Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : HODDURU
Work Name: ಹೊದ್ದೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/AV/93393042892253765)
170 30/04/2022 6180
170 30/04/2022 1545
170 27/05/2022 1545
276 10/05/2022 9888
276 10/05/2022 2472
276 02/06/2022 2472
389 21/05/2022 9888
389 21/05/2022 4944
677 02/06/2022 6180
677 02/06/2022 3090
Work Name: ಹೊದ್ದೂರು ಪಾಲೇಮಾಡು ಅಂಗನವಾಇ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/AV/93393042892253768)
129 30/04/2022 21630
275 10/05/2022 24720
515 27/05/2022 24720
680 02/06/2022 15450
Work Name: ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇಮಾಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪುಲೆ ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/FP/93393042892275561)
737 09/06/2022 10815
867 21/06/2022 13905
1109 12/07/2022 12360
Work Name: Construction of soak pit for B.J.Rajeeva Hodduru village at Hodduru gp.(1518001073/IF/93393042892579785)
741 09/06/2022 4326
1101 12/07/2022 4944
Work Name: ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ೆಂ ಜಿ ಗೀತಾ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/93393042892595436)
681 02/06/2022 4635
868 21/06/2022 5562
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/93393042892664356)
208 30/04/2022 3708
277 10/05/2022 4944
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/93393042892919562)
2187 23/11/2022 4326
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಸೂಫಿ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/300996)
1465 26/08/2022 12051
1580 21/09/2022 12051
2578 11/01/2023 8343
2578 11/01/2023 2472
Work Name: ಕುಂಬಳದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಆರ್ ಕಮಲ ಕೋಂ ಪೌತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/318910)
1523 05/09/2022 4326
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎ ನಸೀಮ ಕೋಂ ಕೆ ಎ ಅಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/335904)
1524 05/09/2022 3399
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಬಿ ಆರ್ ಲಲಿತ (ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣರೈ) ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/379053)
1994 17/11/2022 8652
2231 01/12/2022 7416
3239 23/03/2023 3090
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಂ ಜಿ ರಂಜಿನಿ(ಕೋಂ ಎಂ ಕೆ ಗಣೇಶ) ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/379110)
1873 20/10/2022 4326
1958 03/11/2022 4326
2157 23/11/2022 7416
2544 03/01/2023 1545
2544 03/01/2023 1545
3240 23/03/2023 3090
3303 29/03/2023 5562
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ರೇಷ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ (ಕೋಂ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿ ಡಿ ) ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/379147)
1987 14/11/2022 8652
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಬೀನಾ ಟಿ ಆರ್ (ಕೋಂ ರಾಜ) ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/379153)
2191 01/12/2022 8652
2638 18/01/2023 8034
3105 10/03/2023 3090
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಂ ಆರ್ ಭಾಗ್ಯ (ಕೋಂ ಟಿ ರಾಮು) ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/379200)
2203 01/12/2022 8652
2834 03/02/2023 8034
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ರೇವತಿ (ಕೋಂ ಬಿ ಬಿ ಬಾಬು) ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/379209)
2161 26/11/2022 4326
2161 26/11/2022 4326
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುನಿತ ಕೋಂ ರಾಜ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/389063)
1964 03/11/2022 4326
1970 14/11/2022 4326
2229 01/12/2022 7416
3107 10/03/2023 3090
Work Name: ಡಾ.ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇವಿ ವೈ ಎಸ್ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/389192)
2056 21/11/2022 8652
2546 11/01/2023 7416
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಸಾಹಿರ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕೋಂ ಹಾರಿಸ್ ಬಿ ಎ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394624)
1877 20/10/2022 4326
1960 03/11/2022 4326
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಪೌಸಿಯ್ಯ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕೋಂ ಹಸನ್ ಬಿ ವೈ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394653)
2109 23/11/2022 8652
Work Name: ಡಾ// ಬಿ ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394683)
1874 20/10/2022 4326
1963 03/11/2022 4326
2230 01/12/2022 7416
3108 10/03/2023 3090
