Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : SIDDAPURA
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/AV/GIS/516499)
9048 27/03/2023 30900
9049 27/03/2023 3090
9049 27/03/2023 27810
9050 27/03/2023 30900
9051 27/03/2023 3090
9051 27/03/2023 27810
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮಪುರದ ಯಶೋಧಮ್ಮರ ಮನೆಯಿಂದ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2 ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/FP/GIS/234119)
916 10/06/2022 15450
916 10/06/2022 15450
917 10/06/2022 6180
917 10/06/2022 21630
917 29/06/2022 3090
918 10/06/2022 27810
918 29/06/2022 3090
919 10/06/2022 30900
920 10/06/2022 12360
920 10/06/2022 18540
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ವಸಂತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/FP/GIS/234135)
572 20/05/2022 9270
572 20/05/2022 21630
573 20/05/2022 6180
573 20/05/2022 24720
574 20/05/2022 13905
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಸತೀಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಸಂತರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ಕಾಮಗ(1522003034/FP/GIS/234144)
578 20/05/2022 12360
578 20/05/2022 18540
579 20/05/2022 30900
580 20/05/2022 30900
581 20/05/2022 6180
581 20/05/2022 21630
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/FP/GIS/234153)
4451 13/10/2022 15450
4452 13/10/2022 6180
4452 13/10/2022 7725
4695 29/10/2022 9270
4695 29/10/2022 21630
4696 29/10/2022 15450
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪುಟ್ಟಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಯೂರರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/FP/GIS/234160)
2332 06/08/2022 30591
2332 06/08/2022 3399
2333 06/08/2022 6798
2333 06/08/2022 8343
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಭೈರವರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ವೇತಾರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/FP/GIS/234166)
2337 06/08/2022 33990
2338 06/08/2022 13596
2338 06/08/2022 3399
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಲೇಟ್ ಶಿವೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/FP/GIS/234175)
4453 13/10/2022 3090
4453 13/10/2022 12051
4454 13/10/2022 10815
4697 29/10/2022 5562
4697 29/10/2022 21630
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಾಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸರೋಜಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/FP/GIS/234194)
582 20/05/2022 9270
582 20/05/2022 21630
583 20/05/2022 18540
583 20/05/2022 12360
584 20/05/2022 21630
584 20/05/2022 9270
585 20/05/2022 6180
585 20/05/2022 15450
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಮಠದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/FP/GIS/234200)
586 20/05/2022 3090
586 20/05/2022 27810
587 20/05/2022 30900
588 20/05/2022 30900
589 20/05/2022 18540
589 20/05/2022 12360
590 20/05/2022 309
590 20/05/2022 618
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಕೆ.ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/FP/GIS/234205)
3460 14/09/2022 3399
3460 14/09/2022 30591
3461 14/09/2022 6798
3461 14/09/2022 7725
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892118175)
7899 17/02/2023 8652
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892153766)
154 20/04/2022 8652
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಾ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892159872)
5908 14/12/2022 3090
5908 14/12/2022 5562
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಮ್ಮ ಕೋಂ ಧರ್ಮರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892160258)
1838 14/07/2022 4326
1838 14/07/2022 4326
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಿ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892186233)
8666 15/03/2023 8343
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892198253)
7901 17/02/2023 6798
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892198500)
155 20/04/2022 3090
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುರೇಶ ಎಸ್ ಪಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892208174)
7900 17/02/2023 6180
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾದಾಮಣಿ ಕೋಂ ಕಾಳೇಗೌಡರವರ ಮನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892221666)
7902 28/02/2023 6180
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892235730)
7903 17/02/2023 5871
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892239316)
1683 14/07/2022 8652
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಸಂಪತ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892252680)
5911 14/12/2022 8652
