Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HOSPET
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : NAGALAPURA
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/DP/93393042892329512)
22497 28/09/2022 309
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/DP/93393042892329513)
22663 29/09/2022 309
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ಭರ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/FP/93393042892249391)
16917 06/07/2022 15141
16917 06/07/2022 6489
16918 06/07/2022 17304
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಯಂಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ(1505004015/FP/93393042892250327)
13037 19/06/2022 8092
13037 19/06/2022 12138
13038 19/06/2022 578
13038 19/06/2022 4046
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892276703)
16919 06/07/2022 2163
16919 06/07/2022 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಂ.ಅವಿನಾಶ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892281706)
280 12/04/2022 4944
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892281732)
281 12/04/2022 2472
281 12/04/2022 2472
23251 19/10/2022 618
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಎನ್.ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892332527)
282 12/04/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಬಿ.ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892382343)
283 12/04/2022 4944
10084 01/06/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕಿರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (598432) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892398673)
19965 09/09/2022 4944
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ (598499) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892398684)
10085 01/06/2022 4944
Work Name: ಗುಂಡ ತಾಂಡದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕ(598538) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892405190)
1929 27/04/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಚ್.( 454547 ) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892406446)
284 12/04/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶವ್ವ ಗಂಡ ತೋಟಪ್ಪ(598701) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892466008)
285 12/04/2022 4944
10086 01/06/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ರಾಮಪ್ಪ(599947) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892475809)
286 12/04/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ವಪ್ಪತ್ತೇಶ(598697) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892492330)
288 12/04/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ(600174) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892496338)
10087 01/06/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ರಾಧ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ(598415) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892497012)
10088 01/06/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ರಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವನದುರ್ಗದ ಮಂಜುನಾಥ(600008) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892501565)
10104 01/06/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಕವಿತ ಗಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ(599972) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892502577)
23398 30/10/2022 4326
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಓಬಳೇಶ(598717) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892502591)
1930 27/04/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡದ ಶರಣನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಧಂಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042892505580)
22664 29/09/2022 7416
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ(409914) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892534742)
289 12/04/2022 4944
10111 01/06/2022 4944
19966 06/08/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೃತಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ (598439) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892620869)
16300 06/07/2022 2472
16300 06/07/2022 2472
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892627672)
23074 30/10/2022 2472
23074 30/10/2022 2472
23744 14/11/2022 2163
23744 14/11/2022 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಅಂಜಿನೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892627676)
10110 01/06/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892627684)
10109 01/06/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ನೀಲವ್ವ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892630352)
23199 30/10/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಗಾಳೆಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪೇಶ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892630354)
290 12/04/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892630365)
12180 17/06/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಹಜಾಬಿ ಗಂಡ ಕೆ.ರಿಯಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042892689533)
