Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HADAGALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MANYARA MASALAWADA
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/AV/93393042892193497)
5707 21/05/2022 5880
5707 21/05/2022 7840
9555 29/05/2022 9800
9555 29/05/2022 3920
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/AV/GIS/512242)
41932 22/03/2023 300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ 2 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/DP/93393042892337769)
35858 13/01/2023 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/DP/GIS/320651)
26794 15/09/2022 309
Work Name: ತಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/DP/GIS/320657)
26795 15/09/2022 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಓಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮ್ಲಿಬಾಯಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/FP/GIS/417939)
40835 06/03/2023 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/FP/GIS/420309)
39866 04/03/2023 6000
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ದುಗಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/FP/GIS/420318)
39867 04/03/2023 12000
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದುಗಿಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕಣದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/FP/GIS/420402)
40627 05/03/2023 300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕಣದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/FP/GIS/420416)
40638 05/03/2023 900
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಶೇಕ್ರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಕಣದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/FP/GIS/420422)
40825 06/03/2023 309
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಕಣದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/FP/GIS/420466)
40826 17/03/2023 309
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೌಡಮ್ಮದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪೂಜಾರ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/FP/GIS/420567)
40965 14/03/2023 300
42346 30/03/2023 6000
42347 30/03/2023 600
42347 30/03/2023 1800
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಎಂ ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042892264121)
18487 29/06/2022 2312
18488 08/07/2022 2312
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಡಿಗೇರ ಮಾನಪ್ಪ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042892380572)
21460 12/07/2022 4624
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಅಂಜೀನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನ್ಮುಂತಪ್ಪ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042892382368)
4884 17/05/2022 6069
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಿರ್ಜಪ್ನರ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮಿರ್ಜಪ್ನರ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042892384976)
23881 06/08/2022 8092
26043 07/09/2022 3468
27466 18/10/2022 2312
Work Name: ತಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲವ್ವ ಉಪ್ಪಾರ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042892394702)
15289 20/06/2022 2023
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042892464109)
17984 29/06/2022 2800
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಯನಾಯ್ಕ ಪಿ ಎಂ ವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002020/IF/93393042892513467)
498 19/04/2022 4046
7681 24/05/2022 4624
7682 29/05/2022 4624
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್‌ ಮೈಲವ್ವ ಗಂಡ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042892613915)
9552 29/05/2022 4046
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಮುನಿಯನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042892632848)
29003 23/11/2022 2472
29003 23/11/2022 2472
29742 09/12/2022 3090
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042892858673)
497 19/04/2022 3468
497 19/04/2022 1734
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಗರದ ಮಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893308364)
20381 12/07/2022 4624
23296 20/07/2022 1156
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಸುಭಾನಲಿ ಸಾಬ್‌ ತಂದೆ ಲೇಟ್‌ ಮಾಬು ಸಾಬ್‌ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893308415)
20380 12/07/2022 4624
23299 20/07/2022 1156
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ರೇಣುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893316338)
4881 17/05/2022 4784
9545 29/05/2022 1445
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893319602)
5725 21/05/2022 5980
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೋಬ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893322414)
39531 04/03/2023 3000
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893324511)
37101 26/01/2023 1854
37101 26/01/2023 4326
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಯನ ಸಿ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಎಂ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893324559)
27886 29/10/2022 4624
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೊವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಬೊವಿ ವಿರೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893324658)
31939 23/12/2022 4944
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ನರ ನಾಗರಾಜ ತಾಯಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893338510)
499 19/04/2022 1794
499 19/04/2022 1794
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಬುಳ್ಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893376166)
16568 26/06/2022 4624
21459 12/07/2022 1156
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಘಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಿಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ ) ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893473779)
1513 01/05/2022 2990
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ (ಬಚ್ಚಲಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893492327)
