Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HARAPPANAHALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : NILAGUNDA
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/DP/GIS/324272)
20289 05/09/2022 309
Work Name: ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/DP/GIS/324273)
21219 29/09/2022 309
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/DP/GIS/324274)
20291 05/09/2022 309
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/DP/GIS/324275)
21652 09/10/2022 309
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/DP/GIS/324276)
21221 29/09/2022 309
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/DP/GIS/345178)
21657 09/10/2022 309
Work Name: ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/DP/GIS/373496)
21659 09/10/2022 309
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗವಾಡಿ ಬಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ(1512004025/DP/GIS/373518)
21661 09/10/2022 309
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/FP/93393042892266186)
4404 18/05/2022 1734
4404 18/05/2022 15606
4405 18/05/2022 1734
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಬಂಡಾರಿ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892347374)
19358 21/08/2022 3468
20052 05/09/2022 4046
21308 09/10/2022 2890
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ತಮ್ಮ ಬೋವಿ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042892351195)
20677 29/09/2022 2023
20677 29/09/2022 2023
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಬಾರಿಕರ ಗಂಡ ಶೇಖಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892357608)
19248 21/08/2022 2023
20053 05/09/2022 1545
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಕೆಂಗಪ್ನರ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892357675)
11722 18/06/2022 3300
18001 01/08/2022 3468
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ ಇವರ ಚರ್ಮ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1512004025/IF/93393042892358087)
16001 13/07/2022 1674
16001 13/07/2022 1674
21662 20/10/2022 1854
21662 20/10/2022 1854
24913 15/12/2022 2163
24913 15/12/2022 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892379410)
16003 13/07/2022 3468
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಲಲಿತಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892379761)
4912 24/05/2022 6069
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬೋವಿ ಕೋಂ ಪ್ರದೀಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892390443)
16002 13/07/2022 2890
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕಾಯಕದ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892390544)
6285 01/06/2022 2023
13810 01/07/2022 2163
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತ ಚನ್ನವ್ವರ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892396581)
3468 18/05/2022 1650
3468 18/05/2022 1650
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಸುನಂದ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1512004025/IF/93393042892398241)
25037 25/12/2022 3708
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮವ್ವ ಕಮತರ ಗಂಡ ಬಡಕಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892408732)
4609 18/05/2022 3300
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892408734)
13527 01/07/2022 3468
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಉಚ್ಚೆಂಗೆಮ್ಮ ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗಂಡ ದಂಡೆಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892426117)
26488 25/12/2022 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನಾಮದ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892461827)
16792 22/07/2022 3468
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042892488617)
32 13/04/2022 9270
32 13/04/2022 3708
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಾಯಗಾರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 213 ಎ1 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042893326223)
6283 01/06/2022 10080
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಘಮಣಿ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮೋರ್ತಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 68/ಸಿ6 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042893358918)
19183 21/08/2022 9000
19183 21/08/2022 1800
20422 20/09/2022 10080
20422 20/09/2022 1680
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚನ್ನನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042893374636)
768 25/04/2022 2312
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(2017-18)(1512004025/IF/93393042893459415)
16004 13/07/2022 2890
21309 20/10/2022 4326
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 340/4 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042893468695)