Work Name: ಡಾ// ಬಿ ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಸುಜಾತ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೋಂ ಅನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394697)
2193 01/12/2022 4326
2193 01/12/2022 4326
3026 10/03/2023 7416
Work Name: ಡಾ// ಬಿ ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ವೀಣಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕೋಂ ಜಾನು ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394718)
2682 18/01/2023 8652
Work Name: ಡಾ// ಬಿ ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಪಿ ವಿ ಶಾರಧ ಕೋಂ ಪಿ ಜಿ ವಸಂತ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394746)
1990 14/11/2022 8652
2640 18/01/2023 3708
2640 18/01/2023 3708
3341 29/03/2023 3090
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಬಿ ಪಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ಬಿ ಎಂ ಪದ್ಮಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394770)
2174 01/12/2022 8652
2837 03/02/2023 8034
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಂ ಆರ್ ದೇವಕ್ಕಿ ಕೋಂ ಎಂ ಎಂ ರಾಜ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394783)
1875 20/10/2022 2163
1875 02/12/2022 2163
1962 03/11/2022 2163
1962 02/12/2022 2163
2186 02/12/2022 3708
2186 02/12/2022 3708
2545 03/01/2023 3090
3242 23/03/2023 1545
3242 23/03/2023 1545
3304 29/03/2023 2781
3304 29/03/2023 2781
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ದೇವಕ್ಕಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀದರ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394793)
1996 17/11/2022 8652
2636 18/01/2023 7416
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ರಸೀನಾ ಎಂ ಯು ಕೋಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಎಂ ಕೆ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394806)
1879 20/10/2022 4326
1959 03/11/2022 4326
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಪುಷ್ಪ ಪಿ ಆರ್ ಕೋಂ ರಾಜು ಪಿ ಎ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394850)
1876 20/10/2022 4326
1961 03/11/2022 4326
2547 11/01/2023 7416
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ಹರೀಶ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394860)
2200 01/12/2022 8652
3110 14/03/2023 3708
3110 14/03/2023 3708
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಪೂಣಚ್ಚ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394871)
2202 01/12/2022 8652
2802 03/02/2023 7416
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಲತಾ ಕೋಂ ಸತೀಶ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394891)
2142 26/11/2022 8652
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಬಿ ಜಿ ಕುಸುಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394895)
2163 26/11/2022 4326
2163 26/11/2022 4326
3025 10/03/2023 7416
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಶಾಂತ ಕೋಂ ಪೌತಿ ಚೆಲುವ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394900)
2304 14/12/2022 8652
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಟಿ ವಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕೆ ಎಂ ವಿಜು ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394909)
2277 07/12/2022 8652
3253 27/03/2023 3708
3253 27/03/2023 3708
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಟಿ ಆರ್ ಚೆಲುವಿ ಕೋಂ ಟಿ ಎಲ್ ರವಿ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394921)
2201 01/12/2022 8652
2839 03/02/2023 7416
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಮುದ ಟಿ ಎ ಕೋಂ ಆನಂದ ಟಿ ಎಂ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394931)
2305 14/12/2022 8652
2577 11/01/2023 3708
2577 27/03/2023 3708
3109 10/03/2023 3090
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವ ಬೇಬಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ಪಿ ಎ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/394939)
1989 14/11/2022 8652
2699 25/01/2023 3708
2699 25/01/2023 3708
3342 29/03/2023 1545
3342 29/03/2023 1545
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಸಫೂರ ಪಿ ಯು ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಪಿ ಎಸ್ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/410692)
2192 01/12/2022 8652
2803 03/02/2023 7416
Work Name: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಮತ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ ರಘು ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001073/IF/GIS/428465)
2194 01/12/2022 8652
2804 03/02/2023 7416
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಹೆಚ್ ಆಲಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/493901)
