Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HADAGALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : DASANAHALLI
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002024/AV/GIS/530013)
42411 28/03/2023 1545
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002024/AV/GIS/530019)
42413 28/03/2023 2472
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002024/AV/GIS/530021)
42410 28/03/2023 309
42410 28/03/2023 618
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/AV/GIS/530121)
42418 28/03/2023 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/DP/GIS/319887)
24376 28/07/2022 309
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/DP/GIS/319904)
24378 28/07/2022 309
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/DP/GIS/319962)
24377 28/07/2022 309
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 1 ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/DP/GIS/319977)
24390 28/07/2022 309
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಹೊಸವಕ್ಕಲ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042892706726)
40616 16/03/2023 12978
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಬಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042892967267)
1034 21/04/2022 4046
18784 01/07/2022 4326
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಕರಬ್ಬಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042893272512)
14808 13/06/2022 4326
14808 13/06/2022 2163
19394 01/07/2022 2163
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893301027)
25715 26/08/2022 3757
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಜಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893302412)
25716 26/08/2022 2023
Work Name: ಕೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದನೂರು ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನೀರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893322687)
5495 17/05/2022 2093
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ಮಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನೀರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893325271)
5494 17/05/2022 4186
5494 17/05/2022 2093
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನೀರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893325305)
5493 17/05/2022 2093
5493 17/05/2022 4186
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಪರಶುರಾಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893425687)
2564 06/05/2022 2093
20336 07/07/2022 4046
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893451421)
16370 22/06/2022 2023
20626 07/07/2022 2023
26724 26/09/2022 2023
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸವಕ್ಕಲ ದಿವಾಕರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893483896)
22957 22/07/2022 8652
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಳ್ಳಿ ರತ್ನವ್ವ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893721147)
27650 20/10/2022 7416
28962 16/11/2022 927
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893721190)
18527 01/07/2022 2163
18527 01/07/2022 2163
27314 07/10/2022 2163
27314 07/10/2022 2163
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡರಗಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893723077)
8846 30/05/2022 4944
8846 30/05/2022 2472
16008 18/06/2022 2163
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಾಲೇಶ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893723108)
1035 21/04/2022 4046
26740 26/09/2022 2023
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹೇಮಾ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893723132)
1036 21/04/2022 2023
28972 16/11/2022 309
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಲಕಂಟಿ ದೆವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893723246)
9932 30/05/2022 2472
9932 30/05/2022 7416
18528 01/07/2022 6300
18528 01/07/2022 2100
18528 28/07/2022 2100
21289 07/07/2022 4200
21289 07/07/2022 2100
21289 28/07/2022 2100
26818 26/09/2022 2100
26818 26/09/2022 4200
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ಗಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893764784)
6458 21/05/2022 2552
6458 21/05/2022 2552
6459 30/05/2022 2552
6459 30/05/2022 2552
13883 13/06/2022 2233
13883 13/06/2022 2233
13884 18/06/2022 2163
13884 18/06/2022 2163
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಾಟ್ರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893764798)
6454 21/05/2022 15631
6455 30/05/2022 9888
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893776140)
6456 21/05/2022 2250
6456 21/05/2022 2250
6457 30/05/2022 2233
6457 30/05/2022 2233
13885 13/06/2022 2233
13885 13/06/2022 2233
21292 07/07/2022 1854
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893793354)
26291 26/09/2022 2163
26291 26/09/2022 2163
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಪ್ಪನವರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಣ(1505002024/IF/93393042893800160)
34438 03/01/2023 4326
34442 13/01/2023 4326
