Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BYADARAHALLI
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/AV/GIS/247708)
2106 22/07/2022 5562
2106 22/07/2022 22248
2107 22/07/2022 2781
2107 22/07/2022 5562
2404 03/08/2022 19123.65
2404 03/08/2022 8195.85
2405 03/08/2022 6071
3345 03/09/2022 6180
3345 03/09/2022 24720
3346 03/09/2022 6180
3346 03/09/2022 6180
3533 14/09/2022 7416
3533 14/09/2022 29664
3534 14/09/2022 7416
3534 14/09/2022 7416
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/AV/GIS/292337)
3510 14/09/2022 7416
3510 14/09/2022 10197
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ರಾಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003022/FP/GIS/288495)
3943 28/09/2022 14832
3943 28/09/2022 22248
3944 28/09/2022 3399
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಕೋಡ್ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಚಾರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/FP/GIS/288506)
4239 15/10/2022 14832
4239 15/10/2022 2781
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/FP/GIS/288511)
3999 28/09/2022 14523
3999 28/09/2022 3090
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣೇಗೌಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/FP/GIS/481844)
8851 23/03/2023 12978
9396 27/03/2023 4944
9396 27/03/2023 618
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಣ್ಣನ ಹಿತ್ತಲು ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/FP/GIS/481851)
9451 30/03/2023 9270
9452 30/03/2023 8034
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಸಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶನಾಯಕ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/FP/GIS/481854)
8852 23/03/2023 16686
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಮನೆ ರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ)(1522003022/FP/GIS/482722)
9044 27/03/2023 21630
9045 27/03/2023 12360
9045 27/03/2023 2472
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/FP/GIS/529229)
9397 30/03/2023 16686
Work Name: 72. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ .(1522003022/IF/93393042892196210)
8347 28/02/2023 7416
Work Name: 83.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892205490)
90 16/04/2022 4326
575 21/05/2022 4326
Work Name: 18.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ಮಾದಯ್ಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892247023)
5628 16/12/2022 4944
5628 16/12/2022 2472
Work Name: 51.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892265258)
551 21/05/2022 4944
824 31/05/2022 3090
1837 07/07/2022 2472
Work Name: 87.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜುರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892286520)
6403 29/12/2022 8652
Work Name: 90.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮಣಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣೇಅರಸ್ ಬಿ ಎನ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892289314)
6353 23/12/2022 2781
6353 23/12/2022 5562
8042 24/02/2023 9579
Work Name: 93.ಅರೆಕಲ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ವೆಂಕೋಬರಾವ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892293808)
117 16/04/2022 3090
5389 29/11/2022 8652
Work Name: 03.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕೋಂ ಎಸ್.ಕೆ.ರೇವಣ್ಣರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892371665)
552 21/05/2022 5562
552 21/05/2022 4944
1382 24/06/2022 5562
1382 24/06/2022 3090
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾನವಾಜ್ ಬಾನು ಕೋಂ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892556305)
8114 24/02/2023 7416
Work Name: ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿ ಕೋಂ ಮಹದೇವರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892568929)
91 16/04/2022 3090
825 31/05/2022 5562
1383 24/06/2022 2472
Work Name: ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ರಾಜನಾಯ್ಕರವರ ಮನೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042892572974)
4771 29/10/2022 2163
4771 29/10/2022 2472
Work Name: ಅರೆಕಲ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ್ ರವರ ಮನೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042892576579)
5627 29/11/2022 4944
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಟಿ.ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042892594635)
553 21/05/2022 7416
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಸಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪರವರ ಮನೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042892824591)
826 31/05/2022 13905
Work Name: ಅರೆಕಲ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡುರಾವ್ ತೊಂಬ್ರೆ ಬಿನ್ ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ರವರ ಮನೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042892841968)
2908 17/08/2022 1545
2908 17/08/2022 6489
Work Name: ಅರೆಕಲ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ರಾವ್ ಜಾದವ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣೋಜಿರಾವ್ ಜಾದವ್ ರವರ ಮನೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042892841998)
2561 08/08/2022 6180
2561 08/08/2022 2163
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೇಶ ಬಿನ್ ಲೇ||ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042892991434)
554 21/05/2022 7416
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042893005800)
555 21/05/2022 8343
555 21/05/2022 2781
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042893053334)
1037 10/06/2022 7416
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ||ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042893109823)
1580 01/07/2022 2472
1580 01/07/2022 4944
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042893205386)
1038 10/06/2022 2472
1038 10/06/2022 4944
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಭೈರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042893211403)
3991 28/09/2022 7725
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಪ್ಪಾಜಾಚಾರಿರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042893577562)
2910 17/08/2022 3399
2910 17/08/2022 1854
Work Name: 01.ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894013777)