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಶಿಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892272120)
156 20/04/2022 1545
156 20/04/2022 1545
7980 17/02/2023 8343
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042892460231)
4827 29/10/2022 2163
4827 29/10/2022 2163
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧುಸೂದನ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/93393042893219891)
2300 06/08/2022 6180
2300 06/08/2022 3090
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆ(ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ(ಗ್ರಾ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042893729790)
157 20/04/2022 5562
157 20/04/2022 2781
1036 10/06/2022 4944
1036 10/06/2022 2472
2756 06/08/2022 3090
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಕೋಂ ನಂದೀಶ.ಎಸ್.ಎಂ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894018437)
3684 19/09/2022 5562
3684 19/09/2022 3090
4090 06/10/2022 4326
4090 06/10/2022 3090
7190 20/01/2023 3090
7190 20/01/2023 8652
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894024802)
3687 19/09/2022 5562
3687 19/09/2022 3090
5889 14/12/2022 4326
5889 14/12/2022 3090
7183 20/01/2023 11742
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಂಚನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894027749)
3686 19/09/2022 8652
7185 20/01/2023 7416
8371 03/03/2023 6180
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಅಮಾಸಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894035616)
4257 13/10/2022 5562
4257 13/10/2022 3090
5936 14/12/2022 2781
5936 14/12/2022 4635
9322 30/03/2023 3090
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಕೋಂ ವೀರಭದ್ರ.ಕೆ.ಬಿರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/93393042894040305)
4125 06/10/2022 3090
4125 06/10/2022 5562
4828 29/10/2022 1854
4828 29/10/2022 5562
7184 20/01/2023 9270
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಂ ಸೋಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/93393042894040360)
5937 14/12/2022 3090
5937 14/12/2022 5562
8334 03/03/2023 7416
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894093758)
4256 13/10/2022 8343
4256 13/10/2022 309
8662 15/03/2023 7416
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894093800)
4260 13/10/2022 2472
4260 13/10/2022 5871
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/93393042894093860)
4698 29/10/2022 3090
4698 29/10/2022 5562
5851 14/12/2022 1236
5851 14/12/2022 6180
8667 15/03/2023 3090
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ತೇಜ.ಡಿ.ಆರ್ ಕೋಂ ಡಿ.ಎ. ಸೋಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894093909)
7186 20/01/2023 5871
7186 21/01/2023 2781
8316 03/03/2023 7416
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೋಂ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894093974)
7905 17/02/2023 6180
8376 03/03/2023 2472
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894093988)
4259 13/10/2022 8343
4259 13/10/2022 309
8665 15/03/2023 2472
8665 15/03/2023 8034
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಿ ಕೋಂ ಲಕ್ಕಯ್ಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894094001)
5912 14/12/2022 5562
5912 14/12/2022 3090
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮಣಿ ಕೋಂ ಶಿವರಾಮುರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894094006)
4258 13/10/2022 3090
4258 13/10/2022 4017
4258 13/10/2022 1545
5913 14/12/2022 8652
7189 20/01/2023 618
7189 17/02/2023 9888
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894112358)
5938 14/12/2022 8652
8661 15/03/2023 7416
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಕೋಂ ಬಾಲರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894208976)
5890 14/12/2022 6180
5890 14/12/2022 2472
7165 20/01/2023 1854
7165 17/02/2023 927
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಸುರೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894209144)
5891 14/12/2022 6180
5891 14/12/2022 2472
7187 20/01/2023 6798
7907 17/02/2023 12360
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಕೋಂ ರಮೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894209247)
7908 17/02/2023 8652
8374 03/03/2023 7416
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಮ ಕೋಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894392484)
8487 09/03/2023 8343
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಯ್ಯರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/93393042894393080)
8488 09/03/2023 8343
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/237554)
1684 14/07/2022 12360
