Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BIDAR
Block : HUMNABAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : JALSANGI
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಎದುರುಗಡೆ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/DP/93393042892354602)
27688 27/03/2023 1545
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/DP/93393042892355040)
26596 26/03/2023 4944
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/DP/93393042892355042)
26598 26/03/2023 7416
Work Name: ಪುಣ್ಯಮ್ಮ ಸಂಜುಕುಮಾರ 2017/2018ನೇ ಸಾಲಿನಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೇಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005034/IF/93393042892265630)
1023 17/05/2022 5562
1023 17/05/2022 1854
Work Name: ಮಹಾದೇವಿ ಮಹೇಶ 2017/2018ನೇ ಸಾಲಿನಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೇಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 461615(1506005034/IF/93393042892268562)
10630 31/07/2022 1854
10630 31/07/2022 5562
Work Name: Constr of house parveen bee m d moulanasab gen at warwati k(1506005034/IF/93393042892303868)
874 17/05/2022 3708
Work Name: Construction of House Shivputar Veerappa Hugar gen at jalsangi(1506005034/IF/93393042892385716)
1024 17/05/2022 1545
1024 17/05/2022 1545
Work Name: Construction of house jayamma Dhanraj Sc at jalsangi(1506005034/IF/93393042892385719)
875 17/05/2022 3090
Work Name: Constr of House Shantamma Amruth sc at jalsangi(1506005034/IF/93393042892387339)
1046 17/05/2022 7416
Work Name: Constr of House Chandrappa Shekappa sc at jalsangi -461576(1506005034/IF/93393042892407167)
1039 17/05/2022 3708
1039 17/05/2022 3708
2245 23/05/2022 2163
2245 23/05/2022 6489
Work Name: Constr of House Shamsundar sambanna sc at jalsangi (1506005034/IF/93393042892481305)
1035 17/05/2022 3090
20015 22/12/2022 8652
Work Name: constr of House Shobha permeshwar sc at jalsangi (1506005034/IF/93393042892507027)
1030 17/05/2022 3090
Work Name: Constr of House Chanbasava vital sc at jalsangi (1506005034/IF/93393042892530458)
1029 17/05/2022 1545
1029 17/05/2022 1545
Work Name: Constr of House Ushadevi sidramayya swami gen at warwati k (1506005034/IF/93393042892540222)
10231 31/07/2022 6489
20069 22/12/2022 3090
Work Name: Constr of House Nigamma Shivalingappa sc at jalsangi (1506005034/IF/93393042892541605)
1028 17/05/2022 4944
1028 17/05/2022 3708
Work Name: (ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ) ತಾನಾಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042892590927)
1031 17/05/2022 3090
Work Name: (ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ) ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಣೇಪ್ಪಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/IF/93393042892590934)
1025 17/05/2022 3708
1025 17/05/2022 3708
Work Name: (ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸೂಲ ಬೀ ಫರಿದ ಪಟೇಲ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042892640836)
1034 17/05/2022 5562
1034 17/05/2022 1854
Work Name: Constr of House Shantamma Vishawanath sc at jalsangi (1506005034/IF/93393042892652292)
1032 17/05/2022 3090
Work Name: (ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ )ಯಾಸ್ಮೀನ ಬೀ ಸೈಯದ ಆರಿಫ ಅಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042892673566)
1037 17/05/2022 1545
1037 17/05/2022 1545
2689 21/06/2022 8652
5634 21/06/2022 8652
Work Name: Constr of House Tulsemma Papanna ge at warwati k(1506005034/IF/93393042892694913)
20076 22/12/2022 6489
20076 22/12/2022 2163
Work Name: (ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ) ಅಮೀನಾ ಬಿ ಉಮರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋನೆ ಯೇಡಿ ಮೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042892698672)
1027 17/05/2022 3090
2690 21/06/2022 8652
5635 21/06/2022 8652
Work Name: (ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ) ಪ್ರಭುರಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋನಜನೆ ಯೇಡಿ ಮೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042892702679)
1042 17/05/2022 3090
2246 23/05/2022 8652
Work Name: Constr of House Shobha Rajendar gen at warwati k (1506005034/IF/93393042892723937)
1026 17/05/2022 3090
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಿತಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042892724008)
1040 17/05/2022 1545
1040 17/05/2022 1545
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿ ನಾಟಿಸುವುದು sy 200(1506005034/IF/93393042892900199)
494 30/04/2022 6489
494 30/04/2022 15141
495 30/04/2022 15141
495 30/04/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಜ್ಮಾ ಯುಸುಫ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/IF/93393042893032611)
1033 17/05/2022 7416
Work Name: Constr of House Laximi Omkar sc at jalsangi (1506005034/IF/93393042893160161)
1036 17/05/2022 1545
1036 17/05/2022 1545
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲ್ತಾನ ಗೌಸೋದ್ದೀನ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893180770)
1047 17/05/2022 5562
1047 17/05/2022 1854
20060 22/12/2022 3090
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಬಸವಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893232799)
1038 17/05/2022 7416
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಾಲಾ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಬವಸವಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893443812)
1041 17/05/2022 3090
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893567911)
198 30/04/2022 14832
199 30/04/2022 18540
200 30/04/2022 7416
200 30/04/2022 11124
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸ ನಂ 94 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893567945)
202 30/04/2022 9270
202 30/04/2022 9270
203 30/04/2022 12978
203 30/04/2022 3708
204 30/04/2022 9270
204 30/04/2022 5562
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893567972)
194 30/04/2022 3708
194 30/04/2022 11124
195 30/04/2022 3708
195 30/04/2022 11124
196 30/04/2022 9270
