Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HOSPET
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BUKKASAGARA
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/AV/93393042892289301)
23176 28/10/2022 8652
23176 28/10/2022 12978
23177 28/10/2022 6489
23574 08/11/2022 8343
23574 08/11/2022 12669
23575 08/11/2022 5562
26803 05/01/2023 15141
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/AV/93393042892312611)
25768 20/12/2022 2163
25768 20/12/2022 19467
25769 20/12/2022 2163
25769 20/12/2022 12978
26978 05/01/2023 2163
26978 05/01/2023 19467
26979 05/01/2023 8652
26979 05/01/2023 2163
27826 18/01/2023 11124
27827 18/01/2023 2781
27827 18/01/2023 5562
27828 18/01/2023 618
27828 18/01/2023 1854
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/DP/93393042892328590)
21111 11/08/2022 309
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/DP/93393042892328592)
21145 11/08/2022 309
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ 6ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/DP/93393042892328595)
21146 11/08/2022 309
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/DP/93393042892328596)
20072 06/08/2022 309
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಎಲ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892263240)
11626 15/06/2022 19467
11626 15/06/2022 2163
11627 15/06/2022 10815
11627 15/06/2022 10815
11628 15/06/2022 6489
11628 15/06/2022 15141
11629 15/06/2022 6489
11629 15/06/2022 4326
15208 28/06/2022 2163
15208 28/06/2022 19467
15209 28/06/2022 10815
15209 28/06/2022 10815
15210 28/06/2022 15141
15210 28/06/2022 6489
15211 28/06/2022 4326
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕರಿ ಪೀರಸಾಬ್ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892294035)
23809 16/11/2022 15141
23809 16/11/2022 6489
23810 16/11/2022 4326
24053 29/11/2022 18231
24053 29/11/2022 2163
24054 29/11/2022 4017
24054 29/11/2022 10197
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕುಲುಮಿ ಬಾಷಸಾಬ್ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892297391)
27765 18/01/2023 9270
27766 18/01/2023 927
27766 18/01/2023 8343
27767 18/01/2023 927
27767 18/01/2023 5562
28159 27/01/2023 4326
28159 27/01/2023 17304
28160 27/01/2023 2163
28160 27/01/2023 8652
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಬರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892298785)
24254 29/11/2022 10197
24254 29/11/2022 10197
24255 29/11/2022 16377
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಮಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯ ಪಕ್ಕದ ತುರ್ತು ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ (1505004019/FP/93393042892298826)
23221 28/10/2022 10815
23221 28/10/2022 10815
23222 28/10/2022 12978
23576 08/11/2022 12669
23576 08/11/2022 8034
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗದ ಟೈಲರ್ ಮಾಬುಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದುಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892299185)
24256 29/11/2022 2163
24256 29/11/2022 19467
24257 29/11/2022 4326
24257 29/11/2022 6489
25481 19/12/2022 6489
25481 19/12/2022 15141
25482 19/12/2022 2163
25482 19/12/2022 10815
27648 18/01/2023 10506
27648 18/01/2023 10506
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಉರ್ದುಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಶ್ವಿಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/FP/93393042892299187)
24470 05/12/2022 6489
24470 05/12/2022 15141
24471 05/12/2022 8034
24471 05/12/2022 4017
25483 19/12/2022 6489
25483 19/12/2022 15141
25484 19/12/2022 2163
25484 19/12/2022 8652
27649 18/01/2023 16995
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892299247)
25207 19/12/2022 12978
25207 19/12/2022 8652
25208 19/12/2022 3708
25208 19/12/2022 5871
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಹತ್ತಿರದ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯ ನೀರು ಹೋಗಲು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892301844)
24258 29/11/2022 12360
24258 29/11/2022 8343
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಗದ್ದೆಯ ನೀರು ಹೋಗಲು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892301845)
23811 16/11/2022 16377
23811 16/11/2022 4326
23812 16/11/2022 927
23812 16/11/2022 1854
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಶೇಖಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ಜೀಲಾನ್‌ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892302350)
24259 29/11/2022 15141
24259 29/11/2022 6489
