Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BIDAR
Block : HUMNABAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : DAKULGI
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಟೇಕ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/AV/93393042892308648)
25821 14/03/2023 21630
25822 14/03/2023 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/DP/93393042892311323)
8491 08/07/2022 6489
8491 08/07/2022 15141
8492 08/07/2022 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಮತಿ ಶ್ರೀ ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮ ಮನೆ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042892413630)
19417 01/12/2022 309
19417 01/12/2022 309
25823 21/03/2023 4326
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರ್ವಣ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮನೆ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042892464746)
12560 01/09/2022 4326
19418 01/12/2022 618
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042892529559)
19419 01/12/2022 1236
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042892532509)
27471 31/03/2023 4326
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಮನೆ IAY ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042892632986)
19420 01/12/2022 618
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಪ್ಪಾ ಗಂಡ ಗೌತಮ ಮನೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042892646040)
19421 01/12/2022 618
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಮನೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042892646051)
19422 01/12/2022 618
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893259374)
6760 02/07/2022 4326
6760 02/07/2022 2163
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್ ಸಿ(1506005008/IF/93393042893493353)
25824 21/03/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್ ಸಿ (1506005008/IF/93393042893493362)
27474 31/03/2023 8034
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893493472)
27475 31/03/2023 5253
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಫಕ್ರೋದ್ದಿನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893493495)
27476 31/03/2023 4326
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893493557)
27477 31/03/2023 4326
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893493576)
27478 31/03/2023 3708
27478 31/03/2023 1545
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893493599)
27479 31/03/2023 5253
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893493669)
27480 31/03/2023 4326
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893493705)
27481 31/03/2023 5253
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893694346)
6761 02/07/2022 17304
6761 02/07/2022 4326
6762 02/07/2022 12978
10686 03/08/2022 9270
10686 03/08/2022 7416
10687 03/08/2022 3708
15615 15/10/2022 12978
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893694358)
22514 27/01/2023 2163
22514 27/01/2023 19467
22515 27/01/2023 6489
25825 14/03/2023 21630
25826 14/03/2023 15141
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾದಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893728594)
297 03/05/2022 7416
297 03/05/2022 7416
12181 24/08/2022 2163
12181 24/08/2022 6489
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷ್ರೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893728599)
25828 14/03/2023 19467
25829 14/03/2023 6489
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893730850)
6765 02/07/2022 6489
6765 02/07/2022 15141
6766 02/07/2022 6489
6766 02/07/2022 8652
10635 03/08/2022 5562
10635 03/08/2022 9270
10636 03/08/2022 1854
10636 03/08/2022 3708
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದಶರಥ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893736199)
301 03/05/2022 3708
301 03/05/2022 9270
6767 02/07/2022 6489
6767 02/07/2022 15141
6768 02/07/2022 4326
10637 03/08/2022 11124
10637 03/08/2022 5562
12915 01/09/2022 21630
12916 01/09/2022 15141
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲನ ಸಾಬ ತಂದೆ ಘುಡುಸಾಬ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893736200)
302 03/05/2022 16686
303 03/05/2022 7416
6770 02/07/2022 19467
6771 02/07/2022 6489
10638 03/08/2022 7416
10638 03/08/2022 7416
15430 15/10/2022 19467
15430 15/10/2022 2163
15431 15/10/2022 6489
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪಾ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893736201)
304 03/05/2022 7416
304 03/05/2022 1854
6772 02/07/2022 12978
6772 02/07/2022 8652
6773 02/07/2022 8652
10640 03/08/2022 9270
10640 03/08/2022 7416
10640 05/09/2022 1854
12102 24/08/2022 17304
12103 24/08/2022 10815
12103 24/08/2022 2163
12918 05/09/2022 8343
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ ಮಾರುಬೈ ಹೊಲದಿಂದ ಬುರನ್ ಸಾಬ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893736205)
305 03/05/2022 12978
305 03/05/2022 5562
6775 02/07/2022 2163
6775 02/07/2022 19467
6776 02/07/2022 6489
6776 02/07/2022 2163
10690 03/08/2022 12978
10690 03/08/2022 3708
10691 03/08/2022 1854
12920 01/09/2022 6489
12920 01/09/2022 15141
12921 01/09/2022 4326
12921 01/09/2022 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀರಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893736209)
306 03/05/2022 9270
6778 02/07/2022 10815
6778 02/07/2022 10815
6779 02/07/2022 8652
10642 03/08/2022 12978
10642 03/08/2022 5562
10643 03/08/2022 3708
12923 01/09/2022 21630
12924 01/09/2022 10815
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಸೋದ್ದಿನ್ ಗಫುರ್ ಸಾಬ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893737624)
11640 11/08/2022 19467
11640 11/08/2022 2163
11641 11/08/2022 15141
12104 24/08/2022 2163
12104 24/08/2022 19467
12105 24/08/2022 10815
12564 05/09/2022 17304
12564 05/09/2022 4326
12565 05/09/2022 6489
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಾನ ಸಾಬ ತಂದೆ ಗಪೂರ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893737625)
11638 11/08/2022 15141
11638 11/08/2022 2163
11638 29/10/2022 2163
11639 11/08/2022 10815