196 30/04/2022 5562
197 30/04/2022 1854
Work Name: Constr Of House Laximbai Nilkantarao gen at warwati k (1506005034/IF/93393042893585674)
1048 17/05/2022 5562
1048 17/05/2022 1854
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸುಯ್ಯಾ ಮಾಣೀಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893591606)
11173 09/08/2022 2163
11173 09/08/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಚನಬಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893591664)
20047 22/12/2022 5871
20047 22/12/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಶಿವಶರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893591687)
26599 26/03/2023 8652
Work Name: Constr Of Catlle Shed Narsappa Manikappa st jalsangi(1506005034/IF/93393042893601063)
26600 26/03/2023 4326
26600 26/03/2023 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ ಮಾಣೀಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893613269)
11174 09/08/2022 4326
11174 09/08/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟೀಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893654673)
10232 31/07/2022 2163
10232 31/07/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮ್ಮಾ ರವಿಂದ್ರ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893692211)
1043 17/05/2022 7416
20057 22/12/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಹೇರಾ ಬೀ ಜೀಲಾನಿ ಪಟೇಲ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893692279)
11175 09/08/2022 15141
11176 09/08/2022 21630
11177 09/08/2022 8652
11177 09/08/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀಲಾನಿ ಪಟೇಲ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893692323)
11244 09/08/2022 21630
11245 09/08/2022 6489
11245 09/08/2022 10815
11246 09/08/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀಲ ಶಂಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893692409)
20065 22/12/2022 5871
20065 22/12/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬಮ್ಮಾ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893692451)
20049 22/12/2022 8034
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈಶೀಲಾ ಏಸುದಾಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893692485)
25134 05/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಈಶ್ವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893710435)
498 30/04/2022 7416
498 30/04/2022 3708
499 30/04/2022 5562
499 30/04/2022 7416
500 30/04/2022 7416
500 30/04/2022 9270
501 30/04/2022 1854
1049 17/05/2022 9270
1049 17/05/2022 9270
1050 17/05/2022 7416
1050 17/05/2022 11124
1051 17/05/2022 9270
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದಶರಥ ವಿಠಲರಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಸ ನಂ 234(1506005034/IF/93393042893710464)
502 30/04/2022 15141
503 30/04/2022 15141
1055 17/05/2022 18540
1056 17/05/2022 9270
1056 17/05/2022 5562
1057 17/05/2022 5253
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶೀನಾಥ ವಿಠಲ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಸ ನಂ 241(1506005034/IF/93393042893710509)
504 30/04/2022 8652
504 30/04/2022 8652
505 30/04/2022 8652
505 30/04/2022 2163
1059 17/05/2022 5562
1059 17/05/2022 12978
1060 17/05/2022 11124
1060 17/05/2022 5562
1061 17/05/2022 5562
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಜೈವಂತ ಡಾ ಬಿ ಆರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893713805)
1062 17/05/2022 3708
1062 17/05/2022 3708
12329 22/12/2022 2163
Work Name: Constr of House Samrinbegum Fayaz patel gen at jalsangi (1506005034/IF/93393042893714258)
13791 09/10/2022 7416
21717 15/01/2023 3090
26759 26/03/2023 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದನಾಬಾಯಿ ಪುಂಡಲಿಕ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893714297)
1065 17/05/2022 5562
1065 17/05/2022 1854
10233 31/07/2022 1545
10233 31/07/2022 1545
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893738757)
506 30/04/2022 1854
506 30/04/2022 9270
507 30/04/2022 18540
508 30/04/2022 7416
508 30/04/2022 7416
509 30/04/2022 3708
509 30/04/2022 1854
7159 04/07/2022 15141
7159 04/07/2022 6489
7160 04/07/2022 12978
7160 04/07/2022 6489
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಹಣಮಂತ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893753989)
2693 01/06/2022 17304
2694 01/06/2022 10815
2694 01/06/2022 6489
2695 01/06/2022 6489
3535 06/06/2022 8652
3535 06/06/2022 12978
3536 06/06/2022 4326
3536 06/06/2022 15141
3537 06/06/2022 6489
3537 06/06/2022 4326
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893754208)
2696 01/06/2022 12978
2696 01/06/2022 6489
2697 01/06/2022 17304
2698 01/06/2022 8652
3538 06/06/2022 15141
3539 06/06/2022 12978
3540 06/06/2022 2163
3540 06/06/2022 12978
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893781924)
2247 23/05/2022 6489
2247 23/05/2022 15141
2248 23/05/2022 2163
2248 23/05/2022 19467
2249 23/05/2022 21012
2250 23/05/2022 19467
2251 23/05/2022 19467
2251 23/05/2022 2163
2252 23/05/2022 4326
2252 23/05/2022 15141
2253 23/05/2022 2163
2253 23/05/2022 10815
8659 13/07/2022 4326
8659 13/07/2022 17304
8660 13/07/2022 21630
8661 13/07/2022 12978
8661 13/07/2022 6489
8662 13/07/2022 4326
8662 13/07/2022 15141
8663 13/07/2022 4326
8663 13/07/2022 10815
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೋಲದಿಂದ ರಾಜಾರಾಮ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893782019)
5223 17/06/2022 8652
5223 17/06/2022 10815
5224 17/06/2022 4326
5224 17/06/2022 15141
5225 17/06/2022 10815
5225 17/06/2022 10815
5226 17/06/2022 21630
5227 17/06/2022 2163
11178 08/08/2022 2163
11178 08/08/2022 19467
11179 08/08/2022 19467
11179 08/08/2022 2163
11180 08/08/2022 15141
11180 08/08/2022 2163
11181 08/08/2022 2163
11181 08/08/2022 12978
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀಲ ಅಶೋಕ ಹೋಲದಿಂದ ದಶರಥ ವಿಠಲರಾವ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893782151)
3542 06/06/2022 6489
3542 06/06/2022 8652
3543 06/06/2022 17304