21667 20/10/2022 3000
21667 20/10/2022 10500
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದನಸಿಂಗ್‌ ತಂದೆ ತಿರುಕನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 359/4 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042893712023)
16751 22/07/2022 6300
16751 22/07/2022 10500
16752 22/07/2022 4200
16752 22/07/2022 4200
17771 01/08/2022 1800
17771 01/08/2022 7800
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವಿಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042893722420)
21237 09/10/2022 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್‌ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಹೇಮ್ಲನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042893739095)
10352 09/06/2022 5562
10352 09/06/2022 7416
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 238/ಎ ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042893743952)
4835 24/05/2022 3600
7660 04/06/2022 1800
7660 04/06/2022 3600
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 177/1 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042893785059)
18670 10/08/2022 6000
18670 10/08/2022 6000
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಪ್ನರ ಪರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042893791572)
16005 13/07/2022 3708
16005 13/07/2022 9270
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಲೆಬಾಳ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042893792995)
20421 20/09/2022 3708
20421 20/09/2022 3090
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042893826500)
21223 09/10/2022 1854
21223 09/10/2022 4944
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಲಕವ್ವ ಗಂಡ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042893837248)
10743 16/06/2022 5562
10743 16/06/2022 7416
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮವ್ವ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042893947034)
18671 10/08/2022 1734
18671 10/08/2022 1734
20678 29/09/2022 1734
20678 29/09/2022 1734
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡನ್ನರ ಉಚ್ಚೆಂಗೆಮ್ಮ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042893948581)
17772 27/07/2022 2023
19359 21/08/2022 3468
19359 21/08/2022 1734
20054 05/09/2022 4326
20054 05/09/2022 2163
20679 29/09/2022 1734
20679 29/09/2022 1734
20680 09/10/2022 4046
20680 09/10/2022 4046
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22)(1512004025/IF/93393042893994417)
19184 21/08/2022 4335
20055 05/09/2022 4326
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಕೂಲಹಳ್ಳಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22)(1512004025/IF/93393042894009259)
21310 20/10/2022 8652
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಕೂಲಹಳ್ಳಿ ಗಂಡ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22) (1512004025/IF/93393042894009351)
20057 05/09/2022 4326
21417 20/10/2022 4326
Work Name: ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಹೆಚ್ ಗಂಡ ಆನಂದ ಇವರ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/93393042894022474)
20058 05/09/2022 4326
20681 29/09/2022 3708
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಿತ್ರ ಗಂಡ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22)(1512004025/IF/93393042894022895)
20059 05/09/2022 4326
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣವ್ವ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894037496)
32491 10/03/2023 2163
33411 25/03/2023 4326
33412 25/03/2023 4326
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894040721)
20335 20/09/2022 4046
20336 20/09/2022 3468
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್‌ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894049729)
20338 20/09/2022 1734
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894054413)
20337 20/09/2022 4046
20337 20/09/2022 4046
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೃತಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಂಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ [2021-22](1512004025/IF/93393042894059522)
21668 20/10/2022 3708
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಶೃತಿ ಗಂಡ ವಿ ಅಶ್ವಥ ಇವರ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894086369)
23622 07/12/2022 4326
Work Name: ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ಗೌಡ್ರು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ಉದೇಶ ಎನ್‌ ಇವರ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅ ಜನಾಂಗದವರುಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894091877)
22152 31/10/2022 2163
22152 31/10/2022 2163
22153 31/10/2022 2163
22153 31/10/2022 2163
24638 25/12/2022 7416
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894097739)
