Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 14, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HAGARIBOMMANAHALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BYASIGADERE
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/AV/93393042892308026)
27659 26/09/2022 10815
27659 26/09/2022 10815
27660 26/09/2022 2163
29080 05/11/2022 4326
29080 05/11/2022 1545
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸುಮ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ Soak Pit ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042892557299)
33968 03/01/2023 309
Work Name: ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಳ್ಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042892574355)
6419 28/05/2022 2163
6431 02/06/2022 2163
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಮಾರಿಂಭೀ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042892641437)
6432 28/05/2022 2163
6433 02/06/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಾಭೀ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹೊಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893282014)
19418 11/07/2022 6489
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹೊಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893302017)
19419 11/07/2022 2163
19419 11/07/2022 4326
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಮ್ಮಾರಿ ಗೊಣೇಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹೊಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893324676)
21268 16/07/2022 1854
21268 16/07/2022 1854
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹೊಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893329981)
258 18/04/2022 4326
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹೊಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893330045)
259 18/04/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893388430)
28569 14/10/2022 618
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ. ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042893510487)
20629 16/07/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893567177)
6434 28/05/2022 4326
6435 02/06/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893678589)
6436 28/05/2022 2163
6436 28/05/2022 2163
6437 02/06/2022 2163
6437 02/06/2022 2163
Work Name: ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಾ ಗಂಡ ಉಮೇಶ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893686968)
6438 28/05/2022 2163
6438 28/05/2022 2163
6439 02/06/2022 2163
6439 02/06/2022 2163
25543 21/08/2022 2163
25543 21/08/2022 2163
Work Name: ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರ ಗಂಡ ಬಾಲರಾಜ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893686991)
6440 28/05/2022 2163
6441 02/06/2022 2163
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ನೀಲಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687005)
6442 28/05/2022 4326
6443 02/06/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687029)
83 18/04/2022 4326
83 18/04/2022 2163
6445 02/06/2022 2163
6445 02/06/2022 2163
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687055)
84 18/04/2022 4326
6447 02/06/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687077)
85 18/04/2022 2163
85 18/04/2022 2163
6448 28/05/2022 2163
6448 28/05/2022 2163
6449 02/06/2022 2163
6449 02/06/2022 2163
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ದುರುಗಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687131)
86 18/04/2022 6489
6450 28/05/2022 4326
6451 02/06/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗುಂದಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687177)
87 18/04/2022 4326
6452 28/05/2022 4326
6453 02/06/2022 4326
Work Name: ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687194)
6454 28/05/2022 2163
6455 02/06/2022 2163
Work Name: ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗವ್ವ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687366)
6456 28/05/2022 4326
6457 02/06/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ೵ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸುಜಾತ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893687387)
14081 21/06/2022 6489
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ ಗೋಣೆಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893719513)
6458 28/05/2022 2163
6458 28/05/2022 4326
6459 02/06/2022 2163
6459 02/06/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ ಹೇಮಲತಾ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893729450)
15020 21/06/2022 2163
15020 21/06/2022 4326
31167 21/12/2022 1545
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ದುರುಗವ್ವ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893733993)
88 18/04/2022 2163
88 18/04/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893746951)
33969 03/01/2023 309
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893754330)
12734 16/06/2022 2163
12734 16/06/2022 4326
Work Name: ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಮಹೇಶ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893778132)
11132 09/06/2022 4326
35537 25/01/2023 2163
Work Name: ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮನಿ ಮಹಾದೇವಕ್ಕ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893780595)
20776 02/07/2022 1236
