Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : TIPTUR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Work Name: 1ನೇ ವರ್ಷದ ಇಲಾಖಾ ಕಾಳಮ್ಮನಗುಡ್ಡದಿಂದ ಬಿ.ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ(1525008/DP/93393042892315019)
927 20/05/2022 1236
928 26/05/2022 2781
929 07/06/2022 2781
1470 18/06/2022 2781
1659 27/06/2022 2781
1791 05/07/2022 2781
1981 14/07/2022 2781
2340 25/07/2022 2781
2688 03/08/2022 1545
2978 11/08/2022 2472
3169 25/08/2022 2163
3489 03/09/2022 2781
3905 09/09/2022 2781
3906 22/09/2022 2781
4582 11/10/2022 2781
4583 30/09/2022 2163
4584 20/10/2022 3090
5581 31/10/2022 2163
5582 09/11/2022 2781
5583 17/11/2022 2781
6624 28/11/2022 2472
6848 08/12/2022 2781
6849 21/12/2022 2781
7962 02/01/2023 1854
7963 07/01/2023 2781
7964 21/01/2023 2781
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಆಲದ ಮರದ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬಿ.ಗೌಡನಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು(1525008/DP/93393042892332693)
3160 25/08/2022 8343
3160 25/08/2022 19467
3161 25/08/2022 2781
3557 03/09/2022 8343
3557 03/09/2022 19467
3558 03/09/2022 2781
3558 11/10/2022 4944
3559 09/09/2022 6798
3559 09/09/2022 19467
3560 11/10/2022 5562
4643 30/09/2022 2163
4644 11/10/2022 2781
4645 20/10/2022 3090
5584 31/10/2022 2163
5585 09/11/2022 2781
5586 17/11/2022 2781
6623 28/11/2022 2472
6846 08/12/2022 2781
6847 21/12/2022 3090
7370 21/12/2022 5562
7370 21/12/2022 8343
7371 02/01/2023 2781
7883 07/01/2023 2781
7884 21/01/2023 3090
8943 31/01/2023 1854
10944 30/03/2023 1545
Work Name: AJC ರುದ್ರಾಪುರ ದಿಂದ ಮೆಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಫು ಬೆಳೆಸುವುದು(1525008/DP/93393042892343973)
5318 20/10/2022 11124
5318 20/10/2022 7416
5319 20/10/2022 7416
5319 20/10/2022 7107
5320 31/10/2022 16686
5320 31/10/2022 11124
5321 31/10/2022 11124
5321 31/10/2022 11124
5322 09/11/2022 11124
5322 09/11/2022 16686
5323 09/11/2022 8343
5323 09/11/2022 8343
6213 17/11/2022 14214
6213 17/11/2022 9270
6214 17/11/2022 5562
6982 08/12/2022 5253
6983 21/12/2022 2781
7965 02/01/2023 1854
7966 07/01/2023 2781
7967 21/01/2023 3090
9018 31/01/2023 1854
10566 30/03/2023 3090
Work Name: AJC ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಫು ಬೆಳೆಸುವುದು(1525008/DP/93393042892343974)
5324 20/10/2022 11124
5324 20/10/2022 7416
5325 20/10/2022 7107
5325 20/10/2022 9270
5326 31/10/2022 16686
5326 31/10/2022 11124
5328 09/11/2022 11124
5328 09/11/2022 16686
5329 09/11/2022 13905
5329 09/11/2022 8343
6212 17/11/2022 11124
6212 17/11/2022 11124
6643 28/11/2022 8652
6643 28/11/2022 8652
6644 28/11/2022 4326
7410 21/12/2022 2781
7411 02/01/2023 2781
7412 07/01/2023 2472
8200 07/01/2023 3708
8201 21/01/2023 6180
8601 21/01/2023 2472
9015 31/01/2023 1854
10564 30/03/2023 2472
Work Name: M B Marulappa / Basappa Muddenahalli Village Sr No 59/3 Mullberry Plantation(1525008/IF/93393042893487515)
1007 02/06/2022 6279
1007 02/06/2022 2093
1789 02/07/2022 6069
1789 02/07/2022 2023
Work Name: M B Chidananda / Marulappa Muddenahalli Village Sr No 59/4 Mullberry Plantation(1525008/IF/93393042893487564)
1788 02/07/2022 6069
1788 02/07/2022 4046
Work Name: Gangamma / Gangadharappa B, Muddenahalli Village Sr No 51 Mullberry Plantation(1525008/IF/93393042893742236)
1001 02/06/2022 4186
1001 02/06/2022 12558
Work Name: SWAMYANAYAKA / CHANDRANAYAKA, BOMMENAHALLI THANDYA VILLAGE SR NO. 100, MULLBERRY PLANTATION(1525008/IF/93393042893932177)
2359 27/07/2022 6489
2706 06/08/2022 6489
3075 17/08/2022 4326
3075 17/08/2022 2163
Work Name: ಬಿ.ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ. ಕೋ ಚನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 8*12 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894006317)
4858 11/10/2022 11124
4859 20/10/2022 7416
7394 21/12/2022 1236
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 8*12 ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1525008/IF/93393042894028346)
7392 21/12/2022 3090
7392 21/12/2022 5562
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್,ಪಿ,ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 8*12 ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894028902)
8094 07/01/2023 1854
8094 07/01/2023 3708
9027 31/01/2023 1854
9027 31/01/2023 3708