35614 13/01/2023 2163
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌(1505002020/IF/93393042893552398)
126 12/04/2022 290
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರದ ಉಚ್ಚೇಂಗೆವ್ವ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ದೇವದಾಸಿ 2017-18 ನೇ) ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042893623447)
9483 29/05/2022 4624
9508 08/06/2022 4624
27467 18/10/2022 2312
27468 21/10/2022 2472
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರವಿನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893669796)
496 19/04/2022 1794
496 19/04/2022 4186
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಯು ಎಂ ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಲೇಟ್‌ ವಾಮದೇವಯ್ಯ ಸರ್ವೇ ನಂ 151/3 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893683850)
127 12/04/2022 3640
7664 24/05/2022 4480
7665 29/05/2022 3920
17194 29/06/2022 4160
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಯು ಎಂ ಮಂಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಾಲಯ್ಯ ಸರ್ವೇ ನಂ 151 ಎ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893685716)
18560 29/06/2022 6240
18560 29/06/2022 4160
21458 12/07/2022 4480
21458 12/07/2022 2240
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಳದ ರೇಣುಕವ್ವ ಗಂಡ ಮಾಗಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ (1505002020/IF/93393042893705128)
7684 24/05/2022 2240
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಡ್ರು ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893719691)
128 12/04/2022 1960
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿ ಶಿಲ್ಪಚಾರಿ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ (ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893721867)
129 12/04/2022 1495
129 12/04/2022 1495
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ಪ್ರೇಮಿಲವ್ವ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ (ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ )ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893721894)
8369 29/05/2022 1495
8369 21/06/2022 1495
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಪುಷ್ಟಾ ಗಂಡ ಕರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893749239)
11566 09/06/2022 2990
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಯುವರಾಜನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸಾಂತೂರನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893749482)
26042 07/09/2022 4200
26803 28/09/2022 2240
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದರಗನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಭೋಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893752207)
21981 19/07/2022 2312
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ ಕೋಟ್ರೇಶ ತಂದೆ ವೀರ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893754857)
9556 29/05/2022 2990
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕ್ಕ ಗಂಡ ಮಾಗಳ ತುಮನೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893763682)
2475 01/05/2022 1794
2475 01/05/2022 897
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893767156)
29741 09/12/2022 3708
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರವರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಸರ್ವೇನಂ 277 /1 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893771555)
7666 24/05/2022 4320
7667 29/05/2022 3360
13627 21/06/2022 8640
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಟ್ಟಿ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893771574)
11565 09/06/2022 1495
11565 09/06/2022 1495
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಮಂಜಪ್ಪ ತಾಯಿ ಕೆಂಚವ್ವ ಸರ್ವೇ ನಂ 235 /3 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/93393042893778919)
11562 08/06/2022 9000
11562 08/06/2022 1800
11563 08/06/2022 4500
11563 08/06/2022 7500
11564 08/06/2022 5400
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ರಣದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಯಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 235/5 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893778947)
13576 13/06/2022 9600
13576 13/06/2022 1200
13577 13/06/2022 3600
13577 13/06/2022 7200
13578 13/06/2022 2400
13579 13/06/2022 2400
14276 13/06/2022 2400
15277 20/06/2022 7875
15277 20/06/2022 3150
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅರವಳ್ಳಿ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಎ ವೀರೇಶ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893780229)
12308 13/06/2022 2990
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಗುರ್ಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಉಚ್ಚೆಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 112/ ಬಿ ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893786856)
9481 29/05/2022 2480
9481 29/05/2022 2480
9482 08/06/2022 2400
9482 08/06/2022 2400
15275 20/06/2022 2240
15275 20/06/2022 2240
15276 29/06/2022 1890
15276 29/06/2022 1890
20382 12/07/2022 1740
20382 12/07/2022 1740
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ನಾಗರಾಜ್‌ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 17 ಬಿ ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893794454)
9533 29/05/2022 15500
9534 29/05/2022 1550
15288 21/06/2022 1960
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ಜಯಶೀಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 17/4 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893794495)
9537 29/05/2022 4650
9537 29/05/2022 7750
9538 29/05/2022 1550
9538 29/05/2022 1550
15287 21/06/2022 4320
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 17/3 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893794537)
9541 29/05/2022 12400
9541 29/05/2022 1550
9542 29/05/2022 3100
15286 20/06/2022 2030
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಸಾಪುರ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 178 ಸಿ ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893795863)
11561 09/06/2022 9600
15278 20/06/2022 8960
