Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KESTHURU
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/AV/93393042892260745)
171 20/04/2022 33990
172 20/04/2022 23793
173 20/04/2022 6798
173 20/04/2022 3399
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003024/AV/GIS/258790)
5053 14/11/2022 12978
5053 30/03/2023 3399
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವ- ಸಹಾಯ ಸಂಘ ಗಳಿಗೆ N R L M ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/AV/GIS/409074)
9510 30/03/2023 1236
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂಚುನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮ(1522003024/AV/GIS/472390)
9589 30/03/2023 1236
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗೇಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬಲರಾಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿರುಗಾಲುವೆ ವರೆಗೆಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003024/FP/GIS/236337)
3479 14/09/2022 13596
3479 14/09/2022 3399
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/FP/GIS/258808)
8375 08/03/2023 4635
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ದೊಣ್ಣೇಕೆರೆ ಬೀದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡುಬದಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/FP/GIS/259082)
5056 14/11/2022 4635
5056 14/11/2022 17304
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ದೊಣ್ಣೇಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮನೆ ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003024/FP/GIS/259133)
5057 14/11/2022 19158
5057 30/03/2023 2472
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003024/FP/GIS/259142)
8377 08/03/2023 2472
8934 24/03/2023 2472
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮಣಿ ಮನೆ ಯಿಂದ ಗಣೇಶರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/FP/GIS/259173)
3337 02/09/2022 4944
3337 02/09/2022 2472
3337 02/09/2022 9888
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಮೊಳ್ಳೆಜವರಯ್ಯನ ಹುಚ್ಚಮ್ಮನ ಮನೆ ಯಿಂದ ಬೊರಂಪ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾ(1522003024/FP/GIS/321084)
4999 11/11/2022 9270
4999 11/11/2022 21630
5000 11/11/2022 8652
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮೇಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/FP/GIS/346770)
3480 14/09/2022 13287
3480 14/09/2022 6798
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಿರು ಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಡಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/FP/GIS/352912)
3573 14/09/2022 23484
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಸಯ್ಯನ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ರ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ(1522003024/FP/GIS/461745)
7139 11/02/2023 2472
7140 11/02/2023 4635
7141 11/02/2023 7416
7682 13/02/2023 30900
7683 13/02/2023 30900
8914 24/03/2023 30900
8915 24/03/2023 9270
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಬಿ ಮಹೇಶ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮ(1522003024/FP/GIS/462027)
6908 17/01/2023 27810
6908 11/02/2023 3090
6909 17/01/2023 24720
6909 17/01/2023 3090
7690 13/02/2023 25029
7691 13/02/2023 9579
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೂಸಟ್ಟಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ (ಮಜ್ಜ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗ(1522003024/FP/GIS/471553)
6910 17/01/2023 24720
6910 17/01/2023 6180
6911 17/01/2023 27810
7692 13/02/2023 12051
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬಾಳೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ (ಪಾಕ) ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/FP/GIS/481790)
9508 30/03/2023 1236
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಧಕೃಷ್ಣರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892235257)
2293 30/07/2022 9270
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಮಹೇಶರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892258558)
1982 20/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಜನಾರ್ಧನ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892272458)
728 31/05/2022 3090
728 14/09/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892272475)
387 07/05/2022 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892272492)
481 17/05/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ಟಿ ಪವಿತ್ರ ಕೋಂ ಕೀರ್ತಿಶ ಎಂ ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892300676)
1984 20/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಂಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892391141)
388 07/05/2022 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ನಿಂಗರಾಜುರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892391150)
732 31/05/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892391175)
152 20/04/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶಗೌಡರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892392509)
389 07/05/2022 4326
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಾಮನಾಯ್ಕ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892395545)
3952 28/09/2022 3090
3952 28/09/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ರಾಜನಾಯ್ಕ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892502654)
1985 20/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892502657)
921 04/06/2022 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ಮುರುಳಿ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892527060)
8378 08/03/2023 5562
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ ರೇವಣ್ಣರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892532553)
153 20/04/2022 1236
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892543475)
142 20/04/2022 1545
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೋಂ ಕೃಷ್ನಮೂರ್ತಿ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892543477)
144 20/04/2022 6180
3954 28/09/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003024/IF/93393042892551284)
486 17/05/2022 2472
486 17/05/2022 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಕನ್ಯ ಕೋಂ ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892551297)
