Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : KUDLIGI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BANAVIKALLU
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/AV/93393042892318068)
42315 15/03/2023 21630
42316 15/03/2023 2163
42316 15/03/2023 2163
42633 15/03/2023 2163
42633 15/03/2023 19467
42634 15/03/2023 2163
42634 15/03/2023 17304
43178 28/03/2023 17304
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/DP/93393042892328182)
27911 27/07/2022 618
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಎ ಕೆಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/DP/93393042892331380)
29578 22/08/2022 332
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿ ಕೆಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/DP/93393042892331383)
29579 22/08/2022 332
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿ ಕೆಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/DP/93393042892331384)
29580 22/08/2022 332
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892332585)
32803 23/11/2022 4944
Work Name: ಯಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ನಾಗವೇಣಿ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಪಿ ಯಂ ಎ ವೈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892355168)
4280 26/05/2022 6972
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪನ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕುರಿದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892360115)
29209 01/09/2022 4046
29209 01/09/2022 8092
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಹತಾಜ್ ಬಿ ಗಂಡ ಕರೀಂಸಾಬ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892379522)
65 26/04/2022 7700
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಗ್ಯಾರೇರು ವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892392484)
29791 01/09/2022 5976
32635 16/11/2022 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಆನಂದಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892460440)
29792 01/09/2022 2988
29792 01/09/2022 2988
41665 22/02/2023 6798
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಕರುಣೇಶ ತಂದೆ ಡಿ ಹನುಂಮತಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 57 ಎ/1 ರಲ್ಲಿ ವಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892528189)
18711 28/06/2022 15400
18711 28/06/2022 23100
18712 28/06/2022 3575
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಮಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪನ ಕಣದಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892577230)
29799 05/09/2022 5775
29799 05/09/2022 550
Work Name: ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೇಕೆ ಪಾಪಯ್ಯನ ಕಣದಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892678961)
305 18/04/2022 4046
305 18/04/2022 8092
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವೆಟ್ಟಿ ನಾಗಭೂಷಣನ ಸ.ನಂ 267/A ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1.17 ರಲ್ಲಿ ವಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892724093)
25244 14/07/2022 16240
25244 14/07/2022 2030
25245 14/07/2022 16240
25245 14/07/2022 4060
25246 14/07/2022 4060
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಟಂಗಿರಾಜ ಇವರ ಸ ನಂ 7 ವಿಸ್ತೀರ್ಂ 6.35 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892884213)
5563 21/05/2022 5852.28
5563 21/05/2022 13655.32
5564 21/05/2022 7803.04
5564 21/05/2022 11704.56
5565 21/05/2022 3901.52
5565 21/05/2022 3901.52
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 7 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892884299)
5566 21/05/2022 10920
5566 21/05/2022 3640
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಸ ನಂ 672/1 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892884639)
15589 11/06/2022 14161
15589 11/06/2022 6069
15590 11/06/2022 15606
15590 11/06/2022 6647
Work Name: ಉಲ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892960887)
24183 21/07/2022 8092
24183 21/07/2022 4046
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡುದಾರ ಈರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 413 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892987632)
9287 30/05/2022 10982
9287 30/05/2022 11271
9288 30/05/2022 17918
9288 30/05/2022 2312
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042892995899)
5567 30/05/2022 6358
5567 30/05/2022 5780
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಂಟೇರು ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 551 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893001359)
36894 04/01/2023 38500
36895 04/01/2023 3850
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭಯ್ಯ/ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 756/B ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893036532)
22198 04/07/2022 4046
22198 04/07/2022 16184
22199 04/07/2022 8092
22199 04/07/2022 12138
22200 04/07/2022 2023
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ/ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 687/C ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893071452)
26281 27/07/2022 1918
26281 27/07/2022 15344
26281 01/09/2022 1918
26282 27/07/2022 7672
26282 27/07/2022 7672
26282 01/09/2022 3836
26283 27/07/2022 3836
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ರವಿ ತಂದೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893081981)
42251 15/03/2023 7500
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893278252)
42648 18/03/2023 7416
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893666315)
29793 05/09/2022 7700
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಬೋರಯ್ಯ/ಬೋರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸ ನಂ 69 B/2 ರ ವಿ 3.51 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893689360)
306 18/04/2022 8092
306 18/04/2022 12138
307 18/04/2022 10982
307 18/04/2022 11271
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ/ಗುಡದಪ್ಪಗಳ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 11 ರ ವಿ 2.05 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893689381)
308 18/04/2022 12138
308 18/04/2022 8092
309 18/04/2022 22253
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹೆಚ್ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893695556)
13670 06/06/2022 4624
13670 06/06/2022 1734
20662 25/06/2022 6069
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೋಬಣ್ಣರು ಮಾಹಾದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಡೋರ್ ನಂ 79 ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ (1505005004/IF/93393042893701460)
457 26/04/2022 7225
457 26/04/2022 4624