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893822473)
15200 18/06/2022 5871
15200 18/06/2022 10506
15201 18/06/2022 10815
15201 18/06/2022 4326
18770 22/06/2022 3708
18770 22/06/2022 2472
18771 22/06/2022 618
18771 22/06/2022 1236
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಲೂರ ಅಭಿಶೇಖಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/93393042893846357)
21513 15/07/2022 6489
21513 15/07/2022 1854
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿರಬ್ಬಿ ಗಂಗವ್ವ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042893996387)
25252 22/08/2022 6489
25891 03/09/2022 2163
27016 28/09/2022 6489
27316 07/10/2022 927
32087 21/12/2022 3708
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042893996519)
25253 22/08/2022 4326
25253 22/08/2022 4326
38363 07/03/2023 7416
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಾ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042893996569)
25254 22/08/2022 4326
25892 03/09/2022 4326
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುದೇಗೌಡ್ರ ಸೋಮವ್ವ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042893996925)
25262 22/08/2022 2163
25262 22/08/2022 2163
25893 03/09/2022 2163
25893 03/09/2022 2163
27017 28/09/2022 2163
27017 28/09/2022 4326
27315 07/10/2022 927
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರನಹಳ್ಳಿ ಬಸವ್ವ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042893996995)
27312 07/10/2022 4326
28980 16/11/2022 618
28982 25/11/2022 3708
32115 21/12/2022 4326
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಲ ಶ್ಯಾಮಲ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894004665)
25413 26/08/2022 6489
27242 07/10/2022 2163
28984 16/11/2022 927
31129 16/12/2022 2163
34437 03/01/2023 2163
34437 03/01/2023 2163
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಿಸಿ ಮಲ್ಲವ್ವ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894004692)
25255 22/08/2022 4326
25894 03/09/2022 4326
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894004723)
25256 22/08/2022 4326
25895 03/09/2022 4326
28988 16/11/2022 618
28989 25/11/2022 3708
31140 16/12/2022 3708
41272 21/03/2023 4326
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ ಮದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ತಂದೆ ತಿರುಕ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894004794)
25263 22/08/2022 4326
25896 03/09/2022 4326
31139 16/12/2022 1854
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನಿಂಗವ್ವ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894014998)
25257 22/08/2022 1854
25257 22/08/2022 5562
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ರೇಣುಕಾ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894017719)
25264 22/08/2022 2163
25264 22/08/2022 2163
25897 03/09/2022 2163
25897 03/09/2022 2163
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894018018)
28994 16/11/2022 618
28995 25/11/2022 3708
31138 16/12/2022 2163
31138 16/12/2022 2163
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಾಪುರದ ಕವಿತಾ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894018083)
25265 22/08/2022 4326
25898 03/09/2022 4326
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಶೋಭಾ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894062242)
27313 07/10/2022 2163
27313 07/10/2022 2163
28991 16/11/2022 309
28991 16/11/2022 309
39361 10/02/2023 309
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಂಗಲ ವೆಂಕಣ್ಣ ತಳವಾರ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894062254)
28963 16/11/2022 927
28968 25/11/2022 5562
31130 16/12/2022 927
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಹನುಮಕ್ಕ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894287825)
32116 21/12/2022 2163
32116 21/12/2022 4326
33704 27/12/2022 927
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುಳಾ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894287844)
32117 21/12/2022 2163
32117 21/12/2022 4326
34436 03/01/2023 927
35362 13/01/2023 2163
35362 13/01/2023 4326
35363 18/01/2023 1854
35363 18/01/2023 3399
Work Name: ಕೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಪಕ್ಕೀರವ್ವ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894418130)
40949 21/03/2023 4326
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕರಿಯವ್ವ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894418193)
40950 21/03/2023 4326
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗೋರಪ್ಪನವರ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894418243)
40951 21/03/2023 4326
Work Name: ಕೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಣಸಿಕಾಯಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಇವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/IF/93393042894438574)
41961 28/03/2023 6489
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರೇಗೌಡ್ರ ಜಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/297123)
41637 21/03/2023 3090
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುದುಗಿ ಲೀಲಾಹಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/303685)
