Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : CHEMBU
Work Name: ಕುದ್ರೆಪಾಯ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕವಾಗಿ ವಾಟೆಕಾಡು ಪ ಪಂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟೆಪಾರೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001021/IC/93393042892263591)
175 04/05/2022 6489
175 04/05/2022 15141
176 04/05/2022 1545
176 04/05/2022 6180
Work Name: ಚೆಂ ಗ್ರಾ ಪಂ ದೇವಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892347685)
2169 30/11/2022 2163
2169 23/12/2022 4326
Work Name: ಚೆಂ ಗ್ರಾ ಪಂ ವನಿತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892371380)
869 17/06/2022 8652
Work Name: ಚೆಂ ಗ್ರಾ ಪಂ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892388900)
37 18/04/2022 3708
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ರಾಧಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892486951)
111 26/04/2022 2023
111 26/04/2022 6069
594 01/06/2022 1545
594 01/06/2022 1545
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಸುಂದರರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892521613)
3093 14/03/2023 7416
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮೋಹಿನಿ ನಾರಾಯಣರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892521625)
38 18/04/2022 1545
38 18/04/2022 1545
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಾರ್ವತಿ ಕರುಣಾಕರರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892534352)
2467 23/12/2022 6180
Work Name: ಯು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಕರ ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892556275)
177 04/05/2022 7107
177 04/05/2022 2163
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಎ ಎಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001021/IF/93393042892583597)
938 23/06/2022 4944
938 23/06/2022 4326
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕೆ ಎನ್ ಭರತರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001021/IF/93393042892583612)
130 26/04/2022 5562
130 26/04/2022 3708
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪಿ ಎಂ ಮೋನಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001021/IF/93393042892583642)
870 17/06/2022 7107
870 17/06/2022 2163
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಯು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರಘುನಾಥ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892780715)
112 26/04/2022 2163
112 26/04/2022 8652
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೆ ಬಿ ತೀರ್ಥರಾಮರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042892881733)
233 10/05/2022 2163
233 10/05/2022 6489
439 24/05/2022 7416
439 24/05/2022 3399
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಿ ಟಿ ದಿವಾಕರರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893482211)
178 04/05/2022 4326
178 04/05/2022 4944
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಂ ಎನ್ ದಿನೇಶರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893509698)
193 04/05/2022 8652
193 04/05/2022 8652
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಶೇಷಪ್ಪರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893537602)
440 01/06/2022 6489
440 01/06/2022 8652
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಿ ಕೆ ಹನಿಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893659144)
114 26/04/2022 6489
114 26/04/2022 15141
194 06/05/2022 5535
194 06/05/2022 12915
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪ್ರೇಮ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893692837)
441 24/05/2022 4635
441 24/05/2022 4635
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪ್ರೇಮಲತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893740277)
1061 11/07/2022 4944
1061 11/07/2022 17304
1230 22/07/2022 4944
1230 22/07/2022 4944
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕಾಚೇಲು ರೇವತಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893751588)
1062 11/07/2022 2472
1062 11/07/2022 22248
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಿ ಬಿ ಸತೀಶರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893754459)
335 20/05/2022 9270
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಿ ಬಿ ರವೀಂದ್ರರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893760738)
336 20/05/2022 9270
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ನಿಡಿಂಜಿ ಜನಾರ್ಧನರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893765938)
591 01/06/2022 4944
591 01/06/2022 19776
1232 22/07/2022 4944
1232 22/07/2022 19776
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893768107)
593 01/06/2022 2472
593 01/06/2022 7416
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಾದ ಕೆ ಎಂ ಹಸೈನಾರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893768121)
1344 08/08/2022 9270
1344 08/08/2022 7416
1594 16/09/2022 6489
