Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : MAVATHURU
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/AV/93393042892309451)
2933 24/08/2022 23793
2933 24/08/2022 10197
2934 24/08/2022 6798
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/AV/GIS/382938)
4478 11/10/2022 15450
4479 11/10/2022 6180
4479 11/10/2022 4635
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/FP/93393042892291823)
2461 08/08/2022 13596
2461 08/08/2022 20394
2462 08/08/2022 927
2462 08/08/2022 3399
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಯಿಂದ ವಾಜನಕಟ್ಟೆ ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/FP/93393042892292673)
2463 08/08/2022 33990
2464 08/08/2022 6489
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಪೈಜುಲ್ ಖಾನ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003023/FP/GIS/264721)
2935 24/08/2022 33990
2936 24/08/2022 2781
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಮಹದೇವೆಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಯಿಂದ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/FP/GIS/386310)
4480 11/10/2022 9270
4480 11/10/2022 6180
Work Name: ಮಳಲಿ ಮಮತ ಕೋಂ ಗುರುಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೂಲಿ ಬಾಬ್ತು(1522003023/IF/93393042892255051)
4382 11/10/2022 3090
Work Name: ಮಳಲಿ ಪ್ರಮೀಳ ಕೋಂ ಕುಮಾರರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೂಲಿ ಬಾಬ್ತು(1522003023/IF/93393042892263251)
1091 14/06/2022 6798
Work Name: ಮಾದಳ್ಳಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೂಲಿ ಬಾಬ್ತು(1522003023/IF/93393042892276235)
4383 11/10/2022 3090
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಮ ಕೋಂ ಪಾಪೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042892286464)
4870 03/11/2022 6180
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042892294248)
499 21/05/2022 3090
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042892294251)
2033 03/02/2023 3090
3081 03/02/2023 3090
4871 10/03/2023 3090
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಕೋಂ ಯೋಗಾನಂದ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042892295284)
165 20/04/2022 4944
7262 03/02/2023 1545
7262 03/02/2023 1545
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಶಂಕರನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042892295289)
496 21/05/2022 6798
4384 11/10/2022 927
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಲಿ ಬಾಬ್ದು.(1522003023/IF/93393042892370035)
4385 11/10/2022 3090
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1522003023/IF/93393042892383708)
166 20/04/2022 2472
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042892397305)
1094 14/06/2022 3090
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042892501599)
1096 14/06/2022 3090
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭ ಕೋಂ ಪಿ ರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1522003023/IF/93393042892504917)
7957 13/02/2023 3090
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಕಜ ಕೋಂ ಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ soak pit ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042892571568)
788 01/06/2022 6180
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೈಕುಂಠೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042892609443)
1865 18/07/2022 3090
1865 18/07/2022 3090
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಬಿನ್ ವೈಕುಂಠೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ soak pit ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1522003023/IF/93393042892736574)
790 01/06/2022 6180
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಿರಿನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042892744098)
497 21/05/2022 3090
7260 03/02/2023 3090
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಾಳೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003023/IF/93393042892818842)
2034 26/07/2022 3399
2034 26/07/2022 30591
2035 26/07/2022 3399
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರೀಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042892836385)
5206 23/11/2022 18540
5206 23/11/2022 8343
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042892988397)
1867 18/07/2022 9270
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣ ಕರಿನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042893095708)
3082 03/09/2022 13596
3082 03/09/2022 16995
3082 03/02/2023 3399
3083 03/09/2022 474.32
3083 03/09/2022 344.96
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹಾಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042893117622)
2036 26/07/2022 10197
2036 26/07/2022 23793
2037 26/09/2022 3399
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶೇಖರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1522003023/IF/93393042893175723)
498 21/05/2022 6798
2739 17/08/2022 3090
4386 11/10/2022 3090
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1522003023/IF/93393042893176154)
1097 14/06/2022 6180
6123 12/12/2022 1545
6123 12/12/2022 1545
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಿರಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003023/IF/93393042893201204)
2043 26/07/2022 30591
2043 26/07/2022 3399
2044 26/07/2022 6798
2044 26/07/2022 3399
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಬೋರನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042893341191)
7271 03/02/2023 2472
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042893485901)
2816 17/08/2022 4635
2816 17/08/2022 3090
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042893984546)
3084 03/09/2022 3090
6707 03/01/2023 2472
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಮಹದೇವಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042893984672)
8201 03/03/2023 6180
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042893984819)
3258 03/09/2022 8652
5090 10/11/2022 3090
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042894133239)
6124 12/12/2022 3090
6704 03/01/2023 2472
6704 03/01/2023 2472
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕೋಂ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042894133245)
6126 12/12/2022 3090
6712 03/01/2023 4944
7958 13/02/2023 3090
