Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BIDAR
Block : HUMNABAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KALLUR
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಸರಕಾರಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ವಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/AV/93393042892318047)
19077 12/12/2022 6489
19077 12/12/2022 12978
19078 12/12/2022 6489
19078 12/12/2022 4326
25951 15/03/2023 16377
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ವಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/AV/93393042892323064)
27925 28/03/2023 10197
27925 28/03/2023 927
27926 28/03/2023 4944
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1506005004/DP/93393042892321370)
7238 30/06/2022 9270
7238 30/06/2022 3090
7687 30/06/2022 3708
7687 30/06/2022 1236
9050 13/07/2022 2163
9050 13/07/2022 19467
9051 13/07/2022 2163
10356 02/08/2022 15141
10356 02/08/2022 2163
10357 02/08/2022 4326
10357 02/08/2022 2163
11403 12/08/2022 6489
11403 12/08/2022 15141
11404 12/08/2022 6489
11404 12/08/2022 10815
15745 22/10/2022 15141
15745 22/10/2022 6489
15746 22/10/2022 15141
15746 22/10/2022 4326
19153 12/12/2022 12978
19153 12/12/2022 8652
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರೀಜ್ ದಿಂದ ಲಾಲಧರಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಗುಂಡಿ ತೊಡಿ ಸಸಿ ನಡೆಸುವುದು 2 ಕಿ.ಮೀ(1506005004/DP/93393042892321478)
7239 30/06/2022 9270
7239 30/06/2022 6180
7240 30/06/2022 4635
7240 30/06/2022 1545
7688 30/06/2022 3708
7688 30/06/2022 2472
7689 30/06/2022 1854
7689 30/06/2022 618
9035 13/07/2022 4326
9035 13/07/2022 17304
9036 13/07/2022 15141
9036 13/07/2022 6489
9037 13/07/2022 10815
9037 13/07/2022 4326
11405 12/08/2022 4326
11405 12/08/2022 17304
11406 12/08/2022 4017
11406 12/08/2022 8652
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1506005004/DP/93393042892321495)
7241 30/06/2022 10815
7241 30/06/2022 4635
7242 30/06/2022 4635
7242 30/06/2022 3090
7690 30/06/2022 4326
7690 30/06/2022 1854
7691 30/06/2022 1854
7691 30/06/2022 1236
9038 13/07/2022 17304
9038 13/07/2022 4326
9039 13/07/2022 6489
9039 13/07/2022 15141
9040 13/07/2022 10815
9040 13/07/2022 10815
9041 13/07/2022 6489
9041 13/07/2022 4326
10363 02/08/2022 8652
10363 02/08/2022 6489
10363 08/09/2022 6489
10364 02/08/2022 12978
10364 02/08/2022 6489
10364 08/09/2022 2163
10365 02/08/2022 6489
10365 02/08/2022 12978
11407 12/08/2022 12978
11407 12/08/2022 8652
11408 12/08/2022 6489
11408 12/08/2022 10815
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ನಾಲದಿಂದ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕಣಜಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ & ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892243454)
1124 18/05/2022 9270
1124 18/05/2022 6798
1125 18/05/2022 15759
1126 18/05/2022 14214
1126 18/05/2022 3708
1127 18/05/2022 8961
1127 18/05/2022 9270
1128 18/05/2022 3708
1128 18/05/2022 6798
2735 30/05/2022 9270
2735 30/05/2022 7416
2736 30/05/2022 10815
2736 30/05/2022 7416
2737 30/05/2022 3708
2737 30/05/2022 12978
2738 30/05/2022 1854
2738 30/05/2022 3708
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಖ್ಯಾಲಪ್ನೋರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಂಕರ ಮಾಳಗೆ ಹೊಲದ ಹಳ್ಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892246860)
5035 22/06/2022 12978
5035 22/06/2022 8652
5036 22/06/2022 10815
5036 22/06/2022 6489
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಖಂಡಪ್ನೋರ ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892269691)
25953 15/03/2023 21630
25954 15/03/2023 19776
25954 23/03/2023 4944
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892272990)
2555 01/06/2022 3708
2555 01/06/2022 11124
2556 01/06/2022 3708
2556 01/06/2022 11124
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮಠದ ಹೊಲದಿಂದ ಕಠಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892272998)
1137 18/05/2022 3708
1137 18/05/2022 12978
1137 08/09/2022 1854
1138 18/05/2022 9270
1138 18/05/2022 8652
1139 18/05/2022 7107
1139 18/05/2022 10815
1140 18/05/2022 3399
1140 18/05/2022 5253
2557 30/05/2022 14523
2557 30/05/2022 1545
2558 30/05/2022 9270
2558 30/05/2022 7416
2559 30/05/2022 10815
2559 30/05/2022 5562
2560 30/05/2022 8961
2560 30/05/2022 7107
2561 30/05/2022 1854
6739 30/06/2022 19467
6740 30/06/2022 8652
6740 30/06/2022 8652
6741 30/06/2022 8652
6741 30/06/2022 12978
6742 30/06/2022 2163
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಪಾರಮ್ಮ ಶಂಕರ ಸ.ನಂ. 30ರ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005004/FP/93393042892273739)
2562 30/05/2022 5562
2562 30/05/2022 12978
2563 30/05/2022 3708
2563 30/05/2022 9270
6743 30/06/2022 2163
6743 30/06/2022 19467
6744 30/06/2022 2163
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಭದ್ರಪ್ಪ ವೀರಣ್ಣಾ ಸ.ನಂ. 182ರ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892274358)
5183 22/06/2022 8652
5183 22/06/2022 12978
5184 22/06/2022 2163
5184 22/06/2022 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 48ರ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892275789)
2564 30/05/2022 12360
2564 30/05/2022 5562
2565 30/05/2022 18540
2566 30/05/2022 12978
2566 30/05/2022 5562
2567 30/05/2022 11124
2567 30/05/2022 7416
2568 30/05/2022 1854
2568 30/05/2022 1854
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಕಠಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ನಾಲಾದಿಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892286656)
5238 22/06/2022 8652
5238 22/06/2022 12978
5239 22/06/2022 15141
5239 22/06/2022 6489
5240 22/06/2022 21630
5241 22/06/2022 6489
5241 22/06/2022 4326
6930 30/06/2022 6180
6930 30/06/2022 14523
6931 30/06/2022 18231
6931 30/06/2022 2163
6932 30/06/2022 5871
6932 30/06/2022 14832
6933 30/06/2022 3708
6933 30/06/2022 16377
6934 30/06/2022 1854
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಆಂಬ್ರಾಯಿ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892286657)
5070 22/06/2022 8343
5070 22/06/2022 12978
5071 22/06/2022 17304
5071 22/06/2022 4326
5072 22/06/2022 4326
5072 22/06/2022 17304
5073 22/06/2022 10815
5073 22/06/2022 10815
5074 22/06/2022 6489
5074 22/06/2022 4326
7243 30/06/2022 12360
7243 30/06/2022 3090
7244 30/06/2022 7416
7244 30/06/2022 7725
7245 30/06/2022 3090
7245 30/06/2022 12360
7246 30/06/2022 7416
7246 30/06/2022 5562