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಂಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042893813088)
13575 13/06/2022 1495
13575 13/06/2022 1495
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಓ ಎಂ ದೇವಿರಮ್ಮ ಗಂಡ ಓ ಎಂ ಹಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002020/IF/93393042894061398)
27014 28/09/2022 2163
27014 28/09/2022 2163
27015 06/10/2022 2312
27015 06/10/2022 2312
27899 29/10/2022 2312
27899 29/10/2022 2312
28794 23/11/2022 2023
28794 23/11/2022 2023
32486 02/01/2023 4326
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಜಗದಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002020/IF/93393042894061490)
27791 21/10/2022 1854
27900 29/10/2022 4624
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕವ್ವ ಗಂಡ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002020/IF/93393042894061519)
27475 18/10/2022 4046
28800 23/11/2022 2023
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಎ ಗಂಡ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002020/IF/93393042894110702)
27471 18/10/2022 6936
27792 21/10/2022 8092
28186 07/11/2022 8092
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಕ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042894115301)
27764 21/10/2022 5562
28185 07/11/2022 4326
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042894115450)
27789 21/10/2022 2472
27790 29/10/2022 2312
28184 08/11/2022 4624
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1505002020/IF/93393042894115516)
28213 08/11/2022 2312
28213 08/11/2022 4624
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042894115598)
27481 06/10/2022 578
27793 21/10/2022 1854
27901 29/10/2022 4624
33719 07/01/2023 6489
38366 04/02/2023 6489
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುನೀಲ್ ಕುಮರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505002020/IF/93393042894118279)
27765 21/10/2022 7416
28187 08/11/2022 4624
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಗರದ ರತ್ನವ್ವ ಗಂಡ ಭರಮಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042894158633)
29422 09/12/2022 4326
29422 09/12/2022 4326
36260 23/01/2023 2163
36260 23/01/2023 2163
41813 30/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಗಂಡ ರವಿಕುಮಾರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002020/IF/93393042894307277)
36371 23/01/2023 2163
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/93393042894344887)
36968 26/01/2023 2472
36968 26/01/2023 4944
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಶಾಂತ ಗಂಡ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002020/IF/93393042894402389)
42040 30/03/2023 4944
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 328/4 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/266617)
23305 27/07/2022 4060
23305 27/07/2022 2030
23305 10/11/2022 2030
25576 01/09/2022 2030
25576 01/09/2022 4060
27161 06/10/2022 1760
27161 06/10/2022 3520
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೇ ನಂ 328/9 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/266635)
29740 09/12/2022 4480
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್‌ ಕೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/284354)
23294 27/07/2022 2312
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್‌ ಮೃತುಜಯ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/284361)
23295 27/07/2022 2312
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಮರಿಯವ್ವ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ 235 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/291031)
23297 27/07/2022 6300
23297 27/07/2022 10500
23297 10/11/2022 2100
23298 27/07/2022 8400
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಯು ಎಂ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಯು ಎಂ ದಾರುಕೇಶ ಸರ್ವೇ ನಂ 151 /2 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/306690)
23304 27/07/2022 3000
23304 10/11/2022 3000
24250 06/08/2022 2400
24250 10/11/2022 2400
24251 19/08/2022 2400
24251 19/08/2022 2400
26913 28/09/2022 1800
26913 28/09/2022 1800
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲೇಟ್‌ ಮೋತಿನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ 119/1 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/327935)
26044 07/09/2022 3600
27905 29/10/2022 11760
28801 23/11/2022 1260
28801 23/11/2022 2520
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/353852)
25731 01/09/2022 2890
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದರಗ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/376397)
28774 23/11/2022 2472
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಗದುಗಿನ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗದುಗಿನ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/376478)
32500 02/01/2023 1854
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಯುವರಾಜನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಅಂದಾನಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400608)
28787 23/11/2022 2472
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಮುನಿಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400636)
28217 07/11/2022 1236
28217 07/11/2022 1236
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400642)
28214 07/11/2022 1236
28214 07/11/2022 1236
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮುನಿಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400651)
28218 07/11/2022 2472
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸಂಕ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400680)
28216 07/11/2022 2472
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಗುರ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400688)
28215 07/11/2022 2472
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಲ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಮೀನ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400696)
28553 08/11/2022 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾನಾಯ ತಂದೆ ಬುಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400797)
