Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BIDAR
Block : HUMNABAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : GHODWADI
Work Name: ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ (ಫುಟಪಾತ್) ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/AV/93393042892313367)
14161 27/09/2022 12978
14161 27/09/2022 8652
14162 27/09/2022 8652
14162 27/09/2022 10815
16039 25/10/2022 4326
16039 25/10/2022 17304
16040 25/10/2022 2163
16040 25/10/2022 17304
Work Name: Rose Plantation in the land of Sudhakar Shrinivasrao @ Ghodwadi(1506005002/DP/93393042892328973)
18963 09/12/2022 21630
18964 09/12/2022 2163
23510 25/03/2023 18849
23511 25/03/2023 10815
23511 25/03/2023 2163
26643 25/03/2023 15450
26644 25/03/2023 4635
Work Name: Const of CC Drain from Allava Katta to Dayanand Chandar house @ Hunsnal(1506005002/FP/93393042892230534)
14541 02/10/2022 9270
Work Name: Const of CC Road from Maruti Kondiba house to Shamrao Manjuba house @ Hunsnal(1506005002/FP/93393042892230537)
13357 27/09/2022 3090
Work Name: Const of CC Road from Rehmansab house to Darga @ Hunsnal(1506005002/FP/93393042892230538)
13361 27/09/2022 4326
Work Name: ಸತೀಶ ಮನೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾವಗೆರೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892244904)
12890 06/09/2022 17304
12890 06/09/2022 4326
12891 06/09/2022 2163
18965 09/12/2022 17304
18965 09/12/2022 4326
18966 09/12/2022 15141
Work Name: Const of CC Road from Gousoddin Fakir house to Ismail Magarbee House @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892253609)
14359 27/09/2022 15141
14359 27/09/2022 6489
14986 11/10/2022 12978
14986 11/10/2022 6489
Work Name: ಖಯಾಮೊದ್ದಿನ ಬೋಂಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892256685)
25761 13/03/2023 10815
Work Name: CC Road from Yatri Nivas to Jama Masjid @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892258456)
14028 27/09/2022 8652
14028 27/09/2022 12978
14029 27/09/2022 8652
Work Name: Const of CC Drain Goutam Kole House to Kumar Singare House @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892263198)
25757 23/03/2023 2163
25757 23/03/2023 19467
25758 23/03/2023 6489
Work Name: Const of CC Road From Sattarmiya Qureshi house to Rajola Patel house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892267599)
4990 20/06/2022 12978
4990 20/06/2022 4326
12566 01/09/2022 9270
12566 01/09/2022 5562
Work Name: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ(1506005002/FP/93393042892267720)
14360 27/09/2022 9270
14360 27/09/2022 9270
14361 27/09/2022 3708
16041 24/10/2022 15141
16041 24/10/2022 6489
Work Name: Const of CC Road from Ramkrishna School to Gundajirao Patil house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892267998)
16611 31/10/2022 4326
16611 31/10/2022 17304
16612 31/10/2022 3399
Work Name: Const of CC Drain from Ashok Karnage house to Maruti Karnage house @ Handikera(1506005002/FP/93393042892269337)
14377 27/09/2022 18540
14378 27/09/2022 3708
Work Name: Const of CC Road from Warwatti Road to Rajendra Dhole house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892269737)
15637 11/10/2022 12978
15637 11/10/2022 6489
16276 24/10/2022 5562
16276 24/10/2022 5562
Work Name: Const of CC Road from Kisan Salunke house to Bhim Jawake house @ Handikera(1506005002/FP/93393042892270385)
14987 10/10/2022 17304
14987 10/10/2022 4326
14988 10/10/2022 6489
14988 10/10/2022 4326
Work Name: Const of Deck Slab near Bus Stand @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892286986)
14032 27/09/2022 10815
14032 27/09/2022 6489
Work Name: Const of CC Road from Mahadev Hotel to Ramesh Telang House @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892286990)
19907 21/12/2022 10815
Work Name: Const of CC Road from Narsing Mudhale house to Ankosh Shinde House @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892286993)
18967 09/12/2022 17304
Work Name: Const of CC Road from Ram Mudhale house to Ankosh Shinde House @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892286994)
19908 21/12/2022 15141
19909 21/12/2022 2163
Work Name: Const of CC Road from Latabai Telang house to Prabhu Kale House @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892286996)
18968 09/12/2022 21630
Work Name: Const of CD Work near Ramkrishna School @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892286999)
14108 27/09/2022 9270
14108 27/09/2022 9270
14109 27/09/2022 3708
15638 15/10/2022 8652
15638 15/10/2022 6489
15639 15/10/2022 2163
Work Name: Const of cc Road from Govind Masajirao house to Venkat Jadhav house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892288970)
28557 29/03/2023 1236
Work Name: Const of CC Drain from Gorakh Karagir house to Dnyanoba Jadhav house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892288971)
28558 29/03/2023 1854
Work Name: Const of CC Drain from Pandit Karagir house to Ashok Karagir house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892288973)
28562 29/03/2023 1854
Work Name: Const of CC Drain from Ankosh Karagir house to Ramesh Karagir house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892288974)
28559 29/03/2023 1854
Work Name: Const of CC Drain from Ramesh Karagir house to Gorakh Karagir house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892288975)
28561 29/03/2023 1854
Work Name: Const of cc Road from Gulam rasool house to Arifmiya nannu house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892289515)
25756 13/03/2023 7416
Work Name: Const of cc Road from Iqbal Nandedi house to Ikramoddin Attar house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892289518)
14374 27/09/2022 7416
14374 27/09/2022 9270
15640 12/10/2022 6489
15640 12/10/2022 12978
Work Name: Const of CC Road Near Jama Mashjid @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892291210)
16043 24/10/2022 6489
16043 24/10/2022 15141
16044 24/10/2022 15141
16793 31/10/2022 15141
16793 31/10/2022 6489
16794 31/10/2022 12978
Work Name: Const of cc Road from Haji Mainoddin house to Rayapali Road @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892291427)
28560 31/03/2023 2781
Work Name: ಕುಮಾರ ರಾಣು ಮನೆಯಿಂದ ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892296176)
27181 29/03/2023 2163
27181 29/03/2023 4326
Work Name: ಮುಸ್ಲೀಂ ಸಮುದಾಯ ಇದಗಾ ಭೂಮಿಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/FP/93393042892296612)
16613 31/10/2022 4326
16613 31/10/2022 17304
16614 31/10/2022 2163
18969 09/12/2022 6489
18969 09/12/2022 8652
Work Name: ಘೋಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಢೋಲೆ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/FP/93393042892296728)
28812 31/03/2023 1236
Work Name: ಘೋಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಯುಬ ರಮಜಾನಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/FP/93393042892296730)
21284 09/01/2023 21630
21285 09/01/2023 10815
Work Name: ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ದಿಂದ ರಮೇಶ ತೆಲಂಗ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892296733)
18971 09/12/2022 21630
Work Name: ಶೇಶಾಬಾಯಿ ಮನೋಹರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/FP/93393042892298213)
16049 25/10/2022 21630
16050 25/10/2022 15141
16050 25/10/2022 4326
16638 25/10/2022 15141
16638 25/10/2022 6489
16639 25/10/2022 8652
16639 25/10/2022 10815
Work Name: ಗುಂಡೇರಾವ ಸಾಠೆ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/FP/93393042892298214)
20972 29/12/2022 19467
20972 29/12/2022 2163
Work Name: CC Drain from Jagnath Dholle house to main road @ Handikhera(1506005002/FP/93393042892298311)
14110 27/09/2022 3708
14110 27/09/2022 14832
14111 27/09/2022 3708
14111 27/09/2022 3708
Work Name: CC Drain from Kasheppa panchal house to bandelli patel house @ Handikhera(1506005002/FP/93393042892298312)
14033 27/09/2022 8652
14033 27/09/2022 8652
14989 11/10/2022 5253
14989 11/10/2022 4326
Work Name: Const of CD Work near Chincholi Road @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892300491)
18972 09/12/2022 21630
20361 27/12/2022 4326
20361 27/12/2022 15141
Work Name: ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ(Foot Path)ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/FP/93393042892301583)
16620 31/10/2022 7416
16620 31/10/2022 11124