23505 29/11/2022 1854
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಹೊಸಮನಿ ಕೋಂ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22)(1512004025/IF/93393042894100726)
24635 25/12/2022 4326
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಣೆಮ್ಮ ಕೆ ಕೋಂ ಪಂಪಪ್ಪ ಕೆ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ(1512004025/IF/93393042894101016)
23506 29/11/2022 1854
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್‌ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22)(1512004025/IF/93393042894101137)
23507 07/12/2022 4326
33345 10/03/2023 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೂವಕ್ಕ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894101989)
23508 07/12/2022 8652
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಲೆಶ್ವರದ ಹೂವಕ್ಕ ಗಂಡ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸು ಯೋಜನೆಯ ಅ ಜಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನ(1512004025/IF/93393042894138276)
23623 29/11/2022 1854
23623 29/11/2022 1854
26044 25/12/2022 3708
27275 03/01/2023 4326
33410 10/03/2023 4326
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿರಸ್ತಹಳ್ಳಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2021-22)(1512004025/IF/93393042894138574)
25038 25/12/2022 8652
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೀತ ಗಂಡ ದೇವೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894163234)
25065 25/12/2022 8652
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಡಾ ಬಿರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894177471)
24642 15/12/2022 2163
24642 15/12/2022 2163
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಕೆ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894200859)
33158 10/03/2023 1854
Work Name: ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಂದ್ಯಾಲ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894329007)
33955 25/03/2023 8652
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್‌ ಹೂವಕ್ಕ ಗಂಡ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/93393042894398862)
33957 25/03/2023 4326
Work Name: ಬೈರಾಪರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 101/ಡಿಇ2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/GIS/284272)
15512 13/07/2022 1854
15641 13/07/2022 1854
16528 22/07/2022 3600
17484 27/07/2022 3708
21238 09/10/2022 5760
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರಕನಾಳ ಚೌಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 227 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ GIS(1512004025/IF/GIS/312164)
20307 20/09/2022 5400
20307 20/09/2022 5400
21225 09/10/2022 5040
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 184/ಎ1 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (2ಎಕರೆ)(1512004025/IF/GIS/312813)
20311 20/09/2022 6720
20311 20/09/2022 6720
20312 20/09/2022 1680
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 179/ಎ2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/GIS/315001)
21670 20/10/2022 2100
21670 20/10/2022 2100
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 241/B ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/IF/GIS/325493)
31182 03/02/2023 1854
31182 03/02/2023 14832
31183 03/02/2023 5562
Work Name: ಮಾನಕಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಂಜ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/422792)
27507 03/01/2023 2163
27507 03/01/2023 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಮಂಜಿಬಾಯಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/423293)
24914 25/12/2022 2163
24914 25/12/2022 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಮಹಾದೇವ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/423337)
30530 21/01/2023 1854
30530 21/01/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗಾಂಗ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/423344)
23405 29/11/2022 1854
29380 13/01/2023 1854
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ತೇಜ್ಲಿಬಾಯಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/423377)
25807 25/12/2022 3708
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ವೀರಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/423384)
23406 29/11/2022 1854
29532 13/01/2023 1545
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಷನ ಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ(1512004025/IF/GIS/423650)
24060 07/12/2022 1854
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಅಂಬಳಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/429082)
26490 25/12/2022 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/429128)
28223 05/01/2023 2163
29804 13/01/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕುಬೇಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/431568)