28781 23/11/2022 2472
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಹೇಮ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400812)
32336 23/12/2022 1854
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಹೇಮ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400821)
32337 23/12/2022 1854
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲಿಬಾಯಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400825)
28554 08/11/2022 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರವಿನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಶೇಕ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400834)
28790 23/11/2022 2472
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೌಶಲ್ಯಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖೀಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400880)
30840 09/12/2022 618
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರೋಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505002020/IF/GIS/400888)
29004 23/11/2022 2472
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಿ ಗಂಡ ಪಾಂಡುನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/423305)
30689 17/12/2022 927
30689 17/12/2022 927
33540 07/01/2023 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಜಾದ್ಯನಾಐಕ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/423331)
30690 17/12/2022 1854
33542 02/01/2023 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಈ‍ಶ್ವರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/423346)
30692 17/12/2022 1854
33720 02/01/2023 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಪೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/423362)
30691 17/12/2022 1236
30691 17/12/2022 618
33722 02/01/2023 309
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೋತಿನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸಾಂಕ್ರ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/423374)
30693 17/12/2022 1236
30693 17/12/2022 618
33723 02/01/2023 309
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಂಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/423977)
30694 17/12/2022 1854
33725 02/01/2023 309
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಮ್ಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/423997)
32480 02/01/2023 2472
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಚ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/424002)
32483 02/01/2023 2472
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/424004)
32484 02/01/2023 2472
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖೀರ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/424008)
35615 13/01/2023 1854
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/424010)
32485 02/01/2023 2472
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/424011)
32479 02/01/2023 2472
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/424017)
33724 02/01/2023 2163
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟಗಿ ರೇಣುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/457430)
41348 30/03/2023 3000
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗಳಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/457481)
42345 30/03/2023 900
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಳ್ಳಳ್ಳಿ ಕೊಟೇಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/464323)
36372 23/01/2023 3090
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/465478)
38373 01/02/2023 927
39869 04/03/2023 1545
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಗದುಗಿನ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/481281)
39972 06/03/2023 4800
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೋತಿನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸಾಂಕ್ರ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/481862)
40865 14/03/2023 300
41066 22/03/2023 3600
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟಗಿ ಕೊಟ್ರೇಶ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/489615)
41349 30/03/2023 2400
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೋವಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/491935)
42397 30/03/2023 300
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವ್ವ ಎಂ ಗಂಡ ಗೋಣೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/IF/GIS/497944)
40083 14/03/2023 6300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಗಂಡ ಶೇವ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/504928)
42445 30/03/2023 300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹನುಮನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/504935)
42446 30/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನೀಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/504958)
42447 30/03/2023 300
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಶೇಕ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/512036)
40657 22/03/2023 7700
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮ್ಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಕ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/512045)
40658 21/03/2023 2100
40658 22/03/2023 4200
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗೇಶ ನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/512059)
42077 30/03/2023 927
42077 30/03/2023 2781
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಗದುಗಿನ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ(1505002020/IF/GIS/512066)
41812 30/03/2023 4800
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/512111)
40659 22/03/2023 1800
42076 30/03/2023 1200
42076 30/03/2023 3360
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/IF/GIS/515964)
41933 22/03/2023 300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದರಗ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸಾಮ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ (1505002020/IF/GIS/525406)