Work Name: ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಪುಷ್ಪಕಲಾ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042893790037)
14082 21/06/2022 6489
Work Name: ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಿ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893806623)
14083 21/06/2022 6489
Work Name: ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಣಕಾರ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893830515)
32334 28/12/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಕೆ ಪರಶುರಾಮ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893882048)
33679 03/01/2023 309
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರ ಗಂಡ ಆನಂದ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042893938770)
27907 03/10/2022 4326
28983 01/11/2022 4326
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಗಂಡ ರವಿಚಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894003081)
27909 03/10/2022 2163
28984 01/11/2022 2163
31459 21/12/2022 2163
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894019370)
28790 14/10/2022 309
29083 05/11/2022 4326
29083 05/11/2022 2163
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಮ್ಮಾರಿ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894019382)
27722 03/10/2022 6180
27722 03/10/2022 1854
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಭಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಜಬ್ಬರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894023774)
28568 14/10/2022 618
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ವಿ ರಮೇಶ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894023781)
27532 20/09/2022 4326
27532 20/09/2022 2163
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಮಂಜುಳಾ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894036099)
26893 02/09/2022 8652
26894 08/09/2022 8652
28633 27/10/2022 8652
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಉಮೇಶ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894057913)
28293 12/10/2022 4326
29078 05/11/2022 3708
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಮದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894058044)
30774 06/12/2022 4326
31165 21/12/2022 2163
31165 21/12/2022 1545
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಗೋಣೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894058063)
31164 21/12/2022 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತ್ ಬಿ ಗಂಡ ಮಾಬುಸಾಬ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894058155)
29629 21/11/2022 3399
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮಾಬಿ ಗಂಡ ಚಾಂದ್ಸಾಬ್ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894058187)
29631 21/11/2022 3399
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಬುನ್ನಿ ಗಂಡ ದಾದಪೀರ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894058449)
29626 21/11/2022 3090
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೀಜಾ ಬಿ ಗಂಡ ರೆಣುಸಾಬ್ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894058475)
29630 21/11/2022 3399
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894058525)
29628 21/11/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894058582)
29923 28/11/2022 1236
29923 28/11/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮಬಿ ಎಮ್ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894058646)
29627 21/11/2022 2163
29627 21/11/2022 927
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಜಿಯಬೇಗಂ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894058755)
29624 21/11/2022 927
29624 21/11/2022 2163
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದದುರುಗಪ್ಪ ಇವ ರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894063119)
35093 25/01/2023 2163
35093 25/01/2023 2163
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರದ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894063515)
33751 03/01/2023 618
37551 27/02/2023 4326
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894065868)
28985 01/11/2022 4326
31458 21/12/2022 4326
31458 21/12/2022 2163
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894069134)
28933 27/10/2022 5562
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894069156)
29289 15/11/2022 6489
29968 28/11/2022 1545
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನವರ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894073507)
28743 27/10/2022 4326
Work Name: ಹಗರಿ ಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894080793)
28634 27/10/2022 4326
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಭಕ್ಷಿ ಇವರ ಅಜೋಲ ಬೆಳೆಯುವುದು(1505003003/IF/93393042894091241)
28565 14/10/2022 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಭಕ್ಷಿ ಇವರ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505003003/IF/93393042894091321)
28566 14/10/2022 50
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್‌ ಅಲಿ ಇವರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505003003/IF/93393042894091379)
28567 14/10/2022 618
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಜಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894093335)
28742 27/10/2022 4326
32969 03/01/2023 4326
37504 27/02/2023 4944
37505 27/02/2023 4326
Work Name: ಶಿವಾನಂದ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೆಖರಯ್ಯ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894096242)
29079 05/11/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894112394)
