 04/07/2022 6720
19201 04/07/2022 21280
19202 04/07/2022 15680
19203 04/07/2022 12880
19203 04/07/2022 3360
19204 04/07/2022 19320
19204 04/07/2022 2240
19205 04/07/2022 2800
19205 04/07/2022 13160
19206 04/07/2022 4480
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುದಗಿ ಮಾದೇವಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು.ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-5(1505002006/WC/93393042892459961)
14074 11/06/2022 9860
14074 11/06/2022 6090
14075 11/06/2022 5800
14075 11/06/2022 12180
14076 11/06/2022 4060
14076 11/06/2022 4060
14086 11/06/2022 7830
14086 11/06/2022 9570
14087 11/06/2022 11890
14087 11/06/2022 1740
14088 11/06/2022 11310
14088 11/06/2022 2030
16136 23/06/2022 9800
16136 23/06/2022 5600
16137 23/06/2022 7000
16137 23/06/2022 8680
16138 23/06/2022 1960
16188 23/06/2022 7840
16188 23/06/2022 9800
16189 23/06/2022 9520
16189 23/06/2022 3640
16190 23/06/2022 3920
19211 04/07/2022 5040
19211 04/07/2022 2520
19212 04/07/2022 7840
19212 04/07/2022 13160
19238 04/07/2022 6440
19238 04/07/2022 12600
19239 04/07/2022 17640
19240 04/07/2022 12600
19240 04/07/2022 4760
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಗೇರ್ ಕೋಟೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಭಾಗ-5(1505002006/WC/93393042892459966)
14077 13/06/2022 4350
14077 13/06/2022 13630
14078 13/06/2022 8410
14078 13/06/2022 7830
14079 13/06/2022 17980
14080 13/06/2022 20300
14081 13/06/2022 17690
14082 13/06/2022 15950
14082 13/06/2022 2030
14083 13/06/2022 14210
14083 13/06/2022 4060
14084 13/06/2022 8120
14084 13/06/2022 10150
14084 15/07/2022 2030
14085 13/06/2022 2030
14085 13/06/2022 1450
16191 23/06/2022 5600
16191 23/06/2022 13440
16192 23/06/2022 8960
16192 23/06/2022 4480
16193 23/06/2022 16800
16194 23/06/2022 19040
16195 23/06/2022 15400
16196 23/06/2022 12320
16196 23/06/2022 3360
16197 23/06/2022 16240
16197 23/06/2022 1960
16198 23/06/2022 1680
16198 23/06/2022 10640
16198 15/07/2022 1960
16199 23/06/2022 3360
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಎಂ ನಾಗಯ್ಯತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾ-4(1505002006/WC/93393042892461798)
14091 15/06/2022 14210
14091 15/06/2022 4640
14092 15/06/2022 9860
14092 15/06/2022 8120
14093 15/06/2022 2900
14093 15/06/2022 10150
14800 15/06/2022 1450
16132 23/06/2022 2800
16132 23/06/2022 11200
16133 23/06/2022 14840
16134 23/06/2022 11480
16134 23/06/2022 1960
16135 23/06/2022 2240
16135 23/06/2022 7560
16186 23/06/2022 8400
16186 23/06/2022 7840
16187 23/06/2022 9520
16187 23/06/2022 4200
16200 23/06/2022 6440
16200 23/06/2022 9520
16201 23/06/2022 7840
16201 23/06/2022 1680
16202 23/06/2022 12880
16202 23/06/2022 1400
16271 23/06/2022 2800
19213 04/07/2022 10640
19213 04/07/2022 9520
19214 04/07/2022 11480
19214 04/07/2022 2240
19215 04/07/2022 4480
19215 04/07/2022 2240
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-6(1505002006/WC/93393042892464179)
2215 04/05/2022 3619
2215 04/05/2022 1645
2216 04/05/2022 4606
2216 04/05/2022 2961
2217 04/05/2022 5264
2217 04/05/2022 1645
2218 04/05/2022 2961