291 12/04/2022 2472
291 12/04/2022 2472
12181 17/06/2022 2472
12181 17/06/2022 2472
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893000027)
19967 06/08/2022 1236
19967 06/08/2022 1854
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ಗಂಡ ಕುಬೇರ ನಾಯ್ಕ(425521) ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042893012963)
292 12/04/2022 4944
10108 01/06/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ರೇಣುಕ ಗಂಡ ಜಿ.ಸ್ವಾಮಿ ( 599946 ) ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042893204333)
293 12/04/2022 4944
10105 01/06/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ (595827) ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893313866)
23289 30/10/2022 2472
23289 30/10/2022 2472
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಂಡ ಅಶೋಕ (595835) ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042893313914)
23200 30/10/2022 4944
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡದ ಭಿಮನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಯಮುನನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893428901)
21778 01/09/2022 2472
21778 01/09/2022 2472
Work Name: ಗುಂಡಾತಾಂಡದ ರಾಮಲಿ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲೋಕ್ಯನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893428958)
21779 01/09/2022 2472
25273 19/12/2022 2472
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಹೇಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893737930)
1931 27/04/2022 4944
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893804104)
15375 29/06/2022 2472
15375 29/06/2022 2472
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893808967)
15377 29/06/2022 4944
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಹುಸೇನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893809760)
23201 30/10/2022 2163
23201 30/10/2022 1236
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893865444)
15378 29/06/2022 4944
15378 29/06/2022 2472
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಿಕರ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042893907934)
21780 01/09/2022 2472
21780 01/09/2022 2472
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042893907961)
21781 01/09/2022 2472
21781 01/09/2022 2472
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042893908004)
21782 01/09/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(1505004015/IF/93393042893908025)
21783 01/09/2022 4944
23252 19/10/2022 618
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗ್ದಾಳ್ ಅಂಜಿನೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ(601328) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042893982643)
21784 01/09/2022 2472
23253 19/10/2022 309
23253 19/10/2022 309
26913 03/01/2023 2163
26913 03/01/2023 2163
29732 31/03/2023 4326
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಮಹಲಷ್ಮೀ ತಾಯಿ ಕಂಬಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894061911)
25274 19/12/2022 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ನಸಿರೀನ್ ಗಂಡ ದದಾಖಲಂದರ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894065813)
24366 08/12/2022 3399
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ದೇವಿರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894065983)
23202 30/10/2022 2472
23745 14/11/2022 618
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ಸುನೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894066251)
23203 30/10/2022 2472
23746 14/11/2022 927
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894071619)
28410 02/02/2023 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಗೀತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ.ವೀರೇಶ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(898787)(1505004015/IF/93393042894085635)
23824 26/11/2022 4944
29733 31/03/2023 4326
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(901893)(1505004015/IF/93393042894085721)
23204 30/10/2022 2472
23204 30/10/2022 2472
29643 31/03/2023 309
29643 31/03/2023 309
29644 31/03/2023 2472
29644 31/03/2023 2472
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ರೇಖಾ ಗಂಡ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(598704)(1505004015/IF/93393042894085754)
23825 26/11/2022 4944
29734 31/03/2023 4326
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(901908)(1505004015/IF/93393042894085894)
23205 30/10/2022 2472
23205 30/10/2022 2472
29735 31/03/2023 4326
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಈ.ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಈ.ವೀರೇಶ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ(901913)(1505004015/IF/93393042894085955)
23206 30/10/2022 4944
28411 02/02/2023 4944
29736 31/03/2023 4326
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ನೂಕನಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ಬೋಜಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು (6013125)(1505004015/IF/93393042894085993)