3544 06/06/2022 19467
3545 06/06/2022 15141
3546 06/06/2022 6489
3546 06/06/2022 12978
8664 10/07/2022 10815
8664 10/07/2022 8652
8665 10/07/2022 12978
8665 10/07/2022 6489
8666 10/07/2022 19467
8666 10/07/2022 2163
8667 10/07/2022 15450
8667 10/07/2022 4326
8668 10/07/2022 2163
8668 10/07/2022 6489
11182 07/08/2022 4326
11182 07/08/2022 12978
11183 07/08/2022 21630
11184 07/08/2022 19467
11185 07/08/2022 15141
11186 07/08/2022 6489
11186 07/08/2022 10815
20048 22/12/2022 15141
20048 22/12/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮಾ ಮಾರುತಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಸ ನಂ 147(1506005034/IF/93393042893786356)
8670 12/07/2022 15141
8670 12/07/2022 4326
8671 12/07/2022 19467
8671 12/07/2022 2163
8672 12/07/2022 4326
8672 12/07/2022 15141
8673 12/07/2022 2163
8673 12/07/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರದಾರ ಮೀಯ್ಯಾ ಹುಸೇನ ಸಾಬ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893792272)
4776 15/06/2022 11124
4776 15/06/2022 5562
4777 15/06/2022 12978
11241 07/08/2022 8652
11241 07/08/2022 8652
11242 07/08/2022 21630
11243 07/08/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಂಡಯ್ಯಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893792333)
2913 01/06/2022 6489
2913 01/06/2022 6489
2914 01/06/2022 21630
2915 01/06/2022 17304
2915 01/06/2022 4326
4778 15/06/2022 16686
4778 15/06/2022 1854
4779 15/06/2022 18540
4780 15/06/2022 16686
4780 15/06/2022 1854
4781 15/06/2022 3708
6396 28/06/2022 12978
6396 28/06/2022 8652
6397 28/06/2022 19467
6398 28/06/2022 17304
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಹೋಲದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893799907)
2254 23/05/2022 6489
2254 23/05/2022 6489
2255 23/05/2022 4326
2255 23/05/2022 13905
2256 23/05/2022 2163
2256 23/05/2022 17304
2257 23/05/2022 2163
2257 23/05/2022 17304
2258 23/05/2022 12051
2258 23/05/2022 6180
2259 23/05/2022 16377
2260 23/05/2022 18231
2261 23/05/2022 19467
2261 23/05/2022 2163
2262 23/05/2022 9888
2262 23/05/2022 2163
2263 23/05/2022 6180
2263 23/05/2022 7107
2264 23/05/2022 4326
2264 23/05/2022 10815
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪಾವತಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಟ್ರೀಮಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893799929)
2497 01/06/2022 10815
2497 01/06/2022 10815
2498 01/06/2022 8652
2498 01/06/2022 12978
2499 01/06/2022 12978
2499 01/06/2022 6489
2500 01/06/2022 2163
2500 01/06/2022 19467
2501 01/06/2022 15141
2501 01/06/2022 4326
2502 01/06/2022 21630
2503 01/06/2022 8652
2503 01/06/2022 12978
2504 01/06/2022 2163
2504 01/06/2022 4326
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭು ಬೀರಾದಾರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/IF/93393042893799935)
2699 01/06/2022 6489
2699 01/06/2022 12978
2700 01/06/2022 2163
2700 01/06/2022 19467
2701 01/06/2022 19467
2702 01/06/2022 2163
2702 01/06/2022 8652
11191 07/08/2022 13287
11191 07/08/2022 6489
11192 07/08/2022 15141
11192 07/08/2022 6489
11193 07/08/2022 4326
11193 07/08/2022 15141
11194 07/08/2022 2163
11194 07/08/2022 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ವೀರಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893799943)
7161 04/07/2022 6489
7161 04/07/2022 12978
7162 04/07/2022 8652
7162 04/07/2022 10815
7163 04/07/2022 17304
7163 04/07/2022 2163
7164 04/07/2022 15141
7165 04/07/2022 15141
7165 04/07/2022 4326
7166 04/07/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಪಟೇಲ ಹೋಲದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893799944)
7179 04/07/2022 6489
7179 04/07/2022 15141
7180 04/07/2022 6489
7180 04/07/2022 15141
7181 04/07/2022 8652
7181 04/07/2022 12978
7182 04/07/2022 21630
7183 04/07/2022 12978
7183 04/07/2022 2163
7184 04/07/2022 6489
7184 04/07/2022 2163
11195 07/08/2022 8652
11195 07/08/2022 10815
11196 07/08/2022 2163
11196 07/08/2022 19467
11197 07/08/2022 17304
11197 07/08/2022 2163
11198 07/08/2022 10815
11198 07/08/2022 6489
11199 07/08/2022 4326
11199 07/08/2022 12978
20050 22/12/2022 21630
20051 22/12/2022 4326
20051 22/12/2022 12978
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893803312)
20043 22/12/2022 19467
20044 22/12/2022 6489
20044 22/12/2022 6489
21743 15/01/2023 21630
21744 15/01/2023 8652
21744 15/01/2023 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಈಶ್ವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893807612)
3553 06/06/2022 4326
3553 06/06/2022 12978
3554 06/06/2022 21630
3555 06/06/2022 2163
3555 06/06/2022 10815
8678 10/07/2022 4326
8678 10/07/2022 17304
8679 10/07/2022 21630
8680 10/07/2022 12978
8680 10/07/2022 6489
8681 10/07/2022 4326
8681 10/07/2022 15141
8682 10/07/2022 2163
11205 08/08/2022 8652
11205 08/08/2022 12978
11206 08/08/2022 19467
11207 08/08/2022 8652
11207 08/08/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ನಾಮದೇವ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893816599)
27690 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮದೇವ ಪರೀಟ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893816644)
27691 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಾ ಕಾಮರಾಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893819845)
14808 09/10/2022 6489
14808 09/10/2022 4017
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಕಾಂತ ಖ್ಯಾಡ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893840089)
4925 17/06/2022 15141
4925 17/06/2022 4326
4926 17/06/2022 10815
4926 17/06/2022 8652
4927 17/06/2022 15141
4928 17/06/2022 6489
4928 17/06/2022 15141
4929 17/06/2022 10815
4929 17/06/2022 6489
4930 17/06/2022 4326
7201 04/07/2022 18540
7202 04/07/2022 18540
7203 04/07/2022 5562
7203 04/07/2022 11124
7204 04/07/2022 7416
7204 04/07/2022 9270
8683 10/07/2022 16995
8684 10/07/2022 21630
8685 10/07/2022 7107
8685 10/07/2022 11433
8686 10/07/2022 6489
8686 10/07/2022 10815
20055 22/12/2022 15141