42448 30/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿಬಾಯಿ ತಂದೆ ಭೋಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ (1505002020/IF/GIS/525436)
42449 30/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವೀರ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಖೀಮ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ (1505002020/IF/GIS/525443)
42399 30/03/2023 300
42399 30/03/2023 300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕುತಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಮೇಶನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ (1505002020/IF/GIS/525455)
42450 30/03/2023 600
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505002020/LD/GIS/403407)
40820 06/03/2023 927
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1505002020/LD/GIS/403428)
40823 06/03/2023 309
41814 30/03/2023 6300
41814 30/03/2023 14700
41815 30/03/2023 8400
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡದ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1505002020/LD/GIS/403433)
40841 06/03/2023 300
Work Name: ತಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಟದ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1505002020/LD/GIS/403440)
40628 05/03/2023 600
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಾಂಪೌಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/LD/GIS/481812)
40814 06/03/2023 309
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೌಂಪೊಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/LD/GIS/502947)
40828 06/03/2023 618
42038 30/03/2023 3000
42039 30/03/2023 600
42039 30/03/2023 1200
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/LD/GIS/519076)
40870 14/03/2023 600
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/LD/GIS/519102)
40869 14/03/2023 300
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505002020/LD/GIS/530443)
42396 30/03/2023 1800
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಾಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/LD/GIS/535327)
42424 30/03/2023 300
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಾಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/LD/GIS/535333)
42423 30/03/2023 300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದೇವ್ಲಿಬಾಯಿ ಕಣದಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಲಾಜಿ ನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/93393042892269478)
15261 20/06/2022 7840
15261 20/06/2022 9800
25422 01/09/2022 2240
25422 01/09/2022 2240
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಗಿಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414446)
40636 05/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414454)
37901 04/02/2023 24720
39249 24/02/2023 12800
39250 24/02/2023 1280
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಪೌಂಡ ಒಳಗಡೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002020/RC/GIS/414464)
40836 06/03/2023 309
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಖಂಡಿ ಚೆನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾರಿಕರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414470)
40837 06/03/2023 618
41279 22/03/2023 21000
41280 21/03/2023 2100
41280 22/03/2023 2100
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕಣದ ಜಾಗದಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414482)
40827 06/03/2023 618
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಡೊಂಬಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414502)
40838 06/03/2023 309
41282 21/03/2023 3600
41282 22/03/2023 7200
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಗ್ಗಲಕಟ್ಟಿ ವೀರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414515)
41056 22/03/2023 10800
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಕಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414545)
40607 05/03/2023 300
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಲ ಯಂಕನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414554)
40824 06/03/2023 618
41050 22/03/2023 10800
41050 22/03/2023 1200
41051 22/03/2023 2400
41940 30/03/2023 6300
41940 30/03/2023 8400
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮುನಿಯ ನಾಗ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರಗೆ ಮಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414560)
39933 04/03/2023 10800
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ದಾದಸಾಬ್ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505002020/RC/GIS/414597)
40840 06/03/2023 309
41055 22/03/2023 12600
41935 30/03/2023 16800
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೇಖ್ಯಲಿಂಗಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414612)
40633 05/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414626)
40634 05/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಆನಂದನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414671)
40626 05/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೇವ್ಯನಾಯ್ಕ ಕಣದಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RC/GIS/414679)
37904 04/02/2023 21630
39253 24/02/2023 12000
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505002020/RC/GIS/414690)
40868 14/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಲಿಂಗಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505002020/RC/GIS/478057)
40815 06/03/2023 300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಶೇಕ್ರನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಗಾಂಗ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505002020/RC/GIS/478062)
40816 06/03/2023 600
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಚರಂಡಿಯ ವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002020/RC/GIS/512270)
42308 30/03/2023 600
42348 30/03/2023 1200
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡ್ಲಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002020/RC/GIS/512953)
40839 06/03/2023 309
41281 22/03/2023 10800
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಶೇಟ್ಟಿನಾಯ್ಕ ಹೋಲದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶನಾಯ್ಕ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002020/RC/GIS/516820)
