Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : HEBBALU
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/FP/GIS/300910)
4430 17/10/2022 12360
4431 21/10/2022 3090
4431 21/10/2022 12360
4923 03/11/2022 18540
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸೇಮರದ ಚಂದ್ರಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ರಮೇಶರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/FP/GIS/300929)
3227 31/08/2022 9270
3227 03/09/2022 21630
3228 03/09/2022 8652
Work Name: ಬೀ,.ಗ್ರಾ.ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892162161)
5194 24/11/2022 8652
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನಾಯಕರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892479720)
83 18/04/2022 4944
83 18/04/2022 2472
1128 09/06/2022 3090
3728 20/09/2022 5562
3728 20/09/2022 618
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ರಮೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892523744)
5733 17/12/2022 8034
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರತ್ತಯ್ಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892540728)
87 18/04/2022 2472
87 18/04/2022 4944
838 03/06/2022 1545
838 03/06/2022 1545
5242 17/11/2022 2781
5242 17/11/2022 2781
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892545715)
3729 20/09/2022 2472
3729 20/09/2022 4944
5208 17/11/2022 3090
5208 17/11/2022 5562
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಸಣ್ಣಯ್ಯರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892663050)
839 03/06/2022 5562
839 03/06/2022 2781
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003021/IF/93393042892718758)
84 20/04/2022 22248
84 20/04/2022 14832
85 20/04/2022 3399
85 20/04/2022 6798
Work Name: ಜೋಡಿಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892730668)
687 25/05/2022 3090
687 25/05/2022 3399
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892731106)
88 18/04/2022 1545
88 18/04/2022 4326
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892731227)
7086 20/01/2023 4944
7086 20/01/2023 2781
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಧು ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042892734499)
7087 20/01/2023 8034
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜು ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003021/IF/93393042893286909)
2796 16/08/2022 3708
2796 16/08/2022 1854
3419 31/08/2022 1545
3419 03/09/2022 1545
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003021/IF/93393042893287506)
92 20/04/2022 12360
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042893650411)
7088 20/01/2023 7725
Work Name: ಜೋಡಿಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042893651172)
5270 17/11/2022 7725
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಲತ ಕೋಂ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಚ್ ಪಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042893654147)
89 18/04/2022 6489
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042893729518)
86 20/04/2022 3399
86 20/04/2022 6798
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ ಬಿನ್‌ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮೀಗೌಡರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042893731285)
5945 13/12/2022 5562
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ನಗೀನಬೇಗಂ ಕೋಂ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042893809085)
930 09/06/2022 3090
Work Name: ಹೆ.ಬ.ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003021/IF/93393042893809118)
934 09/06/2022 2472
934 09/06/2022 4944
1384 23/06/2022 1545
1384 23/06/2022 1545
3070 31/08/2022 2781
5271 17/11/2022 2781
5271 17/11/2022 2781
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಮಹದೇವ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003021/IF/93393042894009274)
3253 15/10/2022 8652
3730 15/10/2022 7416
4985 09/11/2022 8652
5642 02/12/2022 3090
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894009307)
2863 16/08/2022 4635
2902 22/08/2022 4017
3731 20/09/2022 4944
4986 09/11/2022 3090
5209 17/11/2022 6798
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಾವತಿ ಕೋಂ ಮಧು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894009546)
2861 16/08/2022 1545
2861 16/08/2022 3090
2903 22/08/2022 1545
2903 22/08/2022 2472
4626 21/10/2022 2472
4626 21/10/2022 4944
5643 02/12/2022 2472
5643 02/12/2022 2472
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಗುಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894009661)
2862 16/08/2022 6489
2905 22/08/2022 2163
3732 20/09/2022 7416
5210 17/11/2022 8652
5644 02/12/2022 3090
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894013931)
2904 22/08/2022 4944
3254 31/08/2022 3708
5211 17/11/2022 7416
5645 02/12/2022 7416
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಕೋಂ ಕಾಂತರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894014065)
3739 20/09/2022 8652
5272 24/11/2022 7416
5646 02/12/2022 4944
7739 13/02/2023 4944
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಕೋಂ ಯೋಗೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894014239)
4987 17/11/2022 8652
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕುಬೇರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894028605)
3269 03/09/2022 3090
3269 03/09/2022 5562
3733 20/09/2022 2472
3733 20/09/2022 4944
4627 21/10/2022 3090
5731 13/12/2022 6798
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ಮಹದೇವ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894028657)
3268 15/10/2022 4944
