Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KALAKERI NIDUGANE
Work Name: ಕೆ ನಿಡುಗಣೆ ತೆಕ್ಕಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001010/FP/GIS/384959)
2964 02/03/2023 2472
Work Name: ಕೆ ಬಾಡಗ ಅರೆಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.(1518001010/FP/GIS/385103)
1737 13/10/2022 8652
1737 13/10/2022 21630
1737 14/10/2022 4326
1738 13/10/2022 4326
1738 14/10/2022 8652
1742 29/10/2022 20085
1742 29/10/2022 8034
1742 29/10/2022 4017
1743 29/10/2022 4017
1743 29/10/2022 8034
2083 16/11/2022 18540
2083 16/11/2022 12360
2084 16/11/2022 3090
2967 02/03/2023 927
3251 23/03/2023 1854
3251 23/03/2023 16686
3252 23/03/2023 3708
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಟ್ಟೀರ ನಂಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಮತ್ತು ಚೆಟ್ಟೀರ ಚೆಂಬವ್ವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1518001010/FP/GIS/408493)
2259 28/11/2022 6489
2259 28/11/2022 12978
2259 03/12/2022 2163
2337 15/12/2022 18540
2337 15/12/2022 9270
2937 15/03/2023 1854
2937 15/03/2023 618
3256 23/03/2023 9270
Work Name: ವಿಮಲ ಬಿ ಸಿ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ(1518001010/IF/93393042892314273)
2864 02/02/2023 1545
Work Name: ನೇತ್ರಾವತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ(1518001010/IF/93393042892456222)
1680 26/09/2022 618
2085 21/11/2022 9270
Work Name: ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1518001010/IF/93393042892473638)
2865 02/02/2023 3090
2866 17/02/2023 9270
Work Name: ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಮಜೀದ್ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/93393042892580028)
526 04/06/2022 3090
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಕೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/93393042892812215)
1063 16/07/2022 9270
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲಾಬಿ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/93393042892830684)
524 04/06/2022 2472
524 04/06/2022 2472
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/93393042893041763)
297 20/05/2022 9579
297 20/05/2022 6798
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/93393042893067604)
1449 26/08/2022 1854
1727 12/10/2022 618
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಸಿ ರಮೇಶ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/93393042893160568)
529 31/05/2022 2163
529 31/05/2022 309
530 04/06/2022 9888
530 04/06/2022 2472
Work Name: ಕೆ ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಮುನಾ ಗಂಡ ಬಿ ಜಿ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/93393042893641537)
298 20/05/2022 11124
298 20/05/2022 7416
Work Name: ಕೆ ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾವತಿ ಗಂಡ ಬಿ ಪಿ ರಾಜ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001010/IF/93393042893641617)
492 31/05/2022 2163
492 31/05/2022 309
493 04/06/2022 9888
493 04/06/2022 2472
Work Name: ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದನ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/93393042893641636)
293 20/05/2022 10506
293 20/05/2022 8034
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ ಪಂ ಎಂ ಆರ್ ಪದ್ಮಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/246279)
413 31/05/2022 1545
413 31/05/2022 927
917 27/06/2022 9579
917 27/06/2022 6798
Work Name: ಕೆ ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗಂಡ ದಿ// ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/292571)
1065 05/07/2022 3060
1065 05/07/2022 1530
1065 26/09/2022 1530
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದೇಶ್ ತಂದೆ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿ ಪಿ ಇವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/292769)
1091 18/07/2022 8343
1091 18/07/2022 8034
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/292773)
1064 16/07/2022 9888
1064 16/07/2022 6489
Work Name: ಕೆ ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ಪಳಂಗಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/293190)
1631 29/09/2022 15450
1728 12/10/2022 9579
1728 12/10/2022 16068
1728 18/11/2022 3090
Work Name: ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಸ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಹಿನ್ ಇವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/385390)
1725 13/10/2022 16068
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಸ್ ರೇವತಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/385438)
2082 16/11/2022 6180
2082 16/11/2022 6180
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ್ ತಂದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಹಂಡಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/385530)
1948 27/10/2022 6180
2088 16/11/2022 10506
Work Name: ಕೆ ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ಜನಾರ್ಧನ ತಂದೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001010/IF/GIS/385639)
1965 02/11/2022 1545
1965 05/11/2022 4635
2086 16/11/2022 7725
2086 16/11/2022 2781
Work Name: ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಕೆ ಹಸೀನಾ ಗಂಡ ಉಸ್ಮಾನ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/IF/GIS/412211)
2232 28/11/2022 8034
Work Name: ಕೆ ನಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಮೊಣಕಾಲ್ಮುರಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉಧ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001010/LD/93393042892268946)
1316 05/08/2022 17304
1316 05/08/2022 4326
1317 05/08/2022 8652
Work Name: ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ವಾಲೀಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001010/LD/GIS/268791)
913 23/06/2022 2163
913 23/06/2022 19467
1201 28/07/2022 4326
1201 28/07/2022 38934
1202 28/07/2022 17304
1202 28/07/2022 4326
Work Name: ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ(1518001010/RC/93393042892297778)
367 20/05/2022 10815
367 20/05/2022 10815
368 20/05/2022 2163
369 27/05/2022 10815
369 27/05/2022 10815
370 27/05/2022 2163
527 04/06/2022 10506
527 04/06/2022 10815
528 04/06/2022 2163
789 17/06/2022 10815
789 17/06/2022 10815
790 17/06/2022 2163
Work Name: ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಪ.ಜಾ ಲಲಿತ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (1518001010/RC/GIS/412331)
2439 10/01/2023 12978
2439 10/01/2023 30282
2440 10/01/2023 12978
Sub Total Rs. 778929
Grand Total Rs. 778929
Expenditure In Lakhs For block :7.79
Report Completed
Excel View