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಿಂಬೇಕರ್ ಹೊಲದಿಂದ ಗದಿವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892286658)
5242 22/06/2022 15141
5242 22/06/2022 6489
5243 22/06/2022 21630
5244 22/06/2022 21630
5245 22/06/2022 8652
5245 22/06/2022 12978
5246 22/06/2022 12978
5246 22/06/2022 8652
5247 22/06/2022 4326
5247 22/06/2022 6489
7247 30/06/2022 13905
7247 30/06/2022 1545
7248 30/06/2022 9579
7248 30/06/2022 6180
7249 30/06/2022 1545
7249 30/06/2022 3090
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಝಾಪುರ ಹೊಲದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರೀಜ್ಜ್ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005004/FP/93393042892288939)
6935 30/06/2022 19467
6935 30/06/2022 2163
6936 30/06/2022 12978
6936 30/06/2022 8652
6937 30/06/2022 2163
6937 30/06/2022 2163
9252 13/07/2022 17304
9252 13/07/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹತ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಾಟಿಕರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892290842)
11409 12/08/2022 12978
11409 12/08/2022 8652
11410 12/08/2022 5253
11410 12/08/2022 2163
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಗೊಡಗೆನ ನಾಲದ ವೆರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892294340)
16770 02/11/2022 6489
16770 02/11/2022 8652
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಈರಮ್ಮ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892294341)
16771 02/11/2022 9579
16771 02/11/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ನಜರೋದಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ತೇಜಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892294657)
14851 10/10/2022 10815
14851 10/10/2022 6489
18523 03/12/2022 4635
18523 03/12/2022 5562
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ನಾಗಪ್ಪಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892295016)
27951 28/03/2023 6180
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಗಣಪತಿ ಕಠಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಮ್ಮ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892295125)
19154 12/12/2022 10815
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892295643)
15394 10/10/2022 8652
15394 10/10/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಪ.ಜಾ ಓಣಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892296282)
14852 10/10/2022 10815
Work Name: ಕೆ.ತಾಂಡ ಶಿವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಲಸ್ಕರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892296911)
15395 10/10/2022 19467
15395 10/10/2022 2163
18476 03/12/2022 9270
18476 03/12/2022 3708
Work Name: ಕೆ.ತಾಂಡ ಲಸ್ಕರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892296912)
15396 10/10/2022 8652
15396 10/10/2022 10815
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಕೆಂಪುಕೋಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892296948)
17998 18/11/2022 4326
17998 19/11/2022 5871
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892296950)
27953 28/03/2023 6180
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಅಜೀತ ಸುರ್ಯಕಾಂತ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892296951)
17999 18/11/2022 5871
17999 19/11/2022 4326
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892296952)
18000 19/11/2022 10197
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಗೌರಮ್ಮ ನಿಡಗುಂದಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶ್ವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892300111)
19715 19/12/2022 4326
19715 19/12/2022 12051
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ವೀರಣ್ಣಾ ಹುಮನಾಬಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892300575)
15621 12/10/2022 9888
15621 12/10/2022 6489
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉದಯಕುಮಾರ ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892300576)
15622 12/10/2022 16377
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಉದಯಕುಮಾರ ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892302134)
19716 19/12/2022 4326
19716 19/12/2022 6489
19716 04/02/2023 927
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892302138)
19717 19/12/2022 11742
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಅಶೋಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಡೀಗೇರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892302139)
19718 19/12/2022 2163
19718 19/12/2022 5253
19718 04/02/2023 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಗುಂಡಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಕೋನೆರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892302158)
18001 23/11/2022 8652
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಮರೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892303129)
19721 19/12/2022 10815
19721 19/12/2022 927
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಅಮೃತ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892303133)
28466 28/03/2023 8343
Work Name: ಕಠಳ್ದಳಿ ಶರಥ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005004/FP/93393042892305491)
20617 27/12/2022 1854
20617 27/12/2022 9270
25440 11/03/2023 18540
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ ಜನವಾಡ ಹೊಲದಿಂದ ಮಠದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005004/FP/93393042892312094)
26943 23/03/2023 21630
26944 23/03/2023 21630
26945 23/03/2023 19467
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಸಿಡಿಲು ಗುಂಡದಿಂದ ಸ.ನಂ. 91ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/FP/93393042892313013)
26718 23/03/2023 1545
26718 23/03/2023 13905
26719 23/03/2023 1545
26719 23/03/2023 13905
26720 23/03/2023 15450
26721 23/03/2023 1545
26721 23/03/2023 13905
26722 23/03/2023 3090
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ದುಖಾನದಿಂದ ಬಡಗೇರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892313395)
27946 28/03/2023 6180
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ದುಖಾನ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892313397)
27936 28/03/2023 6180
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಆನಂದ ಶಂಕರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005004/FP/93393042892313663)
27940 28/03/2023 4635
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892313664)
27927 28/03/2023 4635
27927 28/03/2023 1545
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಧರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/FP/93393042892314200)
28528 28/03/2023 2472