28412 02/02/2023 4944
29737 31/03/2023 2163
29737 31/03/2023 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ ಇವರಿಗೆ ಬಸವವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(901891)(1505004015/IF/93393042894086134)
29738 31/03/2023 2163
29738 31/03/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(896684)(1505004015/IF/93393042894086239)
23207 30/10/2022 4944
29739 31/03/2023 4326
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(633983)(1505004015/IF/93393042894086338)
23208 30/10/2022 2472
23208 08/12/2022 2472
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಟರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(901832)(1505004015/IF/93393042894086431)
23211 30/10/2022 4326
27865 29/01/2023 4326
28413 02/02/2023 4944
29646 31/03/2023 618
29740 31/03/2023 4326
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ವಿ.ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(901835)(1505004015/IF/93393042894086622)
23254 30/10/2022 4326
27866 29/01/2023 4326
28414 02/02/2023 4944
29741 31/03/2023 4326
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿಗಂಡ ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100064)
24367 08/12/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂಧ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100081)
28416 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಮಂಗಳ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100090)
23360 30/10/2022 2163
23747 14/11/2022 1236
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಕೆ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100164)
23210 30/10/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ವೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100170)
23361 30/10/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಜಿ.ಗುರುಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100183)
23748 14/11/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯು.ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100190)
23402 30/10/2022 1854
25275 19/12/2022 1545
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ.ಕೆ.ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ಕೆ.ವೀರಣ್ಣ ರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100200)
26914 03/01/2023 2163
28417 02/02/2023 1236
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಬಿ.ಪರುಶುರಾಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100206)
23749 14/11/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಕೆ.ಶಿವಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100212)
23750 14/11/2022 1854
23750 14/11/2022 1545
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ರೂಪ ಗಂಡ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100240)
25278 19/12/2022 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಸತ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100247)
25280 19/12/2022 2163
28418 02/02/2023 1236
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಗಿರಿಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894100253)
23401 30/10/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(901821)(1505004015/IF/93393042894100856)
24368 08/12/2022 4944
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಹೊನ್ನೂರಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಂಚಾಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(638902)(1505004015/IF/93393042894114894)
23751 14/11/2022 4944
27867 29/01/2023 4326
28419 02/02/2023 4944
29742 31/03/2023 4326
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಜಿ.ಎಂ.ಮಂಗಳ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130841)
23362 30/10/2022 2163
23752 14/11/2022 1236
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130862)
23400 30/10/2022 1854
23753 14/11/2022 1545
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಭಾಗ್ಯ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130874)
23363 30/10/2022 1854
23363 30/10/2022 1545
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ವಪ್ಪತ್ತೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130887)
23399 30/10/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಮಮತಾ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130895)
23365 30/10/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130922)
23754 14/11/2022 1545
23754 14/11/2022 1854
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೊಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130938)
23755 14/11/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130952)
24369 08/12/2022 2472
28420 02/02/2023 618
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪಂಪಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894130974)
23366 30/10/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894131000)
23756 14/11/2022 1854
23756 14/11/2022 1545
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894131012)
23757 14/11/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಲೀಲಾವತಿ ಗಂಡ ಜಿ.ವೀರಭಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894131044)
