Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : GALIBEEDU
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾ ಪಂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/AV/93393042892256889)
7 19/04/2022 21630
7 19/04/2022 21630
8 19/04/2022 21630
8 19/04/2022 21630
9 19/04/2022 25956
9 19/04/2022 17304
10 19/04/2022 25956
10 19/04/2022 17304
11 19/04/2022 21630
11 19/04/2022 21630
12 19/04/2022 38934
12 19/04/2022 4326
762 17/06/2022 25956
762 17/06/2022 12978
763 17/06/2022 12978
763 17/06/2022 25956
1798 21/10/2022 2184
1798 21/10/2022 3276
1799 21/10/2022 2730
1799 21/10/2022 2730
1800 21/10/2022 1092
1800 21/10/2022 4368
1801 21/10/2022 1638
1801 21/10/2022 3822
1802 21/10/2022 2184
1802 21/10/2022 3276
1803 21/10/2022 546
1803 21/10/2022 1092
Work Name: 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1518001088/DP/93393042892346102)
1908 28/10/2022 18540
1908 28/10/2022 3708
2243 30/11/2022 4635
2243 30/11/2022 1854
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಪಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1518001088/DP/93393042892346118)
1909 28/10/2022 14832
1909 28/10/2022 7416
Work Name: 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ ಆರ್ ಮಂಜುಳಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1518001088/DP/93393042892346123)
1910 28/10/2022 7416
1910 28/10/2022 14832
2244 30/11/2022 1236
2244 30/11/2022 1545
Work Name: 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಡ್ಯದ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1518001088/DP/93393042892346124)
1911 28/10/2022 3708
1911 28/10/2022 18540
2245 02/12/2022 20085
2245 02/12/2022 4017
Work Name: ಕಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರೆರಾ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1518001088/DP/93393042892346126)
1912 28/10/2022 7416
1912 28/10/2022 14832
2246 02/12/2022 16068
2246 02/12/2022 8034
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡ್ಚಿಬೈಲ್ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277633)
1483 30/08/2022 13905
1483 30/08/2022 13905
1484 30/08/2022 5562
1484 30/08/2022 8343
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277636)
1485 30/08/2022 19776
1485 30/08/2022 4944
1486 30/08/2022 7416
1486 30/08/2022 4944
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಪೌವಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277637)
965 05/07/2022 13596
965 05/07/2022 9270
966 05/07/2022 9888
966 05/07/2022 7416
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆಲ್ ಬೈಲ್ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮಾನಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277639)
1163 20/07/2022 10506
1163 20/07/2022 15450
1164 20/07/2022 10815
1164 20/07/2022 5253
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಳೆಯಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮಾನಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇರುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277640)
1305 06/08/2022 4944
1305 06/08/2022 7416
1306 06/08/2022 3708
1306 06/08/2022 4017
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಿಹೊಳೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನಚೆಟ್ಟಿರ ಡಾಲುರವರ ತಿರಿಕೆಕಂಡಿ ಗದ್ದೆವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277646)
1170 22/07/2022 11124
1170 22/07/2022 7416
1171 22/07/2022 1854
1171 22/07/2022 11124
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟಪಾಡ ಮೋರಿಯಿಂದ ಊರುಗುಂಡು ಹೊಳೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277649)
967 05/07/2022 14832
967 05/07/2022 9888
968 05/07/2022 2472
968 05/07/2022 14832
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ತೈನ್ ಬೈಲ್ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮಣತೇವ ಗದ್ದೆಗಾಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277651)
1307 06/08/2022 16686
1307 06/08/2022 11124
1308 06/08/2022 15759
1308 06/08/2022 2472
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಚೋಳಚಂಡ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277652)
1627 26/09/2022 12360
1627 26/09/2022 12360
1628 26/09/2022 4944
1628 26/09/2022 7416
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಎಮ್ ಹರೀಶ ,ಪಿ ಕೆ ಮಾಚಯ್ಯ ,ಕೆ ಜಿ ಪಳಂಗಪ್ಪ, ಎ ಎಸ್ ಕಾಳಪ್ಪ , ಪಿ ಕೆ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗ(1518001088/IC/93393042892277653)
1629 26/09/2022 17304
1629 26/09/2022 7416
1630 26/09/2022 7416
1630 26/09/2022 4944
1859 14/10/2022 2163
1859 14/10/2022 927
1860 14/10/2022 927
1860 14/10/2022 618
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಚೋಳಚಂಡ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಎತ್ತರ ಹೊಳೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/IC/93393042892277983)
1755 17/10/2022 4326
1755 17/10/2022 34608
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕೇರ ಕರುಣಾಕರರವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಹೋಗಲು ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042892583577)
960 05/07/2022 4635
960 05/07/2022 4635
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಂ ಪೂವಯ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಹೋಗಲು ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042892600318)
