Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KADAGADALU
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/AV/93393042892262950)
131 28/04/2022 4326
131 28/04/2022 6489
948 29/06/2022 18540
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೋಸ್ಬರ್ನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1518001008/AV/GIS/259695)
2443 30/12/2022 14832
2443 30/12/2022 7416
2443 16/01/2023 3708
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಭವಾನಿ ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001008/IF/93393042893639237)
21 12/04/2022 9888
76 21/04/2022 8652
604 04/06/2022 12360
Work Name: ಕತ್ತಲೆಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಿನಿ ಸಿ.ಆರ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001008/IF/93393042893716389)
22 12/04/2022 3708
98 28/04/2022 5562
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಿನು ಅವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/232568)
243 10/05/2022 12360
243 10/05/2022 3090
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಲೌಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/232936)
578 01/06/2022 12360
578 01/06/2022 4944
764 10/06/2022 17304
764 10/06/2022 4944
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೋಹಿನಿ ವಸಂತವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001008/IF/GIS/235386)
1551 17/09/2022 17304
1551 20/09/2022 4326
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಡಿ.ಬಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1518001008/IF/GIS/275822)
1508 02/09/2022 3708
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಬಿ.ಬೋಪಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1518001008/IF/GIS/288184)
1436 12/08/2022 1854
1436 12/08/2022 1854
Work Name: ಬೋಯಿಕೇರಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾಡ್ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1518001008/IF/GIS/318275)
2313 07/12/2022 5562
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/319454)
1435 18/08/2022 4326
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ನೀರುಕೊಲ್ಲಿ ಟಿ.ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001008/IF/GIS/361944)
1931 28/10/2022 1854
1931 28/10/2022 3708
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1518001008/IF/GIS/427192)
2253 03/12/2022 8652
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ ಗಣೇಶ್ ಎಂ ಬಿ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/427214)
2397 23/12/2022 8652
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ತಾಫ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/430141)
2755 19/01/2023 2472
2820 02/02/2023 6180
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋರಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/430153)
2381 23/12/2022 4326
2381 23/12/2022 4326
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/430156)
2382 23/12/2022 4326
2687 23/01/2023 4326
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/435904)
2877 10/02/2023 8034
3041 10/03/2023 7416
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭ ಟಿ ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/450572)
2748 19/01/2023 1545
2748 19/01/2023 1545
2821 30/01/2023 2781
2821 02/02/2023 2781
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/451991)
2756 19/01/2023 2472
2825 30/01/2023 6180
3042 10/03/2023 3708
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಎಂ ಡಿ ದೇವಯ್ಯಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/479134)
2800 08/02/2023 4326
3022 10/03/2023 4017
3234 30/03/2023 3708
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎಸ್ ಜಯಂತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/492159)
3103 18/03/2023 8652
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾ ಟಿ ಎ ಮಣಿಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/492171)
3043 13/03/2023 8652
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಆಶಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/IF/GIS/492190)
3023 10/03/2023 8034
3235 30/03/2023 7416
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೋಸ್ಬರ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (1518001008/LD/GIS/259732)
843 16/06/2022 6489
843 16/06/2022 6489
844 16/06/2022 6489
1639 27/09/2022 18540
1639 27/09/2022 7416
1943 03/11/2022 16995
1943 03/11/2022 13596
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೆರೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001008/LD/GIS/319822)
1391 10/08/2022 11124
1391 10/08/2022 16686
1392 10/08/2022 5562
1392 10/08/2022 8343
1506 02/09/2022 8652
1506 02/09/2022 12978
1507 02/09/2022 6489
1507 02/09/2022 4326
1744 15/10/2022 20085
1744 15/10/2022 20085
1745 15/10/2022 4017
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇರ್ಕಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಕೆ.(1518001008/RC/GIS/439313)
2426 23/12/2022 6489
2426 23/12/2022 6489
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಗದಾಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001008/RS/93393042892287333)
162 02/05/2022 12360
162 02/05/2022 12360
163 02/05/2022 4944
163 02/05/2022 2472
287 17/05/2022 13905
287 17/05/2022 13905
288 17/05/2022 5562
288 17/05/2022 2781
1668 20/09/2022 3090
1952 03/11/2022 20394
1952 03/11/2022 10197
2336 14/12/2022 18540
2336 14/12/2022 3708
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪರವಂಡ ಉತ್ತಯ್ಯ ಅವರ ತೋಟದಿಂದ ಅಂಜಪರವಂಡ ನಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001008/WC/GIS/226280)
136 28/04/2022 15141
136 28/04/2022 4326
1833 14/10/2022 1236
1878 17/10/2022 4944
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿನೆರವಂಡ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ತೋಟದಿಂದ ನಂದಿನೆರವಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತೋಟದವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001008/WC/GIS/226291)
158 02/05/2022 2781
158 02/05/2022 8343
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ನಂದ ಅವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು.(1518001008/WC/GIS/259165)
629 04/06/2022 27810
630 04/06/2022 11124
845 16/06/2022 19467
846 16/06/2022 6489
1143 14/07/2022 2781
1143 14/07/2022 25029
Work Name: ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿನೆರವಂಡ ಪಾಪ ಅವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ದಿನೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ಅಪ್ಪಯ್ಯ,ಕೃಷ್ಣ, ಅವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ತೋಡು (1518001008/WC/GIS/287683)
977 29/06/2022 3090
977 29/06/2022 24720
1373 06/08/2022 17304
1373 06/08/2022 2163
Work Name: ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ(1518001008/WC/GIS/297204)
1055 04/07/2022 12978
1055 04/07/2022 8652
1056 04/07/2022 8652
1056 04/07/2022 10815
Sub Total Rs. 868908
Grand Total Rs. 868908
Expenditure In Lakhs For block :8.69
Report Completed
Excel View