Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HADAGALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : HOLAGUNDHI
Work Name: 21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002011/AV/GIS/432056)
40902 07/03/2023 618
41545 29/03/2023 21630
41546 29/03/2023 21630
41547 29/03/2023 21630
Work Name: 21-22 ನೇ ಸಾಲಿನಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಮಾದರಿ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002011/AV/GIS/432065)
34760 28/12/2022 1236
34760 28/12/2022 618
37073 26/01/2023 1854
37073 26/01/2023 16686
37074 26/01/2023 14832
37074 26/01/2023 3708
37075 26/01/2023 5562
37075 26/01/2023 12978
39175 16/02/2023 10800
39175 07/03/2023 1200
39177 16/02/2023 7200
39177 07/03/2023 1200
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 01 ಕ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/DP/GIS/320152)
25863 23/08/2022 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 02 ಕ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/DP/GIS/324994)
25864 23/08/2022 309
Work Name: 19-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/FP/93393042892276514)
13718 17/06/2022 13398
13718 17/06/2022 6699
39169 14/03/2023 3708
39169 14/03/2023 927
Work Name: ಭಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಫರಿದಾಭೀ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗಲ್ದ್ ಬಡೆಮಾಬೀ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002011/FP/GIS/447519)
34848 29/12/2022 618
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದ್ಯಾಳ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/IF/93393042892143641)
2213 30/04/2022 2871
2213 30/04/2022 1595
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸುನೀತಾ ಗಂ ಬಸವರಾಜ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892250606)
25028 18/08/2022 4326
25029 23/08/2022 2472
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋವೆನಹಳ್ಳಿ ಇಂದ್ರ ಗಂ ಸೋವೆನಹಳ್ಳಿ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892251027)
28572 09/11/2022 309
28573 18/11/2022 2163
28574 23/11/2022 927
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮ,ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892251053)
13980 17/06/2022 1595
13980 17/06/2022 1595
13982 24/06/2022 618
13982 24/06/2022 618
22845 25/07/2022 2163
22845 25/07/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ತಾಯಮ್ಮ ಗಂ ಕೆಂಚಾಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892251130)
11995 06/06/2022 4466
11996 17/06/2022 4466
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಶಾಂಬಕ್ಕ ಗಂ ಬಸಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892251215)
23160 25/07/2022 2163
24968 18/08/2022 2163
26647 23/09/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಎನ್ ಗಂ ಯಮನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/IF/93393042892264968)
24437 08/08/2022 1545
24437 08/08/2022 1545
28575 09/11/2022 309
28575 09/11/2022 309
28576 18/11/2022 2163
28576 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ದಂಡೆಮ್ಮ ಗಂ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892264984)
36474 27/01/2023 3090
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೋಜಿ ನಿರ್ಮಲ ಗಂ ಕೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಿವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265366)
4168 12/05/2022 4466
26646 23/09/2022 2472
Work Name: ಹೊಳಗುಮದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಮರಿಯವ್ವ ಗಂ ಗಾಳೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265368)
36468 27/01/2023 1545
36468 27/01/2023 1545
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಗಂ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265384)
4169 12/05/2022 4466
4170 21/05/2022 4466
Work Name: ಹೊಳಗುಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಜಂತ್ರಿ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ಗಂ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265501)
32025 26/12/2022 2163
32025 26/12/2022 927
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಎಸ್ ಗಂ ಅಂಬಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265552)
40766 29/03/2023 3090
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕಳಿ ನಿರ್ಮಲ ಗಂ ಪರಶುರಾಮ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/IF/93393042892265572)
28578 09/11/2022 618
28579 18/11/2022 4326
28580 23/11/2022 1545
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನ್ನರ ಶಿಲ್ಪ ಗಂ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265590)
1841 30/04/2022 3190
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಸಪ್ಪ ನವರ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಿವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265622)
40774 29/03/2023 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರವ್ವ ಎಮ್ ಗಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಎಮ್ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265624)
22840 25/07/2022 4326
22841 25/07/2022 618
24966 18/08/2022 3708
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದ್ಯಾಳ ಶಿಲ್ಪ ಗಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265628)
26648 23/09/2022 4326
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಪೋರ್ಣಿಮ ಗಂ ಗಂಗಾಧರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265648)
91 12/04/2022 4466
92 21/04/2022 4466
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲುಮನಿ ಲತಾ ಗಂ ಹೆಚ್ ಪರಶುರಾಮ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892265657)
93 12/04/2022 2233
94 21/04/2022 2233
1925 30/04/2022 3190
40769 29/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892270333)
40762 29/03/2023 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕಳಿ ದೇವಕ್ಕ ಗಂ ಚೌಕಳಿ ರವಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892270335)
95 12/04/2022 4466
96 21/04/2022 4466
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಭಜಂತ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892296613)
25030 18/08/2022 4326
25031 23/08/2022 3090
34300 13/01/2023 4326
36475 27/01/2023 927
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಶೈಲಾ ಗಂ ಎಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಿವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892306452)
13985 17/06/2022 4466
13986 24/06/2022 4326
Work Name: ಹೊಳಗುಮದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕಳಿ ಹಾಲವ್ವ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892361018)
36471 27/01/2023 2163