2219 04/05/2022 1645
2219 04/05/2022 1645
4086 05/05/2022 2632
4086 05/05/2022 3619
4087 05/05/2022 6909
4087 05/05/2022 2303
4088 05/05/2022 2303
4088 05/05/2022 3619
4089 05/05/2022 1645
4089 05/05/2022 1645
4090 05/05/2022 987
4091 09/05/2022 5922
4091 09/05/2022 2632
4092 09/05/2022 2632
4092 09/05/2022 6251
4093 09/05/2022 5264
4093 09/05/2022 2303
4094 09/05/2022 1316
4094 09/05/2022 1645
6012 21/05/2022 7200
6012 21/05/2022 10800
6013 21/05/2022 3900
6013 21/05/2022 6600
6127 21/05/2022 4500
6127 21/05/2022 4500
8301 28/05/2022 5400
8301 28/05/2022 3600
8302 28/05/2022 2400
8302 28/05/2022 2400
8303 28/05/2022 900
8303 28/05/2022 900
11145 02/06/2022 6000
11145 02/06/2022 8700
11146 02/06/2022 5100
11146 02/06/2022 5100
11147 02/06/2022 1500
11147 02/06/2022 2400
Work Name: ಮಕರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಡೂರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು.ಮುಂ.ಉತ್ತರ ಭಾಗ-5(1505002006/WC/93393042892464184)
6019 21/05/2022 4650
6019 21/05/2022 12090
6020 21/05/2022 13020
6020 21/05/2022 3100
6021 21/05/2022 2170
6021 21/05/2022 14260
6022 21/05/2022 4340
6022 21/05/2022 13950
6023 21/05/2022 13950
6024 21/05/2022 8990
6024 21/05/2022 11780
6025 21/05/2022 2480
6025 21/05/2022 7440
6026 21/05/2022 1550
6026 21/05/2022 4030
10723 02/06/2022 2400
10723 02/06/2022 2100
10724 02/06/2022 5100
10724 02/06/2022 4800
10725 02/06/2022 3600
10725 02/06/2022 6000
10726 02/06/2022 1200
10726 02/06/2022 4800
24285 04/08/2022 1680
24285 04/08/2022 1400
24285 03/09/2022 560
24286 04/08/2022 3360
24286 04/08/2022 1680
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-7(1505002006/WC/93393042892464188)
2282 04/05/2022 5922
2282 04/05/2022 4935
2283 04/05/2022 9870
2284 04/05/2022 5264
2285 04/05/2022 329
2285 04/05/2022 1316
2286 04/05/2022 4935
2286 04/05/2022 3290
2287 04/05/2022 2632
2287 04/05/2022 1645
4076 05/05/2022 5593
4076 05/05/2022 3948
4077 05/05/2022 7238
4077 05/05/2022 1316
4078 05/05/2022 4935
4079 05/05/2022 3948
4079 05/05/2022 1645
4080 05/05/2022 1316
4080 05/05/2022 987
4081 09/05/2022 2632
4081 09/05/2022 6251
4082 09/05/2022 1316
4082 09/05/2022 7238
4083 09/05/2022 6909
4084 09/05/2022 658
4084 09/05/2022 3948
4085 09/05/2022 329
4085 09/05/2022 1316
4693 09/05/2022 4500
6008 21/05/2022 9920
6008 21/05/2022 8680
6009 21/05/2022 9920
6009 21/05/2022 11160
6010 21/05/2022 19220
6010 21/05/2022 2480
6011 21/05/2022 2480
8304 28/05/2022 4500
8304 28/05/2022 4500
8305 28/05/2022 4500
8305 28/05/2022 3300
8306 28/05/2022 900
8306 28/05/2022 7500
8307 28/05/2022 900
8307 28/05/2022 900
11148 02/06/2022 6300
11148 02/06/2022 7200
11149 02/06/2022 6000
11149 02/06/2022 4500
11170 02/06/2022 6000
11170 02/06/2022 6900
11171 02/06/2022 9000
11171 02/06/2022 4500
11172 02/06/2022 3000
11172 02/06/2022 1500
15921 20/06/2022 11760
15921 20/06/2022 7840
15922 20/06/2022 10640
15922 20/06/2022 1960
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-8(1505002006/WC/93393042892464195)
6257 21/05/2022 10540
6258 21/05/2022 15810
6258 21/05/2022 4030
