Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KUNIJALA
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಮು ಗಂಡ ಆಲಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042892599286)
683 02/06/2022 4326
683 02/06/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹೆಚ್ ಆಲಿ ತಂದೆ ಹಸೈನ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042892599296)
99 25/04/2022 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಬುಲೀರ ಸಂತೋಷ್ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042892832725)
100 25/04/2022 4326
100 25/04/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸೀದ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893100009)
550 26/05/2022 15141
550 26/05/2022 6489
551 26/05/2022 4326
684 02/06/2022 15141
684 02/06/2022 6489
685 02/06/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೌಜಿಯ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893173858)
499 25/05/2022 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದಾವುದ್ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893226249)
686 02/06/2022 4017
686 02/06/2022 15141
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ರೋಸಿ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893226285)
1836 28/10/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನಿಕೆರೆ ಹಮೀದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893379011)
1036 02/07/2022 17304
1036 02/07/2022 7416
1037 02/07/2022 2472
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಬ ಕುರುಡಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001011/IF/93393042893452039)
1400 10/08/2022 1854
1400 10/08/2022 1854
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಸ್ಮಾ ಸುಲೈಮಾನ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893452046)
223 04/05/2022 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀಲ ಮಕ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001011/IF/93393042893452055)
224 04/05/2022 4326
224 04/05/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಾರ ಮೊಯಿದು ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893452060)
230 04/05/2022 6489
230 04/05/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಐಸಾ ಉಮ್ಮರ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893452092)
1401 10/08/2022 1854
1401 10/08/2022 1854
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀರ ಮಾದಪಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893452137)
1178 14/07/2022 6489
1178 14/07/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಶ್ರಿಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893452157)
1179 14/07/2022 4326
1179 14/07/2022 2163
1179 14/07/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀನಾ ಶಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893452170)
1402 10/08/2022 1854
1402 10/08/2022 1854
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಫಾತಿಮಾ ಪೊಯಕೆರೆ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893452188)
1544 14/09/2022 3708
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ರಜೀನ ಗಂಡ ಪಿ ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಟಿ ಎಂ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893519661)
552 26/05/2022 6489
552 26/05/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ತಂಗೋಡ್ ಅಸೀಯ ಗಂಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893519724)
2718 26/01/2023 3708
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893688912)
117 25/04/2022 4326
117 25/04/2022 4326
Work Name: ನಾಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಮಣಿಯಂಡ ತಮ್ಮಯ್ಯ ದನದ ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893688928)
560 26/05/2022 4326
560 26/05/2022 15141
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ರಜೀನ ಟಿ ಎಸ್ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಸರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893700128)
1406 10/08/2022 1854
1406 10/08/2022 1854
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಎ ಅಮ್ಮಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893700141)
229 04/05/2022 4326
229 04/05/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಶೀಲ ಇಲಿಯಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893701574)
690 02/06/2022 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಡಂಡ ಯರಮು ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893728860)
101 25/04/2022 4326
101 25/04/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಂಬುಕಾಡು ಖರೀಜ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893728868)
228 04/05/2022 6489
228 04/05/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಜುಬೇರಿಯ ಆಶ್ರಫ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893728870)
745 07/06/2022 2163
745 07/06/2022 6489
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಮ್ಮ ಬಾರಿಕೆ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893728872)
500 25/05/2022 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ 1st ಪರಂಬುಬಾಣೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893728878)
227 06/05/2022 2163
227 06/05/2022 6489
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೈಯಡಿ ಜಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893728880)
1545 14/09/2022 3708
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಯರ ಮೊಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893730454)
118 25/04/2022 4326
118 25/04/2022 4326
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯರ ರತ್ನ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893730513)
70 19/04/2022 6489
70 19/04/2022 2163
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯರ ಪಾರ್ವತಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893730525)
102 25/04/2022 4326