40615 16/03/2023 6489
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/324059)
36824 20/01/2023 6489
40952 15/03/2023 6489
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಳ್ಳಿನ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/324068)
40613 21/03/2023 7416
41735 28/03/2023 12360
Work Name: ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ರ ಜಯಮ್ಮ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/324090)
30402 10/12/2022 6180
30402 10/12/2022 3090
40953 15/03/2023 17304
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಳ ನಾಗರಾಜ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/325807)
40614 16/03/2023 4326
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/327517)
28996 25/11/2022 2163
28996 25/11/2022 2163
32579 27/12/2022 4326
35319 13/01/2023 3708
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಗಂಡ ಪರಮೇಶಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374567)
29303 25/11/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374591)
29295 25/11/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374598)
29293 25/11/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಗಂಡ ನಟರಾಜ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374610)
30344 12/12/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಡಿ ಗಂಡ ಭಿಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374704)
29302 25/11/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭುಗೌಡ್ರು ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374710)
30194 12/12/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಕೆ ಗಂಡ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374714)
30346 12/12/2022 927
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374717)
30193 12/12/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374723)
30347 12/12/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರುಗೌಡ್ರು ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374725)
30195 12/12/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374735)
30348 12/12/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಕ್ಕ ಟಿ ಗಂಡ ಕೊಟೇಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374745)
29165 25/11/2022 927
29491 03/12/2022 309
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೋತಿ ಟಿ ಗಂಡ ಷಣ್ಮುಖ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374750)
29164 25/11/2022 927
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನ ಟಿ ಗಂಡ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374755)
30342 12/12/2022 618
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿ ಕೆ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374764)
30196 12/12/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374766)
29161 25/11/2022 927
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374773)
31131 16/12/2022 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗವ್ವ ಎಮ್ ಗಂಡ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374778)
30350 12/12/2022 1236
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374781)
30197 12/12/2022 1236
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಾ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374784)
30199 12/12/2022 1236
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374787)
29158 25/11/2022 927
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374789)
30352 12/12/2022 1236
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಮಕರಬ್ಬಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374791)
29157 25/11/2022 927
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಾ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374793)
30200 12/12/2022 1236
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374796)
41964 28/03/2023 1236
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/374799)
29155 25/11/2022 927
41965 21/03/2023 309
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದನೂರ ವೀರಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/386318)
37306 27/01/2023 4326
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಣಗಿ ಪೂಜಾ ಗಂಡ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416572)
30353 12/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಿ ರೂಪಾ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416584)
29493 03/12/2022 618
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416588)
29494 03/12/2022 1236
40961 15/03/2023 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416612)
29495 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416615)
29496 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಹಾಲೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416665)
29497 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ವೀರಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416672)
29498 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಮಹಾದೇವಕ್ಕ ಗಂಡ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416676)
29499 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಟಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416682)