12106 24/08/2022 15141
12106 24/08/2022 4326
12106 29/10/2022 2163
12107 24/08/2022 6489
12926 05/09/2022 19467
12926 29/10/2022 2163
12927 05/09/2022 10815
12927 05/09/2022 4326
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ವೀರಯ್ಯಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893737626)
11636 11/08/2022 21630
11637 11/08/2022 2163
11637 11/08/2022 8652
12108 24/08/2022 21630
12109 24/08/2022 2163
12109 24/08/2022 4326
12928 05/09/2022 15141
12928 05/09/2022 6489
12929 05/09/2022 12978
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀಲ ಕುಡ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893738427)
14063 30/09/2022 6489
14063 30/09/2022 8652
14064 30/09/2022 6489
14064 30/09/2022 6489
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಗೌರಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893738431)
6783 02/07/2022 10815
6783 02/07/2022 10815
6784 02/07/2022 4326
10644 03/08/2022 5562
10644 03/08/2022 3708
10645 03/08/2022 5562
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪಾ ಕಾರಜೋಳಗಿ (ಎಸ್ ಟಿ) ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740072)
27482 31/03/2023 8343
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಕಾರಜೋಳಗಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740073)
14238 30/09/2022 5562
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ರಾಯಪಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740075)
25820 21/03/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಮೈಲಾರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740078)
27483 31/03/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಘುನಾಥ ಕೊಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740080)
25830 21/03/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಶೇಷಪ್ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740083)
24473 22/02/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮಾ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740087)
10681 03/08/2022 9270
10681 03/08/2022 7416
10681 05/09/2022 1854
10682 03/08/2022 1854
12438 01/09/2022 8652
12438 01/09/2022 2163
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740088)
10656 03/08/2022 12978
10656 03/08/2022 1854
12429 01/09/2022 19467
12430 01/09/2022 2163
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಻ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740095)
10709 03/08/2022 6180
12437 01/09/2022 6489
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿರಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740100)
6791 02/07/2022 19467
10655 03/08/2022 3708
10655 03/08/2022 5562
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893740718)
10646 03/08/2022 3708
10646 03/08/2022 14832
14560 30/09/2022 12978
14560 30/09/2022 8652
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಲೇಹಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ರಪೀಕ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042893741711)
1087 19/05/2022 4326
1087 19/05/2022 2163
4568 29/10/2022 2163
4568 29/10/2022 4326
10685 03/08/2022 6489
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893741713)
10649 03/08/2022 14832
10649 05/09/2022 1854
10650 03/08/2022 7416
12110 24/08/2022 10815
12110 24/08/2022 10815
12111 24/08/2022 10815
12111 24/08/2022 4326
12111 29/10/2022 2163
12930 05/09/2022 6489
12930 05/09/2022 15141
12931 05/09/2022 8652
Work Name: ಅಮಿರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಿತ್ರಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್ ಟಿ(1506005008/IF/93393042893753575)
12943 01/09/2022 10815
12943 01/09/2022 4326
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನಕರರಾವ ತಂದೆ ಭಗವಂತರಾವ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನೀರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893754434)
16410 29/10/2022 10815
16410 29/10/2022 10815
16411 29/10/2022 10815
27043 31/03/2023 21630
27044 31/03/2023 8652
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್ ಸಿ(1506005008/IF/93393042893754449)
3342 02/06/2022 10815
3342 02/06/2022 2163
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವೆರಾಜ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893754464)
6798 02/07/2022 15141
6798 02/07/2022 6489
6799 02/07/2022 17304
10651 03/08/2022 16686
10652 03/08/2022 3708
12112 24/08/2022 10815
12112 24/08/2022 6489
12113 24/08/2022 4326
16412 29/10/2022 8652
27484 31/03/2023 2163
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶಾಂತ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893754482)
10647 03/08/2022 12978
10647 03/08/2022 5562
10648 03/08/2022 3708
12114 24/08/2022 21630
12115 24/08/2022 6489
14066 30/09/2022 10815
16414 29/10/2022 21630
16415 29/10/2022 6489
27485 31/03/2023 5562
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮಾ ಗಂಡ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲದ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893823656)
12116 24/08/2022 10815
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881313)
12431 01/09/2022 21630
12432 01/09/2022 17304
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881323)
12433 01/09/2022 19467
12434 01/09/2022 17304
14235 30/09/2022 18540
14236 30/09/2022 5562
16680 29/10/2022 12978
16680 29/10/2022 4326
16681 29/10/2022 12978
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881331)
16685 29/10/2022 15141
16685 29/10/2022 2163
16686 29/10/2022 15141
22517 27/01/2023 19467
22518 27/01/2023 2163
22518 27/01/2023 12978
24619 22/02/2023 8652
25833 14/03/2023 15141
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಬಸವನಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1506005008/IF/93393042893881344)
27486 31/03/2023 3708
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881353)
27487 31/03/2023 10815
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881365)
12435 01/09/2022 8652
12435 01/09/2022 12978
12436 01/09/2022 15141
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881367)
12117 24/08/2022 17304
12117 24/08/2022 4326
12118 24/08/2022 4326