25808 25/12/2022 2163
27708 05/01/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರೂಪ್ಲ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/431575)
24349 07/12/2022 1854
25517 25/12/2022 1854
27509 05/01/2023 927
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸದ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/432377)
30527 21/01/2023 4326
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್‌ ಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೇವ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/432381)
28944 05/01/2023 3090
29803 13/01/2023 1236
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/432960)
24350 07/12/2022 1854
26590 25/12/2022 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರಘು ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/432984)
24352 07/12/2022 1854
26591 25/12/2022 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಹಿತ್ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/432997)
26592 25/12/2022 2163
28899 05/01/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/433009)
24353 07/12/2022 1854
26593 25/12/2022 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/436468)
24355 07/12/2022 1854
26589 25/12/2022 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಚಿರಸ್ತಹಳ್ಳಿ ಗೋಣಿಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442770)
24915 15/12/2022 2163
33391 10/03/2023 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಚಿರಸ್ತಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442788)
24916 15/12/2022 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೆ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442795)
24917 15/12/2022 2163
33389 10/03/2023 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಬಣಕಾರ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442798)
24918 15/12/2022 2163
33392 10/03/2023 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುಳ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442803)
24919 15/12/2022 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442812)
24928 15/12/2022 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮವ್ವ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442815)
25039 15/12/2022 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎಸ್‌ ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442825)
25809 25/12/2022 2163
30536 21/01/2023 1854
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೋತಿಬಾಯಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442827)
29535 13/01/2023 1545
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಠಾಕ್ರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442835)
27510 05/01/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೂರ್ತಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442843)
27511 05/01/2023 1854
33037 28/02/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/442849)
27513 05/01/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರೇಖ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/445241)
33161 17/03/2023 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/445254)
29094 05/01/2023 2163
33160 10/03/2023 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/445264)
33159 17/03/2023 2163
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟೀಲ್‌ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/445293)
26577 25/12/2022 3708
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚೆನ್ನನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/445734)
30110 21/01/2023 1854
30110 21/01/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚೆನ್ನನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/445747)
30111 21/01/2023 3708
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ(1512004025/IF/GIS/451081)
26496 25/12/2022 2163
28224 05/01/2023 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ ಎಲ್‌ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ(1512004025/IF/GIS/451088)
28900 05/01/2023 1545
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/452621)
30539 21/01/2023 1854
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಪಿಕ್ಲನಾಯ್ಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/452626)
30541 21/01/2023 1854
30541 21/01/2023 1854
33761 17/03/2023 618
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಹೊಂಬಾಳಿ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/455982)
26578 25/12/2022 4326
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಚ್ಚಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಿಕ್ಲನಾಯ್ಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/456074)
30538 21/01/2023 3708
32750 28/02/2023 1545