31162 21/12/2022 1545
31162 21/12/2022 2163
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894112705)
29053 05/11/2022 4326
31158 21/12/2022 3708
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಭೋವಿ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894112734)
32968 03/01/2023 2163
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894112952)
29969 28/11/2022 2163
29969 28/11/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂದ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894119721)
33746 03/01/2023 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894119807)
29920 28/11/2022 4326
31157 21/12/2022 1545
31157 21/12/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಕೀರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894119819)
29919 28/11/2022 4326
31156 21/12/2022 3708
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894119892)
31161 21/12/2022 4326
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894119968)
29918 28/11/2022 2163
31159 21/12/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಯಂಕನಗೌಡ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894120114)
33966 03/01/2023 309
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ. ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894120149)
32332 28/12/2022 4326
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೆಹಮಾನ್‌ ಸಾಬ್ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894122226)
33745 03/01/2023 309
Work Name: ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505003003/IF/93393042894139544)
34798 19/01/2023 6489
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಕುಮಾರಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894139569)
34177 03/01/2023 309
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಟಗಿ ಸುರೇಶ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894150867)
37502 27/02/2023 4326
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894150893)
31170 21/12/2022 2163
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಪರುಶುರಾಮ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894151016)
31168 21/12/2022 4326
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನಮ್ಮಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894152191)
32317 28/12/2022 4326
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894156014)
37506 18/03/2023 2163
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894157620)
30535 06/12/2022 6489
31166 21/12/2022 1545
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894158550)
30469 06/12/2022 2163
30469 06/12/2022 2163
31163 21/12/2022 3708
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೆನುಸಾಬ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894163219)
33686 03/01/2023 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894163272)
33964 03/01/2023 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಯಂಕರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894163296)
33754 03/01/2023 309
33754 03/01/2023 309
37559 18/03/2023 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಘನಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894163355)
30779 06/12/2022 3399
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಕೀರ್‌ ಸಾಬ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894163373)
36088 06/02/2023 2163
Work Name: ಹಗರಿ ಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಕ ಪೌಷ್ಡಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894163407)
30479 06/12/2022 2163
30479 06/12/2022 1236
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖಾಭೀ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894163444)
33744 03/01/2023 618
37560 27/02/2023 3708
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಾಭೀ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಡಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894163658)
30775 06/12/2022 2163
30775 06/12/2022 1236
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಪ್ರಭಾಕರ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894178027)
35257 25/01/2023 3708
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894181690)
30778 06/12/2022 3399
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ .ಪಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894181701)
30777 06/12/2022 1236
30777 06/12/2022 2163
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894181723)
30776 06/12/2022 618
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಲಲಿತಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894181735)
30477 06/12/2022 3399
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894181750)
30476 06/12/2022 2163
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಎಮ್.ಲತಾ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894181824)
30472 06/12/2022 2163
30472 06/12/2022 1236
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894181840)
30473 06/12/2022 1236
30473 06/12/2022 2163
Work Name: ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕ್ಕ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894186684)
31169 21/12/2022 2163
Work Name: ಮುಟುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894186700)
36541 06/02/2023 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894188499)
33678 03/01/2023 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬರಡ್ಡಿ ಜಯಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894188565)