6259 21/05/2022 2170
6268 21/05/2022 7440
6268 21/05/2022 8060
6269 21/05/2022 2170
6269 21/05/2022 13020
8319 28/05/2022 6300
8320 28/05/2022 900
8320 28/05/2022 6900
8321 28/05/2022 2700
8321 28/05/2022 600
8516 28/05/2022 3600
8516 28/05/2022 1800
8517 28/05/2022 4200
8517 28/05/2022 1800
8518 28/05/2022 2400
8518 28/05/2022 1500
11150 02/06/2022 3000
11150 02/06/2022 11700
11151 02/06/2022 2700
11151 02/06/2022 8700
11152 02/06/2022 1500
11152 02/06/2022 11700
11153 02/06/2022 10200
11153 02/06/2022 3000
11154 02/06/2022 4500
11154 02/06/2022 9600
11155 02/06/2022 1500
13222 09/06/2022 3600
13222 09/06/2022 12600
13223 09/06/2022 3900
13223 09/06/2022 11100
13224 09/06/2022 1800
13224 09/06/2022 13500
13225 09/06/2022 12600
13225 09/06/2022 3600
13226 09/06/2022 5400
13226 09/06/2022 11400
13227 09/06/2022 1800
15931 20/06/2022 7000
15931 20/06/2022 11200
15932 20/06/2022 4200
15932 20/06/2022 10640
15933 20/06/2022 1960
15983 20/06/2022 1960
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುದಗಿ ಮಾದೇವಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು.ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-4(1505002006/WC/93393042892464197)
3122 04/05/2022 1800
3122 04/05/2022 2700
3124 05/05/2022 900
3124 05/05/2022 2700
3125 05/05/2022 300
3582 04/05/2022 1500
3582 04/05/2022 2100
4100 05/05/2022 900
4149 05/05/2022 2700
4149 05/05/2022 4500
4686 18/05/2022 1200
4686 18/05/2022 9520
4687 18/05/2022 9000
4687 18/05/2022 4500
4688 18/05/2022 9600
4952 18/05/2022 1800
4952 18/05/2022 3000
4953 18/05/2022 3900
4953 18/05/2022 7200
4954 18/05/2022 1800
4954 18/05/2022 6880
4955 18/05/2022 1800
7262 23/05/2022 5400
7262 23/05/2022 10800
7263 23/05/2022 5400
7263 23/05/2022 9600
7264 23/05/2022 3600
7308 23/05/2022 8700
7308 23/05/2022 3300
7309 23/05/2022 7800
7309 23/05/2022 3000
10758 02/06/2022 6900
10758 02/06/2022 10800
10759 02/06/2022 1200
10759 02/06/2022 6300
11156 02/06/2022 8400
11156 02/06/2022 5400
11156 15/07/2022 1800
11157 02/06/2022 10200
11157 02/06/2022 5100
11158 02/06/2022 4800
13219 09/06/2022 8700
13219 09/06/2022 5400
13219 15/07/2022 1200
13220 09/06/2022 9600
13220 09/06/2022 6300
13221 09/06/2022 5400
13232 09/06/2022 6000
13232 09/06/2022 9000
13233 09/06/2022 1800
13233 09/06/2022 8100
19952 04/07/2022 2800
19952 04/07/2022 2800
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಮಾಹದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು.ಮುಂ. ಭಾಗ-4(1505002006/WC/93393042892464207)
4096 05/05/2022 2100
4097 05/05/2022 3900
4098 05/05/2022 1200
4098 05/05/2022 8100
4099 05/05/2022 1200
4306 05/05/2022 2100
4689 18/05/2022 7200
4689 18/05/2022 4200
4690 18/05/2022 6300
4690 18/05/2022 5100
4691 18/05/2022 18300
4692 18/05/2022 4800
4692 18/05/2022 2400
4956 18/05/2022 8700
4956 18/05/2022 1200
4957 18/05/2022 9300
4957 18/05/2022 2100
4958 18/05/2022 1200
4958 18/05/2022 11400
4959 18/05/2022 1500
4959 18/05/2022 1200
7205 23/05/2022 14700
7205 23/05/2022 1800
7206 23/05/2022 6600
7206 23/05/2022 9900
7207 23/05/2022 1800
7207 23/05/2022 8100
7223 23/05/2022 10200