23758 14/11/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894131057)
23759 14/11/2022 1545
23759 14/11/2022 1854
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894131079)
23367 30/10/2022 3399
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ(1505004015/IF/93393042894131146)
26937 03/01/2023 2163
26937 03/01/2023 2163
29743 31/03/2023 2781
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂದ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894132758)
23255 30/10/2022 618
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಮ್ಮತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894149527)
24370 08/12/2022 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(743648)(1505004015/IF/93393042894152822)
28421 02/02/2023 4944
29744 31/03/2023 4326
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183542)
24372 08/12/2022 927
24372 08/12/2022 2472
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183553)
24378 08/12/2022 2163
24378 08/12/2022 1236
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಮರಿಕಾಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183572)
24379 08/12/2022 3399
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183587)
24380 08/12/2022 3399
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎ ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183610)
24381 08/12/2022 3399
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಒಬಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183624)
24382 08/12/2022 3090
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ತಾಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183642)
24383 08/12/2022 2472
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಲಷ್ಮೀದೇವಿ ಗಂಡ ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183656)
24384 08/12/2022 2472
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183701)
25281 19/12/2022 2163
25281 19/12/2022 1236
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಸಣ್ಣ ಮಾರೇಮ್ಮ ಗಂಡ ನಂದೀಶ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894183746)
25282 19/12/2022 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(641943)(1505004015/IF/93393042894185653)
24385 08/12/2022 2472
24385 08/12/2022 2472
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ಕೆ.ವಪ್ಪತ್ತೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894188319)
28422 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ.ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಎನ್.ಎಂ.ನಂದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894188353)
24388 08/12/2022 2472
28423 02/02/2023 618
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡದ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೇವ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894188490)
24389 08/12/2022 3399
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಳುಚಾ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894188518)
24391 08/12/2022 3399
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೋತ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894188538)
24392 08/12/2022 3399
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಎಲ್ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894188569)
25283 19/12/2022 2163
25283 19/12/2022 1236
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡದ ರತ್ನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಟಿಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894188596)
24393 08/12/2022 2472
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ನಿರ್ಮಾಲಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894190434)
24395 08/12/2022 3399
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕೋಬನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894233648)
26915 03/01/2023 3399
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಿ ಬಾಯಿಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894233721)
28424 02/02/2023 2163
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಭ ಸೋಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894233885)
26917 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಗಂಡ ತಿಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894233965)
26916 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಂ.ವಾಣಿ ಗಂಡ ಬಿ.ಎಂ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(754900)(1505004015/IF/93393042894262027)
27871 29/01/2023 2163
27871 29/01/2023 2163
28425 02/02/2023 2472
28425 02/02/2023 2472
29745 31/03/2023 4326
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ.ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894262172)
26931 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಬೊಮ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಜಿ ಪಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894269062)
28426 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಪ್ಪತ್ತೇಶ ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894269075)
28427 02/02/2023 3399