24260 29/11/2022 14832
24260 29/11/2022 2472
27540 18/01/2023 8652
27540 18/01/2023 12978
27541 18/01/2023 2163
27541 18/01/2023 8652
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧನಂಜಯ ರಾವ್‌ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/FP/93393042892302566)
28683 15/03/2023 17304
28683 23/03/2023 4326
28684 15/03/2023 7725
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/FP/93393042892303454)
25056 19/12/2022 12360
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಬುಡ್ಡೆ ಗೋಪಲನಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ನಾಲ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1505004019/IC/93393042892232489)
2857 02/05/2022 3600
2857 02/05/2022 15300
2858 02/05/2022 10500
2858 02/05/2022 9600
10826 09/06/2022 3332
10826 09/06/2022 13328
10827 09/06/2022 8330
10827 09/06/2022 8330
10828 09/06/2022 6664
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅನೆಗೂಂದಿ ರಸ್ತೆ ಮೂರಿಯಿಂದ ಬಿದುರು ಹಾಸಿಗೆ ಮಡಿಯವರೆಗೆ ತುರ್ತುಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ( 0.00(1505004019/IC/93393042892279318)
19355 01/08/2022 14308
19355 01/08/2022 5840
19356 01/08/2022 14308
19356 01/08/2022 6132
19357 01/08/2022 17520
19357 01/08/2022 2044
19358 01/08/2022 16060
19358 01/08/2022 4088
19359 01/08/2022 4088
19360 01/08/2022 4088
19360 01/08/2022 13140
19361 01/08/2022 11096
19361 01/08/2022 6132
19361 23/09/2022 2044
19362 01/08/2022 7008
19362 01/08/2022 6424
19362 23/09/2022 2044
19363 01/08/2022 9636
19363 01/08/2022 5548
19364 01/08/2022 14600
19364 01/08/2022 876
19364 23/09/2022 2044
19365 01/08/2022 4088
19365 01/08/2022 5256
21458 19/08/2022 2016
21458 19/08/2022 18144
21459 19/08/2022 15552
21459 19/08/2022 2016
21460 19/08/2022 14112
21460 19/08/2022 4032
21461 19/08/2022 13824
21461 19/08/2022 5760
21462 19/08/2022 14112
21463 19/08/2022 14112
21463 19/08/2022 5472
21464 19/08/2022 16128
21464 19/08/2022 2016
21465 19/08/2022 12096
21465 19/08/2022 8064
21466 19/08/2022 2016
21466 19/08/2022 2016
21475 19/08/2022 8064
21475 19/08/2022 12096
21476 19/08/2022 6912
21476 19/08/2022 5760
21477 19/08/2022 16128
21477 19/08/2022 4032
21478 19/08/2022 4032
21478 19/08/2022 2016
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಮದ ಕಿನ್ನೂರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ತುರ್ತುಕಾಲುವೆ ನಾಳ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ( 0.00 ರಿ(1505004019/IC/93393042892279319)
21304 15/08/2022 7440
21304 15/08/2022 8680
21305 15/08/2022 6448
21305 15/08/2022 10168
21306 15/08/2022 3472
21306 15/08/2022 11656
21306 18/10/2022 1488
21307 15/08/2022 10416
21307 15/08/2022 2976
21308 15/08/2022 2976
21309 15/08/2022 7688
21309 15/08/2022 3720
21310 15/08/2022 2728
21310 15/08/2022 6448
21310 18/10/2022 1736
21311 15/08/2022 7440
21311 15/08/2022 4216
21312 15/08/2022 3968
21312 15/08/2022 3720
21655 24/08/2022 14300
21655 24/08/2022 2002
21656 24/08/2022 4004
21656 24/08/2022 12870
21657 24/08/2022 2002
21657 24/08/2022 11440
21658 24/08/2022 10010
21658 24/08/2022 4004
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ಸುರೇಶಗೌಡ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ನಾಳ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1505004019/IC/93393042892281079)
24261 05/12/2022 12726
24261 05/12/2022 8484
24262 05/12/2022 7878
24262 05/12/2022 12423
24263 05/12/2022 10302
24263 05/12/2022 8181
24264 05/12/2022 14241
24264 05/12/2022 6060
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.729266(1505004019/IF/93393042892356942)
12781 21/06/2022 8652
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2017-18....607254(1505004019/IF/93393042892491208)
23521 08/11/2022 1545
23521 08/11/2022 1545
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2017-18..721572(1505004019/IF/93393042892576606)
12782 21/06/2022 2890
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2017-18..729385(1505004019/IF/93393042892589254)
12783 21/06/2022 7700
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2017-18..779377(1505004019/IF/93393042892933027)
28707 28/02/2023 7416
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಕ್ಕ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2017-18..779378(1505004019/IF/93393042893234181)
21801 23/09/2022 4326
22763 18/10/2022 7416
23140 28/10/2022 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹೂಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004019/IF/93393042893299549)
2859 02/05/2022 2163
2859 02/05/2022 6489
