Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KEGGERE
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆವೆರಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003017/FP/GIS/510492)
8335 09/03/2023 11124
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892261948)
1803 13/07/2022 1854
1803 13/07/2022 1854
2689 16/08/2022 2472
2689 16/08/2022 2472
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಮಣಿ ಕೋಂ ಕುಮಾರರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892292382)
76 14/04/2022 3090
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಭದ್ರೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892299251)
3665 23/09/2022 6180
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾದನಾಯಕರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892312809)
547 21/05/2022 6180
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ರಮೇಶರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892429958)
5769 07/12/2022 4944
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892471406)
771 03/06/2022 6798
1053 13/06/2022 5562
1587 05/07/2022 6798
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರೇಣುಕಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892471411)
74 14/04/2022 3090
537 21/05/2022 6798
1055 13/06/2022 3708
1589 05/07/2022 5562
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892509412)
73 14/04/2022 3708
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಮಾದಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Soak pit ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892567176)
538 21/05/2022 6798
Work Name: ಬೋರೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Soak pit ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892583743)
539 21/05/2022 3399
539 21/05/2022 3399
Work Name: ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Soak pit ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892811718)
770 03/06/2022 6798
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋರೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Soak pit ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042892813273)
1054 13/06/2022 5562
1874 13/07/2022 1854
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Soak pit ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892814093)
75 18/04/2022 2781
75 18/04/2022 2781
Work Name: ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Soak pir ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042892822767)
540 18/05/2022 2472
Work Name: ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042892959516)
7212 20/01/2023 2472
7212 20/01/2023 2472
8344 09/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಶಿವೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Soak pit ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042893193640)
541 21/05/2022 6798
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಚೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042893465987)
1878 22/07/2022 7416
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042893478208)
1583 05/07/2022 6798
3661 23/09/2022 1545
Work Name: ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತ್ರಿಗುಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042893702972)
1079 13/06/2022 8343
1079 13/06/2022 16686
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042893732839)
95 18/04/2022 3090
95 18/04/2022 3090
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಜವರನಾಯಕರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042893854793)
1585 05/07/2022 4326
1747 13/07/2022 4326
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ಶಿವನಾಯಕರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042893854980)
1588 05/07/2022 4326
1746 13/07/2022 4326
Work Name: ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042893854999)
3376 06/09/2022 5562
4355 14/10/2022 6180
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ರಘುರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042893855367)
1584 05/07/2022 3399
1584 05/07/2022 3399
1748 13/07/2022 1854
1748 13/07/2022 1854
2687 16/08/2022 2472
2687 16/08/2022 2472
3375 06/09/2022 1854
3375 06/09/2022 1854
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042893855474)
1875 22/07/2022 5562
3378 06/09/2022 3090
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042893963376)
2688 16/08/2022 6798
3377 06/09/2022 3708
3826 22/09/2022 1236
4347 14/10/2022 3090
5502 24/11/2022 4326
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊನ್ನನಾಯಕರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894002384)
4102 02/10/2022 6798
4353 14/10/2022 3090
5498 24/11/2022 5562
7133 20/01/2023 6798
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣವತಿ ಕೋಂ ಗಣೇಶರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894020559)
3392 06/09/2022 6798
3660 22/09/2022 6798
4058 02/10/2022 6798
4352 17/10/2022 6180
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894020575)
4103 02/10/2022 6798
4354 14/10/2022 6180
5492 24/11/2022 5562
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಳಿನಿ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894020600)
3389 06/09/2022 6798
3664 22/09/2022 6798
4057 02/10/2022 6798
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿವಾಕರರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894020637)
3390 06/09/2022 6798
3662 22/09/2022 6798
4056 02/10/2022 6798
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894020648)
3391 06/09/2022 6798
3663 22/09/2022 6798
4060 02/10/2022 6798
4351 17/10/2022 6180
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಾಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894041156)
4591 20/10/2022 2781
5031 11/11/2022 2781
7127 20/01/2023 6798
9065 30/03/2023 6798
Work Name: ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೃತಿ ಕೋಂ ಸೋಮೇಶರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894049467)
4592 20/10/2022 2781
5029 11/11/2022 2781
Work Name: ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894049482)
4593 20/10/2022 2781
4593 20/10/2022 2781
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003017/IF/93393042894098335)
4594 20/10/2022 2781
5028 11/11/2022 2781
5949 12/12/2022 4944
Work Name: ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894099806)
4595 20/10/2022 5562
5500 24/11/2022 5562
5955 12/12/2022 4944
Work Name: ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿವ್ಯ ಕೋಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894099848)
4596 20/10/2022 5562
5496 24/11/2022 5562
5772 07/12/2022 6798
7125 20/01/2023 6798
Work Name: ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ತಾಂಡವಮೂರ್ತಿರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042894099903)
5023 11/11/2022 5562
5950 12/12/2022 2472
7126 20/01/2023 3399
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ವ ಕೋಂ ಶಿವರಾಮರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894099981)
4597 20/10/2022 5562
5499 24/11/2022 5562
5953 12/12/2022 4944
7128 20/01/2023 6798
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಲತಾ ಕೋಂ ಮಹದೇವರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042894105886)
5022 11/11/2022 5562
7131 20/01/2023 4944