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಸಾಕಮ್ಮ/ರಾಜಯ್ಯಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಸ ನಂ 57/B/3 ರ ವಿ 3.14 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893701624)
5568 21/05/2022 4214
5568 21/05/2022 16856
5569 21/05/2022 8428
5569 21/05/2022 12642
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಲಾಪುರಬಸವರಾಜ ಇವರ ಸ ನಂ 3/4 ರ ವಿ 1.86 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893701641)
5570 21/05/2022 8092
5570 21/05/2022 12138
5571 21/05/2022 4046
5571 21/05/2022 16184
5572 21/05/2022 2023
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭಯ್ಯ/ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 756/B ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2.58 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 9*9*3 ಮೀ(1505005004/IF/93393042893731117)
15601 15/06/2022 14161
15601 15/06/2022 6069
15602 15/06/2022 14161
15602 15/06/2022 6069
15603 15/06/2022 2023
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಯ್ಯ/ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸ ನಂ 491/2 ವಿ 2.98 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893798952)
17816 19/06/2022 10325
17816 19/06/2022 10325
17817 19/06/2022 8260
17817 19/06/2022 12390
17818 19/06/2022 20650
17819 19/06/2022 2065
17819 19/06/2022 6195
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಸ ನಂ 178/A ರ ವಿ 2.35 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893798972)
9291 30/05/2022 10570
9291 30/05/2022 10570
9292 30/05/2022 4228
9292 30/05/2022 14798
12811 04/06/2022 11174
12811 04/06/2022 10570
12812 04/06/2022 8456
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 168/ಸಿ ರ ವಿ 1.25 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893803113)
8724 30/05/2022 12684
8724 30/05/2022 8456
8725 30/05/2022 14798
8725 30/05/2022 6342
8726 30/05/2022 4228
8726 30/05/2022 16912
8727 30/05/2022 2114
8727 30/05/2022 4228
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಕಮಲಮ್ಮ/ಬಗ್ಗಲ ಓಬಯ್ಯ ಿವರ ಸ ನಂ 61/ಡಿ ವಿ 5.68 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893803147)
8728 30/05/2022 14798
8728 30/05/2022 6342
8729 30/05/2022 10570
8729 30/05/2022 10570
8730 30/05/2022 10570
8730 30/05/2022 10570
8731 30/05/2022 6342
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಂಗಿರಾಜ ಇವರ ಸ ನಂ7/3 ವಿ 6.35 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893803166)
10977 31/05/2022 2114
10977 31/05/2022 19026
10978 31/05/2022 19026
10978 31/05/2022 2114
10979 31/05/2022 12684
10979 31/05/2022 8456
10980 31/05/2022 4228
10980 31/05/2022 2114
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಣ್ಣ ಇವರ ಸ ನಂ 13 ವಿ 1.93 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893803204)
36428 28/12/2022 35535
36429 28/12/2022 7416
36429 28/12/2022 25956
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ/ ಚಲುವಾದಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 484/ಬಿ ವಿ 1.98 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893803417)
10151 30/05/2022 8456
10151 30/05/2022 4228
10151 31/05/2022 8456
10152 30/05/2022 10570
10152 30/05/2022 6342
10152 31/05/2022 4228
10153 30/05/2022 14798
10153 31/05/2022 6342
10154 30/05/2022 2114
10154 30/05/2022 2114
10154 31/05/2022 2114
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ/ನೀಲಕಂಠಾಚಾರಿ ಇವರ ಸ ನಂ 307/A/1ಆ ವಿ 2.55 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893803622)
8871 30/05/2022 14798
8871 30/05/2022 6342
8872 30/05/2022 19026
8872 30/05/2022 2114
8873 30/05/2022 16912
8873 30/05/2022 4228
8874 30/05/2022 2114
8874 30/05/2022 4228
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಓಬಮ್ಮ/ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 49/C ವಿ 1.84 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893803648)
8867 30/05/2022 4228
8867 30/05/2022 16912
8868 30/05/2022 4228
8868 30/05/2022 16912
8869 30/05/2022 4228
8869 30/05/2022 14798
8870 30/05/2022 6342
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ/ರೇವಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 574/D ವಿ 1.10 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893803811)
15867 15/06/2022 4270
15867 15/06/2022 17080
15868 15/06/2022 17080
15868 15/06/2022 4270
15869 15/06/2022 12810
15869 15/06/2022 8540
15870 15/06/2022 2135
15870 15/06/2022 4270
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಂಕಾರಪ್ಪ/ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 571/1 ವಿ 2.0 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893806705)
36981 04/01/2023 14832
36981 04/01/2023 22248
36982 04/01/2023 10815
36982 04/01/2023 17613
36982 28/03/2023 3708
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ/ಮಲಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 579B/2 ವಿ 2.27 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893806802)
15855 15/06/2022 10675
15855 15/06/2022 8540
15855 01/09/2022 2135
15856 15/06/2022 6405
15856 15/06/2022 14945
15857 15/06/2022 4270
15857 15/06/2022 14945
15858 15/06/2022 2135
15858 15/06/2022 4270
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಾರಿ/ಶ್ರೀಶೈಲಾಚಾರಿ ಇವರ ಸ ನಂ 213/2 ವಿ 4.98 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893806849)
21491 28/06/2022 14945
21491 28/06/2022 6405
21492 28/06/2022 8235
21492 28/06/2022 12810
21493 28/06/2022 10675
21493 28/06/2022 10675
21494 28/06/2022 4270
21494 28/06/2022 2135
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ/ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 579B/1ರ ವಿ 2.14 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893806942)
36983 04/01/2023 7416
36983 04/01/2023 28428
36984 04/01/2023 11124
36984 04/01/2023 22248
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾಚಾರಿ/ಮಾನಾಚಾರಿ ಇವರ ಸ ನಂ 306 ವಿ 2.80 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893806985)
30644 23/09/2022 21630
30644 23/09/2022 21630
30645 23/09/2022 8652
30645 23/09/2022 17304
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ/ಭರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 280 ರ ವಿ 6.53 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893807039)
10147 30/05/2022 4228
10147 30/05/2022 2114
10147 31/05/2022 14798
10148 30/05/2022 8456
10148 31/05/2022 12684
10149 30/05/2022 10570
10149 30/05/2022 2114
10149 31/05/2022 8456
10150 30/05/2022 2114
10150 31/05/2022 4228
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ವೀರೇಶ/ಕೆಂಜಡಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 199/C ವಿ 0.98 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893807066)
15425 11/06/2022 2065
15425 11/06/2022 18585
15426 11/06/2022 14455
15426 11/06/2022 6195
15427 11/06/2022 14455
15427 11/06/2022 6195