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ.ಡಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/237595)
4699 29/10/2022 7725
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/237597)
2301 06/08/2022 1854
2301 06/08/2022 5871
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/240466)
2302 06/08/2022 8034
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಜೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/290137)
7909 17/02/2023 8343
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಹಾಸಿನಿ.ಎಸ್.ಎಂ ಕೋಂ ದಯಾನಂದರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/293490)
8322 03/03/2023 9888
8372 03/03/2023 309
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ರಾಜೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/326440)
8668 15/03/2023 2472
8668 15/03/2023 8343
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪನ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/404112)
7188 20/01/2023 8034
7188 21/01/2023 2781
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಮಂಜುರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/404136)
9320 30/03/2023 8343
Work Name: ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/404153)
8476 09/03/2023 8652
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/484575)
8461 09/03/2023 9888
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/GIS/500583)
8481 15/03/2023 5562
Work Name: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಕೆ.ಬಿ.ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003034/IF/GIS/500646)
8472 09/03/2023 8343
8473 09/03/2023 1854
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ವೇತಾ.ಎಸ್.ಆರ್ ಕೋಂ ಸಂತೋಷ.ಕೆ.ಎನ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003034/IF/GIS/505900)
8469 09/03/2023 7416
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ಭಾಸ್ಕರರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/IF/GIS/514218)
9321 30/03/2023 10197
Work Name: ಡಿ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003034/IF/GIS/514220)
9512 31/03/2023 1545
9512 31/03/2023 8652
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮಠದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ& ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗ(1522003034/RC/GIS/237523)
591 20/05/2022 9270
591 20/05/2022 18540
591 31/05/2022 3090
592 20/05/2022 3090
592 20/05/2022 27810
593 20/05/2022 6180
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲಿನ ಕಾಲುವೆ & ಅನಿಲ್ ರ ಜಮೀನಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/RC/GIS/496510)
8149 28/02/2023 18540
9307 30/03/2023 27810
9307 30/03/2023 3090
9308 30/03/2023 21012
Work Name: ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲಿನ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಶೋದಮ್ಮರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/RC/GIS/496511)
7789 17/02/2023 27810
7790 17/02/2023 25029
8164 28/02/2023 30900
8165 28/02/2023 30900
9054 27/03/2023 8652
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲಿನ ಸ.ನಂ.1/1 ರಲ್ಲಿನ K.A.ನಾಗರಾಜುರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಭಾಗ್ಯರತ್ನರ ಜಮೀನಿನ ಮಾರ್ಗ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ(1522003034/WC/GIS/496486)
8150 02/03/2023 27810
8151 02/03/2023 27810
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003034/WH/GIS/240444)
1678 15/07/2022 27810
1678 15/07/2022 3090
1679 15/07/2022 27810
1679 15/07/2022 3090
1680 15/07/2022 27810
1680 15/07/2022 3090
1681 15/07/2022 18540
1681 15/07/2022 12360
2006 21/07/2022 3708
2006 21/07/2022 33372
2007 21/07/2022 3708
2007 21/07/2022 33372
2008 21/07/2022 37080
2009 21/07/2022 18540
2009 21/07/2022 18540
2010 21/07/2022 33372
2307 06/08/2022 27192
2307 06/08/2022 3708
2308 06/08/2022 30591
2308 06/08/2022 3399
2309 06/08/2022 27192
2309 06/08/2022 6798
2310 06/08/2022 3399
2310 06/08/2022 23793
2310 02/09/2022 6798
2311 06/08/2022 30591
2757 17/08/2022 12360
2757 17/08/2022 15450
2757 06/10/2022 3090
2759 17/08/2022 30900
2760 17/08/2022 37080
2761 17/08/2022 37080
3780 19/09/2022 9270
3780 19/09/2022 21630
3781 19/09/2022 6180
3781 19/09/2022 21630
4082 06/10/2022 10197
4082 06/10/2022 23793
4083 06/10/2022 5253
Work Name: ಕಂಚುಗಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.62 ರ ಕೆರೆಯ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಪಾನಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003034/WH/GIS/496493)
8325 03/03/2023 27810
Sub Total Rs. 2667597
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
8068 30/05/2022 1156
Sub Total Rs. 1156
Grand Total Rs. 2668753
Expenditure In Lakhs For block :26.69
Report Completed
Excel View