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894269090)
28428 02/02/2023 3399
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894269097)
26930 03/01/2023 2163
28429 02/02/2023 618
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಶಾವಳಿಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894269106)
26929 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ.ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಎನ್.ಎಂ.ಕೊಟ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270115)
26928 03/01/2023 2163
Work Name: ಗುಂಡಾ ತಾಂಡದ ಎಲ್.ದೀಪ್ಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270141)
28430 02/02/2023 3399
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಮಂಜುಳ ತಂದೆ ಎಂ.ಅಂಜಿನೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270170)
26927 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎನ್.ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಸ್.ಎನ್.ಭರ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270213)
26926 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270240)
26925 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಪಾಳಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270290)
26924 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶೈಲಜಾ ಗಂಡ ಹೆಚ್.‌ಎಂ.ಚನ್ನವೀರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270323)
26923 03/01/2023 2163
28431 02/02/2023 1236
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಂ.ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ.ಎಂ.ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270353)
26922 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೆ.ವೀರೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270386)
26921 03/01/2023 927
28432 02/02/2023 1236
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹನುಮವ್ವ ಗಂಡ ಎಂ.ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894270431)
26920 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಣಿಮೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894271224)
26919 03/01/2023 1854
26919 03/01/2023 1545
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894271325)
28433 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894271572)
26918 03/01/2023 2163
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಜಿ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894286974)
28434 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಜಿ ಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಕೆ ವಪ್ಪತೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894286999)
28435 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಜಿ ಎಚ್ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಚ್ ವೀರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894287058)
28436 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894320106)
29746 31/03/2023 1236
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894320133)
28437 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894320175)
28438 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎಂ ಶಾಂತಯ್ಯ ತಂದೆ ಜಿ ಎಂ ವಪ್ಪತೇಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894320198)
28439 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894356354)
28440 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಂ.ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894356379)
28441 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ಕಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357144)
28442 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಪಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357163)
28443 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಆರ್.ಅಂಜಿನೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357182)
28444 02/02/2023 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357212)
28445 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ರವಿಕುಮಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357231)
28446 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ನಾಗವೇಣಿ ಗಂಡ ಗೂಳಿ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357275)
28447 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357302)
28448 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಈಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357487)
28449 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಎನ್.ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894357528)
28450 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894359187)
28451 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿರುಪತೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894359193)
28452 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಗಂಡ ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894359202)
28224 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಈಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894359214)
28225 02/02/2023 2163
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತರಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894359282)
29747 31/03/2023 1236
