Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KODAGU
Block : MADIKERI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : EMMEMADU
Work Name: ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಪಡಿಯಾಣಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/AV/93393042892311014)
1411 18/08/2022 8034
1411 18/08/2022 32136
1412 18/08/2022 16068
1531 12/09/2022 21630
1531 12/09/2022 21630
1532 12/09/2022 4326
1767 15/10/2022 21630
1767 15/10/2022 21630
1768 15/10/2022 4326
2043 18/11/2022 30282
2043 18/11/2022 8652
2043 06/12/2022 4326
2044 18/11/2022 12978
Work Name: ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಯ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಹೊಸ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/DP/93393042892305736)
1138 21/07/2022 30282
1138 21/07/2022 12978
3119 27/03/2023 18540
Work Name: ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಅಯಕ್ತಾರೆಯಿಂದ ಬೆಲಿಯತ್ ಮಮ್ಮದ್ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001094/FP/93393042892248219)
17 12/04/2022 15141
17 12/04/2022 6489
18 12/04/2022 12978
Work Name: ಕುಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/FP/93393042892277231)
349 11/05/2022 7416
349 16/05/2022 2472
Work Name: ಮೂವೇರ ನಾಣಯ್ಯ ನವರ ತೋಟದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001094/FP/93393042892303542)
2227 02/12/2022 43260
2228 02/12/2022 17304
2731 30/01/2023 9270
2731 30/01/2023 21630
2732 30/01/2023 18540
Work Name: ಗಣಪತಿ ಚೀಯಾಂಡಿರ ತೋಟದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001094/FP/93393042892303545)
2215 02/12/2022 43260
2216 02/12/2022 21630
2733 30/01/2023 12360
2733 30/01/2023 18540
2734 30/01/2023 15450
Work Name: ಕನ್ನಡಿಯಂಡ ಗದ್ದೆ ತೀರದಿಂದ ಮಾಂದಾಲ್ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1518001094/IC/93393042892261230)
19 12/04/2022 18540
Work Name: ಚಂಬಾರಂಡ ಝಬೇರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತೋಡುವರೆಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ತೋಡು ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1518001094/IC/93393042892262003)
74 29/04/2022 9270
74 29/04/2022 6180
Work Name: ಚಂಬಾರಂಡ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893371829)
348 19/05/2022 3090
Work Name: ಕನ್ನಡಿಯಂಡ ಮಮ್ಮದ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893585551)
241 11/05/2022 4326
241 16/05/2022 4326
Work Name: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹದಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893587242)
3010 10/03/2023 3090
Work Name: ಮಿಶ್ರೀಯಾ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893587441)
1666 04/10/2022 3090
Work Name: ಬಿ ಎಮ್ ಕತೀಜ ಗಂಡ ಮೂಸೆ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893587778)
873 23/06/2022 9270
Work Name: ಪುದಿಯೋಡಿ ಶುಕ್ರು ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001094/IF/93393042893593130)
50 22/04/2022 11124
Work Name: ತಿರಿಕೆಕಾಡು ಹಸೀನಾ ಗಂಡ ಮುಸ್ತಾಫ ಇವರ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಚಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001094/IF/93393042893593138)
24 19/04/2022 10197
Work Name: ಅರೆಯಂಡ ಫಾತೀಮ ಗಂಡ ಅರೆಯಂಡ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ(1518001094/IF/93393042893600202)
242 11/05/2022 10197
Work Name: ಚಕ್ಕರೆ ಹಮೀದ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893647644)