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಾಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/456075)
30132 21/01/2023 1854
31128 03/02/2023 2163
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಣಕಾರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/458612)
33926 17/03/2023 7725
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಘಮಣಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೋತ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/465414)
30542 21/01/2023 3708
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/470944)
30544 21/01/2023 1854
31190 03/02/2023 2163
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/482876)
33624 17/03/2023 3708
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೀಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/482894)
33625 17/03/2023 3708
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 382 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/510159)
33626 17/03/2023 3090
33626 17/03/2023 12978
33950 17/03/2023 1836
33950 17/03/2023 5508
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 382/ಪಿ78 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1512004025/IF/GIS/514417)
33623 17/03/2023 14832
33951 17/03/2023 1836
33951 17/03/2023 12852
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು(1512004025/LD/GIS/442514)
32753 28/02/2023 18540
32754 28/02/2023 12978
33091 10/03/2023 21630
33092 10/03/2023 12978
33552 15/03/2023 20394
33553 15/03/2023 21630
33554 15/03/2023 12978
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಎಕೋ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಬಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/RC/93393042892278617)
14500 08/07/2022 6900
14501 08/07/2022 8400
16006 13/07/2022 5400
16007 13/07/2022 7200
17181 27/07/2022 2100
17181 27/07/2022 16800
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ಸದ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/RC/GIS/472200)
33736 17/03/2023 15450
33737 17/03/2023 12360
33737 17/03/2023 2781
33738 17/03/2023 6180
33739 25/03/2023 18540
33740 25/03/2023 17922
33741 25/03/2023 7416
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ out fall Point (1512004025/RS/GIS/436618)
28942 09/01/2023 18540
28943 09/01/2023 1854
29916 13/01/2023 21630
29917 13/01/2023 17304
31049 30/01/2023 3708
31049 30/01/2023 14832
31050 30/01/2023 11124
32744 28/02/2023 18540
32745 28/02/2023 7416
33571 15/03/2023 15450
33572 15/03/2023 6180
Work Name: ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ out fall Point 1(1512004025/RS/GIS/436666)
27834 03/01/2023 18540
27835 03/01/2023 12978
27835 21/01/2023 1854
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ out fall Point (1512004025/RS/GIS/436713)
33952 17/03/2023 4944
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದೂ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ out Fall point 4(1512004025/RS/GIS/444877)
33953 17/03/2023 2163
33953 17/03/2023 19467
33954 17/03/2023 17304
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದೂ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ out Fall point 2(1512004025/RS/GIS/444893)
30129 21/01/2023 1854
30129 21/01/2023 9270
30130 21/01/2023 1236
32261 17/02/2023 9270
32760 28/02/2023 3708
Work Name: ಎಂ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದೂ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ out Fall point 1(1512004025/RS/GIS/444910)
33488 10/03/2023 18540
33489 10/03/2023 3708
33924 17/03/2023 21630
33925 17/03/2023 4326
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದೂ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ out Fall point 1(1512004025/RS/GIS/444921)
34518 25/03/2023 618
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದೂ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ out Fall point 3(1512004025/RS/GIS/444926)
33363 10/03/2023 12360
33671 15/03/2023 18540
34234 25/03/2023 6180
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚ ವೀರಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/93393042892451185)
33 13/04/2022 4800
34 13/04/2022 2400
35 13/04/2022 1200
36 13/04/2022 1000
36 13/04/2022 2600
37 13/04/2022 3200
37 13/04/2022 4000
38 13/04/2022 7200
39 13/04/2022 3600
40 13/04/2022 7600
41 13/04/2022 1200
41 13/04/2022 2400
42 13/04/2022 6000
42 24/05/2022 1200
43 13/04/2022 2400
44 13/04/2022 2000
45 13/04/2022 1000
45 13/04/2022 2200
46 13/04/2022 3200
47 13/04/2022 1200
47 13/04/2022 1200
48 13/04/2022 3600
49 13/04/2022 5800
50 13/04/2022 800
51 13/04/2022 3800
Work Name: ತಾಳೇದಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನುಗು ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/93393042892456596)
