Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : ARJUNAHALLI
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/AV/93393042892260717)
300 07/05/2022 18540
300 07/05/2022 12360
301 07/05/2022 6180
301 07/05/2022 6180
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/AV/GIS/247853)
847 03/06/2022 18540
847 03/06/2022 12360
848 03/06/2022 12360
848 03/06/2022 3090
1617 08/07/2022 20394
1617 08/07/2022 12360
1618 08/07/2022 13596
1618 08/07/2022 6798
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/AV/GIS/387696)
9504 31/03/2023 9270
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಳೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003035/FP/GIS/318697)
5245 16/11/2022 16686
6535 01/01/2023 24720
6536 01/01/2023 2472
8985 24/03/2023 10815
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/FP/GIS/318704)
3348 02/09/2022 3090
3348 02/09/2022 27810
3349 02/09/2022 2163
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತ ಕೊಂ ಮಹದೇವನಾಯಕ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042892221825)
354 07/05/2022 3090
1948 14/07/2022 4326
2303 28/07/2022 4326
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೊಂ ಗೌಡಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892261887)
5434 26/11/2022 2781
6014 14/12/2022 4326
6014 13/02/2023 2163
Work Name: ಬಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892273139)
1062 13/06/2022 1545
1062 13/06/2022 1545
1494 02/07/2022 3090
1494 02/07/2022 3090
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೊಂ ಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042892350937)
3197 29/08/2022 1545
3197 29/08/2022 1545
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೊಂ ಧನಂಜಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042892373363)
1952 14/07/2022 4326
2304 28/07/2022 3708
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಕಿ ಕೊಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892373369)
355 07/05/2022 6180
1063 13/06/2022 3090
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗೀರಥಿ ಕೊಂ ರವೀಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892499577)
5052 10/11/2022 2781
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892499672)
517 21/05/2022 6180
1493 02/07/2022 2472
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರಾಮು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892499677)
1487 02/07/2022 6180
1949 14/07/2022 4326
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಚಾರಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892499681)
707 01/06/2022 6180
1489 04/07/2022 6180
1882 14/07/2022 3090
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892499686)
1950 14/07/2022 4326
2305 28/07/2022 3090
2653 11/08/2022 3090
5043 10/11/2022 5562
5533 26/11/2022 927
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892499689)
705 01/06/2022 6180
1064 13/06/2022 3090
4427 13/10/2022 1236
5044 10/11/2022 927
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892527192)
2306 28/07/2022 3708
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕ ಕೊಂ ಸಣ್ಣಹಲಗೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892580252)
701 01/06/2022 1236
1491 04/07/2022 4326
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಕೊಂ ರವಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892622565)
706 01/06/2022 6180
1065 13/06/2022 3090
1492 04/07/2022 5562
1883 14/07/2022 3090
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೊಂ ಜನಾರ್ಧನ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892622570)
356 07/05/2022 6180
1490 04/07/2022 6180
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತ ಕೊಂ ಪುಟ್ಟರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042892681420)
3350 02/09/2022 5871
3350 02/09/2022 2781
8118 24/02/2023 7416
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಾಟೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892681507)
1067 13/06/2022 3090
1067 13/06/2022 1545
5435 26/11/2022 2163
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042892688789)
288 30/04/2022 2163
288 30/04/2022 6489
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮಣಿ ಕೊಂ ಮಹದೇವ ನಾಯಕ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042892688840)
289 30/04/2022 8652
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892808896)
1206 17/06/2022 21630
1206 17/06/2022 9270
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042892830989)
2181 28/07/2022 17304
2181 28/07/2022 1545
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜವರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹಲಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042892843778)
2237 28/07/2022 8652
2237 28/07/2022 14214
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042893044932)
1210 17/06/2022 27810
1210 17/06/2022 3090
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುಭಾಷ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042893474128)
291 30/04/2022 9270
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ದನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042893499569)
292 30/04/2022 4944
292 30/04/2022 4944
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೊಂ ಮಂಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042893994837)
3198 29/08/2022 8652
3561 15/09/2022 7416
3918 27/09/2022 3090
5237 16/11/2022 8343
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಕಾಳೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042893994914)
