Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಡಿ ಪಾಲಾಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಪಾಲಾ ವರೆಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷದನಾಲಾಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892272070)
52 18/04/2022 4326
Work Name: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಲಾಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವ(1522003/DP/93393042892273935)
62 18/04/2022 4326
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಡಿ ಪಾಲಾ ಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಪಾಲಾ 4ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಲಾಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892316724)
6971 11/01/2023 3708
6971 11/01/2023 11124
7300 25/01/2023 3090
7300 25/01/2023 9270
8418 08/03/2023 8343
8723 21/03/2023 8343
8966 29/03/2023 7416
Work Name: ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕೆ ರಾಮ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894024608)
3418 12/09/2022 17304
3418 12/09/2022 4326
3427 12/09/2022 8652
3763 19/09/2022 1236
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳೂ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಣ‍್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು(1522003/IF/93393042894083156)
4608 28/10/2022 22248
4608 28/10/2022 3708
Work Name: ಜೋಡಿಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರೀಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು(1522003/IF/93393042894085851)
5662 08/12/2022 22248
5662 08/12/2022 3708
7465 09/02/2023 14832
9186 28/03/2023 10815
9186 28/03/2023 5562
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಾಜೀಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು(1522003/IF/93393042894437423)
9300 29/03/2023 22248
Sub Total Rs. 196833
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
6920 12/07/2022 4046
Sub Total Rs. 4046
Grand Total Rs. 200879
Expenditure In Lakhs For block :2.01
Report Completed
Excel View