33675 03/01/2023 309
33675 03/01/2023 309
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894188591)
33672 03/01/2023 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894189010)
33669 03/01/2023 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈನಹಳ್ಳಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894189104)
33668 03/01/2023 309
Work Name: ಹಿರೇಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894192622)
37697 27/02/2023 4326
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894193052)
30769 06/12/2022 2163
30769 06/12/2022 2163
35538 30/01/2023 1854
35538 30/01/2023 1854
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲೇಶಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894207795)
33963 03/01/2023 618
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ನೂರು ಮಂಜುಳ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505003003/IF/93393042894210075)
32333 28/12/2022 4326
33755 09/01/2023 2163
35539 30/01/2023 1545
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಹರೂನ್ ಬೀ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೌಷ್ಥಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/IF/93393042894253490)
37557 27/02/2023 3090
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೀನತ್ ಭೀ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಡಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894253587)
37556 27/02/2023 3090
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೈತುನ್ ಭೀ ಇವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಡಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894253607)
37555 27/02/2023 3090
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894285621)
33965 03/01/2023 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894285695)
32245 21/12/2022 2163
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಬಸವರಾಜ ವಾರದ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894286413)
34178 03/01/2023 309
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ.ಟಿ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894286515)
34179 03/01/2023 309
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894286540)
38415 18/03/2023 4326
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ಮರಿಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894300636)
33749 03/01/2023 618
34809 19/01/2023 4326
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ಗುರುಬಸವರಾಜ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894300660)
33748 03/01/2023 309
33748 03/01/2023 309
34815 19/01/2023 2163
34815 19/01/2023 2163
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ್ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894305832)
33747 03/01/2023 309
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಐ.ಎ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894305915)
33750 03/01/2023 309
33750 03/01/2023 618
37508 27/02/2023 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾಬೇಗಂ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894306157)
37554 05/03/2023 3708
Work Name: ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894313496)
33962 03/01/2023 309
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894318490)
33961 03/01/2023 309
33961 03/01/2023 309
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮನಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894318509)
33753 03/01/2023 309
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894318515)
33752 03/01/2023 309
33960 03/01/2023 618
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ರಾಜಸಾಬ್‌ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894320399)
33967 03/01/2023 309
37509 27/02/2023 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಖಾತುನ್ ಬೀ ಇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894321005)
33630 03/01/2023 309
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894321681)
33743 03/01/2023 309
33743 03/01/2023 309
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವರಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894321739)
37511 27/02/2023 2472
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ. ಜಿ. ತನ್ನ ಬಸವನಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894321743)
37512 27/02/2023 2163
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894321744)
37513 27/02/2023 2163
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505003003/IF/93393042894330661)
34180 03/01/2023 309
Work Name: ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505003003/IF/93393042894330675)
34181 03/01/2023 309
Work Name: ಹಗರಿ ಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894339656)
37514 05/03/2023 4326
Work Name: ಹಗರಿ ಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಲಷ್ಮಿದೇವಿ ವಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894340371)
37515 27/02/2023 309
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894393435)
38417 18/03/2023 618
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಬಸವರಾಜ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/IF/93393042894393480)
38419 18/03/2023 6489
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಬಸವರಾಜ ಆನ1ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಕ್ರಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ 483 ವಿ 16 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892251994)