42425 30/03/2023 300
Work Name: ತಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೊಳಚಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಾನಾಯ್ಕನ ಹೋಲ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002020/RC/GIS/516821)
42444 30/03/2023 900
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡ್ಲಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಸರದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505002020/RC/GIS/530440)
42395 30/03/2023 300
42395 30/03/2023 1200
42398 30/03/2023 600
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೈಟೇಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RS/GIS/431663)
40630 05/03/2023 600
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೈಟೇಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RS/GIS/431674)
36261 23/01/2023 14945
36261 23/01/2023 4270
37380 01/02/2023 9888
37380 01/02/2023 12360
37381 01/02/2023 9579
37381 01/02/2023 5253
38942 17/03/2023 6960
38942 17/03/2023 6960
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೇಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RS/GIS/431679)
40140 04/03/2023 4200
40817 06/03/2023 300
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೇಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RS/GIS/431686)
40604 05/03/2023 900
41350 25/03/2023 15000
41351 25/03/2023 18900
41352 25/03/2023 14400
41353 25/03/2023 300
41353 25/03/2023 1500
Work Name: ತಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೇಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002020/RS/GIS/431693)
37057 26/01/2023 8652
37057 26/01/2023 12978
37058 26/01/2023 1854
37058 26/01/2023 16995
37059 26/01/2023 7107
37059 26/01/2023 5562
39254 17/03/2023 10240
39254 17/03/2023 2560
39255 17/03/2023 5120
39255 17/03/2023 5120
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಂದ ಕರೆಕಲ್ಲು ವರಗೆ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯ ಬೂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ Ou(1505002020/RS/GIS/491137)
40867 14/03/2023 600
Work Name: ವಿ ಎಂ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯ ಬೂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ Out Fall -1(1505002020/RS/GIS/508961)
39931 04/03/2023 21000
39932 04/03/2023 2100
40418 17/03/2023 14700
40418 17/03/2023 4200
40419 17/03/2023 14700
40420 17/03/2023 8400
40420 17/03/2023 2100
41355 25/03/2023 3000
41355 25/03/2023 9600
41356 25/03/2023 1500
41356 25/03/2023 9300
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 4(1505002020/WC/93393042892294607)
34311 07/01/2023 11880
34312 07/01/2023 2640
34312 07/01/2023 11440
34313 07/01/2023 5940
34313 07/01/2023 8360
34314 07/01/2023 2860
34314 07/01/2023 4620
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 6(1505002020/WC/93393042892294610)
32588 02/01/2023 12200
32588 02/01/2023 1400
32589 02/01/2023 12600
32589 02/01/2023 1400
32590 02/01/2023 12600
32590 02/01/2023 1400
32740 02/01/2023 9600
32740 02/01/2023 2400
32741 02/01/2023 6000
32741 02/01/2023 6000
32742 02/01/2023 8000
32742 02/01/2023 3200
32743 02/01/2023 8400
32743 02/01/2023 2400
32744 02/01/2023 4600
32744 02/01/2023 5800
32745 02/01/2023 7200
34301 07/01/2023 660
34301 07/01/2023 1320
34301 26/01/2023 220
34302 07/01/2023 440
34302 07/01/2023 1540
34303 07/01/2023 220
34303 07/01/2023 1760
34304 07/01/2023 440
34304 07/01/2023 1760
34305 07/01/2023 220
34305 07/01/2023 1320
34306 07/01/2023 220
34306 07/01/2023 1760
34307 07/01/2023 440
34307 07/01/2023 1760
34308 07/01/2023 660
34308 07/01/2023 1540
34309 07/01/2023 440
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗತ್ತಿಬಸಾಪುರ ದಾರಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ 02(1505002020/WC/93393042892314886)
3742 07/05/2022 5100
3742 07/05/2022 4080
3742 21/06/2022 1275
3743 07/05/2022 6865
3748 07/05/2022 1250
3748 07/05/2022 7000
3749 07/05/2022 2750
3749 07/05/2022 1000
3757 07/05/2022 1020
10025 04/06/2022 7000
10025 04/06/2022 7750
10026 04/06/2022 7000
10026 04/06/2022 3500
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗತ್ತಿಬಸಾಪುರ ದಾರಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 04(1505002020/WC/93393042892319591)
2868 10/05/2022 9660
2868 10/05/2022 4370
2868 21/06/2022 1610
2869 10/05/2022 6210
2869 10/05/2022 4600
7668 24/05/2022 3360
7668 24/05/2022 8400
7669 29/05/2022 3120
7669 29/05/2022 7800
7683 24/05/2022 5760
7683 24/05/2022 7920
7759 24/05/2022 3600
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗತ್ತಿಬಸಾಪುರ ದಾರಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 05(1505002020/WC/93393042892319592)
2870 07/05/2022 7000
2870 07/05/2022 5500
2871 07/05/2022 1750
2871 07/05/2022 6250
2872 07/05/2022 1750
7670 24/05/2022 3120
7670 24/05/2022 9840
7671 24/05/2022 3360
7671 24/05/2022 3360
7674 29/05/2022 7000
7674 29/05/2022 4250
7675 29/05/2022 3000
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗತ್ತಿಬಸಾಪುರ ದಾರಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ 04(1505002020/WC/93393042892319595)
2873 10/05/2022 6000
2873 10/05/2022 8400
7753 24/05/2022 12480
7753 24/05/2022 3360
7754 24/05/2022 16800
7755 24/05/2022 5040
7756 03/06/2022 3500
7756 03/06/2022 13750
7757 03/06/2022 17500
7758 03/06/2022 5250
26513 21/09/2022 8320
26513 21/09/2022 5200
26514 21/09/2022 4940
34906 13/01/2023 540
34906 13/01/2023 4860
34907 13/01/2023 540
34907 13/01/2023 1620
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗತ್ತಿಬಸಾಪುರ ದಾರಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ 05(1505002020/WC/93393042892319596)
2874 10/05/2022 8400
7760 24/05/2022 8400
7760 24/05/2022 6720
7761 24/05/2022 10080
7761 24/05/2022 6480
7762 24/05/2022 10080
7763 03/06/2022 5750
7763 03/06/2022 7250
7764 03/06/2022 5750
7764 03/06/2022 8250
7765 03/06/2022 8750
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 01(1505002020/WC/93393042892322225)