20055 22/12/2022 4326
20056 22/12/2022 12978
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಕಾಂತ ಖ್ಯಾಡ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893840137)
4931 17/06/2022 19467
4932 17/06/2022 21630
4933 17/06/2022 17304
4934 17/06/2022 10815
4934 17/06/2022 8652
4935 17/06/2022 4326
4935 17/06/2022 12978
4936 17/06/2022 6489
7187 04/07/2022 14832
7187 04/07/2022 3708
7188 04/07/2022 1854
7188 04/07/2022 14832
7189 04/07/2022 5562
7189 04/07/2022 12978
7190 04/07/2022 16686
7191 04/07/2022 14832
7196 04/07/2022 2472
7196 04/07/2022 618
7197 04/07/2022 309
7197 04/07/2022 2472
7198 04/07/2022 927
7198 04/07/2022 2163
7199 04/07/2022 2781
7200 04/07/2022 2472
8689 10/07/2022 12978
8689 10/07/2022 8652
8690 10/07/2022 18540
8691 10/07/2022 6489
8691 10/07/2022 12051
8692 10/07/2022 21630
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಘುಣಾಥ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc(1506005034/IF/93393042893850761)
10641 31/07/2022 8652
10641 31/07/2022 2163
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೀತಾ ಅನ್ನರಾಜ ಬಸವಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893854262)
5642 21/06/2022 4326
5642 21/06/2022 4326
20052 22/12/2022 3708
20052 22/12/2022 3708
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಂದ್ರ ಡಾ ಬಿ ಆರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893854374)
5643 21/06/2022 2163
5643 21/06/2022 6489
13792 09/10/2022 2163
13792 09/10/2022 5253
20039 22/12/2022 3090
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893859109)
5644 21/06/2022 2163
5644 21/06/2022 17304
5645 21/06/2022 17304
5645 21/06/2022 4326
5646 21/06/2022 21630
5647 21/06/2022 19467
5647 21/06/2022 2163
5648 21/06/2022 17304
5648 21/06/2022 4326
5649 21/06/2022 4326
5649 21/06/2022 6489
11234 07/08/2022 2163
11234 07/08/2022 17304
11236 07/08/2022 17304
11236 07/08/2022 2163
11237 07/08/2022 17304
11237 07/08/2022 2163
11238 07/08/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಹೋಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಲದವರೆಗೆ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893864220)
8696 10/07/2022 8652
8696 10/07/2022 10815
8697 10/07/2022 2163
8697 10/07/2022 17304
8698 10/07/2022 4326
8698 10/07/2022 8652
10234 31/07/2022 10815
10234 31/07/2022 8652
10235 31/07/2022 17304
10236 31/07/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ರೇಡ್ಡಿ ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893864257)
20016 22/12/2022 17304
20016 22/12/2022 2163
20017 22/12/2022 6489
20017 22/12/2022 2163
21718 15/01/2023 15141
21718 15/01/2023 6489
21719 15/01/2023 4326
21719 15/01/2023 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಶಂಕರ ಮೇಟ್ಟಿ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893864302)
8699 10/07/2022 2163
8699 10/07/2022 19467
8700 10/07/2022 17304
8700 10/07/2022 2163
8701 10/07/2022 19467
8701 10/07/2022 2163
8702 10/07/2022 6489
8702 10/07/2022 15141
8703 10/07/2022 2163
10237 31/07/2022 8652
10237 31/07/2022 12978
10238 31/07/2022 19467
10239 31/07/2022 8652
10239 31/07/2022 10815
21741 15/01/2023 10815
21741 15/01/2023 10815
21742 15/01/2023 8652
21742 15/01/2023 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಶಿವರಾಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc(1506005034/IF/93393042893865008)
10240 31/07/2022 8652
10240 31/07/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾವತಿ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893869156)
10241 31/07/2022 8652
10241 31/07/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ಹೋಲದಿಂದ ಶಂಕರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893882378)
8708 10/07/2022 4326
8708 10/07/2022 15141
8709 10/07/2022 15141
8709 10/07/2022 6489
8710 10/07/2022 19467
8711 10/07/2022 2163
8711 10/07/2022 2163
10633 31/07/2022 12978
10633 31/07/2022 5562
10634 31/07/2022 9270
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಪ್ಪಾ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893882452)
14809 09/10/2022 6180
14809 09/10/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ ಪರಶುರಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893882850)
26601 26/03/2023 4326
26601 26/03/2023 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ ತಿಮಯ್ಯಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893883003)
20029 22/12/2022 2163
20029 22/12/2022 10506
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc (1506005034/IF/93393042893883275)
21728 15/01/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ ಮಸ್ತಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893896523)
10242 31/07/2022 6489
10242 31/07/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893896565)
20023 22/12/2022 6180
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc(1506005034/IF/93393042893896609)
8713 12/07/2022 4326
8713 12/07/2022 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲ್ಡೆಸಾಬ ಕರೀಮಸಾಬ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಸ ನಂ 121(1506005034/IF/93393042893896681)
11215 07/08/2022 8652
11215 07/08/2022 10815
11216 07/08/2022 2163
11216 07/08/2022 12978
20074 22/12/2022 12978
20074 22/12/2022 4326
20075 22/12/2022 8652
20075 22/12/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893897077)
15351 09/10/2022 2163
15351 09/10/2022 8343
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಸಂತೋಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893897120)
15352 09/10/2022 2163
15352 09/10/2022 8343
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕುಬಾಯಿ ಧರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893908870)
10632 31/07/2022 3708
10632 31/07/2022 5562
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತೇಜಮ್ಮಾ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893908941)
10243 31/07/2022 3090
10243 31/07/2022 6180
10244 31/07/2022 1236
10244 31/07/2022 2472