141 20/04/2022 1236
2626 10/08/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಕಾಂತರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892551300)
729 31/05/2022 3090
729 31/05/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂದೊಡ್ಡೇಗೌಡರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892615573)
485 17/05/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್‌ ಶಿವೇಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಶಿವೇಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042892725851)
2294 30/07/2022 2163
2294 30/07/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003024/IF/93393042892960247)
483 17/05/2022 8343
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003024/IF/93393042892981495)
484 17/05/2022 6180
8169 08/03/2023 6140
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತುಕರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042892981938)
730 31/05/2022 6180
1986 22/08/2022 3090
1986 11/02/2023 3090
3022 11/02/2023 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042893155764)
1981 14/09/2022 4326
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893161083)
1987 20/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೆಳವೇಗೌಡರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042893197701)
733 31/05/2022 6180
1988 20/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಚಾರಿ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042893198343)
926 31/05/2022 1545
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಸುರೇಶ ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893204274)
2295 30/07/2022 3090
2295 11/02/2023 3090
3956 28/09/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮೇಗೌಡರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893204367)
731 31/05/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893204434)
479 17/05/2022 5562
2296 30/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರೀಗೌಡರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893204508)
480 17/05/2022 6180
1989 20/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ಕೊಂ ವಿಜಯ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893224592)
390 07/05/2022 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮೀಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042893228099)
923 31/05/2022 1236
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ಆನಂದ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893228150)
482 17/05/2022 3090
482 14/09/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಕಾಂತರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893254197)
391 14/09/2022 3708
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ದ ವನಜಮ್ಮ ಕೋ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003024/IF/93393042893824342)
1990 20/07/2022 6180
6644 04/01/2023 3399
6644 04/01/2023 3399
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಜಿನಿ ಕೋ ರಮೇಶ ರವರ P M Y ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893827047)
2298 30/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಮ ಕೋ ಹರೀಶ ರವರ P M Y ಯೋಜನೇಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042893827163)
1991 20/07/2022 3090
1991 20/07/2022 3090
2627 10/08/2022 3090
2627 10/08/2022 3090
8170 08/03/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್ ಕಿಕ್ಕೇರಿಗೌಡ ರವರ P M Y ಯೋಜನೇಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042893827209)
1992 20/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ಲೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042893827284)
3579 14/09/2022 9270
3957 28/09/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೃದಾಮಣಿ ಕೋ ಕಾಂತರಾಜು ರವರ P M Y ಯೋಜನೇಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042893827345)
1993 20/07/2022 3090
1993 14/09/2022 3090
2628 10/08/2022 3090
2628 10/08/2022 3090
3026 22/08/2022 3090
3026 22/08/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋ ದೋಡ್ಡೆಗೌಡ ರವರ P M Y ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042893827412)
1994 10/08/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ಕೋಂ ಕಾಂತರಾಜುರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894105950)
4648 13/10/2022 1236
4648 13/10/2022 927
5006 11/11/2022 6798
5006 11/11/2022 6798
6430 04/01/2023 3090
7680 13/02/2023 8343
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894168617)
6431 04/01/2023 7416
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಹರೀಶರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894168657)
5709 12/12/2022 7725
8171 08/03/2023 7416
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಚಯ್ಯರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894168703)
5852 12/12/2022 6180
7679 13/02/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಕೆ.ಬಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894176232)
5853 12/12/2022 6180
7681 13/02/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿ ಕೋಂ ದೇವರಾಜು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003024/IF/93393042894178864)
5854 12/12/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003024/IF/93393042894178920)
6645 04/01/2023 6798
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಶಿವೇಗೌಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894187101)
5474 30/11/2022 6180
6646 04/01/2023 6798
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ನೇಗೌಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003024/IF/93393042894187205)
5855 12/12/2022 6180
7142 11/02/2023 3399
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ಕೆ.ಬಿ ಮಹದೇವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894187539)
8172 08/03/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಕೇಗೌಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894196836)
5856 12/12/2022 6180
6643 04/01/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894266356)
7688 13/02/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894266798)
7144 11/02/2023 3399
8936 24/03/2023 5562
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದ ಕೋಂ ಮಹೇಶ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003024/IF/93393042894266828)