102 25/04/2022 2163
102 25/04/2022 2163
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಯರ ಚಿಮ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893730533)
103 25/04/2022 2163
103 25/04/2022 6489
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಏ ಎ ಐಸಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893730560)
267 06/05/2022 2163
267 06/05/2022 2163
267 06/05/2022 4326
Work Name: ಮರಂಡೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893746145)
104 25/04/2022 4326
104 25/04/2022 4326
Work Name: ಮರಂಡೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕೆ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893746146)
105 25/04/2022 4326
105 25/04/2022 4326
Work Name: ಮರಂಡೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎ ವಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893746147)
106 25/04/2022 4326
106 25/04/2022 2163
106 28/05/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯರ ಸೀತಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗುಡೂ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893746150)
268 06/05/2022 6180
268 06/05/2022 10506
268 28/05/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಕೆ ಚಿತ್ರ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752573)
265 06/05/2022 6489
265 06/05/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಎಸ್ ದೇವಕ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752581)
266 06/05/2022 6489
266 06/05/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಲ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752586)
226 04/05/2022 6489
226 04/05/2022 2163
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ದಮಯಂತಿ ಎನ್ ಬಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752591)
401 17/05/2022 2163
401 17/05/2022 6489
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಮ್ಮ ಪಿ ವೈ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752627)
693 02/06/2022 8652
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಚಂಡ ವಿನುತ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752641)
553 26/05/2022 4326
553 26/05/2022 4326
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಚಂಡ ಪೂವವ್ವ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752647)
402 17/05/2022 6489
402 17/05/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎ ಐಸಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752656)
743 07/06/2022 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮವ್ವ ಪಿ ಎನ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752668)
559 26/05/2022 4326
559 26/05/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಯಡತ್ ಮಹಮದ್ ಹಲೀಮ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752674)
746 07/06/2022 8652
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಲಾಬಿ ಬಿ ಎನ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893752680)
274 06/05/2022 4326
274 06/05/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಪಿ ಕಾಮಿಣಿ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001011/IF/93393042893759502)
107 27/04/2022 6489
107 27/04/2022 15141
108 27/04/2022 6489
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893917395)
1403 10/08/2022 3708
Work Name: ಕುಂಜಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893920070)
2378 19/12/2022 3708
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಖೈರುನ್ನಿಸ ಗಂಡ ಮಮ್ಮದ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893920077)
1546 14/09/2022 3708
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಫಾತಿಮಾ ಗಂಡ ಮೈದು ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893920081)
1851 28/10/2022 3708
Work Name: ಯವಕಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಳರ ಪೋನ್ನಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001011/IF/93393042893920088)
1180 14/07/2022 2163
1180 14/07/2022 4326
1180 14/07/2022 1854
1180 14/07/2022 1854
1180 14/07/2022 2163
1180 14/07/2022 2163
1180 14/07/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎ ರಮ್ಲ ಗಂಡ ಹಮೀದ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001011/IF/93393042893920099)
1547 14/09/2022 3708
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಮ್ಮ ಸಿ ಎ ಗಂಡ ಸಾದಲಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893920102)
1548 14/09/2022 3708
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಿ ಸುಲೈಖ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042893958302)
1527 09/09/2022 4017
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ದಮಯಂತಿ ಗಂಡ ಭೀಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894041865)
1550 14/09/2022 8652
1795 20/10/2022 7416
2022 08/11/2022 3090
2329 16/12/2022 4326
2329 16/12/2022 4326
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಮ್ಯ ಗಂಡ ಮೊಣ್ಣಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894041867)
1640 29/09/2022 4326
1640 29/09/2022 4326
2366 16/12/2022 7416
2650 09/01/2023 3090
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಮುನಾ ಗಂಡ ಯಾಕೂಬ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894064522)
1654 01/10/2022 4326
1746 10/10/2022 1236
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರ ದೇವಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894064564)
1852 28/10/2022 4326
2023 08/11/2022 1236
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಅಕ್ಕವ್ವ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894152814)
2379 19/12/2022 4326
2651 12/01/2023 3090
Work Name: ಮರಂಡೋದ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧ ಎಂ ಬಿ ಗಂಡ ಭಾರತ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894162108)
2102 21/11/2022 8652
2330 14/12/2022 7416
2652 09/01/2023 3090