15428 11/06/2022 4130
15428 11/06/2022 4130
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ/ಪೋರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 245/A ವಿ 2.01 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893807093)
10143 30/05/2022 4228
10143 31/05/2022 16912
10144 30/05/2022 16912
10144 31/05/2022 4228
10145 30/05/2022 12684
10145 30/05/2022 2114
10145 31/05/2022 6342
10146 30/05/2022 4228
10146 31/05/2022 2114
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ/ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 20 ವಿ 2.87 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893807118)
21495 28/06/2022 6384
21495 28/06/2022 14896
21496 28/06/2022 6384
21496 28/06/2022 14896
21497 28/06/2022 12768
21497 28/06/2022 8512
21498 28/06/2022 4256
21498 28/06/2022 2128
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ/ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 171/2 ವಿ 2.27 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893807864)
9289 30/05/2022 16912
9289 30/05/2022 4228
9290 30/05/2022 8456
9290 30/05/2022 10570
12813 04/06/2022 9362
12813 04/06/2022 13892
12814 04/06/2022 2114
12814 04/06/2022 4228
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ/ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 273 ರ ವಿ 3.0 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893807881)
14448 11/06/2022 12978
14448 11/06/2022 8652
14449 11/06/2022 4326
14449 11/06/2022 12978
14450 11/06/2022 17304
14450 11/06/2022 2163
14451 11/06/2022 2163
14451 11/06/2022 4326
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಚೌಡಪ್ಪ/ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 336B/1 ವಿ 2.98 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893814815)
15597 11/06/2022 14945
15597 11/06/2022 6405
15598 11/06/2022 2135
15598 11/06/2022 19215
15599 11/06/2022 4270
15599 11/06/2022 17080
15600 11/06/2022 6405
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ/ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 57 B/4B vi 2.25 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893814904)
19643 25/06/2022 8540
19643 25/06/2022 12810
19644 25/06/2022 21350
19645 25/06/2022 17080
19645 25/06/2022 4270
19646 25/06/2022 6405
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ/ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 402/2 ವಿ 3.18 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893814934)
26569 27/07/2022 10640
26569 27/07/2022 6384
26569 01/09/2022 2128
26570 27/07/2022 10640
26570 27/07/2022 8512
26571 27/07/2022 7904
28029 12/08/2022 15456
28029 12/08/2022 3864
28030 12/08/2022 1932
28030 12/08/2022 1932
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುದ್ದೀರಪ್ಪ/ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 553/B ವಿ 2.86 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893814949)
15593 11/06/2022 12810
15593 11/06/2022 8540
15594 11/06/2022 12810
15594 11/06/2022 8540
15595 11/06/2022 10675
15595 11/06/2022 10675
15596 11/06/2022 2135
15596 11/06/2022 4270
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ನಿಂಗಪ್ಪ/ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 338/1 ವಿ 1.0 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893814977)
17902 16/06/2022 4130
17902 16/06/2022 16520
17903 16/06/2022 20650
17904 16/06/2022 6195
17904 16/06/2022 14455
17905 16/06/2022 8260
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಶಶಿಕಲ/ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 147 ವಿ 4.95 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893814991)
21499 28/06/2022 2128
21499 28/06/2022 19152
21500 28/06/2022 4256
21500 28/06/2022 17024
21501 28/06/2022 8512
21501 28/06/2022 12768
21502 28/06/2022 6384
Work Name: ಎಮ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ/ಮಲಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 60/1 ವಿ 2.95 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893815126)
19684 25/06/2022 10675
19684 25/06/2022 10675
19685 25/06/2022 17080
19685 25/06/2022 4270
19686 25/06/2022 14945
19686 25/06/2022 6405
19687 25/06/2022 4270
19687 25/06/2022 2135
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸುರೇಶ/ಎಂ ಪಾಪಣ್ಣ ಇವರ ಸ ನಂ54/1 ವಿ 5.05 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893815140)
39582 25/01/2023 30282
39582 25/01/2023 12978
39583 25/01/2023 4326
39583 25/01/2023 21630
Work Name: ಎಮ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಓಬಕ್ಕ/ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 19 ವಿ 7.47 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893815160)
26277 27/07/2022 12600
26277 27/07/2022 8400
26278 27/07/2022 8400
26278 27/07/2022 12600
26279 27/07/2022 2100
26279 27/07/2022 16800
26279 01/09/2022 2100
26280 27/07/2022 2100
26280 27/07/2022 4800
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ನಾಗರಾಜ/ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 59A/4 ವಿ 1.97 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893815182)
15859 15/06/2022 12810
15859 15/06/2022 8540
15860 15/06/2022 17080
15860 15/06/2022 4270
15861 15/06/2022 8540
15861 15/06/2022 12810
15862 15/06/2022 4270
15862 15/06/2022 2135
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ಓಬಕ್ಕ/ ಕೆ ಟಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಸ ನಂ 12 ವಿ 2.04 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893815258)
36237 28/12/2022 25029
36237 28/12/2022 7107
36237 28/03/2023 3708
36238 28/12/2022 14832
36238 28/12/2022 18540
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,ದ ಎಂ ಗಂಗಮ್ಮ/ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 36/ಅ ವಿ 2.60 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817105)
40153 02/02/2023 30282
40153 02/02/2023 12978
40154 02/02/2023 12978
40154 02/02/2023 12978
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋವೆನಹಳ್ಳಿ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 4A/4 ವಿ 4.30 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817144)
22583 01/07/2022 17024
22583 01/07/2022 4256
22584 01/07/2022 6384
22584 01/07/2022 14896
22585 01/07/2022 6384
22585 01/07/2022 14896
22586 01/07/2022 2128
22586 01/07/2022 4256
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 4 A/2 ವಿ 4.30 ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817177)
19673 25/06/2022 14945
19673 25/06/2022 6405
19674 25/06/2022 14945
19674 25/06/2022 6405
19675 25/06/2022 8540
19675 25/06/2022 12810
19676 25/06/2022 2135
19676 25/06/2022 4270
