Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HARAPPANAHALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : HUCHHANGIDURGA
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/DP/GIS/324153)
21676 15/10/2022 309
Work Name: ಕರಡಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/DP/GIS/325240)
21677 15/10/2022 309
Work Name: ಕರಡಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಮ್ಮರ ಮರಿಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042892368202)
3056 17/05/2022 5562
6865 27/05/2022 5742
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042892438908)
3058 17/05/2022 3708
6866 27/05/2022 3708
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಮಂಜಪ್ಪ ವಸತಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042892473984)
542 20/04/2022 7416
1277 28/04/2022 5562
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದಿರಪ್ಳ ಷಾಜದ್ ತಂದೆ ಖಾದಿರಪ್ಳ ನಸುರುಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042892473989)
544 20/04/2022 2163
1840 05/05/2022 1854
3059 17/05/2022 2163
6867 27/05/2022 1854
Work Name: ಕರಡಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲೇರ ಶಿವಕ್ಕ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042892512759)
3060 17/05/2022 3708
6868 27/05/2022 3708
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ರಾದ ಗಬ್ಬಗೂಡಿ ಗಂಡ ಬಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042892523215)
543 20/04/2022 5562
1841 05/05/2022 5562
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಟೇರ ಹನುಮವ್ವ ಗಂಡ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042892636435)
16331 19/07/2022 6489
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893756821)
14400 03/07/2022 5562
14400 03/07/2022 618
14401 03/07/2022 1854
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಳ್ಳೆರ ಭರಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893756833)
16332 19/07/2022 2163
16332 19/07/2022 2163
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಚಾರಿ ನೀಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಡದಯ್ಯ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893756849)
16333 19/07/2022 6489
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಚಾರಿ ಕೆ ಹಾಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893756855)
16334 19/07/2022 6489
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಡಿಳ್ಳೆಪ್ಪ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893756868)
16335 19/07/2022 7416
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಷಾ ಎಂ ಎನ್ ಕೋಂ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893777544)
3545 17/05/2022 17226
5064 19/05/2022 9520
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವಳಿ ಕೆಂಚಹನುಮವ್ವ ಕೋ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893789974)
11667 17/06/2022 14400
11667 17/06/2022 3600
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893877615)
16338 19/07/2022 7416
19228 17/08/2022 3090
20389 17/09/2022 3708
21595 15/10/2022 3708
22061 23/10/2022 3708
23199 18/11/2022 1854
Work Name: ಕರಡಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893877688)
15404 12/07/2022 4326
16337 19/07/2022 3708
17656 26/07/2022 618
17657 26/07/2022 3708
Work Name: ಕರಡಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ದಾಸರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042893877711)
15413 12/07/2022 4326
16336 19/07/2022 4326
17655 26/07/2022 618
17658 26/07/2022 3708
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಚೂರು ಸೀಮಾಬಾನು ಗಂಡ ಚಮನ್‌ ವಲಿ ಕುಂಚೂರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042894022248)
21596 15/10/2022 3708
22062 23/10/2022 3708
23200 18/11/2022 3708
25301 19/12/2022 3708
29069 10/01/2023 3708
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸ್ವಪ್ನ ಗಂಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042894150340)
29070 10/01/2023 1854
29070 10/01/2023 1854
34189 17/03/2023 309
34189 17/03/2023 309
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಎಂ ಶೃತಿ ಗಂಡ ಕೆಂಚನಗೌಡ ಎಸ್ ಅರ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042894230330)
29071 10/01/2023 3708
34190 17/03/2023 309
34190 17/03/2023 309