5474 24/05/2022 22330
5475 24/05/2022 20097
5476 24/05/2022 8932
5476 24/05/2022 13398
5477 24/05/2022 22330
5478 24/05/2022 6699
5478 24/05/2022 15631
5479 24/05/2022 4466
10821 18/06/2022 1050
10821 18/06/2022 9450
10822 18/06/2022 1050
10822 18/06/2022 9450
10823 18/06/2022 10500
10824 18/06/2022 2100
10824 18/06/2022 8400
10825 18/06/2022 3150
10825 18/06/2022 7350
10826 18/06/2022 10500
10827 18/06/2022 6300
10827 18/06/2022 4200
10828 18/06/2022 2100
10828 18/06/2022 8400
10829 18/06/2022 4200
10829 18/06/2022 2100
10829 08/07/2022 1050
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೋ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/93393042892456600)
1411 04/05/2022 1450
1411 04/05/2022 8990
1412 04/05/2022 8410
1412 04/05/2022 6380
1412 24/05/2022 2030
1413 04/05/2022 1450
1413 04/05/2022 5800
1414 04/05/2022 11020
1414 04/05/2022 2030
1415 04/05/2022 8990
1416 04/05/2022 10730
1417 04/05/2022 2900
1417 04/05/2022 2030
1418 04/05/2022 1740
1418 04/05/2022 11020
1419 04/05/2022 4640
1420 04/05/2022 2030
1420 04/05/2022 7250
1421 04/05/2022 7250
1421 04/05/2022 5510
1422 04/05/2022 3480
1422 04/05/2022 8120
1423 04/05/2022 1450
1423 04/05/2022 4060
2171 11/05/2022 3090
2171 11/05/2022 8343
2172 11/05/2022 4944
2172 11/05/2022 6180
2172 09/06/2022 1236
2173 11/05/2022 12051
2174 11/05/2022 8343
2174 11/05/2022 1236
2175 11/05/2022 5253
2175 11/05/2022 4944
2175 09/06/2022 1236
2176 11/05/2022 5253
2176 11/05/2022 6489
2177 11/05/2022 3708
2177 11/05/2022 5871
2178 11/05/2022 1236
2178 11/05/2022 4326
3139 17/05/2022 5253
3139 17/05/2022 12360
3140 17/05/2022 7107
3140 17/05/2022 8343
3140 09/06/2022 2163
3141 17/05/2022 16068
3142 17/05/2022 12051
3142 17/05/2022 6180
3143 17/05/2022 8652
3143 17/05/2022 8652
3144 17/05/2022 5871
3144 17/05/2022 12051
3145 17/05/2022 3708
3145 17/05/2022 15141
3146 17/05/2022 2163
3146 17/05/2022 927
4913 24/05/2022 3509
4913 24/05/2022 9570
4914 24/05/2022 9570
4914 24/05/2022 6061
4915 24/05/2022 12441
4915 24/05/2022 5104
4916 24/05/2022 15950
4917 24/05/2022 8613
4917 24/05/2022 6380
4918 24/05/2022 6380
4918 24/05/2022 8613
4919 24/05/2022 9251
4919 24/05/2022 9570
4920 24/05/2022 4785
4920 24/05/2022 12122
6269 01/06/2022 5423
6269 01/06/2022 10846
6270 01/06/2022 17864
6271 01/06/2022 5104
6271 01/06/2022 11803
6272 01/06/2022 10208
6272 01/06/2022 4785
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿ ದಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/93393042892457928)
2422 11/05/2022 11400
2422 11/05/2022 6000
2423 11/05/2022 2100
2423 11/05/2022 18900
2424 11/05/2022 5700
2424 11/05/2022 5700
2425 11/05/2022 12300
2426 11/05/2022 8400
2426 11/05/2022 10500
2427 11/05/2022 2400
2427 11/05/2022 10500
2428 11/05/2022 3900
2428 11/05/2022 8400
3469 18/05/2022 5100
3469 18/05/2022 9000
3470 18/05/2022 16200
3470 18/05/2022 1800
3471 18/05/2022 3300
3471 18/05/2022 7500
3472 18/05/2022 7200
3472 18/05/2022 9000
3473 18/05/2022 9000
3473 18/05/2022 2700
5480 24/05/2022 4200
5480 24/05/2022 14700
5481 24/05/2022 14700
5481 24/05/2022 6300
5482 24/05/2022 11700
5482 24/05/2022 7800
5483 24/05/2022 20700
5484 24/05/2022 11700
5484 24/05/2022 7800
5485 24/05/2022 8400
5485 24/05/2022 7500
6922 01/06/2022 10080
6922 01/06/2022 2520
6923 01/06/2022 6300
6923 01/06/2022 6300
6924 01/06/2022 1260
6924 01/06/2022 11340
6925 01/06/2022 7560
6925 01/06/2022 5040
6926 01/06/2022 12600
6927 01/06/2022 2520
6927 01/06/2022 10080
6928 01/06/2022 9870
6928 01/06/2022 2520
6929 01/06/2022 6300
6929 01/06/2022 5040
9113 09/06/2022 3600
9113 09/06/2022 8400
9114 09/06/2022 6000
9114 09/06/2022 6000
9115 09/06/2022 9600
9116 09/06/2022 1200
9116 09/06/2022 9600
9117 09/06/2022 1200
9117 09/06/2022 10600
9118 09/06/2022 6000
9118 09/06/2022 3200
9119 09/06/2022 1200
9119 09/06/2022 8400
9120 09/06/2022 3600
Work Name: ಎಂ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳುತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/93393042892466954)
7364 04/06/2022 8580
7365 04/06/2022 2640
7365 04/06/2022 10340
7366 04/06/2022 1320
7366 04/06/2022 6600
7367 04/06/2022 12980
7368 04/06/2022 1320
7368 04/06/2022 11660
7369 04/06/2022 11660
7370 04/06/2022 1100
7370 04/06/2022 8140
7371 04/06/2022 2640
7371 04/06/2022 9680
7372 04/06/2022 5280
7372 04/06/2022 7700
7373 04/06/2022 1320
7373 04/06/2022 10560
7374 04/06/2022 2420
7374 04/06/2022 9680
7659 04/06/2022 5280
7659 04/06/2022 7920
9312 09/06/2022 13200
9313 09/06/2022 4200
9313 09/06/2022 9800
9314 09/06/2022 2800
9314 09/06/2022 11200
9315 09/06/2022 12600