3657 15/09/2022 7416
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೊಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042893995089)
3199 29/08/2022 5871
3199 29/08/2022 2781
3563 15/09/2022 2472
3563 15/09/2022 4944
3919 27/09/2022 3090
5436 26/11/2022 2781
5436 26/11/2022 5562
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಂ ಮಹೇಂದ್ರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042893995137)
3196 29/08/2022 8652
3568 15/09/2022 7416
3920 27/09/2022 3090
5238 16/11/2022 8343
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಂ ರವಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894023459)
3351 02/09/2022 5871
3351 02/09/2022 2781
3567 15/09/2022 4944
3567 15/09/2022 2472
3921 27/09/2022 3090
5437 26/11/2022 5562
5437 26/11/2022 2781
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಬಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894023528)
3658 15/09/2022 7416
5046 10/11/2022 7416
5438 26/11/2022 2781
6540 01/01/2023 2781
6540 01/01/2023 5562
7072 17/01/2023 1545
Work Name: ಬಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಲಕ್ಕೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894023608)
3659 15/09/2022 5562
5239 16/11/2022 2781
5534 26/11/2022 5562
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೊಂ ಮರಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894030576)
5439 26/11/2022 5562
5439 26/11/2022 2781
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಕೊಂ ಲೇಟ್‌ ಎ ಎಸ್ ಈಶ್ವರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894030759)
3562 15/09/2022 2781
3562 15/09/2022 5562
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಕೆ ಕೊಂ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಕೆ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894037442)
3923 27/09/2022 8343
7073 17/01/2023 7416
Work Name: ಬಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾಮಣಿ ಕೊಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894095068)
4880 04/11/2022 3090
4880 04/11/2022 3090
5240 16/11/2022 2472
5535 26/11/2022 4944
5535 26/11/2022 2472
6139 14/12/2022 3090
8367 13/03/2023 8343
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್‌ ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042894095153)
4881 04/11/2022 2781
4881 04/11/2022 5871
5082 10/11/2022 2472
5082 10/11/2022 4944
5440 26/11/2022 2781
7953 16/02/2023 7416
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತಿ ಕೊಂ ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042894095207)
4882 04/11/2022 8652
5084 10/11/2022 7416
7954 16/02/2023 2472
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳ ಹೆಚ್‌ ಕೊಂ ಸುರೇಶ್‌ ಎ ಆರ್ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894095234)
4883 04/11/2022 5871
4883 04/11/2022 2781
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್‌ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894096997)
8856 21/03/2023 8343
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾ ಜಿ ಆರ್‌ ಕೊಂ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042894177248)
5672 03/12/2022 8343
8126 24/02/2023 7416
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೊಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894177299)
5673 03/12/2022 5562
5673 03/12/2022 2781
8131 24/02/2023 7416
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ಮಹದೇವ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894190425)
5536 26/11/2022 5562
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894190589)
5674 03/12/2022 5562
Work Name: ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕೊಂ ರವಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/93393042894206588)
5675 03/12/2022 2781
5675 03/12/2022 5562
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ಜವರಾಯಿಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894207978)
5676 03/12/2022 2781
5676 03/12/2022 5562
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಸೋಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894218504)
7055 17/01/2023 2781
7055 17/01/2023 5562
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಬಿ ಶೀಲಾ D/O ಬಲೀಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894243114)
6541 01/01/2023 8343
8127 24/02/2023 7416
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತ ಕೊಂ ಮಹದೇವನಾಯಕ ರವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894305731)
8857 21/03/2023 1854
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಾಂಭ ಕೊಂ ಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894320315)
8557 18/03/2023 2781
8557 18/03/2023 5562
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನಾಮಣಿ ಕೊಂ ಮುತ್ತಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894333652)
7051 17/01/2023 2781
7051 17/01/2023 5562
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಲುಮೇಲಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894333720)
8558 18/03/2023 5562
Work Name: ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಕೊಂ ಮಹದೇವ ರವರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894395486)
8858 21/03/2023 1854
Work Name: ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೊಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ರವರ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/93393042894395631)
8859 21/03/2023 1854
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/255437)
2090 22/07/2022 2472
2090 22/07/2022 4944
2438 06/08/2022 927