36471 27/01/2023 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಬೇಬಿ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892366440)
36472 27/01/2023 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ರೇಖಾ ಗಂ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಮಬೇಡ್ಕರ(1505002011/IF/93393042892396873)
97 12/04/2022 4466
98 21/04/2022 4466
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಉತ್ತಂಗಿ ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಗಂ ಉತ್ತಂಗಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892402703)
99 12/04/2022 4466
100 21/04/2022 4466
Work Name: 17-18ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಶಾಂತ ಗಂಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892409334)
31974 26/12/2022 3090
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂ ಎಂ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892413424)
28196 09/11/2022 2163
28552 18/11/2022 2163
28552 18/11/2022 2163
Work Name: 17-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಚ್ಚುವರಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂ ಮ್ಯಾಕಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892414751)
27698 28/10/2022 1854
27698 28/10/2022 1854
28193 09/11/2022 2163
Work Name: 17-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಚಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂ ಮೋರ್ತೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892414758)
40776 29/03/2023 3090
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ವೈ ಗಂ ಮಹೇಶ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892414768)
27663 11/10/2022 1236
27665 28/10/2022 3090
28192 09/11/2022 1545
Work Name: 17-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐನಳ್ಳಿ ಶಾಹಿರ ಬಾನು ಗಂ ಐನಳ್ಳಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892414772)
102 21/04/2022 2233
102 21/04/2022 2233
2214 30/04/2022 2233
2214 30/04/2022 2233
Work Name: 17-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಹೆಚ್ಚವರಿ ರೇಣುಕವ್ವ ಗಂ ಬಿ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892414774)
1823 30/04/2022 2233
1823 30/04/2022 2233
1827 12/05/2022 2233
1827 12/05/2022 2233
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂ ವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892415305)
22843 25/07/2022 2163
22846 25/07/2022 2163
24965 18/08/2022 1545
24965 18/08/2022 1545
28195 09/11/2022 2163
28195 09/11/2022 2163
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಡಗಲಿ ಸಫಿಯಾ ಬೇಗಂ ಗಂ ಗುಡುಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892417183)
1835 30/04/2022 2233
1835 30/04/2022 2233
1837 12/05/2022 2233
1837 12/05/2022 2233
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಸಿ ಜಿ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮ ಗಂ ಸಿ ಜಿ ವೀರನಗೌಡ್ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/IF/93393042892417186)
4172 12/05/2022 2233
4172 12/05/2022 2233
4173 21/05/2022 2233
4173 21/05/2022 2233
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಉಪ್ಪಾರ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಗಂ ಉಪ್ಪಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಿವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/IF/93393042892417191)
25032 18/08/2022 2163
25033 23/08/2022 2163
26649 23/09/2022 1236
Work Name: 17-18 ಬಿ ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ ಗಂ ಬಿ ಪಕೃದ್ದೀನ್ ಇವೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892417196)
34355 13/01/2023 3090
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಳಗುಮದಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/IF/93393042892417199)
27660 11/10/2022 618
27660 11/10/2022 618
27662 28/10/2022 1545
27662 28/10/2022 1545
28194 09/11/2022 1545
Work Name: 17-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಂ ಲತಾ ಗಂಹೆಚ್ ಎಂ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892418040)
24438 08/08/2022 2472
24438 08/08/2022 1545
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಗಂ ಶಂಬಣ್ಣ ವಿ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/IF/93393042892418047)
1838 30/04/2022 4466
1839 12/05/2022 4466
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ರೂಪ ಗಂ ಬಿ ನಾಗನಗೌಡ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892418048)
13987 17/06/2022 2233
13987 17/06/2022 2233
13988 24/06/2022 2163
13988 24/06/2022 2163
Work Name: 17-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮ್ಯಾಕಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505002011/IF/93393042892428759)
27655 11/10/2022 618
27655 11/10/2022 618
27659 28/10/2022 1545
27659 28/10/2022 1545
28191 09/11/2022 2163
28191 09/11/2022 2163
Work Name: 17-18 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂ ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892443283)
4171 12/05/2022 2233
4171 12/05/2022 957
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಲ ಬಿ ಅರ್ ಗಂಡ ಪತ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892495937)
36470 27/01/2023 2163
Work Name: 17-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋ ಭದ್ರಗೌಡ್ರು ನಾಗಮ್ಮ ಗಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892542046)
23141 25/07/2022 2163
23141 25/07/2022 2163
24967 18/08/2022 309
24967 18/08/2022 618
Work Name: 01/21 ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892606206)
13634 10/06/2022 5104
13634 10/06/2022 7018
13635 10/06/2022 3828
13635 10/06/2022 7656
13636 10/06/2022 5742
13636 10/06/2022 2552
Work Name: 01/21 ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಶಾಂತವೀರಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892606207)
13641 10/06/2022 5104
13641 10/06/2022 7656
13642 10/06/2022 10208
13642 10/06/2022 2552
13643 10/06/2022 7656
13643 10/06/2022 1276
Work Name: 01/21 ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892606208)
16894 27/06/2022 4050
16894 27/06/2022 11340
16895 27/06/2022 11340
16895 27/06/2022 5400
16896 27/06/2022 4860
16896 27/06/2022 1890
Work Name: 01/21 ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಲ್ಲದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892606209)
13637 10/06/2022 6100
13637 10/06/2022 6100
13638 10/06/2022 7320
13638 10/06/2022 4880
13639 10/06/2022 3660
13639 10/06/2022 7320
13640 10/06/2022 1830
Work Name: 01/21 ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಡಿ ಹನುಮವ್ವ ಇವರ ಹೊಲದಸರ್ವೆ ನಂಬರ್523 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892611455)