Work Name: ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಚನ್ನವೀರ ಬೀರಾದಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ (367633) BASAVA 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892253275)
3633 07/06/2022 3708
14015 23/09/2022 1545
25415 04/03/2023 2163
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ ಲವಕುಶ ಪ.ಪಂ. ಮು. ಪಾಟಿ (257954)AMBEDKAR 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892255074)
17690 18/11/2022 4326
17690 19/11/2022 4326
Work Name: ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂ. ರಾಜಪ್ಪಾ ಹಿರಾಳ ಪ.ಪಂ. ಮು.ಪಾಟಿ (302165) AMBEDKAR 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892255262)
13831 23/09/2022 6489
Work Name: ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಭೂಂಯಾರ ಕಲ್ಲೂರ (363217) BASAVA 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892258192)
689 02/11/2022 3090
3648 07/06/2022 3708
Work Name: ಸಂಗೀತಾ ಗಂ. ವೈಜಿನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪ.ಜಾ ಕಠಳ್ಳಿ (165627) AMBEDKAR 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892277923)
690 02/11/2022 3708
Work Name: ಸಂಗಮ್ಮ ಕರಸಬಸಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶ್ವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ (364164) BASAVA 2016-17 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892319526)
3635 07/06/2022 1854
3635 07/06/2022 1854
16735 02/11/2022 2163
16735 02/11/2022 2163
Work Name: ಜೈಶೀಲಾ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಗೋರ್ಟೆ ಪ.ಜಾ. ಕಲ್ಲೂರ (68215) AMBEKDAR 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892325102)
10146 27/07/2022 2163
13832 23/09/2022 4326
Work Name: ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಸಯ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಠಳ್ಳಿ (542299) ಬಸವ 2017-18 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892338363)
691 02/11/2022 3708
3647 07/06/2022 3708
Work Name: ಜಮರಬಾಯಿ (ಜಮಕಬಾಯಿ) ಕಿಶನ ಕ.ತಾಂಡ ಪ.ಜಾ (264657) ಅಂಬೇಡ್ಕರ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892346745)
22227 21/01/2023 4326
22227 21/01/2023 4326
Work Name: ಅಬೇದಾಬಿ ಮೈನೊದಿನ್ ಕಠಳ್ಳಿ (566813) ಬಸವ ಹೆ. 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892346923)
13103 02/09/2022 2163
13103 02/09/2022 4326
Work Name: ಸಿದ್ದಮ್ಮ ರವಿಂದ್ರ ಕಣಜಿ ಕಠಳ್ಳಿ (584542) ಬಸವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892366964)
1145 07/06/2022 3708
3636 07/06/2022 3708
Work Name: ಜಗದೇವಿ ಗಂ. ಜಗನ್ನಾಥ ಗಾದಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ (364160) ಬಸವ ವಸತಿ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892366994)
10145 27/07/2022 4326
10145 27/07/2022 4326
16085 02/11/2022 4326
Work Name: ನಾಗಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಶಪ್ನೋರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ (581445) ಬಸವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2017-18ನೆ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892367694)
692 02/11/2022 7416
3642 07/06/2022 7416
Work Name: ನಾಗಮ್ಮ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಪರ್ಜಿಪಾಟೀಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ (53661) ಬಸವ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892367697)
22226 18/01/2023 2163
22226 18/01/2023 6489
25414 04/03/2023 6489
Work Name: ನಾಗಮ್ಮ ರವಿಕಾಂತ ಜಾನಪೂರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ (366233) ಬಸವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892367706)
693 02/11/2022 5562
693 02/11/2022 1854
3637 07/06/2022 1854
3637 07/06/2022 5562
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ. ಹುಸೇನಪ್ಪಾ ನಿಂಬೇಕರ್ ಪ.ಜಾ ಕಠಳ್ಳಿ (174002) ಅಂಬೇಡ್ಕರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892391688)
694 02/11/2022 5562
3638 07/06/2022 5562
Work Name: ಗಂಗಮ್ಮ ಮಡೆಪ್ಪಾ ಯರಬಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ (582015) ಬಸವ ಹೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892396076)
695 02/11/2022 5562
3639 07/06/2022 5562
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರಾಮಲಿಂಗ ಸುತಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋರಪಂಳ್ಳಿ (581414) ಬಸವ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892396089)
696 02/11/2022 3708
696 02/11/2022 1854
3640 07/06/2022 1854
3640 07/06/2022 3708
17797 18/11/2022 927
17797 19/11/2022 1854
Work Name: ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂ. ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಪ.ಜಾ ಕಠಳ್ಳಿ (372321) ಬಸವ 2016-17 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892405742)
22414 21/01/2023 2163
22414 21/01/2023 6489
23627 11/02/2023 8652
24124 11/02/2023 1236
Work Name: ಗೌರಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪಾ ಗಾದಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ (584521) ಬಸವ ಹೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892462900)
697 02/11/2022 1854
697 02/11/2022 3708
3641 07/06/2022 3708
3641 07/06/2022 1854
Work Name: ಶೇಖಮ್ಮ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ (528296) ಬಸವ ಹೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892464876)
698 02/11/2022 1854
698 02/11/2022 3708
3644 07/06/2022 3708
3644 07/06/2022 1854
Work Name: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂ. ಶಶಿಕಾಂತ ಪರೀಟ ಕಲ್ಲೂರ (584531) ಬಸವ ಹೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892467695)
1146 18/05/2022 3708
1146 18/05/2022 1854
3643 07/06/2022 3708
3643 07/06/2022 3708
Work Name: ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ (554396) ಬಸವ ಹೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892467698)
10144 27/07/2022 2163
10144 08/09/2022 4326
13833 23/09/2022 3708.04
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣಾ ಕಠಳ್ಳಿ ನಿಂಬೇಕರ ಪ.ಜಾ (68326) ಅಂಬೇಡ್ಕರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892470023)
18002 18/11/2022 6489
18479 03/12/2022 6489
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣಮಂತ ಕಾಂತಿ ಪ.ಜಾ ಕಠಳ್ಳಿ (191035) ಅಂಬೆಡ್ಕರ್ 2017-18 ನಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892470027)
18621 03/12/2022 2163
18621 03/12/2022 6489
23628 11/02/2023 4326
24129 11/02/2023 618
Work Name: ಸುಮಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ ಪ.ಜಾ ಕಠಳ್ಳಿ (59070) ಬಸವ 2016-17 ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892564343)
10143 27/07/2022 2163
10143 27/07/2022 6489
23633 11/02/2023 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಮೈಬುಬಸಾಬ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ಕುರಿದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892580716)