16621 31/10/2022 3708
16621 31/10/2022 5562
18973 09/12/2022 6489
18973 09/12/2022 15141
18974 09/12/2022 6489
Work Name: ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892301617)
28814 29/03/2023 309
28814 31/03/2023 309
Work Name: ಮಲ್ಹಾರರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892301618)
28815 31/03/2023 618
Work Name: ಕಾಶೀರಾಮ ರಾಜಪೂತ ಮನೆಯಿಂದ ತಾನಾಜಿ ಗಂಗಾರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892301619)
28816 31/03/2023 618
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಗಂಗಾರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892301696)
28825 31/03/2023 618
Work Name: ದಿಗಂಬರ ಪವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅನೀತಾಬಾಯಿ ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892301699)
28817 29/03/2023 309
28817 31/03/2023 309
Work Name: Const of CC Drain from Babuna Hajare house to Khayamoddin Bonge house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892301937)
25788 13/03/2023 10815
Work Name: ಸರಕಾರಿ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/FP/93393042892301953)
25759 23/03/2023 3090
25759 23/03/2023 7725
27963 29/03/2023 618
27963 29/03/2023 2472
27964 29/03/2023 309
27964 29/03/2023 1236
Work Name: Const of CD work near Tukaram Dholle land @ Handikera(1506005002/FP/93393042892302181)
20362 26/12/2022 9270
Work Name: Const of CD work near Rajappa Dholle land @ Handikera(1506005002/FP/93393042892302182)
20363 26/12/2022 1854
20363 26/12/2022 7416
Work Name: Const of CD Work near Mehboob Patel land @ Handikera(1506005002/FP/93393042892302197)
20366 26/12/2022 1854
20366 26/12/2022 7416
Work Name: Const of CD work near Pralhad Adeppa land @ Handikera(1506005002/FP/93393042892302252)
18975 09/12/2022 2163
18975 09/12/2022 10815
Work Name: ಫಜಲ ಶಾ ಮನೆಯಿಂದ ದಸ್ತಗೀರ ಬೊರೊಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892302364)
18976 09/12/2022 17304
Work Name: ವಶಿ ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿಯಾ ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892302365)
18978 09/12/2022 2163
18978 09/12/2022 19467
Work Name: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಆರಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಆರಕೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892302642)
21279 29/12/2022 8343
21279 29/12/2022 927
21280 29/12/2022 7416
21280 29/12/2022 927
Work Name: ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892302643)
20367 26/12/2022 16686
Work Name: Const of CC road Bhavani Temple to Baburao Patil house @ Handikera(1506005002/FP/93393042892302969)
19910 22/12/2022 2163
19910 22/12/2022 17613
19911 22/12/2022 2163
19911 22/12/2022 8652
Work Name: Const of CC Road from Manohar Jede house Channali Road @ Handikera(1506005002/FP/93393042892302971)
19912 22/12/2022 21630
Work Name: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹುಮನಾಬಾದೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892303036)
20974 29/12/2022 8652
20974 29/12/2022 2163
Work Name: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಲಗೋಂಡ (ಪ್ಲಾಟ್) ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892303039)
20975 29/12/2022 19467
Work Name: Const of CC Road from Shafioddin Mulla house to Fasiyoddin Mulla house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892304001)
25760 13/03/2023 10815
Work Name: Const of cc road from Adam Kangule house to Gaffur Kangule house @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892304019)
25762 13/03/2023 10815
Work Name: Const of CD Work near Tajoddin Mulla land @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892304188)
25763 13/03/2023 5562
Work Name: ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/FP/93393042892306686)
28314 29/03/2023 1236
28314 29/03/2023 11124
28315 29/03/2023 2781
Work Name: Const of CD work Near Baburao Kankatte land @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892307702)
28574 31/03/2023 2781
Work Name: ಕುಮಾರ ಢೋಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಪಾನ ಢೋಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/FP/93393042892308582)
28824 31/03/2023 1236
Work Name: Const of CD work near Shafi Ramjani land @ Ghodwadi(1506005002/FP/93393042892309502)
28813 31/03/2023 1236
Work Name: Housing wages to Savita Govind @ Handikera(1506005002/IF/93393042892338863)
2224 25/05/2022 8652
Work Name: Housing wages to Jaishree Ismal @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042892363780)
2077 25/05/2022 8652
Work Name: Housing wages to Mahananda Bhimrao @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042892363787)
1583 10/05/2022 309
1583 10/05/2022 618
Work Name: Housing wages to Jagdevi Avinash @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042892363794)
1584 10/05/2022 618
1584 10/05/2022 618
Work Name: Housing wages to Kavita Mukesh @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042892406337)
1585 10/05/2022 618
Work Name: ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ವಾಹೇದಮಿಯಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಚೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042892975777)
6918 29/06/2022 12978
6918 29/06/2022 8652
6919 29/06/2022 5871
Work Name: ಸಮಿಂದರ ಸಂಬಾಜಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042892977082)
16622 31/10/2022 4326
16622 31/10/2022 4326
Work Name: Field Bunding work in Adeppa Malappa land @ Handikera(1506005002/IF/93393042892992570)
6921 29/06/2022 10815
6921 29/06/2022 10815
6922 29/06/2022 4326
Work Name: Const of cattle shed in Sunita Ravsab house @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042892995087)
12568 01/09/2022 3708
Work Name: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಲಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್(1506005002/IF/93393042893558800)
27335 29/03/2023 2163
27335 29/03/2023 8652
Work Name: Housing wages to Sarswati Zareppa at Handikera(1506005002/IF/93393042893621538)
1586 10/05/2022 309
1586 10/05/2022 618
2078 25/05/2022 2163
2078 25/05/2022 6489
15641 17/10/2022 4326
15641 17/10/2022 2163
Work Name: construction of cattle in kasheppa bellale land @ handikera(1506005002/IF/93393042893652643)
2225 25/05/2022 2163
2225 25/05/2022 8652
Work Name: construction of Goat Shade near Gundappa Karnage house @ handikera(1506005002/IF/93393042893652650)
2226 25/05/2022 10815
Work Name: construction of cattle near Ganpati Bellalle house @ handikera(1506005002/IF/93393042893652666)
2227 25/05/2022 10815
Work Name: construction of cattle in Nagappa land @ handikera(1506005002/IF/93393042893652817)
2233 25/05/2022 10815
Work Name: construction of cattle in Jairam Malappa land @ handikera(1506005002/IF/93393042893652822)
2230 25/05/2022 10815
Work Name: construction of cattle in Bhimsha karnage land @ handikera(1506005002/IF/93393042893652829)
2232 25/05/2022 10815
Work Name: Const of Goat Shade Near Malappa Hanmanth House @ Handikhera(1506005002/IF/93393042893652845)
2241 25/05/2022 10815
Work Name: Const of Goat Shade Near Mohan Devindra House @ Handikhera(1506005002/IF/93393042893652850)
2231 25/05/2022 10815
Work Name: Field bunding in Ajay Vivekanand land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893672600)
4991 18/06/2022 17304
4991 18/06/2022 4326
4992 18/06/2022 2163
6575 29/06/2022 4326
6575 29/06/2022 12051
6576 29/06/2022 2163
Work Name: Field bunding in Muktabai Vivekanand land Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893672620)
4993 18/06/2022 21630
4994 18/06/2022 2163
4994 18/06/2022 2163
6577 29/06/2022 16377
6578 29/06/2022 2163
6578 29/06/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Savita Tanajirao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893687202)
21282 09/01/2023 19467
21283 09/01/2023 6489
21283 09/01/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Suraj Tanajirao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893687215)
19914 21/12/2022 2163
19914 21/12/2022 8652
Work Name: Field Bunding in Ankosh Dhanajirao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893717712)
2239 25/05/2022 15141
2239 25/05/2022 4326
4278 11/06/2022 2163
14990 11/10/2022 8652
14990 11/10/2022 6489
Work Name: Field Bunding in Gundajirao Dhanajirao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893717717)