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ/ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 7/5 ವಿ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817225)
21503 28/06/2022 17024
21503 28/06/2022 4256
21504 28/06/2022 10640
21504 28/06/2022 10640
21505 28/06/2022 6384
21505 28/06/2022 14896
21506 28/06/2022 4256
21506 28/06/2022 2128
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ/ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 235 ವಿ 4.70 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817244)
15851 15/06/2022 4864
15851 15/06/2022 14592
15852 15/06/2022 7296
15852 15/06/2022 17024
15853 15/06/2022 14592
15853 15/06/2022 4864
15854 15/06/2022 7296
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ/ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 326 D ವಿ 3.45 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817273)
39580 25/01/2023 33681
39580 25/01/2023 8652
39581 25/01/2023 2163
Work Name: ಎಮ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಸ ನಂ 163/A ವಿ 2.35 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817318)
27470 09/08/2022 6342
27470 09/08/2022 14798
27471 09/08/2022 4228
27471 09/08/2022 16912
27472 09/08/2022 8456
27472 09/08/2022 12684
27473 09/08/2022 1812
27473 09/08/2022 3624
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ/ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾಚಾರಿ ಇವರ ಸ ನಂ 93/1 ವಿ 3.40 ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817447)
19669 22/06/2022 4270
19669 22/06/2022 17080
19670 22/06/2022 8540
19670 22/06/2022 10675
19670 14/07/2022 2135
19671 22/06/2022 14945
19671 22/06/2022 6405
19672 22/06/2022 4270
19672 22/06/2022 2135
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ವೀರಪ್ಪ/ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 91A ವಿ 4.64 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893817519)
19661 22/06/2022 2135
19661 22/06/2022 19215
19662 22/06/2022 10675
19662 22/06/2022 10675
19663 22/06/2022 10675
19663 22/06/2022 10675
19664 22/06/2022 2135
19664 22/06/2022 4270
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಂಗಳಮ್ಮ/ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 18 ವಿ 1.12 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893818792)
22588 01/07/2022 8540
22588 01/07/2022 4270
22589 01/07/2022 6405
22589 01/07/2022 14945
22590 01/07/2022 8540
26532 27/07/2022 7840
26532 27/07/2022 9800
26532 01/09/2022 1960
26533 27/07/2022 3920
26533 27/07/2022 3920
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕಣಮ್ಮ/ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 55ಬಿ ವಿ 2.0 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893818928)
19665 22/06/2022 6489
19665 22/06/2022 15141
19666 22/06/2022 10815
19666 22/06/2022 10815
19667 22/06/2022 8652
19667 22/06/2022 12978
19668 22/06/2022 4326
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಸ್ ಎಂ ಬಸವರಾಜ/ಕೊಟ್ರಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 750ಬಿ ವಿ 3.0 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893821215)
24001 14/07/2022 21280
24002 14/07/2022 12768
24002 14/07/2022 8512
24003 14/07/2022 2128
24003 14/07/2022 19152
24004 14/07/2022 4256
24004 14/07/2022 2128
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಕೆ ಕೊಟ್ರೇಶ/ಸಿ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 695 ವಿ 0.62 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893821240)
35170 17/12/2022 5562
35170 17/12/2022 3090
35171 17/12/2022 3708
35171 17/12/2022 4635
35172 17/12/2022 1236
35172 17/12/2022 4635
35173 17/12/2022 2781
37229 04/01/2023 21630
37229 04/01/2023 21939
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ದರಣೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 577/1 ವಿ 0.75 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893823268)
21507 28/06/2022 12768
21507 28/06/2022 8512
21508 28/06/2022 12768
21508 28/06/2022 8512
21509 28/06/2022 19152
21509 28/06/2022 2128
21510 28/06/2022 2128
21510 28/06/2022 4256
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಣ್ಣ/ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ 547b ಸ ನಂ 2.71 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893824685)
22390 01/07/2022 4256
22390 01/07/2022 17024
22391 01/07/2022 17024
22391 01/07/2022 4256
22392 01/07/2022 8512
22392 01/07/2022 12768
22393 01/07/2022 4256
22393 01/07/2022 2128
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ/ಗೌಡ್ರಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 63/C ವಿ 1.19 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893831047)
15863 15/06/2022 14945
15863 15/06/2022 6405
15864 15/06/2022 14945
15864 15/06/2022 6405
15865 15/06/2022 8540
15865 15/06/2022 12810
15866 15/06/2022 2135
15866 15/06/2022 4270
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ/ಶಿರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 149/3 ವಿ 2.0 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893843682)
22201 01/07/2022 4326
22201 01/07/2022 17304
22202 01/07/2022 4326
22202 01/07/2022 17304
22203 01/07/2022 21630
22204 01/07/2022 4326
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ/ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 580/1 ವಿ 3.60 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893851327)
40743 05/03/2023 38934
40744 05/03/2023 21630
43179 28/03/2023 6489
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 729/2 ವಿ 2.60 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893851466)
24005 14/07/2022 4256
24005 14/07/2022 17024
24006 14/07/2022 10640
24006 14/07/2022 10640
24007 14/07/2022 4256
24007 14/07/2022 17024
24008 14/07/2022 6384
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಬಸವರಾಜ/ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 35/3 ವಿ 5.70 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893854575)
22394 01/07/2022 10640
22394 01/07/2022 10640
22395 01/07/2022 19152
22395 01/07/2022 2128
22396 01/07/2022 10640
22396 01/07/2022 10640
22397 01/07/2022 2128
22397 01/07/2022 4256
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ/ಶಂಬುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 168/F ವಿ 2.73 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿ(1505005004/IF/93393042893854741)
22591 01/07/2022 2128
22591 01/07/2022 19152
22592 01/07/2022 6384
22592 01/07/2022 12768
22592 17/12/2022 2128
22593 01/07/2022 10640
22593 01/07/2022 10640
22594 01/07/2022 4256
22594 01/07/2022 2128
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ/ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸ ನಂ 202/2 (1505005004/IF/93393042893854766)
22595 01/07/2022 2128
22595 01/07/2022 19152