9316 09/06/2022 1400
9316 09/06/2022 12600
9317 09/06/2022 11200
9317 30/06/2022 1400
9318 09/06/2022 14000
9319 09/06/2022 4200
9319 09/06/2022 9800
9320 09/06/2022 2800
9320 09/06/2022 11200
9321 09/06/2022 5600
9321 09/06/2022 8400
9322 09/06/2022 3400
9322 09/06/2022 9800
9323 09/06/2022 1400
9323 09/06/2022 11200
9324 09/06/2022 5600
9324 09/06/2022 8400
9325 09/06/2022 5600
11026 18/06/2022 1020
11026 18/06/2022 2040
11027 18/06/2022 7990
11028 18/06/2022 510
11028 18/06/2022 2720
11029 18/06/2022 3230
11029 18/06/2022 4080
11030 18/06/2022 1020
11030 18/06/2022 5100
11031 18/06/2022 680
11031 18/06/2022 7650
11032 18/06/2022 3400
11033 18/06/2022 1020
11033 18/06/2022 3400
11034 18/06/2022 7310
11034 08/07/2022 1020
11035 18/06/2022 2040
11035 18/06/2022 6290
11036 18/06/2022 5780
11037 18/06/2022 2040
11037 18/06/2022 4080
11038 18/06/2022 680
11038 18/06/2022 3740
11039 18/06/2022 4080
11039 18/06/2022 2210
11040 18/06/2022 850
11040 18/06/2022 4590
11041 18/06/2022 170
11041 18/06/2022 3910
11042 18/06/2022 4080
11042 18/06/2022 1020
11043 18/06/2022 2720
11109 18/06/2022 850
11109 18/06/2022 850
12864 30/06/2022 3440
12865 30/06/2022 1680
12865 30/06/2022 2240
12866 30/06/2022 3440
12867 30/06/2022 3760
12867 21/01/2023 400
12868 30/06/2022 480
12868 30/06/2022 3280
12869 30/06/2022 1920
12869 30/06/2022 2400
12870 30/06/2022 800
12870 30/06/2022 2720
12871 30/06/2022 1920
12871 30/06/2022 1200
12932 30/06/2022 160
12932 30/06/2022 2160
12933 30/06/2022 560
12933 30/06/2022 1440
12934 30/06/2022 400
12948 30/06/2022 960
Work Name: ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿಯ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/93393042892470927)
3766 18/05/2022 14214
3766 18/05/2022 3399
3767 18/05/2022 4017
3767 18/05/2022 8034
3768 18/05/2022 5253
3768 18/05/2022 5253
3768 24/06/2022 927
3769 18/05/2022 10197
3769 18/05/2022 7107
3770 18/05/2022 16995
3771 18/05/2022 12051
3970 18/05/2022 5871
3970 18/05/2022 1854
4927 24/05/2022 6061
4927 24/05/2022 1914
4928 24/05/2022 10208
4928 24/05/2022 3509
4929 24/05/2022 8932
4929 24/05/2022 8932
4930 24/05/2022 4147
4930 24/05/2022 7656
4931 24/05/2022 7018
4931 24/06/2022 957
4932 24/05/2022 18183
4932 24/05/2022 957
4933 24/05/2022 17226
4934 24/05/2022 14036
4935 24/05/2022 18183
4936 24/05/2022 15631
4937 24/05/2022 18821
4938 24/05/2022 18821
4939 24/05/2022 10208
5027 24/05/2022 2233
6869 01/06/2022 4147
6869 01/06/2022 10208
6870 01/06/2022 2233
6870 01/06/2022 13079
6871 01/06/2022 8932
6871 01/06/2022 8294
6872 01/06/2022 8613
6872 01/06/2022 4147
6873 01/06/2022 13079
6873 01/06/2022 6699
6874 01/06/2022 1914
6874 01/06/2022 14674
6875 01/06/2022 17545
6876 01/06/2022 15312
6877 01/06/2022 14355
6878 01/06/2022 21373
6879 01/06/2022 14993
6880 01/06/2022 17864
6881 01/06/2022 17545
6882 01/06/2022 22330
6883 01/06/2022 7975
7038 01/06/2022 2233
9129 09/06/2022 10500
9129 09/06/2022 1800
9132 09/06/2022 5400
9132 09/06/2022 13800
9133 09/06/2022 12300
9133 09/06/2022 4200
9135 09/06/2022 17100
9143 09/06/2022 6300
9143 09/06/2022 8400
Work Name: ತಾಳೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಗುಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/93393042892488209)
10353 16/06/2022 4500
10353 16/06/2022 10800
10354 16/06/2022 10800
10354 16/06/2022 3900
10355 16/06/2022 21000
10356 16/06/2022 16800
10356 16/06/2022 3600
10357 16/06/2022 11400
10357 16/06/2022 7800
10358 16/06/2022 5700
10358 16/06/2022 12900
10359 16/06/2022 3600
10359 16/06/2022 7800
11738 24/06/2022 4250
11738 24/06/2022 8500
11739 24/06/2022 6500
11739 24/06/2022 2750
11740 24/06/2022 9500
11740 24/06/2022 4250
11741 24/06/2022 15000
11742 24/06/2022 7250
11742 24/06/2022 5750
11743 24/06/2022 4250
11743 24/06/2022 5750
11744 24/06/2022 4500
11744 24/06/2022 10000
11745 24/06/2022 1500
11745 24/06/2022 1500
13563 01/07/2022 3300
13563 01/07/2022 13500
13564 01/07/2022 7200
13564 01/07/2022 9300
13565 01/07/2022 10800
13565 01/07/2022 7200
13566 01/07/2022 13800
13567 01/07/2022 15900
13568 01/07/2022 16200
13568 01/07/2022 1800
13569 01/07/2022 3600
13569 01/07/2022 12600
13570 01/07/2022 8100
13570 01/07/2022 9000
13571 01/07/2022 5400
13571 01/07/2022 12600
13572 01/07/2022 3600
13572 01/07/2022 10800
13809 01/07/2022 8700
13809 01/07/2022 7200
15395 13/07/2022 3000
15395 13/07/2022 13800
15396 13/07/2022 10500
15396 13/07/2022 5400
15397 13/07/2022 17700
15398 13/07/2022 12600
15398 13/07/2022 4800
15399 13/07/2022 6600
15399 13/07/2022 10200
15400 13/07/2022 5100
15400 13/07/2022 10500
15401 13/07/2022 5100