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894361527)
28453 02/02/2023 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894361557)
28454 02/02/2023 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಾಯಿ ಮಾರೆವ್ವ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894361570)
28456 02/02/2023 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಯಮುನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894361579)
28455 02/02/2023 2163
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894361586)
29900 31/03/2023 1236
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/IF/93393042894361595)
29901 31/03/2023 1236
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004015/RS/93393042892291043)
23957 26/11/2022 14832
23957 26/11/2022 9888
23958 26/11/2022 9888
23958 26/11/2022 9888
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಗಂಗಮ್ಮನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ.30/E ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವುದು(1505004015/WC/93393042892321130)
13154 19/06/2022 17640
13155 19/06/2022 10640
13155 19/06/2022 5600
13156 19/06/2022 5880
13156 19/06/2022 10920
13157 19/06/2022 7840
13157 19/06/2022 7840
13158 19/06/2022 10640
13158 19/06/2022 5880
13159 19/06/2022 8680
13159 19/06/2022 7560
13160 19/06/2022 15680
13160 19/06/2022 3920
13161 19/06/2022 7840
13161 19/06/2022 9800
13162 19/06/2022 9800
13162 19/06/2022 6160
13163 19/06/2022 9520
13163 19/06/2022 7560
13164 19/06/2022 13720
13164 19/06/2022 3920
13165 19/06/2022 9800
13165 19/06/2022 5880
13166 19/06/2022 13720
13166 19/06/2022 5880
13167 19/06/2022 3920
13167 19/06/2022 7840
13168 19/06/2022 7840
13168 19/06/2022 7840
13169 19/06/2022 9800
13169 19/06/2022 9800
13170 19/06/2022 11760
13170 19/06/2022 7840
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಂಗನಕುಂಟಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನಾಲಾವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವುದು(1505004015/WC/93393042892321135)
2628 06/05/2022 4410
2628 06/05/2022 3780
2629 06/05/2022 6930
2630 06/05/2022 8820
2630 06/05/2022 2205
2631 06/05/2022 4410
2632 06/05/2022 2205
2633 06/05/2022 2205
2633 06/05/2022 2205
2634 06/05/2022 8190
2634 06/05/2022 4095
2635 06/05/2022 10395
2635 06/05/2022 2205
2636 06/05/2022 4410
2637 06/05/2022 11025
2637 06/05/2022 2205
2638 06/05/2022 4410
2638 06/05/2022 4410
2639 06/05/2022 4095
2639 06/05/2022 1890
2640 06/05/2022 315
13024 19/06/2022 7840
13024 19/06/2022 5880
13025 19/06/2022 9520
13025 19/06/2022 7840
13026 19/06/2022 13160
13026 19/06/2022 1960
13027 19/06/2022 7560
13027 19/06/2022 1680
13027 08/12/2022 280
13028 19/06/2022 11200
13028 19/06/2022 7840
13029 19/06/2022 10920
13029 19/06/2022 3920
13030 19/06/2022 9800
13030 19/06/2022 1960
13031 19/06/2022 9800
13031 19/06/2022 3920
13032 19/06/2022 5880
13032 19/06/2022 4200
13033 19/06/2022 7840
13033 19/06/2022 4760
13034 19/06/2022 4200
13034 19/06/2022 6440
16760 06/07/2022 14994
16760 06/07/2022 6426
16761 06/07/2022 12852
16762 06/07/2022 10710
16762 06/07/2022 10710
16763 06/07/2022 4590
16763 06/07/2022 6426
16764 06/07/2022 19278
16764 06/07/2022 2142
26087 25/12/2022 1560
26087 25/12/2022 7020
26088 25/12/2022 2730
26088 25/12/2022 5720
26089 25/12/2022 1820
26089 25/12/2022 910
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಪೀರಾಸಾಬ್ ನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವುದು(1505004015/WC/93393042892321136)
1205 27/04/2022 2233
1206 27/04/2022 1914
1207 27/04/2022 7975
1207 27/04/2022 2233
1208 27/04/2022 6061
1209 27/04/2022 9570
1210 27/04/2022 2233
1210 27/04/2022 1914
1211 27/04/2022 10527
1212 27/04/2022 20735
1213 27/04/2022 2233
1213 27/04/2022 4147
1214 27/04/2022 4466
1214 27/04/2022 2233
1215 27/04/2022 4785
1216 27/04/2022 2233
1216 27/04/2022 6699
1217 27/04/2022 3509
1218 27/04/2022 7975
1218 27/04/2022 4466
1219 27/04/2022 1914
1220 27/04/2022 3509
1221 27/04/2022 2552
1221 27/04/2022 4466
1222 27/04/2022 12122
1222 27/04/2022 2233
1223 27/04/2022 3828
1223 27/04/2022 8613
1224 27/04/2022 4466
2823 06/05/2022 12441
2824 06/05/2022 19140
2825 06/05/2022 14674
2825 06/05/2022 1276
2826 06/05/2022 13079
2826 06/05/2022 4466
2827 06/05/2022 8932
2827 06/05/2022 4466
Work Name: ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ರಹಿಮಾನ್ ಸಾಬ್ ನ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿ ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವುದು(1505004015/WC/93393042892321137)
1225 27/04/2022 1914
1225 27/04/2022 1914
1227 27/04/2022 4466
1228 27/04/2022 6061
1229 27/04/2022 3828
1232 27/04/2022 2233
1232 01/06/2022 2233
1233 27/04/2022 3509
1233 27/04/2022 2233
1234 27/04/2022 4147
1234 27/04/2022 8613
1236 27/04/2022 1914
1236 01/06/2022 2233
2829 06/05/2022 6380
2830 06/05/2022 12441
2830 06/05/2022 1914
2832 06/05/2022 13398
2832 06/05/2022 4466
2833 06/05/2022 10846
2833 06/05/2022 6061
2834 06/05/2022 7656