10142 27/07/2022 4326
10142 27/07/2022 11742
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಸಿತಾಬಾಯಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸವ(2016-17)ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892584342)
14018 23/09/2022 8652
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ತಸಲಿಮ ಶಫಿ ಶೇಖ ಸಾಮಾನ್ಯ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892584433)
10141 27/07/2022 6489
10141 27/07/2022 8652
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ವೈಜಿನಾಥ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ. 60 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042892643840)
5569 22/06/2022 12978
5569 22/06/2022 8652
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ರಾಧಿಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪ.ಜಾ (371341) ಅಂಬೇಡ್ಕರ 2017-18 ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893444088)
699 02/11/2022 1854
699 02/11/2022 3708
3646 07/06/2022 3708
3646 07/06/2022 1854
14398 03/10/2022 2163
14398 03/10/2022 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ವಿನಾಯಕ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 89ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ & ರಿವಿಟ್ಮೇಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893610745)
1147 18/05/2022 9270
1147 18/05/2022 9270
1148 18/05/2022 14832
1148 18/05/2022 1854
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಶೇಕಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ತೀರ್ಥಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 161ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893641864)
3880 07/06/2022 16686
3880 07/06/2022 1854
3881 07/06/2022 11124
3881 07/06/2022 3708
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ರಾಜಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪ.ಜಾ ಕಠಳ್ಳಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893655235)
10140 27/07/2022 4326
10140 27/07/2022 1545
10140 08/09/2022 2163
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ರೇವಣಿಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಿಕಿಂದಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 213ರಲ್ಲಿ ಬುದ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893659375)
3882 07/06/2022 18540
7250 30/06/2022 12978
7250 30/06/2022 3090
7251 30/06/2022 4635
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಪ.ಪಂ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893678850)
6745 30/06/2022 4326
6745 30/06/2022 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಕಲಾವತಿ ಅಂಬಣ್ಣ ಪ.ಜಾ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893678952)
6749 30/06/2022 6489
16087 22/10/2022 1545
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಕಮಳಮ್ಮ ಶಂಕರ ಸ.ನಂ. 112ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893685202)
1149 18/05/2022 3708
1149 18/05/2022 14832
1150 18/05/2022 7416
1150 18/05/2022 11124
1151 18/05/2022 1854
1151 18/05/2022 1854
Work Name: ಕಠಳ್ಳೀ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣಾ ಪ.ಜಾ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893716487)
6746 30/06/2022 8652
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಭದ್ರಪ್ಪ ವೀರಣ್ಣಾ ಸ.ನಂ. 181ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893719536)
6747 30/06/2022 8652
6747 30/06/2022 12978
6748 30/06/2022 4326
6748 30/06/2022 12978
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಭಾರತಬಾಯಿ ವೀರಣ್ಣಾ ಸ.ನಂ. 182ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893719544)
2572 30/05/2022 3708
2572 30/05/2022 7107
2573 30/05/2022 7416
2573 10/08/2022 1854
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಪ.ಪಂ. ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893726998)
10139 27/07/2022 10815
Work Name: ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ರವರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 620396(1506005004/IF/93393042893780667)
3645 07/06/2022 3708
22225 21/01/2023 4326
23634 11/02/2023 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಶಿವಪುತ್ರ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 130 ಎ.ಗು 4ರಲ್ಲಿ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/IF/93393042893836621)
5570 22/06/2022 15141
5570 22/06/2022 6489
7252 30/06/2022 9270
7252 30/06/2022 9270
7253 30/06/2022 3708
7253 30/06/2022 11124
7701 30/06/2022 3090
7701 30/06/2022 3090
7702 30/06/2022 1236
7702 30/06/2022 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಶಾಂತವೀರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ.ನಂ.60/1ರಲ್ಲಿ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/IF/93393042893836666)
5571 22/06/2022 19467
5571 22/06/2022 2163
5572 22/06/2022 2163
5572 22/06/2022 12978
7254 30/06/2022 16686
7254 30/06/2022 1854
7255 30/06/2022 5562
7703 30/06/2022 5562
7703 30/06/2022 618
7704 30/06/2022 1854
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಪ್ರೀಯಾಂಕಾ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 135ರಲ್ಲಿ ನಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005004/IF/93393042893883108)
25052 28/02/2023 21630
25053 28/02/2023 11433
27052 25/03/2023 21630
27053 25/03/2023 12978
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ನಿಜಪ್ಪಾ ಕೋಳಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನಂ. 135 ನಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005004/IF/93393042893883319)
23241 08/02/2023 19467
23242 08/02/2023 19467
25055 28/02/2023 21630
25056 28/02/2023 6489
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಿರ್ಗೆಕರ್ ಪ.ಜಾ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893893528)
19093 12/12/2022 6489
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಿ ಪ.ಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893893556)
19155 12/12/2022 4326
19155 12/12/2022 2781
Work Name: ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ರವಿ ಮಂಗಲಗಿ ಇತರೆ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಠಳ್ಳಿ(1506005004/IF/93393042893950204)
13834 23/09/2022 4326
13834 23/09/2022 4326
16737 02/11/2022 8652
22224 21/01/2023 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಶೀತಲ ಜಗನಾಥ ಪ.ಜಾ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893956596)
19092 12/12/2022 6489
19092 12/12/2022 618
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ನಾಗಮ್ಮ ರಮೇಶ ನೌಲೆ ಪ.ಜಾ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893956621)