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಮ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003023/IF/93393042894177281)
6125 12/12/2022 3090
6709 03/01/2023 4944
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ಪಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003023/IF/93393042894177313)
8203 03/03/2023 6179.88
9132 31/03/2023 8343
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003023/IF/93393042894177385)
9133 31/03/2023 6798
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಿಕಾ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042894252294)
8205 03/03/2023 6180
9134 31/03/2023 6798
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಮ್ಮಣಿ ಕೋಂ ಜಗದೀಶ ರಾಜೇ ಅರಸ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/IF/93393042894253369)
6918 17/01/2023 3399
6918 10/03/2023 3399
9135 31/03/2023 3399
9135 31/03/2023 3399
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಂ ಕುಮಾರ ನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042894254831)
8208 03/03/2023 6180
9136 31/03/2023 6798
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಕೋಂ ಜಗದೀಶರಾಜೇ ಅರಸ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042894254912)
6919 17/01/2023 6798
8209 03/03/2023 6180
9137 31/03/2023 6798
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಕೋಂ ಹರೀಶ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042894254916)
8210 03/03/2023 3090
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ರವಿ ಎನ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003023/IF/93393042894294359)
8211 03/03/2023 8652
9138 31/03/2023 6798
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ರತ್ನಾಕರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003023/IF/93393042894299931)
8212 03/03/2023 8652
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003023/IF/93393042894300540)
8384 10/03/2023 1854
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/93393042894323762)
8385 10/03/2023 1854
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಹದೇವೆಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003023/IF/93393042894342414)
8386 16/03/2023 1854
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳ ಕೋಂ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003023/IF/93393042894342573)
8387 10/03/2023 1854
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಹಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003023/IF/93393042894342746)
8388 10/03/2023 1854
Work Name: ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರೀಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1522003023/IF/93393042894342763)
8389 10/03/2023 1854
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003023/IF/GIS/276672)
9140 31/03/2023 8034
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003023/IF/GIS/276708)
4872 03/11/2022 6798
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/GIS/323594)
6920 17/01/2023 5253
6920 17/01/2023 3399
Work Name: ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/GIS/328619)
6718 03/01/2023 4944
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/IF/GIS/425267)
6719 03/01/2023 9888
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮನ ಜಮೀನಿಂದ ಮುತ್ತಿನಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ವರಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/RC/GIS/376321)
3814 29/09/2022 13596
3814 29/09/2022 20394
3815 29/09/2022 10197
3815 29/09/2022 13596
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/RC/GIS/376324)
4254 11/10/2022 27192
4254 11/10/2022 6798
4255 11/10/2022 20394
4255 11/10/2022 6798
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜಯ್ಯನ ಜಮೀನಿಂದ ಸಣ್ಣತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗ ನಮ್ಮ ಹೋಲನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1522003023/RC/GIS/391408)
6332 26/12/2022 10197
6332 26/12/2022 23793
6333 26/12/2022 10197
6333 26/12/2022 10197
6713 03/01/2023 9888
6713 03/01/2023 14832
6714 03/01/2023 4944
6714 03/01/2023 2472
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರ ಮನೆ ಯಿಂದ ವಾಜನಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/RC/GIS/391487)
6336 26/12/2022 3399
6336 26/12/2022 30591
6337 26/12/2022 3399
6337 26/12/2022 13596
6715 03/01/2023 4944
6715 03/01/2023 19776
6716 03/01/2023 9888
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆ ಯಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/RC/GIS/454533)
8554 16/03/2023 11124
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1522003023/RC/GIS/478099)
7378 08/02/2023 4326
7378 08/02/2023 7107
Work Name: ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/RC/GIS/505736)
8555 16/03/2023 618
8555 16/03/2023 12360
8556 16/03/2023 7416
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/RS/GIS/264755)
1869 18/07/2022 33990
1870 18/07/2022 27192
Work Name: ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/RS/GIS/351670)
4553 28/10/2022 31518
Work Name: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜನಕಟ್ಟೆ ಸಮಗ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಲ್ಲು ಪಿಚ್ಚಿಂಗು ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003023/WC/93393042892360328)
2465 10/08/2022 30591
2465 26/09/2022 3399
2466 10/08/2022 16995
2466 10/08/2022 13596
2467 10/08/2022 13596
2467 10/08/2022 20394
2468 10/08/2022 6798
2468 10/08/2022 27192
2469 10/08/2022 16995
2469 10/08/2022 10197
2469 26/09/2022 3399
3737 20/09/2022 13596
3737 20/09/2022 20394
3738 20/09/2022 13596
3738 20/09/2022 16995
Work Name:   ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರನ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003023/WC/93393042892384283)
1598 07/07/2022 6798
1598 07/07/2022 27192
1599 07/07/2022 23793
1599 07/07/2022 10197
1600 07/07/2022 3399
1600 07/07/2022 30591
1601 07/07/2022 30591
1601 05/11/2022 3399
1602 07/07/2022 13596
1602 07/07/2022 20394
1603 07/07/2022 3399
1603 07/07/2022 3399
2038 26/07/2022 6798
2038 26/07/2022 24102
2039 26/07/2022 6798
2039 26/07/2022 27192
2040 26/07/2022 20394
2040 26/07/2022 13596
2041 26/07/2022 6798
2041 26/07/2022 27192
2042 26/07/2022 10197
2042 26/07/2022 13596
Sub Total Rs. 1703100
Grand Total Rs. 1703100
Expenditure In Lakhs For block :17.03
Report Completed
Excel View