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚನಾ ನಾಮದೇವ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893909002)
26760 26/03/2023 4326
26760 26/03/2023 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟೀಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc(1506005034/IF/93393042893910071)
10245 31/07/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಶಿವರಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893910097)
10246 31/07/2022 4326
10246 31/07/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಫರೀಧಸಾಬ ಲಾಲ್ಡೆ ಸಾಬ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ 121(1506005034/IF/93393042893930778)
11203 09/08/2022 15141
11203 09/08/2022 6489
11204 09/08/2022 2163
21729 15/01/2023 10815
21729 15/01/2023 4326
21729 15/01/2023 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷಿ ಬಾಯಿ ಈರಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ 121(1506005034/IF/93393042893930850)
11217 09/08/2022 8652
11217 09/08/2022 12978
11218 09/08/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾಜ ಬೇಗಂ ಮನಸೂರ ಅಲಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ 88/2(1506005034/IF/93393042893950289)
11213 07/08/2022 8652
11213 07/08/2022 12978
11214 07/08/2022 19467
11214 07/08/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಮಸ್ತನಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಸ ನಂ 187(1506005034/IF/93393042893955480)
11210 07/08/2022 10815
11210 07/08/2022 8652
11211 07/08/2022 4326
11211 07/08/2022 15141
11212 07/08/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಯಾಜಪಟೇಲ ಇಬ್ರಾಹಿಮಪಟೇಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893961133)
21737 15/01/2023 6489
21737 15/01/2023 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಲಿಬೀ ಜಾನಿಮೀಯ್ಯಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893970137)
20020 22/12/2022 15141
20020 22/12/2022 6489
20021 22/12/2022 15141
20021 22/12/2022 2163
21738 15/01/2023 19467
21738 15/01/2023 2163
21739 15/01/2023 8652
21739 15/01/2023 8652
24841 01/03/2023 6489
26763 26/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇಲಕೇರಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893972951)
21724 15/01/2023 17304
21724 15/01/2023 4326
21725 15/01/2023 8652
21725 15/01/2023 8652
26603 26/03/2023 21630
26604 26/03/2023 10815
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಉಮೇಶ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893973049)
28746 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಂಡಯ್ಯಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು 142/1(1506005034/IF/93393042893981400)
11775 16/08/2022 8652
11775 16/08/2022 12978
11776 16/08/2022 2163
11776 16/08/2022 17304
14921 09/10/2022 4326
20045 22/12/2022 10815
20045 22/12/2022 4326
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹುಶೇನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc (1506005034/IF/93393042893986210)
13795 20/09/2022 10506
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಹಾದೇವಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893986537)
14001 26/09/2022 6489
14001 26/09/2022 4017
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc (1506005034/IF/93393042893986551)
16941 05/11/2022 3708
16941 05/11/2022 4326
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲಾವತಿ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893993288)
27692 26/03/2023 1236
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಾ ವೀರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042893993395)
14002 26/09/2022 10506
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಂಕಾರ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟೀಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc (1506005034/IF/93393042894003121)
16942 05/11/2022 1545
16942 05/11/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌತಮ್ಮ ಮಚೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894003137)
15354 09/10/2022 1854
15354 09/10/2022 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಮಸ್ತನಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894003223)
15355 09/10/2022 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನರಸಿಂಗ ರಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣ (1506005034/IF/93393042894006413)
21740 15/01/2023 8652
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಲಾವತಿ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (1506005034/IF/93393042894006898)
27693 26/03/2023 1236
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894007123)
14003 26/09/2022 10506
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಶಂಕರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ 246(1506005034/IF/93393042894023656)
13588 09/10/2022 12978
13588 09/10/2022 6489
13589 09/10/2022 8652
13589 09/10/2022 6489
14811 09/10/2022 10815
14811 09/10/2022 8652
14812 09/10/2022 12978
14812 09/10/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮಾ ಮಾರುತಿ ವಾರಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894025730)
16944 05/11/2022 6180
16944 05/11/2022 2163
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಮಚೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894028616)
26605 26/03/2023 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮಾ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894032545)
14004 20/09/2022 8652
14004 20/09/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌತಮ್ಮ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894033464)
20019 22/12/2022 8034
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀಠಲ ಖಂಡಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ST(1506005034/IF/93393042894038427)
24875 05/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಗಂಧ ಅಶೋಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894038472)
26606 26/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಾ ತೇಲಂಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894038504)