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಜಿದಾಬಾನು ಗಂಡ ಬಾಷ್ ಸಾಬ್ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042894231595)
25304 19/12/2022 3708
29072 10/01/2023 3708
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಅಯಿಷಬಾನು ಗಂಡ ಕೆ.ಮಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/93393042894231722)
25302 19/12/2022 3708
29073 10/01/2023 3708
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೃತಿ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/423414)
23618 30/11/2022 3708
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಮರಳುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/423459)
23697 30/11/2022 1545
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಲತಾ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/423493)
23698 30/11/2022 1545
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ನಾಗನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/423503)
23699 30/11/2022 1545
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಚಂದ್ರಮೂಳಿ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/423566)
23700 30/11/2022 1545
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/423571)
23701 30/11/2022 3090
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/425276)
23702 30/11/2022 1545
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/425299)
23703 30/11/2022 1545
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೋಣೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/425349)
23705 30/11/2022 1545
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/425405)
23706 30/11/2022 1545
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/IF/GIS/425429)
23620 30/11/2022 1545
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ OUT FALL POINT 01 ರಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/RS/93393042892295658)
28423 29/12/2022 8343
28423 16/02/2023 927
32291 15/03/2023 10815
32291 15/03/2023 6489
32661 15/03/2023 7416
32661 15/03/2023 4635
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ OUT FALL POINT 1 ರಲ್ಲಿ ಬೂದು Settler ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/RS/93393042892295945)
28425 29/12/2022 7416
Work Name: ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ OUT FALL POINT 07 ರಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು Settler ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/RS/93393042892295946)
28427 29/12/2022 7416
32292 15/03/2023 9270
32292 15/03/2023 5562
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ OUT FALL POINT 1 ರಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/RS/GIS/435697)
28429 29/12/2022 8343
31062 31/01/2023 16686
31062 31/01/2023 1854
31063 31/01/2023 18540
31064 31/01/2023 3708
31883 15/03/2023 1854
31883 15/03/2023 16686
31884 15/03/2023 9270
31884 15/03/2023 9270
31885 15/03/2023 3708
32662 15/03/2023 1545
32662 15/03/2023 13905
32663 15/03/2023 7725
32663 15/03/2023 7725
32664 15/03/2023 3090
33323 17/03/2023 8100
33323 17/03/2023 900
33324 17/03/2023 4500
33324 17/03/2023 4500
33325 17/03/2023 1800
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ದೋಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ OUT FALL POINT 2 ರಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004034/RS/GIS/435726)
28073 29/12/2022 8343
28073 16/02/2023 927
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುಎತ್ತವುದು(1512004034/WC/93393042892471588)
8109 04/06/2022 9720
8110 04/06/2022 4860
8111 04/06/2022 4860
8112 04/06/2022 14580
8113 04/06/2022 16200
8114 04/06/2022 16200
8115 04/06/2022 9720
8116 04/06/2022 6480
8117 04/06/2022 8100
8117 04/06/2022 1620
8118 04/06/2022 6480
8119 04/06/2022 3240
8120 04/06/2022 4860
8121 04/06/2022 11340
8122 04/06/2022 8100
11102 17/06/2022 13920
11103 17/06/2022 17400
11104 17/06/2022 6960
15414 12/07/2022 5250
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಬ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ(1512004034/WC/93393042892471601)
3548 19/05/2022 4200
3549 19/05/2022 4200
3550 19/05/2022 4200
3551 19/05/2022 4200
3552 19/05/2022 4200
3553 19/05/2022 4200
3554 19/05/2022 420