2834 06/05/2022 4466
2835 06/05/2022 4466
2835 06/05/2022 2233
2836 06/05/2022 5104
2837 06/05/2022 4147
2837 06/05/2022 3828
2838 06/05/2022 2233
2838 06/05/2022 8613
2839 06/05/2022 1914
2839 06/05/2022 3828
2840 06/05/2022 6380
2841 06/05/2022 8932
2841 06/05/2022 2233
2842 06/05/2022 11165
2843 06/05/2022 8932
2844 06/05/2022 8932
2844 06/05/2022 8869
2845 06/05/2022 2233
2845 06/05/2022 8932
2845 01/06/2022 2233
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.352ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು(1505004015/WC/93393042892326770)
4101 13/05/2022 978
4101 13/05/2022 3423
4102 13/05/2022 2608
4103 13/05/2022 5053
4103 13/05/2022 2282
4104 13/05/2022 2608
4104 13/05/2022 3423
4105 13/05/2022 1467
4105 13/05/2022 4564
4106 13/05/2022 2608
4141 13/05/2022 826
4141 13/05/2022 826
4142 13/05/2022 1652
4143 13/05/2022 826
4143 13/05/2022 2124
4144 13/05/2022 4960
4144 13/05/2022 1120
4145 13/05/2022 1280
4145 13/05/2022 3040
4146 13/05/2022 1652
4146 13/05/2022 826
4147 13/05/2022 2242
4147 13/05/2022 826
4148 13/05/2022 4320
4149 13/05/2022 2240
4149 13/05/2022 2880
4150 13/05/2022 3360
4150 13/05/2022 1120
4192 13/05/2022 1140
4192 13/05/2022 5016
4193 13/05/2022 3876
4193 13/05/2022 1596
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.253ರಿಂದ ಕಟ್ಟುಕಂಬಿಯವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು(1505004015/WC/93393042892326777)
3424 13/05/2022 7752
3425 13/05/2022 6384
3425 13/05/2022 456
3426 13/05/2022 2964
3426 13/05/2022 1368
3427 13/05/2022 4560
3427 13/05/2022 3192
3428 13/05/2022 4104
3428 13/05/2022 3648
3429 13/05/2022 1596
3429 13/05/2022 7752
3430 13/05/2022 3192
3430 13/05/2022 6156
4011 13/05/2022 3664
4011 13/05/2022 1832
4012 13/05/2022 8702
4012 13/05/2022 1603
4013 13/05/2022 2290
4013 13/05/2022 5954
4014 13/05/2022 1145
4014 13/05/2022 7099
4015 13/05/2022 3206
4015 13/05/2022 6183
4016 13/05/2022 4809
4016 13/05/2022 2290
4017 13/05/2022 229
4017 13/05/2022 6870
4018 13/05/2022 4809
4018 13/05/2022 3206
4019 13/05/2022 2977
4019 13/05/2022 9847
4020 13/05/2022 4809
4020 13/05/2022 1603
4021 13/05/2022 3206
4021 13/05/2022 4809
4022 13/05/2022 4809
4022 13/05/2022 4809
4023 13/05/2022 6641
4024 13/05/2022 1374
4024 13/05/2022 5267
4025 13/05/2022 1374
4025 13/05/2022 6412
4026 13/05/2022 229
4027 13/05/2022 7099
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕಣಿಮೆಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು(1505004015/WC/93393042892326780)
4028 13/05/2022 300
4028 13/05/2022 2100
4029 13/05/2022 1500
4029 13/05/2022 2400
4030 13/05/2022 900
4030 13/05/2022 900
4031 13/05/2022 300
4031 13/05/2022 1950
4032 13/05/2022 1050
4032 13/05/2022 3000
4033 13/05/2022 600
4033 13/05/2022 3150
4034 13/05/2022 3000
4034 13/05/2022 3000
4035 13/05/2022 2250
4074 13/05/2022 4144
4074 13/05/2022 7400
4075 13/05/2022 4736
4075 13/05/2022 4736
4076 13/05/2022 2664
4076 13/05/2022 1184
4077 13/05/2022 1480
4078 13/05/2022 3552
4078 13/05/2022 3848
4079 13/05/2022 5920
4080 13/05/2022 7215
4080 13/05/2022 925
4081 13/05/2022 1295
4082 13/05/2022 1110
4082 13/05/2022 5920
4083 13/05/2022 2405
4083 13/05/2022 5550
4084 13/05/2022 5180
4084 13/05/2022 1665
4085 13/05/2022 1295
4086 13/05/2022 5655
4086 13/05/2022 3900
4087 13/05/2022 1365
4087 13/05/2022 3315
4088 13/05/2022 4095
4088 13/05/2022 2340
4089 13/05/2022 1365
4089 13/05/2022 2730
4090 13/05/2022 4095
4091 13/05/2022 6825
16301 29/06/2022 7560
16301 29/06/2022 810
16302 29/06/2022 2970
16302 29/06/2022 2700
16303 29/06/2022 540
16303 29/06/2022 4860
16304 29/06/2022 3240
16304 29/06/2022 3510
16305 29/06/2022 3780
16305 29/06/2022 2700
16306 29/06/2022 2160
16306 29/06/2022 1890
16307 29/06/2022 2970
16307 29/06/2022 2160
16308 29/06/2022 810
16308 29/06/2022 2970
16309 29/06/2022 1890
16309 29/06/2022 1080
16310 29/06/2022 1080
16310 29/06/2022 3240
16311 29/06/2022 2970
16311 29/06/2022 4320
16312 29/06/2022 2430
16312 29/06/2022 2700
16313 29/06/2022 1080
16356 29/06/2022 6450
16357 29/06/2022 3870
16357 29/06/2022 1806
16358 29/06/2022 1806
16358 29/06/2022 2064
16359 29/06/2022 1806
16360 29/06/2022 774
29849 31/03/2023 9805
29850 31/03/2023 265
29850 31/03/2023 5565
29851 31/03/2023 5035
29871 31/03/2023 11925
29872 31/03/2023 7155
29873 31/03/2023 7155
29874 31/03/2023 6360
29902 31/03/2023 1590
29902 31/03/2023 9010
29924 31/03/2023 6890
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಸರ್ವ ನಂ.126ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು(0-400mtrs)(1505004015/WC/93393042892450952)
596 20/04/2022 9251
597 20/04/2022 2233
597 20/04/2022 8932
598 20/04/2022 1914
598 20/04/2022 8613
599 20/04/2022 3828
599 20/04/2022 12122
600 20/04/2022 2233
600 20/04/2022 5742
601 20/04/2022 19140
602 20/04/2022 4466
602 20/04/2022 3828
603 20/04/2022 2233
604 20/04/2022 5423
604 20/04/2022 15631
605 20/04/2022 6380
605 20/04/2022 4785