13655 10/06/2022 3000
13655 10/06/2022 7200
13656 10/06/2022 2100
13656 10/06/2022 9300
13657 10/06/2022 2400
13657 10/06/2022 6600
13658 10/06/2022 2400
Work Name: 01/21 ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ549 ನಂಬರ್ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892611641)
6547 21/05/2022 2900
6547 21/05/2022 7830
6548 21/05/2022 5800
6548 21/05/2022 8700
6549 21/05/2022 5510
6549 21/05/2022 8700
6550 21/05/2022 2900
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ 04/21ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ವಾಗೀಶ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ 727A/2 ಮತ್ತು 727B/1Aನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ (1505002011/IF/93393042892790304)
1751 30/04/2022 13020
1751 30/04/2022 6820
1752 30/04/2022 15190
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ 04/21ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಚೇತನಗಂಡ ವಾಗೀಶಪ್ಪ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ302cc/2 B/1Aರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042892790346)
6537 21/05/2022 12600
6537 21/05/2022 1400
6538 21/05/2022 4200
6538 21/05/2022 9800
6539 21/05/2022 8400
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ 05/21 ತಳವಾರ್ ಹನುಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್256/D ಎಕ್ಕರೆ4(1505002011/IF/93393042892816531)
6545 21/05/2022 15400
6545 21/05/2022 3920
6546 21/05/2022 12600
6546 21/05/2022 5880
Work Name: 20-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಮತೆವ್ವ ಇವರ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಯೋಜನೆ LIDEAR Dept(1505002011/IF/93393042893439706)
1828 30/04/2022 4466
1833 12/05/2022 3190
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೊಕ್ ಪೀಟ್ SOAK PITನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893719809)
13666 10/06/2022 2233
24976 18/08/2022 927
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ533/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753692)
16888 27/06/2022 12960
16888 27/06/2022 3240
16889 27/06/2022 8100
16889 27/06/2022 8100
16890 27/06/2022 4860
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ534/1 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753701)
1753 30/04/2022 1380
1753 30/04/2022 4830
1754 30/04/2022 3220
1754 30/04/2022 11040
1754 26/05/2022 1380
7564 21/05/2022 460
7564 21/05/2022 3680
7564 06/06/2022 460
7565 21/05/2022 920
7565 21/05/2022 1380
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಿ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 534/3 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753716)
10449 06/06/2022 2170
10449 06/06/2022 19530
10450 06/06/2022 4340
10450 06/06/2022 10850
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಕೊಟ್ರಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 535/3 ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753723)
6524 21/05/2022 4466
6524 21/05/2022 13398
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವತಾತ ತಂದೆ ಪಿ ಕೊಟ್ರಗೌಡ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ535/6 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753728)
10460 06/06/2022 3016
10460 06/06/2022 9512
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 564/ಎ 1ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753735)
3989 12/05/2022 16120
3989 12/05/2022 1860
3990 12/05/2022 5580
3990 12/05/2022 13020
3991 12/05/2022 11160
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 564/ಎ/2 ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753740)
3995 12/05/2022 4340
3995 12/05/2022 17360
3996 12/05/2022 6510
3996 12/05/2022 15190
3997 12/05/2022 3720
3997 12/05/2022 1550
Work Name: ಹೊಳಗುಮದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಜ್ಜೂರಿ ರತ್ನವ್ವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬೆನ್ನೂರು ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 765 ಎ/2ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753743)
1748 30/04/2022 10540
1748 30/04/2022 7440
1749 30/04/2022 6820
1750 30/04/2022 2170
13979 10/06/2022 1240
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರದಾರ ಕ್ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 765 ಎ/1ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753747)
3992 12/05/2022 8680
3992 12/05/2022 13020
3993 12/05/2022 8370
3993 12/05/2022 8370
3993 06/06/2022 2170
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ765 ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753752)
11182 06/06/2022 8520
11182 06/06/2022 8520
11183 06/06/2022 6816
11183 06/06/2022 10224
11184 06/06/2022 1704
11184 06/06/2022 7668
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾದಮ ಎನ್ ಶಂಕ್ರರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ768 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753773)
10457 06/06/2022 15336
10457 06/06/2022 3976
10458 06/06/2022 11928
10458 06/06/2022 3976
10459 06/06/2022 7952
10486 06/06/2022 5396
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾದಮ ಕೊರವರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗವ್ವ ಗಂಡ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 490/5 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753775)
6519 21/05/2022 11480
6519 21/05/2022 7560
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾದಮ ಮುದೇಗೌಡ್ರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 923/ಸಿ/2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893753865)
3976 12/05/2022 12400
3976 12/05/2022 3410
3977 12/05/2022 6820
3977 12/05/2022 5270
3978 12/05/2022 3720
3978 12/05/2022 3100
Work Name: ಹೊಳಗುಂದದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎ ಎಂ ಪಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಳಗದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ 753 ರಲ್ಲಿ(1505002011/IF/93393042893753895)
1789 30/04/2022 14790
1789 30/04/2022 3190
1790 30/04/2022 11020
1790 30/04/2022 6670
1791 30/04/2022 1740
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ತಂದೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ307.ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 22-23 ನೇ ಸಾಲು(1505002011/IF/93393042893775058)
10451 06/06/2022 12390
10451 06/06/2022 6195
10452 06/06/2022 2065
10452 06/06/2022 2065