19158 12/12/2022 7107
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಸತೀಷ ಸಿರ್ಗೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893956639)
19079 12/12/2022 927
19079 12/12/2022 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಕಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಅಮೃತರಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893968216)
11415 12/08/2022 8652
11415 12/08/2022 2163
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಜಗದೀಶ ಅಮೃತರಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893968262)
11417 12/08/2022 10815
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಪಾರಮ್ನ ಗಂಡ ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ಪ.ಜಾ ಸ.ನಂ 30 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893968280)
11413 12/08/2022 4326
11413 12/08/2022 2163
11414 12/08/2022 2163
11414 12/08/2022 2163
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಂಕರ ಪ.ಪಂ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042893983988)
28529 28/03/2023 3708
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಸುಭಾಷ ಗಣಪತಿ ಪ.ಜಾ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894000581)
17798 18/11/2022 3708
17798 19/11/2022 1854
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದೇಶಪ್ಪಾ ಇತರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894001675)
16089 22/10/2022 2163
16089 22/10/2022 4017
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವರಾಜ ಸ.ನಂ. 137ರಲ್ಲಿ ರ (ಹೊಲದಲ್ಹೆಲಿ )ಬ್ಬೆನು ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1506005004/IF/93393042894013454)
13835 23/09/2022 21630
13836 23/09/2022 8652
13836 23/09/2022 6489
18480 01/12/2022 15141
18481 01/12/2022 2163
18481 01/12/2022 5871
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ವಿನೋದ ಶಂಕರ ಪ.ಪಂ. ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾನ(1506005004/IF/93393042894047705)
16091 22/10/2022 2163
16091 22/10/2022 4944
Work Name: ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಖುಬು ಪ.ಜಾ ರವರ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 622650 ಕೆ.ತಾಂಡ (1506005004/IF/93393042894061614)
13838 23/09/2022 2163
13838 23/09/2022 2163
16738 02/11/2022 4326
16738 02/11/2022 2163
22223 21/01/2023 2163
22223 21/01/2023 2163
Work Name: ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಪ.ಜಾ ರವರ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 622646 ಕೆ.ತಾಂಡ(1506005004/IF/93393042894061667)
13839 23/09/2022 6489
16739 02/11/2022 6489
22222 18/01/2023 2163
22222 18/01/2023 6489
Work Name: ತಂಗೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಪ.ಜಾ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ (1506005004/IF/93393042894061714)
14399 03/10/2022 2163
14399 03/10/2022 6489
17799 18/11/2022 1854
17799 19/11/2022 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಪ್ರೀಯಂಕಾ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇತರೆ 2021-22ನೇ ಸಾ.ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 622722(1506005004/IF/93393042894098338)
18483 03/12/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ ಗುರಪ್ಪಾ ಪ.ಜಾ 2021-22ನೇ ಸಾ.ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 255271(1506005004/IF/93393042894098397)
17692 18/11/2022 2163
17692 19/11/2022 2163
22415 21/01/2023 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮತಾಬಿ ಶಾಬೋದ್ದಿನ್ ಇತರೆ 2021-22ನೇ ಸಾ.ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 550859(1506005004/IF/93393042894098446)
16092 22/10/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮಹೇಬುಬ ಬಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಇತರೆ 2021-22ನೇ ಸಾ.ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 622695(1506005004/IF/93393042894098497)
16090 22/10/2022 6489
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಶ್ರೀದೇವಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇತರೆ 2021-22ನೇ ಸಾ. ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894098590)
17693 18/11/2022 6489
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪ.ಪಂ 2021-22ನೇ ಸಾ.ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 262997(1506005004/IF/93393042894098669)
17694 18/11/2022 4326
22221 21/01/2023 4326
26946 25/03/2023 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಆರತಿ ರಾಮ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇತರೆ 2021-22ನೇ ಸಾ.ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 622653(1506005004/IF/93393042894098713)
17695 18/11/2022 4326
22220 21/01/2023 4326
25412 04/03/2023 4326
26947 25/03/2023 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ಪ.ಜಾ ರವರ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 622681(1506005004/IF/93393042894103712)
17696 19/11/2022 6489
25411 04/03/2023 4326
26948 25/03/2023 4326
Work Name: ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಇತರೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 623386 ಕಲ್ಲೂರ(1506005004/IF/93393042894200255)
18750 03/12/2022 4326
23635 11/02/2023 4326
26949 25/03/2023 4326
Work Name: ಹೇಮಾವತಿ ಗಂಡ ಸತೀಶ ಪ.ಜಾ ರವರ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಠಳ್ಳಿ(1506005004/IF/93393042894203080)
18751 03/12/2022 4326
18751 03/12/2022 2163
26964 25/03/2023 8652
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಉಮೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ.ನಂ. 246ರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894214157)
22180 21/01/2023 8652
22180 21/01/2023 12978
22181 21/01/2023 2163
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ ಇತರೆ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 570418(1506005004/IF/93393042894249417)
20618 11/02/2023 4326
23701 11/02/2023 2472
25410 04/03/2023 4326
26963 25/03/2023 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ ಶ್ಯಾಮ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 622841(1506005004/IF/93393042894251911)
20619 18/01/2023 4326
20619 18/01/2023 4326
22219 18/01/2023 6489
22219 18/01/2023 2163
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಭೀಮಶಾ ಪ.ಜಾ ಸ.ನಂ 142ರಲ್ಲಿ ತರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894303532)
24911 28/02/2023 21630
24912 28/02/2023 19467
26961 25/03/2023 19467
26962 25/03/2023 19467
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಶಿವಪುತ್ರ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪ.ಪಂ ಸ.ನಂ 130ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894303587)
24744 28/02/2023 3090
24745 28/02/2023 927