2243 25/05/2022 15141
2243 25/05/2022 4326
2244 25/05/2022 2163
2244 25/05/2022 8652
5561 18/06/2022 15141
5561 18/06/2022 2163
Work Name: Const of Cattle shed in Basappa Humnabade land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893728160)
1119 16/05/2022 6069
1119 16/05/2022 4046
Work Name: Const of Cattle shed Near Sanjukumar Mankoje house @ Handikera(1506005002/IF/93393042893728214)
1123 16/05/2022 2023
1123 16/05/2022 8092
Work Name: Field Bunding in Shivaji Madhavrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734005)
26831 25/03/2023 17304
Work Name: Field Bunding in venkatrao raojiba land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734016)
3094 06/06/2022 19467
3095 06/06/2022 2163
4995 18/06/2022 19467
4996 18/06/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Vijaykumar Jadhav land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734040)
21286 09/01/2023 21630
21287 09/01/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Virendra Dhondibarao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734043)
4997 18/06/2022 8652
4997 18/06/2022 10815
4998 18/06/2022 2163
8441 11/07/2022 4326
8441 11/07/2022 17304
8442 11/07/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Apparao Gyanoba land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734072)
3096 06/06/2022 19467
3097 06/06/2022 4326
4999 18/06/2022 19467
5000 18/06/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Vedprakash Sureshrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734079)
3098 06/06/2022 12978
3098 06/06/2022 6489
3099 06/06/2022 4326
5001 18/06/2022 19467
5002 18/06/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Suresh Vithalrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734084)
3100 06/06/2022 17304
3100 06/06/2022 2163
3101 06/06/2022 2163
5005 18/06/2022 15141
5005 18/06/2022 4326
5006 18/06/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Ramesh Pandurang land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734087)
3102 06/06/2022 2163
3102 06/06/2022 17304
3103 06/06/2022 4326
5003 18/06/2022 12978
5003 18/06/2022 6489
5004 18/06/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Rukminibai Shivajirao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893734091)
16674 31/10/2022 8652
16674 31/10/2022 12978
16675 31/10/2022 8652
Work Name: Field Bunding in Padhari Venkat land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893737085)
5359 18/06/2022 8652
5359 18/06/2022 10815
5360 18/06/2022 2163
6567 29/06/2022 10815
6567 29/06/2022 10815
6568 29/06/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Muralidhar Shamrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893737136)
24304 23/02/2023 19467
24305 23/02/2023 6489
Work Name: Const of Cattle shed near Apparao Gyanoba Singare House @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893740619)
26645 25/03/2023 8652
Work Name: ಮಾರುತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042893799814)
5369 22/06/2022 4326
5369 22/06/2022 10815
5370 22/06/2022 2163
5370 22/06/2022 2163
Work Name: ಅಣ್ಣೆರಾವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು(1506005002/IF/93393042893799818)
4279 11/06/2022 8652
4279 11/06/2022 4326
4280 11/06/2022 4326
5385 22/06/2022 10815
5385 22/06/2022 8652
5386 22/06/2022 2163
Work Name: ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಂಡಿಬಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು(1506005002/IF/93393042893799821)
4281 11/06/2022 2163
4281 11/06/2022 10815
4282 11/06/2022 2163
5371 22/06/2022 6489
5371 22/06/2022 10815
5372 22/06/2022 4326
Work Name: ನರಸಿಂಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1506005002/IF/93393042893799822)
4283 11/06/2022 17304
4283 11/06/2022 2163
5395 22/06/2022 15141
5395 22/06/2022 4326
5396 22/06/2022 2163
5396 22/06/2022 2163
Work Name: ಶೇಷಾಬಾಯಿ ಮನೊಹರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು (1506005002/IF/93393042893799825)
4411 11/06/2022 21630
5387 22/06/2022 19467
5388 22/06/2022 2163
Work Name: ಸುಭಾಷ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042893799829)
4409 11/06/2022 4326
4409 11/06/2022 12978
4410 11/06/2022 2163
5367 22/06/2022 4326
5367 22/06/2022 15141
5368 22/06/2022 2163
Work Name: ಮಾರುತಿ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1506005002/IF/93393042893799834)
4407 11/06/2022 6489
4407 11/06/2022 10815
4408 11/06/2022 4326
5375 22/06/2022 6489
5375 22/06/2022 10815
5376 22/06/2022 4326
Work Name: ಮಸ್ತಾನ ಅಹ್ಮದ ಪಟೇಲ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ syno533(1506005002/IF/93393042893799836)
4405 11/06/2022 4326
4405 11/06/2022 15141
4406 11/06/2022 2163
5377 22/06/2022 4326
5377 22/06/2022 15141
5378 22/06/2022 2163
Work Name: ಉಮಾಬಾಯಿ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣsyno114(1506005002/IF/93393042893799841)
4403 11/06/2022 8652
4403 11/06/2022 10815
4404 11/06/2022 2163
5381 22/06/2022 8652
5381 22/06/2022 10815
5382 22/06/2022 4326
Work Name: ಅಂಬವ್ವಾ ಶಂಕರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ sy no 115(1506005002/IF/93393042893799843)
4401 11/06/2022 8652
4401 11/06/2022 8652
4402 11/06/2022 4326
5379 22/06/2022 8652
5379 22/06/2022 8652
5380 22/06/2022 4326
Work Name: ರಾಮರಾವ ಸಂಬಾಜಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ sy no 136(1506005002/IF/93393042893799845)
4399 11/06/2022 10815
4399 11/06/2022 6489
4400 11/06/2022 4326
5393 22/06/2022 12978
5393 22/06/2022 6489
5394 22/06/2022 4326
Work Name: ನಾಗೆಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ sy no 06(1506005002/IF/93393042893799846)
5389 22/06/2022 17304
5389 22/06/2022 2163
5390 22/06/2022 6489
Work Name: ಪ್ರಭು ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 152(1506005002/IF/93393042893799848)
4395 11/06/2022 8652
4395 11/06/2022 8652
4396 11/06/2022 4326
5391 22/06/2022 8652
5391 22/06/2022 10815
5392 22/06/2022 4326
Work Name: ಶ್ರೀಮಂತ ಏಕನಾಥರಾವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042893799849)
4393 11/06/2022 17304
4394 11/06/2022 4326
5383 22/06/2022 19467
5384 22/06/2022 4326
Work Name: ನರಸಿಂಗ ಏಕನಾಥ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042893799850)
4391 11/06/2022 17304
4392 11/06/2022 4326
5373 22/06/2022 19467
5374 22/06/2022 4326
Work Name: ಶೀವರಾಮ ಮರು ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 29(1506005002/IF/93393042893803784)
6564 29/06/2022 8652
6564 29/06/2022 12978
6565 29/06/2022 2163
8581 11/07/2022 4326
8581 11/07/2022 15141
8582 11/07/2022 2163
Work Name: ಕಮಳಾಬಾಯಿ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 8(1506005002/IF/93393042893803800)
6562 29/06/2022 15141
6562 29/06/2022 6489
6563 29/06/2022 2163
8583 11/07/2022 12978
8583 11/07/2022 5562
8584 11/07/2022 1854
Work Name: Field Bunding in Dharmanna Karnage land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893804327)
8585 11/07/2022 2163
8585 11/07/2022 19467
8586 11/07/2022 2163
20370 27/12/2022 21630
Work Name: Field Bunding in Dnyanoba Karnage land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893804344)
8587 11/07/2022 19467
8587 11/07/2022 2163
8588 11/07/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Umesh Karnage land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893804358)
8589 11/07/2022 15141
8589 11/07/2022 6489
8590 11/07/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Sunita Malgonda land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893804376)
16797 02/11/2022 15141
16797 02/11/2022 6489
16798 02/11/2022 4326
19915 21/12/2022 15141
19916 21/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Rajappa Lakappa land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893812155)
20976 04/02/2023 16686
20976 06/02/2023 1854
20977 04/02/2023 1854
22668 26/01/2023 12978
22668 26/01/2023 8652
Work Name: Field Bunding in Bhimanna Rajeshware land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893812206)
8591 11/07/2022 6489
8591 11/07/2022 15141
8592 11/07/2022 2163
20978 04/02/2023 16686
20978 06/02/2023 1854
20979 04/02/2023 1854
Work Name: Field Bunding in Devendra Ramchandra land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893812225)
16636 31/10/2022 21630
16637 31/10/2022 2163
20371 27/12/2022 2163
20371 27/12/2022 17304