14561 30/09/2022 21630
14562 30/09/2022 17304
14562 30/09/2022 2163
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀಲ ಸೇರಿಕಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881370)
27045 31/03/2023 21630
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಸೋದ್ದಿನ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881371)
12119 24/08/2022 19467
12119 24/08/2022 2163
12120 24/08/2022 2163
12120 24/08/2022 2163
14563 30/09/2022 10815
14563 30/09/2022 10815
14564 30/09/2022 19467
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮರಾಜ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881373)
12121 24/08/2022 21630
12122 24/08/2022 4326
14069 30/09/2022 15141
14069 30/09/2022 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೇವಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881388)
24617 03/03/2023 21630
24618 03/03/2023 15141
25835 21/03/2023 19467
25836 21/03/2023 6489
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893881391)
22519 27/01/2023 4326
22519 27/01/2023 17304
22520 27/01/2023 8652
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ರೇಷ್ಮಾ ಗಂಡ ಅನೀಲ ಕುಡ್ತಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾನ(1506005008/IF/93393042893933333)
11642 11/08/2022 15141
11642 11/08/2022 2163
11643 11/08/2022 8652
11643 11/08/2022 6489
12932 01/09/2022 21630
12933 01/09/2022 4326
12933 01/09/2022 4326
15433 15/10/2022 4326
15433 15/10/2022 8652
15434 15/10/2022 2163
15434 15/10/2022 8652
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893933355)
11644 11/08/2022 15141
11644 11/08/2022 2163
11645 11/08/2022 8652
11645 11/08/2022 4326
12941 01/09/2022 6489
12941 01/09/2022 6489
12942 01/09/2022 4326
12942 01/09/2022 4326
15435 15/10/2022 4326
15435 15/10/2022 12978
15436 15/10/2022 6489
15436 15/10/2022 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893935877)
11632 11/08/2022 21630
11633 11/08/2022 4326
11633 11/08/2022 2163
12936 01/09/2022 4326
12936 01/09/2022 12978
12937 01/09/2022 2163
12937 01/09/2022 4326
15437 15/10/2022 8652
15437 15/10/2022 8652
15438 15/10/2022 8652
15438 15/10/2022 6489
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893935905)
11630 11/08/2022 21630
11631 11/08/2022 6489
12934 01/09/2022 19467
12934 01/09/2022 2163
12935 01/09/2022 8652
24591 22/02/2023 15141
24592 22/02/2023 1854
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893935919)
11634 11/08/2022 8652
11634 11/08/2022 12978
11635 11/08/2022 6489
12938 01/09/2022 21630
12939 01/09/2022 2163
15441 15/10/2022 21630
15442 15/10/2022 10815
Work Name: ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893935944)
11628 11/08/2022 17304
11628 11/08/2022 2163
11629 11/08/2022 4326
11629 11/08/2022 2163
12946 01/09/2022 4326
12946 01/09/2022 12978
12947 01/09/2022 2163
12947 01/09/2022 6489
15439 15/10/2022 2163
15439 15/10/2022 15141
15440 15/10/2022 2163
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893943529)
14071 30/09/2022 12978
14071 30/09/2022 2163
14072 30/09/2022 15141
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಠಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042893943552)
14565 30/09/2022 19467
14566 30/09/2022 2163
16416 29/10/2022 10815
16417 29/10/2022 6489
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894005255)
16418 29/10/2022 6489
16418 29/10/2022 8652
16419 29/10/2022 12978
16419 29/10/2022 4326
22801 27/01/2023 6489
22801 27/01/2023 15141
22802 27/01/2023 19467
27048 29/03/2023 12978
27049 29/03/2023 6489
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ವಿಠಲ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894017544)
14567 30/09/2022 6489
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ್ ಮುತ್ತಣ್ಣಾ ಹೊಲದ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894025527)
24615 14/03/2023 19467
24615 14/03/2023 2163
25812 14/03/2023 15141
27472 31/03/2023 12978
27472 31/03/2023 4326
27473 31/03/2023 10815
27473 31/03/2023 2163
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜಯ ಮುತ್ತಣ್ಣಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894025564)
25838 14/03/2023 15141
27488 31/03/2023 12978
27488 31/03/2023 6489
27489 31/03/2023 17304
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗೈಬಣ್ಣಾ ಮನೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042894051366)
25840 21/03/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಮನೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(1506005008/IF/93393042894051381)
24491 22/02/2023 8652
25841 21/03/2023 8652
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894057076)
16420 29/10/2022 15141
16420 29/10/2022 6489
16421 29/10/2022 15141
22803 27/01/2023 6489
22803 27/01/2023 15141
22804 27/01/2023 4326
22804 27/01/2023 15141
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ತೇತ್ರ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894062856)
22523 27/01/2023 4326
22523 27/01/2023 15141
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005008/IF/93393042894062860)
22524 27/01/2023 4326
22524 27/01/2023 15141
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣಕಾಂತ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894112578)
25842 14/03/2023 21630
27490 31/03/2023 21420
27491 31/03/2023 12852
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಲಾನಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894121245)
25848 21/03/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಲದ್ಲಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894121264)
27492 31/03/2023 10815
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಫಾ ಬೀ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894121271)
27493 31/03/2023 10815
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತಾ ಗಂ ಸಂಜು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894121282)
25849 21/03/2023 9888
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894121294)
25850 21/03/2023 4944
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005008/IF/93393042894122979)