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜಿ ಷರೀಫ್ ಸಾಹಗೇಬ್ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪಕ್ಕೀರಸಾಬ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ31 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893775073)
10305 06/06/2022 8932
10305 06/06/2022 7656
10306 06/06/2022 15312
10306 06/06/2022 1914
10306 01/07/2022 1914
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ರಜಾಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಸಾಹೇಬ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 55 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ22-23ನೇ ಸಾಲ(1505002011/IF/93393042893775084)
10307 06/06/2022 13584
10307 06/06/2022 3396
10308 06/06/2022 1698
10308 06/06/2022 5094
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರವ್ವ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಹೂಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 513 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 22-23ನೇಸಾಲು(1505002011/IF/93393042893775096)
16891 27/06/2022 9800
16891 27/06/2022 3920
16892 27/06/2022 11200
16892 27/06/2022 3920
16893 27/06/2022 3920
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಿವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 212ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893775350)
11175 06/06/2022 7337
11175 06/06/2022 4147
11176 06/06/2022 7018
11176 06/06/2022 5742
11177 06/06/2022 7975
11177 06/06/2022 3190
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಜಿ ವೀಣಾ ಗಂಡ ವೀರನಗೌಡ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 132 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893775362)
13644 10/06/2022 8932
13644 10/06/2022 3828
13645 10/06/2022 6380
13645 10/06/2022 6380
13646 10/06/2022 1276
13646 10/06/2022 7656
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ವಡ್ಡರ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಂಡಿ ವಡ್ಡರ ರಾಜಪ್ಪ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/93393042893828625)
13668 10/06/2022 4466
22856 25/07/2022 4326
24434 08/08/2022 4326
24435 18/08/2022 3708
24436 18/08/2022 2472
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಕೇರಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಹಾಲೇಶ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ 04 ನೇ ಹಂತ (1505002011/IF/93393042893892286)
22850 25/07/2022 4326
24969 18/08/2022 4326
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ 04/21 ಕೆ ಗಂಗಾಧರತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 410/4ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3 ಎಕರ(1505002011/IF/GIS/263048)
17406 24/06/2022 4500
17406 24/06/2022 3000
17407 24/06/2022 9600
17407 24/06/2022 1800
19173 04/07/2022 7200
19173 04/07/2022 1800
19174 04/07/2022 1800
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 04/21 ಕೆ ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 410/3 ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/IF/GIS/263054)
14663 17/06/2022 6300
14663 17/06/2022 10500
14664 17/06/2022 6300
14664 17/06/2022 4200
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 04/21 ಬೆಲ್ಲದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 410/2ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/263060)
14665 17/06/2022 10500
14665 17/06/2022 1800
14666 17/06/2022 9000
14666 17/06/2022 5400
14667 17/06/2022 10500
14667 17/06/2022 5100
14668 17/06/2022 3600
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 04/21 ಹೆಚ್ ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 215 ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್(1505002011/IF/GIS/263085)
17408 24/06/2022 5400
17408 24/06/2022 600
17409 24/06/2022 6000
17410 24/06/2022 600
19175 04/07/2022 6000
19175 04/07/2022 6000
19176 04/07/2022 1200
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾರಿ ರಮೀಜಾಬೀ ಗಂಡ ಕಲಾರಿ ಗನಿಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/382895)
29616 01/12/2022 1236
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯು ಜೈನಾಬಿ ಗಂಡ ಯು ಹಜರತ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/382899)
29617 01/12/2022 1236
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾರಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಕಲಾರಿ ಕಾಶೀಂ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/382902)
29197 28/11/2022 1236
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಹಾಜಾನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಬಡೇಸಾಹೇಬ್ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/382908)
29615 01/12/2022 1236
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಐನಳ್ಳಿ ಆಶಾಬಿ ಗಂಡ ಮಾಬು ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮದ ಇವರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/382921)
28765 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾರಿ ರಮೀಜಾಬೀ ಗಂಡ ಕಲಾರಿ ಗನಿಸಾಬ್ ಇವರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/382930)
28689 28/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385479)
28703 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ರೇಖಾ ಗಂಡ ವೈ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385492)
28767 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದೇಗೌಡ್ರು ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಂಡ ಮುದೇಗೌಡ್ರು ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385503)
28761 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಜಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಎ ಜಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385508)
28731 23/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ ಲೋಕೇಶಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385518)
28723 23/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆವ್ವಾರ ಕಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ನೆವ್ವಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385525)
28711 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಳ್ಳೆಮಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385535)
28701 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸುನೀತ ಗಂಡ ಎಂ ವಿನಾಯಕ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385549)
28817 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಗಂಗವ್ವ ಗಂಡ ಕೆ ವೀರಣ್ಣ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385553)
28771 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಟಗೇರಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಪಾಲಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385560)