606 20/04/2022 5423
606 20/04/2022 957
607 20/04/2022 7656
607 20/04/2022 2871
608 20/04/2022 7337
608 20/04/2022 3190
609 20/04/2022 5104
609 20/04/2022 4466
610 20/04/2022 11803
610 20/04/2022 4147
611 20/04/2022 9251
611 20/04/2022 2871
612 20/04/2022 4147
612 20/04/2022 6699
613 20/04/2022 11484
614 20/04/2022 2233
2774 06/05/2022 11983
2774 06/05/2022 4121
2775 06/05/2022 14265
2776 06/05/2022 9827
2776 06/05/2022 4121
2777 06/05/2022 15850
2777 06/05/2022 1902
2778 06/05/2022 13314
2778 06/05/2022 4121
2779 06/05/2022 12997
2779 06/05/2022 6657
2780 06/05/2022 4121
2780 06/05/2022 6657
2780 01/06/2022 951
2781 06/05/2022 2219
2781 06/05/2022 12997
2782 06/05/2022 2219
2782 06/05/2022 6657
2782 01/06/2022 2219
2783 06/05/2022 6657
2783 06/05/2022 8559
2784 06/05/2022 19337
2785 06/05/2022 11412
2786 06/05/2022 2219
Work Name: ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಸರ್ವ ನಂ.137ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ (400-800mtrs)(1505004015/WC/93393042892450955)
2804 06/05/2022 15080
2805 06/05/2022 10730
2806 06/05/2022 5220
2806 06/05/2022 4350
2807 06/05/2022 2900
2808 06/05/2022 9860
2809 06/05/2022 7540
2810 06/05/2022 1740
2810 06/05/2022 8700
2811 06/05/2022 4060
2811 06/05/2022 290
2812 06/05/2022 1450
2812 06/05/2022 4060
2812 01/06/2022 1740
2813 06/05/2022 1740
2813 06/05/2022 4060
2814 06/05/2022 2320
2814 06/05/2022 7540
2814 01/06/2022 1740
2815 06/05/2022 4350
2815 06/05/2022 4350
2816 06/05/2022 2610
2816 06/05/2022 3770
2817 06/05/2022 3480
2817 06/05/2022 3770
2818 06/05/2022 6380
2819 06/05/2022 9570
2819 06/05/2022 4060
2820 06/05/2022 6670
2821 06/05/2022 5220
2821 06/05/2022 5800
2822 06/05/2022 1450
2822 06/05/2022 870
12923 19/06/2022 16578
12923 19/06/2022 4298
12924 19/06/2022 9210
12924 19/06/2022 2149
12925 19/06/2022 13201
12925 19/06/2022 1535
12926 19/06/2022 12587
12926 19/06/2022 3991
12927 19/06/2022 15964
12927 19/06/2022 2149
12928 19/06/2022 12894
12928 19/06/2022 8596
12929 19/06/2022 4298
12929 19/06/2022 4298
12930 19/06/2022 3070
12930 19/06/2022 15043
12931 19/06/2022 5833
12931 19/06/2022 12280
12932 19/06/2022 19341
12932 19/06/2022 2149
12933 19/06/2022 20569
12934 19/06/2022 15043
Work Name: ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವುದು 2022-23 (Continue) Block-1(1505004015/WC/93393042892460192)
5532 21/05/2022 3600
5533 21/05/2022 3300
5533 21/05/2022 3900
5534 21/05/2022 3900
5535 21/05/2022 1200
5536 21/05/2022 4800
5536 21/05/2022 3000
5537 21/05/2022 8700
5539 21/05/2022 1800
5540 21/05/2022 3300
5540 21/05/2022 900
5541 21/05/2022 2100
5565 21/05/2022 300
5566 21/05/2022 2400
8680 01/06/2022 11100
8680 01/06/2022 6300
8681 01/06/2022 8100
8681 01/06/2022 4200
8682 01/06/2022 5700
8682 01/06/2022 4200
8683 01/06/2022 7800
8683 01/06/2022 2100
8684 01/06/2022 12600
8685 01/06/2022 6300
8686 01/06/2022 6300
8686 01/06/2022 3600
8687 01/06/2022 6900
8687 01/06/2022 5400
8688 01/06/2022 8100
8688 01/06/2022 3600
8691 01/06/2022 4200
8691 01/06/2022 4200
8692 01/06/2022 8400
8692 01/06/2022 2100
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡದ ಸಾಲಿಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004015/WC/93393042892467605)
6095 21/05/2022 10500
6095 21/05/2022 1500
6096 21/05/2022 5700
6097 21/05/2022 5700
6097 21/05/2022 3900
6098 21/05/2022 6000
6098 21/05/2022 8100
6099 21/05/2022 6300
6099 21/05/2022 3900
6099 29/06/2022 1500
6127 21/05/2022 17360
6127 21/05/2022 2170
6128 21/05/2022 11160
6128 21/05/2022 8617
6129 21/05/2022 4340
6129 21/05/2022 4650
6130 21/05/2022 4340
6130 21/05/2022 11470
6131 21/05/2022 8370
6131 21/05/2022 6200
6132 21/05/2022 4340
6132 21/05/2022 4340
6133 21/05/2022 8060
6133 21/05/2022 6510
6134 21/05/2022 4340
6134 21/05/2022 5890
6135 21/05/2022 4340
6135 21/05/2022 14880
6136 21/05/2022 1550
6136 21/05/2022 11780
6137 21/05/2022 4340
6137 21/05/2022 12710
6138 21/05/2022 2170
6138 21/05/2022 16740
6140 21/05/2022 14260
12935 19/06/2022 6300
12935 19/06/2022 4200
12936 19/06/2022 1800
12936 19/06/2022 9900
12937 19/06/2022 2100
12937 19/06/2022 13500
12938 19/06/2022 1800
12938 19/06/2022 14400
12939 19/06/2022 2100
12939 19/06/2022 3600
12940 19/06/2022 1800
12940 19/06/2022 6600
12941 19/06/2022 6000
Work Name: ಜಿ.ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗುರಿಕಾರ ಭರ್ಮಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004015/WC/93393042892467613)
6242 21/05/2022 10064
6243 21/05/2022 9472
6243 21/05/2022 1776
6244 21/05/2022 1776
6244 21/05/2022 3848
6245 21/05/2022 4144
6245 21/05/2022 7104
6246 21/05/2022 5920
6246 21/05/2022 5328
6247 21/05/2022 2072
6247 21/05/2022 5920
6248 21/05/2022 10952
6248 21/05/2022 7400
6257 21/05/2022 6555
6257 21/05/2022 1995
6258 21/05/2022 3705
6258 21/05/2022 9120
6259 21/05/2022 3990
6259 21/05/2022 5130
6260 21/05/2022 1995
6260 21/05/2022 9690
6261 21/05/2022