25843 14/03/2023 17304
25844 14/03/2023 6489
27494 31/03/2023 19467
27495 31/03/2023 15141
27495 31/03/2023 2163
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಜಮದಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894122994)
27496 31/03/2023 17304
27497 31/03/2023 19467
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894125733)
25851 21/03/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894125755)
25852 14/03/2023 3708
25852 14/03/2023 3708
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894125770)
25853 21/03/2023 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894125819)
28938 31/03/2023 309
28938 31/03/2023 618
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಸಿರಸಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894125846)
28939 31/03/2023 927
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಻ರ್ಜುನ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894125874)
28940 31/03/2023 927
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894125901)
28941 31/03/2023 1236
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹೊದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894128922)
27498 31/03/2023 6489
27498 31/03/2023 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಾ ಅಲ್ಲಿಬೈ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894128924)
24487 22/02/2023 18540
24488 22/02/2023 14832
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಜ್ಜಾದ ಅಲ್ಲಿಬೈ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894128925)
25854 14/03/2023 21630
25855 14/03/2023 17304
27499 31/03/2023 21630
27500 31/03/2023 10815
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿಬೈ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894128926)
27501 31/03/2023 8652
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಜು ಅಲ್ಲಿಬೈ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894128928)
25856 14/03/2023 21630
25857 14/03/2023 12978
27502 31/03/2023 21630
27503 31/03/2023 10815
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಸ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894128954)
25858 14/03/2023 21630
25859 14/03/2023 12978
25859 14/03/2023 2163
27504 31/03/2023 21630
27505 31/03/2023 10815
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಸೋದ್ದಿನ್ ಅಲ್ಲಿಬೈ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894128973)
25860 14/03/2023 19467
25861 14/03/2023 15141
27506 31/03/2023 19467
27506 31/03/2023 2163
27507 31/03/2023 10815
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಜೋದ್ದಿನ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894128977)
27508 31/03/2023 6489
27508 31/03/2023 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894129894)
25862 14/03/2023 21630
25863 14/03/2023 8652
27509 31/03/2023 17304
27509 31/03/2023 2163
27510 31/03/2023 12978
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಫ್ರಭು ತಂದೆ ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894129898)
25864 14/03/2023 21630
25865 14/03/2023 6489
27511 31/03/2023 12978
27511 31/03/2023 8652
27512 31/03/2023 17304
27512 31/03/2023 2163
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894129903)
27514 31/03/2023 12978
27514 31/03/2023 4326
27515 31/03/2023 4326
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಧೋಳಪ್ಪಾ ಭೋತಗಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894129910)
27513 31/03/2023 9888
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894164410)
27516 31/03/2023 19467
27516 31/03/2023 2163
27517 31/03/2023 15141
27517 31/03/2023 2163
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿರಸಿಗಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894164418)
28942 31/03/2023 1236
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894164421)
27518 31/03/2023 21630
27519 31/03/2023 15141
27519 31/03/2023 4326
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸವೀತಾ ರಾಯಪಳ್ಳಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894164422)
27520 31/03/2023 6489
27521 31/03/2023 12978
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894173145)
27522 31/03/2023 15141
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894173164)
25845 14/03/2023 21630
25846 14/03/2023 8652
27523 31/03/2023 15141
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಣೆಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894373791)
27524 31/03/2023 19467
27525 31/03/2023 17304
27525 31/03/2023 2163
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894406448)
27330 29/03/2023 19467
27330 29/03/2023 2163
27331 29/03/2023 10815
27331 29/03/2023 2163
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894406451)
27328 29/03/2023 21630
27329 29/03/2023 12978
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತರಿ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894406457)
27326 29/03/2023 17304
27326 29/03/2023 2163
27327 29/03/2023 12978
27327 29/03/2023 2163
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಬೇಲೂರೆ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894406459)
27324 29/03/2023 21630
27325 29/03/2023 6489
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್ ಟಿ(1506005008/IF/93393042894412391)
28964 31/03/2023 618
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಧನವಂತ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894412646)
28984 31/03/2023 309
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/IF/93393042894412674)
28966 31/03/2023 618
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894444578)
28841 31/03/2023 3090
28841 31/03/2023 618
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ತಿರುಗಾಲುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005008/IF/93393042894444584)
28842 31/03/2023 3708
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀನೊದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892251931)
307 03/05/2022 18540
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892257152)
309 03/05/2022 1854
309 03/05/2022 11124
310 03/05/2022 3708
310 03/05/2022 1854
6802 02/07/2022 15141