29500 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರೇಗೌಡ್ರ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416691)
29501 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416694)
29502 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416706)
29503 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ರೂಪಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416712)
29506 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಮಾಲತೇಶ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416716)
29509 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ ಕಾವ್ಯ ಗಂಡ ವೀರಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416723)
29514 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲಿಗಿ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಲೋಹಿತಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416726)
29517 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ ಗುರುಸಿದ್ದಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416732)
31132 16/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾಣಿಮಠದ ಪರಿಮಳ ಗಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/416738)
29520 03/12/2022 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಹನುಮಕ್ಕ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/464158)
36903 20/01/2023 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/464277)
40962 15/03/2023 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಗೀರಿಜಮ್ಮ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/464295)
37177 27/01/2023 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/464303)
35857 18/01/2023 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯರಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/464308)
40963 21/03/2023 1236
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರೇಗೌಡ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/464311)
36873 20/01/2023 1236
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/473583)
35312 13/01/2023 2163
35312 13/01/2023 2163
40967 15/03/2023 2163
40967 15/03/2023 15141
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವೇರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/489649)
40617 16/03/2023 11124
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ನಾಗನಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/IF/GIS/531440)
42017 28/03/2023 2163
Work Name: ಕೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತೀರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/93393042892337234)
5492 17/05/2022 2023
5492 17/05/2022 5491
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ತಾನದಿಂದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನವರ ಹೊಳಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/430234)
40968 15/03/2023 9888
40969 15/03/2023 1236
40969 15/03/2023 8652
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲಿಗಿ ರುದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಕಾರ ಪಾರ್ವತ್ತಮ್ಮನ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456616)
41631 28/03/2023 18540
41632 28/03/2023 18231
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456617)
41634 28/03/2023 18540
41635 28/03/2023 18540
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456620)
39577 15/03/2023 3708
39577 15/03/2023 14832
39578 15/03/2023 7416
41963 28/03/2023 3090
41963 28/03/2023 4635
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ತುರುಕಾಣಿ ಹಾಲೆಶಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತಿರುಕಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456622)
37178 30/01/2023 3708
37178 30/01/2023 7416
39882 09/03/2023 6180
40777 15/03/2023 15450
40778 15/03/2023 3090
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಡ್ಲೆರಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದೇಗೌಡ್ರ ಕಾಳಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456623)
37236 30/01/2023 7416
37236 30/01/2023 3708
37245 09/02/2023 12978
39885 09/03/2023 9270
40771 15/03/2023 10197
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುದೇಗೌಡ್ರ ಕಾಳಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456624)
37240 30/01/2023 7416
37240 30/01/2023 3708
37247 07/03/2023 12978
40775 15/03/2023 6180
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಮೋದನ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456625)
37241 30/01/2023 3708
37241 30/01/2023 11433
39884 09/03/2023 10815
40779 28/03/2023 15450
40780 28/03/2023 4635
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹ್ಯಾರಡ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ ಶ್ರೀಧರನ ಮನೆಯ ವರಗೆ ಕಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456630)
42171 28/03/2023 9270
42172 28/03/2023 2781
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನತ್ತೇಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/456631)
42169 28/03/2023 927
42169 28/03/2023 8343
42170 28/03/2023 1854
42170 28/03/2023 7416
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/529878)
42416 28/03/2023 1236