567 01/05/2022 22330
568 01/05/2022 4466
568 01/05/2022 11165
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರಿಯಾಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂ 394 ವಿ 4.98 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892251996)
569 01/05/2022 13398
569 01/05/2022 8932
570 01/05/2022 4466
570 01/05/2022 6699
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಈಶಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 839/ಎ3 ವಿ 5ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892251997)
571 01/05/2022 13398
571 01/05/2022 8932
572 01/05/2022 8932
572 01/05/2022 11165
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 428/D ಇಟಿಗಿ ಮರಿಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892300204)
17364 02/07/2022 4326
17364 02/07/2022 17304
17365 02/07/2022 2163
27911 03/10/2022 21630
27912 03/10/2022 8652
27912 03/10/2022 2163
29505 21/11/2022 15141
29505 21/11/2022 2163
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.600/A, 435 ಸಿ/2ಬಿ/1 ವಿ. 8.80 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1505003003/LD/93393042892309770)
28935 01/11/2022 15141
28935 01/11/2022 5871
28936 01/11/2022 7725
28936 01/11/2022 7725
28937 01/11/2022 17922
28937 01/11/2022 2163
28938 01/11/2022 8652
28938 01/11/2022 2163
30770 06/12/2022 15759
30770 06/12/2022 2163
30771 06/12/2022 12978
34556 19/01/2023 10815
34556 19/01/2023 10815
34557 19/01/2023 12978
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.470/A ವಿ.4.17 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1505003003/LD/93393042892309771)
31551 21/12/2022 4326
31551 21/12/2022 17304
31552 21/12/2022 6489
31552 21/12/2022 12978
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 490/C,428G/2,427/J/2,427E/3 ವಿ 17ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892310301)
29282 15/11/2022 14523
29283 15/11/2022 9270
29283 15/11/2022 6180
29284 15/11/2022 10815
29284 15/11/2022 4635
29285 15/11/2022 15450
29286 15/11/2022 15450
29287 15/11/2022 12360
29287 15/11/2022 3090
29288 15/11/2022 1545
29288 15/11/2022 6180
31456 21/12/2022 2163
31456 21/12/2022 19467
31457 21/12/2022 10815
31457 21/12/2022 4326
32849 03/01/2023 16686
32849 03/01/2023 2163
32850 03/01/2023 12051
32850 03/01/2023 7725
32851 03/01/2023 15141
32851 03/01/2023 6489
32852 03/01/2023 12978
32852 03/01/2023 8652
32853 03/01/2023 3708
34440 19/01/2023 5562
34440 19/01/2023 12360
34441 19/01/2023 3708
34441 19/01/2023 14832
34442 19/01/2023 7416
34442 19/01/2023 7416
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 437B1/C,428G/6,428G/5, ವಿ 17ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892310304)
31454 21/12/2022 4326
31454 21/12/2022 16068
31455 21/12/2022 4326
31455 21/12/2022 2163
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 437B1/C,428G/6,428G/5, ವಿ 17ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892310305)
37746 18/03/2023 18540
37747 18/03/2023 18540
37748 18/03/2023 16686
37749 18/03/2023 18540
37750 18/03/2023 13905
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ 90 c/1B 100 C 559 B/3A ,559B/3B ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 16.66 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892313624)
32230 21/12/2022 6180
32230 21/12/2022 13287
32231 21/12/2022 12051
32231 21/12/2022 7416
32232 21/12/2022 8343
32232 21/12/2022 12360
32256 21/12/2022 7416
32256 21/12/2022 11124
32257 21/12/2022 1854
32257 21/12/2022 16686
32258 21/12/2022 11124
32258 21/12/2022 1854
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ 569/1 569/c1 569c/2A 569c/2B ವಿ. 16 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/LD/93393042892313626)
32233 21/12/2022 2163
32233 21/12/2022 17304
32234 21/12/2022 12669
32234 21/12/2022 8034
32235 21/12/2022 10815
32235 21/12/2022 10815
32236 21/12/2022 10506
32236 21/12/2022 10197
32237 21/12/2022 8652
32237 21/12/2022 12360
32238 21/12/2022 8343
32238 21/12/2022 12360
32239 21/12/2022 8652
32239 21/12/2022 12669
32240 21/12/2022 6798
32240 21/12/2022 10815
32241 21/12/2022 10815
32241 21/12/2022 8343
32241 25/01/2023 2163
32242 21/12/2022 12978
32242 21/12/2022 8652
32243 21/12/2022 8652
32243 21/12/2022 12978
32244 21/12/2022 2163
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.421/C, 428/E, 600/A ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. (1505003003/LD/93393042892315811)
37675 27/02/2023 21630
37676 27/02/2023 21630
37677 27/02/2023 21630
37678 27/02/2023 6489
39021 20/03/2023 13905
39022 20/03/2023 6180
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸರಬಂಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/RC/93393042892276116)
27374 20/09/2022 19467
27374 20/09/2022 2163
27375 20/09/2022 2163
Work Name: ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ ದುರುಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/RC/93393042892276117)
11133 09/06/2022 21630
11134 09/06/2022 8652
11134 09/06/2022 12978
11135 09/06/2022 4326
11135 09/06/2022 4326
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಗಾಳೆಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಯದುರ್ಗ ಖಾಜಾಬಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/RC/93393042892279765)
34102 03/01/2023 1854