28773 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದರ ಮುಂಡರಗಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕದರ ಮುಂಡರಗಿ ಗಂಗಧರ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385566)
28687 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದರ ಮುಂಡರಗಿ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಕದರ ಮುಂಡರಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385571)
28763 18/11/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ಸುಜಾತ ಗಂಡ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385572)
28691 18/11/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಂಗಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಂಗಿ ನಾಗರಾಜ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385578)
28693 18/11/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಎಂ ವೀರಯ್ಯ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385586)
28733 18/11/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/385591)
28821 18/11/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯು ಜೈನಾಬಿ ಗಂಡ ಯು ಹಜರತ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ 594 ರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ (1505002011/IF/GIS/385598)
28738 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಗುಬ್ಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/388890)
28709 23/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/388893)
28695 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುಲಗಣ್ಣರ ದೇವಕ್ಕ ಗಂಡ ಯುಲಗಣ್ಣರ ಸೋಮಪ್ಪಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/388898)
28823 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನವಲಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಗಂಡ ನವಲಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/388901)
28705 18/11/2022 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜೋಡಿ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಕೆಂಜೋಡಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398146)
29018 28/11/2022 2163
29991 09/12/2022 2163
31706 26/12/2022 2163
31707 28/12/2022 2163
40760 29/03/2023 2163
40761 29/03/2023 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಳದ ಪಿ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398159)
29019 28/11/2022 2163
29019 28/11/2022 2163
29986 09/12/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಜಾನ್ ಬೀ ಗಂಡ ಫಕ್ರುದ್ದಿನ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398167)
29201 07/03/2023 1545
29318 28/11/2022 1545
29977 09/12/2022 2163
29977 07/03/2023 2163
31697 26/12/2022 1236
34337 13/01/2023 2163
34337 13/01/2023 2163
36477 27/01/2023 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ರೇಖವ್ವ ಗಂಡ ಕೆ ಗುರುಬಸವರಾಜ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398169)
30161 09/12/2022 2163
30161 09/12/2022 2163
31700 26/12/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398175)
31792 26/12/2022 4326
34334 13/01/2023 4326
40767 29/03/2023 4326
40768 29/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಶಾರದ ಗಂಡ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398178)
29020 28/11/2022 4326
29978 09/12/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡೀಗೇರ ಸುಜಾತ ಗಂಡ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398183)
30162 09/12/2022 4326
31696 26/12/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಾಪುರದ ಪ್ರೇಮವ್ವ ಗಂಡ ವೀರಾಪುರದ ಜಂಬಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398189)
29204 28/11/2022 4326
29985 09/12/2022 618
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ಮಹೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398194)
31793 26/12/2022 2163
40743 29/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾರಿ ಅಪ್ಸನಾಬಾನು ಗಂಡ ಕಲಾರಿ ಜಮೀಲ ಅಹಮ್ಮದ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398199)
29210 28/11/2022 2163
29976 09/12/2022 2163
31694 26/12/2022 2163
31695 28/12/2022 2163
40744 29/03/2023 4326
40745 29/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ ವಡ್ರ ಇವರ ಡಾ ಬಿ ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/398209)
29203 28/11/2022 4326
29983 09/12/2022 4326
40748 29/03/2023 4326
40749 29/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಪಾಲಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/403925)
29202 28/11/2022 2163
34310 13/01/2023 4326
40770 29/03/2023 1854
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷತ ಎನ್ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ್ ಎನ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/403931)
29207 28/11/2022 4326
29984 09/12/2022 4326
40758 29/03/2023 4326
40759 29/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಂಡ ವೈ ಗುರುಬಸವರಾಜ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406014)
28707 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಹಡಪದ ಬಸವರಾಜ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406031)
28727 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಜಿ ಗೀತಾ ಗಂಡ ಎ ಜಿ ಹಾಲನಗೌಡ್ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406038)
28759 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಡಪದ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406042)
29614 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪ್ರೇಮವ್ವ ಗಂಡ ಹಾಲೇಶ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406047)
28819 18/11/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಗರನೂರು ರೂಪ ಗಂಡ ಹಗರನೂರು ವೀರಣ್ಣ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406051)
28737 23/11/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ಯೋತೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಎಂ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406059)
28757 23/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406060)
28769 18/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಂ ಪಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಎ ಎಂ ಪಿ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/406076)
28725 18/11/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ರೇಷ್ಮ ಗಂಡ ಟಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/407330)
29618 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸುನೀತ ಗಂಡ ಎಂ ವಿನಾಯಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/421924)
29195 28/11/2022 1236
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಟಾ ಬಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/428259)
36473 27/01/2023 2163
36473 27/01/2023 2163
40772 29/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೋಜಿ ದಂಡೆಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾ(1505002011/IF/GIS/428272)