15401 13/07/2022 10800
15640 13/07/2022 13200
15640 13/07/2022 900
17053 27/07/2022 6000
17053 27/07/2022 7500
17053 29/09/2022 1500
17054 27/07/2022 10500
17054 27/07/2022 4500
17055 27/07/2022 1250
17055 27/07/2022 4500
17064 27/07/2022 3000
17064 27/07/2022 1500
17064 27/07/2022 10500
17065 27/07/2022 5750
17065 27/07/2022 1250
17065 27/07/2022 4250
17066 27/07/2022 6000
17066 27/07/2022 6000
17067 27/07/2022 13250
17068 27/07/2022 15000
17069 27/07/2022 13750
17070 27/07/2022 8250
17070 27/07/2022 4000
17071 27/07/2022 6000
17071 27/07/2022 1500
17071 27/07/2022 4500
17072 27/07/2022 4500
17072 27/07/2022 7500
17073 27/07/2022 4500
17073 27/07/2022 10500
17074 27/07/2022 8750
17074 27/07/2022 4000
17075 27/07/2022 4500
17075 27/07/2022 7500
17076 27/07/2022 3000
17076 27/07/2022 5250
17180 27/07/2022 2750
17180 27/07/2022 1500
17826 03/08/2022 4400
17826 03/08/2022 5500
17826 29/09/2022 1100
17827 03/08/2022 6600
17827 03/08/2022 4400
17828 03/08/2022 2200
17828 03/08/2022 5500
17945 03/08/2022 2200
17945 03/08/2022 7700
17946 03/08/2022 3960
17946 03/08/2022 3520
17947 03/08/2022 5940
17947 03/08/2022 3300
17948 03/08/2022 9680
17949 03/08/2022 9900
17949 03/08/2022 1100
17950 03/08/2022 3080
17950 03/08/2022 2200
17951 03/08/2022 7260
17952 03/08/2022 2200
17952 03/08/2022 4180
17953 03/08/2022 2200
17953 03/08/2022 7260
17954 03/08/2022 4180
17954 03/08/2022 3740
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಹಿತ್‌ ನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/93393042892492304)
12852 30/06/2022 12600
12853 30/06/2022 7000
12853 30/06/2022 3800
12854 30/06/2022 8000
12854 30/06/2022 4200
12855 30/06/2022 7000
12855 30/06/2022 7000
12856 30/06/2022 5600
12856 30/06/2022 8400
12857 30/06/2022 14000
12858 30/06/2022 1200
12858 30/06/2022 8600
12859 30/06/2022 1200
12859 30/06/2022 8800
12860 30/06/2022 5000
12860 30/06/2022 6000
12861 30/06/2022 10600
12862 30/06/2022 4200
12862 30/06/2022 3800
12935 30/06/2022 8400
12935 30/06/2022 5600
12936 30/06/2022 5600
12936 30/06/2022 2800
Work Name: ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿರುವ ದುರುಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WC/GIS/330400)
27273 03/01/2023 15984
27273 03/01/2023 1776
27274 03/01/2023 3552
27274 03/01/2023 10656
28225 09/01/2023 14640
28226 09/01/2023 1830
28226 09/01/2023 12810
Work Name: ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿಯ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು ಭಾಗ-01GIS(1512004025/WH/GIS/312616)
18176 06/08/2022 6300
18176 06/08/2022 10500
18176 29/09/2022 2100
18177 06/08/2022 16500
18178 06/08/2022 16800
18179 06/08/2022 18900
18180 06/08/2022 21000
18181 06/08/2022 21000
18182 06/08/2022 2100
20423 20/09/2022 7840
20423 20/09/2022 11760
20424 20/09/2022 5880
20424 20/09/2022 13720
20425 20/09/2022 19600
20426 20/09/2022 17640
21814 20/10/2022 9000
21814 20/10/2022 6000
21815 20/10/2022 13500
Work Name: ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತೆವ ಕಾಮಗಾರಿ(1512004025/WH/GIS/462656)
28513 05/01/2023 2472
28514 05/01/2023 927
28514 05/01/2023 2781
28515 05/01/2023 6180
28516 05/01/2023 4017
28517 05/01/2023 8652
Work Name: ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲೆ ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು(1512004025/WH/GIS/484769)
30215 13/01/2023 5562
30216 13/01/2023 1854
30216 13/01/2023 6180
30217 13/01/2023 1854
30217 13/01/2023 8343
30218 13/01/2023 6798
30219 13/01/2023 7107
30219 13/01/2023 5562
30220 13/01/2023 8343
30221 13/01/2023 1854
30221 13/01/2023 3708
30918 30/01/2023 2472
30918 30/01/2023 12360
30919 30/01/2023 3090
30919 30/01/2023 12051
30920 30/01/2023 6798
30920 30/01/2023 8961
30921 30/01/2023 3399
30921 30/01/2023 12978
30922 30/01/2023 1854
31367 03/02/2023 2781
31367 03/02/2023 10197
31368 03/02/2023 3090
31368 03/02/2023 11124
31369 03/02/2023 5871
31369 03/02/2023 8961
31370 03/02/2023 11433
31371 03/02/2023 4635
31371 03/02/2023 4326
33555 10/03/2023 14640
33556 10/03/2023 14335
33557 10/03/2023 3355
33573 10/03/2023 7320
Sub Total Rs. 5221792
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
14709 09/06/2022 3468
15762 09/06/2022 1734
15764 09/06/2022 1734
16649 09/06/2022 1734
16651 09/06/2022 1734
13944 09/06/2022 2023
15650 09/06/2022 690
16204 09/06/2022 2400
Sub Total Rs. 15517
Expenditure for Financial Year 2020-2021 but paid during the current year
11947 09/06/2022 3025
14148 09/06/2022 3486
8958 09/06/2022 1650
14846 09/06/2022 450
Sub Total Rs. 8611
Grand Total Rs. 5245920
Expenditure In Lakhs For block :52.46
Report Completed
Excel View