Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MADE
Work Name: ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೊಂಪುಳಿರ ಡಾಲು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಗೊಳಿಸುವುದು (1518001045/FP/93393042892248340)
291 16/05/2022 19776
291 16/05/2022 2472
291 24/06/2022 2472
292 16/05/2022 2472
612 06/06/2022 19467
612 08/07/2022 2163
Work Name: ಮದೆ ತೋಟತಮ್ಮಂಡ ಕರುಂಬಯ್ಯರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಗೊಳಿಸುವುದು. (1518001045/FP/93393042892254000)
1057 15/07/2022 25956
Work Name: ಮದೆ ಬೊಮ್ಮುಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರರ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಗೊಳಿಸುವುದು. (1518001045/FP/93393042892256323)
1190 27/07/2022 12978
1190 27/07/2022 21630
Work Name: ಮದೆ ಕೊಲ್ಯದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಗೊಳಿಸುವುದು. (1518001045/FP/93393042892256462)
463 30/05/2022 9888
463 30/05/2022 12360
Work Name: ದೇವರಕೊಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ಮನೆ ಸಮೀಪದಿಂದ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.(1518001045/FP/93393042892259523)
462 30/05/2022 2472
462 30/05/2022 12360
1192 25/07/2022 30282
1192 25/07/2022 4326
1840 02/11/2022 4326
1840 02/11/2022 34608
Work Name: ಮದೆ ಹುದೇರಿ(ಪಾಡಿ) ಶಿವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಗೊಳಿಸುವುದು.(1518001045/FP/93393042892262936)
489 30/05/2022 22248
489 30/05/2022 2472
490 30/05/2022 2472
Work Name: ಮದೆ ಕುಟ್ಟೇಟಿರ ಮಾದಪ್ಪರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಗೊಳಿಸುವುದು. (1518001045/FP/93393042892263075)
167 04/05/2022 4944
167 04/05/2022 9888
168 04/05/2022 4944
255 11/05/2022 12360
255 11/05/2022 4944
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದ್ಯನ ಕಿಶೋರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸುವುದು (1518001045/FP/93393042892278189)
169 04/05/2022 12360
169 04/05/2022 7416
256 11/05/2022 12360
256 11/05/2022 9888
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದ್ಯನ ಕುಮಾರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸುವುದು (1518001045/FP/93393042892278190)
257 11/05/2022 22248
828 24/06/2022 30282
Work Name: ಮದೆ ಪಟ್ಟಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಗೊಳಿಸುವುದು(1518001045/FP/93393042892300956)
1864 19/10/2022 1236
1864 19/10/2022 309
1899 02/11/2022 19776
1899 02/11/2022 4944
Work Name: ಮದೆ ಕೆ ಟಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1518001045/IF/93393042892302983)
2745 01/02/2023 8652
3125 15/03/2023 4326
Work Name: ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಪಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042892494394)
1054 15/07/2022 4944
1054 15/07/2022 4944
Work Name: ಜೋಡುಪಾಲ ಬಿಳಿಯಾರು ಹರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು(ಬಚ್ಚಲು) ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1518001045/IF/93393042892576714)
1861 02/11/2022 3090
Work Name: ಅವಂದೂರು ಪುಷ್ಪವೇಣಿ ಪಿ ಸಿ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ.(1518001045/IF/93393042892674753)
1048 15/07/2022 9888
Work Name: ತಾಳತ್ತಮನೆ ಪಿ ಪಿ ಜಾರ್ಜ್ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(1518001045/IF/93393042892686902)
3126 16/03/2023 3399
Work Name: ದೇವರಕೊಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಉಮೇಶರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042892779312)
166 04/05/2022 2163
166 04/05/2022 2163
Work Name: ಜೋಡುಪಾಲ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಡಿ ರವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042892840903)
1162 25/07/2022 9270
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಜೋಡು ಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಜಿ.ರುಕ್ಮಿಣಿರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042893523759)
626 06/06/2022 6489
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಪಾರ್ವತಿ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042893555582)
793 24/06/2022 9888
Work Name: ಜೊಡುಪಾಲ ನಾಗೇಶ್ ಪಿ.ಸಿ.ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042893717588)
795 24/06/2022 9888
Work Name: ಜೋಡುಪಾಲ ಬಿಳಿಯಾರು ಹರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042893717591)
1050 15/07/2022 9888
Work Name: ಜೊಡುಪಾಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042893717594)