1274 02/09/2022 3090
Work Name: ಮುಟ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಪಿ ಸುರೇಶರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042892729302)
67 27/04/2022 7416
67 27/04/2022 11124
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಡಿ ಸುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042892729979)
969 05/07/2022 10197
969 05/07/2022 6798
Work Name: ಮುಟ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಪಿ ಚೋಂದವ್ವರವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042892958808)
1275 06/08/2022 1236
1275 06/08/2022 2163
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಟಿ ಮುದ್ದಯ್ಯರವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042892959072)
655 10/06/2022 6489
655 10/06/2022 9579
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಎಂ ಕಿರಣರವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893190916)
1564 15/09/2022 1545
1564 15/09/2022 1545
Work Name: 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ಎರೆ ಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893599291)
215 20/05/2022 8652
215 20/05/2022 12978
Work Name: 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಡಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲರವರಿಗೆ ಎರೆ ಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893599297)
919 28/06/2022 17304
919 28/06/2022 4326
Work Name: 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಕೆ ಪೂವಯ್ಯರವರಿಗೆ ಎರೆ ಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893599305)
970 05/07/2022 12978
970 05/07/2022 8652
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಪಿ ವೇದಾವತಿರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893707512)
658 10/06/2022 16068
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪರವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893730435)
1110 18/07/2022 14214
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಚೆಟ್ಟೀರ ಡಾಲುರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518001088/IF/93393042893775927)
920 28/06/2022 14214
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಕೆರ ಸಿ ಪಳಂಗಪ್ಪರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893775938)
662 10/06/2022 10815
662 10/06/2022 7107
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ತಮ್ಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893775949)
663 10/06/2022 10506
663 10/06/2022 7416
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಪಿ ಶಿವಯ್ಯರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893777459)
664 10/06/2022 13596
664 10/06/2022 3399
Work Name: 1ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಎ ಪಿ ಲಲಿತ ರವರಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893793630)
1276 06/08/2022 2163
1276 06/08/2022 6798
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893870822)
961 05/07/2022 9270
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಳ್ಳಮ್ಮ ಕಾಳಪ್ಪರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಹೋಗಲು ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893883578)
962 05/07/2022 4635
962 05/07/2022 4635
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಪಿ ಎರವರಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042893901481)
1758 17/10/2022 3708
1758 17/10/2022 3708
Work Name: 1ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಐರೀರ ಮಾಚಮ್ಮರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084365)
1756 17/10/2022 4326
1756 17/10/2022 4326
1928 28/10/2022 3708
1928 28/10/2022 3708
2005 18/11/2022 1545
2005 18/11/2022 1545
2396 23/12/2022 8652
Work Name: 1ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಡಿ ಭವಿತರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084421)
1687 07/10/2022 8652
1913 28/10/2022 7416
2006 18/11/2022 3090
2395 23/12/2022 8652
Work Name: 1ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಟಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084446)
1688 18/11/2022 4326
1688 18/11/2022 4326
1914 18/11/2022 3708
1914 18/11/2022 3708
2007 30/11/2022 3090
2247 06/12/2022 8652
Work Name: 1ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಾ ರೈರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084466)
1689 07/10/2022 8652
2008 18/11/2022 7416
2562 13/01/2023 3090
3046 20/03/2023 8652
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎ ಆಶಾರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084503)
1690 07/10/2022 4326
1690 07/10/2022 4326
1915 28/10/2022 3708
1915 28/10/2022 3708
2009 18/11/2022 1545
2009 18/11/2022 1545
2248 06/12/2022 4326
2248 06/12/2022 4326
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084529)
1691 07/10/2022 4326
1691 07/10/2022 4326
2143 24/11/2022 3708
2143 24/11/2022 3708
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಜೆ ಪದ್ಮಾವತಿರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084553)
1692 07/10/2022 8652
1916 28/10/2022 7416
2010 18/11/2022 3090
2563 13/01/2023 8652
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎ ಚೋಂದವ್ವರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084609)