3288 31/03/2023 4017
3288 31/03/2023 4017
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತಕ್ಕಪಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ ಖದೀಜ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/500583)
3249 23/03/2023 4326
3328 31/03/2023 3708
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಬಿ ಕೆ ಸೋಮವ್ವ ಕೋಂ ಕುಂಞಪ್ಪ ಬಿ ಟಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/518045)
3183 14/03/2023 2163
3183 14/03/2023 2163
3330 29/03/2023 2163
3330 29/03/2023 2163
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಜುಬೇರಿಯ ಟಿ ಎಸ್ ಕೋಂ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/523678)
3340 31/03/2023 4326
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಪಿ ಉಮೇಶ್ ತಂದೆ ಪಳ್ಯಾಂಡಿ ಆಚಾರಿ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/523831)
3310 31/03/2023 5562
3310 31/03/2023 11124
Work Name: ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇಮಾಡು ಪಿ ಎಂ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/523873)
3311 29/03/2023 6180
Work Name: ಕುಂಬಳದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ಸೋಮಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/526926)
3313 29/03/2023 12360
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಎ ಪಿ ಜಯಂತಿ ಕೋಂ ಪೂಣಚ್ಚ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/529153)
3305 27/03/2023 2163
3305 27/03/2023 6489
Work Name: ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೆ ಎಸ್ ಶೇಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/IF/GIS/529165)
3329 31/03/2023 2472
3329 31/03/2023 4944
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಚೌರೀರ ಮಾಚಯ್ಯ ಮತ್ತು ಚೌರೀರ ಮುತ್ತಣ್ಣರವರ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001073/RC/GIS/251185)
1014 01/07/2022 19776
1102 12/07/2022 17304
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಕೆ ಸೋಮವ್ವ ಕೋಂ ಪೌತಿ ಬಿ ಟಿ ಕುಂಞಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿಮಾ೵ಣ(1518001073/WC/GIS/241478)
682 02/06/2022 10815
1013 01/07/2022 17304
Work Name: ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲವರ ಬಾಬು ತಂದೆ ಪೌತಿ ದೇರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿಮಾ೵ಣ(1518001073/WC/GIS/241496)
1189 15/07/2022 2781
1189 15/07/2022 13905
1189 08/08/2022 2781
1333 08/08/2022 2472
1333 08/08/2022 12978
Work Name: ಕುಂಬಳದಾಳು ಗ್ರಾಮದಪೋರೆಯನಕುಟುಂಬಸ್ಥರಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಲ್ಲಿಪೈಸಾರಿಜಾಗದಲ್ಲಿಸಾರ್ವಜನಿಕತೋಡುಹೂಳೆತ್ತುವುದ(1518001073/WH/93393042892219501)
213 30/04/2022 3708
213 30/04/2022 8652
Work Name: ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲೇಮಾಡು ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001073/WH/93393042892236046)
278 10/05/2022 19776
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಚೌರೀರ ಚಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಚೌರೀರ ಗಣಪತಿ ರವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001073/WH/GIS/239249)
1185 20/07/2022 24102
1185 20/07/2022 12051
1185 08/08/2022 4017
1186 20/07/2022 4017
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಚೌರೀರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಿ ಕೆ ಉತ್ತಯ್ಯನವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಸಿ ಬಿ ನಾಣಯ್ಯನವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವ(1518001073/WH/GIS/280584)
1126 15/07/2022 40170
1127 15/07/2022 12051
1650 29/09/2022 7725
1650 29/09/2022 29973
1651 29/09/2022 4017
3286 31/03/2023 13905
3286 31/03/2023 13905
3287 31/03/2023 16686
Work Name: ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಚೌರೀರ ಮಕ್ಕೋಟು ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಸಿ ಬಿ ನಾಣಯ್ಯ ನವರ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೆ ಪಳಂಗಪ್ಪನವರ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ(1518001073/WH/GIS/280605)
1256 29/07/2022 33990
1257 29/07/2022 10197
1552 15/09/2022 40170
1553 15/09/2022 12051
Work Name: ಕುಂಬಳದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ತಂಬಂಡ ಸೋಮಯ್ಯ(ನಂದ) ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ತೋಡಿನಿಂದ ಚೌರೀರ ಸಿ ಪಿ ಪೂಣಚ್ಚನವರ ಗದ್ದೆಯ ತೋಡುವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂ(1518001073/WH/GIS/303374)
1255 29/07/2022 29664
1554 15/09/2022 36153
1554 15/09/2022 4017
1555 15/09/2022 4017
2155 26/11/2022 21321
Sub Total Rs. 1303362
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
3248 27/05/2022 2890
Sub Total Rs. 2890
Grand Total Rs. 1306252
Expenditure In Lakhs For block :13.06
Report Completed
Excel View