Work Name: ನಾಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಬಿ ಮಂದಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894174390)
2380 19/12/2022 4326
2653 12/01/2023 2163
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಜನಾರ್ಧನ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894174417)
2103 21/11/2022 4326
2103 21/11/2022 4326
2331 14/12/2022 3708
2331 14/12/2022 3708
2654 09/01/2023 3090
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಮೀನಾ ಕೆ ಆರ್ ಗಂಡ ರಘು ಕೆ ಎ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894174625)
2104 21/11/2022 4326
2104 21/11/2022 4326
2332 14/12/2022 7416
2655 09/01/2023 3090
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾ ಗಂಡ ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894174650)
2367 17/12/2022 4326
2367 17/12/2022 4326
2656 18/01/2023 7416
3335 31/03/2023 3090
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯರ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894221157)
2346 16/12/2022 4326
2657 12/01/2023 2781
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಪೂವಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894223208)
2347 16/12/2022 4326
2347 16/12/2022 4326
2658 18/01/2023 7416
3337 31/03/2023 3090
Work Name: ನಾಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894223252)
2348 16/12/2022 8652
2659 18/01/2023 7416
3336 31/03/2023 3090
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಭವನಿ ಗಂಡ ನಗೀಟ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894272289)
2675 18/01/2023 8652
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ಗಂಡ ಡಾಲಿ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894272421)
2676 18/01/2023 4326
2676 18/01/2023 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಮೋಣ್ಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894272452)
2677 18/01/2023 4326
2677 18/01/2023 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಪುರ ಗಂಡ ರಾಶಿದ್ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894272491)
2678 18/01/2023 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳ್ಳಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894273180)
2703 23/01/2023 6798
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪತಂಗೊಟ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894273188)
2704 23/01/2023 6798
Work Name: ಮರಂಡೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕರುಣಾಕರ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894273192)
2679 18/01/2023 6798
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಡಿ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894273826)
2719 23/01/2023 6798
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894336384)
3199 23/03/2023 4326
3199 23/03/2023 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೈರುನಿಸಾ ಗಂಡ ರಜಾಕ್ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894336386)
3198 23/03/2023 4017
3198 23/03/2023 4017
Work Name: ಮರದೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿಡುಮಂಡ ಮುದ್ದವರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894336768)
2690 23/01/2023 8652
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪ ಗಂಡ ಡಾಲಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894341889)
2705 23/01/2023 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬೆಯಂಡ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ರವರಿಗೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894348376)
3201 23/03/2023 30282
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಾ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894379527)
3189 23/03/2023 4326
3189 23/03/2023 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಎಚ್ಎಸ್ ಗಂಡ ಸೋಮಣ್ಣರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894379531)
3190 23/03/2023 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎ ಉಮೈರ ಗಂಡ ಸುಹೈಲ್ ಪಶಾ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/93393042894403065)
3191 23/03/2023 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಭಿ ಗಂಡ ಮಹಮದಾಲಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/241793)
1181 14/07/2022 2163
1181 14/07/2022 2163
1181 14/07/2022 2163
1181 14/07/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಞಲೀಮ ಗಂಡ ಅಜೀಜ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/241802)
2706 23/01/2023 3708
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಕೆ ಪಿ ಬಾಣೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/241856)
501 25/05/2022 8652
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಡಂಡ ಖದೀಜ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/241879)
742 07/06/2022 6489
742 07/06/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಧಾರ್ಥಿ ರಜನಿ ರವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/250115)
557 26/05/2022 21630
558 26/05/2022 4326
691 02/06/2022 21630
692 02/06/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮ ರಂಜನ್ ಪಿ ಎಂ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/250122)
907 20/06/2022 4326
907 20/06/2022 4326
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಯ್ಯ ಕೆ ಎ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/250138)
689 02/06/2022 2163
689 02/06/2022 6489
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ವೈ ಉಮ್ಮರ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/256609)
744 07/06/2022 2163
744 07/06/2022 2163
744 15/06/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಕಲಿಯಂಡ ಶೋಭ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/263110)
1837 28/10/2022 3708
Work Name: ನಾಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವಿ ರವಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/273538)
906 20/06/2022 4326
906 20/06/2022 4326