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣಿ ರಮೇಶನ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊರಳ್ಳಿ ರಮೇಶನ ಹೊಲದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/529903)
42415 28/03/2023 2781
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಗೋಣೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/529912)
42409 28/03/2023 1236
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿ ಸರದಿಂದ ಎಮ್ ವೀರನಗೌಡ್ರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RC/GIS/529920)
42408 28/03/2023 309
42408 28/03/2023 2781
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೆಟ್ಲರ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/RS/93393042892298125)
40216 09/03/2023 16686
40217 09/03/2023 11124
40954 15/03/2023 7725
41948 28/03/2023 1854
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002024/RS/93393042892299359)
42417 28/03/2023 1236
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1505002024/RS/GIS/513302)
40218 09/03/2023 18540
40219 09/03/2023 16068
40220 09/03/2023 18231
40221 09/03/2023 5562
40957 15/03/2023 13905
40958 15/03/2023 15450
40959 15/03/2023 10506
40960 15/03/2023 1545
41949 28/03/2023 5562
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002024/RS/GIS/530002)
42414 28/03/2023 2472
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002024/RS/GIS/530004)
42412 28/03/2023 1854
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗಿ ದಿಬ್ಬದ ಹತ್ತೀರ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-1(1505002024/WC/93393042892317583)
2152 06/05/2022 6510
2152 06/05/2022 10850
2153 06/05/2022 2170
2153 06/05/2022 12400
2153 18/06/2022 2170
2153 05/07/2022 2170
2154 12/05/2022 7280
2154 12/05/2022 8840
2155 12/05/2022 1820
2155 12/05/2022 10920
Work Name: ಕೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಶೇಖಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳು ತೆಗೆಯುವದು(1505002024/WC/93393042892325664)
3653 17/05/2022 8680
3653 17/05/2022 4650
3654 17/05/2022 4960
3654 17/05/2022 7130
3655 17/05/2022 11780
3655 17/05/2022 8990
3656 17/05/2022 11780
8429 30/05/2022 12978
8429 30/05/2022 2472
8430 30/05/2022 9270
8430 30/05/2022 10815
8431 30/05/2022 9579
8431 30/05/2022 12051
8432 30/05/2022 11433
8432 30/05/2022 2472
8433 05/06/2022 2100
8433 05/06/2022 13500
8434 05/06/2022 9600
8434 05/06/2022 7800
8435 05/06/2022 10500
8435 05/06/2022 8400
8436 05/06/2022 2100
8436 05/06/2022 11700
9557 30/05/2022 4944
9558 05/06/2022 4200
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಪ್ಪಲಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892327172)
2126 06/05/2022 6510
2126 06/05/2022 10850
2127 06/05/2022 1860
2127 06/05/2022 9920
2129 12/05/2022 6750
2129 12/05/2022 8500
2130 12/05/2022 5250
2130 12/05/2022 8750
7705 25/05/2022 6510
7705 25/05/2022 7750
7706 25/05/2022 4340
7706 25/05/2022 7440
7707 05/06/2022 10540
7707 05/06/2022 10850
7708 05/06/2022 4030
7708 05/06/2022 8370
20324 07/07/2022 4760
20324 07/07/2022 11480
20325 07/07/2022 8400
20325 07/07/2022 6720
20326 15/07/2022 4200
20326 15/07/2022 9800
20327 15/07/2022 6440
20327 15/07/2022 5600
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಪ್ಪಲಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 1(1505002024/WC/93393042892327177)
2132 06/05/2022 4030
2132 06/05/2022 8370
2133 06/05/2022 10540
2133 06/05/2022 310
2134 06/05/2022 5890
2134 06/05/2022 14880
2135 06/05/2022 1860
2135 06/05/2022 17670
2136 12/05/2022 2970
2136 12/05/2022 7560
2137 12/05/2022 11610
2137 12/05/2022 2970
2138 12/05/2022 4320
2138 12/05/2022 12150
2139 12/05/2022 1890
2139 12/05/2022 16470
16340 22/06/2022 4500
16340 22/06/2022 7500
16341 22/06/2022 2750
16341 22/06/2022 8500
16342 22/06/2022 7250
16343 01/07/2022 5040
16343 01/07/2022 8400
16344 01/07/2022 4480
16344 01/07/2022 9520
16345 01/07/2022 8400
16401 22/06/2022 6000
16401 22/06/2022 9000
16402 22/06/2022 3000
16402 22/06/2022 12000
16403 22/06/2022 1500
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಪ್ಪಲಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 2(1505002024/WC/93393042892327179)
2140 06/05/2022 4030
2140 06/05/2022 4650
2140 18/06/2022 2170
2141 06/05/2022 10850
2141 05/07/2022 1860
2142 06/05/2022 2170
2142 06/05/2022 1860
2143 12/05/2022 2090
2143 12/05/2022 3990
2144 12/05/2022 7220
2145 12/05/2022 1140
2145 12/05/2022 1330
20620 07/07/2022 8120
20620 07/07/2022 6720
20621 07/07/2022 1400
20621 07/07/2022 13440
20622 07/07/2022 1680
20623 15/07/2022 9520
20623 15/07/2022 6720
20624 15/07/2022 1680
20624 15/07/2022 13440
20625 15/07/2022 1680
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೆವರರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಗೋಕಟ್ಟಿ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892327183)
20605 07/07/2022 14840
20606 07/07/2022 5880
20606 07/07/2022 8120
20607 07/07/2022 1680
20608 15/07/2022 1680
20608 15/07/2022 13160
20609 15/07/2022 4200
20609 15/07/2022 10360