3521 12/09/2022 3708
4628 21/10/2022 7416
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894028784)
4428 13/10/2022 2781
4428 13/10/2022 5871
5647 02/12/2022 4326
8880 24/03/2023 6180
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೋಂ ತಮ್ಮಯ್ಯಚಾರಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894031016)
3327 03/09/2022 2781
3327 03/09/2022 5871
4988 09/11/2022 2781
4988 09/11/2022 5562
7224 20/01/2023 7416
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894031119)
4858 31/10/2022 5562
5212 09/11/2022 3090
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894038826)
3420 12/09/2022 2781
3420 12/09/2022 2781
3524 12/09/2022 3090
6137 17/12/2022 4944
6137 17/12/2022 2472
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894038833)
3421 12/09/2022 8652
5648 02/12/2022 7416
8895 24/03/2023 3090
8895 24/03/2023 6180
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894041592)
4859 31/10/2022 5562
4989 17/11/2022 3090
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894041751)
3422 12/09/2022 2781
3422 12/09/2022 5871
4629 21/10/2022 2472
4629 21/10/2022 4944
5503 02/12/2022 2781
5503 02/12/2022 5871
Work Name: ಹೆಬ್ಗ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುಷ್ಮಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕೋಂ ಗಿರೀಶ ಹೆಚ್.ಬಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894041795)
3526 13/09/2022 5562
3526 13/09/2022 2781
5217 17/11/2022 4944
5217 17/11/2022 2472
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894041802)
5641 02/12/2022 8652
6424 03/01/2023 6798
8896 24/03/2023 6180
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ದೀಪಿಕಾ ಕೋಂ ರವಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894051049)
3734 20/09/2022 2781
3734 20/09/2022 5871
4432 13/10/2022 4944
4432 13/10/2022 2472
Work Name: ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ಮಿಳಾ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894062194)
4630 21/10/2022 3090
4630 21/10/2022 5562
8894 24/03/2023 7416
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೋಂ ಪ್ರವೀಣ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894147811)
4860 31/10/2022 1545
4860 31/10/2022 1545
5222 24/11/2022 8652
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮವತಿ ಕೋಂ ಶಿವರಾಜುರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894149097)
4990 17/11/2022 3090
5649 02/12/2022 4944
6427 03/01/2023 3090
7225 20/01/2023 4944
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕೊಂ ಮಾದೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894149152)
4861 31/10/2022 5562
4991 09/11/2022 3090
Work Name: ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894149236)
4992 17/11/2022 5562
5650 02/12/2022 3090
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕೋಂ ಚೇತನ್‌ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894180828)
5504 02/12/2022 5871
5504 02/12/2022 2781
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಮಲ ಕೋಂ ರವಿರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894183555)
5721 08/12/2022 1545
5721 08/12/2022 3090
5722 13/12/2022 3090
5722 13/12/2022 927
7226 20/01/2023 2472
7226 20/01/2023 4944
Work Name: ಜೋಡಿಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ರಲತಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894183793)
8893 24/03/2023 6180
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ರೇವಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894190062)
5944 17/12/2022 8034
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಕೊಂ ದಿವಾಕರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894190144)
5738 17/12/2022 8034
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894190216)
5714 08/12/2022 3090
5720 17/12/2022 5562
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ರಮೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894227642)
6136 17/12/2022 3090
6136 17/12/2022 5562
8892 24/03/2023 7416
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹೆಚ್‌ ಎನ್‌ ಕೋಂ ರಮೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894241235)
6138 17/12/2022 3090
6138 17/12/2022 5562
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894298454)
7089 13/01/2023 2472
7089 13/01/2023 2472
7090 20/01/2023 2163
7090 20/01/2023 2163
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಪ್ಪಾಜಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/93393042894299652)
7091 20/01/2023 4326
7094 13/01/2023 4944
Work Name: ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003021/IF/93393042894299840)
7092 13/01/2023 4944
7093 20/01/2023 4326
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಗೌಡೇಗೌಡ ರವರ ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/GIS/220320)
688 25/05/2022 9270
688 25/05/2022 9270
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬೋರನಾಯಕ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/IF/GIS/253939)
5273 17/11/2022 7725
Work Name: ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/RC/GIS/300919)
5035 17/11/2022 12360
5035 17/11/2022 6180
Work Name: ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003021/RS/GIS/334118)
4429 13/10/2022 4635
4429 13/10/2022 10815
4879 03/11/2022 9270
4879 03/11/2022 21630
Sub Total Rs. 956973
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
335 07/07/2022 2601
336 07/07/2022 289
4553 07/07/2022 15317
4554 07/07/2022 3179
8510 07/07/2022 2312
Sub Total Rs. 23698
Grand Total Rs. 980671
Expenditure In Lakhs For block :9.81
Report Completed
Excel View