34739 13/01/2023 2163
34739 13/01/2023 2163
36476 27/01/2023 2163
36476 27/01/2023 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಎ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433039)
30164 09/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಕಮಲವ್ವ ಗಂಡ ಟಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433053)
29650 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಶಾರದ ಗಂಡ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433109)
29661 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಂ ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಕೆ ಎಂ ಸೋಮಲಿಂಗಶರ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433115)
29653 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಉಚ್ಚೆಂಗೆವ್ವ ಗಂಡ ಟಿ ಉಮಾಪತಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433121)
29663 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂಡ ಟಿ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433125)
29635 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433136)
29654 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ದೇವಕ್ಕ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433140)
29649 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಳ್ಳಿ ಹಾಲವ್ವ ಗಂಡ ಮುದುಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ..(1505002011/IF/GIS/433144)
29655 01/12/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433148)
29622 01/12/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಸೀನಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433151)
29619 01/12/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಸರೋಜಾ ಗಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433161)
29626 01/12/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433192)
29624 01/12/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗಂಡ ಮರಿನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433201)
29625 01/12/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433207)
29620 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಎಂ ಅಶೋಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433213)
29631 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಮಾಬುನ್ನಿ ಗಂಡ ಬಿ ರಾಜಭಕ್ಷಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433219)
29628 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಡಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433230)
29633 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಬೀಮವ್ವ ಗಂಡ ಕೆ ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433240)
29632 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶಂಕುತಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433248)
29634 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ರತ್ನವ್ವ ಗಂಡ ಎಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433252)
30163 09/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂಭಕ್ಕ ಗಂಡ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433256)
29623 01/12/2022 2163
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಯ್ಯ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433264)
29621 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನವೀರಸ್ವಾಮಿ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433269)
29627 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಯು ಎಂ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433275)
29629 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮ ಹಡಗಲಿ ಗಂಡ ಮಹಂತನಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433420)
29630 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ ವಿರೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433424)
29651 01/12/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಗೀತಾ ಗಂಡ ಎಂ ಸಂತೋಷ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002011/IF/GIS/433427)
29652 01/12/2022 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/438270)
36469 27/01/2023 2163
40773 29/03/2023 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದ್ಯಾಳ ಹೇಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಸಂದ್ಯಾಳ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನ(1505002011/IF/GIS/438279)
31790 26/12/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/447533)
31787 26/12/2022 4326
31789 28/12/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನವಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನವಲಿ ವೀರನಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/447534)
31785 26/12/2022 4326
31786 28/12/2022 4326
40763 29/03/2023 3708
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗಂಡ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/500471)
39167 14/03/2023 2163
39167 14/03/2023 2163
39168 14/03/2023 2163
39168 14/03/2023 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಳ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/500968)
39089 16/02/2023 2163
39090 02/03/2023 2163
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಎಂ ರುದ್ರಮನಿ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/500973)
39161 16/02/2023 4326
39162 02/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಣದ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಸಾಣದ ಗುರುಬಸವರಾಜ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/500976)
39091 02/03/2023 4326
39151 02/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ದಾರ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಸರ್ದಾರ ಬಸಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/IF/GIS/500988)
39165 16/02/2023 4326
39166 02/03/2023 4326
40764 29/03/2023 4326
40765 29/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಗೇರಿ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನ(1505002011/IF/GIS/500992)
39087 16/02/2023 4326
39088 02/03/2023 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿ ಗಾಳೆವ್ವ ಗಂಡ ಅಂಚಿ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾ(1505002011/IF/GIS/500996)
39163 16/02/2023 4326
39164 02/03/2023 618
Work Name: 18-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅ ಮ ಪ ಶಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002011/LD/93393042892286072)
27707 11/10/2022 618
27707 11/10/2022 927
27707 17/12/2022 309
28189 09/11/2022 10815
28189 09/11/2022 10815
28190 09/11/2022 2163
28190 17/12/2022 2163
28825 18/11/2022 10815
28825 18/11/2022 10815