8175 08/03/2023 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಭಾನುಮತಿ ಕೋಂ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894266857)
6613 04/01/2023 7107
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ಶಂಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894266924)
6433 04/01/2023 7416
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣವೆಂಕಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಲಗಯ್ಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894266950)
6434 04/01/2023 7416
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮ ಕವಿತ ಕೋಂ ಜಲೇಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894310118)
8173 24/03/2023 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನವೀನಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894328529)
8184 24/03/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/IF/93393042894341140)
8379 08/03/2023 5562
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003024/IF/93393042894353833)
8935 24/03/2023 5562
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ರವಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003024/IF/93393042894366900)
8174 24/03/2023 6180
8610 13/03/2023 4326
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಭಾನುಮತಿ ಕೋಂ ಕೆ.ಜೆ ಧನರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/93393042894366940)
8825 24/03/2023 8343
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣದೋಡ್ಡೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/227746)
1995 20/07/2022 6798
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬೇಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಕುಳ್ಳೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/233313)
1996 20/07/2022 6180
3020 22/08/2022 2163
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/233326)
1997 20/07/2022 6180
5011 11/11/2022 2472
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/247435)
1998 20/07/2022 6180
4457 11/02/2023 1236
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬಾಳೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೋನ್ನೇಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ(1522003024/IF/GIS/247444)
2299 30/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕೋ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/247463)
1999 20/07/2022 1236
3023 22/08/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಶೇಷಾದ್ರಿರವರ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/247511)
5014 11/11/2022 4326
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖ್ ಖಲೀಲ್ ಉಲ್ಲಾ ರೇಮಹನ್ ಬಿನ್ ಚೋಟಾಸಬ್ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/251289)
2629 10/08/2022 3399
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/259700)
5737 12/12/2022 3090
5737 11/02/2023 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/259709)
2000 20/07/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/261653)
2001 20/07/2022 3090
2001 10/08/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಶೆಟ್ಟಿರವರ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/261697)
5857 12/12/2022 3708
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಬಿ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಬಲರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/261704)
5729 12/12/2022 4326
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ನೇಗೌಡ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/267884)
2667 10/08/2022 2163
2667 10/08/2022 2163
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ನೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/267889)
2666 10/08/2022 4326
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/278268)
3580 14/09/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್ ಶೇಖರ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/278275)
3958 28/09/2022 6798
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/280774)
3960 28/09/2022 6798
5015 11/11/2022 1545
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕೇಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ(1522003024/IF/GIS/285388)
8176 08/03/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಮನಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/382497)
5475 30/11/2022 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ ಕೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/392857)
8177 08/03/2023 9270
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಕೆಂಗಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/404077)
5476 30/11/2022 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/415860)
8178 08/03/2023 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋ ಜಗನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/415908)
5858 12/12/2022 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಂತಿ ಕೋ ಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/415946)
8179 08/03/2023 4635
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ತಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/419950)
8380 21/03/2023 1236
8380 21/03/2023 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿವೇಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/420438)
8933 24/03/2023 8961
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/453791)
8181 08/03/2023 7725
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/453815)
8183 08/03/2023 4635
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003024/IF/GIS/453828)
8185 08/03/2023 3399
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003024/LD/GIS/426318)
9511 30/03/2023 1236
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಮ್ಮನ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಹೋಲದಿಂದ ಬುಂಡಯ್ಯನ ಮುದ್ದೇಗೌಡರ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗ ರಸ್ತೆ ನ(1522003024/RC/GIS/236241)
2665 10/08/2022 30900
3019 22/08/2022 27810
3019 22/08/2022 3090
3578 14/09/2022 4326
3578 14/09/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಕಾಂತರಾಜು ಜಮೀನಿನವರೆಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003024/RC/GIS/236274)
5001 11/11/2022 15450