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೊಂ ಧರ್ಮಚಾರಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/294880)
1752 11/07/2022 4944
1752 22/07/2022 2472
2121 22/07/2022 4944
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ಮರಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/294968)
2080 22/07/2022 7416
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್‌ ಸಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಿರೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/294986)
1753 11/07/2022 2472
1753 11/07/2022 4944
2122 22/07/2022 2472
2122 22/07/2022 2472
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಕೊಂ ರೇವಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/295012)
1754 11/07/2022 7416
2123 22/07/2022 4944
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/295021)
1755 11/07/2022 7416
2124 22/07/2022 2472
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್‌ ಭದ್ರೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/295070)
1770 11/07/2022 7416
2125 22/07/2022 4944
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಕರಿಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/298297)
1884 14/07/2022 7416
2654 11/08/2022 618
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/298309)
1771 11/07/2022 7416
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೊಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/298344)
1954 14/07/2022 6489
2126 22/07/2022 5871
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಹೆಚ್‌ ಟಿ ಕೊಂ ಎ ಟಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/298453)
1951 14/07/2022 4326
1951 14/07/2022 2163
Work Name: ಬಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/300488)
2127 22/07/2022 7416
2439 06/08/2022 927
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ ಬಿನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/GIS/300496)
2440 06/08/2022 4944
2440 06/08/2022 2472
3354 02/09/2022 927
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಬಿನ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/301960)
2128 22/07/2022 2472
2128 22/07/2022 4944
2441 06/08/2022 927
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೊಂ ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/301985)
2081 22/07/2022 7416
2655 11/08/2022 927
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಸ್‌ ನಿಂಗಪ್ಪನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಸುಬ್ಬನಾಯಕ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/GIS/302026)
2082 22/07/2022 7416
2442 06/08/2022 927
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೊಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/326165)
3353 02/09/2022 5253
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್‌ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/326185)
3352 02/09/2022 5253
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಉಷಾ ಕೊಂ ದಾಸೇಗೌಡ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/331621)
2724 11/08/2022 1545
2724 11/08/2022 1854
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿ.ಜೆ ಬಿನ್‌ ಸಿ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್‌ ರವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/333074)
8559 18/03/2023 4017
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/IF/GIS/418929)
7956 16/02/2023 4326
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಪಾಪನಾಯಕ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/443579)
8129 24/02/2023 6489
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ಲೇಟ್ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/488637)
8560 18/03/2023 2781
8560 18/03/2023 5562
Work Name: ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/IF/GIS/492820)
8561 18/03/2023 5562
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/RC/GIS/385923)
5051 10/11/2022 22248
5051 10/11/2022 2472
6015 14/12/2022 19776
6015 14/12/2022 4944
6016 14/12/2022 11124
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/RC/GIS/389337)
5246 16/11/2022 21630
6537 01/01/2023 2472
6537 01/01/2023 22248
6538 01/01/2023 7416
8983 24/03/2023 15450
8984 24/03/2023 1545
8984 24/03/2023 9270
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/RC/GIS/429975)
9141 21/03/2023 4635
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚೀರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/RC/GIS/429983)
9142 21/03/2023 2781
9142 21/03/2023 1854
Work Name: ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1522003035/RC/GIS/443726)
9143 21/03/2023 4635
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ನಾಗನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಕೇರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾ(1522003035/RC/GIS/510195)
9544 31/03/2023 4635
Work Name: ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಲುವಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲುವೆ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/RC/GIS/510200)
9543 31/03/2023 4635
Work Name: ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003035/RS/GIS/318717)
5241 21/11/2022 12978
5241 21/11/2022 8652
Work Name: ಬಾಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಕರಿಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003035/WC/93393042892399922)
1209 17/06/2022 12360
Sub Total Rs. 1341987
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
5110 28/07/2022 2890
Sub Total Rs. 2890
Grand Total Rs. 1344877
Expenditure In Lakhs For block :13.45
Report Completed
Excel View