6802 02/07/2022 4326
10669 03/08/2022 3708
10669 03/08/2022 14832
12940 01/09/2022 2163
12940 01/09/2022 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೋರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892257154)
6803 02/07/2022 10815
6803 02/07/2022 8652
6804 02/07/2022 2163
10653 03/08/2022 16686
10653 05/09/2022 1854
10654 03/08/2022 3708
12944 01/09/2022 2163
12944 01/09/2022 19467
12945 01/09/2022 6489
12945 01/09/2022 10815
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ ರಾಮಜಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892270792)
10705 03/08/2022 3090
10705 03/08/2022 7725
10705 05/09/2022 1545
10706 03/08/2022 3090
10706 03/08/2022 4635
12427 01/09/2022 19467
12428 01/09/2022 6489
12428 01/09/2022 2163
25819 14/03/2023 19467
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಂದ್ರ ಸರಸಿಗಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892270795)
6807 02/07/2022 19467
6807 02/07/2022 2163
6808 02/07/2022 8652
10659 03/08/2022 12978
10659 03/08/2022 1854
10660 03/08/2022 7416
15616 15/10/2022 15141
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ ಬಾಬುಗೊಂಡೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892272001)
10657 03/08/2022 1854
10657 03/08/2022 9270
10657 05/09/2022 5562
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892272006)
10665 03/08/2022 16686
10665 05/09/2022 1854
10666 03/08/2022 5562
10666 03/08/2022 1854
10666 05/09/2022 1854
12126 24/08/2022 19467
12126 24/08/2022 2163
12127 24/08/2022 2163
12127 24/08/2022 4326
15443 15/10/2022 6489
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892272010)
6809 02/07/2022 4326
6809 02/07/2022 10815
10661 03/08/2022 9270
10661 03/08/2022 9270
10662 03/08/2022 1854
12123 24/08/2022 10815
12123 24/08/2022 8652
12124 24/08/2022 10815
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರು ಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892272465)
10663 03/08/2022 9270
10663 03/08/2022 3708
12130 24/08/2022 10815
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005008/LD/93393042892272469)
10671 03/08/2022 7416
10671 03/08/2022 11124
12128 24/08/2022 21630
12129 24/08/2022 4326
14074 30/09/2022 15141
14074 30/09/2022 4326
14075 30/09/2022 19467
16423 29/10/2022 6489
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಪೋಲಿಸ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892276108)
6814 02/07/2022 17304
6814 02/07/2022 2163
6815 02/07/2022 8652
10667 03/08/2022 14832
10667 03/08/2022 1854
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಜಮಾದಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892276111)
315 03/05/2022 16686
315 03/05/2022 1854
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೇ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892276112)
6818 02/07/2022 15141
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಮಾಲಾಬಾಯಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/LD/93393042892276908)
317 03/05/2022 16686
317 03/05/2022 1854
318 03/05/2022 1854
318 03/05/2022 7416
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಮೇನ್ ರೋಡ ಸರಕಾರಿ ಬಾವಿ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892275249)
10707 03/08/2022 10815
10707 03/08/2022 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಪೂಲಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892277337)
1103 19/05/2022 10815
1103 19/05/2022 10815
1104 19/05/2022 8652
2823 02/06/2022 7416
2823 02/06/2022 9270
2824 02/06/2022 1854
2824 02/06/2022 3708
4689 29/10/2022 2163
4689 29/10/2022 4326
Work Name: ಅಮೀರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ ಮಾಳಗೆ ಹೊಲದ ಚೀತ್ರಮ್ಮಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892277574)
15445 15/10/2022 21630
15446 15/10/2022 6489
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ ಮುಲಗೆ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892281805)
6820 02/07/2022 19467
6821 02/07/2022 15141
6821 05/09/2022 2163
10683 30/09/2022 19467
10683 30/09/2022 2163
14232 30/09/2022 16686
14232 30/09/2022 1854
Work Name: ಹೊಸ ಹಿಲಾಲಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಭಿಬಷಾ ದರ್ಗಾದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892343566)
10708 03/08/2022 4326
10708 03/08/2022 6489
15619 15/10/2022 19467
15619 15/10/2022 2163
15620 15/10/2022 19467
21446 12/01/2023 4635
21446 12/01/2023 1854
21447 12/01/2023 4635
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀಶ್ಚಯನ್ ಓಣಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೊಮಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892348149)
1107 19/05/2022 2163
1107 19/05/2022 17304
1108 19/05/2022 6489
1108 19/05/2022 4326
2825 02/06/2022 5562
2825 02/06/2022 12978
2826 02/06/2022 3708
4694 29/10/2022 4326
4694 29/10/2022 8652
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಮೇನರೋಡ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892348151)
8493 08/07/2022 4326
8493 08/07/2022 17304
8494 08/07/2022 6489
8494 08/07/2022 4326
10672 03/08/2022 6489
10672 03/08/2022 12978
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಬಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892348154)
1109 19/05/2022 12978
1109 19/05/2022 8652
1110 19/05/2022 4326
1110 19/05/2022 2163
2827 02/06/2022 14832
2827 02/06/2022 1854
2828 02/06/2022 3708
4693 29/10/2022 12978
4693 29/10/2022 6489
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಮ್ಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಿಲಾಲಪೂರಕರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892352646)
8495 08/07/2022 2163
8495 08/07/2022 19467
8496 08/07/2022 4326
8496 08/07/2022 8652
10688 03/08/2022 2163
10688 03/08/2022 19467
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಮಾ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಟಿ ಸಿ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892371455)
14568 30/09/2022 4326
14568 30/09/2022 17304
14569 30/09/2022 10815
15447 15/10/2022 21630
15448 15/10/2022 17304
16430 29/10/2022 6489
16430 29/10/2022 10815
16431 29/10/2022 12978