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೆಯರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಗೋಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892327190)
843 21/04/2022 3000
843 21/04/2022 3000
844 21/04/2022 4600
844 21/04/2022 2200
845 21/04/2022 1200
845 21/04/2022 3000
846 29/04/2022 6440
846 29/04/2022 6720
847 29/04/2022 8680
847 29/04/2022 4480
848 29/04/2022 2240
848 29/04/2022 6440
Work Name: ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಿಗೌಡ್ರು ಜಯಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 3(1505002024/WC/93393042892327209)
2146 06/05/2022 4340
2146 06/05/2022 12710
2147 06/05/2022 8060
2147 06/05/2022 7750
2147 05/07/2022 2170
2148 06/05/2022 4340
2148 06/05/2022 3720
2149 12/05/2022 3080
2149 12/05/2022 10340
2150 12/05/2022 5720
2150 12/05/2022 7480
2151 12/05/2022 2640
2151 12/05/2022 2860
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 16ನೇ ಹಂತ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329680)
849 21/04/2022 4400
849 21/04/2022 3600
850 21/04/2022 4600
850 21/04/2022 2600
851 21/04/2022 1000
851 21/04/2022 3600
852 29/04/2022 9600
852 29/04/2022 9600
853 29/04/2022 9600
853 29/04/2022 14100
854 29/04/2022 2400
854 29/04/2022 7200
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 17ನೇ ಹಂತ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329685)
855 21/04/2022 380
855 21/04/2022 6270
856 21/04/2022 2470
857 29/04/2022 870
857 29/04/2022 9570
858 29/04/2022 290
858 29/04/2022 5800
5466 17/05/2022 11890
5466 17/05/2022 2030
5467 17/05/2022 5220
5467 17/05/2022 1450
5468 25/05/2022 1560
5468 25/05/2022 9360
5469 25/05/2022 2600
5469 25/05/2022 5200
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 18ನೇ ಹಂತ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329691)
859 21/04/2022 5610
859 21/04/2022 5950
860 21/04/2022 3570
860 21/04/2022 6800
861 21/04/2022 1020
862 29/04/2022 8400
862 29/04/2022 9800
863 29/04/2022 3920
863 29/04/2022 13720
864 29/04/2022 1960
1032 21/04/2022 1190
1033 29/04/2022 1120
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 20ನೇ ಹಂತ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329699)
3603 09/05/2022 1620
3603 09/05/2022 12150
3604 09/05/2022 1890
3604 09/05/2022 11060
3605 09/05/2022 9180
3606 17/05/2022 13920
3606 17/05/2022 2030
3607 17/05/2022 10440
3607 17/05/2022 1740
3608 17/05/2022 8990
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 21ನೇ ಹಂತ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329705)
3609 09/05/2022 13640
3610 09/05/2022 2200
3610 09/05/2022 7040
3611 09/05/2022 3080
3612 17/05/2022 17010
3613 17/05/2022 9180
3613 17/05/2022 6750
3614 17/05/2022 3510
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 22ನೇ ಹಂತ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329708)
5454 17/05/2022 11760
5454 17/05/2022 7560
5455 17/05/2022 9240
5455 17/05/2022 7000
5456 17/05/2022 7840
5457 25/05/2022 5760
5457 25/05/2022 8640
5458 25/05/2022 5760
5458 25/05/2022 5760
5459 25/05/2022 5760
5877 17/05/2022 1680
5878 25/05/2022 1440
11228 05/06/2022 16240
11229 05/06/2022 6670
11229 05/06/2022 10150
11230 05/06/2022 1740
11234 13/06/2022 15600
11235 13/06/2022 6240
11235 13/06/2022 8840
11236 13/06/2022 1560
11243 05/06/2022 8990
11243 05/06/2022 8990
11244 05/06/2022 1800
11244 05/06/2022 5400
11245 13/06/2022 7800
11245 13/06/2022 7800
11246 13/06/2022 1560
11246 13/06/2022 2600
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 23ನೇ ಹಂತ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329711)
3587 09/05/2022 7560
3587 09/05/2022 7840
3588 09/05/2022 1400
3588 09/05/2022 5040
3589 17/05/2022 7280
3589 17/05/2022 7560
3590 17/05/2022 5880
3590 17/05/2022 1680
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 25ನೇ ಹಂತ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329714)
5438 17/05/2022 9240
5438 17/05/2022 4760
5439 17/05/2022 5040
5439 17/05/2022 2240
5440 27/05/2022 7800
5440 27/05/2022 3120
5441 27/05/2022 6240
5441 27/05/2022 1560
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 5ನೇ ಭಾಗ(1505002024/WC/93393042892329750)
8444 30/05/2022 6900
8444 30/05/2022 3600
8445 30/05/2022 10500
8445 30/05/2022 7200
8446 30/05/2022 6900
8446 07/07/2022 1800
8447 05/06/2022 1120
8447 05/06/2022 2240
8448 05/06/2022 2240
8448 05/06/2022 2800
8449 05/06/2022 1960
8449 07/07/2022 560
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 6ನೇ ಭಾಗ(1505002024/WC/93393042892329755)
11212 05/06/2022 1680
11212 05/06/2022 13440
11213 05/06/2022 1680
11213 05/06/2022 11480
11214 05/06/2022 14840
11215 13/06/2022 1620
11215 13/06/2022 12420
11216 13/06/2022 1620
11216 13/06/2022 12690
11217 13/06/2022 14040
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಪ್ಪಲಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 4ನೇ ಭಾಗ(1505002024/WC/93393042892329760)
5448 17/05/2022 9900
5448 17/05/2022 8400
5449 17/05/2022 10500
5449 17/05/2022 8400
5449 18/06/2022 1500
5450 17/05/2022 2100
5451 25/05/2022 6000
5451 25/05/2022 7500
5452 25/05/2022 6000