397 23/05/2022 9888
397 23/05/2022 9888
516 30/05/2022 10815
516 30/05/2022 6489
Work Name: ಪುದರೆಕಾರಂಡ ಹನೀಫ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893647753)
398 20/05/2022 12360
398 06/06/2022 2472
398 06/06/2022 2472
517 30/05/2022 10815
517 16/06/2022 4326
Work Name: ಪಳ್ಳಂಗೋಡ್ ಸಮೀನಾ ಗಂಡ ಹನೀಫ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001094/IF/93393042893696807)
68 26/04/2022 10197
Work Name: ಬಾಣೆಪೊರೆ ಅಸ್ಮ ಬೀಬಿ ಗಂಡ ಬಾಣೆಪೊರೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893697146)
51 22/04/2022 11124
Work Name: ಪಳಂಗೋಡ್ ಕದೀಜ ಗಂಡ ಪಳಂಗೋಡ್ ಗಫುರ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893697183)
347 23/05/2022 11124
Work Name: ಚಕ್ಕರೆ ಬುಶ್ರಾ ಗಂಡ ಐಯ್ಯಬಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893698078)
52 22/04/2022 11124
Work Name: ಇಕ್ಬಾಲ್ ತಂದೆ ಮಮ್ಮದ್.ಪಿ.ಪಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893698103)
25 19/04/2022 10197
Work Name: ಚಕ್ಕರೆ ಉನೈಸ ಗಂಡ ಬಷೀರ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893705988)
23 19/04/2022 10197
Work Name: ಪೊಟ್ಟಂಡ ಬಷೀರ್ ಗಂಡ ಪೊಟ್ಟಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893706051)
1372 18/08/2022 1545
1372 18/08/2022 1545
Work Name: ಪುದಿಯೋಡಿ ಸುಕ್ರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893715106)
1140 21/07/2022 30282
Work Name: ಕದೀಜ ಎಮ್ ಎ ಗಂಡ ಅಹಮದ್ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001094/IF/93393042893748681)
875 23/06/2022 9270
Work Name: ಮೇಯಾಣೆ ಜಮೀಳ ಗಂಡ ಸುಬೈರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893760460)
388 19/05/2022 12978
388 28/07/2022 2163
1318 12/08/2022 22248
Work Name: ಎಮ್.ಎಸ್.ಮಹಮ್ಮದ್‌ ತಂದೆ ಸೈದಾಲಿ ಕುಟುಮಬಸ್ತರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893762121)
1533 14/09/2022 30282
1533 14/09/2022 4326
1856 15/10/2022 1236
1856 15/10/2022 309
1982 04/11/2022 927
1982 04/11/2022 4635
Work Name: ಜಂಶೀನ ಗಂಡ ವಜೀರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ತರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042893763833)
1604 22/09/2022 5253
Work Name: ಫಾತೀಮ ಮಂಙೇರಿ ಗಂಡ ಎಮ್ ಎ ಕಾದರ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001094/IF/93393042893934762)
3120 27/03/2023 3090
Work Name: ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನಫೀಲಾ ಗಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ .ಸಿ.ಎ ರವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1518001094/IF/93393042894088917)
1857 25/10/2022 8652
3121 27/03/2023 7416
Work Name: ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೂರುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎ.ಫಾತೀಮ ಗಂಡ ಆಲಿ ಕೆ ಎಂ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1518001094/IF/93393042894091262)
1770 15/10/2022 4326
1770 22/11/2022 4326
3184 27/03/2023 7416
Work Name: ಪಡಿಯಾಣಿ ಜಾಫರ್ ಎಮ್ ಎ ತಂದೆ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/93393042894100758)
2181 25/11/2022 25029
2182 25/11/2022 2781
2400 26/12/2022 10197
Work Name: ಹ್ಯಾರೀಸ್ ತಂದೆ ಮಂಞೇರಿ ಹಂಸ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/GIS/247438)
1238 28/07/2022 40170
1239 28/07/2022 8034
Work Name: ಚಂಬಾರಂಡ ಫಾತೀಮ ಗಂಡ ಮುತ್ತಾಲೀಬ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ (1518001094/IF/GIS/247448)
876 23/06/2022 3090
876 23/06/2022 6180