1757 17/10/2022 4326
1757 24/11/2022 4326
2394 23/12/2022 7416
Work Name: ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಕೆ ತುಳಸಿರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084630)
1693 07/10/2022 8652
1917 28/10/2022 7416
2393 23/12/2022 3090
3047 20/03/2023 8652
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಕೆ ಚೋಂದವ್ವರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894084768)
1694 07/10/2022 8652
2392 23/12/2022 7416
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡೀರ ಎ ಬೊಳ್ಳಮ್ಮರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894174467)
2144 24/11/2022 4326
2144 24/11/2022 4326
2564 13/01/2023 7416
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೇಮಾವತಿರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894174509)
2145 24/11/2022 4326
2145 24/11/2022 4326
2391 27/12/2022 3708
2391 27/12/2022 3708
2565 13/01/2023 1545
2565 13/01/2023 1545
3048 20/03/2023 8652
Work Name: ಮುಟ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧ ಸುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894174530)
2146 24/11/2022 8652
Work Name: ಮುಟ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಯು ಡಿ ಸೀತಮ್ಮರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894174537)
2249 06/12/2022 4326
2249 06/12/2022 4326
3049 20/03/2023 7416
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಜಿ ಪಾರ್ವತಿರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894174591)
2390 23/12/2022 8652
3050 20/03/2023 7416
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಬಿ ಸೀತವ್ವರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894174617)
2147 24/11/2022 8652
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೀಲವ್ವರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894174648)
2148 24/11/2022 8652
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಮ್ಮರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894178303)
3051 20/03/2023 8652
Work Name: 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಡಿ ಗೀತಾರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894178387)
2250 06/12/2022 8652
Work Name: 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇದಾವತಿ ಚಂದಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894178453)
2566 13/01/2023 8652
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯರ ಮುದ್ದಪ್ಪರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/IF/93393042894217464)
3052 20/03/2023 8652
Work Name: ಗಾಳಿ ಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/LD/93393042892294861)
391 25/05/2022 17304
391 25/05/2022 25956
392 25/05/2022 30282
392 25/05/2022 8652
678 13/06/2022 17304
678 13/06/2022 25956
679 13/06/2022 30282
679 13/06/2022 8652
Work Name: 2 ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/LD/93393042892300790)
2427 23/12/2022 7416
2427 23/12/2022 1236
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/LD/93393042892310514)
2070 18/11/2022 25956
2070 18/11/2022 17304
2071 18/11/2022 21630
2071 18/11/2022 17304
2388 23/12/2022 43260
2389 23/12/2022 26265
2389 23/12/2022 7416
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ತೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/LD/93393042892311789)
2149 24/11/2022 25956
2149 24/11/2022 17304
2150 24/11/2022 12978
2150 24/11/2022 25956
2386 23/12/2022 38934
2386 23/12/2022 4326
2387 23/12/2022 38934
Work Name: ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಕಡೆ ತೆರಳಲು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001088/RC/93393042892396324)
2151 24/11/2022 8652
2151 24/11/2022 12360
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ವಣಚಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಬಾರನ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಇರುವ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/WC/93393042892500805)
1172 22/07/2022 9579
1172 22/07/2022 14214
1173 22/07/2022 4326
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಚಪ್ಪಂಡ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/WH/93393042892247173)
2567 13/01/2023 43260
2568 13/01/2023 30282
2568 13/01/2023 8652
2983 14/03/2023 43260
2984 14/03/2023 43260
2985 14/03/2023 43260
2986 14/03/2023 8652
2986 14/03/2023 34608
2987 14/03/2023 4326
2987 14/03/2023 38934
3192 30/03/2023 43260
3193 30/03/2023 43260
3194 30/03/2023 4326
3194 30/03/2023 38934
3195 30/03/2023 43260
3196 30/03/2023 4326
3196 30/03/2023 17304
Work Name: ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಚಪ್ಪಂಡ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001088/WH/93393042892247178)
2569 13/01/2023 34608
2569 13/01/2023 8652
2570 13/01/2023 34608
2570 13/01/2023 4326
2988 14/03/2023 43260
2989 14/03/2023 4326
2989 14/03/2023 38934
2990 14/03/2023 4326
2990 14/03/2023 38934
2991 14/03/2023 43260
2992 14/03/2023 43260
3202 30/03/2023 4326
3202 30/03/2023 38934
3203 30/03/2023 43260
3204 30/03/2023 4326
3204 30/03/2023 38934
3205 30/03/2023 43260
3206 30/03/2023 21630
Sub Total Rs. 3132534
Grand Total Rs. 3132534
Expenditure In Lakhs For block :31.33
Report Completed
Excel View