34102 03/01/2023 309
38977 20/03/2023 21321
38978 20/03/2023 21630
38979 20/03/2023 19467
38980 20/03/2023 21630
38981 20/03/2023 21630
38982 20/03/2023 12978
39026 20/03/2023 4326
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ ದುರುಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/RC/93393042892284083)
25948 21/08/2022 4326
25948 21/08/2022 16068
25949 21/08/2022 2163
25949 21/08/2022 12978
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ದುರುಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಹುಕಾರ ಅಂಬ್ರೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/RC/93393042892284085)
27913 03/10/2022 6489
27913 03/10/2022 15141
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೊನ್ನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/RC/93393042892365733)
34103 03/01/2023 618
34103 03/01/2023 618
38548 18/03/2023 14832
38549 18/03/2023 15450
38550 18/03/2023 16686
38551 18/03/2023 16686
38552 18/03/2023 1854
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ಪನವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505003003/RC/93393042892365735)
34104 03/01/2023 618
34104 03/01/2023 927
38553 18/03/2023 11124
38554 18/03/2023 18540
38555 18/03/2023 16686
38556 18/03/2023 16686
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಲೆಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಎಸ್.‌ ಪರಶುರಾಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1505003003/RC/93393042892388038)
34105 03/01/2023 1854
38557 18/03/2023 6180
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳಿ ನಾಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,(1505003003/RC/93393042892388042)
34106 03/01/2023 1854
37599 27/02/2023 21630
37600 27/02/2023 21630
37601 27/02/2023 18540
37602 27/02/2023 7416
38421 18/03/2023 21630
38422 18/03/2023 8652
Work Name: ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೋಂಡ್ ನಿಂದ ಕಾಲವೆಯವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/RC/93393042892406220)
37930 05/03/2023 21630
37931 05/03/2023 12978
Work Name: ಬ್ಯಾಸಿಗಿದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಹೇಮಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505003003/RC/93393042892406223)
38673 06/03/2023 1236
Work Name: ಯಡ್ರಾಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-13(1505003003/WC/93393042892339255)
27005 08/09/2022 8652
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಸರ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಭಾಗ 1(1505003003/WC/93393042892447707)
584 01/05/2022 17864
585 01/05/2022 22330
586 01/05/2022 13398
586 01/05/2022 8932
587 01/05/2022 13398
587 01/05/2022 5423
588 01/05/2022 20097
588 01/05/2022 2233
589 01/05/2022 13398
589 01/05/2022 8932
590 01/05/2022 13398
590 01/05/2022 4466
591 01/05/2022 11165
591 01/05/2022 8932
592 01/05/2022 13398
592 01/05/2022 8932
593 01/05/2022 13398
593 01/05/2022 8932
594 01/05/2022 6699
594 01/05/2022 15631
595 01/05/2022 6699
595 01/05/2022 13398
596 01/05/2022 2233
596 01/05/2022 20097
597 01/05/2022 22330
598 01/05/2022 6699
598 01/05/2022 8932
598 01/05/2022 2233
599 01/05/2022 20097
599 01/05/2022 2233
600 01/05/2022 13398
600 01/05/2022 6699
601 01/05/2022 15631
601 01/05/2022 4466
602 01/05/2022 6699
602 01/05/2022 8932
781 01/05/2022 13398
781 01/05/2022 6699
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಸರ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಭಾಗ 2(1505003003/WC/93393042892447708)
603 01/05/2022 4466
603 01/05/2022 15631
604 01/05/2022 6699
604 01/05/2022 13398
605 01/05/2022 22330
606 01/05/2022 15631
607 01/05/2022 13398
607 01/05/2022 8932
608 01/05/2022 4466
608 01/05/2022 4466
4532 20/05/2022 8932
4532 20/05/2022 13398
4533 20/05/2022 11165
4533 20/05/2022 11165
4534 20/05/2022 15631
4534 20/05/2022 6699
4535 20/05/2022 22330
4536 20/05/2022 20097
4537 20/05/2022 22330
4538 20/05/2022 17864
4538 20/05/2022 4466
4539 20/05/2022 4466
4539 20/05/2022 8932
4540 20/05/2022 6699
4540 20/05/2022 4466
10141 04/06/2022 15631
10141 04/06/2022 6699
10142 04/06/2022 13398
10142 04/06/2022 8932
10143 04/06/2022 6699
10143 04/06/2022 15631
10144 04/06/2022 4466
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಸರ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಭಾಗ 3(1505003003/WC/93393042892447709)
676 01/05/2022 6699
676 01/05/2022 13398
677 01/05/2022 2233
677 01/05/2022 20097
678 01/05/2022 20097
679 01/05/2022 2233
679 01/05/2022 17864
680 01/05/2022 4466
680 01/05/2022 2233
782 01/05/2022 2233
782 01/05/2022 11165
4541 20/05/2022 20097
4542 20/05/2022 17864
4542 20/05/2022 2233
4543 20/05/2022 22330
4544 20/05/2022 20097
4544 20/05/2022 2233
4545 20/05/2022 4466
4545 20/05/2022 17864
4546 20/05/2022 11165
4546 20/05/2022 11165
4547 20/05/2022 22330
4548 20/05/2022 17864
4549 20/05/2022 22330
4550 20/05/2022 22330
4551 20/05/2022 22330
4552 20/05/2022 13398
4552 20/05/2022 4466
4553 20/05/2022 4466
4553 20/05/2022 17864
4554 20/05/2022 6699
4554 20/05/2022 15631
Work Name: ಹಗರಿಕ್ಯಾದಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಸರ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಭಾಗ 4(1505003003/WC/93393042892447711)
681 01/05/2022 20097
682 01/05/2022 22330
683 01/05/2022 20097
683 01/05/2022 2233
684 01/05/2022 6699
684 01/05/2022 13398
685 01/05/2022 6699