Work Name: ಬೋರೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮಣಿ ಕೋಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042894105947)
5024 11/11/2022 5562
5948 12/12/2022 4944
7129 20/01/2023 6798
9066 30/03/2023 6798
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894117846)
9067 30/03/2023 3399
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕೋಂ ಪಾಲಾಕ್ಷರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894117871)
5501 24/11/2022 5562
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ನಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894135491)
5027 11/11/2022 5562
7130 20/01/2023 6798
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894135510)
5030 11/11/2022 5562
5951 12/12/2022 4944
7138 20/01/2023 6798
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತ ಕೋಂ ಕಾಂತರಾಜುರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894144670)
5026 11/11/2022 5562
9068 30/03/2023 6798
Work Name: ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೋಂ ರೇವಣ್ಣರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042894144695)
5497 24/11/2022 5562
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಮ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894144816)
5025 11/11/2022 5562
Work Name: ಕಗ್ಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/93393042894144834)
5032 11/11/2022 5562
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಕೋಂ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894175657)
5771 07/12/2022 6798
Work Name: ಬೋರೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894178392)
5770 07/12/2022 6798
7132 20/01/2023 3399
7132 20/01/2023 3399
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894329373)
9069 30/03/2023 6798
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಾಮೋದರ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894337579)
7210 26/01/2023 1854
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರೀಗೌಡರವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894337643)
7209 24/01/2023 1854
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಚಾರಿರವರಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894337648)
7211 26/01/2023 1854
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/93393042894339113)
7214 26/01/2023 1854
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಗದೀಶರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/226595)
1876 22/07/2022 6798
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ ಬಿನ್ ಸೋಮಶೇಖರರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/226660)
1877 22/07/2022 4944
1877 22/07/2022 2472
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದ ಕೋಂ ರಾಜುರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/266213)
1586 05/07/2022 6798
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/285409)
7818 16/02/2023 4326
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಾಜೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/GIS/285469)
3379 09/09/2022 2781
3379 09/09/2022 5562
Work Name: ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/330207)
6505 02/01/2023 6180
7819 16/02/2023 1854
Work Name: ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಮಣರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Soak Pit ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/341424)
7820 16/02/2023 4326
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣವತಿ ಕೋಂ ಗಣೇಶರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/346032)
6504 02/01/2023 6180
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/393979)
7821 16/02/2023 4326
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಚಾರಿರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/393985)
8342 09/03/2023 6798
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ನಾಗೇಂದ್ರರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/394820)
8336 09/03/2023 6798
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/394909)
6493 02/01/2023 3090
6493 02/01/2023 3090
7822 16/02/2023 2163
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಶ ಬಿನ್ ಮಂಚೂಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/412302)
7824 16/02/2023 2163
Work Name: ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/415717)
5555 24/11/2022 2472
5555 24/11/2022 2472
7827 16/02/2023 4017
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಮಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/427018)
5773 07/12/2022 6180
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/427021)
5956 12/12/2022 4944
Work Name: ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/428179)
7828 16/02/2023 2163
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/GIS/434811)
7831 16/02/2023 4326
Work Name: ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003017/IF/GIS/434838)
8343 09/03/2023 6798
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/439127)
8338 09/03/2023 6798
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/439178)
6498 02/01/2023 6180
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರ ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/439186)
8339 09/03/2023 8961
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೇದಾವತಿ ಕೋಂ ನಟರಾಜುರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/439198)
6500 02/01/2023 3090
6500 02/01/2023 3090
8341 09/03/2023 2781
Work Name: ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಕೋಂ ಮುರುಳಿರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/IF/GIS/439204)
6506 02/01/2023 3090
6506 02/01/2023 3090
8345 09/03/2023 3399
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003017/LD/GIS/285506)
4756 01/11/2022 11433
4756 01/11/2022 12360
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ದೊಕ್ಕಯ್ಯನ ಓಣಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003017/RC/GIS/479828)
7368 30/03/2023 30900
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ನಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003017/WC/GIS/298239)
1974 22/07/2022 11124
1974 22/07/2022 13905
1974 03/10/2022 2781
1975 22/07/2022 19467
1975 22/07/2022 8343
1976 22/07/2022 19467
1976 22/07/2022 8343
1977 22/07/2022 8343
1977 22/07/2022 19467
1978 22/07/2022 19467
1978 22/07/2022 8343
1979 22/07/2022 3090
Work Name: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಾತಿಗ್ರಾಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003017/WC/GIS/298253)
2057 22/07/2022 12360
2057 22/07/2022 15450
2057 03/10/2022 3090
2058 22/07/2022 12360
2058 22/07/2022 12360
2058 03/10/2022 6180
2059 22/07/2022 23793
2059 22/07/2022 6798
2059 03/10/2022 3399
2060 22/07/2022 30591
2060 22/07/2022 3399
2061 22/07/2022 23793
2061 22/07/2022 10197
Work Name: ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರ್ ಗಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003017/WC/GIS/426979)
6502 02/01/2023 3399
6502 02/01/2023 3090
Sub Total Rs. 1166166
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
5553 06/08/2022 2890
7467 16/08/2022 2312
8579 16/08/2022 1156
10057 06/08/2022 20230
4053 06/08/2022 1734
9328 06/08/2022 2890
10058 06/08/2022 5780
10059 06/08/2022 867
Sub Total Rs. 37859
Grand Total Rs. 1204025
Expenditure In Lakhs For block :12.04
Report Completed
Excel View