Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : NARIYANDADA
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ( ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ) ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ(1518001037/AV/GIS/300293)
2444 26/12/2022 30282
2444 26/12/2022 12978
3004 01/03/2023 21630
3005 01/03/2023 8652
3099 20/03/2023 41715
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ(1518001037/DP/93393042892294248)
1356 06/08/2022 21630
1356 26/08/2022 3090
2291 06/12/2022 24720
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿಯಾರ್ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/DP/GIS/313971)
1408 08/08/2022 12978
1518 06/09/2022 23793
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅರಪಟ್ಟು ಎಡಪಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಸೂದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001037/FP/93393042892270022)
84 22/04/2022 10815
84 22/04/2022 10815
1786 12/10/2022 5253
1786 12/10/2022 5562
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎನ್ ದೇವಮ್ಮಾಜಿ ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893065250)
93 25/04/2022 6489
93 25/04/2022 15141
94 25/04/2022 4326
94 25/04/2022 2163
186 06/05/2022 15141
186 06/05/2022 6489
187 06/05/2022 2163
187 06/05/2022 3708
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಎಡಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಫಾತಿಮ ಉಮ್ಮರ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893304423)
1951 27/10/2022 3708
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಎಡಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಲ ಚೇತನ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮೊಯಿದ್ದಿನ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ(1518001037/IF/93393042893430025)
61 18/04/2022 10506
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಂ ಕುನ್ನಾಮಿ ಉಕ್ಕಾಸ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893709524)
182 04/05/2022 4017
182 04/05/2022 6489
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮೈಮೂನ ಕೆ ಯು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893709573)
1258 27/07/2022 6489
1258 27/07/2022 4017
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಂ ಲತಾ ಅನಿಲ್ ರವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893713818)
36 12/04/2022 17304
36 12/04/2022 4326
95 25/04/2022 12360
95 25/04/2022 3708
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎ ಆಮೀನ ಕುಂಞ್ಞ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893720200)
181 04/05/2022 4326
181 04/05/2022 6180
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ವಿದವೆ ಎನ್ ಕೆ ದಮಯಂತಿ ಚಂಗಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893720302)
566 27/05/2022 6180
566 27/05/2022 4326
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ವಿದವೆ ಕೆ ಗಿರಿಜ ನಾರಯಣ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893720336)
180 04/05/2022 10506
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದ್ದಂಡ ರೋಹಿಣಿ ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893743274)
539 26/05/2022 8343
539 26/05/2022 2163
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದ್ದಂಡ ಶೈಲಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893743284)
541 26/05/2022 4017
541 26/05/2022 6489
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದ್ದಂಡ ಶಾಲಿನಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/93393042893743303)
565 27/05/2022 6489
565 27/05/2022 4017
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001037/IF/93393042893743320)
540 26/05/2022 4326
540 26/05/2022 6180
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/232057)
374 17/05/2022 6489
374 17/05/2022 15141
375 17/05/2022 4326
375 17/05/2022 4326
451 25/05/2022 6489
451 25/05/2022 8652
452 25/05/2022 2163
452 25/05/2022 4017
Work Name: ಚೇಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕೆ ದೇವಕ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/259708)
585 30/05/2022 2472
585 30/05/2022 16686
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎ ಅಬೂಬಕರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/259759)
599 30/05/2022 17304
1053 05/07/2022 17304
1415 08/08/2022 3090
Work Name: ಕೋಕೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮ್ಮಂಡ ವಿದವೆ ಪಿ ಪೊನ್ನವ್ವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/323559)
1566 15/09/2022 22866
1566 15/09/2022 5562
1567 15/09/2022 6180
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಸಿ ಸೋಮಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/336552)
1862 19/10/2022 2163
1862 19/10/2022 2163
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ. ಮಿಸ್ರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/361153)
1661 27/09/2022 3708
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಸೀನಾ.ವೈ.ಐ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಷಾದ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/361165)
1590 20/09/2022 8652
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ರಮ್ಲತ್ ಹಂಸ ಕೆ.ವೈ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/361178)