5452 25/05/2022 7500
5453 25/05/2022 600
Work Name: ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಪ್ಪಲಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 5ನೇ ಭಾಗ(1505002024/WC/93393042892329764)
5460 17/05/2022 6720
5460 17/05/2022 8120
5461 17/05/2022 8400
5461 17/05/2022 8400
5462 17/05/2022 6720
5462 17/05/2022 2240
5463 25/05/2022 6210
5463 25/05/2022 4860
5464 25/05/2022 6210
5464 25/05/2022 6480
5465 25/05/2022 2700
5465 25/05/2022 8100
26876 07/10/2022 10500
26876 07/10/2022 4500
26877 07/10/2022 3000
26877 07/10/2022 12000
26878 07/10/2022 4500
26883 28/09/2022 10080
26883 28/09/2022 4320
26884 28/09/2022 4800
26884 28/09/2022 6960
26885 28/09/2022 12960
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುವ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892329805)
5442 17/05/2022 9000
5442 17/05/2022 6300
5443 17/05/2022 8100
5443 17/05/2022 2100
5444 17/05/2022 9300
5445 25/05/2022 5400
5445 25/05/2022 9000
5446 25/05/2022 1500
5446 25/05/2022 8700
5447 25/05/2022 8700
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುವ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಬಾಗ3(1505002024/WC/93393042892329817)
3647 09/05/2022 4340
3647 09/05/2022 11780
3648 09/05/2022 2170
3648 09/05/2022 17670
3649 09/05/2022 2170
3650 17/05/2022 12300
3650 17/05/2022 4200
3651 17/05/2022 18000
3651 17/05/2022 1800
3652 17/05/2022 2100
Work Name: ಕೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಳ್ಳಳ್ಳಿ ಕೊಟೇಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892332945)
8396 30/05/2022 7107
8396 30/05/2022 17304
8397 30/05/2022 9888
8397 30/05/2022 4944
8398 05/06/2022 6300
8398 05/06/2022 12600
8399 05/06/2022 6900
8399 05/06/2022 3300
Work Name: ಕೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಲಿಮನಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892332952)
11237 05/06/2022 6300
11237 05/06/2022 300
11238 05/06/2022 8400
11238 05/06/2022 10500
11239 05/06/2022 4800
11239 05/06/2022 6600
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣಮ್ಮನವರ ಹೇಮಜ್ಜನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892333298)
26697 26/09/2022 3000
26697 26/09/2022 6750
26698 26/09/2022 8000
26698 26/09/2022 2500
26699 26/09/2022 3750
26699 26/09/2022 6750
26700 26/09/2022 5750
26700 26/09/2022 4250
26786 26/09/2022 2500
26786 26/09/2022 2500
26909 26/09/2022 750
26909 26/09/2022 500
27421 13/10/2022 8250
27421 13/10/2022 2000
27422 13/10/2022 4250
27422 13/10/2022 10000
27423 13/10/2022 4500
27423 13/10/2022 5250
27424 13/10/2022 7000
27424 13/10/2022 6000
27425 13/10/2022 1500
27425 13/10/2022 3750
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳ್ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟಿ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892333335)
18227 01/07/2022 9720
18227 01/07/2022 6480
18228 01/07/2022 8100
18228 01/07/2022 8100
18229 01/07/2022 11340
18229 01/07/2022 4860
18230 01/07/2022 4860
18230 01/07/2022 11070
18231 01/07/2022 3240
18236 05/07/2022 10080
18236 05/07/2022 5880
18237 05/07/2022 8400
18237 05/07/2022 8400
18238 05/07/2022 11200
18238 05/07/2022 4760
18239 05/07/2022 5040
18239 05/07/2022 11200
18240 05/07/2022 3360
Work Name: ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳ್ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟಿ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ 1(1505002024/WC/93393042892333347)
23081 22/07/2022 5520
23081 22/07/2022 8640
23082 22/07/2022 5760
23082 22/07/2022 8400
23083 22/07/2022 12960
23083 22/07/2022 1440
23084 22/07/2022 4320
23084 22/07/2022 10080
23085 22/07/2022 7200
23085 22/07/2022 6960
24098 04/08/2022 5280
24098 04/08/2022 5720
24098 03/09/2022 1320
24099 04/08/2022 6600
24099 04/08/2022 5280
24099 03/09/2022 1100
24100 04/08/2022 10340
24100 04/08/2022 2420
24101 04/08/2022 3960
24101 04/08/2022 3740
24101 03/09/2022 5060
24102 04/08/2022 5280
24102 04/08/2022 1320
24102 03/09/2022 3740
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892337976)
10476 05/06/2022 2100
10476 05/06/2022 14100
10476 22/06/2022 2100
10477 05/06/2022 8680
10477 05/06/2022 12710
10478 05/06/2022 2100
10478 05/06/2022 18900
10479 13/06/2022 1960
10479 13/06/2022 13160
10479 07/07/2022 1960
10480 13/06/2022 7560
10480 13/06/2022 11200
10481 13/06/2022 1960
10481 13/06/2022 15960
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ್ ಗೋಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 01(1505002024/WC/93393042892337986)
5604 17/05/2022 4830
5604 17/05/2022 7770
5605 17/05/2022 5250
5605 17/05/2022 4830
5605 18/06/2022 1680
5606 17/05/2022 1680
5607 25/05/2022 2720
5607 25/05/2022 3060
5608 25/05/2022 3740
5608 25/05/2022 4250
5609 25/05/2022 1360
16367 01/07/2022 2160
16367 01/07/2022 3240
16368 01/07/2022 5670
16368 01/07/2022 9450
16369 01/07/2022 2700
16369 01/07/2022 1350
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತೀರ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಗೋಕಟ್ಟಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892402794)