3347 03/09/2022 5562
3347 03/09/2022 3090
3535 14/09/2022 7416
3535 14/09/2022 3090
5180 15/11/2022 1854
5180 15/11/2022 6798
Work Name: 02.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಶೆಟ್ಟಿರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894013835)
3141 25/08/2022 2163
3141 25/08/2022 6489
4773 29/10/2022 3708
4773 29/10/2022 3708
9447 30/03/2023 11742
Work Name: 03.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894013896)
3189 25/08/2022 4326
3189 25/08/2022 4326
3859 28/09/2022 7416
5181 10/11/2022 3090
5390 29/11/2022 8652
Work Name: 05.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ಆನಂದ ಎಸ್.ಎನ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894013919)
3142 25/08/2022 6489
3142 25/08/2022 2163
3860 28/09/2022 3708
3860 28/09/2022 3708
5182 15/11/2022 3399
5182 15/11/2022 3399
5490 29/11/2022 2472
5490 29/11/2022 2472
Work Name: 04.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894013940)
3143 25/08/2022 2163
3143 25/08/2022 6489
4240 10/10/2022 5562
4240 10/10/2022 1854
5183 15/11/2022 3399
5494 29/11/2022 4017
5494 29/11/2022 4326
Work Name: 06.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894026068)
3190 25/08/2022 8652
3481 12/09/2022 7416
4319 15/10/2022 11742
Work Name: 09.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894034875)
5916 09/12/2022 8652
6980 10/01/2023 7416
Work Name: 07.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894034879)
5491 29/11/2022 8652
8541 09/03/2023 7416
Work Name: 08.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894034912)
4774 02/11/2022 8652
Work Name: 10.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರ ಕೋಂ ಶಂಕರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894050689)
6967 10/01/2023 3090
6967 10/01/2023 5562
Work Name: 11.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ.ಎ ಸತೀಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894050776)
4979 15/11/2022 4326
4979 15/11/2022 4326
6419 29/12/2022 7416
Work Name: 12.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಸೀನ್ ಬಾನು ಕೋಂ ಈಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894050821)
4776 02/11/2022 4326
4776 02/11/2022 4326
7452 01/02/2023 3708
7452 01/02/2023 3708
8544 20/03/2023 11742
Work Name: 13.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ಹರೀಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894053857)
3861 28/09/2022 8652
4241 15/10/2022 7416
5184 10/11/2022 3090
5391 29/11/2022 4326
5391 29/11/2022 4326
Work Name: 14.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೋಂ ಮಾದೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894059543)
5599 29/11/2022 6798
6122 09/12/2022 1854
Work Name: 15.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಮ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್ ಕೋಂ ದಿನೇಶ ಬಿ ವಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894096296)
4395 15/10/2022 5562
4395 15/10/2022 3090
7380 01/02/2023 3708
7380 01/02/2023 3708
Work Name: 16.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್.ಬೈರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894096358)
4980 15/11/2022 4326
4980 15/11/2022 4326
Work Name: 17.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಎಸ್.ವಿ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾತಿ)(1522003022/IF/93393042894112602)
4798 02/11/2022 4326
4798 02/11/2022 4326
Work Name: 18.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894126194)
4981 15/11/2022 8652
6741 02/01/2023 5871
6741 02/01/2023 1545
7381 01/02/2023 11742
Work Name: 19.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಂತಿ ಕೋಂ ಕರಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894138419)
4982 15/11/2022 4326
4982 15/11/2022 4326
5493 29/11/2022 3708
5493 29/11/2022 3708
6676 02/01/2023 11742
Work Name: 20.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಜೀದ ಕೋಂ ರೋಷನ್ ಬಿ ಎಂ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894138420)
6421 29/12/2022 1236
6421 29/12/2022 7416
Work Name: 21.ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ರವಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894188104)
5630 29/11/2022 5562
5630 29/11/2022 2781
7382 01/02/2023 7725
8540 20/03/2023 11742
Work Name: 22.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894188149)
5392 29/11/2022 8652
9006 27/03/2023 7416
Work Name: 23.ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಎಸ್ ಶೇಖರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894188168)
6317 23/12/2022 5562
6317 23/12/2022 2781
8860 20/03/2023 7416
Work Name: 24.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾದೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894193967)
5571 29/11/2022 3708
5571 29/11/2022 3708
5941 09/12/2022 2163
5941 09/12/2022 2163
7453 01/02/2023 12360
7453 01/02/2023 3708
Work Name: 25.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಣೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪ.ಜಾತಿ)(1522003022/IF/93393042894194027)
5572 29/11/2022 8652
7571 01/02/2023 7416
8619 20/03/2023 11124
9047 20/03/2023 618
Work Name: 26.ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಲೇ.ವಿಶಾಲನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಪಂ)(1522003022/IF/93393042894194054)
5600 29/11/2022 3090
5600 29/11/2022 5562
6315 23/12/2022 7416
7454 01/02/2023 11742
Work Name: 27.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಕೋಂ ಜಯರಾಮ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894205522)
5631 29/11/2022 5562
5631 29/11/2022 2781
7746 13/02/2023 7416
8350 28/02/2023 7416
8539 09/03/2023 4635
Work Name: 28.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪ.ಜಾತಿ)(1522003022/IF/93393042894205750)
6420 29/12/2022 1236
6420 29/12/2022 7416
Work Name: 29.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಎಸ್ ಕೆ ರಂಗೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894206116)
6404 29/12/2022 8652
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿ ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894290178)
7845 13/02/2023 1854