523 30/05/2022 4944
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜೋಡುಪಾಲ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿವಶಂಕರ ರವರಿಗೆ ಆಡು/ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042893719255)
794 24/06/2022 9888
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಾಳತ್ತಮನೆ ಚೆರಿಯಮನೆ ಈರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042893748154)
3214 15/03/2023 4326
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮದೆ ಹುಲಿಮನೆ ಯಾದವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042893749415)
296 16/05/2022 9888
296 16/05/2022 12360
625 06/06/2022 8652
625 06/06/2022 10815
Work Name: ಅವಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೆ ಪಿ W/o ಕೆ ಎ ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894105707)
2720 01/02/2023 8652
3127 15/03/2023 3090
Work Name: ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೋಜಮ್ಮ ಕೆ ಡಿ W/o ಧರ್ಮಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894105732)
2746 01/02/2023 4326
3128 15/03/2023 4326
Work Name: ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಜೆ ಬೋಜಮ್ಮ W/o ಕೆ ಎ ಜನಾರ್ಧನ್ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894105792)
2726 01/02/2023 4326
3129 15/03/2023 6489
Work Name: ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ W/o ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894105818)
3130 15/03/2023 4326
Work Name: ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿ ಬಿ ಆರ್ W/o ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894105856)
3215 23/03/2023 4944
Work Name: ಕಾಟಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವಿ W/o ಬಾಬು ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894105882)
2721 01/02/2023 4326
3131 15/03/2023 4326
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ W/o ಎನ್ ಎ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894105965)
2730 01/02/2023 4326
3132 15/03/2023 4326
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ W/o ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894105995)
2764 01/02/2023 4326
3213 15/03/2023 4326
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ವನಜ ಹೆಚ್ ಎಂ W/o ಹುದೇರಿ ಮಾಚಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894106046)
3250 27/03/2023 4944
Work Name: ಜೋಡುಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಲಾವತಿ ಟಿ ಆರ್ W/o ರಾಜು ಟಿ ಆರ್ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894106080)
3216 23/03/2023 4944
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ತಳೂರು ಸನ್ನು ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894107198)
3293 27/03/2023 4326
Work Name: ಮುಕ್ಕಾಟಿ ಲೋಬಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894160926)
2408 23/12/2022 14832
Work Name: ತಾಳತ್ತಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಷಾ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/IF/93393042894189206)
2724 01/02/2023 4944
3290 27/03/2023 1545
Work Name: ಹುದೇರಿ ರವೀಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1518001045/RC/93393042892396014)
2700 20/01/2023 4635
2700 20/01/2023 1545
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/WC/93393042892480702)
605 06/06/2022 24720
1051 08/07/2022 18540
Work Name: ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೇಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001045/WC/93393042892480703)
1161 25/07/2022 34608
1161 25/07/2022 4944
1871 19/10/2022 927
1871 19/10/2022 3399
Work Name: ಮದೆ ಮದೂರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬನದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1518001045/WH/93393042892245929)
2131 24/11/2022 27810
2131 24/11/2022 18540
2132 24/11/2022 32445
2132 24/11/2022 4635
2383 23/12/2022 12360
Work Name: ಮದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1518001045/WH/93393042892247307)
2574 16/01/2023 41715
2575 16/01/2023 13905
2575 16/01/2023 27810
Sub Total Rs. 929472
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
1541 03/10/2022 2312
1945 03/10/2022 289
1959 03/10/2022 289
2007 03/10/2022 2312
Sub Total Rs. 5202
Grand Total Rs. 934674
Expenditure In Lakhs For block :9.35
Report Completed
Excel View