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಮ್ ನಾಗಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042893320865)
10729 09/06/2022 4326
10729 09/06/2022 6489
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಣಾಪುರ ಪರಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042893320896)
13015 21/06/2022 4326
13015 21/06/2022 4326
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈಡಿಗರ ಬೀಮಮ್ಮ ಇವರ ಸ.ನಂ 559 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042893369502)
12596 21/06/2022 4326
12596 21/06/2022 4326
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಸುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2017-18.609654(1505004019/IF/93393042893539730)
12784 21/06/2022 3708
12784 21/06/2022 3708
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಅಲಿಬಾಷ ಆರ್ ತಂದೆ ಅದಂಸಾಭ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042893667533)
1248 21/04/2022 2163
1248 21/04/2022 8652
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2017-18..614207(1505004019/IF/93393042893845293)
21836 23/09/2022 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಹಡಪದ ಮಹಾಂತೇಶ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042893893884)
17930 16/07/2022 6489
17930 16/07/2022 6489
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರುಗುಪ್ಪಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042893909645)
27276 05/01/2023 3708
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಗಂಡ ಬಿ. ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..897960..2021-22(1505004019/IF/93393042893912585)
21837 23/09/2022 8652
23141 28/10/2022 927
23141 28/10/2022 6489
29485 16/03/2023 3090
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..896350..2021-22 (1505004019/IF/93393042893912667)
21838 23/09/2022 8652
23219 28/10/2022 7416
25895 27/12/2022 3090
29506 16/03/2023 8652
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಕನ ಗಂಡ ಗೂಡುಸಾಬ್‌ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..628429..2022-23(1505004019/IF/93393042893912828)
27430 05/01/2023 4326
27430 05/01/2023 4326
29279 13/03/2023 7416
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೆ.ಎಮ್.ವೀರಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..896364..2021-22(1505004019/IF/93393042893912873)
23220 28/10/2022 8652
27535 18/01/2023 7416
29280 13/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಯಮುನಾ ಗಂಡ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021-22..895766(1505004019/IF/93393042893915409)
21492 24/08/2022 8652
21802 23/09/2022 7416
22980 20/10/2022 3090
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಗಂಡ ಬಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021-22..899834(1505004019/IF/93393042893915441)
28091 02/02/2023 4326
28091 02/02/2023 4326
28710 15/03/2023 5253
28710 23/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಲಲಿತ ಗಂಡ ಸಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021..22(1505004019/IF/93393042893915505)
22971 20/10/2022 8652
27534 18/01/2023 7416
29496 16/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಶಂಷಾದ್‌ ಗಂಡ ಎನ್‌ ಮೌಲಾಸಾಬ್‌ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021-22..749311(1505004019/IF/93393042893915742)
22970 20/10/2022 4326
22970 20/10/2022 4326
23520 08/11/2022 3090
23520 08/11/2022 4326
28378 04/02/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22 895819(1505004019/IF/93393042894008153)
25057 27/12/2022 8652
29486 16/03/2023 7416
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಕೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22..896606(1505004019/IF/93393042894031715)
23142 28/10/2022 2163
23142 28/10/2022 6489
23522 08/11/2022 2163
23522 08/11/2022 5253
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22..899835(1505004019/IF/93393042894032870)
22981 20/10/2022 4326
22981 20/10/2022 2163
23523 08/11/2022 4326
23523 08/11/2022 927
28711 28/02/2023 3090
29484 16/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೋಟೇಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2015-16...348944(1505004019/IF/93393042894036272)
23143 28/10/2022 8652
23806 23/11/2022 5253
23806 23/11/2022 2163
27533 18/01/2023 3090
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894053344)
27692 18/01/2023 6489
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಮ್ ಬಣಿಕಾರ ಗಂಡ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2021-22.896776(1505004019/IF/93393042894055948)
23144 28/10/2022 4326
23144 28/10/2022 4326
23525 08/11/2022 4326