Work Name: Field Bunding in Shivkumar Karnage land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893813259)
8593 11/07/2022 10815
8593 11/07/2022 10815
8594 11/07/2022 2163
20372 27/12/2022 2163
20372 27/12/2022 15141
Work Name: Field Bunding in Ashok Adeppa land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893813283)
8595 11/07/2022 15141
8595 11/07/2022 6489
8596 11/07/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Gundamma Adeppa land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893813328)
18981 09/12/2022 2163
18981 09/12/2022 17304
18982 09/12/2022 4326
Work Name: Field Bunding in Mallappa Lakappa land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893816366)
27195 25/03/2023 19467
27195 25/03/2023 2163
27196 25/03/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Shobha Shivaji land @ Handikera 513(1506005002/IF/93393042893854564)
6581 29/06/2022 2163
6581 29/06/2022 17304
6582 29/06/2022 2163
8597 11/07/2022 8652
8597 11/07/2022 12978
8598 11/07/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Devendra Lagonda land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893854589)
22317 20/01/2023 14832
Work Name: Field Bunding in Saibanna Mehtre land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893854640)
20373 29/12/2022 21630
Work Name: Field Bunding in Namdev Mehtre land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893854671)
6579 29/06/2022 15141
6579 29/06/2022 4326
6580 29/06/2022 2163
8599 11/07/2022 8652
8599 11/07/2022 12978
8600 11/07/2022 2163
Work Name: Const of Cattle shed near Shivraj Atlapure House @ Handikera(1506005002/IF/93393042893854899)
12053 20/08/2022 8652
Work Name: Field Bunding in Shivaji Vithalrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856646)
5027 18/06/2022 19467
5028 18/06/2022 2163
6569 29/06/2022 21630
6570 29/06/2022 2163
Work Name: Const of Goat Shed in Jahura Bee Samadmiya land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856675)
6920 29/06/2022 2163
6920 29/06/2022 12978
Work Name: Field Bunding in Tanaji Jamadar land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856707)
6915 29/06/2022 15141
6915 29/06/2022 4326
6916 29/06/2022 2163
17409 15/11/2022 6489
17409 15/11/2022 12978
17410 15/11/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Madhavrao Piraji land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856794)
22004 15/01/2023 19467
22004 15/01/2023 2163
22005 15/01/2023 2163
23035 06/02/2023 16686
23036 06/02/2023 1854
Work Name: Field Bunding in Babu Patel land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856829)
20374 27/12/2022 21630
20375 27/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Shivaji Bhavrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856839)
16627 31/10/2022 15141
16627 31/10/2022 6489
16628 31/10/2022 6489
18977 09/12/2022 17304
Work Name: Field Bunding in Bhimrao Sangram land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856858)
17649 15/11/2022 6489
17649 15/11/2022 15141
17650 15/11/2022 2163
21288 04/02/2023 21630
Work Name: Field Bunding in Satish Udhavrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856872)
21289 09/01/2023 21630
21290 09/01/2023 4326
Work Name: Field Bunding in Anusaya Sanjivanrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856884)
8601 11/07/2022 17304
8601 11/07/2022 2163
8602 11/07/2022 2163
16629 31/10/2022 19467
16629 31/10/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Dilip Vishwanath land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856897)
27190 25/03/2023 1236
28958 31/03/2023 309
Work Name: Field Bunding in Bhavrao Ravjiba land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856905)
27333 26/03/2023 927
Work Name: Field Bunding in Tukaram Ramchandra land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856914)
28839 31/03/2023 1545
Work Name: Field Bunding in Baburao Bapurao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856918)
28316 29/03/2023 3708
Work Name: Field Bunding in Mukta Arjun land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856927)
8603 11/07/2022 12978
8603 11/07/2022 8652
16631 31/10/2022 15141
16631 31/10/2022 6489
Work Name: Field Bunding in Sumanbai Bhimrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893856931)
5025 18/06/2022 12978
5025 18/06/2022 6489
5026 18/06/2022 2163
6571 29/06/2022 8652
6571 29/06/2022 12978
6572 29/06/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Shivaji Jairam land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893857678)
16047 24/10/2022 8652
16047 24/10/2022 12978
16048 24/10/2022 2163
17411 15/11/2022 21630
Work Name: Field Bunding in Tukaram Jairam land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893857760)
17439 15/11/2022 12978
17439 15/11/2022 8652
17440 15/11/2022 2163
18983 09/12/2022 4326
18983 09/12/2022 15141
18984 09/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Nivarti Ramrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893857781)
8447 11/07/2022 12978
8447 11/07/2022 8652
8448 11/07/2022 2163
14992 11/10/2022 15141
14992 11/10/2022 6489
Work Name: Field Bunding in Venkat Nivarti land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893857800)
18985 09/12/2022 19467
18986 09/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Kasturbai Udhavrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893857873)
5361 18/06/2022 19467
5362 18/06/2022 2163
8449 11/07/2022 6489
8449 11/07/2022 15141
8450 11/07/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Vinod Raghoba land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893857925)
5363 18/06/2022 12978
5363 18/06/2022 6489
5364 18/06/2022 2163
8455 11/07/2022 12978
8455 11/07/2022 5562
8456 11/07/2022 1854
Work Name: Field Bunding in Raghunath Kale land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893857966)
5365 20/06/2022 5562
5365 20/06/2022 11124
5366 20/06/2022 1854
8457 11/07/2022 17304
8457 11/07/2022 4326
8458 11/07/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Praveen Shivajirao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893858167)
16045 24/10/2022 21630
16046 24/10/2022 2163
16795 01/11/2022 19467
16795 01/11/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Shivajirao Shankarrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893858203)
16051 24/10/2022 12978
16051 24/10/2022 8652
16052 24/10/2022 2163
17413 15/11/2022 6489
17413 15/11/2022 15141
Work Name: Field Bunding in Govind Jairam land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893858534)
20376 27/12/2022 2163
20376 27/12/2022 19467
20377 27/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Om Prakash Keshavrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893858639)
20378 27/12/2022 21630
20379 27/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Manik Vishwanath land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893859977)
6923 29/06/2022 17304
6923 29/06/2022 4326
6924 29/06/2022 2163
18987 09/12/2022 2163
18987 09/12/2022 17304
Work Name: Field Bunding in Mohamedsab Gorte land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893859987)
5023 18/06/2022 6489
5023 18/06/2022 15141
5024 18/06/2022 2163
5024 18/06/2022 2163
16642 31/10/2022 9270
16642 31/10/2022 5562
16643 31/10/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Haridev Sopanrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893871662)
8459 11/07/2022 8652
8459 11/07/2022 12978
8460 11/07/2022 4326
22006 15/01/2023 15141
22006 15/01/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Abhaykumar Bhanudasrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893871682)
8464 11/07/2022 12978
8464 11/07/2022 6489
8465 11/07/2022 2163
8465 11/07/2022 2163
17421 15/11/2022 15141
17421 15/11/2022 6489
Work Name: Field Bunding in Ashok Govindrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893871699)
8467 11/07/2022 6489
8467 11/07/2022 15141
8468 11/07/2022 2163
8468 11/07/2022 2163
17418 15/11/2022 2163
22060 15/01/2023 15141
22060 15/01/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Shivaji Narayanrao Kale land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893871705)
18988 09/12/2022 17304