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೊಂದವ್ವ ಪಿ ಎ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/273550)
1182 14/07/2022 4326
1182 14/07/2022 2163
1182 14/07/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಬಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001011/IF/GIS/273555)
1187 14/07/2022 4326
1187 14/07/2022 4326
1187 14/07/2022 4326
1187 14/07/2022 4326
1187 14/07/2022 2163
1187 26/07/2022 2163
1188 14/07/2022 4326
1277 26/07/2022 7725
1277 26/07/2022 4017
1277 25/08/2022 2163
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೇರಿಯಂಡ ಬೋಪಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/274191)
908 20/06/2022 12978
908 20/06/2022 8652
909 20/06/2022 2163
1038 02/07/2022 9888
1038 02/07/2022 14832
1039 02/07/2022 2472
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇದರ ಲಾಲು ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(25%)(1518001011/IF/GIS/296072)
1549 14/09/2022 4017
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಸತ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/349721)
1541 14/09/2022 4017
Work Name: ನಾಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/349736)
1540 14/09/2022 4017
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಆಂಡಿ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/353540)
1655 01/10/2022 21630
1655 01/10/2022 4326
1838 28/10/2022 12978
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ವ ಎನ್ ಎ ಗಂಡ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/363258)
1528 09/09/2022 8652
1641 26/09/2022 7416
1747 10/10/2022 1545
1747 10/10/2022 1545
1839 28/10/2022 4326
1839 28/10/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/363269)
1539 14/09/2022 8652
2368 16/12/2022 7416
2660 09/01/2023 3090
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/404602)
1853 28/10/2022 8652
2370 16/12/2022 7416
2661 09/01/2023 1545
2661 09/01/2023 1545
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಳರ ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/404650)
2349 16/12/2022 4326
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಫಾತಿಮ ಗಂಡ ಮೊಯ್ದು ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/404654)
2707 23/01/2023 4326
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಬಿ ಗಂಡ ಜೋಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/IF/GIS/410511)
2107 21/11/2022 4326
2107 03/12/2022 4326
2333 14/12/2022 7416
2662 09/01/2023 3090
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/LD/93393042892275849)
225 04/05/2022 6489
225 04/05/2022 15141
556 26/05/2022 10815
556 26/05/2022 10815
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಎ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕಬೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/LD/GIS/411811)
2256 01/12/2022 3090
2256 01/12/2022 18540
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಎ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಟಂಡ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯಂಡ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/RC/93393042892394281)
2371 17/12/2022 34608
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಐರಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/RC/93393042892396543)
2372 17/12/2022 25956
2372 17/12/2022 4326
Work Name: ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಐರೀರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/RC/GIS/255561)
1529 09/09/2022 13596
1529 09/09/2022 10197
1667 20/09/2022 1854
1667 20/09/2022 1854
Work Name: ನಾಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಮಣಿಯಂಡ ದಯ ರವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಿಂದ 50ಮೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001011/RC/GIS/296132)
1040 02/07/2022 2472
1040 02/07/2022 19776
1278 26/07/2022 6489
1278 26/07/2022 2163
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಅನ್ನಡಿಯಂಡ ಕೊಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೋಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001011/WH/GIS/235546)
403 17/05/2022 15141
403 17/05/2022 6489
404 17/05/2022 6489
404 17/05/2022 2163
Work Name: ಮರಂದೋಡ ನಿಡುಮಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೋಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001011/WH/GIS/235556)
554 26/05/2022 19467
554 26/05/2022 2163
555 26/05/2022 6489
555 26/05/2022 2163
687 02/06/2022 2163
687 02/06/2022 19467
688 02/06/2022 2163
688 02/06/2022 6489
910 23/06/2022 6489
911 23/06/2022 2163
911 23/06/2022 6489
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಮೇರಿಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೋಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001011/WH/GIS/255544)
1538 14/09/2022 4326
1538 14/09/2022 30282
Work Name: ಮರಂದೋಡ ಅನ್ನಡಿಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೋಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001011/WH/GIS/255551)
1183 14/07/2022 2163
1183 14/07/2022 2163
1183 14/07/2022 4326
1183 14/07/2022 4326
1183 14/07/2022 6489
1183 14/07/2022 2163
1184 14/07/2022 2163
Work Name: ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕೋಟ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಪುದುರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆವರೆಗಿನ ತೊಡಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001011/WH/GIS/349704)
1796 20/10/2022 8652
1796 20/10/2022 31518
1797 20/10/2022 4326
2350 16/12/2022 30282
Sub Total Rs. 1697955
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
3275 28/05/2022 2023
Sub Total Rs. 2023
Grand Total Rs. 1699978
Expenditure In Lakhs For block :17
Report Completed
Excel View