10005 04/06/2022 7000
10005 04/06/2022 10500
10006 13/06/2022 5280
10006 13/06/2022 7920
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 02(1505002020/WC/93393042892322226)
10007 04/06/2022 8750
10007 04/06/2022 8500
10008 04/06/2022 8750
10008 04/06/2022 8750
10009 04/06/2022 3500
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 03(1505002020/WC/93393042892322227)
10010 04/06/2022 5250
10010 04/06/2022 10500
10010 21/06/2022 1750
10011 04/06/2022 12250
10011 04/06/2022 5250
10012 04/06/2022 14000
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 04(1505002020/WC/93393042892322228)
10013 04/06/2022 5250
10013 04/06/2022 12000
10014 04/06/2022 5250
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 05(1505002020/WC/93393042892322229)
10368 04/06/2022 8750
10368 04/06/2022 8750
10369 04/06/2022 1750
10369 04/06/2022 1750
10394 04/06/2022 3500
34360 07/01/2023 1890
34360 07/01/2023 16740
34361 07/01/2023 12960
34369 07/01/2023 1890
34369 07/01/2023 16740
34370 07/01/2023 13230
34371 07/01/2023 1890
34371 07/01/2023 7290
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 10(1505002020/WC/93393042892322334)
33524 07/01/2023 3780
33524 07/01/2023 14040
33525 07/01/2023 1890
33525 07/01/2023 11340
33533 07/01/2023 1350
33533 07/01/2023 11880
33534 07/01/2023 2700
33534 07/01/2023 4050
33721 07/01/2023 1350
33721 07/01/2023 8100
36963 26/01/2023 3240
36963 26/01/2023 12960
37051 26/01/2023 1620
37051 26/01/2023 14310
37052 26/01/2023 1350
37052 26/01/2023 2700
39643 04/03/2023 14490
39644 04/03/2023 2940
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 58(1505002020/WC/93393042892326367)
11516 08/06/2022 7000
11516 08/06/2022 10500
11517 08/06/2022 1750
11517 08/06/2022 5250
11521 16/06/2022 10080
11521 16/06/2022 6720
11522 16/06/2022 4560
11522 16/06/2022 1680
16515 26/06/2022 12240
16515 26/06/2022 3360
16516 26/06/2022 10080
16516 26/06/2022 6720
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 59(1505002020/WC/93393042892326373)
11514 08/06/2022 8925
11514 08/06/2022 3570
11515 16/06/2022 3500
11515 16/06/2022 8750
12307 08/06/2022 3825
16517 26/06/2022 8400
16517 26/06/2022 8400
16518 26/06/2022 3360
16518 26/06/2022 8400
16566 26/06/2022 12960
16566 26/06/2022 2880
16567 26/06/2022 4080
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 60(1505002020/WC/93393042892326376)
11551 08/06/2022 9450
11551 08/06/2022 9450
11552 08/06/2022 5130
11552 08/06/2022 13230
11553 08/06/2022 3240
11554 16/06/2022 8160
11554 16/06/2022 8160
11555 16/06/2022 4800
11555 16/06/2022 10080
11555 08/07/2022 1680
11556 16/06/2022 3120
16519 26/06/2022 7000
16519 26/06/2022 9750
16520 26/06/2022 1750
16520 26/06/2022 15250
16521 26/06/2022 7000
16521 26/06/2022 10500
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 61(1505002020/WC/93393042892326379)
11567 08/06/2022 5000
11567 08/06/2022 11000
11568 08/06/2022 6750
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 63(1505002020/WC/93393042892326383)
11580 08/06/2022 7000
11580 08/06/2022 9240
11581 08/06/2022 1400
11581 08/06/2022 16240
11582 08/06/2022 1680
11582 08/06/2022 10080
11594 16/06/2022 6250
11594 16/06/2022 5500
11595 16/06/2022 11000
11595 16/06/2022 1750
11596 16/06/2022 6250
11596 16/06/2022 250
16522 26/06/2022 10800
16522 26/06/2022 7290
16523 26/06/2022 7560
16523 26/06/2022 11340
16524 26/06/2022 9450
16524 26/06/2022 9450
16525 26/06/2022 9450
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 64(1505002020/WC/93393042892326387)
11557 08/06/2022 9720
11557 08/06/2022 5400
11558 08/06/2022 4860
11558 08/06/2022 9720
11559 16/06/2022 4680
11559 16/06/2022 8580
11560 16/06/2022 10660
11560 16/06/2022 5200
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 65(1505002020/WC/93393042892326388)
11597 08/06/2022 10400
11597 08/06/2022 1820
11598 08/06/2022 5460
11598 08/06/2022 8320
16148 21/06/2022 14000
16148 21/06/2022 3500
16149 21/06/2022 5250
16149 21/06/2022 12250
16150 21/06/2022 10500
16150 21/06/2022 7000
16151 21/06/2022 12250
16151 21/06/2022 1750
18711 29/06/2022 15120
18711 29/06/2022 3780
18712 29/06/2022 5670
18712 29/06/2022 13230
18713 29/06/2022 11340
18713 29/06/2022 7560
18714 29/06/2022 13230
18714 29/06/2022 1890
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 46(1505002020/WC/93393042892335796)
12320 09/06/2022 8400
12320 09/06/2022 7200
12321 09/06/2022 8880
12321 09/06/2022 5520
12322 09/06/2022 9600
12322 09/06/2022 4560
12323 09/06/2022 8160
13573 09/06/2022 7680
13573 09/06/2022 1920
13574 09/06/2022 960
25577 01/09/2022 6820
25577 01/09/2022 7480
25578 01/09/2022 9240
25578 01/09/2022 4620
25578 10/11/2022 1540
25579 01/09/2022 7260
25579 01/09/2022 7040
25580 01/09/2022 12320
25580 01/09/2022 1540
25580 10/11/2022 1540
25581 01/09/2022 12100
25581 01/09/2022 1540
30684 17/12/2022 1540
30684 17/12/2022 12760
30685 17/12/2022 1320
30685 17/12/2022 11220
30686 17/12/2022 6160
30686 17/12/2022 7700
30687 17/12/2022 5940
30687 17/12/2022 2200
30688 17/12/2022 1540
30688 17/12/2022 1540
35186 13/01/2023 3960
35186 13/01/2023 9240
35187 13/01/2023 2640
35187 13/01/2023 5280
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 47(1505002020/WC/93393042892335798)
12309 09/06/2022 6240
12309 09/06/2022 9600
12310 09/06/2022 8640
12310 09/06/2022 5040
12311 09/06/2022 3600
12311 09/06/2022 5760
12312 09/06/2022 4320
12312 09/06/2022 6000
12313 09/06/2022 5760
12313 09/06/2022 7680
12314 09/06/2022 7440
12314 09/06/2022 5040
12315 09/06/2022 8160
12315 09/06/2022 4560
12315 21/06/2022 1440
12316 09/06/2022 11040
12317 09/06/2022 10080
12318 09/06/2022 7680
12318 09/06/2022 1920
12319 09/06/2022 3360
12319 09/06/2022 1920
13568 09/06/2022 6960
13568 09/06/2022 2400
13569 09/06/2022 4320
13569 09/06/2022 3600
13569 21/06/2022 1200