22186 04/02/2023 19467
22186 06/02/2023 2163
22187 04/02/2023 6489
Work Name: ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಢೋಳ್ಳೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042893873599)
14034 27/09/2022 15141
14034 27/09/2022 6489
14035 27/09/2022 12978
14998 11/10/2022 19467
14998 11/10/2022 2163
14999 11/10/2022 12978
17419 15/11/2022 6489
Work Name: ತುಕಾರಾಮ ಢೋಳ್ಳೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042893873618)
14036 27/09/2022 12978
14036 27/09/2022 8652
14994 11/10/2022 12978
14994 11/10/2022 8652
14995 11/10/2022 8652
14995 11/10/2022 4326
17420 15/11/2022 8652
17420 15/11/2022 10815
Work Name: Field Bunding in Tukaram Mankoji land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893875082)
8469 11/07/2022 19467
8470 11/07/2022 2163
8470 11/07/2022 2163
17446 15/11/2022 2163
18989 09/12/2022 2163
18989 09/12/2022 15141
Work Name: Field Bunding in Vijaykumar Mankoji land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893875125)
8471 11/07/2022 17304
8471 11/07/2022 4326
8472 11/07/2022 2163
22061 15/01/2023 21630
Work Name: Field Bunding in Rajkumar Mankoji land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893875131)
8473 11/07/2022 2163
8473 11/07/2022 19467
8474 11/07/2022 2163
17426 15/11/2022 15141
17426 15/11/2022 6489
Work Name: Field Bunding in Sanju Mankoji land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893875134)
19921 21/12/2022 4326
19921 21/12/2022 17304
19922 21/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Ashok Mankoji land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893875138)
19917 21/12/2022 2163
19917 21/12/2022 19467
19918 21/12/2022 2163
22063 15/01/2023 12978
22063 15/01/2023 6489
Work Name: Field bunding in khadeer patel land @ Handikera (1506005002/IF/93393042893875184)
6591 29/06/2022 12978
6591 29/06/2022 8652
6592 29/06/2022 2163
23808 14/02/2023 21630
Work Name: Field bunding in yousuf patel land @ Handikera (1506005002/IF/93393042893875191)
8605 11/07/2022 10815
8605 11/07/2022 10815
8606 11/07/2022 2163
24062 26/02/2023 19467
24063 26/02/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Govindrao Masajirao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893880031)
26838 25/03/2023 17304
Work Name: Field Bunding in Chimaji Narsingrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893886575)
25770 13/03/2023 24720
25771 13/03/2023 4944
Work Name: Field Bunding in Sakaram Bandeppa land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893886579)
28563 31/03/2023 2781
Work Name: Field Bunding in Kiran Bhavrao land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886632)
8475 11/07/2022 21630
8476 11/07/2022 2163
19919 22/12/2022 2163
19919 22/12/2022 19467
Work Name: Field Bunding in Datta Bhavrao land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886640)
19923 22/12/2022 2163
19923 22/12/2022 19467
23812 13/02/2023 21630
23813 13/02/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Padminibai Ramchandra land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886658)
8479 11/07/2022 4326
8479 11/07/2022 15141
8480 11/07/2022 2163
19932 22/12/2022 4326
19932 22/12/2022 17304
Work Name: Field Bunding in Bhimrao Jairam land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886679)
8481 11/07/2022 17304
8481 11/07/2022 4326
8482 11/07/2022 2163
19925 22/12/2022 21630
Work Name: Field Bunding in Prabhu Ramaji land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886726)
8483 11/07/2022 6489
8483 11/07/2022 15141
8484 11/07/2022 2163
18991 09/12/2022 2163
18991 09/12/2022 17304
18992 09/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Sunil Manikrao land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886737)
8485 11/07/2022 21630
8486 11/07/2022 2163
18993 09/12/2022 19467
18994 09/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Baburao Marutirao land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886750)
22064 15/01/2023 19467
22064 15/01/2023 2163
22065 15/01/2023 4326
22065 15/01/2023 2163
24689 26/02/2023 12978
24690 26/02/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Ambu Nagappa land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886767)
22068 15/01/2023 21630
22069 15/01/2023 4326
Work Name: Field Bunding in Prabhu Arjunrao land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886785)
22613 04/02/2023 19467
Work Name: Field Bunding in Balaji Gunderao land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893886807)
22066 15/01/2023 21630
23814 14/02/2023 19467
Work Name: Field Bunding in Ankush Pralhadrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893887666)
25799 13/03/2023 21630
Work Name: Field Bunding in Manikrao Ramrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893887695)
25800 13/03/2023 21630
Work Name: Field Bunding in Abdul Gaffar Ramjani land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893889150)
8607 11/07/2022 17304
8607 11/07/2022 4326
8608 11/07/2022 2163
14996 12/10/2022 15141
14996 12/10/2022 6489
Work Name: Field Bunding in Nagnath Ramrao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893889203)
23810 13/02/2023 19467
23811 13/02/2023 6489
Work Name: Field Bunding in Simintabai Marutirao land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893889208)
21291 09/01/2023 17304
21291 09/01/2023 2163
21292 09/01/2023 4326
Work Name: Const of Cattle shed near Ramesh Venkatrao house @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042893894070)
12569 01/09/2022 5562
12569 01/09/2022 1854
Work Name: Const of Goat Shed in Madappa Melkade land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893897433)
19285 09/12/2022 4326
19285 09/12/2022 6489
Work Name: Const of Cattle shed near Nagamma Melkade House @ Handikera(1506005002/IF/93393042893897460)
19286 09/12/2022 4326
19286 09/12/2022 2163
Work Name: Field Bunding in Zareppa Humnabade land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893915168)
15642 17/10/2022 6489
15642 17/10/2022 15141
15643 17/10/2022 2163
18995 09/12/2022 19467
Work Name: Goat shed in Zareppa Ramanna land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893915200)
21293 09/01/2023 10815
Work Name: Field Bunding in Gouramma Kallappa land @ Handikera(1506005002/IF/93393042893944650)
18997 09/12/2022 19467
Work Name: Const of Cattle shed near Tanaji Ismal House @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042894016166)
26657 25/03/2023 6489
Work Name: Const of Goat Shed Near Trimuk Chimaji house @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042894030812)
26646 25/03/2023 10815
Work Name: Const of Cattle shed in Zareppa Ramanna land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894115416)
26648 25/03/2023 6489
Work Name: Const of Cattle Shed near Lalita Gyanoba House (1506005002/IF/93393042894115586)
28918 31/03/2023 618
Work Name: Const of Cattle shed near Umesh Mankoji House @ Handikera(1506005002/IF/93393042894115630)
25801 13/03/2023 6489
Work Name: Const of Cattle shed near Gundappa Mankoji House @ Handikera(1506005002/IF/93393042894115720)
28919 31/03/2023 618
Work Name: Const of Cattle shed near Raghunath Saibanna House @ Handikera(1506005002/IF/93393042894115737)
25802 13/03/2023 6489
Work Name: ಮೇಹಬೂಬ ಪಟೇಲ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/IF/93393042894118908)
22071 15/01/2023 21630
22072 15/01/2023 8652
22072 15/01/2023 2163
Work Name: ಯಾಕುಬ ಪಟೇಲ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/IF/93393042894118914)
21294 04/02/2023 21630
21295 04/02/2023 6489
21295 06/02/2023 2163
22077 04/02/2023 21630
22078 04/02/2023 6489
22078 06/02/2023 4326
Work Name: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಪಟೇಲ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/IF/93393042894118919)
17435 15/11/2022 21630
17436 15/11/2022 8652
17436 15/11/2022 6489
19927 21/12/2022 19467
19928 21/12/2022 4326
19928 21/12/2022 10815
Work Name: ಶೀವಾಜಿ ಮೇತ್ರೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005002/IF/93393042894130745)
17428 15/11/2022 2163
17428 15/11/2022 15141
18999 09/12/2022 2163
18999 09/12/2022 19467
19000 09/12/2022 8652
Work Name: ಕಾಶಪ್ಪಾ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005002/IF/93393042894130843)