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಯಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಡದ್ ವೀರನಗೌಡ್ ನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002011/RC/93393042892199274)
31971 26/12/2022 18540
31972 26/12/2022 8652
31977 26/12/2022 4326
34357 09/01/2023 17640
Work Name: 20-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ಯತಿರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಕೌದಿಮಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರ್ಸತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002011/RC/93393042892317585)
33518 26/12/2022 618
34358 09/01/2023 3780
34358 09/01/2023 13230
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ 8 ರಿಂದ ಪಿಂಜಾರ್ ಮೌಲ್ ಸಾಬ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್(1505002011/RC/GIS/421022)
38361 08/02/2023 12978
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 286 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಯಪ್ಪನವರ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್(1505002011/RC/GIS/421026)
38362 09/02/2023 16686
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳಾವರ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ತಳಾವರ ಗೋಣೆಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾ(1505002011/RC/GIS/432070)
40863 06/03/2023 618
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಡನಾಳ ನಾಗರಾಜ ಹೊಲದಿಂದ ತಳವಾರ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ(1505002011/RC/GIS/432071)
39179 16/02/2023 20580
39180 16/02/2023 6174
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತೆಪ್ಪ ನವರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾಂತನಗೌಡ್ರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮ(1505002011/RC/GIS/432072)
40903 07/03/2023 618
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಮುದೇನೂರು ದಾರಿ) ಯಿಂದ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತ(1505002011/RC/GIS/432073)
40858 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣರ ಹೊಲದಿಂದ KEB ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505002011/RC/GIS/433291)
40860 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಣ್ಣಿ ನೀಲಮ್ಮರ ಹೊಲದಿಂದ ಯು ಎಂ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ(1505002011/RC/GIS/433297)
40904 07/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಾಳ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಳವಾರ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ(1505002011/RC/GIS/433300)
40859 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬು ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಣಬ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾ(1505002011/RC/GIS/433305)
40862 06/03/2023 618
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505002011/RC/GIS/447522)
34849 29/12/2022 618
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವ ನಗರ ದಿಂದ ಕೊನಕೇರಿವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505002011/RC/GIS/520443)
40848 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಬಿ ಪತ್ರೇಶ ಹೊಲದ ವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002011/RC/GIS/520444)
40849 30/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದೇನೂರು ರಸ್ತೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮುದೇಗೌಡ್ರು ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ವರಿಗೆ ಮ(1505002011/RC/GIS/520449)
40850 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದೇನೂರು ರಸ್ತೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನ(1505002011/RC/GIS/520453)
40851 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ದಾರಿ ಎ ಎಂ ಪಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸುಬಾನ್ ಸಾಬ್ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್(1505002011/RC/GIS/520456)
40854 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ದಾರಿ ಸಣ್ಣ ಸುಬಾನ್ ಸಾಬ್ ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ(1505002011/RC/GIS/520459)
40852 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505002011/RC/GIS/520462)
40853 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲಣ್ಣರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1505002011/RC/GIS/520464)
40855 06/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾವನೂರು ಗುರುವಪ್ಪ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505002011/RC/GIS/520466)
40856 06/03/2023 309
Work Name: 20-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಳಗುಂದಿಗ್ರಾಶ್ಯಾನಭೋಗರ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ತಂದೆಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಿವರಹೊಲದಸರ್ವೆನಂ884ರಲ್ಲಕೃಷಿ ಹೊಂ(1505002011/WC/93393042892284737)
6529 21/05/2022 7400
6529 21/05/2022 3800
6530 21/05/2022 2800
6530 21/05/2022 4200
6531 21/05/2022 7000
6531 21/05/2022 2200
6532 21/05/2022 3200
6532 21/05/2022 5400
6533 21/05/2022 2600
Work Name: 04/21ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಂಗಿ ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505002011/WC/93393042892326950)
1434 30/04/2022 2640
1434 30/04/2022 4180
1435 30/04/2022 3300
1435 30/04/2022 3080
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 531(ಹಳ್ಳ ದಲ್ಲಿ) ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 15*15*3 ಮೀಟರ್ (1505002011/WC/93393042892460502)
1755 30/04/2022 5980
1755 30/04/2022 4160
1756 30/04/2022 1040
1756 30/04/2022 7280
1757 30/04/2022 1040
1757 30/04/2022 5200
1758 30/04/2022 4420
1758 30/04/2022 6760
1759 30/04/2022 260
1759 30/04/2022 1820
3985 12/05/2022 8613
3985 12/05/2022 11484
3986 12/05/2022 6699
3986 12/05/2022 15312
3987 12/05/2022 3828
3987 12/05/2022 11803
3988 12/05/2022 9251
3988 12/05/2022 8613
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಗಿ ದಾರಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 881 ಪಾಟೀಲ್ ನವರತ್ನ ಗಂಡ ಗುರುಬಸವನಗೌಡ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃ(1505002011/WC/93393042892460509)
1760 30/04/2022 8580
1760 30/04/2022 3380
1761 30/04/2022 2860
1761 30/04/2022 10660
1762 30/04/2022 2600
1762 30/04/2022 12740
1763 30/04/2022 5460
1763 30/04/2022 7800
1764 30/04/2022 4940
1764 30/04/2022 6760
3981 12/05/2022 16430
3981 12/05/2022 4030
3982 12/05/2022 6510
3982 12/05/2022 14260
3983 12/05/2022 2170
3983 12/05/2022 17670
3984 12/05/2022 8680
3984 12/05/2022 8680
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್775 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ(ಹಳ್ಳ ದಲ್ಲಿ) ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 15*15*3 ಮೀಟರ್ (1505002011/WC/93393042892460510)
1765 30/04/2022 3120