26769 26/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀಲ ಶಿಲ್ಪ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ(1506005034/IF/93393042894040343)
13590 09/10/2022 8652
13590 09/10/2022 10815
13591 09/10/2022 12978
13591 09/10/2022 4326
14813 09/10/2022 10815
14813 09/10/2022 10815
14814 09/10/2022 4326
14814 09/10/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮಾ ಮಾರುತಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿ ಸುವುದು(1506005034/IF/93393042894040457)
13592 09/10/2022 19467
13592 09/10/2022 2163
13593 09/10/2022 4326
13593 09/10/2022 10815
14815 09/10/2022 21630
14816 09/10/2022 10815
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪತಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc (1506005034/IF/93393042894040823)
14817 09/10/2022 1854
14817 09/10/2022 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894040908)
14818 09/10/2022 8343
14818 09/10/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಬಾಬುರಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894040939)
14819 09/10/2022 6180
14819 09/10/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮೀಣಿ ಬಾಯಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ST (1506005034/IF/93393042894053795)
24846 05/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತಬೀ ಬಾಬುಮೀಯ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894069109)
14820 09/10/2022 10506
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ರೋಹಿದಾಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894076262)
20040 22/12/2022 8034
Work Name: Contr oF Goat Shed Droupati Jatting sc at Jlasangi(1506005034/IF/93393042894106188)
20022 22/12/2022 6489
20022 22/12/2022 1545
Work Name: ಕಲಪ್ಪಾ ಶರಣಪ್ಪಾ ಡಾ// ಬಿ ಆರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಮನೆ ಸಂ 624299(1506005034/IF/93393042894107390)
20024 22/12/2022 8652
21720 15/01/2023 2163
21720 15/01/2023 4326
24859 05/03/2023 4326
Work Name: ನಾಗಮ್ಮಾ ಬಾಬು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಮನೆ ಸಂ 624175(1506005034/IF/93393042894107399)
20018 22/12/2022 8652
25036 05/03/2023 7416
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಠ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894109333)
26607 26/03/2023 8652
Work Name: Contr Of Goat Shed Khajamiyya Khasim Sab gen at Jalsangi(1506005034/IF/93393042894112791)
24832 05/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894118631)
20030 22/12/2022 8652
24869 05/03/2023 7416
26773 26/03/2023 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮಾ ಶೀವರಾಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋನಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894135997)
26776 26/03/2023 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರಮ್ಮಾ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894136152)
20025 22/12/2022 6489
20025 22/12/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮನ ರಘುನಾಥ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಇರುಳಿ ಸಂಗ್ರಾಣ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಸ ನಂ 116(1506005034/IF/93393042894136347)
28752 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮಜಾ ಬಾಯಿ ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಬಿನ ಕೋಡ- 518340(1506005034/IF/93393042894137804)
20031 22/12/2022 6489
20031 22/12/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮಾ ಮಾರುತಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894139380)
20036 22/12/2022 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭದ್ರ ಸುಭಾಷ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ B code 523123(1506005034/IF/93393042894144093)
20032 22/12/2022 8652
24852 05/03/2023 8652
26778 26/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಧುಳಪ್ಪಾ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ sc (1506005034/IF/93393042894152104)
20033 22/12/2022 8034
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಹಾಯದಾಬೀ ಗಂಡ ಅಕ್ಬರ ಮೀಯ್ಯಾ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894152429)
20026 22/12/2022 6489
20026 22/12/2022 2163
27695 27/03/2023 7416
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಮ್ಮಾ ಓಂಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894163556)
21770 15/01/2023 2163
21770 15/01/2023 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಖಂಡಗೋಂಡ ಹೋಲದಿಂದ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಹೋಲದವರೆಗೆ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894203548)
21721 15/01/2023 4326
21721 15/01/2023 15141
21722 15/01/2023 21630
21723 15/01/2023 2163
21723 15/01/2023 4326
24857 05/03/2023 4326
26608 26/03/2023 21630
26609 26/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾನಾಬಾಯಿ ಹೋಲದಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಬಡಿಗೆ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894203604)
21730 15/01/2023 6489
21730 15/01/2023 15141
21731 15/01/2023 17304
21731 15/01/2023 4326
21732 15/01/2023 17304
21732 15/01/2023 4326
21733 15/01/2023 8652
21733 15/01/2023 10815
21734 15/01/2023 4326
21734 15/01/2023 6489
24847 05/03/2023 19467
24848 05/03/2023 17304
24849 05/03/2023 10815
26610 26/03/2023 21630
26611 26/03/2023 21630
26612 26/03/2023 10815
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತು ಜಟೇಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ (1506005034/IF/93393042894205498)
25079 05/03/2023 21630
25080 05/03/2023 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894213346)
26613 26/03/2023 12978
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಮಯಿಲ ರಹಮನಸಾಬ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894214306)
27696 26/03/2023 927
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮದನರಾವ ನರಸಿಂಗ ರಾವ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894214422)
27697 26/03/2023 927
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಬಸರೆಡ್ಡಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894214546)
27698 26/03/2023 927