22596 01/07/2022 10640
22596 01/07/2022 10640
22597 01/07/2022 12768
22597 01/07/2022 8512
22598 01/07/2022 6384
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ/ಮಲ್ಲಾಡಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 22/3 ವಿ 3.94 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893855024)
22599 01/07/2022 12768
22599 01/07/2022 8512
22600 01/07/2022 8512
22600 01/07/2022 12768
22601 01/07/2022 14896
22601 01/07/2022 6384
22602 01/07/2022 2128
22602 01/07/2022 4256
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಹಾಲಯ್ಯ/ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಸ ನಂ 165/1 ವಿ 2.0 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893859697)
21119 28/06/2022 8540
21119 28/06/2022 12810
21120 28/06/2022 8540
21120 28/06/2022 10675
21121 28/06/2022 10675
21121 28/06/2022 6405
21122 28/06/2022 4270
21122 28/06/2022 8540
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ/ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಸ ನಂ 165/2 ವಿ 1.51 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893860814)
26534 27/07/2022 10570
26534 27/07/2022 8456
26534 01/09/2022 2114
26535 27/07/2022 10570
26535 27/07/2022 8456
26536 27/07/2022 8456
26536 27/07/2022 10570
26536 01/09/2022 2114
26537 27/07/2022 6342
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಬಸಮ್ಮ/ವೀರೇಶ ಇವರ ಸ ನಂ 185A/2 ವಿ 0.65 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893869985)
41215 15/03/2023 41715
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಕಮಲಮ್ಮ/ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 278/A ವಿ 2.25 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಸ ನಂ(1505005004/IF/93393042893869990)
38255 11/01/2023 12978
38255 11/01/2023 30282
38256 11/01/2023 17304
42647 15/03/2023 8652
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ/ಕೊಟ್ರಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 751/C ವಿ 0.91 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893869996)
25824 21/07/2022 19152
25824 21/07/2022 2128
25825 21/07/2022 14896
25825 21/07/2022 6384
25826 21/07/2022 19152
25826 21/07/2022 2128
25827 21/07/2022 6384
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ವೀರಪ್ಪ/ವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 783/C ವಿ 2.91 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893869999)
29800 05/09/2022 21630
29800 05/09/2022 21630
29801 05/09/2022 25956
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ/ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 55/A ವಿ 4.0 ಇವರ ಸ ನಂ 4.0 ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893870768)
22398 01/07/2022 6384
22398 01/07/2022 14896
22399 01/07/2022 8512
22399 01/07/2022 12768
22400 01/07/2022 4256
22400 01/07/2022 17024
22401 01/07/2022 2128
22401 01/07/2022 4256
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಂ ಬಸಯ್ಯ/ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 787 ವಿ 3.83 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893873591)
38996 20/01/2023 38625
38997 20/01/2023 25956
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ/ಪಕೀರಸಾಬ್ ಇವರ ಸ ನಂ 503/A ವಿ 4.41 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893883292)
29794 05/09/2022 8652
29794 05/09/2022 34608
29795 05/09/2022 25956
Work Name: ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಇವರ ಸ ನಂ 534/A ವಿ 1.10 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893883318)
27474 12/08/2022 8652
27474 12/08/2022 34608
27475 12/08/2022 8652
27475 12/08/2022 17304
Work Name: ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎಂ ನಿಜಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 548/E ವಿ 1.40 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893883395)
27476 12/08/2022 12264
27476 12/08/2022 28616
27477 12/08/2022 4088
27477 12/08/2022 23944
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಂ ವೀರಯ್ಯ/ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 414/2 ವಿ 2.26 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893903459)
31009 23/09/2022 15141
31009 23/09/2022 6489
31010 23/09/2022 10815
31010 23/09/2022 8652
31010 17/12/2022 2163
31011 23/09/2022 10815
31011 23/09/2022 10815
31012 23/09/2022 2163
31012 23/09/2022 2163
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಸ್ ಎಂ ವೀರಯ್ಯ /ಲೇ ಕೋಟ್ರಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಸ ನಂ 750/1 ವಿ 3.07 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893903484)
38998 20/01/2023 4326
38998 20/01/2023 38934
38999 20/01/2023 25956
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ/ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 458 ವಿ 2.65 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893907199)
36942 04/01/2023 8034
36942 04/01/2023 32136
36943 04/01/2023 8652
36943 04/01/2023 20394
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ/ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸ ನಂ 732/A ವಿ 4.45 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893907220)
29802 05/09/2022 25956
29802 05/09/2022 17304
29803 05/09/2022 12978
29803 05/09/2022 12978
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹೆಚ್ ಚನ್ನಮ್ಮ/ಲೇ ಜಿ ಹೆಚ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 648/B ವಿ 3.88 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893907259)
34862 17/12/2022 2472
34862 17/12/2022 8652
34862 28/03/2023 1236
34863 17/12/2022 12051
34864 17/12/2022 2472
34864 17/12/2022 9888
34865 17/12/2022 1236
34865 17/12/2022 1236
37214 04/01/2023 4326
37214 04/01/2023 25647
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಪಾಪಯ್ಯ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಕನದಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893935467)
32929 02/12/2022 6798
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಕೆ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿ ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (896019)(1505005004/IF/93393042893981226)
28635 22/08/2022 8652
32618 16/11/2022 7416
41666 07/02/2023 1545
41667 12/02/2023 927
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಾಪಣ್ಣ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895636)(1505005004/IF/93393042893981239)
28636 22/08/2022 8652
32619 16/11/2022 7416
Work Name: ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895781)(1505005004/IF/93393042893984332)
28637 22/08/2022 8652
31248 03/10/2022 7416
32636 11/11/2022 3090
37215 04/01/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಪತ್ರೆಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(897980)(1505005004/IF/93393042893990002)