25054 28/02/2023 21630
26959 25/03/2023 21630
26960 25/03/2023 10815
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾನವಾಡ ಇತರೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 523040(1506005004/IF/93393042894305872)
25409 04/03/2023 8652
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಶ್ವೇತಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಖ್ಯಾಲಪನೂರ ಇತರೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 623054(1506005004/IF/93393042894306318)
27930 28/03/2023 6489
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಕಾಶೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇತರೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 523268(1506005004/IF/93393042894306821)
25406 04/03/2023 6489
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪ.ಜಾ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 622751(1506005004/IF/93393042894306915)
25405 04/03/2023 6489
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇತರೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 622915(1506005004/IF/93393042894316817)
25407 04/03/2023 6489
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಇತರೆ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 610305(1506005004/IF/93393042894350354)
27928 28/03/2023 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಜೈಶಂಕರ ಬೀರಪ್ಪಾ ಪ.ಪಂ ಸ.ನಂ. 32ರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894382998)
28882 28/03/2023 1854
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ರಾಜಪ್ಪಾ ನಾಗಯ್ಯ ಇತರೆ ಸ.ನಂ 74ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894382999)
28883 28/03/2023 1854
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಕಲಾವತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸ.ನಂ. 172ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894383002)
28884 28/03/2023 2163
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಇತರೆ ಸ.ನಂ. 136ರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894383006)
28885 28/03/2023 1854
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮಹಾದೇವಿ ಹವಂಗೆಪ್ಪಾ ಇತರೆ ಸ.ನಂ 126/2ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894383009)
28886 28/03/2023 1854
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ವೀರಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪ.ಪಂ ಸ.ನಂ 132ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894383012)
28888 28/03/2023 1854
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಶಾಹಿನವಾಜ ಶಮಶೊದಿನ್ ಸ.ನಂ.39/6ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894383017)
28887 28/03/2023 1854
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮೈನೂದ್ದಿನ್ ಹನ್ನುಸಾಬ ಸ.ನಂ 113ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894417678)
28461 28/03/2023 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಕಾಶಿನಾಥ ಫತ್ತೆಪೂರ ಸ.ನಂ 119ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894417713)
28464 28/03/2023 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ರವಿಕಾಂತ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 57ರಲ್ಲಿ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/IF/93393042894428328)
28465 28/03/2023 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ವಿರಪಣ್ಣಾ ಗ್ಯಾಮಪ್ಪಾ ಸ.ನಂ. 53ರಲ್ಲಿ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/IF/93393042894428391)
28467 28/03/2023 2472
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಅನೀಲ ವೀರಣ್ಣಾ ಗಾದಗಿ ಸ.ನಂ. 110/6 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/IF/93393042894428412)
28468 28/03/2023 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಬಸವರಾಜ ಶಾಮರಾವ ಸ.ನಂ. 114ರಲ್ಲಿ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/IF/93393042894428437)
28471 28/03/2023 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಬಸವರಾಜ ಸ.ನಂ. 11ರಲ್ಲಿ ನಾಲ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1506005004/IF/93393042894428459)
28472 28/03/2023 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡ ಬಿಕ್ಕು ಪಾಂಡು ಸ.ನಂ. 48 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/IF/93393042894445010)
28110 28/03/2023 15450
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಶಂಕರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಾಶಿಖಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/LD/93393042892308441)
17802 18/11/2022 1854
17802 19/11/2022 14832
Work Name: ಪಾರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ಪ.ಜಾ ಸ.ನಂ 5ರ ಹತ್ತಿರ ರಾಶಿ ಖಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಠಳ್ಳಿ(1506005004/LD/93393042892308443)
17803 18/11/2022 11124
17803 19/11/2022 7416
17804 19/11/2022 3708
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ರೇವಣಸಿದ್ದ ನಿಜಪ್ಪಾ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಖಂಡಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892309191)
2574 01/06/2022 14832
2575 01/06/2022 9270
2575 01/06/2022 3708
5575 22/06/2022 12978
5575 22/06/2022 8652
5576 22/06/2022 6489
5576 22/06/2022 4326
13104 08/09/2022 4326
13104 08/09/2022 17304
13105 08/09/2022 6489
13105 08/09/2022 11433
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಕಾಳಪ್ನೋರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಕಾಮಗೊಂಡ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892315900)
2576 30/05/2022 18540
2577 30/05/2022 5562
2577 30/05/2022 11124
18484 03/12/2022 9270
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಗೊಡವಾಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಲಾಲಧರಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359251)
5577 22/06/2022 15141
5577 22/06/2022 6489
5578 22/06/2022 4326
5578 22/06/2022 12978
7671 30/06/2022 10815
7671 30/06/2022 10815
7672 30/06/2022 4326
7672 30/06/2022 6489
12718 02/09/2022 12978
12718 02/09/2022 8652
12719 02/09/2022 2163
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಹನುಮದೇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359253)
5029 22/06/2022 6489
5029 22/06/2022 15141
5030 22/06/2022 2163
5030 22/06/2022 17304
7256 30/06/2022 5562
7256 30/06/2022 12978
7257 30/06/2022 1854
7257 30/06/2022 12978
7705 30/06/2022 1854
7705 30/06/2022 4326
7706 30/06/2022 618
7706 30/06/2022 4326
12720 02/09/2022 6489
12720 02/09/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಲಾಲಬಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮಸ್ತಾನಬಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359254)
5031 22/06/2022 17304
5031 22/06/2022 4326
5032 22/06/2022 8652
5032 22/06/2022 8652
7661 30/06/2022 17304