5001 11/11/2022 15450
5002 11/11/2022 15450
5477 30/11/2022 16686
5477 30/11/2022 6180
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಗಂಜೀ ಯೋಗನಂದ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003024/RC/GIS/236289)
5003 11/11/2022 21630
5003 11/11/2022 9270
5004 11/11/2022 9270
5478 30/11/2022 5562
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜು ಜಮೀನಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003024/RC/GIS/236302)
3339 02/09/2022 17304
3339 02/09/2022 7416
3340 02/09/2022 2472
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಳಸೇಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (1522003024/RC/GIS/361329)
3914 28/09/2022 20085
3914 28/09/2022 16068
3915 28/09/2022 12051
3915 28/09/2022 8034
5009 11/11/2022 21630
5009 11/11/2022 3090
5010 11/11/2022 13287
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಚುತ್ಯ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪನ ರಮೇಶ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್(1522003024/RC/GIS/361340)
3574 14/09/2022 13596
3574 14/09/2022 20394
5054 14/11/2022 16995
5054 14/11/2022 13596
5054 11/02/2023 3399
5055 14/11/2022 26265
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ರತ್ನಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್(1522003024/RC/GIS/361345)
3575 14/09/2022 30591
3575 14/09/2022 3399
5020 14/11/2022 20085
5020 14/11/2022 20085
5021 14/11/2022 14832
5021 14/11/2022 4017
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಠೇಗೌಡರ ತೋಟದ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗರಾಜುರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅ(1522003024/RC/GIS/361348)
3581 14/09/2022 30900
3582 14/09/2022 15450
5007 11/11/2022 15450
5007 11/11/2022 15450
5008 11/11/2022 12360
5008 11/11/2022 3090
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೂಗುವ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (1522003024/RC/GIS/461045)
6912 17/01/2023 24720
6912 17/01/2023 6180
6913 17/01/2023 27810
7694 13/02/2023 24411
8477 10/03/2023 24720
8478 10/03/2023 7416
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಲೆಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೂಗುವ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅ(1522003024/RC/GIS/461051)
6914 17/01/2023 30900
6915 17/01/2023 27810
7696 13/02/2023 26883
8479 10/03/2023 24720
8480 10/03/2023 4944
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಂಡರಿ ರಾಜಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಸೋಮಯ್ಯ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ(1522003024/RC/GIS/461053)
6916 17/01/2023 30900
6917 17/01/2023 24720
6917 17/01/2023 3090
8482 10/03/2023 24720
8483 10/03/2023 24720
8484 10/03/2023 24720
8485 10/03/2023 24720
8486 10/03/2023 22248
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪುಟ್ಟೆಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭ(1522003024/RC/GIS/471596)
8910 24/03/2023 30900
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ರುಹುಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ(1522003024/RC/GIS/471667)
8913 24/03/2023 30900
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಾಪ್ಪುಗೌಡ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದ(1522003024/RC/GIS/471700)
8918 24/03/2023 30900
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮರ್ದೋಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ(1522003024/RC/GIS/471716)
7134 11/02/2023 2163
7136 11/02/2023 4326
8911 24/03/2023 22248
8912 24/03/2023 17304
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಿಜವರಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಳೀರೇಗೌಡ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (1522003024/RC/GIS/471725)
9509 30/03/2023 3708
9509 30/03/2023 2472
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜೆಆರಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಾಪ್ಪುಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಹೊಲ ನಮ್(1522003024/RC/GIS/473708)
8613 13/03/2023 10815
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಾಪ್ಪುಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದಲ್ಲಾಳಿ ರಮೇಶ (ರೈಟ್ರು) ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ (1522003024/RC/GIS/473719)
8850 21/03/2023 19776
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಶೇಟ್ಟಿ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದ(1522003024/RC/GIS/480167)
8916 24/03/2023 21630
8917 24/03/2023 4326
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಶೇಟ್ಟಿ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀಪತಿ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್(1522003024/RC/GIS/480182)
9352 30/03/2023 618
9352 30/03/2023 5562
9353 30/03/2023 309
9353 30/03/2023 618
Work Name: ಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಮರಿ ಮಲ್ಲೇಶರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವ(1522003024/RC/GIS/537223)
9604 30/03/2023 1545
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003024/RS/GIS/352314)
2922 22/08/2022 18540
2922 22/08/2022 12360
2923 22/08/2022 18540
2923 22/08/2022 6180
3341 02/09/2022 9888
3341 02/09/2022 14832
3342 02/09/2022 22248
3576 14/09/2022 33990
3577 14/09/2022 10197
3577 14/09/2022 20394
3922 28/09/2022 15450
Work Name: ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1522003024/WC/GIS/376357)
5018 14/11/2022 16068
5018 14/11/2022 20085
5018 30/03/2023 4017
5019 14/11/2022 32136
5019 14/11/2022 4017
5472 06/12/2022 12978
5472 06/12/2022 25956
5472 30/03/2023 4326
5473 06/12/2022 30282
5473 30/03/2023 4326
6035 23/12/2022 43260
6036 23/12/2022 17304
6036 23/12/2022 21630
6596 09/01/2023 4326
6596 09/01/2023 38934
6597 09/01/2023 17304
6597 09/01/2023 25956
7410 03/02/2023 21321
7411 03/02/2023 21630
7412 03/02/2023 19467
7412 03/02/2023 2163
7413 03/02/2023 15141
7413 03/02/2023 6489
7414 03/02/2023 19467
7414 03/02/2023 2163
8313 08/03/2023 6180
8314 08/03/2023 6180
8315 08/03/2023 6180
8822 21/03/2023 27810
8823 21/03/2023 27501
Sub Total Rs. 3157013
Grand Total Rs. 3157013
Expenditure In Lakhs For block :31.57
Report Completed
Excel View