28996 22/08/2022 8652
41968 22/02/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರೇಗೌಡ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895725)(1505005004/IF/93393042893990062)
28997 22/08/2022 8652
31249 03/10/2022 7416
39160 25/01/2023 11742
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಬಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಎ ವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895904)(1505005004/IF/93393042893990147)
29796 05/09/2022 8652
31505 11/10/2022 7416
31973 11/10/2022 618
32637 11/11/2022 2472
33574 08/12/2022 7416
Work Name: ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಶರ್ವಾಣಿ ಗಂಡ ಜಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (895703)(1505005004/IF/93393042893990233)
31198 03/10/2022 4326
31198 03/10/2022 4326
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಬಿ ಎಂ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿ ಎಂ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895807)(1505005004/IF/93393042893992039)
28998 22/08/2022 4326
28998 22/08/2022 4326
31506 11/10/2022 3708
31506 11/10/2022 3708
41668 07/02/2023 3090
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896004)(1505005004/IF/93393042893992831)
28995 22/08/2022 8652
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(900166)(1505005004/IF/93393042893997721)
30260 14/09/2022 8652
31370 23/09/2022 618
32638 16/11/2022 6798
42649 15/03/2023 3090
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಇವರ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042893998176)
29210 01/09/2022 8652
34127 17/12/2022 7416
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(898452)(1505005004/IF/93393042893998381)
29211 01/09/2022 4326
33576 08/12/2022 4326
37216 04/01/2023 3708
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಶಿಲ್ಪ ಗಂಡ ಸಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಣ(895629)(1505005004/IF/93393042894006487)
31250 03/10/2022 4326
31250 03/10/2022 4326
33664 08/12/2022 3708
33664 08/12/2022 3708
41680 15/03/2023 1545
41680 15/03/2023 1545
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895634)(1505005004/IF/93393042894006578)
30646 23/09/2022 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895798)(1505005004/IF/93393042894007651)
29919 05/09/2022 8652
31507 11/10/2022 7416
33665 02/12/2022 3090
43073 28/03/2023 4326
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಬನಾಬಾನು ಗಂಡ ಡಿ ಶಾಹಿದ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(900154)(1505005004/IF/93393042894007724)
30191 14/09/2022 8652
31638 11/10/2022 3399
31638 11/10/2022 3399
39161 11/01/2023 1545
39161 11/01/2023 1545
42650 18/03/2023 4944
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಹಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಸ್ ರಾಜೇಶ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(899316)(1505005004/IF/93393042894009201)
30192 14/09/2022 8652
32347 05/11/2022 7416
41681 05/03/2023 3090
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895626)(1505005004/IF/93393042894017633)
30261 14/09/2022 4326
30261 14/09/2022 4326
34131 17/12/2022 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ ಜಗದೀಶ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895776)(1505005004/IF/93393042894020316)
30901 23/09/2022 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಮೌನಾಚಾರಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(897970)(1505005004/IF/93393042894032687)
30902 23/09/2022 8652
31508 11/10/2022 7416
41147 06/02/2023 3090
42651 18/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895838)(1505005004/IF/93393042894034521)
30903 23/09/2022 8652
42652 18/03/2023 7416
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894044721)
34135 17/12/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ/ಮಾರಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894057540)
34138 17/12/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಬಾಲರಾಜ ಇವರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894059997)
31434 11/10/2022 8652
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎಮ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894060075)
31435 11/10/2022 4326
32348 05/11/2022 4326
38544 11/01/2023 3708
38544 11/01/2023 3708
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುನಿಸಿಮರದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896076)(1505005004/IF/93393042894060154)
34140 23/12/2022 8652
38545 11/01/2023 7416
42654 15/03/2023 3090
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಂಡ ಅಂಗಡಿ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(898544)(1505005004/IF/93393042894060785)
30975 23/09/2022 8652
41701 05/03/2023 7416
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಸ್ ಭಾಗ್ಯ ಗಂಡ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(897988)(1505005004/IF/93393042894063061)
32349 05/11/2022 8652
42038 05/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895922)(1505005004/IF/93393042894063115)
40415 02/02/2023 4326
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಫ್ರಿನ್ ಗಂಡ ಸುಬಾನ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(899248)(1505005004/IF/93393042894063206)
31436 11/10/2022 4326
31436 11/10/2022 4326
37217 04/01/2023 7416
41702 07/02/2023 3090
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ವಲಿಸಾಬ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896444)(1505005004/IF/93393042894063280)
31437 11/10/2022 8652
33578 08/12/2022 7107
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಓಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896399)(1505005004/IF/93393042894065129)
31438 11/10/2022 8652
32350 05/11/2022 7416
34517 08/12/2022 3090
37218 04/01/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896046)(1505005004/IF/93393042894071575)
31439 11/10/2022 8652
40155 02/02/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894088235)
32613 16/11/2022 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಹೊನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896094)(1505005004/IF/93393042894088631)
35174 23/12/2022 4326
35174 23/12/2022 4326
41517 15/03/2023 3708
41517 15/03/2023 3708
43072 18/03/2023 1236
43072 18/03/2023 1236
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895868)(1505005004/IF/93393042894088934)
31440 11/10/2022 8652
40156 02/02/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ತಾಯಣ್ಣ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895870)(1505005004/IF/93393042894101071)
32351 05/11/2022 8652