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಶಮೀಯ್ಯಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ 148(1506005034/IF/93393042894272224)
27699 27/03/2023 1854
27699 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಸಿದ್ರಾಮಮಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ 51(1506005034/IF/93393042894272301)
21735 15/01/2023 19467
21735 15/01/2023 2163
21736 15/01/2023 2163
21736 15/01/2023 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಮೀಯ್ಯಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ 181(1506005034/IF/93393042894272362)
24853 01/03/2023 15141
24854 01/03/2023 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಶಾ ಪಟೇಲ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಪಟೇಲ ಬಸವಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಮನೆ ನಂ 623804(1506005034/IF/93393042894281453)
24850 05/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲೀಲಾ ಜಗನಾಥ ರೇಡ್ಡಿ ಬಸವಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಮನೆ ನಂ 603342(1506005034/IF/93393042894287474)
26779 26/03/2023 4326
26779 26/03/2023 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮಾ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894287484)
26616 26/03/2023 8652
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೀರಜಮ್ಮಾ ಶೇಷಣ್ಣಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ತೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894310529)
24873 01/03/2023 18540
24874 01/03/2023 3708
26783 26/03/2023 17304
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀಲಾನಿ ಪಟೇಲ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894325013)
24870 05/03/2023 18540
24871 05/03/2023 14832
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/IF/93393042894328174)
27700 27/03/2023 2472
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಶೀವರಾಜ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894340132)
25039 05/03/2023 17304
25040 05/03/2023 12978
26617 26/03/2023 15141
26617 26/03/2023 6489
26618 26/03/2023 14214
26618 26/03/2023 6489
26619 26/03/2023 2163
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುತಲಿಬಿ ಇಸ್ಮಯೀಲ ಸಾಬ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894342425)
25041 05/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೇವಿ ಘಾಳೇಪ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894342513)
27701 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಶೀವರಾಜ ಡಾ// ಬಿ ಆರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894347529)
24851 05/03/2023 8652
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ತೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894374879)
27702 26/03/2023 618
27702 26/03/2023 309
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಸುಭಾಷ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟ್ಟಿಸುವುದು ಸ ನಂ 190(1506005034/IF/93393042894401668)
27703 26/03/2023 1854
Work Name: ವರವಟ್ಟ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894407668)
27704 26/03/2023 3708
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೀರಜಮ್ಮಾ ಶೇಷಣ್ಣಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯೇಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894411479)
26620 26/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮಾ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ST(1506005034/IF/93393042894412036)
27705 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಪ್ನಾ ಆನಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ST(1506005034/IF/93393042894412056)
27706 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಕಾ ಸಂತೋಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ST(1506005034/IF/93393042894412711)
27709 27/03/2023 618
Work Name: Constr Of Goat Shed Chandrakala Shivaji at Jalsangi ST(1506005034/IF/93393042894412758)
27710 27/03/2023 927
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀತಾ ಪ್ರಭು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894414749)
27713 27/03/2023 618
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಲಾಸರಾವ ನರಸಿಂಗ ರಾವ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894426807)
27714 26/03/2023 618
27714 26/03/2023 309
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಲಾವತಿ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894426858)
27715 26/03/2023 927
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಸಯ್ಯಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/IF/93393042894426914)
27718 26/03/2023 927
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಣೇಪ್ಪಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/IF/93393042894426945)
27719 26/03/2023 927
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುರಾವ ಜವಳಗೆ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894426963)
27722 26/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಗ ದಶರಥ ಹೋಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/IF/93393042894430540)
26785 26/03/2023 8652
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತು ಪುಡಲಿಂಕ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/IF/93393042894430562)
26788 26/03/2023 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನಾಥ ವಿಠಲರಾವ ಹೋಲದಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಘಾಳೆ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರೀಮೀಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894430615)
26794 26/03/2023 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮಜ ಬೀ ಬಾಬುಮೀಯ್ಯಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ತೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/IF/93393042894432998)
27723 27/03/2023 2472
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಖೋ ಖೋ ಕಬ್ಬಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/LD/93393042892271834)
2703 01/06/2022 12978
2703 01/06/2022 8652
2704 01/06/2022 12978
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/LD/93393042892303122)
13798 20/09/2022 10815
13798 20/09/2022 10815
13799 20/09/2022 15141
14925 09/10/2022 4326
14925 09/10/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಎಡ ಭಾಗ (1506005034/LD/93393042892303127)