1594 16/09/2022 8652
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಂ ಆರ್ ದೇವಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042893877225)
1345 08/08/2022 16686
1345 08/08/2022 11124
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗೋಪಿರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894063656)
1983 31/10/2022 927
1983 31/10/2022 1854
1997 10/11/2022 2163
1997 10/11/2022 2163
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುಸುಮ ಲೋಕೇಶರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894079865)
2016 10/11/2022 4326
2016 10/11/2022 4326
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಪ್ರೇಮ ಚಿನ್ನಪ್ಪರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894079899)
1984 31/10/2022 927
1984 31/10/2022 2781
1998 10/11/2022 1854
1998 10/11/2022 3708
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಗೀತಾ ಮಹಾಬಲರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894086109)
1985 31/10/2022 1854
1985 31/10/2022 1854
2015 10/11/2022 3708
2015 10/11/2022 1854
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಯಶೋಧ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894265561)
2468 23/12/2022 8652
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಗಿರಿಜಾ ಕುಂಞಪ್ಪನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894265586)
2507 23/12/2022 1854
2507 23/12/2022 5562
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಶಾರದ ಜಯಕುಮಾರರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894265668)
2469 23/12/2022 2781
2469 23/12/2022 5871
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಂ ವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894265854)
3094 14/03/2023 21939
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಆರ್ ಸಿ ಶಾಂತಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894271639)
2622 17/01/2023 5562
2622 17/01/2023 1545
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಂಶುನ್ನೀಸ ಹಸೈನಾರ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894281500)
2623 17/01/2023 2163
2623 17/01/2023 6489
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ವಾರಿಜ ಜಯರಾಮರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894281544)
2717 21/01/2023 4944
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮನುಜ ಪ್ರಕಾಶರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894281568)
2624 17/01/2023 8652
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ನೀಲಮ್ಮ ಧನಂಜಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894292761)
2625 17/01/2023 2163
2625 17/01/2023 6489
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕಿಶೋರಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/93393042894305467)
2671 17/01/2023 2163
2671 17/01/2023 4326
2671 10/02/2023 2163
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಡಿ ಎನ್ ಲೀಲಾವತಿರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/IF/GIS/455987)
2716 21/01/2023 2472
2716 21/01/2023 4944
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಾಳೆಗುಂಡಿ ತೆಂಕಿಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ(1518001021/RC/93393042892283167)
1703 14/10/2022 20703
1703 14/10/2022 8652
1704 14/10/2022 12051
Work Name: ಬಾಲಂಬಿ-ಬಿಲ್ಲವರ ಕಾಲೊನಿ ಕಾಡುಪಂಜ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001021/RC/93393042892380585)
2050 10/11/2022 4326
2050 10/11/2022 10197
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ದಬ್ಬಡ್ಕ ಕೋಪಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಯಿಂದ ದಬ್ಬಡ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001021/WH/93393042892240967)
337 20/05/2022 2781
337 20/05/2022 25029
338 20/05/2022 2781
338 20/05/2022 11124
592 01/06/2022 2472
592 01/06/2022 19776
Work Name: ಯು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಬೈಲು ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001021/WH/93393042892245349)
940 23/06/2022 14832
1154 14/07/2022 4944
1154 14/07/2022 19776
1155 14/07/2022 2472
Work Name: ಯು ಚೆಂಬು ನಿಡಂಜಿ ಹನಿಯಡ್ಕ ರಾದಾಕೃಷ್ಣ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001021/WH/93393042892245410)
904 23/06/2022 3090
905 23/06/2022 3090
905 23/06/2022 6180
1157 14/07/2022 9888
1157 14/07/2022 14832
1158 14/07/2022 2472
1586 16/09/2022 9888
1586 16/09/2022 14832
1587 16/09/2022 4944
1587 16/09/2022 2472
Work Name: ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮರ್ದಾಳ ರಾಮಯ್ಯರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001021/WH/93393042892245443)
942 23/06/2022 7416
942 23/06/2022 17304
943 23/06/2022 2472
943 23/06/2022 2472
1130 14/07/2022 11124
1130 14/07/2022 16686
1131 14/07/2022 2781
1349 08/08/2022 8343
1349 08/08/2022 19467
1350 08/08/2022 8343
1350 08/08/2022 2781
Sub Total Rs. 896686
Grand Total Rs. 896686
Expenditure In Lakhs For block :8.97
Report Completed
Excel View