23525 08/11/2022 3090
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೊಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894066491)
23813 16/11/2022 3399
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894066507)
29601 23/03/2023 3090
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894066572)
23814 16/11/2022 3399
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894066768)
23815 16/11/2022 1854
23815 16/11/2022 1545
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಅಂಜೀನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894066812)
23816 16/11/2022 1545
23816 16/11/2022 1854
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಂಬಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894066852)
23817 23/11/2022 2163
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಎನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894066959)
23818 16/11/2022 2163
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜೀನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894067045)
29678 23/03/2023 1545
29678 23/03/2023 1545
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894067090)
23596 08/11/2022 3399
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಮ್ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರುದ್ರಮುನಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894067141)
23819 16/11/2022 2163
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಕಣಿವೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894067160)
23597 08/11/2022 2163
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಎನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894067289)
23820 16/11/2022 3399
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಿ ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಂಗಿ ಅಂಬಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894101331)
23599 08/11/2022 3399
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894108802)
23821 16/11/2022 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894108845)
23822 16/11/2022 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..899867..2021-22(1505004019/IF/93393042894109744)
23178 28/10/2022 4326
23178 28/10/2022 4326
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಯರ್ರಿಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021-22..895761(1505004019/IF/93393042894122091)
23145 28/10/2022 8652
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22...897938(1505004019/IF/93393042894122280)
25905 27/12/2022 8652
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕರ ಗಂಡ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..20211-22..898423(1505004019/IF/93393042894122838)
23286 28/10/2022 4326
23286 28/10/2022 4326
28977 15/03/2023 1545
28977 23/03/2023 1545
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021-22..898426(1505004019/IF/93393042894122866)
23287 28/10/2022 4326
23287 28/10/2022 4326
23807 23/11/2022 4326
23807 23/11/2022 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾಮಾಬಿ ಗಂಡ ನಗರ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್‌ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..596834..2017/18(1505004019/IF/93393042894165670)
23808 23/11/2022 1545
23808 23/11/2022 1545
27429 05/01/2023 8652
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಸ ಸಿ ಕಾವ್ಯ ಗಂಡ ಮುದ್ದನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894170115)
29687 23/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಜನಾ‍ರ್ಧನ ಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894170190)
28979 02/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021-22..896334(1505004019/IF/93393042894186908)
26175 27/12/2022 2163
26175 27/12/2022 6489
27544 18/01/2023 4326
27544 18/01/2023 3090
28708 15/03/2023 1545
28708 23/03/2023 1545
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021-22..899866(1505004019/IF/93393042894187118)
26071 27/12/2022 4326
26071 27/12/2022 4326
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್‌ ಈರಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894218774)
28987 02/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾನು ಎಮ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894218826)
28978 02/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ತಂದೆ ವಜ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894218878)
28980 02/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಪದ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ವೀರೇಶ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894218962)