8406 30/05/2022 3399
8406 30/05/2022 12051
8407 30/05/2022 4017
8407 30/05/2022 10506
8408 30/05/2022 1854
8408 30/05/2022 7725
8409 05/06/2022 8400
8409 05/06/2022 12600
8410 05/06/2022 3900
8410 05/06/2022 13800
8411 05/06/2022 2100
8411 05/06/2022 8400
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತೀರ ಗೋಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892408190)
16330 24/06/2022 5500
16330 24/06/2022 4250
16331 24/06/2022 2500
16331 24/06/2022 5500
16332 01/07/2022 4050
16332 01/07/2022 8100
16333 01/07/2022 5670
16333 01/07/2022 4050
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ ಗೋಕಟ್ಟಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505002024/WC/93393042892408193)
3615 09/05/2022 1200
3616 09/05/2022 3000
3617 09/05/2022 1800
3617 09/05/2022 2100
3618 09/05/2022 3300
3619 17/05/2022 2000
3619 17/05/2022 1500
3620 17/05/2022 4500
3621 17/05/2022 3750
3621 17/05/2022 3500
3622 17/05/2022 3000
3623 21/05/2022 2200
3623 21/05/2022 1760
3624 21/05/2022 4830
3625 21/05/2022 3680
3625 21/05/2022 1610
3626 21/05/2022 3220
3627 30/05/2022 7107
3627 30/05/2022 3708
3628 30/05/2022 5562
3629 30/05/2022 1854
3629 30/05/2022 4326
3630 30/05/2022 4326
16334 22/06/2022 2400
16334 22/06/2022 8160
16334 07/07/2022 960
16335 22/06/2022 3360
16335 22/06/2022 5520
16336 22/06/2022 1680
16337 01/07/2022 2700
16337 01/07/2022 9450
16337 28/07/2022 1080
16338 01/07/2022 3780
16338 01/07/2022 6480
16339 01/07/2022 540
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತೀರ ಗೋಕಟ್ಟಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ(1505002024/WC/93393042892408199)
3631 09/05/2022 1800
3631 09/05/2022 6600
3632 09/05/2022 5400
3632 09/05/2022 4800
3633 09/05/2022 4800
3633 09/05/2022 10200
3634 09/05/2022 2400
3635 17/05/2022 8000
3635 17/05/2022 1500
3636 17/05/2022 3750
3636 17/05/2022 6000
3637 17/05/2022 8500
3637 17/05/2022 5750
3638 17/05/2022 1250
3639 24/05/2022 2640
3639 24/05/2022 9600
3640 24/05/2022 6720
3640 24/05/2022 3120
3641 24/05/2022 6000
3641 24/05/2022 9840
3642 24/05/2022 2400
3643 30/05/2022 11742
3643 30/05/2022 6180
3644 30/05/2022 3708
3644 30/05/2022 8343
3645 30/05/2022 12051
3645 30/05/2022 8343
3646 30/05/2022 3708
Work Name: ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನೀರು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892462336)
3591 09/05/2022 870
3591 09/05/2022 7830
3592 09/05/2022 4640
3592 09/05/2022 10440
3593 09/05/2022 4060
3593 09/05/2022 3480
3593 18/06/2022 1740
3594 09/05/2022 11600
3595 09/05/2022 1740
3595 09/05/2022 8990
3595 22/06/2022 1450
3596 09/05/2022 1740
3597 17/05/2022 8120
3597 17/05/2022 1740
3598 17/05/2022 9860
3598 17/05/2022 3480
3599 17/05/2022 4640
3599 17/05/2022 3480
3599 18/06/2022 1450
3600 17/05/2022 12470
3601 17/05/2022 8990
3601 17/05/2022 1450
3602 17/05/2022 2900
11196 05/06/2022 6300
11196 05/06/2022 14700
11197 05/06/2022 3900
11197 05/06/2022 14700
11198 05/06/2022 2100
11198 05/06/2022 4200
11199 13/06/2022 750
11199 13/06/2022 1750
11200 13/06/2022 500
11200 13/06/2022 1750
11201 13/06/2022 250
11201 13/06/2022 500
11202 05/06/2022 3600
11202 05/06/2022 16800
11203 05/06/2022 7800
11203 05/06/2022 12600
11204 05/06/2022 8100
11204 05/06/2022 10200
11204 22/06/2022 2100
11205 05/06/2022 20400
11206 05/06/2022 2100
11206 05/06/2022 7800
11207 13/06/2022 500
11207 13/06/2022 2000
11208 13/06/2022 1000
11208 13/06/2022 1500
11209 13/06/2022 1000
11209 13/06/2022 1250
11209 05/07/2022 250
11210 13/06/2022 2500
11211 13/06/2022 250
11211 13/06/2022 1000
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ರಿಗುಂಡಿ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892462511)
18295 01/07/2022 2970
18295 01/07/2022 12690
18296 01/07/2022 1620
18296 01/07/2022 10530
18297 01/07/2022 1350
18297 01/07/2022 12690
18298 05/07/2022 3120
18298 05/07/2022 10920
18299 05/07/2022 1560
18299 05/07/2022 9620
18300 05/07/2022 1040
18300 05/07/2022 11700
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿತ್ತಿ ಹೊಳಲಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತೀರ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1505002024/WC/93393042892462518)
8403 05/06/2022 1680
8403 05/06/2022 11760
8404 05/06/2022 6720
8405 05/06/2022 3360
8831 30/05/2022 10197
8831 30/05/2022 4944
8832 30/05/2022 4635
8832 30/05/2022 16995
8833 30/05/2022 8652
8834 30/05/2022 6180
8835 30/05/2022 8652
8835 30/05/2022 4635
8836 30/05/2022 927
8837 05/06/2022 10320
8837 05/06/2022 5040
8838 05/06/2022 8400
8839 05/06/2022 3360
8839 05/06/2022 6720
18533 01/07/2022 1350
18533 01/07/2022 4860
18534 01/07/2022 4050
18534 01/07/2022 5130
18535 07/07/2022 3000
18535 07/07/2022 7500
18536 07/07/2022 4500
18536 07/07/2022 7500
Work Name: ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಡಗಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತೀರ ಚ