1588 20/09/2022 8652
1870 19/10/2022 3090
1999 15/11/2022 7416
2341 17/12/2022 8652
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಏಡಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಕಡೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಆಮೀನ ಸಾದುಲಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/369208)
2375 13/12/2022 6489
2375 13/12/2022 10815
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೆ.ಎಂ.ಮೂಸ ಕೆ.ಎಸ್. ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೊಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/377213)
1695 10/10/2022 8652
2728 25/01/2023 7416
3096 14/03/2023 5562
3225 23/03/2023 6180
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಪಿ ರಾಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಜಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೊಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/377219)
1698 10/10/2022 8652
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ .ಎ.ಚಿಮ್ಮಣ್ಣ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/377223)
2175 25/11/2022 6798
2306 02/12/2022 1854
2494 02/01/2023 7416
3097 14/03/2023 5562
3226 23/03/2023 6180
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಪ್ರೇಮ ಪಿ.ಕೆ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೊಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/377225)
1815 27/10/2022 8652
2261 02/12/2022 4326
2477 23/12/2022 2163
2477 23/12/2022 2163
2681 19/01/2023 3090
2681 19/01/2023 3090
2816 01/02/2023 2163
2816 01/02/2023 2163
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಎಂ.ಎಂ. ಮಣಿ ಎಂ.ಎಂ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/390674)
1863 27/10/2022 8652
2729 25/01/2023 7416
Work Name: ಚೇಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಜೆ.ಈಶ್ವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/390680)
1816 27/10/2022 8652
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಟಿ.ಬಿ. ವೇಣು ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/390682)
1787 17/10/2022 8652
2176 25/11/2022 7416
2460 23/12/2022 5562
2683 19/01/2023 6180
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮುಣಿ ಎ.ಸಿ.ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/390683)
2867 04/02/2023 4326
2972 24/02/2023 4326
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಂ ಭವಾನಿ ಮಂಜು ಹೆಚ್.ಟಿ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/406866)
2112 21/11/2022 8652
2684 19/01/2023 7416
2993 01/03/2023 6180
3098 14/03/2023 5562
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗೆ ಎನ್.ಎಂ.ಮಾದಪ್ಪ ಎನ್.ಎಂ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/406867)
1926 03/11/2022 8652
2164 21/11/2022 7416
2342 13/12/2022 5562
2461 23/12/2022 5562
2817 25/01/2023 618
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಮ್ಮ ಪಿ.ಕೆ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/408320)
2697 20/01/2023 4326
2697 20/01/2023 4326
3200 23/03/2023 3708
3200 23/03/2023 3708
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಯಶೋಧ ರಾಜು ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/408326)
1902 03/11/2022 8652
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಕೆ ತಾರಾ ಟಿ.ಜಿ.ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/408330)
1872 29/10/2022 8652
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೋಂದವ್ವ ಪಿ.ಕೆ. ಕರುಂಬಯ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/418827)
2516 02/01/2023 4326
2642 09/01/2023 4326
Work Name: ಚೇಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವನಜ ರಗುನಂದ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/426124)
2643 19/01/2023 4326
2643 01/02/2023 4326
Work Name: ಚೇಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎ. ತಮ್ಮಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/440227)
2343 17/12/2022 8652
2994 01/03/2023 7416
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತವ್ವ ಹೆಚ್.ಎ. ಅಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಜೆ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/445290)
2517 02/01/2023 2163
2517 02/01/2023 2163
2644 09/01/2023 2163
2644 09/01/2023 2163
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಕಾಂತಿ ರವಿ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/466187)
2518 02/01/2023 4326
2645 09/01/2023 4326
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎನ್. ಸುಶೀಲ ನಂಜುಂಡ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/466848)
2519 02/01/2023 4326
2995 24/02/2023 4326
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಎಡಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಧವೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಮೊಯ್ದುಕುಂಞಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (1518001037/IF/GIS/475837)
3138 15/03/2023 15141
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಎಡಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಧವೆ ಕೆ.ಎ ಅಲೀಮಾ ಆಲಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (1518001037/IF/GIS/475841)
3167 15/03/2023 15141