28981 02/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮೆಟ್ರಿ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894218986)
28986 02/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಜಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894219049)
28982 02/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಮನಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894219077)
28985 02/03/2023 2163
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಂದ ಎನ್‌ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಎನ್‌ ಪರಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894243915)
29688 23/03/2023 2163
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894243977)
29689 23/03/2023 2163
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಡುಸಲಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894244320)
29690 23/03/2023 3090
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894244373)
29691 23/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894278505)
29692 23/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಮ್ ವೀರೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2021-22..899833(1505004019/IF/93393042894332713)
29024 02/03/2023 8652
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಮ್‌ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಎಸ್ ಎಮ್‌ ರುದ್ರೇಶ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021.22..900519(1505004019/IF/93393042894340027)
29278 13/03/2023 8652
29497 16/03/2023 7416
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲ್ಜರ್ ಗಂಡ ಕಾಸಿಂ ಪೀರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021-22..686688(1505004019/IF/93393042894342140)
27987 27/01/2023 2163
27987 27/01/2023 6489
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಯಮುನೂರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ2021-22..904908(1505004019/IF/93393042894349831)
28983 15/03/2023 6489
28983 23/03/2023 2163
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ,ನಿರ್ಮಾಲ ಗಂಡ ಕೆ,ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.2021-22..906354(1505004019/IF/93393042894349908)
28379 02/02/2023 6489
28712 28/02/2023 7416
Work Name: 76ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ..2021.22..896318(1505004019/IF/93393042894350090)
28984 28/02/2023 8652
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ ಮಹಾದೇವಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894420077)
29701 23/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಅಂಕಿತಾ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894420154)
29703 23/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಬೀನಬಾನು ಗಂಡ ಜಲೀಲ ಇವರ ಮೆನಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894420165)
29704 23/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894420195)
29705 23/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜೀನತ್‌ ಬಾನ್‌ ಗಂಡ ಪಿ ಕೆ ಪೀರ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894420207)
29706 23/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ಹನುಮೇಶ ಇವರ ಮೆನಗೆ ಪೌಷ್ಟಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894420250)
29709 23/03/2023 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894420279)
29710 23/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/IF/93393042894420287)
29707 23/03/2023 1545
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894420337)
29711 23/03/2023 3090
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/IF/93393042894420343)
29712 23/03/2023 3090
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು(1505004019/LD/93393042892310415)
26419 27/12/2022 8652
26419 27/12/2022 12978
26420 27/12/2022 10197
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗಿಂಚೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004019/RC/93393042892284582)
3218 07/05/2022 17304
3219 07/05/2022 2163
3219 07/05/2022 12978
3219 09/06/2022 2163
3220 07/05/2022 2163
3220 07/05/2022 10815
3221 07/05/2022 15141
3221 09/06/2022 2163
3222 07/05/2022 2163
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಹರಿಜನ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕೊರವರ ಚಿದನಂದಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ರೈತರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505004019/RC/93393042892367404)
22994 18/10/2022 11742
22994 18/10/2022 7725
22995 18/10/2022 5562
23358 28/10/2022 10506
23359 28/10/2022 6489
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ರೈತರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505004019/RC/93393042892367447)