1765 30/04/2022 7540
1766 30/04/2022 9100
1766 30/04/2022 7800
1767 30/04/2022 3380
1767 30/04/2022 7020
1768 30/04/2022 3120
1768 30/04/2022 12480
1771 30/04/2022 3640
4043 12/05/2022 21700
4044 12/05/2022 7130
4044 12/05/2022 13020
4045 12/05/2022 4030
4045 12/05/2022 15810
4046 12/05/2022 4340
4046 12/05/2022 14880
4047 12/05/2022 4340
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಭರಮನಗೌಡ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 15*15*3 ಮೀಟರ್(1505002011/WC/93393042892478010)
21712 15/07/2022 7280
21713 15/07/2022 2080
21713 15/07/2022 4420
21714 15/07/2022 7020
21714 15/07/2022 2080
21715 15/07/2022 5200
21715 15/07/2022 1560
21716 15/07/2022 520
21716 15/07/2022 4160
21717 15/07/2022 1040
21717 15/07/2022 5460
21718 15/07/2022 780
21718 15/07/2022 2600
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 15*15*3 ಮೀಟರ್ (1505002011/WC/93393042892478016)
17127 27/06/2022 7000
17127 27/06/2022 1960
17128 27/06/2022 6440
17128 27/06/2022 6160
17129 27/06/2022 9520
17129 27/06/2022 4760
17130 27/06/2022 6160
17130 27/06/2022 5040
17131 27/06/2022 9240
17131 27/06/2022 3920
17132 27/06/2022 840
17133 01/07/2022 2240
17133 01/07/2022 2240
17134 01/07/2022 2240
17134 01/07/2022 1960
17135 01/07/2022 1960
17135 01/07/2022 1120
17136 01/07/2022 2240
17136 01/07/2022 1400
17137 01/07/2022 2240
17137 01/07/2022 1120
17138 01/07/2022 280
20409 12/07/2022 9800
20409 12/07/2022 3360
20410 12/07/2022 5320
20410 12/07/2022 7840
20411 12/07/2022 9800
20411 12/07/2022 2800
20412 12/07/2022 5320
20412 12/07/2022 5600
20413 12/07/2022 1400
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು15*15*3 ಮೀಟರ್ (1505002011/WC/93393042892478036)
14886 17/06/2022 10640
14886 17/06/2022 6440
14887 17/06/2022 3920
14887 17/06/2022 13720
14888 17/06/2022 7560
14888 17/06/2022 10360
14889 17/06/2022 3080
14889 17/06/2022 13440
17790 24/06/2022 8400
17791 24/06/2022 560
17791 24/06/2022 7000
17792 24/06/2022 3920
17792 24/06/2022 4200
17793 24/06/2022 5320
17793 24/06/2022 3360
17794 24/06/2022 2240
17794 24/06/2022 8120
17795 24/06/2022 4480
17795 24/06/2022 2520
17796 24/06/2022 1680
17796 24/06/2022 5880
17797 24/06/2022 1120
19161 04/07/2022 5060
19162 04/07/2022 5280
19163 04/07/2022 2420
19163 04/07/2022 3740
19164 04/07/2022 2860
19164 04/07/2022 2640
19165 04/07/2022 1980
19165 04/07/2022 3740
19166 04/07/2022 1980
19166 04/07/2022 1980
19167 04/07/2022 1100
19167 04/07/2022 4180
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಖೈರುನಾಭಿ ಗಂಡ ರೈಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಸ.ನಂ 32 ರವರ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 15*15*(1505002011/WC/93393042892478067)
17139 27/06/2022 3240
17139 27/06/2022 14850
17140 27/06/2022 3510
17140 27/06/2022 13770
17141 27/06/2022 1890
17141 27/06/2022 13500
17142 27/06/2022 8910
17142 27/06/2022 5940
17143 27/06/2022 13230
17143 27/06/2022 2160
17144 27/06/2022 4860
17144 27/06/2022 8640
17145 01/07/2022 1080
17145 01/07/2022 4320
17146 01/07/2022 1080
17146 01/07/2022 4050
17147 01/07/2022 540
17147 01/07/2022 4860
17148 01/07/2022 2700
17148 01/07/2022 2160
17149 01/07/2022 4320
17149 01/07/2022 1080
17150 01/07/2022 1620
17150 01/07/2022 2700
20415 05/07/2022 1620
20415 05/07/2022 5940
20416 05/07/2022 1080
20416 05/07/2022 5940
20417 05/07/2022 810
20417 05/07/2022 5940
20418 05/07/2022 2970
20418 05/07/2022 2160
20419 05/07/2022 5940
20419 05/07/2022 1080
20420 05/07/2022 2160
20420 05/07/2022 4050
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪುಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1505002011/WC/GIS/276154)
31978 26/12/2022 6480
31978 26/12/2022 8100
31979 26/12/2022 6480
31979 26/12/2022 6480
31980 26/12/2022 4860
31980 26/12/2022 11340
31981 26/12/2022 6480
31981 26/12/2022 9180
31982 26/12/2022 13230
31983 26/12/2022 1350
31983 26/12/2022 12150
31984 26/12/2022 1350
31984 26/12/2022 11340
31985 26/12/2022 4050
31985 26/12/2022 8910
31986 26/12/2022 3240
31986 26/12/2022 12960
31987 26/12/2022 3240
31987 26/12/2022 12960
31988 26/12/2022 1620
31988 26/12/2022 13500
31989 26/12/2022 1350
31989 26/12/2022 6210
Work Name: ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೆರೆಗಾರ ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1505002011/WC/GIS/276170)
37667 09/02/2023 20703
37668 09/02/2023 19776
37669 09/02/2023 21630
37670 09/02/2023 21630
37671 09/02/2023 21630
37672 09/02/2023 17922
37673 09/02/2023 16068
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 255 ರಿಂದ 253 ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆತಗೆಯುವುದು(1505002011/WC/GIS/279005)
37677 14/03/2023 18849
37678 14/03/2023 2163
37678 14/03/2023 17304
37679 14/03/2023 2163
37679 14/03/2023 19467
37680 14/03/2023 20394
37681 14/03/2023 18849
37681 30/03/2023 2163
37682 14/03/2023 3708
37682 14/03/2023 14832
37683 14/03/2023 1545
37683 14/03/2023 17613
37684 14/03/2023 2163
37684 14/03/2023 19467
37685 14/03/2023 2163
37685 14/03/2023 16068
37686 14/03/2023 2163
37686 14/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಾಳ ಈರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ 258 ತಳವಾರ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂ(1505002011/WC/GIS/279022)
23719 28/07/2022 2400
23720 28/07/2022 4500
23721 28/07/2022 4200
23722 28/07/2022 1500
23722 28/07/2022 7500
23723 28/07/2022 1800
23723 28/07/2022 9000
23724 28/07/2022 4200
23724 28/07/2022 6900
23724 06/09/2022 3000
23725 28/07/2022 2700
23725 28/07/2022 6000
23725 06/09/2022 1500
23726 28/07/2022 2700
23726 28/07/2022 6000
23727 28/07/2022 4500
23727 28/07/2022 1500
23728 28/07/2022 1500
23728 28/07/2022 6300
23729 28/07/2022 1500
23729 28/07/2022 7500
23730 28/07/2022 3000
23730 28/07/2022 6000
23731 28/07/2022 9000
Work Name: ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದನೂರು ತೋಟಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 827ಪಕ್ಕದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೊಳುತಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಜ(1505002011/WC/GIS/279045)
30445 17/12/2022 1960
30445 17/12/2022 17640
30446 17/12/2022 5880
30446 17/12/2022 13720
30447 17/12/2022 9800
30447 17/12/2022 9800
30448 17/12/2022 4760
30448 17/12/2022 11480
30449 17/12/2022 5880
30449 17/12/2022 13160