41969 22/02/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಅನಿತ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (895866)(1505005004/IF/93393042894101137)
33579 08/12/2022 4326
37219 04/01/2023 4326
41703 22/02/2023 3708
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಬೊಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895853)(1505005004/IF/93393042894103845)
33580 08/12/2022 8652
42683 18/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895851)(1505005004/IF/93393042894103959)
32353 05/11/2022 8652
42678 18/03/2023 7416
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಂ ಪ್ರೇಮ ಗಂಡ ಎಸ್ ಎಂ ಶರಣಯ್ಯ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895738)(1505005004/IF/93393042894105032)
32354 05/11/2022 8652
34142 17/12/2022 7416
41518 07/02/2023 3090
42659 18/03/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895967)(1505005004/IF/93393042894105310)
33581 08/12/2022 8652
42663 18/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895924)(1505005004/IF/93393042894108600)
32355 05/11/2022 8652
42688 18/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಯನ ಗಂಡ ಜಿ ವೀರೇಶ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895956)(1505005004/IF/93393042894108645)
34890 23/12/2022 8652
42665 18/03/2023 7416
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಂ ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಜಿ ಎಂ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895688)(1505005004/IF/93393042894117152)
32930 02/12/2022 8652
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಾಪುರಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರೇಶಯ್ಯ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896031)(1505005004/IF/93393042894117226)
32356 05/11/2022 8652
41951 22/02/2023 3708
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896041)(1505005004/IF/93393042894117552)
32357 05/11/2022 8652
39126 20/01/2023 7414.08
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896083)(1505005004/IF/93393042894117834)
32614 16/11/2022 8652
41704 15/03/2023 3708
41704 15/03/2023 3708
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಟಿ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138230)
32931 23/11/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಲತ ಗಂಡ ಎಂ ರಮೇಶ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138258)
32932 23/11/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಟಿ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138264)
35523 23/12/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಗಂಡ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138274)
32933 23/11/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಆರ್ ಕರೇಗೌಡ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138315)
32934 23/11/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಸ್ ಸುನಿತ ಗಂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138461)
32935 23/11/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ದೇವೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138475)
39189 20/01/2023 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138553)
32936 23/11/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138605)
39280 20/01/2023 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ಜಯ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138619)
32937 23/11/2022 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಲಿಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೈಕಲ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894138694)
34161 17/12/2022 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ಹೆಚ್ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894139015)
33426 02/12/2022 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894139068)
32698 11/11/2022 1545
32698 11/11/2022 1854
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894139104)
32699 11/11/2022 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894139121)
33434 02/12/2022 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894139149)
32667 11/11/2022 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಶಾಂತವೀರಮ್ಮ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894139166)
32705 16/11/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894139294)
42507 18/03/2023 8034
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕೆ ಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894140905)
42508 18/03/2023 8034
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೇರಭಿ ಗಂಡ ಕಾಸಿಂಸಾಬ್ ಇವರ ವಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896711)(1505005004/IF/93393042894148347)
34144 23/12/2022 4326
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(900769)(1505005004/IF/93393042894148487)
32615 16/11/2022 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಗಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896363)(1505005004/IF/93393042894148664)
33582 08/12/2022 4326
42669 18/03/2023 4326
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896070)(1505005004/IF/93393042894148722)
32616 16/11/2022 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896070)(1505005004/IF/93393042894148727)
32620 16/11/2022 8652
38546 11/01/2023 3708
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೆ ಗಂಡ ಗೋವರ್ಧನ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895975)(1505005004/IF/93393042894150005)
32621 16/11/2022 8652
34867 23/12/2022 7416
42689 18/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಮ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಿ ಕೆ ಮಹೇಶ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895915)(1505005004/IF/93393042894152520)
32622 16/11/2022 4326
42673 18/03/2023 4326
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಮಮತ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಜಾತಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896080)(1505005004/IF/93393042894152674)
32804 23/11/2022 8652
42301 15/03/2023 3708
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895833)(1505005004/IF/93393042894167325)
41142 05/03/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯಗಳ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(900696)(1505005004/IF/93393042894167329)
33583 08/12/2022 4326
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಜಯ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡಹೆಚ್ ಸುಪುತ್ರಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896091)(1505005004/IF/93393042894176117)
34861 23/12/2022 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಕಟ್ಟೆ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಓಬಳೇಶ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894194893)