685 01/05/2022 15631
686 01/05/2022 8932
686 01/05/2022 8932
687 01/05/2022 8932
687 01/05/2022 13398
688 01/05/2022 17864
688 01/05/2022 4466
689 01/05/2022 22330
690 01/05/2022 22330
691 01/05/2022 22330
692 01/05/2022 22330
693 01/05/2022 22330
694 01/05/2022 22330
695 01/05/2022 22330
696 01/05/2022 22330
697 01/05/2022 4466
697 01/05/2022 11165
698 01/05/2022 6699
698 01/05/2022 15631
699 01/05/2022 6699
699 01/05/2022 13398
700 01/05/2022 6699
700 01/05/2022 12760
701 01/05/2022 11165
701 01/05/2022 2233
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-12(1505003003/WC/93393042892452891)
8501 02/06/2022 1914
8501 02/06/2022 14674
8502 02/06/2022 1914
8502 02/06/2022 9570
8502 16/07/2022 1914
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ -15(1505003003/WC/93393042892464554)
609 01/05/2022 8932
609 01/05/2022 13398
610 01/05/2022 16588
610 01/05/2022 2233
611 01/05/2022 17864
611 01/05/2022 4466
612 01/05/2022 14993
612 01/05/2022 1595
613 01/05/2022 15631
613 01/05/2022 4466
613 01/05/2022 2233
614 01/05/2022 20097
614 01/05/2022 2233
615 01/05/2022 13398
615 01/05/2022 4466
616 01/05/2022 15631
616 01/05/2022 2233
617 01/05/2022 17864
617 01/05/2022 4466
618 01/05/2022 2233
618 01/05/2022 18821
619 01/05/2022 2233
619 01/05/2022 13398
783 01/05/2022 22330
784 01/05/2022 8932
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ -16(1505003003/WC/93393042892464556)
620 01/05/2022 15631
620 01/05/2022 4466
621 01/05/2022 17864
621 01/05/2022 4466
622 01/05/2022 4466
622 01/05/2022 17864
623 01/05/2022 8932
623 01/05/2022 13398
624 01/05/2022 15631
624 01/05/2022 4466
625 01/05/2022 17864
625 01/05/2022 4466
626 01/05/2022 20097
626 01/05/2022 2233
627 01/05/2022 4466
627 01/05/2022 11165
702 01/05/2022 4466
702 01/05/2022 17864
703 01/05/2022 2233
703 01/05/2022 15631
704 01/05/2022 15631
704 01/05/2022 6699
705 01/05/2022 13398
705 01/05/2022 4466
706 01/05/2022 22330
707 01/05/2022 11165
707 01/05/2022 11165
708 01/05/2022 8932
708 01/05/2022 11165
709 01/05/2022 4466
709 01/05/2022 17864
710 01/05/2022 4466
710 01/05/2022 13398
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ -17(1505003003/WC/93393042892464558)
628 01/05/2022 22330
629 01/05/2022 15631
629 01/05/2022 6699
630 01/05/2022 8932
630 01/05/2022 6699
631 01/05/2022 11165
631 01/05/2022 11165
632 01/05/2022 11165
632 01/05/2022 6699
633 01/05/2022 11165
633 01/05/2022 8932
633 01/05/2022 2233
634 01/05/2022 22330
635 01/05/2022 22330
636 01/05/2022 6699
636 01/05/2022 11165
637 01/05/2022 8932
2946 16/05/2022 17864
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ -18(1505003003/WC/93393042892464562)
638 01/05/2022 17864
638 01/05/2022 4466
639 01/05/2022 20097
640 01/05/2022 13398
640 01/05/2022 8932
641 01/05/2022 6699
641 01/05/2022 15631
642 01/05/2022 4466
642 01/05/2022 15631
643 01/05/2022 13398
643 01/05/2022 8932
644 01/05/2022 2233
644 01/05/2022 20097
645 01/05/2022 2233
711 01/05/2022 2233
711 01/05/2022 13398
712 01/05/2022 4466
712 01/05/2022 17864
713 01/05/2022 6699
713 01/05/2022 11165
713 16/07/2022 2233
714 01/05/2022 2233
714 01/05/2022 20097
715 01/05/2022 13398
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ -19(1505003003/WC/93393042892464563)
646 01/05/2022 13398
646 01/05/2022 6699
647 01/05/2022 11165
647 01/05/2022 11165
648 01/05/2022 15631
648 01/05/2022 4466
649 01/05/2022 11165
649 01/05/2022 11165
650 01/05/2022 8932
650 01/05/2022 13398
651 01/05/2022 2233
2947 16/05/2022 11165
2947 16/05/2022 11165
2948 16/05/2022 6699
2948 16/05/2022 15631
2949 16/05/2022 6699
2949 16/05/2022 13398
2950 16/05/2022 4466
2950 16/05/2022 17864
2951 16/05/2022 2233
2951 16/05/2022 8932
8160 02/06/2022 15312
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ -20(1505003003/WC/93393042892464566)
652 01/05/2022 8932
652 01/05/2022 13398
653 01/05/2022 11165
653 01/05/2022 11165
654 01/05/2022 4466
654 01/05/2022 13398
655 01/05/2022 4466
655 01/05/2022 17864
716 01/05/2022 15631
716 01/05/2022 4466
717 01/05/2022 6699
717 01/05/2022 11165
718 01/05/2022 8932
718 01/05/2022 11165
719 01/05/2022 22330
720 01/05/2022 2233
720 01/05/2022 17864
721 01/05/2022 4466
785 01/05/2022 20097
785 01/05/2022 2233
786 01/05/2022 17864
786 01/05/2022 2233
787 01/05/2022 8932
787 01/05/2022 11165
788 01/05/2022 2233
788 01/05/2022 15631
789 01/05/2022 2233
789 01/05/2022 11165
1181 01/05/2022 3828
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ಬೀ ಹೂಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505003003/WC/93393042892465189)
2789 16/05/2022 22330
2790 16/05/2022 22330
2791 16/05/2022 4466
2791 16/05/2022 15631
2792 16/05/2022 6699
2792 16/05/2022 11165
2793 16/05/2022 11165
2793 16/05/2022 11165
2794 16/05/2022 11165
2794 16/05/2022 8932
2795 16/05/2022 17864
2796 16/05/2022 17864
2797 16/05/2022 13398
2797 16/05/2022 8932
2798 16/05/2022 11165
2798 16/05/2022 11165
2799 16/05/2022 8932
2799 16/05/2022 8932
2800 16/05/2022 6699
2800 16/05/2022 13398
2801 16/05/2022 2233
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವಲಿ ದೇವಮ್ಮ ಹೂಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505003003/WC/93393042892465190)
5183 20/05/2022 14355
5183 20/05/2022 6699
5184 20/05/2022 6699