17931 20/07/2022 15141
17931 20/07/2022 4326
17931 23/09/2022 2163
17932 20/07/2022 8652
17932 20/07/2022 12978
17933 20/07/2022 4326
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ(1505004019/RC/93393042892395711)
27829 18/01/2023 3708
27829 18/01/2023 8343
27830 18/01/2023 927
27830 18/01/2023 4635
28376 28/02/2023 16686
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ರೈತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ(1505004019/RC/93393042892403950)
27542 18/01/2023 8652
27542 18/01/2023 12978
27543 18/01/2023 2163
27543 18/01/2023 15141
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಹರಿಯು 1 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷರಣೆ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸುವುದು(Inline Treatment)(1505004019/RS/93393042892295406)
28068 27/01/2023 7725
28068 27/01/2023 7725
28069 27/01/2023 15450
28070 27/01/2023 1236
28070 27/01/2023 9888
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ನ ಹೊರಹರಿವು 1 ರಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಏಲ್‌ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ) ಕಾಮಗಾರಿ(1505004019/RS/93393042892295543)
26421 27/12/2022 2163
26421 27/12/2022 19467
26422 27/12/2022 12978
27274 10/01/2023 2163
27274 10/01/2023 19467
27275 10/01/2023 12978
28071 27/01/2023 1092
28071 27/01/2023 9828
28072 27/01/2023 9828
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ನ ಹೊರಹರಿವು 2 ರಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಏಲ್‌ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ) ಕಾಮಗಾರಿ(1505004019/RS/93393042892297928)
29494 23/03/2023 4326
29494 23/03/2023 17304
29495 23/03/2023 15141
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಷಿಮ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು (1505004019/WC/93393042892300238)
19433 01/08/2022 2030
19433 01/08/2022 17980
19434 01/08/2022 13920
19434 01/08/2022 3770
19434 23/09/2022 2030
19435 01/08/2022 11890
19435 01/08/2022 4060
19435 23/09/2022 4060
19436 01/08/2022 11890
19436 01/08/2022 6090
19436 23/09/2022 2030
19437 01/08/2022 9570
19437 01/08/2022 2900
19438 01/08/2022 6090
19438 01/08/2022 7830
19438 23/09/2022 2030
19439 01/08/2022 9860
19439 01/08/2022 2030
19440 01/08/2022 18270
19440 01/08/2022 2030
19441 01/08/2022 13630
19441 01/08/2022 4060
19442 01/08/2022 14210
19442 01/08/2022 6090
19443 01/08/2022 18270
19443 01/08/2022 2030
19444 01/08/2022 2030
19444 01/08/2022 2030
19444 23/09/2022 2030
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಯಲು ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು -(ಮುಂದುವರಿದ ಬಾಗ-3)(1505004019/WC/93393042892313420)
1239 21/04/2022 319
1239 21/04/2022 2871
1240 21/04/2022 5104
1240 21/04/2022 2871
1241 21/04/2022 4466
1242 21/04/2022 3190
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಯಲು ಕೆರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು -(ಮುಂದುವರಿದ ಬಾಗ-3)(1505004019/WC/93393042892313421)
12046 16/06/2022 9240
12046 16/06/2022 4290
12047 16/06/2022 2310
12047 16/06/2022 12870
12048 16/06/2022 2310
12048 16/06/2022 7590
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಯಲು ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು -(ಮುಂದುವರಿದ ಬಾಗ-3)(1505004019/WC/93393042892313423)
1243 21/04/2022 6120
1244 21/04/2022 3400
1244 21/04/2022 6120
1245 21/04/2022 2040
1245 21/04/2022 10200
1246 21/04/2022 1700
1246 21/04/2022 7140
1247 21/04/2022 6120
12049 16/06/2022 1650
12049 16/06/2022 14190
12050 16/06/2022 4290
12050 16/06/2022 6930
12051 16/06/2022 11880
12051 16/06/2022 990
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(ಮುಂದುವರಿದ ಬಾಗ 4)(1505004019/WC/93393042892317147)
2846 02/05/2022 6670
2846 02/05/2022 3190
2847 02/05/2022 9860
2847 02/05/2022 4060
2848 02/05/2022 5800
2848 02/05/2022 4930
2849 02/05/2022 9570
2850 02/05/2022 5510
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(ಮುಂದುವರಿದ ಬಾಗ 4)(1505004019/WC/93393042892317148)
2693 02/05/2022 4500
2693 02/05/2022 8100
2694 02/05/2022 1200
2694 02/05/2022 3600
2695 02/05/2022 1800
2695 02/05/2022 2100
2696 02/05/2022 5400
2696 02/05/2022 5700
2697 02/05/2022 6300
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರೊಡ್ಡಸಾಬ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗವ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1505004019/WC/93393042892539254)
28901 16/02/2023 21630
28902 16/02/2023 21630
28903 16/02/2023 21630
28904 16/02/2023 17304
28905 16/02/2023 17304
28906 16/02/2023 6489