5067 23/05/2022 13300
5068 23/05/2022 13300
5069 23/05/2022 13300
5070 23/05/2022 13300
5071 23/05/2022 13300
5072 23/05/2022 13300
5073 23/05/2022 1330
8840 04/06/2022 15312
8841 04/06/2022 19140
8842 04/06/2022 17226
8843 04/06/2022 7656
8844 04/06/2022 19140
8845 04/06/2022 2233
11668 17/06/2022 17400
11669 17/06/2022 13920
11670 17/06/2022 17400
11671 17/06/2022 17400
11672 17/06/2022 13920
11719 17/06/2022 10440
25795 19/12/2022 10
25998 16/02/2023 10
26074 19/12/2022 10
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಗೌಡ್ರು ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1512004034/WC/93393042892472376)
3555 17/05/2022 13717
3556 17/05/2022 5423
3557 17/05/2022 9570
3558 17/05/2022 7656
3559 17/05/2022 1914
3560 17/05/2022 12441
3561 17/05/2022 3828
3562 17/05/2022 5742
3563 17/05/2022 7656
3564 17/05/2022 3828
5074 23/05/2022 15400
5075 23/05/2022 9625
5076 23/05/2022 5775
5077 23/05/2022 9625
5078 23/05/2022 9625
5079 23/05/2022 3850
5080 23/05/2022 13475
5080 23/05/2022 1925
5081 23/05/2022 9625
5082 23/05/2022 9625
5083 23/05/2022 9625
5084 23/05/2022 15400
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾರಿ ಮೂಲಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1512004034/WC/93393042892472380)
5976 27/05/2022 10080
5977 27/05/2022 11200
5978 27/05/2022 3360
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಯನಾಯ್ಕರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1512004034/WC/93393042892488212)
11105 17/06/2022 15660
11106 17/06/2022 17400
11107 17/06/2022 13920
11108 17/06/2022 3480
15420 12/07/2022 2000
15421 12/07/2022 1800
15422 12/07/2022 600
27276 29/12/2022 4500
27276 29/12/2022 10500
27277 29/12/2022 7500
27277 29/12/2022 1500
27277 16/02/2023 1500
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ಹೀರ್ಯನಾಯ್ಕ ವಲದ ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ಎತ್ತವುದು(1512004034/WC/93393042892532768)
28456 10/01/2023 10800
28456 10/01/2023 7200
28494 10/01/2023 1800
29074 13/01/2023 4500
29074 13/01/2023 4200
30627 20/01/2023 4500
30627 20/01/2023 8400
30628 20/01/2023 1500
30636 20/01/2023 4500
31065 31/01/2023 6720
31065 31/01/2023 5040
31066 31/01/2023 4200
31188 31/01/2023 560
31886 15/03/2023 7416
31887 15/03/2023 8343
31887 15/03/2023 1854
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಭ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಿಬಾಯಿ ಹೋಲದ ವರಗೆ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1512004034/WC/93393042892532772)
28457 12/01/2023 5400
28457 12/01/2023 3300
28458 12/01/2023 1800
28458 12/01/2023 3600
28459 12/01/2023 9000
28459 12/01/2023 3600
28460 12/01/2023 2700
28460 12/01/2023 1800
29075 13/01/2023 5134
29075 13/01/2023 3322
29076 13/01/2023 3624
29077 13/01/2023 5436
29077 13/01/2023 3624
29078 13/01/2023 3624
30592 20/01/2023 7200
30592 20/01/2023 5400
30593 20/01/2023 3600
30593 20/01/2023 3600
30594 20/01/2023 5400
30594 20/01/2023 7500
30637 20/01/2023 9000
31082 31/01/2023 5040
31082 31/01/2023 6440
31083 31/01/2023 2800
31083 31/01/2023 3360
31084 31/01/2023 6720
31084 31/01/2023 3360
31085 31/01/2023 6440
31085 31/01/2023 1680
31086 31/01/2023 1680
31189 31/01/2023 3360
31889 15/03/2023 3708
31889 15/03/2023 3708
31890 15/03/2023 3708
31890 15/03/2023 5562
31891 15/03/2023 7416
31891 15/03/2023 1854
31892 15/03/2023 5562
32961 15/03/2023 4635
32961 15/03/2023 2781
Work Name: ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ದೋಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ದನುಕನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1512004034/WC/GIS/478313)
30773 20/01/2023 10150
30774 20/01/2023 8410
31180 31/01/2023 9270
31181 31/01/2023 9270
31313 31/01/2023 10506
31893 15/03/2023 1854
31893 15/03/2023 7416
31894 15/03/2023 3399
31894 15/03/2023 8034
31895 15/03/2023 7416
31895 15/03/2023 1545
Sub Total Rs. 1550184
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
14466 26/07/2022 8073
14467 26/07/2022 2392
14468 26/07/2022 7774
Sub Total Rs. 18239
Grand Total Rs. 1568423
Expenditure In Lakhs For block :15.68
Report Completed
Excel View