13800 20/09/2022 21630
13801 20/09/2022 17304
14922 09/10/2022 12978
14922 09/10/2022 8652
14923 09/10/2022 4326
20037 15/01/2023 2163
20037 15/01/2023 19467
20038 15/01/2023 2163
20038 15/01/2023 12978
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/LD/93393042892303129)
28399 27/03/2023 618
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ ಬಲ ಭಾಗ (1506005034/LD/93393042892311601)
25042 01/03/2023 1854
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ ಸಿ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/LD/93393042892312149)
26621 20/03/2023 927
Work Name: (ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯಾ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892276991)
7185 04/07/2022 8652
7185 04/07/2022 10815
7186 04/07/2022 6489
13342 14/09/2022 8652
13342 14/09/2022 2163
13343 09/10/2022 5407.5
Work Name: (ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ) ಸಂತೋಷ ಸುಭಾಷ ಹೋಲದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892283845)
10247 31/07/2022 19467
10248 31/07/2022 4326
10248 31/07/2022 15141
10249 31/07/2022 17304
Work Name: ಮರಗೆಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಮದಸಾಬ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (ಗ್ರಾಮ ಜಲಸಂಗಿ)(1506005034/RC/93393042892285317)
11219 09/08/2022 21630
12333 22/12/2022 1854
Work Name: ಧನರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (ಗ್ರಾಮ ಜಲಸಂಗಿ )(1506005034/RC/93393042892285318)
11221 09/08/2022 12978
11221 09/08/2022 8652
Work Name: (ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ) ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಗೌಳಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೇ ನಿರ್ಮಣ್ಣಾ(1506005034/RC/93393042892292979)
13349 14/09/2022 17304
13349 14/09/2022 2163
13350 14/09/2022 8652
13350 14/09/2022 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇನ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮೀಯ್ಯಾ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/RC/93393042892299877)
13344 14/09/2022 4326
13344 14/09/2022 10815
13345 14/09/2022 21630
13346 14/09/2022 21630
13347 14/09/2022 4326
13347 14/09/2022 6489
21768 15/01/2023 21630
21769 15/01/2023 4326
21769 15/01/2023 10815
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಮೇನ ರೋಡ ದಿಂದ ಉಮಕಾಂತ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/RC/93393042892300259)
14821 09/10/2022 11124
14821 09/10/2022 1236
14822 09/10/2022 12360
14823 09/10/2022 12360
14824 09/10/2022 3708
14824 09/10/2022 3708
16949 05/11/2022 21630
16950 05/11/2022 12978
20027 22/12/2022 12978
20027 22/12/2022 6489
20028 22/12/2022 4326
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಡ್ಡ ಕೇರೆ ಯಿಂದ ಚರ್ಚ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892304396)
11721 09/08/2022 12978
11721 09/08/2022 8652
11722 09/08/2022 17304
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ದಾವುದ ಮಾಲಕ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892317708)
10253 31/07/2022 4635
10253 31/07/2022 10815
10254 31/07/2022 6180
10254 31/07/2022 7725
10255 31/07/2022 4635
10255 31/07/2022 10815
10256 31/07/2022 1545
10256 31/07/2022 1545
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇಡೋಳ ಮೇನ ರೋಡ ದಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ಮಟೇಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892355896)
14829 09/10/2022 9888
14829 09/10/2022 2472
14830 09/10/2022 12360
14831 09/10/2022 11124
14831 09/10/2022 1236
16951 05/11/2022 6489
16951 05/11/2022 2163
16951 22/12/2022 12978
16952 05/11/2022 15141
16952 05/11/2022 2163
20034 22/12/2022 21630
20035 22/12/2022 8652
20035 22/12/2022 2163
21766 15/01/2023 21630
21767 15/01/2023 10815
21767 15/01/2023 2163
24860 01/03/2023 14847.7
Work Name: ವರವಟ್ಟಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇಡೋಳ ಮೇನ ರೋಡ ದಿಂದ ಶಂಕಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ(1506005034/RC/93393042892355898)
26792 26/03/2023 18540
26793 26/03/2023 6180
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ.ಸಿರುದ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಘಾಳೇಪ್ಪಾ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892358546)
27725 27/03/2023 1236
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹೋಲದಿಂದ ಹಾದಿ ಈರಣ್ಣಾ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892358547)
28401 27/03/2023 309
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನಸೂರ ಸಾಬ ಹೋಲದಿಂದ ನರಸಪ್ಪಾ ಬಮಣಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892360118)
16953 05/11/2022 21630
16954 05/11/2022 15141
16954 05/11/2022 2163
20041 22/12/2022 8652
20041 22/12/2022 12978
20042 22/12/2022 10815
20042 22/12/2022 6489
21764 15/01/2023 6489
21764 15/01/2023 15141
21765 15/01/2023 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಪ್ಪಾ ಹೋಲದಿಂದ ಶಂಕರ ಖೇರಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892360690)
14982 09/10/2022 10815
14982 09/10/2022 8652
14983 09/10/2022 10815
14983 09/10/2022 4326
21762 15/01/2023 19467
21762 15/01/2023 2163
21763 15/01/2023 15141
21763 15/01/2023 2163
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಖೇರಿ ಹೋಲದಿಂದ ಆಜಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾ (1506005034/RC/93393042892360691)
6399 28/06/2022 21630
6400 28/06/2022 17304
6401 28/06/2022 4326
6401 28/06/2022 12978
10257 31/07/2022 19467
10258 31/07/2022 14523
10258 31/07/2022 2163
10259 31/07/2022 2163
10259 31/07/2022 12978
16955 22/12/2022 309
16956 22/12/2022 618
16973 05/11/2022 16686
16973 22/12/2022 1854
16974 05/11/2022 9270
16974 22/12/2022 3708
20061 22/12/2022 15141
20061 22/12/2022 6489
Work Name: ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭು ತಿಪಗೋಂಡ ಹೋಲದಿಂದ ಮಾರುತಿ ಈರಗೋಂಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ನಾ (1506005034/RC/93393042892365979)
20053 22/12/2022 17304
20053 22/12/2022 4326
20054 22/12/2022 2163
21745 15/01/2023 2163
21745 15/01/2023 19467
21746 15/01/2023 2163