7661 30/06/2022 4326
7662 30/06/2022 8652
7662 30/06/2022 10815
12721 02/09/2022 4326
12721 02/09/2022 12360
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮೈಬುಬಿ ಹೊಲದಿಂದ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಅಡೆಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ(1506005004/RC/93393042892359425)
5033 22/06/2022 15141
5033 22/06/2022 6489
5034 22/06/2022 17304
7659 30/06/2022 12978
7659 30/06/2022 8652
7660 30/06/2022 12978
12722 02/09/2022 17304
12722 02/09/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಕಾಶಿನಾಥ ಹೊಲದಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359430)
5037 22/06/2022 12978
5037 22/06/2022 8652
5038 22/06/2022 2163
5038 22/06/2022 12978
7663 30/06/2022 10815
7663 30/06/2022 10815
7664 30/06/2022 4326
7664 30/06/2022 15141
12750 02/09/2022 8034
12750 02/09/2022 10815
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ತುಕಾರಾಮ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಭೀಮಶೇಟ್ಟಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359432)
5039 22/06/2022 10815
5039 22/06/2022 10815
5040 22/06/2022 4326
5040 22/06/2022 12978
7665 30/06/2022 12978
7665 30/06/2022 8652
7666 30/06/2022 2163
7666 30/06/2022 15141
12746 02/09/2022 10197
12746 02/09/2022 8652
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಪ.ಜಾ ಓಣಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ & ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನ(1506005004/RC/93393042892359437)
5075 22/06/2022 17304
5075 22/06/2022 4326
5076 22/06/2022 8652
5076 22/06/2022 10815
7258 30/06/2022 14832
7258 30/06/2022 3708
7259 30/06/2022 5562
7259 30/06/2022 3708
7707 30/06/2022 4944
7707 30/06/2022 1236
7708 30/06/2022 1854
7708 30/06/2022 1236
12728 02/09/2022 21630
12729 02/09/2022 15141
12729 02/09/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ & ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359449)
5077 22/06/2022 8652
5077 22/06/2022 12669
5078 22/06/2022 6489
5078 22/06/2022 12978
7260 30/06/2022 9270
7260 30/06/2022 9270
7261 30/06/2022 3708
7261 30/06/2022 5562
8332 30/06/2022 3090
8332 30/06/2022 3090
8333 30/06/2022 1236
8333 30/06/2022 1854
12742 02/09/2022 19467
12742 02/09/2022 2163
12743 02/09/2022 6489
12743 02/09/2022 12978
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ವೀರಣ್ಣಾ ಹರಸೂರೆ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ತೆಲಂಗ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359455)
5079 22/06/2022 12978
5079 22/06/2022 8652
5080 22/06/2022 12978
5080 10/08/2022 2163
7667 30/06/2022 12978
7667 30/06/2022 8652
7668 30/06/2022 12978
7668 10/08/2022 2163
12732 02/09/2022 12978
12732 02/09/2022 8652
12733 02/09/2022 1545
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಶರಣಪ್ಪಾ ತೆಲಂಗ ಹೊಲದಿಂದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಾದಗಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359457)
5083 22/06/2022 10815
5083 22/06/2022 10815
5084 22/06/2022 15141
5084 22/06/2022 4326
7655 30/06/2022 10815
7655 30/06/2022 10815
7656 30/06/2022 15141
7656 30/06/2022 4326
12727 02/09/2022 12978
12727 02/09/2022 1545
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಶಿವಕುಮಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಣುಮದೇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359645)
5081 22/06/2022 21630
5082 22/06/2022 6489
5082 22/06/2022 10815
7262 30/06/2022 18540
7263 30/06/2022 5562
7263 30/06/2022 7416
7709 30/06/2022 6180
7710 30/06/2022 1854
7710 30/06/2022 2472
12737 02/09/2022 6489
12737 02/09/2022 8652
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ವೀರಣ್ಣಾ ಹೊಲದಿಂದ ಗುರಮ್ಮ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ & ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359651)
5099 22/06/2022 2163
5099 22/06/2022 19467
5100 22/06/2022 4326
5100 22/06/2022 15141
7683 30/06/2022 8652
7683 30/06/2022 12978
7684 30/06/2022 4326
7684 30/06/2022 8652
12726 02/09/2022 4326
12726 02/09/2022 16686
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಧರಿ ಹಣದಿಯಿಂದ ನೇಳಕುಡ ನಾಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ& ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359652)
5185 22/06/2022 17304
5186 30/06/2022 10815
5186 30/06/2022 6489
7681 30/06/2022 19467
7681 30/06/2022 2163
7682 30/06/2022 10815
7682 30/06/2022 6489
12730 02/09/2022 4326
12730 02/09/2022 17304
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಭೀಮಣ್ಣಾ ದೇವಣಿ ಹೊಲದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359659)
5097 22/06/2022 8652
5097 22/06/2022 10815
5098 22/06/2022 17304
7679 30/06/2022 10815
7679 30/06/2022 10815
7680 30/06/2022 2163
7680 30/06/2022 17304
12725 02/09/2022 6489
12725 02/09/2022 10815
Work Name: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಹೊಲದಿಂದ ಆನಂದ ಶಂಕರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892359667)
5187 22/06/2022 6489
5187 22/06/2022 15141
5188 22/06/2022 17304
7711 30/06/2022 618
7711 30/06/2022 5562
7712 30/06/2022 618
7712 30/06/2022 4944
7719 30/06/2022 1236
7719 30/06/2022 11124
7720 30/06/2022 1236
7720 30/06/2022 9888
12734 02/09/2022 8652
12734 02/09/2022 12978
12735 02/09/2022 927
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಚೀನಪ್ಪಾ ಖಂಡಪನೋರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಜಪ್ಪಾ ಕೋಳಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ & ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ(1506005004/RC/93393042892360158)
7669 30/06/2022 21630
7670 30/06/2022 2163
7670 30/06/2022 12978
14021 23/09/2022 19467
14021 23/09/2022 2163
14022 23/09/2022 12978
14022 23/09/2022 6489
14853 10/10/2022 10815
14853 10/10/2022 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಪೋಚಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಬೀರಾದಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ& ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ(1506005004/RC/93393042892360426)
7264 30/06/2022 6180
7264 30/06/2022 9270
7265 30/06/2022 3090
7265 30/06/2022 1545
7713 30/06/2022 2472
7713 30/06/2022 3708
7714 30/06/2022 1236
7714 30/06/2022 618
12744 02/09/2022 10815
12744 02/09/2022 10815
12745 02/09/2022 2163
12745 02/09/2022 17304
14400 03/10/2022 7210
14400 03/10/2022 10815
14401 03/10/2022 3605
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಶೇನಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892360661)
5579 22/06/2022 12978