29224 03/03/2023 21000
29225 03/03/2023 18900
Work Name: ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು (BLOCK-5)(1505004019/WH/93393042892241892)
17561 16/07/2022 3660
17561 16/07/2022 5490
17562 16/07/2022 3660
17562 16/07/2022 4575
17563 16/07/2022 3660
17563 16/07/2022 4575
17564 16/07/2022 1830
17564 16/07/2022 6405
17565 16/07/2022 3660
17584 16/07/2022 5185
17584 16/07/2022 3660
17585 16/07/2022 1830
17585 16/07/2022 4575
17586 16/07/2022 2745
17586 16/07/2022 5185
17587 16/07/2022 2745
17587 16/07/2022 915
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು -(BLOCK-5)(1505004019/WH/93393042892241904)
15680 01/07/2022 18900
15681 01/07/2022 12600
15682 01/07/2022 7800
15682 01/07/2022 6000
15683 01/07/2022 5700
15683 01/07/2022 13200
15684 01/07/2022 8100
15684 01/07/2022 9900
15685 01/07/2022 2100
15685 01/07/2022 10500
15686 01/07/2022 12300
15686 01/07/2022 4200
15687 01/07/2022 10200
15687 01/07/2022 9300
15688 01/07/2022 8100
15688 01/07/2022 2100
15689 01/07/2022 14100
15690 01/07/2022 9600
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು -(BLOCK-5)(1505004019/WH/93393042892241905)
15691 01/07/2022 10500
15691 01/07/2022 2700
15692 01/07/2022 2100
15692 01/07/2022 13200
15693 01/07/2022 4200
15693 01/07/2022 6300
15694 01/07/2022 2100
15694 01/07/2022 16500
15695 01/07/2022 12600
15695 01/07/2022 2100
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಯಲು ಕೆರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು -(BLOCK-5)(1505004019/WH/93393042892241907)
10714 09/06/2022 4095
10714 09/06/2022 2730
10715 09/06/2022 2340
10715 09/06/2022 4680
10716 09/06/2022 8190
10716 09/06/2022 2730
10717 09/06/2022 3510
10717 09/06/2022 4875
10718 09/06/2022 6825
10719 09/06/2022 4620
10719 09/06/2022 6930
10720 09/06/2022 7920
10720 09/06/2022 2310
10721 09/06/2022 6930
10721 09/06/2022 3300
10722 09/06/2022 8745
10723 09/06/2022 5610
10724 09/06/2022 6125
10724 09/06/2022 1225
10725 09/06/2022 2450
10725 09/06/2022 3675
10726 09/06/2022 8512
10726 09/06/2022 2450
10727 09/06/2022 9800
10728 09/06/2022 3325
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಯಲು ಕೆರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು -(BLOCK-5)(1505004019/WH/93393042892241908)
3223 07/05/2022 8500
3223 07/05/2022 11560
3224 07/05/2022 7140
3224 07/05/2022 16660
3225 07/05/2022 4420
3225 07/05/2022 15980
3226 07/05/2022 6800
5422 17/05/2022 10704
5422 17/05/2022 11038.5
5423 17/05/2022 6021
5423 17/05/2022 14049
5424 17/05/2022 10035
5424 17/05/2022 11373
5425 17/05/2022 2341.5
5425 17/05/2022 2341.5
7709 27/05/2022 16929
7710 27/05/2022 18414
7711 27/05/2022 7722
7711 27/05/2022 4752
7712 27/05/2022 8316
7712 27/05/2022 12177
7713 27/05/2022 2079
7713 27/05/2022 14553
7714 27/05/2022 4158
7714 27/05/2022 10395
7715 27/05/2022 6237
7715 27/05/2022 5940
7716 27/05/2022 9801
7716 27/05/2022 6237
7717 27/05/2022 18711
7717 27/05/2022 2079
7718 27/05/2022 11880
7719 27/05/2022 2079
Work Name: 76 ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಯಲು ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು -(BLOCK-5)(1505004019/WH/93393042892241912)
3241 07/05/2022 14280
3241 07/05/2022 4080
3242 07/05/2022 2380
3242 07/05/2022 12920
3243 07/05/2022 10540
3355 07/05/2022 4760
3355 07/05/2022 11220
3356 07/05/2022 2380
3356 07/05/2022 4760
5426 17/05/2022 8668.4
5426 17/05/2022 13669.4
5427 17/05/2022 22337.8
5428 17/05/2022 4334.2
5428 17/05/2022 16336.6
5429 17/05/2022 4334.2
5429 17/05/2022 16336.6
5430 17/05/2022 6668
5430 17/05/2022 13336
7890 27/05/2022 4675
7890 27/05/2022 10725
7891 27/05/2022 9625
7891 27/05/2022 5500
7892 27/05/2022 9075
7892 27/05/2022 2750
7893 27/05/2022 550
11748 16/06/2022 11560
11749 16/06/2022 4080
11749 16/06/2022 14620
11750 16/06/2022 2380
11750 16/06/2022 9520
11751 16/06/2022 8250
11752 16/06/2022 1980
11752 16/06/2022 6930
11753 16/06/2022 2310
11753 16/06/2022 10560
11754 16/06/2022 3300
11754 16/06/2022 13200
11755 16/06/2022 2640
11755 16/06/2022 10890
11756 16/06/2022 2310
11756 16/06/2022 11880
11757 16/06/2022 2310
11757 16/06/2022 11550
Sub Total Rs. 4302396
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
9119 16/08/2022 2009
Sub Total Rs. 2009
Expenditure for Financial Year 2020-2021 but paid during the current year
10796 16/06/2022 3850
10969 16/06/2022 2187.5
Sub Total Rs. 6038
Grand Total Rs. 4310443
Expenditure In Lakhs For block :43.1
Report Completed
Excel View