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹೊಲದಿಂದ ಸ ಮಾ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892371458)
14570 30/09/2022 21630
14571 30/09/2022 2163
14571 30/09/2022 8652
15449 15/10/2022 21630
15450 15/10/2022 10815
15450 15/10/2022 8652
16432 29/10/2022 2163
16432 29/10/2022 19467
16433 29/10/2022 12978
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ನಿವೇಶದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892371460)
14572 30/09/2022 12978
14572 30/09/2022 8652
14573 30/09/2022 10815
15451 15/10/2022 17304
15451 15/10/2022 2163
15452 15/10/2022 19467
16428 29/10/2022 6489
16428 29/10/2022 12978
16429 29/10/2022 2163
16429 29/10/2022 10815
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಾನಸಾಬ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892371462)
14574 30/09/2022 2163
14574 30/09/2022 19467
14575 30/09/2022 12978
14575 30/09/2022 6489
15453 15/10/2022 8652
15453 15/10/2022 12978
15454 15/10/2022 19467
16426 29/10/2022 19467
16427 29/10/2022 2163
16427 29/10/2022 10815
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಮಣೇ ರೋಡ್ ಅತಿವಾಳ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892371464)
14576 30/09/2022 12978
14576 30/09/2022 6489
14577 30/09/2022 6489
14577 30/09/2022 10815
15455 15/10/2022 19467
15456 15/10/2022 17304
15456 15/10/2022 2163
16424 29/10/2022 15141
16424 29/10/2022 6489
16425 29/10/2022 12978
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಲಿಲ ಸಾಬ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892372729)
28967 31/03/2023 618
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಪ್ಪಾ ತಡಪಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892372744)
28968 31/03/2023 1236
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೀಮ ಸೇಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಘುಡುಶಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892372750)
28969 31/03/2023 618
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಹೆಬುಬ ಸಾಬ ಸೇರಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892372785)
28970 31/03/2023 927
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಘುಡು ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬೇರ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892372786)
28971 31/03/2023 618
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ವಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸತೀಷ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892382187)
27063 29/03/2023 18540
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಪ್ಪಾ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892391472)
25818 21/03/2023 21630
27062 29/03/2023 18540
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪಾ ಬಿಜಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಣಗೇರಿ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892391979)
28943 31/03/2023 1236
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಮಶೋದ್ದಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಸಿರಸಗಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892395148)
28944 31/03/2023 927
28944 31/03/2023 309
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892395149)
28945 31/03/2023 927
28945 31/03/2023 309
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಉಪ್ಪಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಮಣ್ಣಾ ವಡ್ಡರ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892395150)
28946 31/03/2023 1236
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಿಲಾನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾಕುಳಗಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892395152)
28947 31/03/2023 1236
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892397837)
28843 31/03/2023 5562
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಹೀಮ ಸಾಬ ಹೊಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಬೈ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892397838)
28844 31/03/2023 2472
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಕಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರವಿಂದ್ರ ಸರ್ಸಿಗಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892423529)
28951 31/03/2023 1236
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/RC/93393042892423533)
28952 31/03/2023 1236
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ಒಂಡುರಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1506005008/WC/93393042892319399)
326 03/05/2022 11124
326 03/05/2022 7416
327 03/05/2022 11124
327 03/05/2022 3708
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ್ ಓಣಿ ಚೇಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತವುದು(1506005008/WC/93393042892361647)
328 03/05/2022 12978
328 03/05/2022 5562
329 03/05/2022 14832
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳಾ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1506005008/WC/93393042892384460)
10674 03/08/2022 3399
10674 03/08/2022 8034
10675 03/08/2022 7725
10676 03/08/2022 6798
10677 03/08/2022 7107
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892473522)
11627 11/08/2022 9579
11627 11/08/2022 2163
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892473526)
11626 11/08/2022 7416
11626 11/08/2022 4326
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892473529)
11625 11/08/2022 11742
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುನಾಥ ಬಬಚಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892473532)
11624 11/08/2022 11742
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಸ್ಮಾಯಿಲ ಹಿಲಾಲಪೂರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892473540)
11623 11/08/2022 4326
11623 11/08/2022 7416
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರೂನ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892473544)
11622 11/08/2022 11742
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಮ್ಮಾ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892505913)
13911 22/09/2022 8652
13911 22/09/2022 8343
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರವೇಲ್ ದಿಂದ ಅರವಿಂದ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892505918)