Work Name: ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಜಮೀಳ ಪಿ ಕೆ ಗಂಡ ಮಜೀದ್ ಕುಟುಂಬಸ್ತರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/GIS/263026)
1319 12/08/2022 8961
Work Name: ಕೆ.ಎಂ ಮಾಜಿದ ಗಂಡ ರಿಯಾಜ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001094/IF/GIS/274138)
1320 12/08/2022 3090
Work Name: ಪಡಿಯಾಣಿ ಸಮೀನಾ ಗಂಡ ಮೋಯ್ದು ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/GIS/274147)
1646 27/09/2022 3090
Work Name: ಪಡಿಯಾಣಿ ಸಾಬೀರ ಗಂಡ ಕುಂಞಾಮ್ಮದ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/GIS/274169)
1321 12/08/2022 3090
Work Name: ಚಂಬಾರಂಡ ಸಾದಲಿ ತಂದೆ ಆಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ತರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/GIS/284311)
1647 04/10/2022 25956
1647 04/10/2022 12978
Work Name: ದೋಣಿಕಾಡು ಸಫಿಯಾ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/IF/GIS/297612)
1420 18/08/2022 18540
1534 14/09/2022 25338
Work Name: ಅನ್ನತ್ ನಿಶಾನ ಎ ಹೆಚ್ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001094/IF/GIS/297673)
1322 12/08/2022 3090
Work Name: ಬೈರಾಣೆಯಿಂದ ಕೊಯಿತಲ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ(1518001094/RC/93393042892403687)
3185 27/03/2023 11124
Work Name: ಮೇಯಾಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಯಿತಲ್ಚಿ ಗದ್ದೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ(1518001094/RC/93393042892403688)
3186 27/03/2023 7416
Work Name: ಕೂರುಳಿ ಕನ್ನಡಿಯಂಡ ಜಕರಿಯಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518001094/WC/93393042892404080)
1242 28/07/2022 32136
Work Name: ಪಿ ಕೆ ಹನೀಫ್ ತಂದೆ ಕಾದರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/WC/93393042892511901)
1421 22/08/2022 43878
Work Name: ಪಿ ಇ ಅಶ್ರಫ್ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/WC/93393042892511903)
2165 18/11/2022 16686
2165 18/11/2022 1854
2402 26/12/2022 8652
2402 26/12/2022 16686
Work Name: ಪಿ ಪಿ ಮಮ್ಮದ್ ಪಡಿಯಾಣಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1518001094/WC/93393042892511905)
1605 22/09/2022 43260
1606 22/09/2022 17304
Work Name: ಪೂಚೆಕಾಡು ಕಾದರ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001094/WH/GIS/241325)
2045 16/11/2022 24720
2046 16/11/2022 12360
2457 03/01/2023 4635
2457 03/01/2023 41715
2458 03/01/2023 13905
Work Name: ಬೋಟ್ಟೋಳಂಡ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಯವರ ತೋಟದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001094/WH/GIS/241371)
2115 18/11/2022 6489
2115 18/11/2022 15141
2116 18/11/2022 8652
Work Name: ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಮಾಯಂಬಿರೆ ತೋಡಿನಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001094/WH/GIS/262775)
1141 21/07/2022 43260
1142 21/07/2022 12978
1510 08/09/2022 43260
Work Name: ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಅಹಮದ್ ರವರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾರೆಪಕ್ಕ್ ವರೆಗೆ ತೋಡು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1518001094/WH/GIS/263004)
1769 15/10/2022 38934
2417 27/12/2022 8652
2417 27/12/2022 34608
2418 27/12/2022 4326
2418 27/12/2022 34608
Sub Total Rs. 1670454
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
3216 01/04/2022 3757
3216 01/04/2022 18785
3390 01/04/2022 2312
3390 01/04/2022 1734
3391 01/04/2022 1734
Sub Total Rs. 28322
Grand Total Rs. 1698776
Expenditure In Lakhs For block :16.99
Report Completed
Excel View