5579 22/06/2022 4326
5580 22/06/2022 6489
5580 22/06/2022 10815
7266 30/06/2022 1854
7266 30/06/2022 16686
7267 30/06/2022 12978
7267 30/06/2022 1854
7715 30/06/2022 618
7715 30/06/2022 5562
7716 30/06/2022 4326
7716 30/06/2022 618
12741 02/09/2022 2163
12741 02/09/2022 10815
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಹಣಮಂತರಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ತುಕ್ಕಮ್ಮ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892360662)
5581 22/06/2022 10815
5581 22/06/2022 8652
5582 22/06/2022 2163
5582 22/06/2022 8652
7677 30/06/2022 10815
7677 30/06/2022 10815
7678 30/06/2022 2163
7678 30/06/2022 6489
12738 02/09/2022 15141
12738 02/09/2022 6489
20623 24/12/2022 7416
20623 24/12/2022 1854
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಹಣಮಂತ ಮಂಗಲಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ನೌಲೇ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ & ಜೆಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892360667)
5085 22/06/2022 17304
5085 22/06/2022 4326
5086 22/06/2022 8652
5086 22/06/2022 10815
7268 30/06/2022 12978
7268 30/06/2022 5562
7269 30/06/2022 5562
7269 30/06/2022 7416
12747 02/09/2022 2163
12747 02/09/2022 3090
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣಾ ನಿಂಬೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892360671)
14854 10/10/2022 6489
14854 10/10/2022 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಹಣಮಂತರಾವ ಮಂಗಲಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಶಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ& ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892360672)
5087 22/06/2022 8652
5087 22/06/2022 12978
5088 22/06/2022 17304
7654 30/06/2022 9270
7654 30/06/2022 9270
12749 02/09/2022 8652
12749 02/09/2022 11433
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಧರಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಗೊಡವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892362139)
5583 22/06/2022 12978
5583 22/06/2022 8652
5584 22/06/2022 12978
5584 22/06/2022 4326
7673 30/06/2022 12978
7673 30/06/2022 8652
7674 30/06/2022 12978
7674 30/06/2022 4326
14855 10/10/2022 8652
14855 10/10/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಣ್ಣಾ ಕ್ರೀಶ್ಚನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ & ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892362903)
14856 10/10/2022 17304
14856 10/10/2022 4326
14857 10/10/2022 4326
14857 10/10/2022 6489
18485 03/12/2022 15141
18485 03/12/2022 6489
18486 03/12/2022 12978
18486 03/12/2022 2163
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ರೇವಣಮ್ಮ ಗುರಪ್ಪಾ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವರಾಯ ಚೆನ್ನಬಸನೋರ್ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ & ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ(1506005004/RC/93393042892363140)
5101 22/06/2022 21630
5102 22/06/2022 15141
5102 22/06/2022 2163
7657 30/06/2022 21630
7658 30/06/2022 17304
7658 30/06/2022 2163
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಗಡದೋರ ಹೊಲದಿಂದ ಭದ್ರಪ್ಪಾ ವೀರಣ್ಣಾ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ & ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ(1506005004/RC/93393042892363141)
15623 12/10/2022 2163
15623 12/10/2022 19467
15624 12/10/2022 17304
15624 12/10/2022 2163
19731 19/12/2022 19467
19731 19/12/2022 2163
19732 19/12/2022 2163
19732 19/12/2022 4326
19732 24/12/2022 2163
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಅರ್ಜುನ ಚಾಂಗಲೆರಾ ಹೊಲದಿಂದ ತಾಹೇರಾಬಿ ಶೌಕತಲಿ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892363164)
7270 30/06/2022 16686
7270 30/06/2022 1854
7271 30/06/2022 3708
12751 02/09/2022 6489
12751 02/09/2022 14832
12752 02/09/2022 17304
12752 02/09/2022 2163
14402 03/10/2022 15141
14402 03/10/2022 4326
14403 03/10/2022 2163
14403 03/10/2022 6489
23507 11/02/2023 4326
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಹೊಲದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಚಾಂಗಲೇರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892363165)
21899 18/01/2023 618
21899 18/01/2023 5562
21900 18/01/2023 618
21900 18/01/2023 4944
24914 28/02/2023 21630
24915 28/02/2023 21630
24916 28/02/2023 21630
Work Name: ಕಠಳ್ಳಿ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕದಿಂದ ಹಣಮಂತರಾವ ಮಂಗಲಗಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ&ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892366812)
15073 10/10/2022 8652
15073 10/10/2022 10815
17800 18/11/2022 7416
17800 19/11/2022 11124
17801 18/11/2022 5562
17801 19/11/2022 10197
22217 18/01/2023 21630
22218 18/01/2023 1854
22218 18/01/2023 14832
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹತ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಾಟಿಕರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892369533)
11411 12/08/2022 6489
11411 12/08/2022 15141
11412 12/08/2022 4326
11412 12/08/2022 8652
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಬೀರಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮುಣ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892375858)
15074 10/10/2022 15141
15074 10/10/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಈಳಿಗ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ದ್ಯಾವನೋರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892375859)
15075 10/10/2022 10815
15075 10/10/2022 8652
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ದ್ಯಾವನೋರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892375860)
14858 10/10/2022 17304
14858 10/10/2022 4326
18493 03/12/2022 21012
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನಾಗುರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕ ನಾಗೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ(1506005004/RC/93393042892375861)
14859 10/10/2022 8652
14859 10/10/2022 8652
18499 03/12/2022 21012
18500 03/12/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಪ.ಜಾ ಬೋರವೆಲದಿಂದ ಬಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892375862)
14860 10/10/2022 15141
14860 10/10/2022 4326
14861 10/10/2022 2163
14861 10/10/2022 15141
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಅಂಬವ್ವ ನಿರಗುಡಿ ಮೆನಯಿಂದ ಡಿ.ಡಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892375863)
16772 02/11/2022 6489
16772 02/11/2022 12978
Work Name: ಕಲ್ಲೂರ ಕೋಳಿ ಅಂಬಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005004/RC/93393042892375864)