13879 22/09/2022 14832
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಕಂಠ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892505922)
13884 22/09/2022 16995
Work Name: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892505929)
13880 22/09/2022 4017
13880 22/09/2022 10815
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟೇಕ್ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506509)
25189 03/03/2023 7416
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ನಂದಗೌವ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506514)
13874 22/09/2022 10815
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506519)
13876 22/09/2022 11742
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾವೀದ್ ಬೇಲೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಘುಟುಶಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506540)
13878 22/09/2022 12669
13878 22/09/2022 4326
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾವೀಯ ಬೀ ಮನೆಯಿಂದ ಘುಡು ಸಾಬ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506547)
13909 22/09/2022 16995
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರದಾರ ಮಂಗಲಗಿ ಜಲಿಲ ಸಾಬ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506551)
13882 22/09/2022 16995
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಸ್ಮಾಯಿಲ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506554)
13875 22/09/2022 16995
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಪ್ಪಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506559)
13881 22/09/2022 16995
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506562)
13892 22/09/2022 12978
13892 22/09/2022 4017
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಪೂರ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506613)
11620 11/08/2022 16995
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಸೇನ್ ಬೇಲೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಯವರ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506616)
13888 22/09/2022 8343
13888 22/09/2022 8652
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಫಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506624)
11618 11/08/2022 16995
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇರಿಫ್ ಸೇರಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ ಘಡವಾಡಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892506633)
11617 11/08/2022 12669
11617 11/08/2022 4326
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892509437)
13886 22/09/2022 6489
13886 22/09/2022 5253
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮದ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515044)
13889 22/09/2022 10506
13889 22/09/2022 4326
13889 29/10/2022 2163
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮದ ಮನೆಯಿಂದ ರಹೀಮೋದ್ದಿನ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515045)
13885 22/09/2022 16995
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಹೀಮೋದ್ದಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜೀಜಾಮ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚಂರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515046)
13883 22/09/2022 16995
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಶಾ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515048)
13896 22/09/2022 4326
13896 22/09/2022 12669
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515049)
13893 22/09/2022 8652
13893 22/09/2022 4326
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸ್ಟನದಿಂದ ಬಸವ ಮಂದಿರ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515050)
13905 22/09/2022 12978
13905 22/09/2022 4017
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಹಾಗೀರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪಾ ಬೇಲ್ಲೂರೆ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515051)
13894 22/09/2022 16995
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪಾ ಬೇಲ್ಲೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಸುರ ಖಾನಾ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515052)
13895 22/09/2022 16995
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಬೇಲ್ಲೂರೆ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ರಸೀದ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515054)
13897 22/09/2022 6489
13897 22/09/2022 10506
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಐ ಬಿ ಡಿ ಗೇಟದಿಂದ ಮಾಮಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515055)
13902 22/09/2022 2163
13902 22/09/2022 14832
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಐ ಬಿ ಡಿ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515056)
13903 22/09/2022 16995
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸೀರೋದ್ದಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಜೀದ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515058)
13908 22/09/2022 4326
13908 22/09/2022 10815
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ ಅನ್ವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಯದ ಬಾಬಾ ಪ್ಲಾಟ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515059)
13910 22/09/2022 4326
13910 22/09/2022 8652
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಯದ ಪಾಶಾ ಖಾಡ್ರಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515060)
13907 22/09/2022 10815
13907 22/09/2022 4326
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ ಪಾಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಜೀದ್ ಮುಂದಿನ ರೋಡ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515061)
13906 22/09/2022 16995
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಹೀಮೊದ್ದಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಜೀದ್ ಮುಂದಿನ ರೋಡ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515062)
13899 22/09/2022 2163
13899 22/09/2022 12978
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಜೀದ್ ದಿಂದ ಸೈಯದ ಖಾಜಾ ಪ್ಲಾಟ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515063)
14231 22/09/2022 16686
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸೀದ ಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರರಾವ ಪಾಟಿಲ್ ಮನೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515064)
14230 22/09/2022 16686