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯ ಕೋಂ ಲೇ ಸೋಮೇಶೇಖರ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894290266)
7846 13/02/2023 1854
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಸಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894290480)
7847 13/02/2023 1854
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕೋಂ ಧನಪಾಲ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894290776)
7848 13/02/2023 1854
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ರೇವಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ವಿ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894291153)
7849 13/02/2023 1854
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ಅಪ್ಪಾಜಾಚಾರಿ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894291195)
8546 09/03/2023 1854
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ರುದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894291245)
8570 09/03/2023 1545
Work Name: 30.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚನ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪ.ಜಾತಿ)(1522003022/IF/93393042894293763)
6677 02/01/2023 8652
Work Name: 31.ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ತಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಪಂ)(1522003022/IF/93393042894305450)
9046 27/03/2023 6798
Work Name: 33.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ರಫ್ ಉನ್ನೀಸ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಅನ್ವರ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894386409)
8115 24/02/2023 8652
Work Name: ಅರೆಕಲ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ವಿಜೇಂದ್ರರಾವ್ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894387745)
8572 09/03/2023 1545
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾದೇವಿ ಕೋಂ ಲೇ.ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894387775)
9002 23/03/2023 1854
Work Name: ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/93393042894387788)
8568 09/03/2023 1545
Work Name: 35.ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಹನ ಕೆ ಜಿ ಕೋಂ ಸುರೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾತಿ)(1522003022/IF/93393042894399002)
8542 09/03/2023 8652
9448 30/03/2023 7416
Work Name: 34.ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003022/IF/93393042894399005)
8543 20/03/2023 8652
Work Name: ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣನಾಯ್ಕ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003022/IF/GIS/285034)
4772 29/10/2022 5562
4772 29/10/2022 2781
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿ ಕೋಂ ಆನಂದ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/285042)
2562 08/08/2022 5562
2562 08/08/2022 2781
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಮಾಳೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/285049)
2909 17/08/2022 1545
2909 17/08/2022 6798
Work Name: ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ ಹೆಚ್.ಪಿ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/285312)
6314 23/12/2022 8343
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಎಸ್.ಟಿ ಬಿನ್ ಲೇ.ತಮ್ಮಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/285344)
1966 21/07/2022 14832
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/327574)
2840 11/08/2022 5253
Work Name: ಚನ್ನಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿ.ಡಿ ಕೋಂ ಲೇ.ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/327585)
4983 10/11/2022 5253
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಾಚಾರಿ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/386932)
4775 29/10/2022 4635
Work Name: ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/390529)
7040 10/01/2023 3090
7040 10/01/2023 6489
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/390544)
5573 29/11/2022 3090
5573 29/11/2022 5253
Work Name: ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ.ನಂಜಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/404564)
4984 10/11/2022 4017
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮರೀಗೌಡ ( ಸಾತ್ತಪ್ಪ) ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/407935)
6966 10/01/2023 9888
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/407966)
5495 29/11/2022 9888
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/407982)
6698 02/01/2023 9888
Work Name: ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೋಂ ಲೇ ಸುಂದರ್ ರಾಜು ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003022/IF/GIS/408252)
5626 29/11/2022 2472
5626 29/11/2022 7416
Work Name: ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಿ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/421298)
5393 29/11/2022 4017
Work Name: ಅರೆಕಲ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿಠೋಬರಾವ್ (ವಿಠಲ್ ರಾವ್) ಬಿನ್ ಲೇಕೃಷ್ಣೋಜಿರಾವ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/447292)
6422 23/12/2022 4017
Work Name: ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/462029)
8574 20/03/2023 10197
Work Name: ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಗೌಡ ಎ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/483345)
9449 30/03/2023 8652
Work Name: ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/510341)
9007 27/03/2023 10197
Work Name: ಅರೆಕಲ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಾನೋಜಿ ರಾವ್ ಖರಾಡೆ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಾಂದೋಜಿರಾವ್ ಖರಾಡೆ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/IF/GIS/525771)
8908 20/03/2023 9888
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಜೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಏರಿಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/RC/GIS/481813)
8606 20/03/2023 21630
8607 20/03/2023 6180
Work Name: ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಸರಿ ಅಪ್ಪುಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003022/RC/GIS/481833)
9042 30/03/2023 30900
9043 30/03/2023 23793
Sub Total Rs. 1477966
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
6978 25/08/2022 2023
6978 14/09/2022 2023
Sub Total Rs. 4046
Grand Total Rs. 1482012
Expenditure In Lakhs For block :14.82
Report Completed
Excel View