13570 09/06/2022 5520
13570 09/06/2022 1920
13571 09/06/2022 8160
13572 09/06/2022 2400
25582 01/09/2022 4400
25582 01/09/2022 10780
25583 01/09/2022 4180
25583 01/09/2022 8800
25583 10/11/2022 1320
25584 01/09/2022 5940
25584 01/09/2022 7700
25585 01/09/2022 5720
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 48(1505002020/WC/93393042892335800)
14226 20/06/2022 4600
14226 20/06/2022 4600
14227 20/06/2022 8050
14227 20/06/2022 4830
14227 08/07/2022 1610
14228 20/06/2022 9660
14228 20/06/2022 6440
14229 20/06/2022 1150
14229 20/06/2022 11960
14230 20/06/2022 3220
14230 20/06/2022 12650
14231 20/06/2022 4370
14231 20/06/2022 7820
14232 20/06/2022 9660
14232 20/06/2022 4830
14233 20/06/2022 11960
14234 20/06/2022 12420
14234 20/06/2022 3220
14235 20/06/2022 5980
26796 28/09/2022 3400
26796 28/09/2022 2200
26797 28/09/2022 4000
26797 28/09/2022 1800
26798 28/09/2022 2400
26798 28/09/2022 3400
26799 28/09/2022 1800
26799 28/09/2022 4200
26800 28/09/2022 6000
26801 28/09/2022 400
26801 28/09/2022 2800
26802 28/09/2022 400
31051 17/12/2022 6820
31051 17/12/2022 1540
31052 17/12/2022 3520
31052 17/12/2022 1320
31053 17/12/2022 4620
31053 17/12/2022 880
31053 26/01/2023 1320
31054 17/12/2022 3960
31054 17/12/2022 4620
31055 17/12/2022 1100
31121 17/12/2022 10560
31121 17/12/2022 1320
31122 17/12/2022 5060
31122 17/12/2022 4840
31123 17/12/2022 5720
31123 17/12/2022 1320
35188 13/01/2023 9900
35188 26/01/2023 1100
35189 13/01/2023 3300
35189 13/01/2023 6380
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 03(1505002020/WC/93393042892401882)
17229 29/06/2022 6720
17229 29/06/2022 9120
17230 29/06/2022 12000
17230 29/06/2022 1440
17231 29/06/2022 10080
17231 29/06/2022 1680
25688 01/09/2022 6600
25688 01/09/2022 6380
25689 01/09/2022 5280
25689 01/09/2022 7480
25690 01/09/2022 7920
25690 01/09/2022 5280
25691 01/09/2022 8580
25691 01/09/2022 2640
26911 28/09/2022 9240
26911 28/09/2022 6160
26912 28/09/2022 12320
27473 18/10/2022 8800
27473 18/10/2022 8800
27474 18/10/2022 12320
27474 18/10/2022 3520
28219 07/11/2022 9800
28219 07/11/2022 4200
28220 07/11/2022 7000
31124 17/12/2022 11440
31124 17/12/2022 1540
31125 17/12/2022 9240
31125 17/12/2022 4180
31126 17/12/2022 12320
31126 17/12/2022 1540
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 04(1505002020/WC/93393042892401888)
17214 29/06/2022 9840
17214 29/06/2022 6720
17215 29/06/2022 8400
17215 29/06/2022 6720
17215 10/11/2022 1680
17216 29/06/2022 10080
17216 29/06/2022 5040
17217 29/06/2022 9840
17217 29/06/2022 4800
17217 10/11/2022 1680
17218 29/06/2022 3360
17218 29/06/2022 12480
17219 29/06/2022 1680
17219 29/06/2022 15120
17220 29/06/2022 7920
17220 29/06/2022 7680
17221 29/06/2022 3360
17221 29/06/2022 12960
17222 29/06/2022 10080
17222 29/06/2022 5040
17223 29/06/2022 16560
17224 29/06/2022 14880
17224 29/06/2022 1680
17225 29/06/2022 8400
17225 29/06/2022 1680
25681 01/09/2022 4840
25681 01/09/2022 6160
25681 10/11/2022 1320
25682 01/09/2022 7480
25682 01/09/2022 4840
25683 01/09/2022 3960
25683 01/09/2022 8800
25684 01/09/2022 4840
25684 01/09/2022 7700
25685 01/09/2022 8360
25685 01/09/2022 3520
25686 01/09/2022 11220
25686 01/09/2022 880
25687 01/09/2022 8360
25687 01/09/2022 1320
Work Name: ಎಂ ಎಂ ವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ದಾರಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 06(1505002020/WC/93393042892403723)
36965 26/01/2023 4860
36965 26/01/2023 11340
36966 26/01/2023 1620
36966 26/01/2023 14580
36967 26/01/2023 1620
37053 26/01/2023 8120
37053 26/01/2023 12180
37054 26/01/2023 7830
37054 26/01/2023 10150
37055 26/01/2023 7830
37055 26/01/2023 11600
37056 26/01/2023 2900
37056 26/01/2023 7250
37097 26/01/2023 12150
37098 26/01/2023 8100
37099 26/01/2023 15120
37100 26/01/2023 3510
37109 26/01/2023 12690
37110 26/01/2023 1080
37110 26/01/2023 5400
37111 26/01/2023 3240
37111 26/01/2023 12960
37112 26/01/2023 3240
37112 26/01/2023 6480
37113 26/01/2023 2160
37113 26/01/2023 8640
37114 26/01/2023 1080
37114 26/01/2023 4320
37127 26/01/2023 1350
37898 17/03/2023 20720
37899 17/03/2023 9800
37899 17/03/2023 3360
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 1(1505002020/WC/93393042892406766)
11523 08/06/2022 2880
11523 08/06/2022 5760
11524 08/06/2022 8400
11524 08/06/2022 2640
11525 08/06/2022 6480
11525 08/06/2022 5760
11526 08/06/2022 6480
11526 08/06/2022 3360
11527 08/06/2022 10080
11528 08/06/2022 2160
11528 08/06/2022 8640
16161 21/06/2022 6720
16161 21/06/2022 10080
16162 21/06/2022 14640
16162 21/06/2022 1680
16163 21/06/2022 9840
16163 21/06/2022 6240
16164 21/06/2022 3120
16164 21/06/2022 8400
16165 21/06/2022 10560
16165 21/06/2022 3360
16165 08/07/2022 1680
16166 21/06/2022 2880
16166 21/06/2022 12480
16167 21/06/2022 3120
16167 21/06/2022 9840
16168 21/06/2022 8160
16168 21/06/2022 6720
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 2(1505002020/WC/93393042892406769)
11529 08/06/2022 2640
11529 08/06/2022 3360
11530 08/06/2022 6240
11530 08/06/2022 7200
11531 08/06/2022 7920
11531 08/06/2022 7920
11532 08/06/2022 9120
11532 08/06/2022 3120
11533 08/06/2022 7680
11533 08/06/2022 6720
11534 08/06/2022 5760
11534 08/06/2022 6960
16139 21/06/2022 9600
16139 21/06/2022 6720
16140 21/06/2022 9120
16140 21/06/2022 3360
16141 21/06/2022 14400
16142 21/06/2022 16320
16143 21/06/2022 15120
16144 21/06/2022 12480
16144 21/06/2022 2880
16145 21/06/2022 15840
16146 21/06/2022 16320
16147 21/06/2022 5040
31626 23/12/2022 3080
31626 23/12/2022 10340
31627 23/12/2022 1540
31627 23/12/2022 11000
Work Name: ಕೆ ಕೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಬಾಯಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 3(1505002020/WC/93393042892406772)
11535 08/06/2022 5040
11535 08/06/2022 8880
11536 08/06/2022 8160
11536 08/06/2022 3840
11537 08/06/2022 12720