34255 17/12/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 3B/2 ವಿ 1.21 ರಲ್ಲಿ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894194910)
34256 17/12/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ/ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894216428)
37585 04/01/2023 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಂಗಳಮ್ಮ/ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894216439)
35960 28/12/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಪುಷ್ಪಲತ/ಜಿ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894216452)
34891 17/12/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷತ ಎಸ್ ಎಂ /ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894216468)
35961 28/12/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಮ್/ಸುರೇಶ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894216477)
35962 28/12/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಂ ಪವಿತ್ರ/ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894216521)
35963 28/12/2022 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಯಣಮ್ಮ/ಮಹೇಶ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894230221)
35964 28/12/2022 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಸುಪ್ರಿಯ/ಉಮಾಶಂಕರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894236891)
42039 22/02/2023 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಕ್ಕ/ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894236943)
42182 05/03/2023 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರೇಖ/ವೃಷಬೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894237168)
42040 22/02/2023 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ/ದರೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894237580)
42041 05/03/2023 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹೆಚ್ ಭಾರತಿ/ಸಣ್ಣಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894237728)
42384 15/03/2023 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಲಲಿತಮ್ಮ/ಶಿವಕುಮಾರ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894237849)
42042 22/02/2023 3399
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಸ್ ಎಂ ನರ್ಮದ/ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894237993)
42385 15/03/2023 3399
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಬಿ ನೇತ್ರಾವತಿ/ಜಿ ಬಿ ಜಗದೀಶ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(896162)(1505005004/IF/93393042894252816)
34866 23/12/2022 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ/ನಾಗಣ್ಣ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895884)(1505005004/IF/93393042894285001)
40414 02/02/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಕ್ಕ/ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಪೆನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895844)(1505005004/IF/93393042894290533)
37586 04/01/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ ಕೆ ರತ್ನಮ್ಮ/ಡಿ ಬಾಲರಾಜ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(895986)(1505005004/IF/93393042894296308)
39079 02/02/2023 8652
41143 12/02/2023 8652
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಯ್ಯಮ್ಮ/ಹೂಲೆಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894302048)
40416 02/02/2023 3090
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಭಾರತಿ/ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894305503)
40569 02/02/2023 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಜಯ್ಯಮ್ಮ/ಬಿ ಎಂ ಮಝುನಾಥ ಇವರ ಪೌಸ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894305551)
42871 18/03/2023 3399
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜ/ಬರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ ನಂ 464/1 ವಿ 1.10 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894335811)
41705 05/03/2023 40320
41706 05/03/2023 4032
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಮ್ಮ/ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894353765)
41707 22/02/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ಓಬಕ್ಕ ಇವರ ಡೋರ್‌ ನಂ 299 ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಸೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/IF/93393042894365919)
42753 31/03/2023 2472
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಮಿಜಾನ್/ಪೀರಾಸಾಬ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(638476)(1505005004/IF/93393042894371784)
42387 15/03/2023 8652
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರಿನ್/ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(638584)(1505005004/IF/93393042894371968)
42389 15/03/2023 4326
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಆಯುಷ/ಸಾವುನ್ ಖಾನ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(664092)(1505005004/IF/93393042894379877)
42390 15/03/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲ ಕೆ/ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(902153)(1505005004/IF/93393042894394297)
42382 15/03/2023 8652
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಾಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಣ್ಣಾಚಾರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸಗತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/RC/93393042892404202)
41515 15/03/2023 2163
41515 15/03/2023 17922
41516 15/03/2023 2163
41516 15/03/2023 12669
Work Name: ಕಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಜಿ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾಂತವೀರಮ್ಮನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ(1505005004/RC/93393042892404206)
43359 31/03/2023 21140
43360 31/03/2023 21140
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಬಾವಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಕಿ ಮೀ(1505005004/RC/93393042892406336)
42635 15/03/2023 2163
42635 15/03/2023 19158
42636 15/03/2023 4326
42636 15/03/2023 10815
42636 15/03/2023 6489
42637 15/03/2023 4326
42637 15/03/2023 4326
43180 28/03/2023 21630
43181 28/03/2023 21630
43182 28/03/2023 10815
Work Name: ಬಣವಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕುಪ್ಪಿ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಟಪಾಲ್ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಕಿ (1505005004/RC/93393042892406339)
42912 17/03/2023 21321
42913 17/03/2023 17304
42913 17/03/2023 4326
42914 17/03/2023 8652
42914 17/03/2023 8652
43251 28/03/2023 21630
43252 28/03/2023 21630
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/RS/93393042892295206)
42317 15/03/2023 2163
42317 15/03/2023 19467
42318 15/03/2023 19467
42645 15/03/2023 15450
42646 15/03/2023 6180
43254 28/03/2023 8961
Work Name: ಎಂ ಬಿ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505005004/RS/93393042892295207)
42642 15/03/2023 2159.5
42642 15/03/2023 19435.5