Work Name: ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 8*12 ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894031787)
8093 07/01/2023 3708
8093 07/01/2023 1854
8093 10/03/2023 1854
9028 31/01/2023 5562
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 8*12 ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894031893)
5570 31/10/2022 2163
5570 31/10/2022 4326
5571 09/11/2022 5562
5571 09/11/2022 2781
7372 21/12/2022 2781
Work Name: ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 8*12 ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894031960)
7384 21/12/2022 4944
7384 21/12/2022 14214
Work Name: ಬೊಮ್ಮೇ ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 10*16 ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1525008/IF/93393042894038474)
5359 31/10/2022 4635
5679 09/11/2022 2163
7395 21/12/2022 618
Work Name: Muddenahalli village Parvatamma w/o Ganganna Sy. no 1/1 coconut AEP(1525008/IF/93393042894132187)
6495 02/12/2022 8961
Work Name: Muddenahalli village Kalamma w/o Rudraiah Sy. no 3/1 coconut AEP(1525008/IF/93393042894132434)
6486 02/12/2022 4017
6486 02/12/2022 4017
Work Name: Suragondanahalli village, Nanjappa s/o Veeranna Sy no. 48 coconut AEP(1525008/IF/93393042894149387)
9091 13/02/2023 12051
Work Name: Suragondanahalli village, Rajamma w/o Eshwarachar Sy no. 45 coconut AEP(1525008/IF/93393042894149432)
7688 06/01/2023 17304
Work Name: Rudrapura village, Prasannakumar s/o Siddaiah Sy no. 64/4B coconut AEP(1525008/IF/93393042894179739)
7687 06/01/2023 33681
Work Name: Rudrapura village, Kumaraswamy s/o Shekharappa Sy no. 37/1, 37/2A coconut AEP(1525008/IF/93393042894179760)
9095 13/02/2023 46350
Work Name: Baluvaneralu village Rajanna s/o Basavegowda Sy no. 30/3,251/1 Coconut AEP(1525008/IF/93393042894197242)
7695 06/01/2023 11433
7695 06/01/2023 16995
Work Name: B Muddenahalli village Ramashetti s/o Rangashetti Sy no. 18/4, Coconut AEP(1525008/IF/93393042894276843)
7694 06/01/2023 28737
Work Name: Muddenahalli village Bandashetti s/o Rangashetti Sy. no 18/2, 18/3 coconut AEP(1525008/IF/93393042894276873)
7696 06/01/2023 42024
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾ ಪಂ ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.(1525008/RC/93393042892261603)
535 05/05/2022 21630
535 05/05/2022 9270
536 05/05/2022 27810
1330 17/06/2022 9270
1330 17/06/2022 21630
1331 17/06/2022 27810
3442 01/09/2022 21630
3442 01/09/2022 9270
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ಬಳುವನೇರಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1525008/RC/93393042892332282)
227 19/04/2022 27810
227 19/04/2022 3090
228 19/04/2022 21630
641 10/05/2022 24720
641 10/05/2022 3090
641 07/06/2022 3090
642 10/05/2022 21630
2814 11/08/2022 18540
2814 11/08/2022 12360
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಿ.ರಂಗಾಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1525008/RC/93393042892332347)
1517 22/06/2022 21630
1517 22/06/2022 9270
1518 22/06/2022 6180
1518 22/06/2022 21630
3381 23/08/2022 4944
3381 23/08/2022 19776
3382 23/08/2022 9888
3382 23/08/2022 2472
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾ ಪಂ ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1525008/RC/93393042892345154)
1515 22/06/2022 6180
1515 22/06/2022 24720
1516 22/06/2022 21630
1516 22/06/2022 6180
3383 23/08/2022 14832
3383 23/08/2022 9888
3384 23/08/2022 4944
3384 23/08/2022 12360
3712 07/09/2022 18540
3712 07/09/2022 12360
3713 07/09/2022 3090
3713 07/09/2022 12360
5066 14/10/2022 18540
5066 14/10/2022 12360
5067 14/10/2022 2781
5067 14/10/2022 8343
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಿ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1525008/RC/93393042892385414)
6430 23/11/2022 9270
6430 23/11/2022 21630
6790 02/12/2022 9270
6790 02/12/2022 21630
7298 15/12/2022 12360
7298 15/12/2022 12360
Work Name: ತಿಪಟೂರು ತಾ ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾ ಪಂ ದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525008/RC/93393042892388663)
6791 02/12/2022 30900
6792 02/12/2022 3090
6792 02/12/2022 3090
7296 15/12/2022 30900
7297 15/12/2022 6180
Sub Total Rs. 1688130
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
11893 11/08/2022 2890
12197 11/08/2022 2890
Sub Total Rs. 5780
Grand Total Rs. 1693910
Expenditure In Lakhs For block :16.94
Report Completed
Excel View