Work Name: ಚೇಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಪಿ.ಶೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಜೆ.ಜೆ ರವರಿಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/496022)
2818 01/02/2023 3090
2818 01/02/2023 3090
3144 14/03/2023 2472
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೇದರ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಎಂ.ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಶಿ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/IF/GIS/502157)
3006 14/03/2023 8652
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/LD/93393042892269785)
270 07/05/2022 19467
270 07/05/2022 2163
271 07/05/2022 4326
271 07/05/2022 2163
717 09/06/2022 14832
717 09/06/2022 7416
1144 11/07/2022 12978
1144 11/07/2022 8652
1145 11/07/2022 2163
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/LD/GIS/281349)
2111 15/11/2022 10815
2111 15/11/2022 10815
2209 23/11/2022 10815
2209 23/11/2022 10815
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ ಸಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ(ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್,ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಅಂಕಣ,ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂ(1518001037/LD/GIS/404910)
1903 21/10/2022 8652
1903 21/10/2022 6489
2001 10/11/2022 10815
2001 10/11/2022 4326
2260 02/12/2022 10815
2260 02/12/2022 4326
2445 19/12/2022 12978
2445 19/12/2022 2163
2520 02/01/2023 2163
2520 02/01/2023 12978
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಡಂಗ , ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/RS/GIS/231742)
269 09/05/2022 19467
269 09/05/2022 5562
419 20/05/2022 2163
419 20/05/2022 15141
542 26/05/2022 19467
542 26/05/2022 2163
937 21/06/2022 15141
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಎಡಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001037/WC/93393042892436119)
189 06/05/2022 8034
189 06/05/2022 1854
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಪೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿರ ಶಂಕರಿರವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಉದಿಯಂಡ ಬೋಪಣ್ಣ ರವರ ಗದ್ದೆಯ ವರೆಗೆ ತೊಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001037/WC/GIS/239195)
446 25/05/2022 6489
446 25/05/2022 15141
447 25/05/2022 12978
447 25/05/2022 4326
600 30/05/2022 6489
600 30/05/2022 12978
601 30/05/2022 2163
601 30/05/2022 10815
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/WC/GIS/239213)
353 13/05/2022 6489
353 13/05/2022 15141
448 25/05/2022 6489
448 25/05/2022 15141
Work Name: ಕೋಕೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಲತಾ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/WC/GIS/239235)
406 17/05/2022 12978
406 17/05/2022 8652
407 17/05/2022 10815
407 17/05/2022 4326
449 25/05/2022 12978
449 25/05/2022 5562
450 25/05/2022 9270
450 25/05/2022 5562
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಪೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಂಬಿಯಪಂಡ ಮಣಿರವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಿಯಪಂಡ ಗದ್ದೆಯ ವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001037/WC/GIS/251014)
1416 08/08/2022 8652
1416 08/08/2022 12978
1476 26/08/2022 12978
1476 26/08/2022 8652
1817 17/10/2022 21630
2262 02/12/2022 8652
Work Name: ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ್ಳಂದಿ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮೂಂಡ್ಯೋಳಂಡ ಗಣಪತಿರವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ತೊಡು ಹೋಳೆತ್ತುವುದು(1518001037/WC/GIS/251039)
932 21/06/2022 4326
932 21/06/2022 12978
933 21/06/2022 6489
933 21/06/2022 2163
1007 28/06/2022 17304
1007 28/06/2022 4326
1008 28/06/2022 6489
1008 28/06/2022 2163
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಾಟರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಪಾಲಚಂಡ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೋಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1518001037/WC/GIS/251123)
729 09/06/2022 6489
729 09/06/2022 15141
730 09/06/2022 8652
730 09/06/2022 2163
877 15/06/2022 6489
877 15/06/2022 15141
878 15/06/2022 8652
878 15/06/2022 2163
2263 02/12/2022 10815
Work Name: ಕೋಕೇರಿ ಕಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನಿರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001037/WC/GIS/257732)
987 28/06/2022 12978
987 28/06/2022 8652
988 28/06/2022 6489
Work Name: ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ.ಪಂಗಡದ ಪೈಸಾರಿಯ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೊಳಂಗೇರಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು.(1518001037/WH/GIS/519869)
3237 20/03/2023 6180
3238 20/03/2023 2472
Work Name: ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಪಡಿಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ತೋಡಿನಿಂದ ನಡಿಕೇರಿಯಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ ರವರ ಗದ್ದೆ ತೋಡಿನವರೆಗೆ ಹೋಳ(1518001037/WH/GIS/530572)
3309 31/03/2023 14832
Sub Total Rs. 1714023
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
3287 27/05/2022 2023
Sub Total Rs. 2023
Grand Total Rs. 1716046
Expenditure In Lakhs For block :17.16
Report Completed
Excel View