19001 09/12/2022 19467
19002 09/12/2022 17304
22615 04/02/2023 12978
22615 06/02/2023 2163
Work Name: ಜೇತೆಂದ್ರ ಕಾಳೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894151118)
22318 04/02/2023 19467
22319 04/02/2023 4326
22953 04/02/2023 21630
22954 04/02/2023 6489
Work Name: ತುಕಾರಾಮ ಕಾಳೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894151147)
21296 09/01/2023 19467
21297 09/01/2023 12978
25416 12/03/2023 8652
25417 05/03/2023 8652
Work Name: Field Bunding in Malappa Mankoji land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894152901)
22075 04/02/2023 19467
22076 04/02/2023 2163
26650 25/03/2023 15759
26651 25/03/2023 1545
Work Name: Field Bunding in Shobha Sopanrao land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894174948)
24598 25/03/2023 21630
24599 25/03/2023 6489
24599 25/03/2023 2163
Work Name: Field Bunding in Vijaykumar Maruti land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894208346)
19003 09/12/2022 19467
19004 09/12/2022 2163
22073 15/01/2023 21630
Work Name: Field Bunding in Dayanand Marutirao land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894208435)
19005 09/12/2022 2163
19005 09/12/2022 15141
19006 09/12/2022 2163
20380 27/12/2022 2163
20380 27/12/2022 19467
20381 27/12/2022 4326
Work Name: ಗೊವಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894208578)
22900 04/02/2023 21630
22901 04/02/2023 4326
25803 13/03/2023 21630
25804 13/03/2023 2163
Work Name: ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894208615)
22322 20/01/2023 12978
22322 20/01/2023 8652
22323 20/01/2023 4326
24306 23/02/2023 21630
24307 23/02/2023 8652
26649 25/03/2023 12978
Work Name: ತಾನಾಜಿ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894208648)
22320 20/01/2023 6489
22320 20/01/2023 15141
22321 20/01/2023 4326
24302 23/02/2023 21630
24303 23/02/2023 10815
26652 25/03/2023 12669
Work Name: ಸುರಜ ತಾನಾಜಿರಾವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894254961)
21298 09/01/2023 21630
21299 09/01/2023 10815
25805 13/03/2023 8652
25806 13/03/2023 6489
Work Name: ಪಂಡರಿ ವೇಂಕಟರಾವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894255014)
25808 13/03/2023 17304
Work Name: ಧೋಂಡಿಬಾ ವೇಂಕಟರಾವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894255040)
25809 13/03/2023 21630
25810 13/03/2023 4326
Work Name: Krashi Honda work @ Vithal Prasad Hiralalsing land(1506005002/IF/93393042894278142)
26655 25/03/2023 21630
26656 25/03/2023 6489
Work Name: ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಾನಕೋಜಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ(1506005002/IF/93393042894317831)
24600 25/03/2023 12978
24600 25/03/2023 2163
26839 25/03/2023 8652
Work Name: ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮೇಶ ಮಾನಕೋಜಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ(1506005002/IF/93393042894317837)
24601 25/03/2023 15141
24601 25/03/2023 2163
27334 25/03/2023 8652
Work Name: ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾನಕೋಜಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ(1506005002/IF/93393042894317849)
26840 25/03/2023 6489
Work Name: ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ರಘುನಾಥ ಮಾನಕೋಜಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ(1506005002/IF/93393042894317858)
24602 03/03/2023 21630
Work Name: Krishi Honda in Madhavrao Piraji land @ Ghodwadi (1506005002/IF/93393042894325448)
28095 29/03/2023 2472
Work Name: Field bunding in Godavari Tukaram land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042894325456)
26842 25/03/2023 8652
Work Name: Field bunding in Chaitanya Tukaram land @ Ghodwadi(1506005002/IF/93393042894325459)
26841 25/03/2023 8652
Work Name: Housing Wages to Bharatbai Narayan @ Handikera(1506005002/IF/93393042894329260)
25769 13/03/2023 8652
Work Name: ಸುರೇಶ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/IF/93393042894347966)
28575 31/03/2023 1854
Work Name: Field bunding work in Kashappa Bellale land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894356886)
26653 25/03/2023 6489
26653 25/03/2023 2163
Work Name: Field bunding work in Ashok Bellale land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894356902)
28783 31/03/2023 927
28783 31/03/2023 8343
Work Name: Field bunding work in Tejamma Bellale land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894356910)
26658 25/03/2023 8652
Work Name: Field bunding work in Akash Rasure land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894356940)
27332 29/03/2023 6489
27332 29/03/2023 12978
Work Name: ದಿಲೀಪ ಸಾಠೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ಹೊಳ್ಳೆತ್ತುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/IF/93393042894371035)
28319 29/03/2023 1854
Work Name: Field Bunding in Jaishree Mallikarjun land @ Handikera(1506005002/IF/93393042894371054)
25811 12/03/2023 15141
Work Name: ಮುರಲಿಧರರಾವ ಶಾಮರಾವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005002/IF/93393042894437799)
28576 29/03/2023 1854
Work Name: ಸೈಲಾನಿ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಜೈಹಿಂದರಾವ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005002/RC/93393042892278433)
12892 06/09/2022 21630
12893 06/09/2022 12978
12893 06/09/2022 4326
14364 27/09/2022 4326
14364 27/09/2022 17304
14365 27/09/2022 6489
14365 27/09/2022 10815
19007 09/12/2022 10815
19007 09/12/2022 10815
19008 09/12/2022 12978
Work Name: Mettling road from Nivartirao land to Chandarrao land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892319937)
14388 02/10/2022 17304
14388 02/10/2022 4326
14389 02/10/2022 2163
14389 02/10/2022 6489
19930 21/12/2022 21630
19931 21/12/2022 4326
Work Name: Mettling road from Nasirjang sirajpasha to Hannu land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892319940)
13297 27/09/2022 4326
13298 27/09/2022 12978
14390 02/10/2022 19467
14390 02/10/2022 2163
19929 21/12/2022 15141
Work Name: Metlling road from Babruwan Kale land to Bhavrao Kankatte land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892325107)
14040 27/09/2022 6489
14040 27/09/2022 2163
14041 27/09/2022 4326
Work Name: Metlliing road from Venkatrao Bhalke land to Tukaram Kale land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892325159)
14042 27/09/2022 17304
14043 27/09/2022 1236
14043 27/09/2022 2163
Work Name: Metlliing road from Prakash Kale land to Vivekanand Kale land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892325166)
14044 27/09/2022 2163
14044 27/09/2022 2163
Work Name: Metlliing road from Shalubai Kale land to Ghatboral Road @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892325170)
15002 10/10/2022 2163
15002 11/10/2022 2163
15002 11/10/2022 17304
15003 11/10/2022 6489
15003 11/10/2022 10815
Work Name: Metlliing road from Muralidhar Kale land to Madhavrao Piraji land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892327248)
14048 27/09/2022 2163
14048 27/09/2022 19467
14049 27/09/2022 8652
14049 27/09/2022 8652
15010 10/10/2022 2163
15010 11/10/2022 17304
15010 11/10/2022 2163
15011 10/10/2022 2163
15011 11/10/2022 12978
15011 11/10/2022 2163
Work Name: Metlliing road from Sushilabai Kale land to Syed Salauddin land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892327252)
27180 25/03/2023 3708
Work Name: Metlliing road from Dayanand Dhole land to Venkatrao Bhalki land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892327257)
16057 24/10/2022 19467
16057 24/10/2022 2163
16058 24/10/2022 6489
Work Name: Metlliing road from Rangrao Kale land to Ayub Ramjani land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892327261)
16650 31/10/2022 8652
16650 31/10/2022 12978
16651 31/10/2022 4326
Work Name: Metlling road from Urdu School to Chingutti at Hunasnal(1506005002/RC/93393042892329664)
14366 27/09/2022 17304
14366 27/09/2022 4326
14367 27/09/2022 15141
16297 24/10/2022 2163
16297 24/10/2022 19467
Work Name: Metlling road from Vaijinath Police land to Shrimant Panchal at Hunasnal(1506005002/RC/93393042892329666)
14368 27/09/2022 21630
14369 27/09/2022 4326
14369 27/09/2022 8652
16299 24/10/2022 21630
Work Name: Metlling road from Bhadbadi to Shrinivas Raypale land at Hunasnal(1506005002/RC/93393042892329668)
14375 27/09/2022 21630
14376 27/09/2022 15141