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾವಿಯಿಮದ ಶೇಫಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515065)
13898 22/09/2022 16995
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಾನ ನಾಗನಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬುರನ ಸಾಬ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515066)
13904 22/09/2022 1854
13904 22/09/2022 15141
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬೇರ ಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಾ ಸಾಹೆಬ ಮನೆಯ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515067)
13901 22/09/2022 6489
13901 22/09/2022 10506
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ ಘೋಡವಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಹೆಬುಬ ಸೇರಿಕಾರ ಮನೆಯ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515068)
13900 22/09/2022 4326
13900 22/09/2022 12669
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾದಕ ಮಿಯ್ಯಾ ಬೇಲ್ಲೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಹೀಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515069)
13891 22/09/2022 16995
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲ ನಾಗನಖೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಕ ಘಡವಾಡಿ ಮನೆಯ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892515070)
13890 22/09/2022 16995
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಅಡಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಪ್ಪಾ ಕುರುಬುರು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516265)
27061 29/03/2023 12978
27061 29/03/2023 1854
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಪಾಲ ಅಡಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಚೋಕ್ ವರಗೆ ಚರಂಡಿ ಸಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516266)
24610 22/02/2023 12360
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪಾ ಅಡಕಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516267)
24609 22/02/2023 6180
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಚೋಕ್ ಹತ್ತಿರ ಡೆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516268)
24608 22/02/2023 6180
Work Name: ಸಿಂಬಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ಡಾಕುಳಗಿಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುರ್ಗೆಮ್ಮಾ ಮಂದಿರ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516703)
25817 21/03/2023 14832
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯೀಮದ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516704)
24589 22/02/2023 16995
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಕ ಮಿಯ್ಯಾ ಮಚಕುರಿ ಮನೆಯಿಂಡ ಪೇಪರ ಕಾರಖಾನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516708)
24587 22/02/2023 15450
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೀಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖಿ ಉಸ್ಮಾನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516709)
25815 14/03/2023 14523
25815 14/03/2023 2472
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಪತ್ತೆಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ದಿನಕರ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516710)
25814 14/03/2023 14523
25814 14/03/2023 2472
Work Name: ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಚಂದನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892516712)
25813 14/03/2023 14523
25813 14/03/2023 2472
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಬುದ್ದ ಮಂದಿರ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892520135)
25181 03/03/2023 14832
Work Name: ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗೌರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892520137)
25176 03/03/2023 14832
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೂಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಯಾಮೋದ್ದಿನ್ ಮನೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548684)
28866 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಬುಬ ರಾಯಚೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ವ್ರಾದಿಂ ಮನೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548686)
28865 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಮನೆಯಿಂದ ಜಹುರ ಹುಸೇನ ಸಾಬ ಮನೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548687)
28861 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಕಂದರ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548688)
28857 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಹಿಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೆಬುಬ ಸುಭಾನಿ ದರ್ಗಾದ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548689)
28856 31/03/2023 2781
28856 31/03/2023 927
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುನುಮಾನ ಮಂದಿರ್ ದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548690)
28855 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548691)
28854 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548692)
28853 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಶಾ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548694)
28852 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರರಾವ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548696)
28851 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕದಿಂದ ಬುದ್ದ ಮಂದಿರ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548709)
28850 31/03/2023 1854
28850 31/03/2023 1854
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಓಪನ ಪ್ಲಾಟ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548710)
28849 31/03/2023 1854
28849 31/03/2023 927
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪಾ ಖರ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ರೋಡ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548712)
28848 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಯಾಜೋದ್ದಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜುಲ್ಲೇಕಾರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548713)
28847 31/03/2023 3708
Work Name: ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಿರೋದ್ದಿನ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005008/WC/93393042892548715)
28846 31/03/2023 2781
Sub Total Rs. 7140654
Grand Total Rs. 7140654
Expenditure In Lakhs For block :71.41
Report Completed
Excel View