Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BENGURU
Work Name: ಬಿ ಬಾಡಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೇಕಡ ಮತ್ತು ಕುಂಞಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಯ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಿರು ಹೊಳೆ(ನಾಲೆ(1518001036/FP/93393042892282037)
1103 18/07/2022 38934
1103 18/07/2022 4326
1104 18/07/2022 12978
1104 18/07/2022 12978
2198 02/12/2022 38934
2198 02/12/2022 4326
2199 02/12/2022 12978
2199 02/12/2022 4326
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಚ್ಚೆಟ್ಟಿರ ಅರುಣನವರ ಗದ್ದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001036/FP/93393042892282846)
2334 19/12/2022 21630
2334 19/12/2022 21630
2335 19/12/2022 8652
2335 19/12/2022 8652
2999 15/03/2023 4017
2999 15/03/2023 36153
3000 15/03/2023 4017
3000 15/03/2023 12051
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಪಟ್ಟಮಾಡ ಶಂಕರ್ ರವರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಪೊಡನೊಳಂಡ ಬಾಬು ಈಶ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಯ ಸಮೀಪ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001036/FP/93393042892282847)
2399 23/12/2022 21630
2399 23/12/2022 21630
3002 15/03/2023 4326
3002 15/03/2023 38934
3003 15/03/2023 17304
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೊಳಗದಾಳು ಕೂರನ ಮುಕ್ಕಾಟಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಯ ಸಮೀಪ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001036/FP/GIS/433465)
3036 15/03/2023 4326
3036 15/03/2023 38934
3037 15/03/2023 12978
3037 29/03/2023 4326
Work Name: ಎಂ ಕೆ ಸೋಮವ್ವ ರವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042892852974)
264 05/05/2022 7725
264 05/05/2022 7725
Work Name: ಕೊಳಗದಾಳು ಮುಕ್ಕಾಟಿ ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042893680995)
57 26/04/2022 38934
57 26/04/2022 4326
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನೇರಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042893772611)
1439 24/08/2022 2163
1440 24/08/2022 17304
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಯು ಚೊಂದವ್ವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042893772617)
453 02/06/2022 38934
453 02/06/2022 4326
454 02/06/2022 17304
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸಿ ಲತಾ(ಪ. ಪಂ)ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042893772624)
355 23/05/2022 30282
355 23/05/2022 12978
356 24/05/2022 4326
356 24/05/2022 4326
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣ ರವರ ಕುತುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042893849180)
925 02/07/2022 17304
925 02/07/2022 25956
926 02/07/2022 4326
Work Name: ಬಿ.ಬಾಡಗ ಆನೇರ ಲೀಲಾಕುಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042893891561)
1821 28/10/2022 16686
1821 28/10/2022 4017
Work Name: ಬಿ.ಬಾಡಗ ಸೆಟ್ಟೇಜನ ಲೀಲಾವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042893891582)
1226 27/07/2022 38934
1226 27/07/2022 4326
1227 27/07/2022 4326
1227 09/09/2022 4326
1227 07/10/2022 4326
Work Name: ಕೊಟ್ಟೂರು ಹೆಚ್.ಬಿ. ಧ್ರುವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/93393042893902675)
1568 17/09/2022 13905
1568 17/09/2022 13905
1569 17/09/2022 618
Work Name: ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರಿ ಟಿ ಎಂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/GIS/350482)
1665 07/10/2022 8652
2126 22/11/2022 7416
2608 12/01/2023 3090
2701 23/01/2023 8652
Work Name: ಗೀತಾ ಬಿ ಎಂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/GIS/350484)
1847 17/10/2022 618
1949 05/11/2022 8034
Work Name: ಶರ್ಮಿಳ ಕೆ ಟಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/GIS/357634)
2969 06/03/2023 8652
Work Name: ಹವಳ ಕೆ ಜೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/GIS/357637)
2404 23/12/2022 8652
Work Name: ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಎಂ ಎ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/GIS/357645)
2099 21/11/2022 4326
2099 21/11/2022 4326
Work Name: ವಿಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/GIS/357750)
2281 07/12/2022 8652
Work Name: ಅನಸೂಯ ಕೆ ಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/GIS/382555)
2693 23/01/2023 8652
3016 15/03/2023 8652
Work Name: ಹೇಮಾವತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/IF/GIS/456957)
2976 15/03/2023 34608
2976 15/03/2023 8652
2977 15/03/2023 4326
Work Name: ಐವತ್ತೊಕ್ಲು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/LD/GIS/382607)
2127 22/11/2022 14832
2127 22/11/2022 3708
2128 22/11/2022 13596
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ತೇಲಪಂಡ,ಪೈತಾಡಿಯಂಡ,ಮೇದರಬಬ್ಬೀರಮನೆಗೆಹೋಗುವಸಾರ್ವಜನಿಕರಸ್ತೆಕಡಂಗಕ್ಕಾಗಿಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/RC/93393042892368388)
2968 15/03/2023 13905
2968 15/03/2023 11742
Work Name: ಕೊಳಗದಾಳು ಹೊಸೋಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಟಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/RC/GIS/407826)
2790 08/02/2023 21630
2791 08/02/2023 17304
3017 15/03/2023 46350
Work Name: ಇಂದಂಡ ಚಿಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಸು ಸಜನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು(1518001036/RC/GIS/533706)
3331 29/03/2023 15450
3332 29/03/2023 13905
Work Name: ಬಿ. ಬಾಡಗ ಸೆಟ್ಟೆಜನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಐನ್ ಮನೆ ಸಮೀಪ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892359447)
58 26/04/2022 30282
58 26/04/2022 12978
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಪೊನ್ನಚ್ಚೆಟ್ಟಿರ ಹ್ಯಾರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892472209)
732 16/06/2022 34608
732 16/06/2022 8652
733 16/06/2022 17304
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಎಂ ಸಿ ಬೇಬಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892472216)
1105 18/07/2022 30282
1105 18/07/2022 12978
1106 18/07/2022 21630
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಬಿ ಎಂ ಗಣೇಶ್(ತಾಯಮ್ನ) ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892472219)
927 02/07/2022 43260
928 02/07/2022 8652
928 02/07/2022 8652
Work Name: ತೊತ್ತಿಯಾನ ರಾಮಯ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892472229)
891 28/06/2022 25956
891 28/06/2022 17304
892 28/06/2022 12978
892 28/06/2022 4326
Work Name: ನಡುವಟ್ಟಿರ ಪಿ ಶಾಂತಿ(ಅರುಣ)ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892472634)
1107 18/07/2022 38934
1107 18/07/2022 4326
1108 18/07/2022 8652
Work Name: ಕೊಳಗದಾಳು ಎ ಡಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892473842)
1058 12/07/2022 8652
1058 12/07/2022 34608
1059 12/07/2022 12978
1059 12/07/2022 4326
Work Name: ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892475608)
953 05/07/2022 12978
953 05/07/2022 25956
954 05/07/2022 25956
954 05/07/2022 4326
Work Name: ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮೇಲಾಟಂಡ ನಂದ ಕುತುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001036/WC/93393042892497197)
1228 27/07/2022 34608
1228 09/09/2022 8652
1229 27/07/2022 17304
Sub Total Rs. 1595058
Grand Total Rs. 1595058
Expenditure In Lakhs For block :15.95
Report Completed
Excel View