5184 20/05/2022 8932
5185 20/05/2022 4466
5185 20/05/2022 17864
5186 20/05/2022 20097
5187 20/05/2022 17864
5188 20/05/2022 4466
5188 20/05/2022 13398
5189 20/05/2022 15631
5189 20/05/2022 6699
5190 20/05/2022 13398
5190 20/05/2022 8932
5191 20/05/2022 6699
5191 20/05/2022 15631
5192 20/05/2022 22330
5193 20/05/2022 17864
5193 20/05/2022 4466
5194 20/05/2022 11165
5194 20/05/2022 6699
5195 20/05/2022 6699
5195 20/05/2022 8932
5660 20/05/2022 8932
5660 20/05/2022 8932
5661 20/05/2022 8932
5661 20/05/2022 2233
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೊಟೇಶ್ ಹೂಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505003003/WC/93393042892465191)
2919 16/05/2022 8932
2919 16/05/2022 13398
2920 16/05/2022 11165
2920 16/05/2022 11165
2921 16/05/2022 8932
2921 16/05/2022 13398
9640 02/06/2022 4466
9640 02/06/2022 17864
9641 02/06/2022 17864
9641 02/06/2022 4466
9642 02/06/2022 4466
9642 02/06/2022 17864
9643 02/06/2022 11165
9643 02/06/2022 11165
9644 02/06/2022 4466
9644 02/06/2022 6699
11685 16/06/2022 11165
11685 16/06/2022 2233
11686 16/06/2022 4466
11686 16/06/2022 8613
11687 16/06/2022 8613
11687 16/06/2022 4466
11688 16/06/2022 1595
11688 16/06/2022 6061
11689 16/06/2022 6699
11689 16/06/2022 2233
25716 21/08/2022 4326
25716 21/08/2022 17304
25717 21/08/2022 17304
25717 21/08/2022 4326
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಭಿಸಾಬ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505003003/WC/93393042892465192)
26362 02/09/2022 21630
26363 02/09/2022 21630
26364 02/09/2022 12978
26364 02/09/2022 8652
26365 02/09/2022 17304
26365 02/09/2022 4326
26366 02/09/2022 10815
26366 02/09/2022 10815
26367 02/09/2022 4326
26367 02/09/2022 17304
26368 02/09/2022 21630
26369 02/09/2022 15141
26369 02/09/2022 4326
26370 02/09/2022 4326
26370 02/09/2022 15450
26371 02/09/2022 10815
26371 02/09/2022 10815
26372 02/09/2022 15141
26372 02/09/2022 6489
26373 02/09/2022 8652
26373 02/09/2022 8652
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಜಾದಾಭೀ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505003003/WC/93393042892465194)
26374 02/09/2022 4326
26374 02/09/2022 17304
26375 02/09/2022 4326
26375 02/09/2022 17304
26376 02/09/2022 13287
26376 02/09/2022 6489
26377 02/09/2022 21630
26378 02/09/2022 17304
26378 02/09/2022 4326
26379 02/09/2022 17304
26379 02/09/2022 4326
26380 02/09/2022 15141
26380 02/09/2022 4326
26380 17/11/2022 2163
26381 02/09/2022 2163
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505003003/WC/93393042892465195)
2962 16/05/2022 11165
2962 16/05/2022 8932
2963 16/05/2022 13398
2963 16/05/2022 8932
2964 16/05/2022 20097
2964 16/05/2022 2233
2965 16/05/2022 15631
2966 16/05/2022 13398
2966 16/05/2022 8932
2967 16/05/2022 13398
2967 16/05/2022 6699
2968 16/05/2022 6699
2968 16/05/2022 15631
2969 16/05/2022 15631
2969 16/05/2022 4466
2970 16/05/2022 11165
25733 21/08/2022 17304
25733 21/08/2022 4326
25734 21/08/2022 8652
25734 21/08/2022 12978
25735 21/08/2022 10815
25735 21/08/2022 10815
25736 21/08/2022 8652
25736 21/08/2022 12978
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505003003/WC/93393042892465196)
2802 16/05/2022 8932
2802 16/05/2022 11165
2803 16/05/2022 4466
2803 16/05/2022 8932
2804 16/05/2022 15631
2804 16/05/2022 6699
2805 16/05/2022 22330
2806 16/05/2022 8932
2806 16/05/2022 11165
2807 16/05/2022 8932
2807 16/05/2022 11165
2808 16/05/2022 17864
2809 16/05/2022 4466
2809 16/05/2022 11165
2810 16/05/2022 2233
2810 16/05/2022 13398
2811 16/05/2022 4466
2811 16/05/2022 13398
2812 16/05/2022 4466
2812 16/05/2022 15631
2813 16/05/2022 2233
Work Name: ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಹತ್ತಿರ ಭಾಗ 2 ಗೊಕಟ್ಟೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505003003/WC/93393042892465197)
2901 16/05/2022 17864
2901 16/05/2022 4466
2902 16/05/2022 4466
2902 16/05/2022 17864
2903 16/05/2022 8932
2903 16/05/2022 11165
2904 16/05/2022 13398
2904 16/05/2022 2233
2905 16/05/2022 11165
2905 16/05/2022 11165
2906 16/05/2022 4466
2906 16/05/2022 13398
2907 16/05/2022 13398
2907 16/05/2022 6699
2908 16/05/2022 13398
2909 16/05/2022 6699
2909 16/05/2022 15631
2910 16/05/2022 2233
2910 16/05/2022 4466
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ 21(1505003003/WC/93393042892471899)
2889 16/05/2022 11165
2889 16/05/2022 11165
2890 16/05/2022 13398
2890 16/05/2022 4466
2891 16/05/2022 20097
2891 16/05/2022 2233
2892 16/05/2022 13398
2892 16/05/2022 8932
2893 16/05/2022 22330
2894 16/05/2022 20097
2894 16/05/2022 2233
2895 16/05/2022 20097
2895 16/05/2022 2233
2896 16/05/2022 17864
2896 16/05/2022 2233
2897 16/05/2022 22330
2898 16/05/2022 8932
2898 16/05/2022 13398
2899 16/05/2022 6699
2899 16/05/2022 15631
2900 16/05/2022 4466
2900 16/05/2022 8932
Work Name: ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ 22(1505003003/WC/93393042892471904)
2878 16/05/2022 15631
2878 16/05/2022 6699
2879 16/05/2022 7656
2879 16/05/2022 13398
2880 16/05/2022 15631
2880 16/05/2022 6699
2881 16/05/2022 6699
2881 16/05/2022 15631
2882 16/05/2022 17864
2882 16/05/2022 4466
2883 16/05/2022 11165
2883 16/05/2022 11165
2884 16/05/2022 11165
2884 16/05/2022 11165
2885 16/05/2022 8932
2885 16/05/2022 13398
2886 16/05/2022 6699
2886 16/05/2022 15631