16301 24/10/2022 17304
16301 24/10/2022 4326
Work Name: Mettling Road from Gous Shafiyoddin land to Narsing Karagir land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892364265)
19011 09/12/2022 12978
19011 09/12/2022 8652
19012 09/12/2022 12978
19012 09/12/2022 4326
20384 22/12/2022 4326
20384 22/12/2022 17304
20385 26/12/2022 6489
Work Name: Mettling Road from Tukaram Kale land to Meena Kale land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892364266)
21391 10/01/2023 1854
21391 10/01/2023 16686
21392 10/01/2023 1854
25212 03/03/2023 15450
25213 03/03/2023 10815
Work Name: Mettling Road from Vedprakash Kale land to Muralidharrao Kale land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892364267)
28100 29/03/2023 1854
Work Name: Mettling Road from Apparao Kale land to Iqbal Moti land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892364269)
16061 24/10/2022 15141
16061 24/10/2022 6489
16062 24/10/2022 2163
16062 24/10/2022 4326
Work Name: Mettling Road from Narendra Kale land to Iqbal Moti land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892364271)
27182 25/03/2023 3708
Work Name: Metlling road from Sangmeshwar pond to Bhojappa land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892365585)
8609 11/07/2022 8652
8609 11/07/2022 12978
8610 11/07/2022 12978
12894 01/09/2022 6489
12894 01/09/2022 15141
12895 01/09/2022 4326
Work Name: Metlling road from Malappa Lagonda to Anil land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892365591)
6583 29/06/2022 2163
6583 29/06/2022 19467
6584 29/06/2022 6489
6584 29/06/2022 6489
12054 20/08/2022 12978
12054 20/08/2022 8652
12055 20/08/2022 4326
16652 31/10/2022 5562
Work Name: Metlling road from Kashappa Bellale land to Beerappa temple @ Handikera(1506005002/RC/93393042892365598)
6587 29/06/2022 21630
6588 29/06/2022 10815
6588 29/06/2022 2163
8611 11/07/2022 21630
8612 11/07/2022 2163
Work Name: Metlling road from Anil Mekre land to Vishwanath swamy land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892365616)
6585 29/06/2022 21630
6586 29/06/2022 12978
12896 01/09/2022 21630
12897 01/09/2022 4326
16644 31/10/2022 5562
Work Name: Metlling road from Nabi Patel land to Kashappa Bellale land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892365618)
25807 12/03/2023 18540
Work Name: Metlling road from Tukaram Bhimrao land to Raghunath Baliram land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892367039)
27198 29/03/2023 7416
Work Name: Metlling road from Madappa Melkade land to Maruti Melkade land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892369089)
14112 27/09/2022 2163
14112 27/09/2022 19467
14113 27/09/2022 10815
14113 27/09/2022 6489
16648 31/10/2022 6489
16648 31/10/2022 15141
16649 31/10/2022 4326
20386 27/12/2022 17304
20387 27/12/2022 19467
Work Name: Metlling road from Digmabar land to Nagappa Karnage land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892369090)
14370 27/09/2022 18540
14371 27/09/2022 9270
15644 15/10/2022 21630
15645 15/10/2022 8652
15645 15/10/2022 2163
16645 31/10/2022 6489
16645 31/10/2022 15141
16646 31/10/2022 6489
20388 27/12/2022 19467
20389 27/12/2022 2163
Work Name: Metlling Road from Main Road to Nityanand Sathe land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892373614)
14163 27/09/2022 4326
14163 27/09/2022 17304
14164 27/09/2022 12978
14164 27/09/2022 6489
16670 25/10/2022 21630
16671 25/10/2022 19467
Work Name: Metlling Road from Main Road to Gunderao land @ Handikera(1506005002/RC/93393042892373618)
14165 27/09/2022 15141
14165 27/09/2022 6489
14166 27/09/2022 19467
16059 25/10/2022 6489
16059 25/10/2022 15141
16060 25/10/2022 2163
16060 25/10/2022 17304
16655 25/10/2022 4326
16655 25/10/2022 17304
16656 25/10/2022 4326
16656 25/10/2022 15141
Work Name: CC Drain from Naganna Bajolagge to public borwell @ Handikhera(1506005002/RC/93393042892383965)
15646 15/10/2022 21630
15647 15/10/2022 10815
16653 31/10/2022 14832
Work Name: CC Road from Jagnath Dholle house to main road @ Handikhera(1506005002/RC/93393042892383967)
14115 27/09/2022 7416
14115 27/09/2022 11124
14116 27/09/2022 7416
15648 15/10/2022 12978
15648 15/10/2022 8652
15649 15/10/2022 6489
Work Name: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿರಾಜ ಪಾಶಾ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/RC/93393042892394981)
26832 25/03/2023 15450
26833 25/03/2023 6180
Work Name: Metlling road from Vivekanand Kale land to Shridharrao Kale land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892400355)
23644 09/02/2023 21321
23645 09/02/2023 2163
25214 03/03/2023 21630
25215 03/03/2023 2163
Work Name: Metlling road from Shridharrao Kale land to Shivaji Kale land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892400368)
23646 09/02/2023 21321
23647 09/02/2023 1854
25216 03/03/2023 21630
Work Name: Metlling road from Shamrao Kale land to Raypali Road @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892400374)
23648 03/03/2023 21630
23649 03/03/2023 1854
25217 03/03/2023 21630
Work Name: Metlling road from Salauddin Patel land to Fakir Babalal land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892402753)
28097 29/03/2023 1854
Work Name: Metlling road from Fakir Babalal land to Iqbal Moti land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892402757)
28099 29/03/2023 1854
Work Name: Metlling road from Yadavrao Kale land to Maruti Kale land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892402760)
28098 29/03/2023 1854
Work Name: Metlling road from Sushilabai Kale land to Bhanudas Kale land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892402762)
28102 29/03/2023 1854
Work Name: Metlling road from Raghunath Baliram land to Satish Hanmantrao land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892405142)
27199 29/03/2023 5562
Work Name: Mettling Road from Laxmibai Lohar land to Vishwanath Naroba land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892410775)
28566 29/03/2023 1854
Work Name: Mettling Road from Dinkar More land to Janabai Maruti land @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892410780)
28565 29/03/2023 1854
Work Name: Const of CC Road Yusuf Salarmiya house to Darga @ Ghodwadi(1506005002/RC/93393042892414570)
28567 31/03/2023 1854
Work Name: Treaching and Revetment near Maruti Dayanand land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892427502)
26834 25/03/2023 4635
Work Name: Treaching and Revetment near Madhukar Sakaram land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892428311)
19281 09/12/2022 8652
19281 09/12/2022 12978
19282 09/12/2022 8652
20390 27/12/2022 2163
20390 27/12/2022 17304
20391 27/12/2022 8652
Work Name: ವಿಕ್ರಮ ಶೀವದೆ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/WC/93393042892478527)
5007 20/06/2022 2163
5007 20/06/2022 8034
5008 20/06/2022 6489
5008 20/06/2022 10815
5009 20/06/2022 2163
5009 20/06/2022 12360
5010 20/06/2022 5562
5010 20/06/2022 2163
5011 20/06/2022 8652
5012 20/06/2022 9888
5013 20/06/2022 10197
5014 20/06/2022 8343
5014 20/06/2022 618
5015 20/06/2022 2163
5015 20/06/2022 8343
5016 20/06/2022 2163
5016 20/06/2022 12669
5017 20/06/2022 4326
5017 20/06/2022 4326
5018 20/06/2022 8652
5019 20/06/2022 1854
5019 20/06/2022 10815
5020 20/06/2022 6489
5020 20/06/2022 4326
5021 20/06/2022 4326
6593 30/06/2022 4326
6593 30/06/2022 15141
6594 30/06/2022 5253
6594 30/06/2022 12978
6595 30/06/2022 18540
6595 30/06/2022 2163
6596 30/06/2022 19467
6596 30/06/2022 2163
6597 30/06/2022 15141
6597 30/06/2022 6489
6598 30/06/2022 19467
6599 30/06/2022 8652
6599 30/06/2022 12978
6600 30/06/2022 4326
6600 30/06/2022 15141
6601 30/06/2022 2163
9004 11/07/2022 3708
9004 11/07/2022 8652
9005 11/07/2022 2472
9005 11/07/2022 6489
9006 11/07/2022 9888
9007 11/07/2022 9888
9008 11/07/2022 5562
9008 11/07/2022 1236
9009 11/07/2022 12360
9010 11/07/2022 2472
9010 11/07/2022 8652
9011 11/07/2022 2472
9011 11/07/2022 9888
9012 11/07/2022 2472
9012 11/07/2022 4944
Work Name: Treaching and Revetment near babruwan annarao land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892491964)
19283 09/12/2022 2163
19283 09/12/2022 19467
19284 09/12/2022 8652
20392 27/12/2022 2163