7223 23/05/2022 1500
7224 23/05/2022 6300
7224 23/05/2022 3900
7225 23/05/2022 14700
7226 23/05/2022 4800
7226 23/05/2022 1800
7292 23/05/2022 9000
7292 23/05/2022 3600
7293 23/05/2022 4200
7293 23/05/2022 7200
7294 23/05/2022 1800
7294 23/05/2022 7500
7295 23/05/2022 9900
7399 23/05/2022 5400
7695 23/05/2022 5400
13522 09/06/2022 8100
13522 09/06/2022 9900
13523 09/06/2022 10500
13523 09/06/2022 6300
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಸಲವಾಡ ಕೋಟೆಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು.ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-5(1505002006/WC/93393042892464212)
6260 21/05/2022 5580
6260 21/05/2022 6510
6261 21/05/2022 7750
6261 21/05/2022 5270
6262 21/05/2022 3720
8322 28/05/2022 2700
8322 28/05/2022 2700
8323 28/05/2022 2400
8323 28/05/2022 3600
8324 28/05/2022 2700
11159 02/06/2022 7200
11159 02/06/2022 3600
11160 02/06/2022 4500
11160 02/06/2022 6000
11161 02/06/2022 11700
13372 09/06/2022 9000
13372 09/06/2022 6300
13373 09/06/2022 5400
13373 09/06/2022 8700
13374 09/06/2022 14400
13524 09/06/2022 6600
13524 09/06/2022 9900
13525 09/06/2022 6300
13525 09/06/2022 7200
13526 09/06/2022 1500
13526 09/06/2022 3600
15928 20/06/2022 8120
15928 20/06/2022 9800
15929 20/06/2022 5040
15929 20/06/2022 5600
15930 20/06/2022 12600
15974 20/06/2022 14560
15974 20/06/2022 3920
15975 20/06/2022 10920
15975 20/06/2022 5600
15976 20/06/2022 11760
15976 20/06/2022 1680
15976 15/07/2022 1960
15977 20/06/2022 3920
15977 20/06/2022 15120
15978 20/06/2022 11760
15978 20/06/2022 6720
15979 20/06/2022 1960
15979 20/06/2022 1960
Work Name: ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಳಗನಾಥ ಹಾಲೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-5(1505002006/WC/93393042892464216)
4960 18/05/2022 7800
4960 18/05/2022 6000
4961 18/05/2022 1200
4961 18/05/2022 1800
4962 18/05/2022 3300
4962 18/05/2022 1500
5433 18/05/2022 3600
5433 18/05/2022 2700
5434 18/05/2022 6000
5435 18/05/2022 1200
7187 23/05/2022 6000
7187 23/05/2022 10200
7188 23/05/2022 2700
7188 23/05/2022 12600
7189 23/05/2022 3300
7189 23/05/2022 10800
7190 23/05/2022 1800
7237 23/05/2022 8700
7237 23/05/2022 4800
7238 23/05/2022 15000
7239 23/05/2022 7200
7277 23/05/2022 12300
7277 23/05/2022 4500
7278 23/05/2022 1500
7278 23/05/2022 11100
7279 23/05/2022 3600
7279 23/05/2022 2700
7400 23/05/2022 7200
7400 23/05/2022 5400
7694 23/05/2022 4800
7694 23/05/2022 2100
10717 02/06/2022 2700
10717 02/06/2022 12000
10718 02/06/2022 15600
10719 02/06/2022 5700
11162 02/06/2022 1500
11162 02/06/2022 2700
13543 09/06/2022 3600
13543 09/06/2022 10200
13544 09/06/2022 11400
13545 09/06/2022 7500
13545 09/06/2022 4500
15972 20/06/2022 5600
15972 20/06/2022 8400
15973 20/06/2022 5600
15973 20/06/2022 5600
Work Name: ಚಿಕ್ಕ ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ವೀರಪ್ಪನವರ ಕೋಟ್ರೇಶಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು.-6(1505002006/WC/93393042892464226)
5430 18/05/2022 5400
5430 18/05/2022 7800
5431 18/05/2022 9000
5431 18/05/2022 2100
5432 18/05/2022 1800
5432 18/05/2022 3600