20392 27/12/2022 10815
Work Name: Treaching and Revetment near muddasir patel land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892491968)
8487 11/07/2022 8652
8487 11/07/2022 12978
8488 11/07/2022 4326
12056 20/08/2022 8652
12056 20/08/2022 4326
12057 20/08/2022 2163
Work Name: Treaching and Revetment near Salauddin patel land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892491970)
8489 11/07/2022 17304
8489 11/07/2022 2163
8490 11/07/2022 6489
12058 20/08/2022 2163
12058 20/08/2022 19467
12059 20/08/2022 12978
12059 20/08/2022 2163
13299 27/09/2022 12978
16658 31/10/2022 10815
Work Name: Treaching and Revetment near Tukaram Ramchandra land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892491973)
8613 11/07/2022 19467
8614 11/07/2022 6489
12060 20/08/2022 19467
12061 20/08/2022 17304
16661 31/10/2022 19467
16661 31/10/2022 2163
Work Name: Treaching and Revetment near namanand dhole land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892491975)
8615 11/07/2022 10815
8615 11/07/2022 8652
8616 11/07/2022 6489
12062 20/08/2022 2163
12062 20/08/2022 19467
12063 20/08/2022 4326
12063 20/08/2022 10815
16657 31/10/2022 8652
16657 31/10/2022 12978
Work Name: Nala Turning from Salauddin Patel land to Narendra Kale land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892491977)
21397 09/01/2023 16686
21397 09/01/2023 1854
21398 09/01/2023 7416
21398 09/01/2023 1854
25220 03/03/2023 18540
25221 03/03/2023 15141
Work Name: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಖಾದರಸಾಬ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/WC/93393042892493897)
8617 11/07/2022 12978
8617 11/07/2022 6489
8618 11/07/2022 2163
8618 11/07/2022 15141
25789 29/03/2023 1236
25789 29/03/2023 11124
25790 29/03/2023 4944
26835 26/03/2023 12360
26836 26/03/2023 3708
Work Name: Treaching and Revetment near Mehboob Patel land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892494806)
8619 11/07/2022 8652
8619 11/07/2022 12978
8620 11/07/2022 8652
8620 11/07/2022 2163
15650 15/10/2022 8652
15650 15/10/2022 12978
15651 15/10/2022 4326
16659 31/10/2022 6489
16659 31/10/2022 15141
16660 31/10/2022 6489
Work Name: Treaching and Revetment near Yakub Patel land @ Handikera (1506005002/WC/93393042892494843)
6589 30/06/2022 17304
6589 30/06/2022 4326
6590 30/06/2022 4326
6590 30/06/2022 8652
12571 01/09/2022 10815
12571 01/09/2022 10815
12572 01/09/2022 8652
12572 01/09/2022 2163
14118 27/09/2022 9270
14118 27/09/2022 9270
Work Name: Treaching and Revetment near Tanaji Jamadar land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892495681)
14050 27/09/2022 21630
14051 27/09/2022 4326
14051 27/09/2022 6489
15654 15/10/2022 6489
15654 15/10/2022 15141
19013 09/12/2022 19467
19014 09/12/2022 2163
19939 21/12/2022 10815
Work Name: Treaching and Revetment near Bhimrao Vithalrao land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892496732)
28568 29/03/2023 1854
Work Name: Treaching and Revetment near Gousoddin Moulana land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892497059)
25791 23/03/2023 5562
25791 23/03/2023 12978
25792 23/03/2023 5562
27176 25/03/2023 18550
27177 25/03/2023 9275
Work Name: Treaching and Revetment near Dilip Sathe land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892498817)
28915 31/03/2023 309
Work Name: Treaching and Revetment near Jairam Sathe land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892498820)
28914 31/03/2023 309
Work Name: Treaching and Revetment near Vishwanath Swami land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892500158)
15655 15/10/2022 17304
15655 15/10/2022 4326
15656 15/10/2022 8652
16662 02/11/2022 21630
16663 02/11/2022 6489
20393 27/12/2022 4326
20393 27/12/2022 15141
20394 27/12/2022 6489
Work Name: Treaching and Revetment near Gurunath Karnage land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892500980)
20980 29/12/2022 19467
Work Name: Treaching and Revetment near Chandrappa Channale land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892500981)
20983 29/12/2022 17304
20983 29/12/2022 4326
Work Name: Treaching and Revetment near Digambarrao Pundlikrao land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892500983)
20985 29/12/2022 21630
20986 29/12/2022 15141
Work Name: Treaching and Revetment near Arjun Kalappa land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892505011)
19015 09/12/2022 12978
Work Name: Treaching and Revetment near Shivram Maru land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892505947)
15173 11/10/2022 15141
15173 11/10/2022 6489
15174 11/10/2022 2163
15174 11/10/2022 8652
16664 31/10/2022 17304
16664 31/10/2022 4326
16665 31/10/2022 2163
16665 31/10/2022 10815
19016 09/12/2022 16995
Work Name: Treaching and Revetment near Mahtab Nagarchi land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892506099)
25793 13/03/2023 7416
Work Name: Treaching and Revetment near Shivaji Jamadar land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892506931)
19940 21/12/2022 2163
19940 21/12/2022 17304
19941 21/12/2022 6489
24032 03/03/2023 21630
24033 03/03/2023 2163
25794 13/03/2023 16686
27969 29/03/2023 12360
27970 29/03/2023 2472
Work Name: Treaching and Revetment near Gundappa Karnage land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892507866)
20987 29/12/2022 21630
Work Name: ಝರೆಪ್ಪಾ ರಾಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005002/WC/93393042892523545)
21399 09/01/2023 21630
21400 09/01/2023 8652
Work Name: Treaching and Revetment near yousuf pate land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892523771)
16666 31/10/2022 21630
16667 31/10/2022 4326
16667 31/10/2022 4326
17437 15/11/2022 4326
17437 15/11/2022 17304
17438 15/11/2022 15141
19017 09/12/2022 15141
Work Name: Treaching and Revetment near Vivekanand Eknathrao land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892523773)
21401 10/01/2023 21630
21402 10/01/2023 12978
24034 13/02/2023 21630
24035 13/02/2023 12978
25222 05/03/2023 12978
Work Name: Treaching and Revetment near Ramayya Swamy land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892526018)
20990 29/12/2022 17304
20990 29/12/2022 4326
Work Name: Treaching and Revetment near Ismail Patel land @ Handikera(1506005002/WC/93393042892530350)
21403 09/01/2023 21630
21404 09/01/2023 6489
24687 26/02/2023 21630
24688 26/02/2023 4944
25795 25/03/2023 18540
25796 25/03/2023 4635
25796 25/03/2023 1545
Work Name: ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಕಾಳೆ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಕನಕಟ್ಟೆ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳ್ಳೆತ್ತುವುದು(1506005002/WC/93393042892530361)
27178 25/03/2023 21630
27179 25/03/2023 12978
Work Name: Treaching and Revetment near Omprakash Keshavrao land @ Ghodwadi (1506005002/WC/93393042892535339)
28569 29/03/2023 1854
Work Name: Treaching and Revetment near Nizam Mulla land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892537388)
28101 29/03/2023 1854
Work Name: Treaching and Revetment near Manikrao Dhole land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892537392)
28103 29/03/2023 3708
Work Name: Nala turning from shivaji shankarao land to manik machkure land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892542204)
26837 25/03/2023 12360
Work Name: Nala turning from Namanand Dhole land to Shivaji Jamadar land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892544721)
28570 29/03/2023 1854
Work Name: Nala turning from Venkat Kankatte land to Haridev Kale land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892544723)
28571 29/03/2023 1854
Work Name: Nala turning from Rukminibai Shivade land to Khalil Papu land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892544733)
28572 29/03/2023 1854
Work Name: Nala turning from Khalil Papu land to Bharat Jadhav land @ Ghodwadi(1506005002/WC/93393042892544737)
28573 29/03/2023 1854
Sub Total Rs. 10481440
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
15829 15/10/2022 12138
15829 15/10/2022 5202
15830 15/10/2022 6936
15830 15/10/2022 10404
14742 15/10/2022 4046
Sub Total Rs. 38726
Grand Total Rs. 10520166
Expenditure In Lakhs For block :105.2
Report Completed
Excel View